МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
  • скачать файл:
Название:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Державний механізм податкового регулювання в сучасних умовах має бути більш гнучким і сприяти економічному зростанню, розвитку суб’єктів оподаткування. Обмежитися виключно фіскальною функцією в період прояву кризових тенденцій і при необхідності структурної перебудови економіки неможливо. У свою чергу, застосування такої стимулювальної функції податків. як надання пільг, без адаптації інструментів, що використовуються, до динаміки розвитку суб'єкта оподаткування не дасть очікуваного ефекту. Отже, виникли передумови для розробки та впровадження державного механізму податкового регулювання на новій методологічній основі, що дає можливість узгодження цілей органів податкового регулювання і суб'єктів господарювання. Як таку методологію пропонується використовувати на загальнонауковому рівні розгляд системно-еволюційного підходу, а на конкретно-науковому рівні – розгляд еволюційної економіки, що враховує закономірності як сталого, так і нестійкого розвитку економічних систем. Узгодження методів податкового стимулювання з природною циклічною динамікою розвитку суб'єктів оподаткування як виробничих систем на новій методологічній основі може мати значущі наслідки для динаміки національної економіки в цілому в посткризовий період.

Формування методологічного аспекту державного механізму податкового регулювання засновано на дослідженнях проблем податкового стимулювання, розглянутих у працях таких авторів: Т.Ф. Юткіної, М.В. Романовського, Д.Г. Чорниця, В.Г. Панскова, В.Г. Князєва, В.Е. Леонтьєва, Н.П. Радковської, А.Ю. Чепуренкова, М.М. Шадурської, А.В. Віленського, М.Г. Лапусти, М.В. Карпа, B.C. Гуревича, Н.Т. Мамбеталієва, В.Р. Захар'їна, Ю. Подпоріна, Д.В. Скрипичникова, Н.І. Маліс, С.Н. Рагимова.

Серед праць у сфері податкової оптимізації як сфери управління фінансами  суб'єктів господарювання можна виділити праці таких авторів: І.Г. Русакової, А.В. Бризгаліна, О.В. Вилкової, Д.В. Лазутиної, В.В. Бочарова, В.Е. Леонтьєва, А.В. Ігнатова, Е.А. Лисова, Е.В. Басалаєвої, Н.Є. Єгорової, О.Ф. Паська.

Розробка механізму податкового регулювання потребує застосування методології, заснованої на положеннях системного підходу, а також еволюційної економіки як нового напряму в розвитку економічної науки. Положення загальної теорії систем, системного підходу подані в працях А. Авер’янова, Л. Берталанфі, І. Добронравової, С. Капіци, С. Курдюмова, Г. Малинецького, М. Моїсеєва, І. Пригожина, Г. Хакена.

Еволюційна економіка, основи якої сформовані в дослідженнях Й. Шумпетера, Р. Нельсона, С. Уїнтера, розглядає економічні процеси як породження взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників: економічні суб’єкти взаємодіють із зовнішнім середовищем і їх поведінка невіддільна від розвитку соціальних інститутів. Економічний розвиток як чергування етапів еволюційного вдосконалення і періодів структурної перебудови економіки досліджується в працях Д.С. Львова, С.Ю. Глазьєва, Ю.Я. Ольсевича, В.І. Маєвського, А.І. Амосова, Д.С. Чернавського. Крім зазначеного, не можна не відзначити дослідження у сфері застосування положень еволюційної економіки для розробки механізмів державного управління праці В. Балабана, О. Поважного, Н. Хохлової, В. Попова. С. Степанчука.

Таким чином, вищеназвані напрями досліджень, результати теоретичних і практичних розробок у широкому ряді наукових сфер дають змогу сформувати методологічний аспект державного механізму податкового регулювання.

Виходячи з вищевикладеного, була обрана тема дисертаційного дослідження.

 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)