Материаловедение


Всего работ:175851. Казанцева Людмила Алексеевна Синтез и изучение влияния модификаторов на основе тугоплавких оксидов и фторидов на фазовый состав, микроструктуру и свойства алюминиевых сплавов
Год: 2022

52. Бородихин Сергей Александрович Структура и свойства высокохромистой стали, легированной боридными соединениями
Год: 2022

53. Синянский Иван Владимирович Быстродействующая система автоматического перевода генерирующего оборудования между синхронными зонами
Год: 2022

54. Иванов Николай Геннадьевич Интеллектуальное автоматическое повторное включение линий электропередачи сверхвысокого напряжения с шунтирующими реакторами
Год: 2022

55. Александрова Марина Ивановна Микропроцессорное устройство управляемой коммутации шунтирующего реактора компенсированной линии электропередачи
Год: 2022

56. Солдатов Александр Вячеславович Многопараметрическая дифференциальная защита от однофазных замыканий на землю статора генератора, работающего на сборные шины
Год: 2022

57. Соловьева Ирина Валерьевна. Влияние технологии охлаждения в процессе сварки трением с перемешиванием на структуру и свойства соединений из алюминиевых сплавов
Год: 2021

58. Іванов Олександр Олександрович Особливості структуроутворення та властивості електродугових покриттів із порошкових дротів на основі системи Fe-Ti-B-C
Год: 2021

59. Пожилов-Несміян Гліб Михайлович Удосконалення конфікціювання матеріалів на вироби для людей з інвалідністю
Год: 2021

60. Грекова Марина Вікторівна Структура і властивості модифікованих жароміцних нікелевих сплавів для деталей ракетних і реактивних двигунів
Год: 2021

61. Кругляк Ірина Василівна Науково-технологічні засади формування зносо-корозійностійких покриттів з використанням композиційних насичуючих середовищ
Год: 2021

62. Повстяной Олександр Юрійович Багатошарові пористі проникні матеріали з регульованою пористістю з відходів промислового виробництва
Год: 2021

63. Костенюкова Олена Ігорівна Нелінійно-оптичні матеріали на основі діелектричної матриці KDP з інкорпорованими органічними молекулами
Год: 2021

64. Гречанюк Ігор Миколайович Науково-технологічні засади створення нових композиційних матеріалів на основі нікелю, кобальту, титану й міді та новітнього електронно-променевого обладнання для їх отримання
Год: 2021

65. Кондратенко Павло Володимирович Удосконалення технології виробництва і методики випробувань високоміцних кріпильних виробів з вуглецевих та низьколегованих сталей
Год: 2021

66. Грінченко Олена Дмитрівна Матеріалознавчі основи підвищення довговічності лопаток парових турбін
Год: 2021

67. Безкровна Ольга Миколаївна Композитні матеріали на основі матриць KDP і SiO2 з інкорпорованими наночастинками металооксидів, органічними та напіворганічними молекулами для нелінійної оптики
Год: 2021

68. Бекетов Олександр Вадимович Теоретичні основи формування субструктури переохолодженного аустеніту та механічних властивостей мікролегованих будівельних сталей
Год: 2021

69. Лисаковський Валентин Володимирович Наукові засади високопродуктивного спрямованого вирощування структурно досконалих монокристалів алмазу типів Іb і IIa
Год: 2021

70. Кононенко Ганна Андріївна Розвиток наукових основ розробки хімічного складу та параметрів термічної обробки для підвищення довговічності залізничних коліс
Год: 2021

71. Парусов Едуард Володимирович Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності
Год: 2021

72. Князєв Сергій Анатолійович Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин боруванням із швидкісним нагрівом СВЧ
Год: 2021

73. Шляхетка Христина Сергіївна Модифікування поверхневих шарів поруватого титану ВТ1-0 для підвищення протикорозійних властивостей
Год: 2021

74. Жуков Віктор Вікторович Особливості структури та механічні властивості зварних швів сталі 14ХГНДЦ, модифікованих дисперсними частинками карбідів, оксидів та сполук на основі титану
Год: 2021

75. Барвицький Павло Петрович Закономірності формування структури конструкційних ударостійких матеріалів на основі тугоплавких боридів в умовах термобаричного спікання
Год: 2021

76. Грузін Наталія Вячеславівна Формування структури, текстури та властивостей труб у сплавах титана на різних стадіях виробництва
Год: 2021

77. Христинець Наталія Анатоліївна Теоретичне та експериментальне дослідження параметрів вібросегрегації при створенні градієнтних проникливих матеріалів
Год: 2021

78. Борух Ігор Володимирович Вплив водневої обробки на структуру та магнітні властивості матеріалів на основі інтерметалідів Nd2Fe14B та SmCo5
Год: 2021

79. Шпилинська Олександра Леонідівна Вирощування сильнолегованих кристалів CsI:Tl для ідентифікації заряджених частинок за атомним номером та масою
Год: 2021

80. Романюк Світлана Павлівна Експериментальні та технологічні основи формування структури і властивостей при зміцненні нанопокриттями інструмента
Год: 2021

81. Субботіна Валерія Валеріївна Формування багатофункціональних покриттів на вентильних металах методом мікродугового оксидування
Год: 2021

82. Ульянчич Наталія Володимирівна Формування властивостей кальцій-фосфатної кераміки для регенеративної медицини
Год: 2021

83. Зубко Юрій Євгенович Оптимізація процесів виробництва та використання волокон, мікрофібри та мікросфер, отриманих методом перегрітих розплавів базальту
Год: 2021

84. Козирацький Євген Олександрович Відображення властивостей багатокомпонентних порошкових і композиційних матеріалів у керованих акустичних полях
Год: 2021

85. Омельченко Леонід Віталійович Підвищення якості та зносостійкості покриттів при їх модифікуванні вторинною сировиною
Год: 2021

86. Горностай Олексій Володимирович Закономірності отримання наночастинок Ag і Cu з парової фази у вакуумі в рідких та на порошкоподібних матрицях біомедичного призначення
Год: 2021

87. Беляєв Григорій Борисович Вплив домішок сірки на утворення тріщин у зварних з′єднаннях жароміцних нікелевих сплавів
Год: 2021

88. Люшук Олександр Миколайович Розробка полімерматричних мультинаповнених композиційних матеріалів фрикційного призначення з комплексом керованих властивостей
Год: 2021

89. Островерх Анна Сергіївна Науково-технологічні засади створення шаруватих композитів для паливної та електролізної комірок з полімерним електролітом та зниженим вмістом благородних металів
Год: 2021

90. Волошина Людмила Володимирівна Підвищення зносостійкості масляних шестеренних насосів тракторних дизельних двигунів
Год: 2021

91. Рибалко Іван Миколайович Експериментальні, теоретичні і технологічні основи зміцнення виробів з використанням модифікуючих домішок
Год: 2021

92. Тимошенко Вікторія Вікторівна Вдосконалення алмазних шліфпорошків марок АС6–АС20 абразивного призначення спрямованою зміною їхніх розмірів та фізико-механічних характеристик
Год: 2021

93. Гордєєв Сергій Олександрович Спрямоване керування щільністю зародкоутворення при спонтанній розчин-розплавній кристалізації монокристалів алмазу з підвищеною однорідністю властивостей
Год: 2021

94. Лалаянц Олександр Іванович Отримання сцинтиляційних кристалів селеніду цинку для сучасних томографічних систем та кріогенних детекторів
Год: 2021

95. Матвієнко Оксана Олегівна Закономірності формування та властивості нанокомпозитних плівок на основі фоточутливих полімерів та напівпровідникових наночастинок
Год: 2021

96. Макаренко Олена Сергіївна Особливості структурно-фазових перетворень та термостабільність високоентропійних сплавів системи Cr–Fe–Co–Ni і покриттів VNbTiHfZr
Год: 2021

97. Отиченко Оксана Миколаївна Композиційний матеріал біомедичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту, модифікованого магнетитом
Год: 2021

98. Лукієнко Олег Олександрович Дефектна структура лейкосапфіру, вирощеного методом горизонтальної спрямованої кристалізації, яка утворюється при збільшенні розмірів кристала
Год: 2021

99. Постельник Ганна Олександрівна Структурна інженерія вакуумно-плазмових конденсатів тугоплавких нітридів перехідних металів
Год: 2021

100. Румянцева Юлія Юріївна Розробка зносостійких композиційних матеріалів на основі cBN, армованих мікроволокнами тугоплавких сполук, для різального інструменту
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)