ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ ЩОДО СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ ЩОДО СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Застосування колізійних норм спадкового права є однією з найважливіших сфер міжнародного приватного права (далі – МПП), що потребує якісно нових підходів  в аспекті модернізації регулювання приватноправових відносин сучасності. Об’єктивна реальність потребує адекватного правового регулювання відносин міжнародного приватноправового характеру. Так, світові процеси глобалізації економіки, інтеграційні тенденції по уніфікації та кодифікації права, подальша диверсифікація правовідносин, інтернаціоналізація соціального життя, збільшення обсягу правової регламентації потребують кардинальних змін у вітчизняній парадигмі колізійного права, поліпшення колізійної техніки  щодо  її деталізації та побудови правових механізмів, здатних оперувати нормативним матеріалом для досягнення відповідного правового регулювання.

Актуальність теми дисертаційного дослідження. МПП,  яке пройшло  багатовіковий шлях розвитку, на сьогодні є одним з найбільш актуальних і надзвичайно складних правових явищ, ядром якого виступає саме колізійне право. Зважаючи на світові тенденції регламентації правовідносин з іноземним елементом, українське МПП вже не відповідає основним принципам, стандартам і цінностям, що функціонують у світовому співтоваристві стосовно  регулювання правовідносин приватного характеру.

Об’єктивні реалії сучасності характеризуються взаємопроникненням економік і культур, мобільністю суб’єктів права, інтенсифікацією комерційних та господарських відносин, збільшенням приватноправових контактів між суб’єктами різних юрисдикцій, посиленням міграційних процесів, пріоритетним становищем саме приватного суб’єкта в громадянському суспільстві тощо. Указані тенденції позначаються в тому числі й на збільшенні випадків так званого міжнародного спадкування, коли субєкт, обєкт чи юридичний факт правовідносин мають іноземні характеристики. З урахванням  світового досвіду регламентації подібних правовідносин стає зрозумілим, що сучасний стан правового регулювання міжнародного спадкування в Україні не відповідає своєму призначенню: він уже не здатний  повною мірою за допомогою лише одно- двосторонніх колізійних норм із жорсткими    привязками    регулювати  всі  аспекти    міжнародного   спадкування   для досягнення відповідного результату, зокрема, винесення правового, справедливого, адекватного судового рішення.

Зрозуміло, що сучасне колізійне право в цілому й один із його аспектів – міжнародне спадкування - потребують зміни парадигми колізійного регулювання, вдосконалення колізійної техніки, чи взаємоузгодження правових інструментів, покликаних регламентувати правовідносини, запровадження нових правових конструкцій (наприклад, надімперативних норм, прив’язки до закону найбільш тісного звязку тощо), а також перегляду вже існуючих колізійних інструментів (зворотного відсилання, публічного порядку, кваліфікації, тлумачення та ін.). Цілком очевидно, що актуальними є також поширення вже відомих інститутів колізійного права (наприклад автономії волі) на сферу спадкового права.

Усі зазначені питання потребують глибокого теоретичного дослідження, правового аналізу й оцінки  відповідно до спадкового колізійного права, відсутність чого на сьогодні у вітчизняній доктрині породжує нагальну потребу в їх опрацюванні в українському МПП.

Ступінь наукової розробки проблеми. Звичайно, деякі аспекти колізійного регулювання були вже  теоретично досліджені в науці МПП, в тому числі колізії міжнародного спадкування. Помітний внесок у розвиток доктрини МПП зробили: Л.П. Ануфрієва, М.М. Богуславський, М.І. Брун, Л.Н. Галенська, Д.Х. Гольська, М.І.  Данількевич, Г.К. Дмитрієва, А.С. Довгерт, О.М. Жильцов, В.П. Звєков, О.В. Кабатова, О.Р. Кібенко, В.І. Кисіль, Б.І. Кольцов, В.М. Корецький, О.П. Коровіна, С.Б. Крилов, С.М. Лебєдєв, А.Б. Левітін, Л.А. Лунц, О.М. Макаров, О.І. Муранов, Р.А. Мюллерсон, Б.Е. Нольде, Н.В. Орлова, І.С. Перетерський, О.О. Пиленко, А.А. Попов, А.А. Рубанов, О.М. Садиков, А.Я. Сивоконь, Г.С. Фединяк, О.М. Федоров, А.Г. Хачатурян, Дж.Чешир, Р.Х. Грейвсон, Ф. Мадль, П.М. Норт, Р. Філімор, Л. Раапе, A.H. Робертсон, М. Вольф та ін.  Але, незважаючи на неперевершене значення наукових робіт цих правознавців  для розвитку доктрини МПП, комплексного теоретичного осмислення питань міжнародного спадкування,  причому саме на сучасному рівні, в Україні явно бракує.

Звязок роботи з науковими роботами, планами, темами Національної   юридичної   академії   України    імені    Ярослава Мудрого.  Робота виконана  відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри підприємницького й міжнародного приватного права  в рамках державної цільової комплексної програми “Удосконалення правового механізму державного впливу  на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти)“ (державна реєстрація № 0186.0.070869).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины