Заказать диссертацию


Всего работ:156
Сортировать по: названию | году61. Марунчин Наталія Андріївна Оцінка ефективності застосування аморфного нанороз- мірного кремнезему у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Год: 2017

62. Чернявська Ірина Василівна Модифікуючий вплив воглібозу на показники вуглеводного обміну в осіб з порушенням толерантності до глюкози і високим серцево-судин­ним ризиком
Год: 2017

63. Ткачова Тетяна Олександрівна Клінічні особливості перебігу та фактори кардіоваскулярного ризику у хво­рих на соматотропну недостатність з маніфестацією в дитинстві
Год: 2017

64. Лучицький Віталій Євгенович Патогенез і лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діа­бет 2-го типу
Год: 2019

65. Спринчук Наталя Андріївна Синдром біологічно неактивного гормону росту: клі­ніка, особливості патогенезу, діагностика та лікування
Год: 2019

66. Попруга Алла Олександрівна Вивчення особливостей клінічного пере­бігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму гена GPx1 з урахуванням ґендерних, вікових, гормонально-метаболічних по­рушень та хронічного системного низькоінтенсивного запалення
Год: 2019

67. Бєлкіна Інна Олегівна Застосування наночастинок гадоліній ортованадату для корекції розладів чоловічої ре­продуктивної функції (експериментальне дослідження)
Год: 2019

68. Величко Наталія Федорівна Віддалені наслідки нео­натального впливу фітоестрогенів і стресу на репродук­тивну функцію та гормонально-метаболічні показники у дорослих самців щурів (експериментальне дослідження)
Год: 2019

69. Калініченко Олена Вікторівна Ліпосомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні етапи регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих кар­циномах щитоподібної залози
Год: 2018

70. Кушнарьова Наталія Миколаївна Особли­вості порушення спектру жирних кислот сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різними типами ізо­льованої дисліпідемії та методи їх корекції
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины