ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. На шляху інтеграції України до світової спільноти постали завдання формування єдиного ефективного інформаційного простору державного управління, а також механізмів його забезпечення. Сучасне державне управління різних галузей функціонує в умовах високої складності, невизначеності і динамічності навколишнього соціально-економічного середовища. Зростання рівня інформатизації світового ринку, що дає змогу отримати практично миттєвий доступ до будь-якої ринкової інформації, спричинює різке зростання конкуренції між виробниками. Це зумовлює необхідність формування єдиного інформаційного простору, який є адекватним ринковим механізмам і розкриває перед суб'єктами ринку широкі можливості для розробки ефективних стратегічних і тактичних рішень за всіма напрямами діяльності.

На етапі демократизації суспільство вимагає від органів державної влади відкритості, прозорості роботи, якісних державно-управлінських послуг, а також ефективного, раціонального використання матеріальних ресурсів держави. Найважливішим моментом у формуванні такої системи є створення електронного уряду. Проблеми створення електронного уряду, а також систем інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів державної влади, що становитимуть  єдину інформаційну мережу, широко розглядаються науковою громадськістю, однак досі не здійснені на практиці.

Дослідженнями різних аспектів автоматизації управління і формування інформаційної інфраструктури займалися: В. Бакуменко, А. Голубицький, А. Дєгтяр, Л. Донець, Г. Климовицька, Т. Куценко, А. Нікіфоров, Я. Пущак, С. Чистов, О. Шевчук та інші. Проте особливості сучасного Інтернет-середовища та умови впровадження його в державне управління, зокрема інтернет-маркетинг як альтернатива існуючій традиції державного управління, в науковій літературі не досліджувались. Разом з тим маркетинговий менеджмент, за сучасними уявленнями, найбільше відповідає суб’єкт-суб’єктній парадигмі державного управління з дієвим зворотним зв’язком. На жаль, методи управління, що залишились у спадок від тоталітарного режиму, суперечать інформаційному наповненню сьогодення та не дають очікуваних синергетичних ефектів. Просте ж збільшення користувачів Інтернет або комп’ютерів в органах державного управління теж не дає ефекту. Державне управління потребує нових підходів, нової філософії і практики, та засобів їх упровадження.

Тому актуальність цього дослідження визначається відсутністю ефективного адаптивного механізму інформаційного забезпечення державного управління.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до напряму науково-дослідних робіт Класичного приватного університету за темою “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур – системи ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер державної реєстрації 0102U003197). У її межах автором визначено тенденції й особливості інформаційного забезпечення системи державного управління.

Мета і завдання дослідження. Мета полягає в розробці науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління.

Для досягнення мети в дисертаційній роботі було поставлено такі завдання:

обґрунтувати теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління на основі виявлення суперечностей на шляху ефективних комунікацій у процесі демократизації;

визначити роль маркетингу послуг та комунікаційного менеджменту в інформаційному забезпеченні системи державного управління;

визначити теоретичні засади державної інформаційної політики;

проаналізувати стан використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління;

розробити концепцію формування інформаційного простору державного управління;

визначити можливості застосування нових засобів інформаційного забезпечення системи державного управління;

удосконалено схему розвитку основних інформаційних ресурсів у системі державного управління;

запропонувати схему використання Інтернет-маркетингу в системі державного управління.

Об´єкт дослідженняпроцес інформаційного забезпечення системи державного управління.

Предметом дослідження є механізми, методи, сукупність організаційних та економічних відносин щодо інформаційного забезпечення системи державного управління.

Методи дослідження. Дослідження спиралося на системний підхід до розвитку інформаційного забезпечення системи державного управління. При цьому воно проводилося за допомогою методів порівняльного економічного аналізу (формування висновків), групувань (аналіз сучасного стану організації діяльності державного управління із застосуванням інформаційного забезпечення), розрахунково-конструктивного і графічного (розробка основних напрямів удосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління).

Матеріалами для дослідження послужили офіційно-документальні дані статистичних органів країни, законодавчі матеріали з інформаційного забезпечення системи державного управління, статистичні обстеження.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины