Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ ст. : Монументально-декоративное искусство украинских церквей зарубежья ХХ ст.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ ст.
 • Альтернативное название:
 • Монументально-декоративное искусство украинских церквей зарубежья ХХ ст.
 • Кол-во страниц:
 • 188
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Львівська академія мистецтв

  На правах рукопису


  Галишич Руслан Ярославович
  удк 72;7.04;747.75.052  монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ ст.
  17.00.06 декоративне і прикладне мистецтво

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства
  Науковий керівник
  Боднар Олег Ярославович
  доктор мистецтвознавства,
  професор

  Львів 2002  Зміст

  Вступ...................................................................................................................

  Розділ 1
  Історіографія, джерела і методика дослідження..........

  Розділ 2
  Розвиток монументально-декоративного вирішен-ня ЕКСТЕР'ЄРІВ українських церков..........................................
  2.1. Історичні передумови й особливості формування українського сакрального мистецтва в різних регіонах світу...............................................
  2.2. Художні особливості сакрального монументально-декоративного мистецтва на перших етапах розвитку українських церков у Західній Європі, Північній та Південній Америці..........................................................
  2.2.1. Формування системи оздоблення екстер'єрів українських церков у Польщі та Румунії..............................................................................................
  2.2.2. Перші українські церкви в Північній Америці й особливості їх монументально-декоративного вирішення.......................................................
  2.3. Монументально-декоративне вирішення екстер'єрів українських церков у повоєнний період................................................................................
  2.3.1. Впливи латинської та візантійської традицій.........................................
  2.3.2. Нові монументально-декоративні інтерпретації українських барокових та тридільних дерев'яних храмів.....................................................
  2.3.3. Модерністичні й постмодерністичні тенденції......................................  Розділ 3
  трансформації традицій оздоблення та облаштування церковного Інтер'єру....................................
  3.1. Об’ємно-просторові особливості інтер'єрів українських церков зарубіжжя...........................................................................................................3.1.1. Структура традиційних церковних інтер'єрів.......................................
  3.1.2. Нові структурні тенденції облаштування інтер’єрів українських церков Австралії, США, Канади, Польщі.........................................................
  3.2. Специфіка системи оздоблення церковних інтер'єрів..............................
  3.2.1. Неовізантика та необароко в стінописах, мозаїках та вітражах............
  3.2.2. Стінописи не узгоджені з каноном.........................................................

  Розділ 4
  особливості художнього формування Іконостасу в сучасних українських церквах..............................................
  4.1. Традиційні українські іконостаси зарубіжжя............................................
  4.2. Новаційні іконостаси другої половини ХХ ст.........................................

  Висновки............................................................................................................

  Список використаних джерел...........................................................................  Перелік умовних скорочень


  г.-к греко-католицька церква
  ЛАМ Львівська академія мистецтв
  пр. православна церква
  р.-к римо-католицька церква
  МТКУЗ Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя: Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 1996. 218 с.

  ВСТУП
  Cучасне сакральне мистецтво в Україні переживає складну пору відродження. Заборона церковного будівництва в радянський період привела до гострої нестачі церков і врешті-решт до необхідності форсованого розвитку церковного мистецтва. Робиться це за відсутності власного творчого досвіду, точніше, спираючись на досвід більш як півстолітньої давності. Художники-монументалісти та архітектори вирішують сьогодні складну творчу проблему проблему еволюційного стрибка”, ставлячи за мету якнайшвидше ліквідувати відставання, що виникло в розвитку українського сакрального монументально-декоративного мистецтва. У зв’язку з цим, досвід українського зарубіжжя в даній галузі набуває особливої цінності. Одним з найактуальніших виступає завдання освоєння досвіду сакрального монументально-декоративного мистецтва. Вивчення стану проблеми свідчить про відсутність всесторонніх знань про історію українського сакрального мистецтва зарубіжжя у ХХ столітті. Поодинокі дослідження з проблем сучасного сакрального мистецтва проводились у довоєнний період науковцями Західної України. Низку досліджень українського сакрального мистецтва було проведено в діаспорі у повоєнний період. Аналіз проводився на прикладах новозбудованих церковних споруд. Як правило, їх розгляд обмежувався окремими регіонами зосередження українських церков. Врешті-решт на сьогодні науковий матеріал перебуває в розрізненому стані. Існує гостра необхідність у його впорядкуванні та системному аналізі.
  Визначальними в даному дослідженні стає питання становлення, формування та розвиток сакрального монументально-декоративного мистецтва поза Україною, роль та значення традицій у цьому процесі, особливості трансформації української традиції в чужорідних умовах, вплив на формальні особливості українського сакрального монументально-декоративного мистецтва загальносвітових мистецьких тенденцій ХХ століття.
  Актуальність теми українського сакрального монументально-декоративного мистецтва зарубіжжя ХХ ст. обумовлюється:
  необхідністю заповнення пробілів, які виникли в теорії та історії українського монументально-декоративного мистецтва, внаслідок заборони церковної тематики у період УРСР;
  відсутністю всесторонніх наукових знань про історію і особливості розвитку українського (зарубіжного) монументально-декоративного мистецтва у ХХ ст.;
  реальними практичними потребами сучасного церковного мистецтва, пов'язаними з широкомасштабними будівництвом, оздобленням й обладнанням церков в Україні.
  Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконувалась у рамках перспективного плану науково-дослідної роботи аспірантів і викладачів Львівської академії мистецтв, а також узгоджена з програмою наукових досліджень Інституту народознавства НАНУ, розв'язує одну із проблем дослідної тематики: "Синтез, стилістика і семантика українського сакрального мистецтва" (шифр 3.3.4.11).
  Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей та специфіки розвитку українського сакрального монументально-декоративного мистецтва зарубіжжя у ХХ ст., з'ясуванні ролі етномистецьких традицій, їх збереження та трансформації в різних історично-культурних та соціально-економічних умовах.
  Для досягнення мети визначені такі завдання:
  розглянути проблеми трансформації та збереження художніх традицій у монументально-декоративному мистецтві українського зарубіжжя;
  висвітлити тенденції розвитку українського сакрального монументально-декоративного мистецтва та архітектури зарубіжжя ХХ ст.;
  з'ясувати типологію творів сакрального монументально-

  декоративного мистецтва на основі аналізу зібраного матеріалу;
  визначити стилістичні відміни церковної архітектури: екстер'єрів, інтер'єрів, монументально-декоративного мистецтва ХХ ст. в Західній Європі, Північній, Південній Америці, Австралії компоративно до прототипів в Україні та Європі;
  виявити консервативні та асимілятивні тенденції в процесах розвитку української церковної архітектури та монументально-декоративного мистецтва зарубіжжя в нових географічних, соціальних та культурних умовах.
  Об'єктом дослідження виступають твори українського сакрального монументально-декоративного мистецтва і архітектури в зарубіжжі (екстер'єри, інтер'єри, стінописи, вітражі, мозаїки, фактурний і пластичний декор, орнаментика, іконостаси, іконографія тощо).
  Предметом дослідження є художні особливості творів сакрального монументально-декоративного мистецтва та їх взаємозв'язок із розвитком церковної архітектури.
  Межі дослідження. Територіально це регіони компактного проживання українських громад по всьому світі країни Східної і Західної Європи, Північної й Південної Америки та Австралії. Хронологічно дослідження охоплює ХХ ст. період становлення і розвиток української діаспори, який співпадає з процесом радикальних змін в усьому християнському мистецтві за винятком Росії (Зелений Клин, Кубань, Курщина), Білорусії (Берестейщина), Польщі (Холмщина, Підляшшя), Молдовії.
  Новизна дослідження. Вперше зібрано, систематизовано і проведено науковий аналіз матеріалів, які висвітлюють становлення і розвиток українського монументально-декоративного сакрального мистецтва та архітектури зарубіжжя у ХХ столітті. Вперше здійснено комплексний розгляд українських церков: структури екстер'єрів, інтер'єрного оздоблення й обладнання, проведено класифікацію творів сакрального мистецтва, досліджено трансформацію стилістики, об'ємно-просторового вирішення церковної архітектури та монументально-декоративного мистецтва, формування нових традицій та інновацій.
  У дослідженні врахований аспект одночасного та взаємозалежного формування сакральної архітектури та монументально-декоративного мистецтва, що є типовим для більшості українських церков зарубіжжя ХХ ст. Дисертація базується на комплексному аналізі, у якому монументально-декоративне мистецтво розглядається в контексті становлення, формування та розвитку церковної архітектури.
  Практичне значення роботи. Теоретичні положення і результати можуть бути використані: в методологічному плані для подальших досліджень, сприятимуть вивченню українського (зарубіжного) мистецтва ХХ ст. студентами та аспірантами художніх вузів; для написання узагальнюючих праць з історії українського сакрального мистецтва та навчальних посібників. Практичні рекомендації допоможуть спеціалістам архітектурно-художніх профілів при виборі проектних вирішень архітектури, інтер'єру, інтер'єрного оздоблення та обладнання сакральних споруд.
  Апробація дослідження. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради ЛАМ. Основні положення дисертації виголошені у доповідях: на наукових конференціях Львівської Академії Мистецтв ("Українські національні мотиви в архітектурі Р. Жука", 1996; "Народні мотиви в сакральному мистецтві української діаспори, друга половина ХХ ст.", 1997; "Виявлення асиметрії в об'ємно-просторовому вирішенні найновіших церков української діаспори", 1999). А також на третіх Драганівських читаннях "Сакральне мистецтво Бойківщини", 1998 ("Мотиви бойківської народної архітектури в українських церквах діаспори у ХХ ст."); на конференції "Європейське мистецтво" в Дрогобичі 1999 ("Художньо-образні та об'ємно-просторові особливості деяких українських церков Західної Європи").
  Публікації. Автором за темою дисертації здійснено сім публікацій загальним обсягом 24,6 д. а.
  1. Галишич Р. Пошуки стилю в церковній архітектурі України // Архітектура як відображення ідеології. Матеріали міжнар. наук. конф. Львів, 1996. С. 12.
  2. Галишич Р. Мотиви бойківської народної архітектури в українських церквах діаспори у ХХ ст. // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті Драганівські читання. Дрогобич: Відродження, 1998. С. 6273.
  3. Галишич Р. Художньо-образні та об'ємно-просторові особливості деяких українських церков Західної Європи // Європейське мистецтво. Дрогобич.: Відродження, 1999. С. 5260.
  4. Галишич Р. Народні мотиви в сакральному мистецтві української діаспори, друга половина ХХ ст. // Історія Релігії в Україні. Матеріали ІХ міжнар. конф. Львів: Логос, 1999. Т. 1. С. 9498.
  5. Галишич Р. Барокові інтерпретації у церковному мистецтві українського зарубіжжя, ІІ пол. ХХ ст. // Мистецтвознавство, 99. Львів: СКІМ, 1999. С. 103108.
  6. Галишич Р. Українська церковна архітектура та монументально-декоративне мистецтво зарубіжжя. Львів: Сполом, 2002. 336 с. іл.
  7. Галишич Р. Новаторські іконостаси українських церков зарубіжжя другої пол. ХХ століття // Мистецтвознавство,01. Львів: СКІМ, 2002. С. 8998.

  Об'єм і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних скорочень зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (84 найменування), загальним обсягом 180 сторінок машинописного тексту. Додатками є біографічні дані митців української діаспори та альбом з 195 ілюстраціями.
 • Список литературы:
 • Висновки
  Українське сакральне монументально-декоративне мистецтво і церковна архітектура в зарубіжжі значне явище в історії національної культури. Уся багатогранна картина його розвитку стала відображенням складного життєвого шляху, пройденого поколіннями українців у зарубіжжі.
  За мотивами виникнення та обставинами фактичного існування українських осередків за межами України розрізняються два різних варіанти розвитку сакрального монументально-декоративного мистецтва та архітектури. Перший пов’язується з країнами Східної Європи (Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною), де українці проживають на своїх корінних етнічних територіях; другий з країнами Америки, Австралії, Західної Європи, де українці опинилися внаслідок міграційних процесів. Перший це шлях послідовного й неперервного розвитку, у ході якого загалом ретельно зберігаються національні традиції. Другий шлях випробувань традиції, на якому в різні періоди і в різних умовах проявилися тенденції як до збереження, так і до трансформації традиції.
  У ХХ ст. українське сакральне монументально-декоративне мистецтво та церковна архітектура у східноєвропейських країнах спираються на архітектурний і мистецький (планувальні, конструктивні, композиційні, колористичні) стереотипи, сформовані в Україні у ХІХ на початку ХХ ст.
  І якщо не зважати на деякі стилістичні відхилення, викликані місцевими впливами (конкретизація), то можна констатувати, що впродовж ХХ ст. українська церковна архітектура й монументально-декоративне мистецтво не збагатилися принципово новими традиціями і водночас не розвинулися в напрямі передових тенденцій архітектури й мистецтва. Консерватизм, стриманість та інертність щодо місцевих і загально-європейських течій архітектури й мистецтва (в тому числі сакральної) характеризують східноєвропейську лінію розвитку українського сакрального монументально-декоративного мистецтва та архітектури.
  До певної міри це вияв тактики національного самозбереження, якої доводилося дотримуватись українцям в експансивних суспільно-політичних середовищах. Водночас причина цього криється в тривалій зупинці в розвитку церковної архітектури й мистецтва в Україні, зв’язок з якою завжди слугував орієнтиром для українського зарубіжжя.
  Розвиток української церковної архітектури та монументально-декоративного мистецтва по західній” лінії не залежав від ситуації в Україні безпосередньо і відбувався під впливом актуальних, характерних для Заходу, життєвих обставин, які суттєво відрізнялися від східноєвропейських і змушували до активного реагування в усіх сферах діяльності. Тому й у галузі церковної архітектурно-мистецької творчості поряд з установкою на збереження національних традицій існує постійна потреба новаторської ініціативи і власне творчого пошуку.
  За рівнем співвідношення цих двох різнобіжних установок у всьому процесі розвитку церковної архітектурно-мистецької діяльності українців у країнах Заходу виділяються три основних етапи.
  Перший етап становлення, на якому (особливо на початковій його стадії) повністю домінує ідея відновлення української традиції. І хоча вона втілюється часто спрощено й недосконало, без участі фахівців, шляхом творення з пам’яті”, усе ж на цьому етапі загалом досягнуто головної мети зафіксовано основні традиційні напрями української церковної архітектури і монументально-декоративного мистецтва.
  На другому етапі (30-50-ті роки ХХ ст.) повною мірою проявляються водночас і тенденція до утвердження традицій, і тенденція до сприйняття зовнішніх впливів (насамперед місцевого значення), пов’язаних з факторами технології та естетики. Перша відзначена появою церков, які архітектурою, конструкціями, внутрішнім монументально-декоративним вирішенням повністю копіюють зразки церков в Україні; друга запозиченням інженерно-конструктивних (наприклад, чиказької” конструкції у США і Канаді) та формально-стилістичних ознак місцевої архітектури і формуванням урешті-решт еклектичного підходу до церковної архітектурно-мистецької творчості. В обидвох напрямах спостерігається вихід на більш високий (порівнянно з першим етапом) художньо-естетичний рівень архітектури і монументально-декоративного мистецтва, що відповідає ширшим матеріальним можливостям і вищим духовним та культурним потребам українців.
  Третій етап (друга половина ХХ ст.) характеризується активним входженням у загальносвітовий процес розвитку архітектури та мистецтва, появою в українському середовищі високопрофесійних архітекторів і художників, які створюють цілу низку церковних об’єктів, що відзначаються модерним вирішенням архітектури та монументально-декоративного мистецтва. На цьому етапі в підході до відтворення традицій щезає безпосередність, безумовне наслідування канонів, натомість приходить високопрофесійне осмислення традицій, сучасний стиль і культура їх формального тлумачення.
  Порівнюючи початковий і сучасний стани, розуміємо, що українське зарубіжне сакральне монументально-декоративне мистецтво та церковна архітектура на Заході зробили величезний крок у своєму столітньому поступі і на рубежі тисячоліть гідно увійшли в русло світового процесу архітектури та мистецтва. І якщо по східноєвропейській” лінії в цій галузі продемонстровано зразок утримання статус-кво, то по західній” продемонстровано приклад активного розвитку: оперативної перебудови творчих підходів і модернізації методів художнього вираження традицій.
  Досягнення в галузі сакрального монументально-декоративного мистецтва в українському зарубіжжі загалом мають важливе значення для розвитку цієї галузі в Україні. За умов розширення взаємозв’язків між Україною та українським зарубіжжям, що реально відкриваються на початку нового тисячоліття, ця галузь і в Україні і в зарубіжжі, без сумніву, матиме нові перспективи в майбутньому, а українська національна культура та мистецтво залишатимуться надійним і щедрим джерелом збагачення й підтримки духовності українців у всьму світі.  Список використаних джерел


  1. Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі Х початку ХІІ ст. // Історія українського мистецтва. К., 1966. Т.1. С.137.
  2. Бірюльов Ю. Архітектура і образотворче мистецтво на Загальній краєвій виставці 1894 року. Львів, 1994. С.40.
  3. Братко-Кутинський О. Символіка світобудови. //Українська традиція. К., 1991. № 22. С. 39.
  4. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. К.: Видав. Ан УРСР, 1960. 105 с., іл.
  5. Будзан А.Ф. Різьблення на дереві. // Історія українського мистецтва.К.,1970. Т.4. Кн.2. С. 357369.
  6. Вербицький Л. Шніцерські вироби селян на Русі: Взори промислу домашнього. Львів, 1884. 8 c.: іл.
  7. Гавриляк А. Протипожежна безпека церковних об’єктів // Церковна архітектура. Львів. 1995. С. 88.
  8. Геврик Т. Дерев’яні храми України шедеври архітектури. Нью-Йорк: Український музей, 1987. С. 68.
  9. Гидион З. Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. М. В. Леонене, И.Л. Черня. 3-е изд. М.: Стройиздат, 1984. 445 с., іл.
  10.Гнідець Р. Генеза структури бань в архітектурі українських церков // Вісник Держ. ун-ту Львів. політехніка”: Архітектура. 1998. № 58. С.135.
  11.Голубець М. Мистецтво. Історія української культури. //Під ред. І. Крипякевича. К. Либідь, 1994. С. 426586.
  12.Гординський С. Українські церкви в Польщі. Рим, 1969. 20 с., іл.
  13.Данилюк А. Поклонися народному зодчому // Етногр. нариси про нар. архітектуру України. Львів: Свічадо. 1995. С. 8.
  14.Деликович-Добрянський М. Україна і Росія. Львів; Краків; Париж, 1993. С. 1216.
  15.Довганюк І. Архітектура українських церков. Львів: Місіонер, 1997. 110 с., іл.
  16.Домашевський М. Історія Гуцульщини. Чикаго-Львів, 1995. Т.1. 501 с.
  17.Драган М.Д. Українські дерев"яні церкви. Генеза і розвій форм. Збірки НМЛ. 1937. Ч.1. С.45.
  18.Драган М. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. К., 1970. 201 с., іл.
  19.Едике Ю. История современной архитектуры, синтез формы, функции и конструкции. М.: Искусство, 1972. С. 240242.
  20.Іванець П. Українські церкви Альберти. Пряшів: Приват-прес, 1991. 192 с., іл.
  21.Іванусів О. Церква в Руїні, загибель українських церков Перемиської єпархії / Наукове товариство ім. Шевченка. Б-ка українознавства. Т. 56. Видання св.Софії Релігійного т-ва українців католиків Канади. St. Catharines, 1987. 350 с., іл.
  22.Іконостас Собору Святої Софії в Римі. Рим, 1979. 29 с., іл.
  23.Іконографія Свято-Миколаївської церкви. Торонто, 1977. С.174.
  24.Казаков Г.В. Принципы совершенствования гелиоархитектуры. Львив: Свит, 1990. С.67.
  25.Казаков Г. До питання про орієнтацію храмових споруд за сторонами світу // Церковна архітектура. Львів, 1995. C. 34.
  26.Карамзін-Каковський В. Мистецтво Лемківської церкви // Праці філос.-гуманіст. Ф-ту. Т. 26. Рим. 1975. С. 3240.
  27.Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1995. С. 269270.
  28.Кирилова Л. Масштабность в архитектуре. М.: Госстрой-издат, 1961. С. 10-19.
  29.Коваленко І. Львівський Архпроект // Архітект. вісн. 1996. № 1. С. 14.
  30.Кравченко Я. Творчі методи народних майстрів-будівничих у дерев'яній церковній архітектурі Українських Карпат ХVІІ-поч. ХХ ст. К., 1995. С. 5.
  31.Крвавич Д. Собор Святої Софії у Римі й ідейно-естетична підоснова його мистецького оздоблення // Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя. Матеріали міжнар. наук. конф. Львів. 1996. С. 170.
  32.Куропась М., Паловський В., Певна Х., Шуст М. Історія української іміграції в Америці. Збереження культурної спадщини. Нью-Йорк: Укр. музей, 1984. 100 с., іл.
  33.Ле Корбюзье. Архитектура XX века. Пер. с фр. / Под ред. К. Т. Топуридзе. М.: Прогресс, 1970. С. 210218.
  34.Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний живопис. К.: Мистецтво, 1976. С.15.
  35.Лушпинський О. Церкви Галичини XVI-XIX ст. Львів, 1920. С. 28.
  36.Макушенко П.И. Народная деревяная архитектура Закарпатья ХVІІІ- начало ХХ веков. М., 1976. С. 43,96.
  37.Мельник В.І. Церква Святого Духа в Рогатині. К., 1991. С. 58.
  38.Мистецтво лемківської церкви / Вид. Укр. ун-ту ім. св. Климента папи. Рим, 1975. C. 313.
  39.Міляєва Л. Стінопис Потелича. Київ, 1969. 215 с., іл.
  40.На прославу Бога для добра народу: З нагоди 10-річчя укр. катол. церкви св. Володимира в Глен Спей. Глен Спей (Нью-Йорк), 1975. С. 29.
  41.Нимейер О. Архитектура и общество. М.: Прогресс, 1975. C. 127.
  42.Нова церков Парохії Св. о. Николая Чина Св. Василія Великого. Winnipeg, Man., 1946. С. 26.
  43.Новосільський Ю. Церковна архітектура // До питання розвитку суч. укр. церкви. Метод. матеріали 4-ї Міжнар. школи церковної архітектури. Львів, 1995. С. 36.
  44.Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХІV першої половини ХVII століття. К. Накова думка, 1985. С. 65.
  45.Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХVІ-ХVІІ століття. К.: Наукова думка, 1999. С. 143.
  46.Овсійчук В. Михайло Мороз в Римі. Рим, 1993. С. 4.
  47.Павлишин Р. Українські церкви в Австралії / Ун-т ім.Монаша, від. славістики. Мельбурн, 1993. 60 с., іл.
  48.Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. К. 1927. С.13.
  49.Пархоменко І. Христос лаза виноградна. // Людина і світ. К. 1995. № 012. С. 30.
  50.Посвячення нового Божого храму св. Архангела Михаїла. Балтимор, 1992.
  51.Привітання від Священної Ради Осіду Рунвіри з Різдвом Світла Дажбожого // Рідна віра. 1995. № 5-8. С. 2.
  52.Пропам’ятна книга Української Католицької Церкви св. Володимира в Глен Спей. Нью-Йорк, 1967. 36 с., іл.
  53.Райнфус Р. Народна архітектура лемків. Карпатський збірник. М.:Наука, 1972. С. 52.
  54.Січинський В. Історія українського мистецтва. Т. 1: Архітектура. Нью-Йорк, 1956. 179 с., іл.
  55.Січинський В. Українське деревяне'яне будівництво і різьба. Львів. Накладом Українського Робітничого Союзу в з'єднаних державах Північної Америки.1936. С. 2932.
  56.Слободян В. Церкви українців Румунії. Півд. Буковина, Марморощина, Задунав’я. Львів: СТРІМ Банат, 1995. 111 с., іл.
  57.Сополига М. Народна архітектура українців Східної Словаччини. Свидник, 1976. С. 17.
  58.Станкевич М. Мистецтвознавчі аспекти теорії традиції // Народозн. зошити. 1997. № 2. С. 91.
  59.Станкевич М. Роль народного мистецтва у збереженні етнічної свідомості українців зарубіжжя: Мистецтво і трад. культура українського зарубіжжя // Матеріали міжнар. наук. конф. Львів, 1996. С. 186.
  60.Степовик Д. Історія української ікони X-XX ст. К.: Либідь, 1996. 440 с., іл.
  61.Сулик Р. Перлини дерев’яної архітектури Бойківщини: (З альбомів М. Драгана). Львів, 1995. 113 с., іл.
  62.Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов'ян і давньоруської народності (І ст. до н.е. - середини ХІІІ ст. н.е.). К.: Вища школа, 1983. С. 6566.
  63.Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ-ХVІІІ ст.) К.:Либідь, 1992. С. 1018, 8293.
  64.Українське модерне мистецтво: Репродукція з вид. Прага, 1926. С. 115.
  65.Швець Я. Питання світла, кольору та зорового сприйняття в архітектурі української церкви. Церковна архітектура // До питання розвитку сучасної української церкви, Метод. матеріали 4-ї Міжнар. школи церковної архітектури. Львів, 1995. С. 2326.
  66.Шевчук Г. Будівельні конструкції церков // Церковна архітектура. До питання розвитку сучасної української церкви: Метод. матеріали 4-ї Міжнар. школи церк. архітектури. Львів, 1995. С. 1318.
  67.Щербаківський В. Дерев'яне будівництво і різьба на дереві, Українське мистецтво. К.:Либідь, 1995. С.100101, 112114.
  68.Ясиевич В.Е. Архитектура Украины на рубежье ХІХ-ХХ веков. Будівельник, 1988. С. 136138.
  69.Янів В. Нарис української культури. Нью-Йорк: НТШ, 1985 С.121.
  70.Blazejowskyi D. Ukrainian Catholic Clergy in Diaspora (1751-1988): Annotated List Priests Who Served Outside of Ukraine. Rome, 1988. 250 p.
  71.Brykowski R. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Siowacji i Rusi Zakarpatskiej / Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. Wroclaw; Warszawa; Krakuw; Gdansk; Lodz, 1986. S.17.
  72.Contemporary Materials Recreate Heritage // Building Design & Construction. 1978. № 5. P. 47.
  73.Dome Suits Both Sacred And Secular Events // Building Design & Construction. 1978. № 5. P. 42, 4445.
  74.Getlein F., D. Christianity in Modern Art. The Bruce Publishing Company, 1961. 227 p.
  75.Eutelberger R. Die Oesterreichische Kunstindustr und heutige Weltlag. Wien, 1871. S. 1618.
  76.Historical Driving Tour: Ukrainian Churches in East Central Alberta / Canadian Institute of Ukrainian Studias. Toronto, 1985. 28 p.
  77.Katalog krajowej wystawy rolniczej i przemyslowej we Lwowe 1877. - Lwow, 1877. 178 s.
  78.Mole W. Nowa sztuka koscielna w historii sztuki / O polskej stuce religijnej. Katowice, 1932. S. 3540.
  79.Reinfuss R/ Sladami Lemkow Warszawa:Wydawnictwo PГГK Kraj, 1990.
  80.Sicynskyj V. Drevene stavby v Karpatske oblasi. Praha, 1940.168 s.
  81.Pasierb J. Zagadnienie nowoczesnej sztuki w postanowieniach soborow // Znak. 1964. № 16. S. 126.
  82.Ukrainian churches // Domus. 1984. № 654. P. 40.
  83.Zinkewych O., Sorokowski A. Thousand Years of Christianity in Ukraine. New York; Baltimore; Toronto: Smoloskyp, 1998. 312 p.

  84.Zuk R. Tradition und Gegenwart. Munchen, 1996. 48 s.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины