Органи виконавчої влади у системі поділу влади України
  • скачать файл:
Название:
Органи виконавчої влади у системі поділу влади України
Тип: Статья
Краткое содержание:

 

Органи виконавчої влади у системі поділу влади України // // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2005. – Випуск 28.С. 662-668.

 

 

 

Мартинюк Роман Станіславович

ст. викладач кафедри політології гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія”

Галузь науки: політологія

 

Органи виконавчої влади в системі поділу влади України

Необхідність структурної перебудови системи органів державної влади, створення належних політико-правових основ становлення цілого ряду демократичних інститутів, поява яких зумовлена приведенням у дію системи стримувань й противаг між вищими владними структурами, виявлення чинників, які перешкоджають проходженню згаданого процесу, передбачає відповідне науково-теоретичне опрацювання даної проблематики. Становлення реального поділу влади у сучасній Україні видається неможливим поза попереднім теоретичним усвідомленням сутності його найбільш важливих елементів та інститутів, зокрема, політико-правового статусу “політичних”, вищих органів державної влади, на яких лежить основна й безпосередня відповідальність за дотримання, захист й реалізацію норм Конституції України про правовий, демократичний і соціальний характер національної державності.

Питання про функції виконавчої влади у системі поділу влади розглядається в роботах В. Шаповала, А. Колодій, В. Кампо, Т. Грозінської, В. Шатіло, М. Козюбри, Р. Павленка, А. Коваленка, К. Ващенко, А. Дегтяра, Г. Атаманчука, В. Романова, О. Рудік, Т. Брус, І. Пахомова, І. Дахової та ін. Зокрема в роботі В. Шаповала „Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект)” аналізуються положення, роль та функції виконавчої влади в системі поділу влади; ці ж питання знаходять відображення в монографіях А. Коваленка „Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика”, А. Дегтяра „Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення”, В. Токовенко „Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії”, роботах Г. Атаманчука „Державне управління (Організаційно-функціональний аспект), В. Романова, О. Рудік, Т. Брус „Вступ до аналізу державної політики”. Функції виконавчої влади досліджуються у роботі Бернара Гурне „Державне управління”; у монографії Р. Павленка „Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід” аналізується інститут парламентської відповідальності уряду у відповідних республіканських формах правління та в сучасній Україні.

 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)