Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми ГЕМОРОЮ   : Профилактика осложнений беременности, родов и послеродового периода у пациенток, страдающих различными формами геморроя

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми ГЕМОРОЮ  
 • Альтернативное название:
 • Профилактика осложнений беременности, родов и послеродового периода у пациенток, страдающих различными формами геморроя
 • Кол-во страниц:
 • 145
 • ВУЗ:
 • Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  Донецький національний медичний
  університет ім.М.Горького


  На правах рукопису

  манзюк Олена Євгенівна


  УДК 618.3+618.4+618.7]-06-084+616.147.17-007.64

  Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми ГЕМОРОЮ

  14.01.01 акушерство та гінекологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  доктор медичних наук, професор
  Яковлева Ельвіра Борисівна  Донецьк - 2009
  Зміст


  Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  5
  Розділ1.Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми ГЕМОРОЮ (огляд літератури) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11
  1.1.Сучасні погляди на проблему геморою в загальнолікарській практиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  1.2.Вагітність та геморой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  16
  1.3.Профілактика і лікування геморою на сучасному рівні медицини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
  РОЗДІЛ2.МАТЕРІАЛИ та методи дослідження . . . . . . . . . . . . . . .


  31
  2.1.Методологічний підхід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  31
  2.2.Методи дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  33
  Розділ3.Клініко-анамнестична характеристика вагітних, які страждають на геморой . . . . . . . . . . . .  36
  3.1.Ретроспективний аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду у жінок, які страждають на геморой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  36
  3.2.Клінічна характеристика вагітних, які страждають на різні форми геморою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
  Розділ4.Стан гомеостазу, який вивчався, у вагітних із різними формами геморою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
  4.1.Стан мікрофлори кишечника та пологових шляхів у вагітних, які страждають на геморой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
  4.2.Зміни гормональних показників у жінок, які страждають на геморой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
  4.3.Стан системи гемостазу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  64
  4.4.Деякі показники гуморального імунітету . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  65
  4.5.Особливості патогенезу розвитку акушерських ускладнень у жінок з гемороєм під час вагітності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
  Розділ5.Ефективність запропонованих лікувально-профілактичних заходів щодо жінок, які страждають на різні форми геморою . . . . . . . . . . . . .
  70
  5.1.Лікувально-профілактичні заходи щодо жінок із гемороєм . . .


  70
  5.2.Вплив розроблених лікувально-профілактичних заходів на показники гомеостазу, що вивчалися . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
  5.3.Завершення вагітності та пологів у жінок, які страждають на геморой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
  Аналіз і узагальнення результатів дослідження . . . . . . . . . . .


  105
  Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  121
  Практичні рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  123
  Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  125


  ВСТУП

  Актуальність теми. Геморой є одним з найбільш розповсюджених захворювань людини, його розповсюдженість коливається від 11 до 80% дорослого населення [16]. Прояви або загострення геморою у жінок відбуваються головним чином під час вагітності та пологів; якщо у невагітних жінок геморой зустрічається у 8% випадків, то під час вагітності — у 2639%, а у післяпологовому періоді у 4150% [710]. Провокуючим фактором може стати закреп, який часто виникає у вагітних та спостерігається у 86% випадків при наявності геморою [11].
  Із прогресуванням вагітності імовірність виникнення геморою збіль­шується: в першому триместрі він спостерігався у 33% вагітних, в другому — у 35%, в третьому — у 42% [8]. В той же час у жінок із схильністю до венозної патології, як правило, геморой проявляється уже у першому на початку другого триместру. Треба відзначити, що вагітність, не являючись основним патогенетичним фактором геморою, часто виявляє його, посилює його клінічний перебіг. З іншого боку, у жінок, які страждають на геморой, часто ускладнюється перебіг вагітності та її завершення. Раннє виявлення жінок як із безсимптомною формою геморою, так і з симптомною дає можливість своєчасно застосовувати лікувально-профілактичні заходи.
  В доступній літературі існує думка про негативний вплив вагітності на перебіг геморою. В той же час відсутні дані про акушерські ускладнення у жінок, які страждають на геморой, зокрема, про стан плацентарного комплексу, зміни мікробіоценозу кишечника та пологових шляхів, не знайдено повідомлень про вміст гормонів стресу (адренокортикотропного гормону (АКТГ) та адреналіну), які характеризуються рефлекторним посиленим виділенням при болю, який є головним симптомом при даному захворюванні. Існуючі в даний час заходи, спрямовані на профілактику акушерських ускладнень у жінок, які страждають на геморой, є недостатніми.
  Вищевикладене визначило зміст роботи, яка спрямована на розробку лікувально-профілактичних заходів щодо зниження ускладнень під час гестації, пологів та в післяпологовому періоді у жінок, котрі страждають на різні форми геморою.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта­ція виконана згідно плану науково-дослідних робіт кафедри акушер­ства, гінекології та перинатології Донецького національного медичного університету ім.М.Горького МОЗ України та є фрагментом комплексної теми «Розробити, науково обґрунтувати та впровадити лікувально-профілактичні заходи зі зни­ження ускладнень у перинатальному періоді у жінок щодо збереження репро­дуктивного здоров’я сім’ї» (№ держ. реєстрації 0101U009004, МК 02.06.02).
  Мета дослідження: знизити частоту ускладнень перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою, шляхом розробки і впровадження науково обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів.
  Завдання дослідження:
  1. Вивчити розповсюдження частоти геморою серед вагітних і провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду у цих жінок.
  2. Визначити частоту симптомної та безсимптомної форм геморою серед вагітних, провести проспективний аналіз клініко-анамнестичних даних щодо цих жінок.
  3. Оцінити характер та ступінь порушень мікробіоценозу кишечника та пологових шляхів у вагітних жінок, які страждають на різні форми геморою.
  4. Вивчити деякі показники гормонального профілю, системи гемостазу та імунного стану у вагітних, які страждають на геморой, залежно від його клінічних проявів.
  5. Розробити та впровадити патогенетично обґрунтовані лікувально-профілактичні заходи щодо вагітних з різними формами геморою та оцінити їх ефективність.
  Об’єкт дослідження: ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою.
  Предмет дослідження: мікробіоценоз кишечника та пологових шляхів, стан плацентарного комплексу та гормонів стресу, системи гемостазу, рівень імуноглобулінів у жінок, які страждають на геморой, та стан їхніх ново­народжених.
  Методи дослідження: клінічні, мікробіологічні, гормональні, імуно­логіч­ні, інструментальні, морфологічні, статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  В результаті проведення ретроспективного аналізу вперше встановлено, що у вагітних, які страждають на геморой, достовірно частіше відзначається ускладнений перебіг вагітності, ускладнені пологи та ускладнення в післяпологовому періоді.
  Вперше в Україні встановлена частота розповсюдження геморою серед вагітних, яка складає 41,3%, зокрема, визначено питому вагу вагітних із безсимптомною та симптомною формами геморою, що складає відповідно 16,8 і 24,5% випадків.
  Вперше визначено, що у вагітних, які страждають на симптомний геморой, причиною ускладнень гестаційного процесу є порушення адаптацій­них механізмів, про що свідчить підвищення вмісту адренокортикотропного гормону, адреналіну та кортизолу.
  Вперше встановлено характер та ступінь порушень мікробіоценозу пологових шляхів та кишечника, особливості змін плацентарного комплексу, а також вмісту імуноглобулінів, на підставі чого були доповнені деякі ланки патогенезу розвитку акушерських ускладнень у вагітних, які страждають на геморой. Для таких жінок вперше визначено доцільність використання ректального ультразвукового дослідження.
  Вперше розроблені лікувально-профілактичні заходи щодо жінок, які страждають на різні форми геморою, та науково обґрунтовано доцільність застосування такими вагітними сучасних флебопротекторів, знеболюючих, протизапальних, проносних засобів та препаратів, які нормалізують мікрофлору кишечника та пологових шляхів.
  Практичне значення одержаних результатів. Для впровадження в роботу родопомічних закладів запропонований комплекс лікувально-профілактич­них заходів щодо вагітних із різними формами геморою, який включає флебопротектори, знеболюючі, протизапальні, протимікробні та проносні засоби. Доведено, що виявлення жінок із безсимптомною формою геморою та призначення їм відповідних лікувально-профілактичних заходів дає можливість своєчасно надати адекватні лікувально-профілактичні заходи та попередити розвиток хвороби, що дозволяє достовірно знизити кількість ускладнень протягом вагітності, в пологах та післяпологовому періоді.
  Впровадження розроблених лікувально-профілактичних заходів дозволи­ло знизити кількість випадків загрози переривання вагітності при безсимптом­ній формі геморою на 15,7%, при симптомній — на 21,9%; анемії — на 15,6 і 26,4%; плацентарної недостатності — на 37,5 і 37,3%; ускладнених пологів — на 28,1 і 31,0%; ускладнень післяпологового періоду — на 15,6 і 19,7% відповідно.
  Результати дослідження впроваджено в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім’ї, міських лікарнях №№3, 6, 9, 24 м.Донецька та лікарнях міст Єнакієва, Горлів­ки, Макіївки Донецької області, а також в родопомічних закладах міст Запоріжжя, Дніпропетровська та Луганська, що підтверджено актами впровадження. Результати наукових досліджень за матеріалами дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології факультету інтернатури та після­диплом­ної освіти Донецького національного медичного університету ім.М.Горького. Практичні результати були оформлені у вигляді інфор­маційного листа, який розповсюджено по бібліотеках України.
  Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проаналізовані літературні джерела та патентна документація з проблеми геморою у вагітних жінок. Автором визначено мету та задачі наукової роботи, сформульовано концепцію дослідження. Розроблена методоло­гія дослідження та спеціальні карти обліку обстеження пацієнток та їх новонароджених. Відповідно до мети та задач обрані методи обстеження пацієнток до та після лікування. Автором особисто проведено клінічне, інструментально-лабораторне обстеження жінок з подальшою інтер­претацією даних. Розроблено діагностичні та лікувально-профілактичні заходи щодо жінок, які страждають на геморой. Самостійно проведено статистич­ну обробку даних, проаналізовано результати дослідження, сформульо­вані висновки та практичні рекомендації, а також забезпечено їх впровадження у медичних закладах та публікацію в наукових виданнях.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та ре­зуль­тати наукових досліджень представлено на науково-практичній конференції «Діагностика, лікування та профілактика дитячих хвороб» (Луганськ, 2004); ХІІ з’їзді акушерів-гінекологів України з міжнародною участю «Репро­дук­тив­не здоров’я у ХХI столітті» (Донецьк, 2006); науково-практичній конфе­рен­ції «Сучасні лікувально-діагностичні технології в акушерській, пери­натальній та гінекологічній практиці. Перинатальні інфекції» (Одеса, 2007); міжнародному конгресі «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології» (Судак, 2008) і спільному засіданні Вченої Ради НДІ медичних проблем сім’ї та кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім.М.Горького (м.Донецьк, 2008).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових робіт, з них: 11 статей у часописах, затверджених ВАК України, 2 тези, отриманий деклараційний патент України на корисну модель.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання щодо профілактики ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою, на підставі клініко-лаборатор­ного вивчення особливостей перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду, оцінки мікробного пейзажу кишечника та пологових шляхів, вивчення показників деяких гормонів стресу і пла­центарного комплексу, системи гемостазу, імунного стану, розробки та впровадження лікувально-профілактичних заходів.
  1. Ретроспективним клініко-статистичним аналізом виявлено, що у 37,4% вагітних мають місце клінічні прояви геморою, зокрема, вперше його виникнення в першому триместрі спостерігається у 12,2% жінок, в другому — у 15,0%, у третьому триместрі — у 10,2%. У жінок, які страждають на геморой, пла­центарна недостатність має місце у 54,1% випадків; загроза переривання вагіт­ності — 32,7%; анемія — 37,4%; прееклампсія — 17,3%; затримка росту плода — 13,5%; ускладнені пологи — 57,2%; субінволюція матки — 16,4%; після­поло­го­вий ендо­метрит — 12,9%; розходження швів на промежині — 10,7%; загострення геморою у післяпологовому періоді — у 35,8% випадків.
  2. Встановлена частота розповсюдження геморою серед вагітних, яка складає 41,3%, зокрема, симптомна форма — 24,5%, безсимптомна фор­ма — 16,8%. Відзначено, що пацієнтки із симптомною формою в 1,6 рази частіше мають вік старше 26 років, ніж із без­симптомною формою; в 1,4 рази — повторну вагітність; в 2,1 рази — повторні пологи; в 1,3 рази частіше страждають на закреп.
  3. У вагітних, які страждають на геморой, спостерігається дисбактеріоз кишечника ІІ (безсимптомна форма — 54,7%, симптомна форма — 61,3%) і ІІІ ступенів (29,7 і 35,5%) та порушення піхвового мікробіо­ценозу (бактеріальний вагіноз — 31,3 і 30,1%; вагініт — 48,4 і 54,8% відповідно).
  4. У жінок із симптомною формою геморою вагітність супроводжується достовірними (p<0,05) змінами показників імуно-гормонального статусу порівняно з контрольною групою, що проявляється збільшенням рівня АКТГ в 1,7 рази, адреналіну — в 1,9 рази, кортизолу — в 1,5 рази, зменшенням вмісту гормонів плацентарного комплексу (плацентарного лактогену — в 1,9 рази і прогестерону — в 1,6 рази) та зменшенням вмісту імуноглобулінів (IgA — в 1,4 рази; IgG — в 1,3 рази; IgM — в 1,2 рази). У вагітних, які страждають на безсимптомну форму геморою, достовірної різниці цих показників з контрольною групою не зареєстровано (p>0,05). В системі гемостазу у вагітних як із симптомним, так і з безсимптомним гемороєм достовірних змін не відзначено (p>0,05).
  5. Впровадження розроблених патогенетично обґрунтованих лікувально-профілактич­них заходів щодо вагітних з різними формами геморою із застосуванням сучасних флебопротекторів, знеболюючих, протизапаль­них, проносних засобів та препаратів, які нормалізують мікрофлору кишечника та пологових шляхів, сприяє зниженню частоти загрози переривання вагітності при безсимптомній формі геморою на 15,7%, при симптомній — на 21,9%; анемії — на 15,6 і 26,4%; плацентарної недостатності — на 37,5 і 37,3%; ускладнених пологів — на 28,1 і 31,0%; ускладнень післяпологового періоду — на 15,6 і 19,7% відповідно.  Практичні рекомендації

  1.На етапі планування вагітності усі вагітні жінки незалежно від скарг повинні оглядатися проктологом або хірургом. При виявленні у них геморою необхід­но проведення ендоректальної ультрасонографії, за показаннями — колоно­скопії.
  2.Усім жінкам з гемороєм необхідно дотримуватись загальноприйнятих профілактичних заходів:
  − дієта — стіл №3 за Певзнером;
  − особиста гігієна: після кожного акту дефекації — підмивання холодною водою (2324°С);
  − лікувальна фізкультура та бандаж.
  3.Вагітним, які страждають на геморой, рекомендовані наступні лікувальні заходи:
  при безсимптомній формі геморою:
  венотонік, що містить мікронізований діосмін, гесперидин (детралекс) (2 курси — у 2124, 3537 тижнів) — по 500мг (1 капсула) 2 рази на добу на протязі 10 діб;
  при симптомній формі геморою:
  − венотонік, що містить мікронізований діосмін, гесперидин (детралекс) (2 курси — у 2124, 3537 тижнів) по 1000мг (2 капсули) 3 рази на добу на протязі 4 днів, потім по 1000мг (2 капсули) 2 рази на добу на протязі 4 днів.
  − свічки, які отримані методом вакуумно-конденсаційної обробки мікро­водорості спіруліни кримської (фітомакс Спі) — ректально 1 свічка 2 рази на добу на протязі 10 днів;
  − при симптомі болю у прямій кишці та загостренні геморою — препарат, що містить полідока­нол, преднізолон, гепарин (гепатромбінГ мазь) — обробка анусу на протязі 3 днів 4 рази на добу, а потім на протязі 7 днів — 2 рази на добу;
  незалежно від форми геморою:
  − при закрепах — препарат, що містить макрогол (форлакс) — перший день 20г (2 пакетики), наступні дні — по 10г (1 пакетик) до припинення закрепу (після 10 тижнів гестації);
  − при порушенні мікробного пейзажу пологових шляхів — препарат, що містить йогурт, Lactobacil­lus rhamnosus, Lactobacillus acidiphilus (капсули вагілак) — по 1 капсулі на ніч у піхву на протязі 10 діб (3 курси — у 1216, 2630, 3739 тижнів);
  − вагітним, які страждають на геморой, необхідно проведення досліджен­ня мікробного пейзажу кишечника, при його порушенні — пробіотик, що містить Escherichia coli, Lactobacillus acidiphilus, Lactobacillus helveticus, Streptococcus faecalis (хілак форте) — по 40 крапель 3 рази на добу на протязі 20 днів (2курси — у 1216 та 2630 тижнів).
  4.Наявність геморою не приймається до уваги при виборі методу розродження, однак необхідно враховувати рекомендації проктолога.
  5.У післяпологовому періоді, крім загальноприйнятих профілактичних заходів, при наявності клінічних ознак геморою:
  − венотонік, що містить мікронізований діосмін, гесперидин (детралекс) (1 капсула 2 рази на добу на протязі 30 днів);
  − препарат, що містить полідоканол, преднізолон, гепарин (гепатромбінГ мазь) — обробка анусу на протязі 3 днів 4 рази на добу, а потім на протязі 7 днів — 2 рази на добу;
  − свічки, які отримані методом вакуумно-конденсаційної обробки мікроводоро­сті спіруліни кримської (фітомакс Спі) — ректально 1 свічка 2 рази на добу на протязі 10 днів;
  − огляд проктолога через 1 місяць після пологів.

  Список використаних джерел

  1. АнанкоА.А. Геморрой старая проблема и новые решения (обзор современных подходов к лечению геморроя) / А.А.Ананко // Укр. мед. часоп. — 2007. — №2. — С.117121.
  2. ГаинЮ.М. Геморрой. Победа над болезнью / Ю.М.Гаин и др. — Ростовн/Д., М.: Феникс, 2006. — 208с.
  3. ЗайдиеваЗ.С. Консервативная терапия геморроя в акушерской практике / З.С.Зайдиева, Д.М.Магометханова // Рус. мед. журн. — 2002. — №18. — С.828831.
  4. РумянцеваВ.Г. Нехирургическое лечение острого и хронического гемор­роя / В.Г.Румянцева // Рус. мед. журн. — 2003. — №15. — С.872875.
  5. Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation: an alternative to hemorrho-idectomy / G.Felice, A.Privitera, E.Ellul, M.Klaumami // Dis. Colon Rectum. — 2005. — Vol.48, N11. — P.20902093.
  6. Hemorroids / H.J.Wasvary, J.Hain, M.MosedVogel [et al.] // Dis. Colon Rectum. — 2001. — Vol.44, N8. — P.10691073.
  7. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: [рук. для практикующих врачей] / [В.И.Кулаков, В.Н.Серов, П.Р.Абакарова и др.]; под общ. ред. В.И.Кулакова, В.Н.Серова. — М.: Литтера, 2005. — 1152с. — (Рациональная фармакотерапия: сер. рук. для практикую­щих врачей: Т.9).
  8. ШехтманМ.М. Геморрой у беременных / М.М.Шехтман, Н.В.Кози­но­ва // Гинекология. — 2004. — Т.6, №6. — С.328329.
  9. HasseC. Hemorrhoids during pregnancy / C.Hasse // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2001. — Vol.126, N2829. — P.832.
  10. WaldA. Constipation, diarrhea, and symptomatic hemorrhoids during pregnancy / A.Wald // Gastroenterol. Clin. North. Am. — 2003. — Vol.32, N1. — P.309322.
  11. ЗайдиеваЗ.С. Основные принципы лечения геморроя у беременных и родильниц / З.С.Зайдиева, В.Л.Тютюник // Рус. мед. журн. — 2002. — №7. — С.371374.
  12. БурковС.Г. Запоры беременных: взгляд на проблему / С.Г.Бурков // Рус. мед. журн. — 2006. — №1. — С.2831.
  13. ВоробьевГ.И. Геморрой / Г.И.Воробьев, Ю.А.Шелыгин, Л.А.Благо­дар­ный. — М.: Митра-Пресс, 2002. — 192с.
  14. ВоробьевГ.И. Геморрой: Современная тактика лечения / Г.И.Воробьев, Ю.А.Шелыгин, Л.А.Благо­дар­ный // Consilium med. Прилож.: Хирургия.— 2001. — Т.2, № 4. — С.3234.
  15. ДеминН.В. Геморрой клиника, диагностика, лечение // Рус. мед. журн. — 2007. — Т15, №29. — С.22172223.
  16. ЗагрядскийЕ.А. Современные методы лечения геморроидальной болез­ни / Е.А.Загрядский // Справ. поликлинич. врача. — 2006. — №2. — С.116121.
  17. КаплунИ.Б. Варикозная болезнь вен нижних конечностей и геморрой при беременности / И.Б.Каплун, А.В.Каюков, З.С.Решетов // Амбула­тор­ная хирургия. — 2006. — №3. — С.7273.
  18. МаятК.Е. Современные методы лечения геморроя / К.Е.Маят // Лечащий врач. — 2008. — №3. — С.8082.
  19. МунН.В. Особенности клинического течения острого геморроя у беременных / Н.В.Мун, А.Ж.Мырзабекова, Г.Н.Мун // Проблемы колопроктологии. — 2002. — Вып.18. — С.158160.
  20. AbramowitzL. Epidemiology of anal lesions (fissure and thromboses external hemorrhoid) during pregnancy and postpartum / L.Abramowitz, A.Batallan // Gynecol. Obstet. Fertil. — 2003. — Vol.31, N6. — P.546549.
  21. Anal fissure and thromboses external hemorrhoids before and after delivery / L.Abramowitz, I.Sobhani, J.L.Benifla [et al.] // Dis. Colon. Rectum. — 2002. — Vol.45, N5. — P.650655.
  22. Defecatory symptoms during and after the first pregnancy: prevalences and associated factors / H.J.Van Brummen, H.W.Bruinse, G.van de Pol [et al.] // Int. Urogynecol. J. Pelvic. Floor. Dysfunct. — 2006. — Vol.17, N3. — P.224230.
  23. ДегтяреваИ.И. Клиническая гастроэнтерология / И.И.Дегтярева. — М.:МИА, 2004. — 624с.
  24. Колопроктология и тазовое дно. Патофизиология и лечение / под ред. М.М.Генри, М.Своша; пер. с англ. В.Л.Ривкина Н.В.Морозова / под ред. В.Д.Федорова. — М.: Медицина, 1988. — 464с.
  25. ОрловаЛ.П. Лечение больных острым геморроем, осложненным крово­тече­нием: ультразвуковой метод исследования в оценке эффективно­сти новых лекарственных препаратов / Л.П.Орлова, О.А.Зарезаев // Consilium med. — 2005. — Т.7, №6. — С.511514.
  26. DietzH.P. The role of childbirth in the a etiology of rectocele / H.P.Dietz, A.B.Steensma // Br. J. Obstet. Gynecol. — 2006. — Vol.113, N3. — P.264267.
  27. Hemorrhagic rectal ulcer caused by a deformity of the coccyx complicated by normal delivery / T.Kaneki, S.Koyama, S.Wada [et al.] // J. Gastroenterol. — 2003. — Vol.38, N7. — P.681683.
  28. MorganC. Constipation during pregnancy. Fiber and fluid are keys to self-management / C.Morgan // Adv. Nurse Pract. — 2001. — Vol.9, N10. — P.5758.
  29. Атипичное течение острого геморроидального тромбоза / Е.С.Карашу­ров, В.С.Голубченко, А.В.Ванюков [и др.] // Хирургия. — 2006. — №3. — С.6971.
  30. БлагодарныйЛ.А. Роль консервативной терапии в лечении геморроя / Л.А.Благодарный // CONSILIUM med. — 2006. — Т.8, №7. — С.9396.


  31. КуликовскийВ.Ф. Пути оптимизации хирургического лече­ния гемор­рои­дальной болезни на фоне синдрома опущения промежности и слизистой прямой кишки / В.Ф.Куликовский, Н.В.Олейник // Международный медицинский журнал (X). — 2007. — Т.13, №1. — С.8082.
  32. ШемеровскийК.А. Запор — фактор риска колоректального рака / К.А.Шемеровский // Клиническая медицина. — 2005. — Т.83, №12. — С.6064.
  33. AukampV. Collaborative care management for a pregnant woman with an ostomy / V.Aukamp, D.Sredl // Complement. Ther. Nurs. Midwifery. — 2004. — Vol.10, N1. — P.512.
  34. LomantoD. Stapled haemorrhoidopexy for prolapsed haemorrhoids: short- and long-term experience / D.Lomanto, A.N.Katara // Asian J. Surg. — 2007. — Vol.30, N1. — P.2933.
  35. ВоробьевГ.И. Медикаментозные и малоинвазивные методы лечения геморроя / Г.И.Воробьев, Ю.А.Шелыгин, Л.А.Благо­дар­ный // Рус. мед. журн. — 2001. — Т.9, №1314. — С.551555.
  36. ДиденкоВ.В. Геморрой: консервативные и малоинвазивные методы лечения / В.В.Диденко, А.В.Китаев // Справ. поликлинич. врача. — 2007. — №1. — С.8184.
  37. Стандарт медицинской помощи больным геморроем: [Лабораторные компоненты] // Клин. лаб. диагностика. — 2007. — №3. — С.53.
  38. Surgical gastrointestinal disorders during pregnancy / S.Parangi, D.Levine, A.Henry [et al.] // Am. J. Surg. — 2007. — Vol.193, N2. — P.223232.
  39. Red hot chili pepper and hemorrhoids: the explosion of a myth: results of a prospective, randomized, placebo-controlled, crossover trial / D.F.Altomare, M.Rinaldi, F.LaTorre [et al.] // Dis. Colon Rectum. — 2006. — Vol.49, N7. — P.10181023.
  40. RohdeH. Differential diagnosis of hemorrhoids in pregnancy / H.Rohde // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2001. — Vol.126, N46. — P.1302.
  41. МурашкоА.В. Заболевания вен и беременность / А.В.Мурашко // Гинекология. — 2005. — Т.11, №7. — С.3235.
  42. РивкинВ.Л. Геморрой. Запоры / В.Л.Ривкин, Л.Л.Капуллер. — М.: Медпрактика, 2000. — 160с.
  43. MullerLobeckH. Hemorrhoids: trends in treatment / H.MullerLobeck // Chirurg. — 2001. — Vol.72, N6. — P.667676.
  44. СолтановБ.Ц. Современные принципы лечения геморроя / Б.Ц.Солта­нов // Рус. мед. журн. — 2003. — №1. — С.58.
  45. DerbyshireE.J. Changes in bowel function: pregnancy and the puerperium / E.J.Derbyshire, J.Davies, P.Detmar // Dig. Dis. Sci. — 2007. — Vol.52, N2. — P.324328.
  46. Lubiprostone (amitiza) for chronic constipation // Med. Lett. Drugs. Ther. — 2006. — Vol.48, №1236. — P.4748.
  47. Myths and misconceptions about chronic constipation / S.A.Muller-Lissner, M.A.Kamm, C.Scarpignato, A.Wald // Am. J. Gastroenterol. —2005. — Vol.100, N1. — P.232242.
  48. ВариводаЄ.С. Кологенний закреп: морфологічний еквіва­лент функції / Є.С.Варивода, О.О.Прецель // Львів. мед. часоп. — 2005. — Т.11, №4. — С.7981.
  49. Влияние запора у беременных на состояние кишечной и генитальной микрофлоры и проницаемость кишечника / И.Л.Халиф, Н.М.Подзол­кова, Е.А.Конович [и др.] // Рос. мед. вести. — 2004. — №1. — С.4347.
  50. BalasubramaniamS. Management options for symptomatic hemorrhoids / S.Balasubramaniam, A.M.Kaiser // Curr. Gastroentero. Rep. — 2003. — Vol.5, N5. — P.431437.
  51. NisarP.J. Managing haemorrhoids / P.J.Nisar, J.H.Scholefield // Br. Med. J. — 2003. — Vol.327, N7419. — P.847851.
  52. БогачевВ.Ю. Консервативное лечение хронической венозной недо­статоч­ности нижних конечностей с точки зрения доказательной медици­ны / В.Ю.Богачев // CONSILIUM med. — 2005. — Т.7, №5. — 415418.
  53. БогачевВ.Ю. Обзор материалов Международного флебологического конгресса (Сан-Диего, США, 2731 августа, 2003 г.) / В.Ю.Богачев // Ангиология и сосудистая хирургия. — 2004. — Т.10, №2. — С.5459.
  54. Does continuing oral magnesium supplementation until delivery affect labor and puerperium outcome? / B.Meier, R.Huch, R.Zimmermann, U.von Mandach // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2005. — Vol.123, N2. — P.157161.
  55. MattooT.K. Medical management of vesicoureteral reflux / T.K.Mattoo // Pediatr. Nephrol. — 2007. — Vol.22, N8. — P.11131120.
  56. The vascular nature of hemorrhoids / F.Aigner, G.Bodner, H.Gruber [et al.] // J. Gastrointest. Surg. — 2006. — Vol.10, N7. — P.10441150.
  57. AbramowitzL. Anal complications of pregnancy and delivery / L.Abramowitz, I.Sobhani // Gastroenterol. Clin. Biol. — 2003. — Vol.27, N3. — Pt.1. — P.277283.
  58. ВовкЕ.И. Рациональная фармакотерапия — фактор успешного лечения геморроя / Е.И.Вовк // Рус. мед. журн. — 2002. — №2. — С.7381.
  59. ЛогуновК.В. Геморрой: Лекция / К.В.Логунов // Рос. сем. врач. — 2002. — Т.6, №2. — С.48.
  60. ШехтманМ.М. Руководство по экстрагенитальной патологии. — М.: Триада, 2005. — 412с.
  61. Effect of xylooligosaccharide intake on severe constipation in pregnant women / I.Tateyama, K.Hashii, I.Johno [et al.] // J. Nut.r Sci Vitaminol. (Tokyo). — 2005. — Vol.51, N6. — P.445448.
  62. SobhgolS.S. Rate and related factors of dyspareunia in reproductive age women: a cross-sectional study / S.S.Sobhgol, S.M.Alizadeli Charndabee // Int. J. Impot. Res. — 2007. — Vol.19, N1. — P.8894.
  63. The significance of detailed examination of hemorrhoids during pregnancy / M.Gojnic, V.Dugalic, M.Papic [et al.] // Din. Exp. Obstet. Gynecol. — 2005. — Vol.32, N3. — P.183184.
  64. Trihydro­xyethy­lruto­sides in the treatment of hemorrhoids of pregnancy: a double-blind placebo-controlled trial / V.Titapant, B.Indrasukhsri, V.Lekprasert, W.Boonnuch // J. Med. Assoc. Thai. — 2001. — Vol.84, N10. — P.1395400.
  65. UokawaR. Pain control by caudal epidural infusion in a pregnant woman with hemorrhoids carrying triplets / R.Uokawa, T.Suzuki, T.Kagawa // Masui. — 2007. — Vol.56, N5. — P.579581.
  66. МанушкинО.Н. Запоры: классификация, диагностика, принципы лечения / О.Н.Манушкин, Г.А.Елизаветина // Терапевт. — 2006. — №3. — С.1925.
  67. СушковС.А. Международная классификация хронических заболеваний вен нижних конечностей (CEAP) — перспективы внедрения / С.А.Сушков, А.Г.Павлов // Мед. новости. — 2007, №1. — С.99102.
  68. Disorders of gastrointestinal motillity: towards a new classifications / D.Wingate, M.Hongo, J.Kellow [et al.] // J. of Gastroenterology and Hepatology. — 2002. — Vol. 17, suppl. — S.114.
  69. ГригорьеваГ. Консервативное лечение геморроя / Г.Григорьева, Н.Мешалкина // Врач. — 2005. — №9. — С.2224.
  70. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; Десятый пересмотр / Всемирная организация здравоохранения. — Т.1, ч.2. — Женева: Всемирная организация здравоохранения, 1995.
  71. BucksheeK. Micronized flavonoid therapy in internal hemorrhoids of pregnancy / K.Buckshee, D.Takkar, N.Aggarwal // Int. J. Gynaecol. Obstet. — 1997. — Vol.57, N2. — P.145151.
  72. GajF. Thoughts on hemorrhoid disease in pregnancy and the postpartum period / F.Gaj, A.Trecca // Chir. Ital. — 2006. — Vol.58, N3. — P.407.
  73. HetzerF.H. New modalities and concepts in the treatment of hemorrhoids / F.H.Hetzer, S.Wildi, N.Demartines // Schweiz. Rundsch. Med. Prax. — 2003. — Vol.92, N38. — P.15791583.
  74. JewellD.J. Interventions for treating constipation in pregnancy / D.J.Jewell, G.Young [Електронний ресурс] // Cochrane Database Syst. Rev. — 2001. — N2. — електрон. опт. диск (CD‑ROM001142).
  75. Laxatives for the treatment of hemorrhoids / P.Alonso-Coello, G.Guyatt, D.HeelsAnsdell [et al.] [Електронний ресурс] // Cochrane Database Syst Rev. — 2005. — N4. — електрон. опт. диск (CD‑ROM004649).
  76. БогачевВ.Ю. Системное лечение хронической венозной недостаточ­ности нижних конечностей // Consilium provisorum. — 2002. — Т.2, №2. — Режим доступу до журн.: http://old.consilium-medicum.com/media/provisor/02_02/25.shtml
  77. Влияние эндо­токсинемии на гестацию и исходы родов при запорах беременных / С.Ф.Субханкулова, Р.И.Габидуллина, Р.М.Газиазов [и др.] // Казанский мед. журн. — 2006. — Т.87, №4. — С.295297.
  78. ГригорьеваГ. Функциональный запор и синдром раздраженного кишечни­ка (дифференциальная диагностика и лечение) / Г.Григорьева // Врач. — 2007. — №7. — С.36.
  79. QuinnM. Sustained constipation and subsequent reproductive outcomes: is there a link? / M.Quinn // J. Obstet. Gynaecol. — 2006. — Vol.26, N4. — P.366367.
  80. Role of progesterone signaling in the regulation of Gprotein levels in female chronic constipation / Z.L.Xiao, V.Pricolo, P.Biancani, J.Behar // Gastroenterology. — 2005. — Vol.128, N3. — P.667675.


  81. Изучение фекального микробиоценоза человека при экспериментальном моделировании запора / Е.В.Герасимова, Ю.В.Несвижский, А.А.Воробьев, Е.А.Богданова // Вестн. Рос. АМН. — 2006. — №1. — С.1518.
  82. Клиническое значение запоров при беременности / Н.М.Подзолкова, И.Л.Халиф, С.В.Назарова, А.Г.Гвасалия // Рос. мед. вести. — 2004. — №1. — С.4347.
  83. Механизмы развития запора у беременных женщин. Принципы подбора терапии (по материалам зарубежной прессы) // Междунар. мед. журн. (М.). — 2002. — №6. — С.513516.
  84. ХавкинА.И. Хронические запоры. Подходы к терапии // Рус. мед. журн. — 2006. — Т.14, №3. — С.159162.
  85. Обстипационный синдром в акушерстве: препарат выбора, показания, особенности применения / Н.С.Луценко, Л.Р.Гераскина, К.В.Остров­ский [и др.] // Здоровье женщины. — 2007. — №1. — С.103106.
  86. ПарфеновА.И. Тактика лечения и профилактики функциональных запоров в свете Римского консенсуса III / А.И.Парфенов, И.Н.Ручкина, С.Ю.Сильверстова // Лечащий врач. — 2007. — №1. — С.6670.
  87. Сравнительная оценка адаптационных изменений системы гемостаза и морфофункциональных характеристик тромбоцитов во время беременно­сти / Р.Г.Шмаков, А.В.Савушкин, В.М.Сидельникова, И.А.Сидель­никова // Акуш. и гин. — 2003. — №3. — С.1721.
  88. ВавиловаТ.В. Лабораторная диагностика коагулопатий в практике акушера-гинеколога / Т.В.Вавилова // Медтехника и медизделия. —2004. — №1(18). — С.5762.
  89. ВоробьевГ.И. Консервативная терапия острого геморроя / Г.И.Воробьев, Ю.А.Шелыгин, Л.А.Благодарный // Consilium med. — 2001. — Приложение: Хирургия. — С.3234.
  90. ОмароваХ.М. Варикозное расширение вен нижних конечностей у бере­мен­ных / Х.М.Омарова // Клинич. мед. — 2007. — №7. — С.7476.
  91. JawienA. The influence of environmental factors in chronic venous insufficiency / A.Jawien // Angiology. — 2003. — N54. — Suppl.1. — S.1931.
  92. МагометхановаД.М. Диагностика и лечение плацентарной недостаточ­но­сти у беременных с варикозным расширением вен малого таза / Д.М.Магометханова, В.Л.Тютюнник // Рус. мед. журн. — 2007. — Т.15, №17. — С.128141.
  93. СеровВ.Н. Плацентарная недостаточность / В.Н.Серов // Трудный пациент. — 2005. — Т.3, №2. — С.1819.
  94. СидороваИ.С. Этиопатогенетические основы ведения беременных с фетоплацентарной недостаточностью / И.С.Сидорова, И.О.Макаров // Consilium med. — 2006. — Т.8, №5. — 9699.
  95. ШаповаленкоС.А. Комплексная диагностика и лечение плацентарной недостаточности у беременных на разных стадиях гестации / С.А.Шаповаленко // Вестн. Рос. ассоциации акушеров-гинекологов. — 2001. — №2. — С.437.
  96. АржановаО.Н. Лечение плацентарной недостаточности у беремен­ных с антифосфолипидным синдромом и варикозной болезнью / О.Н.Аржано­ва, А.В.Кузнецова // CONSILIUM med. — 2006. — №6. — С.2830.
  97. ГрищенкоО.В. Обоснование необходимости венотонических препаратов у беременных с фетоплацентарной недостаточностью / О.В.Грищенко, И.В.Лахно, В.Л.Дудко // Проблеми мед. науки та освіти. — 2004. — №3. — С.8890.
  98. Ano-rectal complaints in general practitioner visits: consumer point of view / F.Pigot, L.Siproudhis, M.A.Bigard, G.Staumont // Gastroenterol. Clin. Biol. — 2006. — Vol.30, N12. — P.13711374.
  99. Appel-DingemanseS. Clinical pharmacokinetics of tegaserod, a serotonin 5‑HT(4) receptor partial agonist with promotile activity / S.Appel-Dingemanse // Clin. Pharmacokinet. — 2002. — Vol.41, N13. — P.10211042.
  100. Pelvic org
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины