Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия


Всего работ:352101. Волошин Олександр Володимирович Будівельні технології та формоутворення в ар­хітектурі українського авангарду (на прикладах Харкова 1920-х - 1930-х рр.)
Год: 2019

102. Павлів Андрій Петрович Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста
Год: 2019

103. Погранична Ірина Ігорівна Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII - поч. XIX ст.
Год: 2019

104. Знак Іван Богданович Відтворення архітектурно-просто­рової структури монастирів Чину Святого Василія Вели­кого Західної України
Год: 2019

105. Душкевич Константин Никитич Развитие творческого наследия В.Г.Шухова в архитектуре современных общественных зданий и сооружений
Год: 2019

106. Юсфи Римма Современные архитектурно-конструктивные системы для жилищного строительства в условиях Сирии с учетом принципов традиционной арабской архитектуры
Год: 2019

107. Бик Олег Витальевич Интерьер православного храма: образы и тенденции развития (конец XX - начало XXI вв.)
Год: 2019

108. Пиляк Сергей Александрович Композиционные особенности костромского деревянного культового зодчества XVII-начала XX в.
Год: 2019

109. Гагарина Екатерина Сергеевна Принципы адаптивности архитектурной среды на примере общественных пространств города
Год: 2019

110. Данилов Даниил Станиславович Параметрическая архитектура как этап развития западноевропейской архитектуры
Год: 2019

111. Кудашева Дилара Радиковна Формирование архитектурного замысла в контекстуальном проектировании (на основе методологии "Уфимская имплозия")
Год: 2019

112. Амер Ахмед Саид Абдалла Принципы формирования устойчивой архитектуры сельского жилища для жаркого сухого климата (на примере Египта)
Год: 2019

113. Цюй Жулань Эволюция исторической среды г. Аньяна и ее ценностные характеристики (II в. до н.э - начало XXI в.)
Год: 2019

114. Авербах Михайло Якович Візуальні кому­нікації в архітектурному середовищі міста
Год: 2018

115. Піддубна Наталія Геннадіївна Композиційні принципи застосування мозаїч­них творів в архітектурі Львова кінця XIX - початку XXI століт­тя
Год: 2018

116. Вахніченко Олександра Віталіївна Композиційно-планувальні принципи формування атріумних просторів в умовах ревіталізації міського се­редовища
Год: 2018

117. Алджад Реяд Раджаб Мохамед Риси європейського впли­ву в містобудуванні і архітектурі житлової забудови Лівії 2-ї половини XX - початку XXI століття
Год: 2018

118. Берете Мори. Архитектурно-пространственная организация и виртуальная реконструкция историко-архитектурных комплексов Гвинеи XVI-XIX вв.
Год: 2018

119. Вавилонская Татьяна Владимировна. Архитектурно-историческая среда Самарского Поволжья: формирование, состояние, концепция устойчивого развития
Год: 2018

120. Вагнер Екатерина Алексеевна. Принципы формирования архитектурной среды общественных пешеходных пространств в контексте сложившейся городской застройки
Год: 2018

121. Воронцова Юлия Сергеевна. Принципы использования оптических иллюзий в коммуникационных пространствах крупных торговых центров
Год: 2018

122. Ермоленко Елена Валентиновна. Пространственная структура современного музея
Год: 2018

123. Жуйков Станислав Сергеевич. Тенденции формирования нового глобального стиля в архитектуре
Год: 2018

124. Киносьян Наталья Станиславовна. Творчество архитектора И.Г. Гайнутдинова в контексте национально-региональных традиций
Год: 2018

125. Малахов Сергей Алексеевич. Композиционный метод архитектурного проектирования
Год: 2018

126. Насыбуллина Рената Артуровна. Архитектурно-художественная роль естественного света в формировании внутреннего пространства зданий в современной архитектуре
Год: 2018

127. Новиков Степан Викторович. Творчество первого казанского епархиального архитектора, гражданского инженера Ф.Н. Малиновского
Год: 2018

128. Сазанова Римма Сергеевна. Экспрессионизм в современной зарубежной архитектуре ХХ – начала XXI вв.
Год: 2018

129. Цветнов Владимир Анатольевич. Использование историко-культурных заповедников для охраны культурных ландшафтов в Российской Федерации
Год: 2018

130. Чанг Жанг Нам. Влияние форм и принципов европейского зодчества на архитектурно-планировочную структуру Ханоя в колониальный период (1870-е-1950-е гг.)
Год: 2018

131. Данилко Наталія Ярославівна Функціонально-просторовий розвиток вод­ної рекреації у зоні впливу м. Львова
Год: 2018

132. Ганець Соломія Владиславівна Принципи формування житлових утворень на постпромислових територіях (на прикладі Львова)
Год: 2018

133. Новак Наталя Василівна Інтерпретації ордерної мови в архі­тектурі постмодернізму
Год: 2018

134. Мартиненко Анна Сергіївна Трансляція досвіду тради­ційного зодчества в професійній архітектурі кінця XVIII - початку XXI ст.
Год: 2018

135. Главацький Олександр Зіновійович Архітектурно-просторові методи і засоби підви­щення кримінологічної безпеки міського середовища
Год: 2018

136. Мисак Наталія Романівна Формування іден­тичності районів масової житлової забудови 1960 - 80-х рр.
Год: 2018

137. Сергіюк Ірина Миколаївна Архітектура військових гарнізонів Волинської гу­бернії XIX - початку XX століття (формування, спадщина, принципи реабілітації)
Год: 2018

138. Хохонь Михайло Петрович Формування оборонних споруд монастирів Західної України у ХУІІ - ХУІІІ століттях
Год: 2018

139. Шукатка Мар’яна Степанівна Геральдичний декор в архітектурі Льво­ва кінця XVI - початку XXI ст.
Год: 2018

140. Климко Зоряна Василівна Архітектура сценографії Є. Лисика
Год: 2018

141. Весна Анастасія Вікторівна Глобальні концепції як фактор розвитку сучасної архітектури
Год: 2018

142. Белоусько Артем Юрійович Соціально-економічний фак­тор в архітектурному формоутворюванні
Год: 2018

143. Любицький Роман Ігорович Формування мережі об’єктів паркування індивідуального автотранспорту в історично сформованих містах (на при­кладі м. Львова)
Год: 2018

144. Грабовська Ольга Володимирівна Цегла ручного формування як пам’ятка історії та культури (на прикладі м. Вінни­ці XVI - середини XX ст.)
Год: 2018

145. Лукомська Зоряна Володимирівна Місто­будування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. - кін. XVIII ст.)
Год: 2018

146. Ясінський Максим Романович Відтворення кварталів житло­вої забудови центральних частин малих історичних міст
Год: 2018

147. Криворучко Юрій Іванович Феномен сакрального у роз­витку міст та територій (на досвіді України)
Год: 2018

148. Орленко Микола Іванович Проблеми та методи рес­таврації пам’яток архітектури України (XI - поч. XX ст.)
Год: 2018

149. Антощук Тетяна Іванівна Еволюція семантичних ознак ар­хітектурних форм українського романтизму (кінця ХІХ - початку XX століття)
Год: 2018

150. Захеді Шахаб Еволюція архітектури мечетей Ірану (VII - XVIII ст.)
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)