Бюлетень ВИЩОІ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАІНЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Бюлетень ВИЩОІ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАІНЙ
Тип: Статья
Краткое содержание:

 

ДО ВІДОМА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД

Повідомлення в "Бюлетені ВАК Укра'ши" і журналі "Науковий світ"про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук відповідно до постанов президії ВАК України від 16 січня 1997 року №3/1 і від 26 березня 1998 року №02/3 повинні подаватися до редакції одразу після прййняття дисертації до захисту спеціалізованою вченою радою. Повідомлення повинні бути подані безпосередньо редакції або надіслані рекомендованим листом за формою згідно з нормативними документами ВАК Укра'ши разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ вартості публікації.

______ » Вартість публікації з 1 січня 2009 року - 60 грн.______________________

V Банківські реквізити для оплати повідомлень:

про доктопські дисертаиії ."Отримувач - Редакція ДЗМІ «Бюлетень ВАК України»:

Пот. pax. 26001000152133 у ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, код ЄДРПОУ 24919162

про кандидатські дисеутації: Отримувач - ВД «Науковий світ»:
Пот, pax. №26007000110414 у ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670, код 33500661_________________

ЗРАЗОК

Вища атестацшна комісія Укра'ши
Повідомлення про захист дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата).................................. наук

Правище, ім'я, по батькові здобувача - Іваненко Іван Іванович

Посада здобувача і поена назва установи, де він працює - асистент кафедри української літератури

Вінницького державного педагогічного університету ім. Михаила Коцюбинського

Назва дисертації- "Драматургія Олександра Олеся"

Шифр та назва спеиіальності - 10.01.01 - українська література

Шифр спеціалізованої ради - Д 01.24.02

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон - в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка

НАН України (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 4; т.278-28-79)

Науковий керівник - Дмитрук І.Є., к.філол.н., старший науковий співробітник (Інститут літератури

ім. Т.Г. Шевченка НАН Укра'ши)

Офіційний опонент - Сидоренко 1.В., д.філол.н., проф., завідувач відділу.... (Інститут літератури

ім. Т.Г. Шевченка НАН Укра'ши)

Офіційний опонент - Солоха Н.Д., д.філол .н., проф. (Київський національний університет ім. Тараса

Шевченка)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 01.24.02                    (Прізвище та ініціали)

М.П.

Примітка. Наукового керівника вказують лише здобувачі кандидатського ступеня. Здобувачі докторського ступеня вказують третього олонента. Повідомлення надсиласться у 2-х примірниках на офіційному бланку і з відбитком печатки установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада. Повідомлення в черговий номер журналу редакція приймає без обмежень до останнього числа місяця включно. Вихід журналів друком: «Науковий світ» - 1-го числа, через місяць після подання журналу на виробництво (тобто, якщо повідомлення прийнято до 1-го лютого, то журнал вийде у світ 1-го березня), «Бюлетень ВАК Укра'ши» - 20-го числа на^упного місяця.

Повідомлення поштою надсилаються на адресу : 01001, Київ, Хрещатик, 34; к.405.

Повідомлення з орфографічними, стилістичними чи термінологічними помилками в назвах дисертацій, з поправками відруки або з нерозбірливим друком не публікуються.

Інформація для відвідувачів Департаменту атестації кадрів:

1. Атестаційні справи здобувачів приймають з 10.00 до 16.00 у понеділок, вівторок і четвер.

2.    Дипломи та атестати видають з 10.00 до 12.00 та з 15.00 до 16.00 у понеділок, вівторок, середу і четвер.

3.    Голова ВАК Укра'ши В.Ф. Мачулін приймає відвідувачів щосереди з 11.00 до 13.00.

 

3.    Директор Департаменту атестації кадрів В.Д. Бондаренко приймає відвідувачів щочетверга з 11.00 до 13.00.

4.    Заступник голови ВАК Укра'ши Л.Є. Шкляр приймає відвідувачів щовівторка з 10.00 до 12.00.

 

6.    Начальники відділів приймають відвідувачів щодня, крім п'ятниці, з 14.00 до 17.00.

7.    Повідомлення про захист дисертацій приймають в к. 405 щодня з 10.00 до 17.00.


 Bffl401 .. л..жм АТЕСТАЦІИНОІ  лго

КОВЙСІЇ    9л|ї

УКРАЇНЙ   ^и11ЦШНАКОЛЕПЯ:

 

В.Ф. Мачулін,

голова редакційної колегії,

В.Д. Бондаренко, Л.Є. Шкляр, М.С. Держалюк, 0.0. Бендасюк, О А Машков, ЛА Міщенко, Ю.П. Гололобов, Ю.Б. Чайковський, Ю.І. Цеков, Л.І. Журавльова

3 огляду на офіційний характер видання цілковите або часткове розмноження будь-якям способом матеріалів, опублікованих у цьому бюлетені, допускається лише з письмового дозволу редакції і з обов'язковим посиланням на джерело.

За точність викладених у публікації фактів відповідає автор, а за зміст рекламних матеріалів рекламодавець. Адреса редакції:

Е*3     04107, Київ, пров. Делегатський, 1/28;

(длялистування: 04107, а/с 101)

?Г    Fax 483-33-85; 418-45-09

© Редакція «Бюлетеня Вищої атестапшної комісії Україш»


Атестаційний процес: нормативна база

Вимоги до оформления дисертацій

та автореферате дисертацій..................................... 2

/з протоколів президії ВАК України

Присуджено науковий ступінь кандидата наук... 11

Створено спеціалізовані вчені ради.................... 28

Відмовлено у видачі диплома................................ 32

За порушення нормативних вимог........................ 35

* ^. *

Повідомлення про захист дисертацій на здо-
буття наукового ступеня доктора наук.................. 37

***

Оголошення................................................................. 46

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины