Прогнозування та попередження передчасного розриву плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою профілактики інтранатального інфікування плода : Прогнозирование и предупреждение преждевременного разрыва плодных оболочек у ВИЧ-инфицированных беременных с целью профилактики интранатального инфицирования плода

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Прогнозування та попередження передчасного розриву плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою профілактики інтранатального інфікування плода
 • Альтернативное название:
 • Прогнозирование и предупреждение преждевременного разрыва плодных оболочек у ВИЧ-инфицированных беременных с целью профилактики интранатального инфицирования плода
 • Кол-во страниц:
 • 156
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

  На правах рукопису

  ОДНОКОЗ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК:618.34-007.25.1-0.6:618.3-06:616.988:δ 78.828.6:618.33-022-084

  Прогнозування та попередження передчасного розриву плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою профілактики інтранатального
  інфікування плода

  14.01.01 акушерство і гінекологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук

  Науковий керівник
  Камінський В’ячеслав Володимирович
  доктор медичних наук, професор  Київ 2009  ЗМІСТ

  Перелік умовних скорочень.


  4
  Вступ.


  5
  Розділ 1
  Перинатальна трансмісія ВІЛ від матері до дитини. Шляхи її профілактики (огляд літератури)


  11
  1.1. Епідеміологія ВІЛ-інфекції..


  11
  1.2. Трансмісія ВІЛ від матері до дитини.


  13
  1.3. Роль бактеріального вагінозу у виникненні передчасного розриву плодових оболонок при ВІЛ-інфекції..


  19
  Розділ 2
  Матеріали та методи


  39
  2.1. Клініко-лабораторні методи дослідження ....


  39
  2.2. Клінічна характеристика досліджуваних груп..


  46
  Розділ 3
  Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду
  у жінок обстежених клінічних груп...


  52
  Розділ 4
  Характеристика видового складу та популяційного рівня мікробного пейзажу слизової оболонки піхви ВІЛ-інфікованих роділь вагітність яких перебігала на тлі бактеріального вагінозу


  63
  Розділ 5
  Характеристика факторів неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту у ВІЛ-інфікованих вагітних при передчасному розриві плодових оболонок


  74


  Розділ 6
  Аналіз змін у системі перекисного окислення ліпідів та необмеженого протеолізу у ВІЛ-інфікованих жінок, вагітність яких перебігає на тлі бактеріального вагінозу..


  85
  Розділ 7
  Характеристика ефективності застосування мератину-комбі та лактовіту форте для лікування бактеріального вагінозу та попередження передчасного розриву плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих жінок


  93
  7.1. Характеристика мікробіоценозу слизової заднього склепіння у ВІЛ-інфікованих жінок, вагітність яких перебігає на тлі бактеріального вагінозу з профілактичним лікуванням


  95
  7.2. Характеристика впливу місцевого застосування мератину-комбі та лактовіту форте на стан перекисного окислення ліпідів, активність ферментів антирадикального захисту та інтенсивність необмеженого протеолізу в тканинах плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих жінок з бактеріальним вагінозом...


  100
  Аналіз і узагальнення результатів досліджень


  105
  Висновки.


  125
  Список використаних джерел.


  127  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  БВ бактеріальний вагіноз;
  ВІЛ вірус імунодефіциту людини;
  ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я;
  ЗВУР затримка внутрішньоутробного розвитку плода;
  ІФА імуноферментний аналіз;
  ІРІ імунорегуляторний індекс;
  ЕІ ефекторний індекс;
  ЛІІ лейкоцитарний індекс інтоксикації;
  КУО колонійутворюючі одиниці;
  НСТ тест з нітросинім тетразолієм;
  ПЛР полімеразна ланцюгова реакція;
  ПРПО передчасний розрив плодових оболонок;
  Тs теофілінчутливі лімфоцити;
  Тh теофілінрезистентні лімфоцити;
  ФА фагоцитарна активність;
  ФЧ фагоцитарне число;
  ЦІК циркулюючі імунні комплекси.
  Вступ

  Актуальність теми.
  На сучасному етапі Україна являється одним із вогнищ світової пандемії ВІЛ-інфекції. На протязі останніх 5-ти років за темпами розвитку епідемії наша країна займає одне із перших місць у Східній Європі [30, 60, 63, 69, 105, 108, 153].
  Особливу занепокоєність викликає той факт, що серед шляхів інфікування найбільшого значення сьогодні набирає гетеросексуальний статевий контакт. [46, 57, 63, 95, 108, 112]
  Серед дорослих ВІЛ-інфікованих 48% випадків припадає на долю жінок, переважну більшість складають особи репродуктивного віку. [57, 60, 62, 64, 81, 105, 108, 138, 153]
  В епідемію ВІЛ виявились залученими соціально адаптовані жінки, які інфікувались від своїх ВІЛ-інфікованих партнерів. Протягом 2004 року вагітність у ВІЛ-інфікованих жінок у 73,6% випадків закінчилась народженням дитини. [46, 57, 63, 95, 108, 112, 113, 186, 187, 207, 213, 222]
  Рівень вертикальної трансмісії ВІЛ в Україні без проведення профілактичних заходів становить 29,6%, тобто кожна третя дитина народиться ВІЛ-інфікованою. Рівень трансмісії ВІЛ під час вагітності становить 2327%, під час пологів 65%, при грудному вигодовуванні 1220%. [41, 56, 57, 60, 62, 64, 81, 105, 108, 138, 153]
  Тому зниження трансмісії ВІЛ від матері до дитини є найактуальнiшою проблемою сучасної перинатальної інфектології. Основним із факторів, що негативно впливають на підвищення трансмісії ВІЛ під час пологів є тривалість безводного проміжку більше 6-ти годин. З кожною годиною ризик передачі ВІЛ зростає на 2%. Разом з тим, одним із основних ускладнень пологів у роділь з ВІЛ є передчасний розрив плодових оболонок (від 18% до 63%). Основною причиною даного ускладнення є запальні зміни плодових оболонок. Передчасному розриву плодових оболонок сприяє латентно протікаюче інфікування навколоплідної рідини. Мікробному засіванню навколоплідних вод, а разом з ними і плода при цілому плодовому міхурі сприяє попередня колонізація статевих шляхів умовно-патогенними мікроорганізмами, а також стафілококами групи В. [5, 6, 22, 24, 31, 67, 84, 87, 91, 101, 132, 148, 151, 164, 168, 192, 194, 206, 228, 265]
  За даними останніх років, передчасний розрив плодових оболонок у 2,63,8 раза частіше спостерігається у жінок із бактеріальним вагінозом. [43, 46, 56, 60, 63, 64, 73, 77, 113, 114, 117, 121, 148, 160, 197, 213, 222, 238, 270, 296]
  Бактеріальний вагіноз спостерігається до 86,1% серед ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, та в основному має безсимптомний перебіг. [43, 46, 56, 60, 63, 64, 73, 77, 113, 114, 117, 121, 148, 160, 197, 213, 222, 238, 270, 296]
  У секретах виділень із піхви вміст віруса в 4 рази вищий, ніж в крові. При бактеріальному вагінозі, внаслідок патогенетичних змін у піхві підвищується виділення ВІЛ із статевих шляхів та підвищується віремія в плазмі крові, а ризик перинатальної трансмісії ВІЛ при бактеріальному вагінозі збільшується в 24 рази. [7, 38, 43, 46, 60, 63, 64, 73, 77, 83, 94, 97, 98, 111, 121, 148, 150, 296]
  Дані зарубіжних а також українських дослідників свідчать, що самим ефективним методом профілактики інтранатальної трансмісії ВІЛ є проведення гемостатичного кесарського розтину в плановому порядку до початку пологової діяльності при наявності цілого плідного міхура. Тому вивчення ланцюгу патологічних змін в організмі при передчасному розриві плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних допоможе розробити оптимальні методи профілактики та лікування, оптимізувати тактику ведення таких жінок, збільшити кількість планових гемостатичних кесарських розтинів і таким чином знизити рівень вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини.
  Все вищевказане має призвести до зменшення часу контакту плода при пологах per vias naturalis із пологовими шляхами матері і таким чином знизить ризик інтранатальної трансмісії ВІЛ.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дана наукова робота є фрагментом наукової тематики кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика «Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, прогнозування та профілактика ускладнень у вагітних з інфекціями, що передаються статевим шляхом», № державної реєстрації 0101U004096.
  Мета дослідження: Знизити рівень вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини шляхом зменшення частоти передчасного розриву плодових оболонок у вагітних із бактеріальним вагінозом, застосовуючи комплекс патогенетичної терапії для ефективної санації джерела інфекції.
  У відповідності до мети поставлені задачі:
  1.Провести ретроспективний аналіз перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у ВІЛ-інфікованих жінок, вагітність яких перебігала на тлі бактеріального вагінозу.
  2.Вивчити видовий склад та популяційний рівень мікробного пейзажу у ВІЛ-інфікованих жінок з передчасним розривом плодових оболонок.
  3.З’ясувати фактори та механізми неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту у ВІЛ-позитивних жінок з передчасним розривом плодових оболонок.
  4.Встановити стан перекисного окислення ліпідів і тканинного необмеженого протеолізу при передчасному розриві плодових оболонок у жінок з бактеріальним вагінозом.
  5.Патогенетично обґрунтувати і впровадити в клінічну практику раціональне розродження жінок з попередженням передчасного розриву плодових оболонок на тлі бактеріального вагінозу у ВІЛ-інфікованих вагітних.
  Об’єкт дослідження: вагітні, роділлі, породіллі, новонароджені.
  Предмет дослідження: ВІЛ-інфекція у вагітних, ускладнення перебігу вагітності та пологів у ВІЛ-інфікованих, видовий та популяційний стан мікрофлори, передчасний розрив плодових оболонок, перекисне окислення ліпідів, протеоліз, імунологічні дослідження, моніторинговий контроль, методи раціональної допологової підготовки та розродження, профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
  Методи дослідження: клінічні, бактеріологічні, біохімічні, імунологічні та статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  Встановлено, що у ВІЛ-інфікованих жінок із бактеріальним вагінозом частота виникнення передчасного розриву плодових оболонок складає 42,5% випадків. Це підтверджує дані про належність бактеріального вагінозу до факторів ризику передчасного відходження вод.
  Вперше доведено, що у ВІЛ-інфікованих жінок з передчасним розривом плодових оболонок в тканинах плодових оболонок інтенсивність перекисного окислення ліпідів зростає через відсутність адекватної реакції індуцибельних ферментів протирадикального захисту. Встановлена закономірність активації протеолітичної деградації низько- і високомолекулярних білків та збільшення інтенсивності колагенолізу в плодових оболонках при передчасному їх розриві.
  Вперше доведено високі протимікробні властивості мератину-комбі при локальній антибактеріальній терапії анаеробних та змішаних аеробно-анаеробних інфекціях, які запобігають активації процесів перекисного окислення ліпідів і необмеженого протеолізу в тканинах плодових оболонок на тлі ВІЛ-інфекції.
  Розроблено та патогенетично обґрунтовано спосіб попередження передчасного розриву плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних на основі застосування місцевої атибактеріальної терапії.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблений спосіб використання мератину-комбі та лактовіту форте це ефективний метод лікування бактеріального вагінозу у ВІЛ-інфікованих жінок, що призводить до зниження частоти передчасного розриву плодових оболонок та зменшення тривалості безводного проміжку і, як результат, до зниження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Спосіб рекомендується для широкого впровадження в практичну медицину .

  Розроблена тактика лікування використовується в інфекційному акушерському відділенні пологового будинку №4 м.Києва, обсерваційних відділеннях рододопоміжних установ м. Києва та Київської, Чернівецької, Рівненської областей. Теоретичні положення роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
  Особистий внесок здобувача. Дисертант створила методологічну основу роботи адекватну меті та завданням дисертації. Автором персонально проаналізована наукова література з вивченої проблеми, проведено глибокий інформаційний пошук. Розроблено реєстраційну карту ВІЛ-інфікованої вагітної, роділлі та народженої нею дитини. Самостійно проведене клінічне та акушерське обстеження вагітних, роділь та породіль. Автор приймала участь у веденні пологів, післяпологового періоду породіль, в операціях кесарського розтину. Розробила та втілила в практику спосіб лікування бактеріального вагінозу у ВІЛ-позитивних жінок. Самостійно провела статистичну обробку отриманих результатів, аналіз і узагальнення їх, розробку практичних рекомендацій.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали досліджень доповідались та обговорювались на конгресах та конференціях:
  -Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 2004 р.
  - Засідання асоціації акушерів-гінекологів, м. Київ, 2005, 2006 р.
  -Конференція молодих вчених НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, 2005, 2006 р.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 робіт, у тому числі у фахових журналах 6.


  Обсяг і структура дисертації.
  Дисертація викладена на 156 сторінках машинописного тексту. Вона складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріалу та методів досліджень, власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних джерел, що містить 162 вітчизняних та 137 зарубіжних авторів. Дисертація ілюстрована 24 таблицями та 19 рисунками.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У ВІЛ-інфікованих вагітних із ПРПО перебіг вагітності супроводжується високою частотою ускладнень, серед яких переважають: анемія вагітних 65%, загроза переривання вагітності 57,7%, хронічна фетоплацентарна недостатність 37,5% випадків, що суттєво впливає на формування затримки розвитку та гіпотрофії плода. Серед патології пологів у роділь з ВІЛ-інфекцією найбільш характерними є: несвоєчасний вилив навколоплодових вод раннє у 57,5% та передчасне у 42,5%, аномалії пологової діяльності, переважно у вигляді слабкості пологової діяльності 17,5%, що призводить до збільшення тривалості безводного проміжку, загальної тривалості пологів, збільшення часу контакту плода із кров’ю та пологовими шляхами матері, та, як наслідок, до значного підвищення ризику антенатальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
  2. Видовий склад мікрофлори слизової піхви у ВІЛ-інфікованих жінок із БВ характеризується значним порушенням мікроекологічного пейзажу піхви, який характеризується збільшенням числа видів умовно-патогенної мікрофлори у 3,2 рази з перевагою облігатних анаеробних мікроорганізмів. При цьому, підвищення генерації анаеробів супроводжується зниженням частоти виділення молочнокислих бактерій у 4,3 рази, особливо лактобактерій.
  3. ПРПО у ВІЛ-інфікованих жінок, вагітність яких перебігає на тлі БВ, виникає на фоні значних змін клітинної та гуморальної ланок імунітету з порушеннями механізмів неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту і характерними змінами у системі місцевого імунітету: значно зростає відносна кількість О-лімфоцитів 51,70±2,20% (р<0,001), що можливо засвідчує про підвищену неспецифічну (природну) та антитілозалежну клітинну цитотоксичність. Крім цього має місце тенденція до зниження фагоцитарної активності поліморфноядерних лейкоцитів 65,29±1,11 (р<0,001), ступеня кисневозалежних механізмів бактерицидної активності 4,71±0,32 (р>0,05) і захоплюючої здатності фагоцитуючих клітин 14,65±0,77% (р>0,05) .
  4. У ВІЛ-інфікованих жінок вагітність яких перебігає на тлі БВ у тканинах плодових оболонках відбувається суттєве підвищення інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів у 2,4 рази за відсутності адекватної захисної реакції з боку ферментів антирадикального захисту, що супроводжується активацією процесів необмеженого протеолізу (особливо протеолітичної деградації колагену) у 3,12 рази та призводить до зменшення кількості білка у них на 47,56%.
  5. Застосування у комплексній терапії ВІЛ-інфікованих жінок запропонованого способу призводить до ефективної санації біотопу піхви, нормалізації мікробного пейзажу, та, як наслідок, до зменшення інтенсивності перекисного окислення ліпідів та явищ необмеженого протеолізу у плодових оболонках ВІЛ-інфікованих вагітних, що супроводжується збільшенням вмісту у них білка до контрольних величин.
  6. Використання запропонованого способу у комплексному лікуванні бактеріального вагінозу у ВІЛ-інфікованих жінок призводить до зменшення частоти ПРПО у 2,46 рази, зниження тривалості безводного проміжку з 9,26 год (р<0,001) до 4,34 год (р<0,001), загальної тривалості пологів та часу контакту плода із пологовими шляхами матері. Зменшується об’єм крововтрати з 473,21 мл до 354,84 мл та відсоток акушерського травматизму з 25,00% до 13,46%, а також кількість пологів, що вимагають завершення оперативним шляхом у 1,95 рази. Крім того, слід відмітити, що запропонований нами спосіб лікування даної патології у ВІЛ-позитивних жінок позитивно впливає на загальний стан новонароджених та приводить до зниження відсотку виникнення ускладнень перебігу неонатального періоду з 12,9% до 6,1%. Він є доцільним і дозволяє знизити ризик інтранатального інфікування плода вірусом імунодефіциту людини у 2,5 рази.


  Список Використаних джерел

  1. Абрамченко В.В. Антибиотики в акушерстве и гинекологии : руководство для врачей / В.В.Абрамченко. СПб. : СпецЛит, 2001. 239 с.
  2. Абрамченко В. В. Фармакотерапия преждевременных родов : в 3 т. / В. В.Абрамченко. М. : МедЭкспертПересс ; Петрозаводск : ИнтелТек, 2003. Т. І 448 с.
  3. Айламазян Э.К. Решенные и нерешенные вопросы перинатальных инфекций / Э.К.Айламазян // Журнал акушерства и детских болезней. 1998. №3. С.131132.
  4. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике : руководство / Э.К.Айламазян. СПб. : Изд-во «Н-Л»., 2004. 431с.
  5. Акопян Т.Э. Бактериальный вагиноз и вагинальный кандидоз у беременных (диагностика и лечение) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Т.Э. Акопян. М., 1996. 17 с.
  6. Акопян Т. Э. Бактериальный вагиноз и беременность / Т.Э. Акопян // Акуш. и гинекол. 1966. № 6. С. 35.
  7. Андреев С. В., Волянский А. В. Некоторые особенности местного иммунитета влагалища у женщин с острым и хроническим кольпитом / С.В.Андреев, А. В. Волянский // Актуальные вопросы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии инфекционных болезней. Харьков, 1993. С.33.
  8. Анкирская А. С. Бактериальный вагиноз / А. С. Анкирская // Акуш. и гинекология. 1995. № 6. С. 1316.
  9. Бактериальный вагиноз : особенности клинического течение, диагностика и лечение / А. С. Анкирская, В. Н. Прилепская, Г. Р. Байра­мова, В.В. Муравьева // РМЖ. 1998. № 2. С. 276282.
  10. Интерфероноый статус у женщин при хроническом воспалении половых органов вирусной, хламидийной и кандидозной этиологии / Л. В. Антонова, С. С. Григорян, Т. П. Бесаева [и др.] // Дисбактериозы и эубиотики : тез. докл. М., 1996. С. 3.
  11. Практическая перинатология / Аряев Н. Л., Рожковская Н. Н., Семененко И. В. К. : Здоров’я. 1999. 198 с.
  12. Ахмедова Тазагуль. Беременность и роды у женщин с преждевременным излитием околоплодных вод при недоношенной беременности : автореф. дис. на соискание уч. степени кан. мед. наук / Ахмедова Тазагуль. Ашгабад, 1995. 27 с.
  13. Байрамова Г.Р. Клинические особенности и эффективность различных методов терапии бактериального вагиноза : автореф. дис. на соискание уч. степени кан. мед. наук / Г.Р. Байрамова. М., 1996. 25с.
  14. Башмакова Н.В. Использование эубиотиков в системе коррекции микробиоценоза урогенитального тракта супружеской пары / Н.В.Башмакова, Л.П.Заварзина, В.Д. Головко // Дисбактериозы и эубиотики : тез. докл. М., 1996. С. 7.
  15. Бегаль Л.В. Нові можливості профілактики передчасного розриву плодових оболонок у вагітних жінок / Л. В. Бегаль, О. М. Юзько // Збірник наукових праць. К., 1997. С. 433437.
  16. Бегаль Л.В. Особливості імунологічного статусу при передчасному розриві плодових оболонок та інфекційній патології у вагітних / Л.В.Бегаль // Буков. мед. вісник. 1998. Т. 2. № 4. С. 2427.
  17. Бегаль Л.В. Стан системного імунітету у вагітних, імунізованих лімфоцитами чоловіка з метою профілактики передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності / Л.В.Бегаль // Буков. мед. вісник. 2001. Т. 5. № 2. С. 3336.
  18. Бегаль Л.В. Імунологічні аспекти профілактики передчасного розриву плідних оболонок при недоношеній вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. мед. наук / Л.В.Бегаль. Вінниця., 2001. 18 с.
  19. Бутенко Г. М. Сучасні досягнення у молекулярній біології та імунопатогенезі СНІДу / Г. М. Бутенко // Актуальні питання епідеміології, патогенезу та лікування ВІЛ/СНІДу : XI міжнар. конф., 712 липня 1996. Ванкувер (Канада), 1996. С. 913.
  20. Бодяжина В. И. О структуре и функции амниона и хориона (Обзор литературы) / В. И. Бодяжина // Акушерство и гинекология. 1982. № 9. С.812.
  21. Бойченко И. А. Эволюция ВИЧ / И.А.Бойченко, Т. Ю. Рачок // Проблемы медицины. 1999. № 78. С. 2627.
  22. Бондарев Н.Э. Оптимизация диагностики и комплексного лечения смешанных форм сексуально-трансмиссивных заболеваний в гинекологической практике : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / Н.Э.Бондарев. СПб., 1997. 20 с.
  23. Борисенко К.К. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний, передаваемых половым путем : метод. рек. / К.К. Борисенко. М.: Ассоциация «Санам», 1998. 32 с.
  24. Бочков И.А. Сравнительная характеристика микрофлоры влагалища рожениц носителей стрептококков группы В и свободных от носительства / И.А. Бочков // ЖМЭИ. 1995. № 5. С. 8992.
  25. Брагина Л.Е. Дисбиозы женской половой сферы при неспецифических вагинитах / Л.Е.Брагина, Л. И. Васильева // Дисбактериозы и эубиотики : тез. докл. М., 1996. С. 8.
  26. Венцківський Б. М. Сучасні погляди на імунологію вагітності / Б.М.Венцківський, Г. Н. Дранник // Науковий огляд. К., 1997.
  27. Маловоддя та багатоводдя / Венцківський Б. М., Писарєва С. П., Жилка Н. Я. [та ін.]. К., 2003. 48 с.
  28. Вихляева Е.М. Влагалище / Е.М.Вихляева, Л.А. Новикова // ММЭ. М. : Медицина, 1991. С. 339341.
  29. ВИЧ-инфекция. Основы комбинированной противоретровирусной терапии / Власов Н. Н., Яковлев А. А., Рахманова А. Г. [и др.]. СПб. : Изд-во «ССЗ», 1998. 40 с.
  30. Вовк А. Д. Принципи лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД / А.Д.Вовк, С. Н. Антонюк // Ліки України. 1999. № 1. С. 2829.
  31. Волина С. Г. Микрофлора родовых путей при внутриутробном инфицировании / С. Г. Волина // Журнал акушерства и женских болезней. 1998. № 4. С. 135136.
  32. Волков Н.А. Оптимизация методов родоразрешения при внутриутробном инфицировании / Н. А. Волков, В. Б. Цхай // Журнал женских болезней. 1998. № 5. С. 134135.
  33. Володин Н. Н. Бактериальные вагинозы / Н. Н. Володин // Женское здоровье. 2000. № 2. С. 4448.
  34. Воронова С. И. Бактериальный вагиноз у беременных : клиника, диагностика, лечение : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / С. И. Воронова. Волгоград, 1998. 19 с.
  35. Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилов, М. И. Мишкорудная // Лаб. дело. 1983. № 3. С. 3336.
  36. Способ ранней неинвазивной диагностики внутриутробного инфицирования / М. Г. Газязян, Е. Н. Ангалева [и др.] // Журн. акуш. и женских болезней. 1998. № 4. С. 135.
  37. Рецидивирующий бактериальный вагиноз у беременных: связь с заболеваниями, передаваемыми половым путем / Т. Г. Гареева, В. Л. Туманова, И. И. Ткачева, А. В. Микаелян // Вестн. росс. ассоц. акуш.-гинекол. 1999. №3. С. 2730.
  38. Говалло В. И. Иммунология репродукции / В. И. Говалло. М. : Медицина, 1987. 304 с.
  39. Григоренко П.П. Профилактика преждевременного разрыва плодных оболочек у беременных женщин / П.П. Григоренко // Труды ІХ Съезда акушеров-гинекологов. К., 1991. С. 208209.
  40. Громыко А.И. Эпидемия заболеваний, передающихся половым путем, в странах Восточной Европы / А.И. Громыко // ЗППП. 1998. № 6. С.2225.
  41. Гирін В. М. Навчальний посібник з лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу / В. М. Гирін, І. В. Дзюблик. К., 1999. 160 с.
  42. Дегтярь О.Ю. Морфология плаценты при ВИЧ-инфекции / ДегтярьО. Ю. // Судинні і онкологічні захворювання : морфогенез та екологічний патоморфоз : матеріали 6-го конгресу патологів України. Вінниця : Бд., 1998. С. 182183.
  43. Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Июль 2004. Пер. с англ // ЮНЭЙДС. 236 с.
  44. Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Декабрь 2004. Пер. с англ // ЮНЭЙДС. 2002. 230с.
  45. Дворянский С.А. Преждевременные роды (пролонгирование недоношенной беременности, осложненной преждевременным излитием вод) / С.А.Дворянский, С. Н. Арасланова. М.Н. Новгород : Мед. Книга, 2002. 33с.
  46. Джин Р. Андерсон. Руководство по медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам / Джин Р. Андерсон : пер. с англ. 463 с.
  47. Структурная организация Gardnerella vaginalis (штамм АТСС14018) / Г. А. Дмитриев, Е. Е. Брагина, Л. Н. Макарова [и др.] // Современные аспекты клиники, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, наиболее распостраненных дерматозов и микозов. Эпидемиологические подходы к анализу заболеваемости и деятельности ЛПУ : науч.-практ. конф. М., 1999. C. 3638.
  48. Дмитриев В. И. Инфекция ВИЧ у детей / В. И. Дмитриев // Врачебное дело. 1991. № 7. С. 1117.
  49. Дрінь Т. М. Аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок з внутрішньоутробним інфікуванням плода / Т. М. Дрінь // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1997. № 1. С. 5456.
  50. Дрінь Т. М. Морфологічні зміни посліду при недоношуванні вагітності у жінок з передчасним розривом амніальних оболонок / Т. М. Дрінь // Галицький лікарський вісник. Т. 9. № 1. С. 4346.
  51. Дрінь Т.М. Порівняльна характеристика перинатальних захворювань новонароджених при різних методиках розродження жінок з передчасним розривом плодових оболонок та недоношеною вагітністю / Т.М.Дрінь // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2001. № 5. С. 7175.
  52. Дрінь Т. М. Особливості репродуктивної функції у жінок з передчасним розривом амніальних оболонок і недоношеною вагітністю / Т.М.Дрінь // Зб. наук. праць. К., 2001. С. 237238.
  53. Дрінь Т. М. Програмовані пологи у жінок з передчасним розривом амніону та недоношеною вагітністю / Т.М.Дрінь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». Вип. 19. 2003. С. 6769.
  54. Дрінь Т. М. Обґрунтування тактики ведення недоношеної вагітності та пологів у жінок з передчасним розривом амніальних оболонок (клініко-параклінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук / Т.М.Дрінь. Івано-Франківськ, 2003. 38 с.
  55. Дуда И. В. Клиническое акушерство / И. В. Дуда, В. И. Дуда // Минск : Вышэйш. шк., 1997. 604 с.
  56. Єщенко О. Г. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ шляхом раціонального ведення вагітності та пологів у ВІЛ-інфікованих жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Г.Єщенко. К., 2004. 24 с.
  57. Закон України про запобігання захворюваню на СНІД та соціальний захист населення // Відомості Верховної Ради. 1998. № 35. 235 с.
  58. Інформаційний листок про передовий робочий досвід. Система профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку / В.Н.Запорожан, Н. Л. Аряєв, Н. В. Котова [та ін.] // Одеса. 2001. № 13.
  59. Запорожан В. Н. Изменение показателей протеазно-ингибиторной систем при физиологической беременности / В. Н. Запорожан, О. В. Хаит, Н.Н.Низова // Акуш. и гинекол. 1992. № 8. С. 811.
  60. Запорожан В. Н. Предупреждение трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку : уч. пособ. для врачей / В. Н. Запорожан и соавт. К., 2002. 265 с.
  61. Запорожан В. Н. Роль антиретровирусной терапии в снижении уровня материнско-плодовой трансмиссии ВИЧ / В.Н.Запорожан, С.П.Посохова // Репродуктивное здоровье женщины. 2002. № 3. С. 8385.
  62. Запорожан В. Н. Пути снижения вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку / В.Н.Запорожан, С.П.Посохова // Материалы VI съезда акушеров-гинекологов Республики Узбекистан, октябрь, 2003г. Ташкент, 2003. С. 140143.
  63. Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини. Навчальний посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів / [Запорожан В. М., Аряєв М. Л., Котова Н. В. та ін. // К. : Акві-К, 2003. 184 с.
  64. Запорожан В. Н. ВИЧ-инфекция в перинатологии / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряев. К., Здоров’я, 2000. 187 с.
  65. Зелинский А.А. Современные взгляды на этиогенез преждевременного разрыва плодных оболочек / А. А. Зелинский, К. С. Пиндра, А.Г. Андриевский. Одесса : Мед. Институт, 1990. 15 с.
  66. Зелінський О. О. Оцінка біофізичного профілю плода у вагітних з наркотичною залежністю / О. О. Зелінський, М. В. Шаповал, Г. В. Кожухарь // Педіатрія, акуш. та гінекол. 2000. №6. С. 113115.
  67. Земляная А.А. Профилактика преждевременного прерывания беременности у женщин с привычным невынашиванием и высоким риском возникновения воспалительных осложнений : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / А. А. Земляная. М., 1993. 25 с.
  68. Жиленко М. И. Беременность и роды у женщин, проживающих в районах различной степени радиационного : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. мед. наук / М. И. Жиленко. СПб., 1993. 35 с.
  69. Жилка Н. Я. Організація систем профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини в Україні / Н. Я.Жилка. К., 2003. 32 с.
  70. Диагностика амниальной инфекции на основании лазерной биофотометрии тканей последа / А. Н. Иванян, С. Б. Крюковский [и др.] // Журн. акуш. и женских болезней. 1998. № 2. С. 136.
  71. Исаков В. А. HV- и HIV-инфекции: варианты клинического течения, методы терапии : руководство для врачей / В.А.Исаков, М.Г.Романцов, С. Ю. Голубев. М.СПб., 1997. 69 с.
  72. Катоніна С. П. Сучасні клінічні, вірусологічні, імунологічні аспекти перинатальної патології / С. П. Катоніна, Е. Е. Шунько // ПАГ. 1995. № 1. С. 1517.
  73. Кира Е. Ф. Бактериальный вагиноз (клиника, диагностика, лечение) : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. мед. наук / Е. Ф. Кира. СПб., 1995. 44 с.
  74. Кира Е. Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания. Пути развития современной гинекологии / Е. Ф. Кира, Н. Э. Бондарев. М., 1995. 61с.
  75. Кира Е. Ф. Пути повышения эффективности диагностики и лечения сексуально-трансмиссивных заболеваний в акушерско-гинекологической практике / Е. Ф. Кира // ЗППП. 1996. №2. С. 3338.
  76. Кира Е. Ф. Терминология и классификация бактериальных инфекционных заболеваний женских половых органов / Е.Ф.Кира, Ю.В.Цвелев // Вестн. росс. ассоц. акуш.- гинекол. 1998. № 2. С. 1118.
  77. Кира Е. Ф. Бактериальный вагиноз / Е. Ф. Кира. СПб. : ООО «Нева-Люкс», 2001. 364 с.
  78. Кира Е. Ф. Инфекции и репродуктивное здоровье / Е. Ф. Кира // Ж. акуш. и женск. болезней. 1999. Вып. 2. С. 7178.
  79. Диагностика, лечение и профилактика бактериального вагиноза : информ.-метод. материалы / В.И.Кисина, Б.И.Зудин, К.К.Борисенко, В.А.Аковбян // ЗППП. 1996. № 5. С. 4445.
  80. Колуканова И. Е. Гарднереллез / И. Е. Колуканова, Н. А.Чайка. СПб., 1994. 40 с.
  81. Конвекция о правах ребенка. Ратифицирована Верховным Советом Украинской ССР 27.02.1991 года // Столица. К., 1997. 32 с.
  82. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк [и др.] // Лаб. дело. 1988. № 1. С.1618.
  83. Микроэкология влагалища. Коррекция микрофлоры при вагинальных дисбиозах / В. М. Коршунов, М. М. Володин [и др.]. М., 1999. 80с.
  84. Кошелева Н. Г. Урогенитальная инфекция и невынашивание беременности / Н. Г. Кошелева // Мир медицины. 1999. № 34. С. 1214.
  85. Кузнецова Н. Ю. Особенности иммунного статуса беременных с преждевременным разрывом плодного пузыря / Н. Ю. Кузнецова // Вопросы охр. материнства и детства. № 9. 1988. С. 4649.
  86. Кулаков В. И. Современные представления о внутриутробной инфекции / В. И. Кулаков // Журнал акушерства и женских болезней. 1998. №4. С.137.
  87. Лакуста Н. М. Проблеми інфекції при передчасному розриві плідних оболонок / Н. М. Лакуста, Г. З. Плегуца, Л. В. Бегаль // Зб. наук. праць. К., 1997. С. 8182.
  88. Групи ризику виникнення передчасного розриву плідних оболонок / Н. М. Лакуста, Л.В.Бегаль, О. А. Андрієць [та ін.] // Проблеми екології та медицини. 1998. Т.2., № 34. С. 3334.
  89. Ведення вагітності та пологів при передчасному розриві плідних оболонок / Н. М. Лакуста, Р. П. Шустик [та ін.] // Педіатрія, акушерство, гінекологія. 1998. № 6. С. 118121.
  90. Роль передчасного розриву плідних оболонок та урогенітальної інфекції в розвитку гнійно-септичних ускладнень у породіль та новонароджених / Н. М. Лакуста, Р. П. Шустик [та ін.] // Буковинський медичний вісник. 1998. № 3. С. 1924.
  91. Лакуста Н. М. Транслокація мікрофлори і її популяційний рівень при передчасному розриві плодових оболонок у вагітних та попередження гнійно-запальних ускладнень у породіль при недоношеній вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. М. Лакуста. Вінниця, 2000. 18 с.
  92. Характеристика факторів і механізмів неспецифічного та специфічного імунного захисту роділь при передчасному розриві плодових оболонок і урогенітальній інфекції / Н. М. Лакуста, І. Й. Сидорчук, І. Р. Ніцович [та ін.] // Буковинський медичний вісник. Т. 8., № 2. 2004. С.6365.
  93. Ларсен Б. Микрофлора родовых путей в норме // Репродуктивное здоровье / Б. Ларсен : перев. с англ. М., 1988. Т. 1. С. 1745.
  94. Ленцнер А. А. Защитная функция лактофлоры влагалища и возможности ее усиления / А. А. Ленцнер, Х. П. Ленцнер // Дисбактериозы и эубиотики : тез. докл. М., 1996. С. 22.
  95. Малюта Р. Н. Интранатальная профилактика инфицирования ВИЧ-инфекцией новорожденного / Р. Н. Малюта, Н. Н. Низова, С. П. Посохова // Проблемы медицины. 2000. № 3. С. 2024.
  96. Марцишевская М. Л. Исследование вагинального отделяемого / М.Л.Марцишевская, И. П. Шабалова //Лаб. дело. 1990. № 6. С. 3843.
  97. Маянский А. Н. Очерки о нейтрофиле и макрофаге / А.Н.Маянский. Новоссибирск : Наука, 1989. 343 с.
  98. Медведев Б. И. Местный иммунитет влагалища / Б.И.Медведев, В.Ф. Долгушина // Акуш. и гинекология. 1989. № 4. С. 79.
  99. Мельник О. В. Клініко-статистичні особливості розродження жінок з передчасним розривом плодових оболонок на фоні недоношеної вагітності / О. В.Мельник // Український науково-медичний молодіжний журнал. 1999. № 12. С. 8587.
  100. Мельникова С. Е. Анализ факторов, влияющих на инфицирование последа, по данным анамнеза, течения беременности и родов / С.Е.Мельникова, В. М. Орлов // Журн. акуш. и женских болезней. 1998. №4. С.120.
  101. Методы микробиологической диагностики и лечения урогенитальных инфекций : метод. рек. Минск, 1998. 34 с.
  102. Мещищен И. Ф. Механизм действия четвертичных аммониевых соединений ( этония, тиония, додецония и их производных ) на обмен веществ в норме и патологии : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. биолог. наук / И. Ф. Мещищен. К., 1991. 37 с.
  103. Мещищен І. Ф. Метод визначення окислювальної модифікації білків плазми (сироватки) крові / І. Ф. Мещищен // Буковинський медичний вісник. 1998. Т. 2, № 1. С. 156158.
  104. Муравьева В. В. Микробиологическая диагностика бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук / В. В. Муравьева. М., 1997. 23 с.
  105. Низова Н. Н. ВИЧ-инфекция и беременность: современное состояние вопроса / Н. Н. Низова, С. П. Посохова // Педиатрия, акушерство и гинекология. 1999. № 5. С. 6365.
  106. Нізова Н. М. Матково-плацентарно-плодові співвідношення при ВІЛ-інфекції у вагітних / Н. М. Нізова, С. П. Посохова, Т. Ю. Рачок // Педіатрія, акушерство и гінекологія. 1999. № 5. С. 108109.
  107. Овчар Т. Т. Стан фетоплацентарного комплексу і вміст ферритину у вагітних з залізодефіцитною анемією / Т. Т. Овчар // ПАГ. 1992. № 2. С.4243.
  108. Організація системи профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини в Україні. Огляд. К. : МОЗ України, 2003. 32 с.
  109. Паращук Ю. С. Діагностика фетоплацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії вагітних з допомогою магніто-резонансної томографії / Ю. С. Паращук, І. М. Меренкова // ПАГ. № 4. 1997. С. 6668.
  110. ПерцеваМ.Н. Молекулярные основы развития гормонокомпетентности / М.Н. Перцева. Л. : Наука, 1989. 251 с.
  111. Пол У. Иммунология. М. : Мир, 1989. Т. 3. 360 с.
  112. Покровский В. В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД / В. В. Покровский. М. : Медицина, 1996. 245 с.
  113. Покровский В. В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД / В. В. Покровский. М. : Медицина, 1996. 248 с.
  1
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины