Развитие международно-правовых норм, касающихся вооруженных конфликтов немеждународного характера

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Развитие международно-правовых норм, касающихся вооруженных конфликтов немеждународного характера
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Проблема міжнародно-правової регламентації неміжнародних збройних конфліктів (громадянських воєн), які демонструють зростаючу жорстокість, є особливо актуальною в наш час. Збройна боротьба всередині людських спільнот, очевидно, є однією з перших відомих форм війни. В історичних і статистичних матеріалах ці конфлікти є не менш частими, жорстокими і спустошливими, ніж міждержавні війни.

Жан Пікте зазначав, що громадянські війни породжують більше страждань, ніж війни між державами, через притаманні їм ненависть і жорстокість. Внутрішні збройні конфлікти стають все тривалішими, втягуючи практично все населення держав, де вони відбуваються. При цьому повсюдне застосування збройного насильства набуло такого розмаху, що відмінність між міжнародними та неміжнародними збройними конфліктами все більше скорочується. Масштаб масових порушень прав людини за таких ситуацій, що подекуди сягає рівня гуманітарної катастрофи, змушує Раду Безпеки ООН все частіше кваліфікувати неміжнародні збройні конфлікти як загрозу міжнародному миру і безпеці людства в цілому. Унаслідок цього міжнародне співтовариство уважніше ставиться до правового режиму таких конфліктів.

Крім того, широкомасштабний характер громадянської боротьби у взаємозв’язку зі зростаючою взаємозалежністю держав зробив більш складним для третіх держав залишатися осторонь через їхні економічні та політичні інтереси. Відповідно збільшувалася кількість членів міжнародного співтовариства, прагматично зацікавлених у встановленні правовому режиму неміжнародних збройних конфліктів, спрямованого на запобігання, наскільки можливо, несприятливих ефектів їхнього поширення.

Незважаючи на те, що загальнотеоретичне вивчення неміжнародних збройних конфліктів завжди знаходилось в центрі уваги фахівців, проблема правового регулювання таких конфліктів продовжує залишатися однією з найбільш актуальних у науці міжнародного права та вимагає систематичного, повномасштабного і глибокого вивчення.

Актуальність дослідження можна обґрунтувати також тим, що за останні роки в результаті діяльності міжнародних трибуналів ad hoc, зокрема Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії (далі – МКТЮ) та Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди (далі – МКТР), було прийнято велику кількість рішень, які відіграли значну роль у встановленні змісту та тлумаченні норм міжнародного гуманітарного права (далі – МГП), що застосовуються під час неміжнародних збройних конфліктів. Ще одним важливим кроком у розвитку вказаних норм стало прийняття у 1998 р. Статуту та початок функціонування у 2003 р. Міжнародного кримінального суду (далі – МКС).

Тривалий час питання становлення і розвитку норм МГП, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів, були предметом дискусій в науці міжнародного права. Науково-теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові доробки таких вчених, як Г. Гроцій, Е. де Ваттель, Й. К. Блюнчлі, І. П. Бліщенко, К. С. Забігайло, І. І. Лукашук, В. А. Василенко, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, В. Н. Денисов, Л. Д. Тимченко, Л. Оппенгейм, Р. Абі-Сааб, Л. Муар, І. ла Хайє, Е. Давид, Ф. Бюньон, І. М. Ангел. Теорії, що стосуються визначення внутрішніх конфліктів (громадянських війн), були розроблені в працях відомих вчених ХІХ століття, зокрема А. В. Гефтера, Л. А. Камаровського, Ф. Ф. Мартенса, А. Рів’є, М. Коркунова, В. Н. Александренка. У радянській та пострадянській юриспруденції питаннями неміжнародних збройних конфліктів займалися такі вчені, як І. Н. Арцибасов, С. А. Єгоров, Є. А. Коровін, А. Б. Амелін, А. І. Полторак, Л. І. Савінський, М. Г. Смірнов, В. В. Альошин, В. Н. Русинова, В. Гамурарь, О. М. Толочко. В українській юридичній науці деякими аспектами проблематики внутрішніх збройних конфліктів займалися такі фахівці-міжнародники: С. В. Ісакович, Л. Г. Заблоцька, А. С. Мацко, М. М. Гнатовський, О. В. Касинюк, Д. І. Кулеба, В. М. Репецький, Н. В. Дрьоміна, В. П. Базов, Т. Р. Короткий, В. М. Лисик та інші.

Разом з тим, у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі з міжнародного права відсутнє монографічне дослідження, яке розкривало б процес розвитку міжнародно-правових норм, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів. Зазначені вище факти і обумовлюють актуальність даного дисертаційного дослідження.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины