Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности


Всего работ:181. Дуб Богдана Станіславівна Розвиток системи економічної безпеки агрохолдингів
Год: 2021

2. Мельник Степан Іванович Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств
Год: 2020

3. Філатова Ірина Олександрівна Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнтованого управління в сис­темі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі
Год: 2019

4. Воронка Ольга Зіновіївна Формування механізму забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору еко­номіки
Год: 2019

5. Шупрудько Наталія Володимирівна Фіскальне регулювання зовнішньоторговель­ної діяльності у системі забезпечення економічної безпеки України
Год: 2019

6. Азарова Тетяна Володимирівна Вартісно-орієнтований підхід до управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі
Год: 2019

7. Родченко Світлана Сергіївна Вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової безпеки комерційних банків
Год: 2019

8. Андрієнко Василь Миколайович. Організація безпеки праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств
Год: 2015

9. Больботенко Інна Вікторівна. Організація системи економічної безпеки суб'єктів аудиторської діяльності
Год: 2015

10. Оласюк Ганна Петрівна. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі
Год: 2015

11. Шульженко Лілія Євгенівна. Теоретичні та прикладні засади формування системи економічної безпеки стратегічного альянсу
Год: 2015

12. Аніпко Людмила Володимирівна. Фінансові інструменти забезпечення економічної безпеки вищих воєнних навчальних закладів при підготовки офіцерів
Год: 2014

13. Бурда Ігор Ярославович. Кадрова безпека у системі економічної безпеки видавничо-поліграфічних підприємств
Год: 2014

14. Дудченко Наталія Василівна. Вплив державного регулювання на систему економічної безпеки банківських установ
Год: 2014

15. Кавун Сергій Віталійович. Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки підприємства
Год: 2014

16. Кудак Володимир Миколайович. Стратегічне планування в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки страхових компаній
Год: 2014

17. Лічман Тетяна Володимирівна. Захист комерційної таємниці в системі економічної безпеки підприємств України в процесі євроінтеграції
Год: 2014

18. Рудніченко Євгеній Миколайович. Вплив суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства
Год: 2014


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)