ВИКОНАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ВИКОНАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Векселі в цивільному обороті України почали застосовуватись з переходом країни до ринкових економічних відносин. Однак відсутність практики та необізнаність учасників вексельного обігу з вексельним законодавством, особливостями використання векселя призводили до непорозумінь та збитків внаслідок неправильного усвідомлення суті векселя як цінного паперу.

На сьогодні використання векселів суб’єктами підприємницької діяльності набуло досить широкого розповсюдження. Такий розвиток вексельного обігу обумовлений наявністю кількох причин. Серед них можна назвати такі, як: відсутність у суб’єктів підприємницької діяльності обігових коштів та певні особливості векселя як цінного паперу, розширення кола потенційних учасників вексельних правовідносин.

Серед особливостей, які приваблюють суб’єктів підприємницької діяльності у використанні векселя, насамперед можна виділити таку, як достатньо широке коло зобов’язаних осіб за векселем. Вексель передбачає можливість виконання вексельного зобов’язання не лише векселедавцем (акцептантом) за векселем, а й іншими зобов’язаними за векселем особами, якими виступають попередні держателі векселя (індосанти), а також поручителі (авалісти).

Дослідженню правової природи векселя, його основних ознак, місця векселя в системі цінних паперів, визначенню правової природи вексельних зобов’язань було присвячено немало наукових праць як дореволюційних, так і сучасних українських і російських вчених-цивілістів. Вихідними даними для розробки теми стали дослідження таких радянських, російських та українських вчених, як Агарков М.М., Алексєєв С.С., Барац С.М., Бервено С.М., Бєлов В.А., Боброва Д.В., Браве Я.Ф., Вишневський О.О., Вільнянський С.Й., Вормс А.Е., Гордон В.М., Грачов В.В., Дернбург Г., Дзера О.В., Довгерт А.С., Єрпилєва Н.Ю., Іоффе О.С., Камінка А.І., Коссак В.М., Красько І.Ю., Крашенінніков Є.О., Кузнєцова Н.С., Кулагін М.І., Кучеренко І.М., Лавров Д.Г., Лунц Л.А., Луць В.В., Маслов В.Ф., Матвєєв Г.К., Назарчук І.Р., Нерсесов Н.Й., Новицький І.Б., Новосьолова Л.О., Павлов А.А., Панова Л.В., Пасічник С.Г., Перетерський І.С., Підопригора О.А., Пушкін О.А., Рясенцев В.А., Сібільов М.М., Спасибо-Фатєєва І.В., Суханов Є.О., Толстой Ю.К., Труба В.І., Фурса С.Я., Халфіна Р.О., Харитонов Є.О., Цитович П.П., Черепахін Б.Б., Чуваков В.Б., Шевченко Я.М., Шершенєвич Г.Ф., Щербина В.С., Яроцький В.Л. та ін.

Проте після прийняття у 2001 році Закону України “Про обіг векселів в Україні” питання виконання вексельних зобов’язань не були предметом комплексного дослідження, в зв’язку з чим на сьогодні залишаються невирішеними як теоретичні проблеми правової природи цих зобов’язань, підстави їх виникнення, так і проблеми правового забезпечення їх виконання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України “Роль і значення цивільного права в регулюванні майнових і особистих немайнових відносин у сучасній Україні”.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины