РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІВІЄЮ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИНЦИПУ СПІВРОБІТНИЦТВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІВІЄЮ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИНЦИПУ СПІВРОБІТНИЦТВА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Генеза міжнародних відносин зумовила становлення і розвиток сучасного міжнародного правопорядку, в основі якого лежить принцип міжнародно-правового співробітництва. Закріплений ще всередині ХХ століття як один із основних принципів міжнародного права, вже на початку ХХІ століття принцип міжнародно-правового співробітництва набув нового правового змісту, що було зумовлено процесами глобалізації та регіоналізації, змінами у потребах та інтересах сучасних держав. До цих процесів залучені тією чи іншою мірою всі держави світу. У цьому контексті унікальним прикладом активізації загальноцивілізаційного процесу глобалізації є Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія (Лівія), яка поступово переходить від процесів дезінтеграції до активного включення в систему міжнародних відносин.

Сьогодні Лівія як одна з країн Середземноморського регіону розглядається багатьма державами світу як один з найбільш перспективних партнерів для стратегічного співробітництва, особливо в енергетичній сфері. Крім того, ця країна набуває дедалі важливішого значення як регіональний економічний лідер та перспективний постачальник енергоносіїв, зокрема до країн Європи.

Оцінка можливих перспектив налагодження і розвитку стратегічного партнерства з цією країною потребує ґрунтовного теоретичного аналізу та переосмислення в сучасних умовах взаємопов’язаності та взаємозалежності держав у міжнародній спільноті. Аналіз процесу реалізації Лівією міжнародно-правового принципу співробітництва, зокрема з огляду на тривалий період міжнародної економічної ізоляції країни внаслідок дії режиму санкцій Ради Безпеки ООН, сприяє встановленню юридичного змісту і напрямів розвитку міжнародно-правового співробітництва з цією країною.

Для України Лівія є перспективним стратегічним партнером у багатьох пріоритетних сферах двостороннього співробітництва, зокрема енергетичній, авіаційній, будівельній, сільськогосподарській, військово-технічній, у сфері охорони здоров’я та туризму тощо. Відтак пошук оптимальних шляхів найефективнішого правового регулювання співробітництва з цією країною видається вкрай актуальним.

Унікальність Лівії як держави зі специфічною формою правління, шляху її історичного розвитку та становлення як суб’єкта сучасного міжнародного права актуалізує необхідність комплексного доктринального аналізу реалізації цією країною міжнародно-правового принципу співробітництва, виявлення його детермінант та характерних рис, враховуючи період дії режиму економічних санкцій Ради Безпеки ООН.

Зазначене вище свідчить про актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, а також важливість і комплексність теоретичних та практичних аспектів питання реалізації Лівією міжнародно-правового принципу співробітництва, особливо в умовах дії режиму міжнародних санкцій, зумовлюють необхідність її ґрунтовного наукового вивчення.

Загальнотеоретичну основу дисертаційного дослідження складають праці українських і зарубіжних правознавців у галузі як теорії та історії міжнародного права, так і загальної теорії права, зокрема таких, як М. Баймуратов, І. Бліщенко, М. Буроменський, В. Буткевич, Д. Вовк, Р. Давід, В. Денисов, Л. Ентін, О. Задорожній, О. Зайчук, Р. Каламкарян, О. Копиленко, В. Корецький, І. Лукашук, Н. Малишева, В. Мицик, Н. Нижник, Н. Оніщенко, М. Сапронова, Ю. Фисун, С. Черніченко, Д. Швейгман, Ю. Шемшученко та інших.

Окремі питання становлення та історичного розвитку Лівії як суб’єкта міжнародного права досліджуються провідними українськими та зарубіжними науковцями, зокрема такими, як Дж. Андерсен, Н. Аршаруні, Г. Вельямінов, Д. Вендвол, Р. Вяткіна, А. Громико, Г. Деборін, Ж.-Б. Дюрозель, А. Єгорін, Г. Керімов, К. Кононова, В. Лаврентьєв, М. Лубська, К. Мухтар, Т. Ніблок, Д. Пайпс, А. Пелт, О. Подцероб, А. Протопопов, Н. Прошин, С. Стан, С. Товмасян, В. Фатіс, А. Хаялі, В. Шагаль, К. Ульяніщева та іншими. У роботах зазначених авторів знайшли належне відображення різні аспекти становлення Лівії як суб’єкта міжнародного права, розвитку її співробітництва на дво- та багатосторонньому рівні.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины