ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується глобалізацією соціально-економічного розвитку. Глобалізаційні тенденції трансформації нового століття призводять до кардинальних змін у традиційних відносинах людини та суспільства. Економічні, політичні, екологічні та енергетичні загрози в окремих регіонах, країнах сприймаються як такі, що передують глобальній широкомасштабній кризі. Тому формування стратегії національної безпеки є передумовою сталого розвитку кожної країни. Безпека стає своєрідною характеристикою та необхідною основою життєдіяльності й прогресивного розвитку держави і суспільства. Державне управління національною безпекою гарантує певний рівень захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз і забезпечує мінімізацію ймовірних ризиків. Досягнутий рівень безпеки залежить від можливостей, які є у розпорядженні держави, практичних заходів щодо ефективності реалізації вказаних можливостей органами державного управління національної безпеки.

Тому виявлення проблем та можливостей управління національною безпекою є актуальним завданням дослідження у напрямку обґрунтування та розробки ефективного механізму державного управління безпекою. Основою для обґрунтування механізмів управління можна вважати роботи Бесчаст­ного В.Н.,  Білоуса В.Т., Буреги В.В., Гладченко Т.М., Данільяна О.Г., Дегтяря А.О., Запоточного І.В., Захарченка В.І., Кальмана О.Г., Ліпкана В.А., Мельника М.І., Мунтіяна В.І., Пастернак-Таранушенко Г.А., Передборського В.А., Ситник Г.П., Шлемко В.Т., Ярочкіна В.І.  та інших. Проте недостатньо дослідженими залишаються питання розробки та впровадження державою превентивних заходів щодо безпеки в сфері економіки та економічної безпеки на рівні регіонів.

Крім того, в науковій літературі все ще недостатньо досліджень щодо попередження економічної злочинності, яке є дієвим механізмом держави з декриміналізації економіки України. Саме цим обумовлено вибір теми дослідження, здійсненного на основі підходу, який зводиться до тлумачення ефективної боротьби зі злочинністю як необхідності й можливості формування дієздатного державного механізму її попередження. Державний механізм попередження економічної злочинності потребує вдосконалення через теоретичне виокремлення його складових – механізмів упереджувального впливу на економічну злочинність та її профілактику. Практична реалізація механізму попередження злочинності в сфері економіки та його складових відбувається шляхом поступового подолання криміналізації економіки через усунення її детермінантів та нейтралізацію.

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.        Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Донецького державного університету управління за темою «Соціально-гуманітарні аспекти державного управління» (номер державної реєстрації 0106U005128). У процесі виконання цих досліджень в рамках зазначених тем автором обґрунтовані та розроблені теоретичні й методичні аспекти вдосконалення механізмів державного управління попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження обрано наукове обґрунтування необхідності та можливостей вдосконалення державного механізму попередження економічної злочинності в системі управління національною безпекою за критерієм ефективності управління безпекою країни.

Відповідно до поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

проаналізувати основні наукові підходи до визначення категорії «національна безпека», згідно з якою економічна злочинність є однією з основних загроз системі суспільно-економічних відносин в умовах транзитивних перетворень;

визначити організаційно-правовий механізм державного управління національною безпекою, в основі якого є протидія економічній злочинності;

провести оцінку стану економічної безпеки в країні та регіоні з метою визначення основних протиріч у сфері економіки та причин її криміналізації;

сформулювати базову модель виявлення рівня та характеру криміналізації економічних відносин;

обґрунтувати основні напрями реалізації політики економічної безпеки у визначенні ефективності механізмів державного управління щодо протидії злочинності в сфері економіки, запропонувати шляхи та напрями її вдосконалення;

розробити алгоритм впровадження механізму упереджувального впливу на організовану  злочинність у сфері економіки в діяльність органів виконавчої влади.

Об’єктом дослідження є процеси формування та реалізації державної політики економічної безпеки як складової національної безпеки.

Предметом дослідження обрано теоретико-методичні підходи та практичні засади вдосконалення механізму попередження економічної злочинності.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи:

за допомогою методів аналізу та синтезу визначено теоретичні засади національної безпеки, що дало можливість науково обґрунтувати підходи щодо вдосконалення державного механізму попередження економічної злочинності;

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины