Основы национальной безопасности государства


Всего работ:231. Хомей Оксана Дмитрівна Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади в умовах інтеграції України в ЄС
Год: 2021

2. Грушко Ірина Ігорівна Забезпечення державних інтересів у безпековій політиці Європейського Союзу
Год: 2021

3. Чепель Максим Олександрович Метод підтримання потрібного рівня інформаційно-психологічної безпеки особового складу формувань Національної гвардії України при виконанні завдань із забезпечення громадської безпеки
Год: 2020

4. Головка Анатолій Анатолійович Громадянське суспіль­ство як суб’єкт протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері
Год: 2018

5. Левенець Сергій Володимирович Механізми впли­ву організованих груп інтересів на політику національної без­пеки України
Год: 2018

6. Єльнікова Марія Миколаївна. Міжетнічна толерантність як основа консолідації українського суспільства
Год: 2015

7. Політичні орієнтації населення України як чинник політики національної безпеки держави.
Год: 2009

8. МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
Год: 2008

9. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
Год: 2008

10. КОНФІГУРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ (ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Год: 2007

11. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ І КАТЕГОРІЙ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Год: 2007

12. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ НАРОДОВЛАДДЯ ЯК ОСНОВА ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Год: 2007

13. ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ
Год: 2007

14. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ СФЕРОЮ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Год: 2006

15. ТРАНСРЕГІОНАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗОВНІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Год: 2006

16. ЗБРОЙНІ ЕТНОПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Год: 2006

17. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ
Год: 2005

18. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ПРИКЛАД США)
Год: 2005

19. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Год: 2005

20. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (політологічний аналіз)
Год: 2005

21. УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ – СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН
Год: 2004

22. СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ: 1991 – 2001 РОКИ
Год: 2003

23. Процес європейської інтеграції Польщі: перспективи для України
Год: 2003


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)