Заказать диссертацию


Всего работ:335
Сортировать по: названию | году91. ГЕОГРАФО-КРАЄЗНАВЧА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ
Год: 2006

92. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ В ЕТНОКОНТАКТНИХ ЗОНАХ (на прикладі Чернівецької області)
Год: 2006

93. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на матеріалах Карпатського економічного району)
Год: 2006

94. ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Год: 2006

95. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Год: 2006

96. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ (на прикладі єврорегіону Слобожанщина)
Год: 2006

97. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Год: 2006

98. Гулмирзоев Киёмуддин Хакмирзоевич. Географические аспекты регулирования внешней трудовой миграции (на материалах Республики Таджикистан)
Год: 2019

99. Хоссейни Рузбахани Мохаммадхосейни Хоссейн. Влияние природных условий и ресурсов на размещение и развитие отраслей сельского хозяйства Зеравшанского региона Республики Таджикистан (исторический и современный аспекты)
Год: 2019

100. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА (НА ПРИКЛАДІ СТОЛИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ)
Год: 2008ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины