ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕННЯ У ЖІНОК, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В : ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖЕНЩИН, переболевших вирусным гепатитом В

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕННЯ У ЖІНОК, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖЕНЩИН, переболевших вирусным гепатитом В
 • Кол-во страниц:
 • 163
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  ім. П. Л. ШУПИКА

  На правах рукопису

  Кравець Анатолій Олександрович

  УДК:618.3+616053.1:616.36-002


  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕННЯ У ЖІНОК, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В

  14.01.01 акушерство та гінекологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  медичних наук
  Науковий керівник
  Камінський В’ячеслав Володимирович
  доктор медичних наук, професор


  КИЇВ 2008
  ЗМІСТ

  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ  ВСТУП


  6
  РОЗДІЛ 1
  Перебіг вагітності та пологів у жінок з вірусними гепатитами
  (огляд літератури)
  1.1.


  Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з вірусними гепатитами  11
  1.2.


  Імунологічний статус жінок при фізіологічному перебігу вагітності та при наявності інфекційного агенту  21
  1.3.


  Сучасні підходи до ведення вагітних з невиношуванням на фоні інфікування  25
  РОЗДІЛ 2
  Матеріали і методи дослідження
  2.1.


  Клінічні методи


  35
  2.2.


  Інструментальні методи дослідження


  43
  2.3.


  Методика імунологічних досліджень


  48
  2.4.


  Лабораторні методи дослідження


  51
  2.5.


  Кольпоцитологія


  55
  2.6.


  Методика клініко-статистичного аналізу


  56
  РОЗДІЛ 3
  Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок, що перехворіли на вірусний гепатит В
  3.1.


  Ретроспективний аналіз історій пологів жінок з гепатитом в анамнезі


  57
  3.2.


  Клінічна характеристика досліджуваних вагітних


  62
  РОЗДІЛ 4
  Гормональний та імунологічний статус жінок досліджуваних груп
  4.1.


  Особливості імунологічного статусу жінок досліджуваних груп


  84
  4.2.


  Особливості гормонального статусу жінок з гепатитом в анамнезі


  91
  4.3.


  Особливості біохімічного статусу жінок досліджуваних груп


  97
  РОЗДІЛ 5
  Ефективність лікувальних заходів при попередженні ускладнень у жінок з гепатитом в анамнезі


  101
  Аналіз та узагальнення результатів


  118
  Висновки


  133
  Практичні рекомендації


  135
  Список використаних джерел


  136

  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


  АЛТ


  аланін-амінотрансфераза
  АМО


  амплітуда осциляцій
  АПперетр


  абсолютний показник перетравлення
  АППогл


  абсолютний показник поглинання
  АПБ


  абсолютний показник бактерицидності
  АСТ


  аспартат-амінотрансфераза
  БЧСС


  базальна частота серцевих скорочень
  БФП


  біофізичний профіль
  БПП


  біофізичний профіль плоду
  ГВ


  гепатит В
  ГРВІ


  гостра респіраторна вірусна інфекція
  ДВЗ-синдром


  синдром дисимінованого внутрішньосудинного згортання
  ДРП


  дихальні рухи плода
  Е2


  естрадіол
  Е3


  естріол
  ЕКЗ


  екстро-корпоральне запліднення
  ІРІ


  імунорегуляторний індекс
  ЗРП


  затримка розвитку плода
  К


  кортизол
  КІ


  каріопікнотичний індекс
  КТГ


  кардіотокографія
  ЛТІ


  лейко-Т-клітинний індекс
  МЦР


  мікроциклуляторне русло
  МФС


  макрофагально-фагоцитарна система
  НСТ


  нестресовий тест
  НЛФ


  недостатність лютеінової фази
  ОНВ


  об’єм навколоплідних вод
  Пг


  прогестерон
  ПІБЧ


  прогестерон індукований блокуючий чинник
  ПН


  плацентарна недостатність
  РАП


  рухова активність плоду
  РА


  рухова активність
  СЯН


  сегментоядерні нейтрофіли
  СДП


  серцева діяльність плоду
  ТП


  тонус плода
  УЗД


  ультразвукове дослідження
  ФПК


  фетоплацентарний комплекс
  ФЧ


  фагоцитарне число
  ЦІК


  циркулюючі імунні комплекси
  ХГЛ


  хоріонічний гонадотропін людини
  LAK


  лімфокін-активні кілери


  ВСТУП

  Актуальність теми. В останні роки, в Україні, відбувається зростання захворюваності на вірусні гепатити. Це пов’язано з багатьма соціальними проблемами, що виникли в суспільстві за останній час. Здебільшого жертвами стають молоді люди, збільшується кількість інфікованих жінок репродуктивного віку [28].
  Серед парентеральних вірусних гепатитів найнебезпечнішими та найбільш вивченими на сьогодні є вірусний гепатит В. Так, щорічно на земній кулі вірусом гепатиту В інфікується близько 50 млн та вмирає від 1,5 до 2 млн осіб. Носіями вірусу гепатиту В у світі стали майже 400 млн осіб. В Україні тільки в 2003 році показник захворюваності на гепатит В становив 14,5 на 100 000 населення, а носіями вірусу є близько 1 млн громадян.
  Коли зважити на те, що в нашій державі діагностика гепатиту В ще не повністю віддзеркалює справжній стан захворюваності, то можна прогнозувати значно більш високий рівень захворюваності на гепатит В, порівняно з офіційними даними.
  На думку провідних фахівців, захворюваність на парентеральні вірусні гепатити В і С в Україні буде зростати [32], що обумовлено збільшенням кількості ін’єкційних споживачів наркотиків та ранніми статевими незахищеними контактами серед молоді та підлітків [38, 42, 46, 65, 85, 137, 142, 152, 169, 188]. Разом з тим, у деяких регіонах України реєструються окремі випадки гепатиту В, пов’язаних з внутрішньо лікарняним розповсюдженням збудників.
  Особливо небезпечним є те, що вірус гепатиту В призводить до розвитку хронічного перебігу хвороби серед дорослих людей у 6-10% осіб, серед новонароджених у 50-70% дітей, із подальшим розвитком у значної частини цих хворих цирозу та первинного раку печінки (гепатокарциноми).
  Гепатити В маючи високу розповсюдженість серед дорослого населення достатньо часто мають місце у вагітних жінок. При наявності інфекції у матері під час вагітності на плід і ембріони діють не тільки збудники, але й токсичні продукти, які утворюються при порушенні метаболізму у матері. Внутрішньоутробна інфекція приводить до порушення розвитку уже сформованих органів плоду, а наслідки наявності інфекції можуть бути різними: невиношування, внутрішньоутробна затримка розвитку плоду, антенатальна загибель або різні прояви локального та генералізованого інфекційного процесу: плацентарна недостатність, порушення адаптації новонародженого і клінічні прояви внутрішньоутробної інфекції.
  Розглядаючи інфекційні захворювання і вагітність, необхідно відмітити, що хоча частота і походження більшості інфекційних захворювання у вагітних жінок значно не відрізняються від невагітних, під час вагітності відбувається ряд анатомо-фізіологічних змін, які можуть змінити характер реагування організму на збудники інфекцій, за рахунок неспецифічних і специфічних захисних механізмів.
  З іншого боку, під час вагітності має місце загальне пригнічення клітинного і гуморального імунітету, який безумовно ще більше страждає при наявності вірусної інфекції.
  Поряд з цим погіршення стану навколишнього середовища, урбанізація, зростаюча щільність населення та його міграція, прискорення ритму життя, зростання числа стресових ситуацій та ятрогенних втручань у життя людини призводить до зростання інфікованості та розвитку імунодифіцитних станів. Відповідно до сучасних поглядів інфектології, організми людини через свою еволюційну молодість не встиг ще утворити ні з одних цих агентів системи рівноваги, що робить їх у різній ступені патогенними. Індифікувавшись один раз, людина фактично ніколи з ними не розлучається, а при певних несприятливих ситуаціях (стрес, вторинна інфекція, переохолодження, вагітність, загострення хронічного процесу) навіть через багато років може призвести до серйозних наслідків. Саме виходячи з цих позицій, предметом нашого дослідження стало вивчення перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  Мета дослідження: зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з гепатитом В в анамнезі, шляхом розробки науково обґрунтованих профілактично-лікувальних заходів, на основі дослідження гормонально-імунологічних взаємовідносин.
  Задачі дослідження:
  1. Провести ретроспективний аналіз перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану новонародженого у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  2. Вивчити особливості імунологічного статусу жінок з гепатитом В в анамнезі.
  3. Вивчити рівень гормонів у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  4. Дослідити біохімічні параметри жінок з гепатитом В в анамнезі.
  5. На підставі біофізичних методів дослідження (УЗД, БФП, доплерометрії) проаналізувати материнсько-плодові взаємовідносини.
  6. Патогенетично обґрунтувати, розробити та впровадити в практику профілактично-лікувальні заходи ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  Об’єкт дослідження: вагітність, пологи, плід та новонароджений, особливості імунологічного та гормонального статусу у жінок з вірусним гепатитом В у анамнезі.
  Предмет дослідження: ускладнення вагітності у жінок з гепатитом В в анамнезі, перебіг вагітності, фето-плацентарний комплекс, гормонально-імунологічний статус, профілактично-лікувальні заходи.
  Методи дослідження: анкето-опитувальні, клінічні, імунологічні, гормональні, біохімічні, інструментальні та математично-статистичні.
  Наукова новизна: вперше на основі комплексного вивчення материнсько-плодових взаємовідносин патогенетично доведено роль гормонально-біохімічних та імунологічних порушень у виникненні ускладнень перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану новонародженого у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  Вивчена частота, характер та структура ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду з гепатитом В в анамнезі, та виявлено їх негативний вплив на стан плоду та новонародженого.
  Представлено наукове обґрунтування та оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичних заходів, які включають гормональні та антигомотоксичні препарати, що забезпечують зниження частоти ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду та сприяють покращенню стану новонародженого.
  Практичне значення отриманих результатів: встановлено особливості клінічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану новонародженого у жінок з гепатитом В в анамнезі. Застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу дозволяє знизити рівень ускладнень вагітності та пологів у вагітних з вірусним гепатитом В у анамнезі на підставі результатів дослідження корекції гормонально-біохімічних порушень і антигомотоксичної терапії.
  Особистий внесок здобувача. Отримані дані є результатом роботи дисертанта при консультуванні керівником. Автором самостійно проаналізована наукова література та патентна інформація, щодо гепатиту В у вагітних.
  Розроблено спеціальні програми спостережень, до яких відноситься анкета з детальним вивченням факторів ризику та особливості вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану новонародженого у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  Біохімічні, гормональні, імунологічні та апаратні методи дослідження виконані за участю дисертанта. Автором теоретично обґрунтованого і розроблено диференційовану систему лікувально-профілактичних заходів для попередження ускладнень перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану новонародженого у жінок з гепатитом В в анамнезі.
  Здобувачем виконано первинну обробку та аналіз отриманих результатів, статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертаційної роботи, сформовані висновки та практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику та відображення в опублікованих працях.
  Апробація результатів. Основні положення роботи доповідались на науково-практичній конференції Актуальні питання сучасного акушерства” (Тернопіль, 2003), наукових щорічних конференціях співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ, 2004-2008), засіданнях Київської міської асоціації акушерів-гінекологів (2005); конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ, 2004-2008), на засіданні пленума акушерів-гінекологів України (м. Львів, 2005), на науково-практичних конференціях Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок” (м. Київ, 2004-2006), на міжнародній школі-семінарі Досягнення та перспективи перинатальної медицини” (м. Київ, 2006).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 4 наукові праці, з яких: 3 статті у фахових наукових журналах, затверджених ВАК України, 1 тези конференції.
  Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 163 сторінках, і складається з вступу, огляду літератури та трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків та практичних рекомендацій, переліку використаних джерел, який включає 262 вітчизняних та іноземних джерела і займає 25 сторінoк. Робота ілюстрована 51 таблицею та 4 рисунками.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове рішення актуальної наукової задачі обґрунтування, розробка і впровадження системи заходів профілактики ускладнень вагітності у жінок, що перехворіли на вірусний гепатитВ.
  1. Перебіг вагітності та пологи у жінок, що перехворіли на вірусний гепатит В часто має ускладнений характер. Серед найбільш часто виникаючих ускладнень спостерігаються: загроза переривання вагітності (27,6%), анемія (38,3%), гестоз І половини вагітності (36,0%), прееклампсія (17,5%); загроза передчасних пологів (13,3%), передчасний розрив плодових оболонок (35,5%), раннє відходження навколоплідних вод у (50%), аномалії пологової діяльності мали місце у (27,6%), Результатом частих ускладнень стала висока частота перинатальних ускладнень: гіпотрофія (10,8%), геморагічний синдром (10%), енцефалопатія (6,7%), пневмопатії (5%), гіпербілірубінемія (10%).
  2. У вагітних, які перенесли вірусний гепатит В виявлено зміни імунологічного статусу, котрі полягають в збільшенні порівняно з контролем числа СD8+ Т-лімфоцитів (до 26,6±1,3%, р<0,05) та зменшенні СD4+ (до 29,5±2,0%, що призвело до зниження імунорегуляторного індексу (СD4+/СD8+) (р<0,05).
  3. При дослідженнні гормонального та біохімічного статусу жінок з гепатитом В в анамнезі вміст прогестерону в крові був на 26,8% нижчим в першому триместрі вагітності і на 34,6% в другому триместрі. Рівень естріолу в другому триместрі вагітності у жінок з перенесеним гепатитом В на 37,5% нищу в порівнянні з фізіологічним перебігом вагітності. Концентрація кортизолу у крові вагітних з перенесеним гепатитом В у ІІ та ІІІ триместрі вагітності на 41,6% нищу, в порівнянні з аналогічними показниками крові жінок з фізіологічним перебігом вагітності.
  4. Показники токограм у жінок з гепатитом В в анамнезі відрізнялись більшим числом дацелерацій та зниженням базального ритму.
  5. Науково обґрунтовано застосування дідрогестерону, як патогенетичного засобу лікування загрози переривання вагітності, та запропонованого комплексу антигомотоксичних препаратів з метою лікування ускладнень вагітності на фоні перенесеного вірусного гепатиту В.Зазначені заходи покращують стан плацентарних відносин (зменшення гіпоксії плода на 16,7%, синдром затримки розвитку плода на 15,8%), загроза переривання вагітності в І триместрі зменшилась на 11,7%, загроза передчасних пологів на 14,6%.

  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  1. Вагітні, що перехворіли на вірусний гепатит В потребують більш глибокого обстеження для виявлення негативних факторів, що супроводжують вагітність, виділення в групи ризику по розвитку акушерських та перинатальних ускладнень.
  2. В практику роботи родопомічних закладів доцільно впровадити планове обстеження даного контингенту вагітних з визначенням рівня гормонів: прогестерону, кортизолу, естріолу та естрадіолу.
  3. Для виявлення імунологічних порушень доцільно впровадити визначення СD4+, СD8+ та їх співвідношення.
  4. В практику роботи родопомічних закладів для застосування, з метою лікування ускладнень вагітності у вагітних з перенесеним вірусним гепатитом В доцільно призначати препарати: дідрогестерон Плацента композітум”, Хепель”, Курдліпід”, Енгістол”, Спаскупрель” та препарат з поєднанням магнію і вітаміну В-6.

  Список використаних джерел
  1. Абдуллаева З. К. Гормональная функция фетоплацентарной системы при вирусном гепатите у беременных / З. К. Абдуллаева, М. Х. Садикова // Матер. III съезда акушер-гинекологов Узбекистана. Ташкент, 1990. С. 115123.
  2. Абдуллаева З. К. Некоторые показатели фетоплацентарной системы у беременных с вирусным гепатитом В / З.К. Абдуллаева, Ю.Г. Расу-Заде, Ж.Г. Хайдарова // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : сб. наук. тр. Ташкент, 1991. С. 89.
  3. Абраменко Е. В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве / Е.В. Абраменко, Е. В. Костюмов, Л. А. Щербина. СПб. : Медицина, 1995. 156 с.
  4. Абрамченко В. В. Клиническая перинатология / В. В. Абрамченко СПб. : ИАГ РАМН им. Отта, 1996. 240 с.
  5. Абрамченко В. В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве / В. В. Абрамченко СПб. : Изд-во ДЕАН. 2001. 400 с.
  6. Адиль М. Клинико-морфологическая и функциональная характеристика ФПК у беременных, страдающих острым вирусным гепатитом В : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство и гинекология” / М.Адиль. СПб., 1994. 15 с.
  7. Азатьян К. Г. Причини и исход преждевременных родов при вирусном гепатите // Матер. III съезда акушер-гинекологов Узбекистана. Ташкент. 1990. С. 159161.
  8. Айламазян Э. К. Антиоксиданты в комплексной терапие познего гестоза беременных и связанной с ним хронической гипоксии плода / Э. К. Айламазян // Акушерство и гинекология. 1987. № 8. С. 7683.
  9. Айманбетова Г. М. Особенности становления репродуктивной функции, течения беременности и родов у женщин-носительниц HBsAg : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство і гінекологія” / Г. М. Айманбетова Бишкек, 1992. 22 с.
  10. Амброзайтис А.К. Иммуномоделирование в патогенетической терапии затяжного и хронического вирусного гепатита В / А. К. Амброзайтис, Н. П. Фарбер // Вопросы инфекционной патологии в Литовской ССР. Вильнюс, 1984. С. 6568.
  11. Анастасьева В. Г. Задержка внутриутробного развития плода / В.Г. Анастасьева Новосибирск, 1996. 161с.
  12. Андрейчин М. А. Досягнення і перспективи фармакотерапії вірусних гепатитів / М. А. Андрейчин // Інфекційні хвороби. 1996. № 3. С. 79.
  13. Апросина З. Г. Хронический активный гепатит и беременность / З.Г. Апросина, Т. М. Игнатова, М. М. Шехтман // Тер. архив. 1987. № 8. С. 7683.
  14. Апросина З. Г. Внепечёночные проявления вирусного гепатита В и С / З. Г. Апросина, В. В. Серов // Новые направления в гематологии : тезисы междунар. Фальк Симпозиума № 92. СПб., 1996. С. 28.
  15. Апросина З. Г. Хронические вирусные заболевания печени пато-, и морфогенез, клиническая характеристика / З. Г. Апросина, В. В. Серов // Тер. ахив 95. № 5. С. 7780.
  16. Апросиа З. Г. Последние достижения в изучении вирусных гепатитов : от молекулярной биологии до лечения вирусного гепатита В / З.Г. Апросина // Рос. мед. журн. 1996. Т. 4, № 13. С. 174.
  17. Апросина З. Г. Хронические диффузные заболевания печени (современные тенденции) / З. Г. Апросина // Клин. фарм. и терапия. 1996. № 1. С. 13.
  18. Ахмедова М. Д. Клиническое течение, последствия, патогенетическме особенности вирусного гепатита В у беременных женщин : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство и гинекология” / М. Д. Ахмедова. М., 1994. 42 с.
  19. Ахмедова М. Д. Интерфероновый статус и клеточный иммунитет у беременных женщин, больных острым вируснымй гепатитои В / М. Д. Ахмедова, А. В. Змызгова, М. Т. Каримова // Тер. архив. 1995. Т. 67, № 11. С. 710.
  20. Бабак О. Я. Современная фармакотерапия хронических гепатитов / // Укр. мед. часопыс. 1998. № 5. С. 8486.
  21. Бабак О. Я. Хронические гепатиты / О. Я. Бабак. Харков : Блиц-Інформ, 1999. 207 с.
  22. Базаламах А. Г. Инфицирование плода и новорожденного : репродуктивное здоровье / А. Г. Базаламах, Ф. Е. Сербур // 2. Редкие инфекции / ред. : Г. С. Бергер [и др.] ; пер. с англ. В. С. Кобеляцкого. М. : Медицина, 1988. С. 251262.
  23. Безнощенко Г. Б. Желтухи и беременность / Г. Б. Безнощенко, В.Н. Дроздов, О. А. Неверовский // Весник Рос. Асоциации акушеров-гинекологов. 1995. Т. 1, № 4. С. 6771.
  24. Бенедиктов И. И. Патология печени и беременность / И. И. Бенедіктов, Л. З. Балезин // Акушерство и гинекология. 1974. № 13. С. 5455.
  25. Бесєдін В. М. Жовтяниці у вагітних / В. М. Бесєдін, Б. А. Герасун, Л. Ю. Шевченко. Львів : ЛДМУ, 1999. 240 с.
  26. Беседин В. Н. Состояние иммунологического, гемокоагуляционного и эндокринного гомеостаза при физиологически протекающей беременности / В. Н. Беседин. М., 1998. Деп. в НПО Союзмедтнформ 18.04.89, № 17562.
  27. Біофізичний моніторінг плода / [Маркін Л. Б., Венцковський В. М., К.В. Воронін та ін.]. Львів : Світ, 1993. 68 с.
  28. Блюгер А.Ф. Вирусные гепатиты у беременных / А. Ф. Блюгер, И. Н. Новицький // Вирусные гепатиты. Рига : Звайгзне, 1988. С. 254258.
  29. Внутриутробные бактериальные и вирусные инфекции плода и новорожденного / Б. Л. Гуртовой, А. С. Анкирская, Л. В. Ванько, Н. И.Бубнова // Акушерство и гинекология. 1994. № 4. С. 2026.
  30. Бурков С. Г. Терапия заболеваний органов пищеварения в период беременности и лактации / С. Г. Бурков, Л. А. Положенкова // Врач. 1994. № 9. С. 1113.
  31. Вагітність та пологи у жінок, що перенесли вірусні гепатити / [Л.Д. Ржеусская, Л. Я. Супрун, Т. Н. Мацуганова та ін.] // Актуальні питання патогенезу у терапії інфекційних та паразитарних захворювань : зб. наук. праць. Спб., 1987. С. 818 8.
  32. Василенко А.М. Хронічний вірусний гепатит В : корекція імунологічних та мікроциркуляторних порушень / А. М. Василенко, С. В. Швець // Мистецтво лікування. 2005. № 1. С. 102104.
  33. Васильева З. Ф. Иммунологическме основы акушерской патологи / З.Ф. Васильева, В. Н. Шаболин. М. : Медицина, 1994. 192 с.
  34. Ведення вагітності та пологів високого ризику / під ред. Т. Ю. Пестрікової. М., 1994. 288 с.
  35. Венцківський Б. М. Сучасні погляди на імунологію вагітності (науковий огляд) / Б. М. Венцківський, Г. М. Драннік, О. Ю. Вороненко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1997. № 12. С. 3137.
  36. Венцківський Б. М. Гестози вагітинх / Б. М. Венцківський, В. М. Запорожан, А. Я. Сенчку. К. : Аконіт, 2002. С. 27.
  37. Вірусні гепатити // Марченко Н. В., Порохницький В. Г., Топольницикий В. С. К. : Фенікс, 2002. 284 с.
  38. Вовк А. Д. Десятирічний досвід застосування рекомбінантних генно-інженерних альфа-інтерферонів при вірусних гепатитах / А. Д. Вовк, Н. В. Травянко, С. В. Федорченко // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України Актуальні питання клінічної інсектології”. Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. С. 2830.
  39. Возианова Ж. И. Вирусные гепатиты / Ж. И. Возианова // Лечение и диагностика. 1997. № 1. С. 2125.
  40. Ганжа І. М. Захворювання печінки та позапечінкові ураження при вірусній інфекції / І. М. Ганжа, Є. П. Вакуленко. К., 1997. 34 с.
  41. Гендон Ю. З. Проблема гепатита В и программа ВОЗ борьбы с этой инфекцией / Ю. З. Гендон // Успехи гепатологии. Рига. 1990. № 15. С. 415.
  42. Герасун Б. А. Вірусний гепатит В / Б. А. Герасун. Львів, 1993. 178 с.
  43. Германов В. Т. Особенности клинических проявлений вирусного гепатита В у беременных и изменения иммунного статуса / В. Т. Германов, В. М. Фролов, Н. А. Пересадин // Рос. весник перинатологии и педиатрии. 1993. № 2. С. 1012.
  44. Говорун В. М. Новые направления в ДНК-диагностике / Полимеразная цепная реакция в диагностике и контроле лечения инфекционных заболеваний / В. М. Говорун // Всерос. наук.-практ. конфер., 2-а : сб. работ. М., 1998. С. 1213.
  45. Гойда Н. Г. Стан та перспективи розвитку перинатальної допомоги на етапі реформування охорони здоров’я в Україні / Н. Г. Гойда // Перинатологія та педіатрія. 1999. № 1. С. 34.
  46. Голота В. Я. Перинатальні аспекти недоношування вагітності / В. Я. Голота, В. О. Бенюк // Проблеми медицини. 1999. № 12, С.3235.
  47. Голота В. Я. ХЕЛЛП-синдром. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение / В. Я. Голота, М. Я. Чернега . К. : Друк, 1999. 260 с.
  48. Гордієнко И. Ю. Ультразвуковая биометрия в динамике нормально развивающейся беременности / И. Ю. Гордієнко // Ультразвуковая перинатальная диагностика. 1992. № 1. С.1524.
  49. Гормональные аспекты физиологической беременности / Минкин А. И., Рымашевская Є. П., Курганова Л. С., Польщикова Л. А. Ростов-на Дону : Ростовський уни-ет, 1987. 157 с.
  50. Горячев В. В. Хроническая плацентарная недостаточность и гипотрофия плода / В. В. Горячев Саратов : Изд-во Саратовский университета, 1990. 120 с.
  51. Гречанина Є. Я. Ультразвуковая оценка состояния плаценты / Є. Я. Гречанина, И. А. Жадан, Л. А. Куксова : метод. рек. Х., 1987. 20 с.
  52. Григорьев П. Я. Диагностика и лечение хронических заболеваний органов пищеварения / П. Я. Григорьев, Є. П. Яковенко. М. : Медицина, 1990. 384 с.
  53. Гриценко И. И. Роль определения маркеров вируса гепатита В при хронических диффузных заболеваниях печени / И. И. Гриценко, Є. П. Яковенко, С. И. Крижановская // Гастроэнтерология. 1997. № 27. С. 8487.
  54. Грищенко В. І. Ефективність гепабене у терапії хронічних захворювань гепатобіліарної системи у вагітних / В. І. Грищенко, М. О. Щербіна, О. П. Танько // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології : зб. наук. праць. Київ, Луганськ, Харків, 1998. Вип. 5. С. 112119.
  55. Гураль А. Л. Современные аспекты эпидемиологии гепатита В а Украине и стратегия вакцинопрофилактики / А. Л. Гураль // На пути к глобальному контролю инфекционных заболеваний : материалы 3-й междунар. конф. по совр. вакцинологии. К., 1998. С. 35.
  56. Дамен М. Гепатит В : актуальная проблема охораны здоровья / М.Дамен М., Г.В.Рисинк // Рос. Мед. журнал., 1995, апрель. С. 1114.
  57. Данилова О. Г. Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу у хворих з хронічною печінковою патологією / О. Г. Данилова, В. І. Вдовиченко // Гастроентерологія. 1999. № 28. С. 110113.
  58. Демидов В. Н. Ультразвукова плацентографія / В. Н. Демидов // Акушерство та гінекологія. 1981. № 11. С. 5557.
  59. Демидов В. Н. Ультразвукова біометрія. Довідкові матеріали та рівняння) / В. Н. Демидов, П. А. Бичков, А. В. Логвіненко, С. М. Воеводин // Клінічні лекції з ультразвукової діагностики в перинатології / Під ред. М. В. Медведева, Б. И. Зикіна. М., 1990. С. 8392.
  60. Деміна Т. Н. Тактика ведення паціенток групи ризику по виникненню синдрома затримки развитку плода / Т. Н. Деміна, С. А. Джеломанова // Медико-соціальні проблеми сім’ї. 2000. Т. 5, № 4. С. 9295.
  61. Деякі питання прогнозування доклінічних форм загрози передчасних пологів при хронічній фетоплацентарній недостатності / Лун гол В. Н., Веропотвелян П. Н., Веропотвелян М. П., Кривенко Л. У. // Зб. наук. праць Невиношування вагітності”. Київ.­ 1997. С. 261264.
  62. Диагностика хронической гипоксии плода / Тимошенко Л. В., Янюта С. Н., Дудка С. В. // Весник АМН СРСР. 1990. № 7. С. 4143.
  63. Діагностична тактика у вагітних з НВе-антигенемією / Фролов В. М., Германов В. Т., Пересаднін М. О., Бражнік С. В. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1993. № 2. С 5657.
  64. Диндар О. А. Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стан плоду та новонародженого у жінок, що перехворіли на вірусний гепатит В: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство і гінекологія” / О. А. Диндар Нац. Мед. ун-тет ім. О. О. Богомольця / О. А. Диндар. К., 2000 22 с.
  65. Евдокимова Т. В. Носительство HBsAg, роды и потомство / Т. В. Евдокимова, Е. И. Миноранска // Вирусный гепатит В. СПб. : Медицина, 1998. С. 2832.
  66. Егембердиева Р. А. Клиника, иммунология эпидемиологическая характеристика ВГВ и его последствия для беременных : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство и гинекология” / Р. А. Егембердиева. СПб., 1993. 24 с.
  67. Егембердиева Р. А. HBV-инфекция у беременных женшин / Р. А. Егембердиева // Актуальные проблемы инфекционной патологии : ч. 2 Антропозоонозы, гепатиты, ВИЧ-инфекция”. СПб., 1993. С. 85.
  68. Евтушенко Н. В. Оцінка стану плода під час вагітності та пологів и диференційована тактика ведення у залежності від його стану / Н. В. Евтушенко // Матеріали крайової підсумкової наук.-практ. конф. по акушерству та гінекології. Барнаул, 1997. С. 1534.
  69. Ершов Ф. И. Система интерферона в норме и при патологи / Ф. И. Ершов. М. : Медицина, 1996. 239 с.
  70. Жданов В. М. Вирусный гепатит В у беременных и новорожденных / В. М. Жданов, В. А. Ананьєв // Вирусные гепатиты. М. : Медицина. 1986. С. 238239.
  71. Жданов В. М. Вирусные гепатиты / В. М. Жданов, В. А. Ананьєв, В. М. Стаханова. М. : Медицина, 1986. 259 с.
  72. Жданов К. В. Носительство вирусов гепатита В и С у лиц молодого возраста / К. В. Жданов, Ю. В. Лабзин, С. Л. Мукомолов // Новые направления в гепатологии : тезисы международного фальк. симпозиума № 92. СПб. : С. 141.
  73. Закиров И. З. Ведение беременности и родов у больных вирусным гепатитом / И. З. Закиров, Ф. И. Закирова // Акушерство и гинекология. 1987. № 8. С. 7275.
  74. Закревский А. А. Беременность и роды при хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей / А. А. Закревский, Л. В. Виденко, В. К. Тищенко // Акушерство и гинекология. 1997. № 7. С. 1114.
  75. Зарубіна Е. Н. Прогнозування перинатальних наслідків та вибір методу ведення пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство і гінекологія” / Е. Н. Зарубіна. М., 1995. 42 с.
  76. Зимина І. Л. Прогнозування, діагностика і превентивне лікування загрози невиношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство і гінекологія” / І. Л. Зимина. К. 16 с.
  77. Золотаревский В. Б. О воспроизведении аутоиммунного процесса в печени / В. Б. Золотаревский // Архив патологии. 1972. Вип. 28, № 2. С. 2933.
  78. Зубов С. В. Серологический профиль в разные фазы гепатита В и С / Зубов С. В., Соріион С. Н., Жданов Ю. Є., Афанасьєв А. Ю. // Идеи Пастера в борьбе с инфекциями. СПб., 1995. С. 86.
  79. Иванюта Л. И. Некоторые виды обмена между матерью и плодом у рожениц с хроническим гепатохолециститом / Л. И. Иванюта, В. К. Тищенко, М. Г. Жмендак // Акушерство и гинекология. 1978. № 79. С. 2730.
  80. Игнатова Т. М. Вирусные хронические заболевания печени и беременность / Т. М. Игнатова, З. Г. Апросина, М. М. Шехтман // Акушерство и гинекология. 1993. № 2. С. 2024.
  81. Ильченко И. А. Патогенетические механизмы хронических диффузных заболеваний печени / И. А. Ильченко, Л. Р. Бобронникова // Гастроэнтерология. 1999. № 28. С. 142145.
  82. Иммунологические и микроциркуляторные показатели у беременых с хронической HBsAg- вирусною инфекцией // Фролов В. М., Петруня А. М., Пустовой Ю. Г., Германов В. Т. // Акушерство и гинекология. 1996. № 3. С. 4647.
  83. Иммунологическая характеристика больных вирусным гепатитом / Кинго З. Н., Яковлєв А. А., Виноградова Е. Н. // Вирусные гепатиты и другие актуальные инфекции. СПб., 1997. Т. 1 ССЗ. С. 1521.
  84. Иммунопрофилактика, иммунодиагностика, иммунокоррекция вирусного гепатита В / Сотниченко Е. П., Григорян Е. В., Сергеева И. Е., Гольбрах Р. Б. // Сб. наук. работ врачей Урала, Сибири, Дальнего Востока. Омск. 1994. С. 131153.
  85. Кадырова А. А. Течение беременности и родов при разных типах вирусных гепатитов / А. А. Кадырова, З. К. Абдуллаєва // Актуальные вопросы эпидемиологии, микробиологии и иммунологии кишечных инфекций. Ташкент. 1980. С. 161163.
  86. Калашнікова Е. П. Клініко-морфологічні аспекти плацентарної недостатності / Е. П. Калашнікова // Арх. Пат. 1998. Т. 50, вип. 5. С. 99105.
  87. Камінський В. В. Прогнозування, профілактика та лікування пізніх гестозів (клініко-лабораторне та антропо-генетичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство і гінекологія” / В. В. Камінський. К., 1999. 37 с.
  88. Камінський В. В. сучасні аспекти невиношування при пізніх гестозах / В.В. Камінський // Невиношування вагітності : зб. наук. праць. К., 1997. С. 167170.
  89. Катоніна С. П. Сучасні клінічні, вірусологічні та імунологічні аспекти перинатальної патології / С. П. Катоніна // ПАГ. 1995. С. 1517.
  90. Кетіладзе Е. С. Перебіг та наслідки НВ-вірусної інфекції у дітей, що народилися від матерів, хворих на гострий вірусний гепатит В / Е. С. Кетіладзе, Т. П. Козлова, Н. А. Фарбер // Питання охорони материнства та дитинства. 1984. № 10. С. 710.
  91. Клінічне керівництво по ультразвуковій діагностиці / Під ред. В. В. Мітькова, М. В. Медведева. 2-й том. М. : ВІДАР, 1996. 408 с.
  92. Клиническая патология беременности и новорожденного / Под ред. Кочи М. Н., Гилберт Г. Л., Браун Дж. Б.; пер с англ. И. И. Хомутовой. М. : Медицина, 1986. 448 с.
  93. Кокарева Л. Н. Интерферонотерапия больных хроническим вирусным гепатитом В : факторы, влияющие на результаты лечения / Л. Н. Кокарева, А. В. Змигова, Н. Б. Шалыгина // Тер. архив. 1996. № 2. С. 1014.
  94. Кокарева Л. Н. Антивирусная терапия хронического гепатита В / Л. Н. Кокарева, А. В.Змигова // Тер. архив. 1995. № 2 С. 6568.
  95. Коломійцева А. Г. Прогнозування і профілактика ускладнень вагітності / А. Г. Коломійцева, Л. В. Діденко, Т. С. Черненко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1990. № 1. С. 5253.
  96. Котенко Б. А. Влияние вирусной инфекции на исход беременности, родов и на новорожденного / Б. А. Котенко, В. А. Каверина, В. П. Ивашенко // Матеріали конф. ‘‘Перинатальні інфекції сучасний погляд на проблему’’. К., 1999. С. 1112.
  97. Краковський М. Е. Основные патогенетические механизмы нарушення дезинтоксикационной функции печени / М. Е. Краковський, Л. Х. Аширманов // Весник АМН СССР. 1989. № 12. С. 7076.
  98. Краснопольский В. І. Кесарський розтин / В. І. Краснопольский. М. : Медицина, 1997. 285 с.
  99. Крижанівська С. Й. Сучасні підходи до прогнозування перебігу хронічного вірусного гепатиту В / С. Й. Крижанівська, А. П. Кислиця // Гасторенткрологія. 1999. № 28. С. 166170.
  100. Крыжановская С. Й. Клинико-лабораторная характеристика диффузных заболеваний печени в интегративной фазе развития вируса гепатита В / С. Й. Крыжановская, И. И. Грищенко, Е. П. Яковенко // Гастроэнтерология. 1997. № 28. С. 8789.
  101. Кузьмина И. Ю. Иммунологические изменения в организме матери при беременности : сб. наук. работ Ассоциации акушеров-гинекологов Украины. К. : ТМК, 1999. С. 308310.
  102. Кулаков В. И. Перинатальная медицина и репродуктивное здоровье женщтн /
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины