ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧА У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧА У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Найважливішим питанням теорії та практики розбудови правової держави є питання захисту прав і свобод людини, що слугує своєрідним індикатором стану та рівня розвитку громадянського суспільства і держави. Здійснення в Україні соціально-економічних, політичних та правових перетворень зумовлює необхідність підвищення ефективності захисту окремих категорій суб’єктів, зокрема, шляхом закріплення конституційних гарантій захисту прав споживачів (ст. 42 Конституції України).

Підтвердженням посиленої уваги до захисту прав споживачів є той факт, що цей напрямок виступає предметом співробітництва України та Європейського Союзу (надалі — ЄС) і включений до пріоритетних сфер адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС (ст. ст. 51, 52, 75 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р., розділу 5 Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС).

У юридичній науці наявні певні напрацювання у царині захисту прав споживачів, серед яких слід виділити роботи О. В. Звєрєвої, Л. М. Іваненко, Т. О. Кагала, І. В. Кірюшиної, С. А. Косінова, Г. О. Осетинської, О. П. Письменної, К. Ю. Свінцової, А. Р. Товмасяна, Є. Я. Токара, Р. Ю. Ханик-Посполітак, Б. О. Шаблі, А. Є. Шерстобітова та ін. Визначальними для формування висновків щодо статусу споживача є результати ґрунтовних досліджень таких вчених–цивілістів, як: М. М. Агарков, С. М. Бервено, В. А. Бєлов, Ю. В. Білоусов, М. І. Брагінський, С. М. Братусь, В. А. Васильєва, О. К. Вишняков, О. В. Дзера, О. С. Іоффе, І. Р. Калаур, І. М. Кучеренко, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, Р. П. Мананкова, М. І. Матузов, І. О. Михайлова, Є. О. Мічурін, С. О. Погрібний, Ю. Д. Притика, О. О. Провальський, Ю. В. Романець, Р. О. Стефанчук, В. С. Толстой, Є. О. Харитонов, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишка та ін.

Разом із тим дотепер недостатньо чіткими, а подекуди суперечливими, є наукові уявлення про місце споживача серед суб’єктів цивільного права, визначення його цивільно-правового статусу, особливо у зв’язку із трансформаційними процесами у національному законодавстві задля його узгодження із acquis communautaire.

Отож, актуальність теми обумовлена рядом факторів: соціально-економічними, що зумовлені соціальною роллю споживача; правотворчими, які полягають подекуди у недостатньому чи неефективному правовому регулюванні відносин щодо захисту прав споживачів; правозастосовчими, які визначають необхідність осмислення і критичної оцінки окремих положень, вироблених судовою практикою, напрацювання єдиних підходів до вирішення спірних ситуацій; доктринальними, зважаючи на потребу у збагаченні існуючої теоретичної бази за рахунок дослідження правового статусу споживача.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины