ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЮВАНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УТВОРЕННЯМИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЮВАНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УТВОРЕННЯМИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема боротьби з організованою злочинністю, у тому числі криміналістичними методами та засобами, є актуальною. Це обумовлюється тим, що діяльність організованих злочинних утворень у сфері економіки із кримінальної перетворилася в масштабну загрозу соціальної, економічної і політичної стабільності в Україні.

Перехід до ринкових відносин в умовах руйнування адміністративно-командної системи господарювання, зміна форм власності, ослаблення контрольних функцій з боку держави, інші економічні та соціальні процеси супроводжуються криміналізацією сфер і галузей економіки, зростанням злочинів економічної спрямованості, скоюваних організованими злочинними утвореннями. Економічна організована злочинність в Україні виникла в надрах реального суспільства, держави. Так, на початковому етапі розвитку ринкової економіки швидкими темпами розвивалися й удосконалювалися організовані групи, які скоювали масштабні розкрадання в системі безготівкового грошового обігу. Потім їм на зміну прийшли шахрайські кримінальні утворення, котрі займалися шахрайством шляхом побудови фінансових пірамід. Соціально-економічні наслідки їх злочинної діяльності загальновідомі. У результаті помилок, допущених у процесі приватизації, організовані злочинні утворення поставили під контроль численні об’єкти державної й комунальної власності.

Характерною рисою організованої економічної злочинності є те, що вона уразила важливі сфери й галузі економіки України, використовуючи корупційні зв’язки із представниками державних владно-управлінських органів усіх гілок і рівнів. Внаслідок цього найбільш криміналізованими стали сфери відносин у кредитно-фінансовій, банківській системах, зовнішньоекономічній діяльності, енергозабезпечення та приватизації. Лідери організованих злочинних утворень, проникаючи в різноманітні сфери економіки, намагаються встановити контроль над діяльністю прибуткових підприємств, використовують їх для приховування фінансових махінацій, створюють в структурі виробництва легальні, тіньові фірми з метою одержання кримінальних прибутків та їх легалізації.

Організовані групи, злочинні організації, що нині діють в економіці, відрізняються від класичних кримінальних утворень початку 90-х років. Зокрема, способами формування (утворення), технологією економічного злочину, різновидом корупційних зв’язків, що забезпечують безпеку організованій злочинній діяльності та її суб’єктам, ефективність легалізації злочинних доходів.

Водночас слід зазначити, що чинне законодавство України тривалий час було неадекватним розмірам і темпам розвитку організованої злочинності, а тому правоохоронні органи були не готовими до захисту економіки від кримінальної експансії ні теоретично, ні практично. З прийняттям нового Кримінального кодексу в Україні була створена фундаментальна правова основа протидії організованій злочинності, у тому числі економічній. Стан і перспективи боротьби із злочинами у сфері економічної діяльності значною мірою залежать від наукового забезпечення практичних працівників криміналістичними засобами, прийомами і методами, спеціально призначеними для вирішення завдань розкриття, розслідування і запобігання зазначених злочинів, нейтралізації осередків організованої злочинної діяльності в сфері економіки.

Відсутність фундаментальних наукових розробок, ефективних наукових рекомендацій у період росту даних злочинів негативно впливає на їх викриття та розслідування. У зв’язку з цим актуальними є проблеми розробки теоретичних основ розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економіки, тактико-методичної концепції виявлення, розкриття, розслідування зазначених злочинів та їх запобігання, наукових рекомендацій працівникам правоохоронних органів і впровадження їх в практику. Вирішення зазначеної проблеми має важливе значення для подальшого розвитку теорії криміналістики, бо, по суті, є новим напрямком у розвитку науки криміналістики.

У криміналістичній літературі окремі аспекти розслідування злочинів, скоюваних організованими групами, були предметом дослідження. Помітний вклад у вирішення відповідних питань внесли В. П. Бахін, В. П. Біленчук, В. І. Бояров, В. М. Биков, В. П. Контемиров, П. М. Кубрак, В. І. Куликов, А. М. Ларьков, Є. І. Макаренко, Г. А. Матусовський, М. В. Субботін, М. П. Яблоков та ін. Проте комплексніх криміналістичних досліджень організованої економічної злочинності не проводилося, наукові розробки методики розслідування злочинів, скоюваних організованими групами, по суті знаходяться  на початкових стадіях, що негативно впливає на практику боротьби правоохоронних органів з організованою економічною злочинністю. Тому розробка нової методики розслідування економічних злочинів, скоюваних організованими групами, злочинними організаціями, спільністю, особливо актуальна. Ці обставини і визначили вибір теми та основні напрямки наукового дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження та її напрямки відповідають основним положенням Концепції боротьби з корупцією на 1998 – 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367; Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376. Тема дисертаційного дослідження відповідає тематиці приоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних та науково-дослідних установ МВС України (наказ Міністра МВС України № 635 від 30.06.2000 р.), передбачена планом науково-дослідної роботи Національного університету внутрішніх справ, зокрема розділом “Проблеми боротьби із злочинністю” та затверджена рішенням вченої ради НУВС (протокол № 11 від 29 листопада1999 р.).

Проблеми організованої злочинної діяльності у сфері приватизації, кредитно-фінансової системи були предметом дослідження в 1999 – 2002 р. р. в рамках співробітництва дисертанта з Харківським центром вивчення організованої злочинності і Центром по вивченню транснаціональної злочинності і корупції (TraCCC) при Американському університеті (м. Вашингтон).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины