РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В ПРОГРАМІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ : РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ репродуктивной функции у женщин после КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ трубной беременности

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В ПРОГРАМІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ репродуктивной функции у женщин после КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ трубной беременности
 • Кол-во страниц:
 • 162
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ім. М. І. ПИРОГОВА

  На правах рукопису

  ЯЦИНА ОКСАНА ІВАНІВНА


  УДК: 612.015.036:612.015.036:"367":612.31-08:618.2


  РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В ПРОГРАМІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК ПІСЛЯ
  КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ

  14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  доктор медичних наук,
  професор Жук Світлана Іванівна


  Вінниця - 2009


  ЗМІСТ


  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ4
  ВСТУП.....5
  РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) ..11
  1.1. Етіологічні факти та особливості діагностики позаматкової
  вагітності на сучасному етапі 11
  1.2. Сучасні підходи до лікування та реабілітації позаматкової вагітності..17
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ...31
  2.1. Матеріали досліджень.32
  2.2. Методи досліджень..44
  2.2.1.Інструментальні методи дослідження..47
  2.2.2 Біохімічні та гормональні методи дослідження..48
  2.2.3. Математично-статистичний аналіз результатів
  дослідження.49
  РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНИХ ЖІНОК..50
  3.1. Фактори ризику виникнення трубної вагітності
  (за даними ретроспективного дослідження)..50
  3.2. Клінічна характеристика жінок що ввійшли
  до проспективного дослідження.56
  РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖІНОК ПРОЛІКОВАНИХ
  ХІРУРГІЧНИМ ТА КОНСЕРВАТИВНИМИ МЕТОДАМИ67
  РОЗДІЛ 5. РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ У ЖІНОК ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОГРЕСУЮЧОЇ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЇХ ЖИТТЯ..90
  ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ115
  ВИСНОВКИ.....134
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 136
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..140  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я
  ЖА життєва активність
  Е2 естрадіол
  ЗГТ замісна гомональна терапія
  ЗСФЗ загальний стан фізичного здоров’я
  МВ маткова вагітність
  МО міжнародні одиниці
  нг нанограм
  ПВ позаматкова вагітність
  пг - пікограм
  ПКЗ - психологічний компонент здоров’я
  Р - прогестерон
  РБ - рівень болю
  РРФ - рівень рольового функціонування
  РФ - рольове функціонування
  СФ - соціальне функціонування
  SF 36 - опитувальник для оцінки життя
  β-hCG бета-хоріонічний гонадотропін
  УЗС ультразвукове сканування
  ФА - фізична активність
  ХГЛ - хоріонічний гонадотропін людини  ВСТУП


  Актуальність теми. Позаматкова вагітність у наш час є однією з серйозних проблем акушерсько-гінекологічної практики, оскільки це важлива складова репродуктивних втрат, що характеризують демографічні показники країни.
  Однак не менш важливою є небезпечність ектопічної вагітності для здоров’я та життя жінок [36, 131].
  Серед причин материнської смертності в нашій країні позаматкова вагітність посідає четверте місце, й указаний показник зберігається з року в рік. Досить несприятливими є віддалені наслідки цієї патології.
  Окрім вторинного непліддя, суттєвим для подальшої репродуктивної функції жінки є спайковий процес малого таза й висока ймовірність повторної позаматкової вагітності, що становить 30% та спричинена механічними й гормональними причинами.
  У структурі ектопічної вагітності переважає трубна вагітність, що становить 96,5 - 98,5% [2, 108]. Останнім часом, указану патологію частіше констатують у першовагітних жінок.
  Беручи до уваги зростання кількості ектопічної вагітності в усьому світі, можна стверджувати, що проблема її ефективної терапії та профілактики залишається актуальною і сьогодні. Дані наукових джерел свідчать про різні підходи до лікування трубної вагітності [25, 127]. Завдяки сучасним високоінформативним діагностичним методам є можливість ранньої діагностики позаматкової вагітності, що дозволяє ширше застосовувати малоінвазивні хірургічні та консервативні методи лікування, що сприяють збереженню подальшої репродуктивної функції жінки. Порівнюючи два напрямки в лікуванні трубної вагітності (оперативний та консервативний), важливо зазначити, що консервативна терапія за дотримання критеріїв відбору дозволяє знизити частоту оперативних втручань і їх ускладнень, зберегти репродуктивне здоров’я жінки фертильного віку.
  Згідно з даними експертів ВООЗ відновне лікування є одним із етапів медичної реабілітації і виконує функцію ліквідації патологічного процесу, профілактики дефекту, ускладнень, а також попередження подальшого прогресування захворювання. Щодо реабілітації хворих із позаматковою вагітністю на першому етапі, то вона має починатись якомога раніше, повинна мати індивідуальний характер і враховувати вік хворої та подальші репродуктивні плани.
  Метод консервативного лікування трубної вагітності метотрексатом у світовій практиці є досить тривалим, однак питання стану репродуктивної функції у жінок, що були проліковані у такий спосіб, залишається в наш час дискусійним і маловивченим. Загальноприйняті схеми реабілітаційної терапії включають у себе загальнозміцнювальні, протизапальні, розсмоктуючі засоби, які дуже часто не дають бажаного ефекту. Тому проблема відновлення репродуктивної функції жінки обумовлює актуальність пошуку альтернативних і високоефективних способів терапії. У зв’язку з цим у гінекологічній практиці виникла необхідність розробки реабілітаційної програми, яка була б патогенетично обґрунтованою, мала індивідуальний характер і ефективно відновлювала репродуктивну функцію жінки.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом наукової теми кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова «Клініко-математичні методи прогнозування, профілактики, лікування деяких видів акушерської та гінекологічної патології внаслідок дії факторів зовнішнього середовища і виробництва», № державної реєстрації 0196U004917.
  Мета дослідження - відновити репродуктивну функцію у жінок після консервативного лікування прогресуючої трубної вагітності шляхом застосування патогенетично спрямованої програми реабілітаційних заходів.
  Завдання наукового дослідження:
  1. Вивчити фактори ризику прогресуючої трубної вагітності за даними ретроспективного дослідження.
  2. Вивчити сучасні клініко-діагностичні критерії прогресуючої трубної вагітності в рамках проспективного дослідження.
  3. Оцінити якість життя жінок із прогресуючою позаматковою вагітністю, пролікованих консервативним та хірургічним методами.
  4. Розробити комплекс реабілітаційних заходів у жінок після консервативного лікування прогресуючої трубної вагітності з урахуванням основних патогенетичних чинників.
  5. Оцінити ефективність розроблених реабілітаційних заходів у програмі відновлення репродуктивної функції жінок за даними рівня гормонального профілю, рівня фолієвої кислоти, апаратних методів дослідження.
  Об’єкт дослідження - реабілітаційні заходи та відновлення репродуктивної функції у жінок після консервативного лікування прогресуючої трубної вагітності.
  Предмет дослідження відновлення репродуктивної функції у жінок, пролікованих консервативно з приводу прогресуючої трубної вагітності.
  Методи дослідження: анкетно-анамнестичний, клінічний, апаратні, імуноферментного аналізу, метод математичного статистичного аналізу.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше комплексно вивчено та проаналізовано результати консервативного лікування прогресуючої трубної вагітності (метотрексатом) у порівнянні з хірургічним методом і з’ясовано, що натепер суттєво змінились фактори ризику ектопічної вагітності пізнє та раннє менархе, функціональна непрохідність труб, порушення оваріо-менструального циклу, перенесені оперативні втручання.
  Уперше вивчено та оцінено якість життя жінок після альтернативних методів лікування та встановлено, що рівень реактивної тривожності у пацієнток після консервативного лікування є значно нижчим у порівнянні з жінками, що були прооперовані. Такі ж результати було отримано під час вивчення фізичного компонента здоров’я.
  Уперше з урахуванням патогенетичних аспектів трубної вагітності розроблено та впроваджено в практичну гінекологію комплекс реабілітаційних заходів, які дозволили в більшості випадків відновити репродуктивну функцію жінок. Ефективність реабілітаційних заходів оцінено даними фолікулогенезу, вмістом стероїдних гормонів у крові, прохідністю труб, відсутністю патогенного інфекційного агента, що також є науковою новизною.
  Практичне значення одержаних результатів. Патогенетично обґрунтована тривала та поетапна реабілітація з використанням сучасних лікарських засобів - антигомотоксична терапія, яка базується на загально визнаного фармакологічного принципу закону Арндта Шульця. Компоненти антигомотоксичних препаратів відносяться здебільшого до слабких і середніх подразників і, відповідно, стимулюють і підтримують процеси життєдіяльності в клітинах, тканинах органів та в організмі в цілому. Реабілітаційні заходи призначались за індивідуальною програмою, що забезпечило поступове відновлення функції репродуктивних органів жінок.
  Розроблені принципи індивідуалізованого підходу до реабілітації репродуктивної функції жінок після консервативного лікування трубної вагітності дозволили значно покращити вказану функцію у більшості випадків: відновити овуляторні цикли, досягти прохідності труб, позбавитись патогенного інфекційного агента.
  Результати дослідження впроваджено в практику роботи гінекологічних відділень обласної лікарні ім. М. І. Пирогова, пологового будинку № 1, центру матері та дитини (м. Вінниця), гінекологічного відділення пологового будинку № 2 (м. Київ).
  Теоретичні положення та практичні рекомендації, що були одержані в процесі роботи, використовуються в навчальному процесі на кафедрах акушерства та гінекології № 1 та № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова; кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
  Особистий внесок здобувача. Автором проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури за темою роботи, обґрунтована необхідність даного дослідження. Разом із науковим керівником сформульована мета роботи й необхідні для її досягнення завдання. Автор самостійно формував клінічні групи, обстежував хворих, проводив необхідні лікувальні та профілактичні заходи. На основі отриманих даних створено і застосовано програму реабілітаційних заходів із відновлення репродуктивної функції у жінок після консервативного лікування трубної вагітності. Особисто здобувачем виконано обробку фактичного матеріалу, самостійно написані всі розділи дисертації, сформульовано основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації. У публікаціях результатів дослідження в наукових виданнях за участю співавторів дисертанту належить провідна частина внеску.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені на: VІІІ Університетській науково-практичній конференції молодих учених (м. Вінниця, 2004), науково-практичних конференціях молодих учених Вінницького національного медичного університету (м. Вінниця, 2005, 2006), засіданнях Вінницького відділення Української асоціації акушерів-гінекологів (2006-2008), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасного акушерства" (м. Тернопіль, 2008).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 наукових робіт, з них 4 статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України.
  Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 162 сторінках, складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків та практичних рекомендацій, списку використаних джерел (60 вітчизняних та 133 зарубіжних авторів). Робота ілюстрована 22 таблицями та 18 рисунками.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення наукового завдання створення патогенетично обґрунтованої реабілітаційної програми з відновлення репродуктивної функції після консервативного лікування трубної вагітності.
  1. Основними факторами ризику виникнення ектопічної (трубної вагітності), за даними ретроспективного аналізу, є: порушення менструальної функції (57,6%), аборти (54,1%), запальні захворювання жіночої статевої сфери (51,6%), пізній та ранній початок менархе (50,2%), раніше перенесені оперативні втручання (41,0%), непліддя (32,3%).
  2. Отримані дані підтверджують, що основними діагностичними критеріями прогресуючої позаматкової вагітності є: УЗД матки та додатків за допомогою вагінального датчика з визначенням розмірів утворення, плідного яйця, стану яєчників, рідини в дугласовому просторі, М-ехо; якісне й кількісне визначення ХГЛ і прогестерону.
  3. Оцінка якості життя жінок за рівнем реактивної тривожності у групі жінок, які отримували консервативне лікування ектопічної вагітності, виявилась суттєво нижчою (40% - низький рівень тривожності, 36% середній і лише 24% високий) у порівнянні з групою, де було застосоване оперативне лікування (40,4% - середній рівень реактивної тривожності, 35,4% - високий і 24,2% - низький показник реактивної тривожності).
  Показник фізичного компонента здоров’я в групі жінок, де застосовувався консервативний метод лікування, був значно нижчий (57,5 балів), ніж у групі жінок, яким застосовували оперативне лікування (85 балів), що пов’язано з застосуванням наркозу, фактом лапаротомії і втручанням у черевну порожнину, дисфункцією кишечника в післяопераційному періоді, розвитком злукового процесу в віддаленому післяопераційному періоді.
  Аналізуючи психологічний компонент здоров’я, слід зазначити, що він майже однаковий в обох групах (30 та 32 бали відповідно). Це свідчить про те, що позаматкова вагітність пролікована будь яким методом, є потужним психоемоційним чинником, який призводить в подальшому до депресивних станів, неврозів.
  4. Обсяг реабілітаційних заходів на різних етапах програми призначався залежно від причини ектопічної вагітності, ступеня важкості дисгормональних змін, функціональних характеристик менструального циклу, наявності інфекційного агента та прохідністю маткових труб. Базовою терапією в запропонованій схемі лікування були антигомотоксичні препарати, які здатні активізувати репараційні процеси в організмі, а також мають багатофункціо-нальну дію протизапальну, імунокорегуючу, імуностимулюючу, протинабрякову, імуномоделюючу, знеболювальну.
  5. Реабілітаційна програма після консервативного лікування прогресуючої трубної вагітності з урахуванням патогенетичного чинника дозволила налагодити регулярний менструальний цикл у 82,8% пацієнток, стабілізувати рівень стероїдних гормонів у 74,2%, досягти овуляторних циклів у 68,5 % пацієнток, відновити прохідність труби 78,2 %, сприяти фертильності - наступила вагітність у 51,4% жінок.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


  1. Обсяг реабілітаційних заходів, спрямований на відновлення репродуктивної функції у жінок після консервативного лікування (метотрексатом) прогресуючої трубної вагітності, залежить насамперед від патогенетичних причин, які викликали дану патологію, від ступеня важкості гормональних змін, функціональних характеристик менструального циклу, наявності інфекційного агента, від віку хворої, її паритету та репродуктивних планів.
  2. Базовими препаратами при реабілітаційних заходах, спрямованих на відновлення репродуктивної функції, є антигомотоксичні препарати, які мають протизапальний, імунокорегувальний ефект, активізують репараційні процеси в організмі. Крім цього, доведено їх протинабрякову, знеболювальну та антигістамінну дію, що забезпечує при їх застосуванні зниження застійних явищ в органах малого тазу.
  3. Реабілітаційні заходи слід застосовувати поетапно.
  На першому етапі реабілітаційних заходів використовуються засоби, спрямовані на розсмоктування плідного яйця в трубі з подальшим відновленням морфології маткових труб. Цей етап реабілітаційної програми необхідно починати зразу ж після консервативного лікування - через три дні після застосування метотрексату або виконання лапараскопічного втручання (із збереженням труби). Препаратами вибору на данному етапі є:
  · траумель, п/ш перші дві доби (в живіт, в точку проекції трубної вагітності), в подальшому внутрішньом’язево одан раз на три дні ( на курс лікування 11,0 мл);
  · лімфоміазот - по 10 крапель тричі на день;
  · для імуномодуляції використовували ехінацею композітум - п/ш, в проекції труби, де була позаматкова вагітність, а в подальшому в/м один раз на три дні, курсовою дозою 11,0 мл;
  · ураховуючи вираженість місцевого запального процесу, який має місце під час трубної вагітності, в комплексній реабілітаційній програмі необхідно використовувати гінекохель по 10 крапель 5-7 разів на день у перші три доби лікування, в подальшому по 10 крапель два - три рази на день, протягом 4 тижнів;
  · вібуркол, який має виражену дезинтоксикаційну, дією; застосування вібурколу забезпечує також активізацію імунної системи та внутрішньоклітинних ферментних систем; застосовується даний препарат ректально по 1 свічці один два рази на день, протягом 4 тижнів;
  · з метою зменшення невротизуючого впливу даної патології слід використовувати нервохель, який необхідно призначати протягом усіх етапів реабілітаційної терапії по 1 таблетці тричі на добу;
  До комплексу реабілітаційних заходів на першому етапі входить фолієва кислота для забезпечення її відновлення в організмі після застосування метотрексату - по 0,1 мг чотири рази на добу, протягом 4 тижнів.
  Зазначений комплекс препаратів застосовується в умовах стаціонару зразу ж після лікування позаматкової вагітності і тривав 3 4 тижні. Ефективність лікування оцінюється за клінічною картиною, даними ультразвукової діагностики, рівнем хоріонічного гонадотропіну в сироватці крові.
  4. Другий етап реабілітаційних заходів необхідно проводити в умовах денного стаціонару (протягом 3-4 тижнів), який забезпечує продовження застосування протизапальної та розсмоктувальної терапії та заходів, спрямованих на відновлення адекватного психічного стану жінки. На цьому етапі застосовується:
  · - коензим композітум (враховуючи його метаболічну, антиоксидантну та дезинтоксикаційну дію) застосовувати щоденно, в/м (11,0мл) та в подальшому до 1 ін’єкції раз на три дні (11,0 мл на курс);
  · - мукоза композітум в/м, на курс 10 ін’єкцій або 22,0 мл;
  · -мулімен, який є гормонорегулятором - призначається в краплях три рази на добу, протягом 4 тижнів;
  · - поряд із вказаними новими препаратами продовжувати активне застосування лімфоміазоту в краплях двічі на добу, протягом 4 тижнів.
  Після проведення двох курсів реабілітаційних заходів пацієнткам необхідно рекомендувати комплексне обстеження для вияснення можливої причини виникнення ектопічної вагітності.
  При цьому необхідно оцінювати гормональний статус (вимірювати базальну температуру, рівень статевих гормонів у крові, оцінити фолікулогенез тощо), наявність інфекційного агента, діагностику джерел інфекції генітальної та екстрагенітальної локалізації, перевірити прохідність маткових труб (відеосальпінгографія). Аналізуючи отримані результати досліджень, призначається такий комплекс реабілітаційних заходів із урахуванням визначеного чинника:
  · - при переважанні дисгормональних порушень призначати залежно від репродуктивних планів пацієнтки гормональні препарати у вигляді КОК (ліндінет 20,30, регулон) або гормонів у циклічному режимі, які не пригнічують овуляцію (фемостон 2/10)
  · - у разі діагностики потужного інфекційного агента слід призначати антибіотики або противірусні препарати в залежно від виду інфекційного агента;
  Паралельно з застосуванням алопатичних препаратів продовжувати й антигомотоксичну терапію з обов’язковим урахуванням можливої причини виникнення позаматкової вагітності: за наявності дисгормональних розладів - оваріум композітум, в/м на 5, 8, 12, 14 день менструального циклу жінки.
  Протягом третього курсу реабілітаційних заходів продовжувати застосовувати: коензим композітум, мулімен, нервохель та вібуркол (курсом лікування наступних 2-3 місяці).
  Після закінчення курсів реабілітації (кількість їх визначається індивідуально) необхідно проводити повторне обстеження жінок за раніше вказаним переліком для оцінювання ефективності виконаних реабілітаційних заходів та можливості дозволу повторної вагітності.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Адамян Л. В., Современные подходы к хирургическому лечению внематочной беременности / З. Р. Зурабиани, А. В. Козаченко, А. Ю. Данилов // Эндоскопия в диагностике, лечении и мониторинге женских болезней. Москва, 2000. - С. 533-556.
  2. Айламазян Э. К. Неотложные и экстремальные состояния в гинекологии / Айламазян Э. К. - Н. Новгород : Мед. книга, 2000. 170 с.
  3. Амброзийчук Я. Я. Роль женских консультаций в Национальной программе "Репродуктивное здоровье" : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Я. Я. Амброзийчук, Т. Я. Москаленко. - К. : "Фенікс", 2001. С. 28 30.
  4. Антигомотоксическая терапия хронических воспалительных заболеваний половых органов у женщин фертильного возраста/ В. Л. Подольский, В. Л. Дронова, З. М. Латышева, Ю. С. Федунив // Биологическая терапия. 2005. - № 4. С. 27 30.
  5. Артамонов B.C. Роль ендоскопічної хірургії в лікуванні позаматкової вагітності : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / Артамонов B. C., Сольський С. Я., Чубатий А. І. Київ, 1999. - С. 186-188.
  6. Баскаков П. М. Поєднання маткової та позаматкової вагітності після циклу допоміжної репродукції / П. М. Баскаков, В. В. Литвинов, Р. А Ваніев // ПАТ. 1998. - № 5. С. 23-27.
  7. Беседін В.М. Лікування шийкової вагітності метотрексатом / В. М. Беседін, Р. Д. Коржинська, І. В. Волкова // X з'їзд акушерів-гінекологів України : тези доп. Одеса, 1996. - С. 61.
  8. Бойко І. В Консервативне лікування прогресуючої ектопічної вагітності / І. В. Бойко, Т. В. Рябенко // Вісник СумДУ. Серія медицина. 2008.- Т. 1, №2. С. 35-38.
  9. Бордули Г.М. Репродуктивные потери / Г. М. Бордули, О. Л. Фролова. - М., 1997. - С. 78 - 87.
  10. Бурчик В. К. Рецидив эктопической беременности в резецированной трубе / В. К. Бурчик, Л. В. Бондарева, Г. Г. Гульчак // Эндоскопия в диагностике, лечении и мониторинге женских болезней. Москва, 2000. - С. 568-569.
  11. Буткова О. И. Эффективность применения препарата Echinacea ompositum S у женщин с отягощенным акушерским анамнезом, с учетом иммунного статуса организма / О. И. Буткова // Биологическая терапия. 2002. - № 3. С. 26 30.
  12. Вдовиченко Ю. П. Сравнительные аспекты применения антигомотоксических препаратов при урогенитальной патологии в акушерстве и гинекологии / Ю. П. Вдовиченко // Биологическая терапия. 2002. - № 2. С. 14 - 18
  13. Волошин О. А. Результати використання радіохірургічного скальпеля для лікування трубної вагітності : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / О. А. Волошин, I. I.Чермак, Є. І. Прищенко. - - Київ : Абрис, 2000. - С. 518 - 520.
  14. Геник Н. І. Ефективність антигомотоксичних препаратів в лікуванні хронічних запальних процесів у гінекологічній практиці / Н. І. Геник, Є. О. Закірова // Биологическая терапія. Kиїв, Баден Баден, 2007. - № 2. С. 29 - 32
  15. Грищенко О. В. Применение антигомотоксических препаратов в лечении неспецифических острых воспалительных заболеваний придатков матки / О.В.Грищенко, И. В. Лахно, А. Э. Ткачев // Биологическая терапия. 2006. - № 4. С. 25 28.
  16. Громадський Е. А. Роль контрацепции в развитии внематочной беременности : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Е. А. Громадський, Л. И. Чеботарева, К. Г. Костоусова. - К. : " Фенікс", 2001. С. 181 182.
  17. Данкович Н. А. Здоровье девочки, девушки, женщины: опыт применения антигомотоксических препаратов в гинекологической практике. Обзор литературы / Н. А. Данкович, Е. Н. Гопчук // Здоров’я України ХХІ сторіччя. 2006. - № 13/14. С. 54 55.
  18. Демиденко А. Д. Использование криоконсервированной плацентарной ткани у больных с внематочной беременностью после лечения метотрексатом / А. Д. Демиденко // Медицина сегодня и завтра. - 2000. - № 2. - С. 95-98.
  19. Демиденко А. Д. Прогностические критерии иммуноферментного определения уровня хорионического гонадотропина человека в диагностике внематочной беременности / А. Д. Демиденко // Медицина сегодня и завтра. - 1999. - № 2. - С. 60-61.
  20. Диагностика, лечение и реабилитация репродуктивной функции при внематочной беременности : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / [Чайка А. В., Носенко Е. Н., Туреев А. Н., Корниенко С. М.]. Київ, 1999. - С. 457 - 460.
  21. Жук C. I. Консервативне лікування прогресуючої трубної вагітності в практиці лікарів Індії : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / C. I. Жук, Сіма Мунджал. Київ, 1999. - С. 270 - 271.
  22. Жук C. I. Стан репродуктивної функції у жінок, що перенесли тубектомію з приводу позаматкової вагітності : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / C. I Жук. - К. : "Фенікс", 2001. - С. 310.
  23. Информативность определения хорионического гонадотропина при диагностике эктопической беременности / М. Л. Алексеева, З. Р. Зурабиани, В. Г. Колодько [и др.] // Проблемы репродуктологии. 1998. Т. 4, № 3. - С. 59-63.
  24. Іванюта Л. І. Ектопічна вагітність: діагностика та лікування / Л. І. Іванюта, Н. І. Беліс, I. I. Ракша // Вісник Асоціації акушерів-гінекологів України. 2000. - № 3. С. 38-42.
  25. Капоріна Н. В. Стан репродуктивної функції у жінок, що перенесли тубектомію з приводу позаматкової вагітності : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Н. В. Капоріна, А. В. Співак. К. : "Фенікс", 2001. С. 310 -310.
  26. Кира Е. Ф. Качество жизни женщин после хирургического лечения эктопической беременности / Е. Ф. Кира, В. Ф. Бенажель, Н. Н. Рузляда // Акуш. и женские болезни. - 1999. - Т. 48, №3. - С. 30-35.
  27. Комачкова А. А. К вопросу о диагностике и консервативном лечении внематочной беременности / А. А. Комачкова // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України. 2000. - № 3 (8). - С. 43 - 47.
  28. Лапароскопическая диагностика и лечение внематочной беременности / А. И. Будаев, B. C. Горин, А. П. Шин, С. В. Рыбников // Эндоскопия в диагностике, лечении и мониторинге женских болезней. Москва, 2000. - С. 571 - 573.
  29. Лечение прогрессирующей трубной беременности путем внутритрубного введения метотрексата при лапароскопической операции / [Жемчужина Т. Ю., Стрижелецкий В. В., Рутенбург Г. М. и др.] ; под ред. В. И. Кулакова, Л. В. Адамян, И. В. Чуйко // Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Москва, 1998. - С. 508-510.
  30. Луценко Н. С. Тканинна терапія в лікуванні жінок з гіпоестрогенією / Н. С. Луценко, І. В. Ломака, І. М. Кириченко // Трансплантологія. - 2000. Т. ІІ, № 1. - С. 171-174.
  31. Мазитова М. И. Внематочная беременность и внутриматочная контрацепция / М. И. Мазитова, Б. Г. Садыков, С. В. Губайдуллина // Казанский медицинский журнал. 1997. Т. 78, № 4. С. 279 281.
  32. Манасова Г. С. Влияние консервативного лечения прогрессирующей трубной беременности на восстановление естественной фертильности женщин : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Манасова Г. С., Лебеденко B. C., Стокалюк Т. А. - К. : "Фенікс", 2001. - С. 401-403.
  33. Маркін Л. Б. Позаматкова вагітність / Маркін Л. Б., Матвієнко О. О., Маркін С. Л. Львів : Євросвіт, 1999. 108 с.
  34. Маркова Е. А. Возможности лапароскопии в лечении и дифференцированной реабилитации больных с внематочной беременностью. / Е. А. Маркова, Т. А. Кузнецова, В. В. Востриков // Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Москва, 1998. - С. 516-517.
  35. Низова Н. Н. Особенности репродуктивной функции у женщин, перенесших операцию по поводу внематочной беременности : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Н. Н. Низова, Е. А. Громадський. - К. : "Інтермед", 2006. - С. 201-204.
  36. Новый подход в медикаментозном лечении трубной беременности / [Кулинич С. И., Семендяев А. А., Чертовских М. Н. и др.] // Эндоскопия в диагностике, лечении и мониторинге женских болезней. Москва, 2000. - С. 566 - 567.
  37. Овчинников А. Г. Лапароскопические возможности при лечении внематочной беременности. / А. Г. Овчинников, И. Н. Коротких //Эндоскопия в диагностике и мониторинге женских болезней. Москва, 2000. - С. 563 - 565.
  38. Овчинников А. Г. Эндоскопическое лечение внематочной беременности методом выдавливания плодного яйца из маточной трубы / А. Г. Овчинников, И. Н. Коротких // Акуш. и гинекол. 1998. - № 4. - С. 28 - 32.
  39. Остапенко О. И. Опыт применения антигомотоксических препаратов в реабилитационной терапии хронических воспалительных заболеваний женских половых органов, осложненных нарушением менструального цикла / О. И. Остапенко // Биологическая терапия. Київ, Баден Баден, 2003. - № 4. С. 22 24.
  40. Погорелова А. Б. Сравнительная оценка консервативного и хирургических методов лечения внематочной беременности. / А. Б. Погорелова, А. В. Попов, Г. М. Махмудова // Эндоскопия в диагностике, лечении и мониторинге женских болезней. Москва, 2000. - С. 559 - 561.
  41. Попович С. В. Антигомотоксическая терапия неспецифического сальпинго оофорита / С. В. Попович // Биологическая терапия. 2006. - № 2. С. 41 43
  42. Потапов В. А. Изучение эфективности антигомотоксических препаратов в комплексном лечении хронических сальпинго оофоритов/ В. А. Потапов, М. В. Медведев // Биологическая терапия. 2007. - № 1. С. 25 29.
  43. Потапов В. А. Опыт применения антигомотокических препаратов в комплексном лечении острого сальпинго оофорита / В. А. Потапов, М. В. Медведев // Биологическая терапия. 2006. - № 2. С. 9 12.
  44. Радионова М. Н. Применение антигомотоксической терапии в гинекологической практике / М. Н. Радионова // Вестник новых медицинских технологий. 2003. - № 1/2. С. 43 44.
  45. Результаты лапароскопических операций у больных с внематочной беременностью / [Жемчужина Т. Ю., Стрижелецкий В. В., Рутенбург Г. М. и др.] ; под ред. В. И. Кулакова, Л. В. Адамян, И. В. Чуйко // Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. - М., 1998. - С. 520 -522.
  46. Результаты органосохраняющего лечения трубной беременности лапароскопическим доступом / A. M. Гвентадзе, В. В. Хатиашвили, Р. К. Чарекишвили, Л. Ш. Цховребашвили // Проблемы репродуктологии. - 1998. - Т. 4, № 5. - С. 23 - 24.
  47. Сарчук В. Н. Антигомотоксическая терапия нарушений овариоально менструального цикла у женщин / В. Н. Сарчук, С. А. Абрамова // Биологическая терапия. 1998. - № 2. С. 32 33.
  48. Сольський С. Я. Роль і значення хірургічної лапароскопії в лікуванні позаматкової вагітності : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Сольський С. Я., Семко О. Ф., Жигадло Б. Б. - К. : "Фенікс", 2001. - С. 587-589.
  49. Стукалова Е. Н. Антигомотоксическая терапия хронических воспалительных заболеваний внутрених половых органов / Е. Н. Стукалова, С. Н. Бакшеев // Биологическая терапия. Київ, Баден Баден, 2000. - № 2. С. 10 14.
  50. Стукалова Е. Н. Дифференциальный подход к антигомотоксической терапии хронических воспалительных заболеваний внутрених половых органов / Е. Н. Стукалова // Биологическая терапия. 2002. - № 2. С. 45 49.
  51. Татарчук Т. Ф. Комплексна антигомотоксична терапія цефалгічної форми передменструального синдрому/ Т. Ф. Татарчук, Т. В. Шевчук // Биологическая терапия. Київ, Баден Баден, 2004. - № 1. С. 16 19.
  52. Ткачев А. И. Новая методика лапароскопического лечения эктопической трубной беременности / А. И. Ткачев // Медицина сегодня и завтра. - 2000. - № 2. - С. 80-81.
  53. Хирургическое лечение эктопической беременности с помощью лапароскопии / А. Н. Григорова, В. В. Куцова, С. В. Колесник [и др.] // Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Москва, 1998. - С. 513-514.
  54. Цраева И. Б. Критерии ранней диагностики внематочной беременности / И. Б. Цраева, Т. В. Овсянникова, А. Н. Хачатрян // Акушерство и гинекология. 1999. - № 3. С. 34 38.
  55. Чернецкая О. С. Клинико-диагностические аспекты и тактика ведения внематочной беременности / О. С. Чернецкая // Акушерство и гинекология. - 1999. - № 5. - С. 44-46.
  56. Чернецкая О. С. Роль лапароскопии в диагностике и лечении трубно-перитонеального бесплодия после перенесенной внематочной беременности : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / Чернецкая О. С. - К. : "Фенікс", 2001. - С. 667-669.
  57. Чернецкая О. С. Современные аспекты диагностики, лечения и реабилитации трубной беременности / О. С. Чернецкая // Український медичний альманах. - 2000. - Т. 3, №2. - С. 213-218.
  58. Черных А. А. Консервативное лечение метотрексатом прогрессирующей трубной беременности : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / А. А. Черных, А. Х. Сибиханкулов. Київ : Абрис, 2000. - С. 350-352.
  59. Черных А. А. Консервативное лечение метотрексатом прогрессирующей трубной беременности : зб. наук. праць Асоціація акушерів-гінекологів України / А. А. Черных, А. Х. Сибиханкулов. - К. : Абрис, 2000. С. 350-352.
  60. Яремчук Т. П. Клінічні особливості та лікування позаматкової трубної вагітності метотрексатом : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / [Яремчук Т. П., Циснецький В. В., Селепей Я. Д. и др.]. Київ : Абрис, 2000. - С. 355 - 357.
  61. Aboyeji A. P. Heterotopic pregnancy: a case report / A. P. Aboyeji, A. A. Fawole, Т. О. Adeniyi // Niger J. Med. - 2001. - Vol. 10, № 1. - P. 37-38.
  62. Abrao M. S. Microlaparoscopy for an intact ectopic pregnancy and endometriosis with the use of a diode laser: case report / M. S. Abrao, F. Ikeda, S. Podgaec // Hum Reprod. 2000. Vol. 15, № 6. - P. 1369 1371.
  63. Abusheikha N. Extra-uterine pregnancy following assisted conception treatment / N. Abusheikha, O. Salha, P. Brinsden // Hum Reprod Update. - 2000. - Vol. 6, № 1. - P. 80-92.
  64. Adebamowo C. A. Second ipsilateral ectopic gestation after total salpingectomy: a case report / C. A. Adebamowo, O. A. Fakolujo // Afr. J. Med. Med. Sci. - 2000. - Vol. 29, № 1. - P. 63-64.
  65. Adesunkanmi A. R. Undiagnosed abdominal pregnancy masquerading as faecal in a simultaneous intra uterine and abdominal pregnancy a case report / A. R. Adesunkanmi, O. B. Fasubaa, O. Adeosun // West Afr. J. Med. 2000. Vol. 2. P. 156 157.
  66. Akira S. Laparoscopy with ultrasonographic guidance of intraamniotic methotrexate injection for ectopic pregnancy. A report of two cases / S. Akira, Т. Ishihara, A. Yamanaka // J. Reprod. Med. - 2000. - Vol. 45, № 10. - P. 844-846.
  67. Alam V. Preliminary results on the role of embryonic human chorionic gonadotrophin in corpus luteum rescue during early pregnancy and the relationship to abortion and ectopic pregnancy / V. Alam, E. Altieri, F. Zegers-Hochschild // Hum Reprod. - 1999. - Vol. 14, № 9. - P. 2375-2378.
  68. Atri M. Epectant treatment of ectopic pregnancies: clinical and sonographic predictors / M. Atri, C. M. Chow, G. Kintzen // ARJ Am. J. Roentgenol. 2001. Vol. 176, № 1. P. 123 127.
  69. Awojobi O. A. Ectopic pregnancy in a rural practice / O. A. Awojobi, S. Ogunsina // Niger J. Med. - 2001. - Vol. 10, № 3. - P. 139-140.
  70. Aydogdu M. Advanced ectopic pregnancy clinical management / M. Aydogdu, I. Heilmann, P. Schutte // Zentralbl Gynakol. - 2001. - Vol. 123, №10. - P. 585-587.
  71. Baffoe S. Ectopic pregnancy in Korle Bu Teaching Hospital, Ghana: a three year review / S. Baffoe, K. Nkyekyer // Trop Doct. 1999. Vol. 29, № 1. P. 18 22.
  72. Bambara M. Abdominal pregnancy and tubal Apropos of 1 case. An exceptional clinical event / M. Bambara, В. Dao, Y.A. Bamouni // Gynecol Obstet Fertil. - 2000. - Vol. 28, № 6. - P. 446-449.
  73. Banerjee S. Expectant management of early pregnancies of unknown location: a prospective evaluation of methods to predict spontaneous resolution of pregnancy/ S. Banerjee, N. Aslam // BJOG. 2001. Vol. 108, № 2. P. 158 163.
  74. Barnhart K. An update on the medical treatment of ectopic pregnancy / K. Barnhart, M. Esposito, C. Coutifaris // Obstet Gynecol Clin North Am. - 2000. - Vol. 27, № 3. - P. 653-667.
  75. Barnhart K. T. Diagnostic accuracy of ultrasound, above and below the beta-hCG discriminatory zone / K. T. Barnhart, S. A. Kamelle, H. Simhan // Obstet. Gynecol. - 1999. - Vol. 94, № 4. - P. 583-587.
  76. Bau A. Acute female pelvic pain: ultrasound evaluation / A. Bau, M. Atri // Semin Ultrasound CT MR. 2000. Vol. 21, № 1. P. 78 93.
  77. Barnhart K. An update on the medical treatment of ectopic pregnancy / K. Barnhart, M. Esposito, C. Coutifaris // Obstet Gynecol Clin North Am. 2000. Vol. 27, № 3. P. 653 667.
  78. Bernoux A. Fertility outcome after ectopic pregnancy and use of an intrauterine device at the time of the index ectopic pregnancy / A. Bernoux, N. Job-Spira, E. Germain // Hum Reprod. - 2000. - Vol. 15, № 5. - P. 1173-1177.
  79. Bernstein H. B. Expectant management of intramural ectopic pregnancy / H. B. Bernstein, M. M. Thrall, W. B. Clark // Obstet Gynecol. - 2001. - Vol. 97, № 5. - P. 826-827.
  80. Ben Arie A. Trophoblastic peritoneal implants after laparoskopic treatment of ectopic pregnancy / A. Ben Arie, R. Goldchmit, R. Dgani // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2001. Vol. 96, № 1. P. 113 115.
  81. Bhattacharyya A. Ruptured ectopic pregnancy presenting with hyperglycaemia / A. Bhattacharyya, D. J. Tymms // Int. J. Clin. Pract. 200
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины