Математика


Всего работ:1061. Пономарчук Богдан Сергійович Метрична розмірність метричних та ультраметричних просторів з умовами скінченності
Год: 2022

2. Ящук Вікторія Сергіївна Алгебраїчні структури, пов’язані з решітками
Год: 2022

3. Петров Олександр Дмитрович Моделювання термомеханічної поведінки матеріалів з пам’яттю форми
Год: 2022

4. Кузнєцова Ірина Валеріївна Гомотопічні властивості гладких функцій на поверхнях
Год: 2021

5. Ларін Владислав Олегович Предметно орієнтований підхід до розробки акторних систем
Год: 2021

6. Плашенко Сергій Олександрович Зв’язані задачі про зворотній вплив деформування на зовнішнє навантаження
Год: 2021

7. Селютін Євген Кирилович Фрагментарні моделі в задачах оптимальної класифікації
Год: 2021

8. Скіра Ірина Володимирівна Задачі без початкових умов для еволюційних функціонально-диференціальних рівнянь та варіаційних нерівностей
Год: 2021

9. Смолянкова Тетяна Миколаївна Математичне моделювання механічних характеристик волокнистих композитів із різномодульними компонентами
Год: 2021

10. Халанчук Лариса Вікторівна Структуровані дискретні моделі для розв’язку крайових задач
Год: 2021

11. Яйлимова Ганна Олексіївна Моделювання екологічних процесів на основі двокрокового симетризованого різницевого алгоритму та супутникових даних
Год: 2021

12. Біланик Ірина Богданівна Необмежені множини умовної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
Год: 2021

13. Остос Олександр Хосейович Зв’язана термомеханічна поведінка еластомерних елементів конструкцій із початковими напруженнями при циклічному навантаженні
Год: 2021

14. Сенько Альона Володимирівна Розв’язання двовимірних задач руйнування при повзучості на основі схеми МСЕ
Год: 2021

15. Троценко Ярослав Павлович Динамічні характеристики течії рідини в каналах змінного перерізу
Год: 2021

16. Луньова Марія Валентинівна Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах
Год: 2021

17. Сатур Оксана Романівна Аналiз поведiнки траєкторiй в моделях складних динамiчних систем з притягальною взаємодiєю
Год: 2021

18. Тимошенко Андрій Анатолійович Оптимальне точкове керування переносом маси у пористих середовищах
Год: 2021

19. Бакса Віта Петрівна Властивості аналітичних вектор-функцій обмеженого L-індексу в двовимірній кулі
Год: 2021

20. Войтович Христина Олегівна Апроксимаційні та асимптотичні властивості функцій з просторів Гарді в деяких областях
Год: 2021

21. Дрожжина Анастасія Вадимівна Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку
Год: 2021

22. Ільницький Григорій Іванович Математичне мод елювання епідеміологічних та клініко лабораторних проявів туберкульозу
Год: 2021

23. Орленко Сергій Петрович Динаміка тришарових оболонок обертання з дискретно неоднорідним заповнювачем
Год: 2021

24. Рибалко Ян Владиславович Метод оберненої задачі розсіювання для нелокальних інтегровних рівнянь
Год: 2021

25. Сапон Микола Миколайович Динаміка трубопроводу з рідиною, що здійснює обертальний рух
Год: 2021

26. Хохлюк Олександра Олександрівна Гомотопічні типи просторів диференційовних відображень
Год: 2021

27. Кравченко Анна Олександрівна Групи автоморфізмів графів Кронрода-Ріба функцій Морса на орієнтовних компактних поверхнях
Год: 2021

28. Петрова Ірина Леонідівна Інтерполяційні оцінки комонотонного наближення
Год: 2021

29. Ратушняк Софія Петрівна Фрактальні функції і розподіли їх значень
Год: 2021

30. Сапужак Ярослав Ігорович Моделі та розрахункові методи оцінювання впливу наводнювання металу на довговічність елементів енергетичного обладнання
Год: 2021

31. Стовба Віктор Олександрович Субградієнтний метод з кроком Поляка у перетвореному просторі
Год: 2021

32. Аль-Зірджаві Фарах Джавад Галі Алгебри аналітичних функцій на банахових просторах, які єінваріантними відносно дії операторних напівгруп
Год: 2021

33. Мілян Роксолана Степанівна Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи
Год: 2021

34. Гаврилова Ольга Витальевна. Численно-аналитические методы и алгоритмы исследования математических моделей автокаталитической реакции с диффузией и распространения нервного импульса в мембранной оболочке
Год: 2021

35. Мезал Ясир Али Мезал. Квазилинейный анализ дискретных моделей нелинейной динамики (временных рядов)
Год: 2021

36. Яджак Наталія Степанівна Розроблення моделей росту коротких тріщин у металевих матеріалах за тривалих навантажень та експлуатаційних середовищ
Год: 2021

37. Скворцов Сергій Олександрович Локальна поведінка відображень з необмеженою характеристикою
Год: 2021

38. Луньо Наталія Богданівна Локально нільпотентні диференціювання та комбінаторні тотожності класичних многочленів
Год: 2021

39. Шаповалова Марія Ігорівна Оцінка граничного стану двокомпонентного матеріалу з кулястими включеннями та прогнозування надійності конструкції методами комп'ютерного і математичного моделювання
Год: 2021

40. Котов Тарас Олександрович Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування
Год: 2021

41. Терещенко Ярослав Васильович Розробка єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) для розв’язання термодинамічних задач у неоднорідних структурах
Год: 2021

42. Галан Юрій Ярославович Підвищення ефективності технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей в сипучому абразивному середовищі
Год: 2021

43. Берчун Ярослав Олександрович Математичне та експериментальне моделювання протяжних систем
Год: 2020

44. Лавренюк Микола Сергійович Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу
Год: 2020

45. Заварзіна Олеся Олегівна Ізометрії та стискання підмножин банахового простору
Год: 2020

46. Афанасьєв Євгеній Володимирович Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових матриць
Год: 2020

47. Вережак Ганна Петрівна Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь у просторах типу S
Год: 2020

48. Широковських Альона Олександрівна Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами
Год: 2020

49. Тєплова Дар’я Павлівна Застосування теорії випадкових матриць до багатовимірних часових рядів
Год: 2020

50. Яшан Богдан Олегович Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням
Год: 2020


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)