СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Пріоритетним завданням зовнішньої та внутрішньої політики України на початку ХХІ ст. проголошено вступ нашої держави до Європейського Союзу як повноправного члена. Європейська інтеграція стала визначальним чинником у розвитку всіх держав континенту у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. У процесі об’єднання країн Старого Світу в Європейський Союз було знайдено та використано цілу низку принципово нових способів вирішення проблем суспільного, економічного та політичного розвитку. Із зміцненням державних ознак ЄС все гостріше постає проблема забезпечення демократичності його перетворення, встановлення механізму взаємодії союзних органів влади з виборцями, політичної відповідальності посадовців інституцій Європейського Союзу.

Для України як держави, що прагне повноцінної участі в Європейському Союзі, існує об’єктивна потреба в дослідженні теоретико-правових проблем забезпечення демократичної легітимності парламентськими механізмами в контексті еволюції ЄС, викликаної його розширенням та внутрішньою інституційною реформою. Для цього з позицій федералістської теорії європейської інтеграції необхідно дослідити становлення інституційної структури ЄС як аналога системи органів державної влади суверенної держави, запропонувати оцінку de lege ferenda розвитку процесу подальшої федералізації ЄС.

На підставі висновків щодо історії, сучасного стану та новітніх тенденцій конституювання європейських інтеграційних процесів ставиться проблема політико-правової легітимності ЄС та доводиться теоретична перспективність її вирішення в рамках функціонування європейського наддержавного парламентаризму. Доцільним також уявляється історико-правове дослідження процесів зміцнення демократичної ролі парламенту у вирішенні найсуттєвіших питань, пов’язаних з існуванням ЄС, в тому числі й процесу розширення ЄС.

Історико-правові та теоретико-правові проблеми еволюції європейської інституційної структури до цього часу не діставали достатньої уваги українських учених. Водночас, ця тематика є однією з найактуальніших у юридичній, політичній та соціологічній науках держав — членів Європейського Союзу, інших держав континенту. Так, важливими для різнобічного розкриття процесу становлення Європейського Союзу є роботи таких європейських дослідників, як Е. Грабіц (E. Grabitz), Р. Інглхарт (R. Inglehart), В. Ліпгенс (W. Lipgens), Д. Сіджанскі (DSidjanski), М. Яхтенфукс (M. Jachtenfuchs) та інші.

Існує потреба у продовженні дослідження сучасних історико-правових та теоретико-правових проблем європейської інтеграції, становлення Європейського Союзу як федеративного утворення, а також юридичних засад його демократичної легітимації, що сприятиме подальшому розвитку вітчизняної науки теорії та історії держави і права.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до плану роботи відділу теорії та методології законодавчої діяльності і конституційного права Інституту законодавства Верховної Ради України та Державної програми розвитку законодавства України, затвердженої Постановою Верховної Ради України №976-XIV від 15 липня 1999 р.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины