Особливості сомато – статевого розвитку і функції системи гіпофіз – гонади та щитоподібної залози при порушеннях чоловічого пубертату за умов йодної недостатності : Особенности сомато - полового развития и функции системы гипофиз - гонады и щитовидной железы при нарушениях мужской пубертата в условиях йодной недостаточности

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Особливості сомато – статевого розвитку і функції системи гіпофіз – гонади та щитоподібної залози при порушеннях чоловічого пубертату за умов йодної недостатності
 • Альтернативное название:
 • Особенности сомато - полового развития и функции системы гипофиз - гонады и щитовидной железы при нарушениях мужской пубертата в условиях йодной недостаточности
 • Кол-во страниц:
 • 141
 • ВУЗ:
 • Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Академії медичних наук України»
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології
  ім. В.Я. Данилевського Академії медичних наук України»
  На правах рукопису  Гурська Валентина Анатоліївна


  УДК:612.433.65:616.441:616.692-053.7-08-037

  Особливості соматостатевого розвитку
  і функції системи гіпофізгонади та щитоподібної залози при порушеннях чоловічого пубертату за умов йодної недостатності

  14.01.14ендокринологія  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук

  Науковий керівник:
  Бондаренко Володимир Олександрович
  доктор медичних наук,
  старший науковий співробітник


  Харків2008  ЗМІСТ
  Перелік умовних позначень, скорочень, символів, термінів..3
  Вступ.....5
  РОЗДІЛ І
  Патогенетичні фактори формування порушень чоловічого пубертату, технологія їх
  корекції (огляд літератури)
  1.1.Сучасні дані про стан функції щитоподібної залози і її вплив на гормональні фактори, які забезпечують сомато статевий розвиток10
  1.2.Шляхи корекції порушень сомато статевого розвитку у мешканців регіону йодного дефіциту........................................................................................................20
  РОЗДІЛ 2
  Матеріали та методи дослідження.................................................................................29
  РОЗДІЛ 3
  Частота порушень чоловічого пубертату та динаміка ендокринної патології серед
  мешканців йододефіцитного регіону.....36
  РОЗДІЛ 4
  Стан щитоподібної залози і частота зоба у хлопців в умовах йодного дефіциту......41
  РОЗДІЛ 5
  Особливості параметрів фізичного, статевого розвитку і гормональних показників
  при порушеннях пубертату у хлопців, мешканців регіону йодного дефіциту ....47
  РОЗДІЛ 6
  Функція системи гіпофіз гонади і щитоподібної залози при різних варіантах порушень пубертату в йододефіцитному регіоні.........................................................68
  РОЗДІЛ 7
  Вивчення терапевтичної ефективності модифікованих схем лікування порушень чоловічого пубертату в регіоні йодного дефіциту....80
  РОЗДІЛ 8
  Аналіз та обговорення результатів досліджень............................................................94
  Висновки.........................................................................................................................109
  Список використаних джерел.......................................................................................110
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ТЕРМІНІВ

  ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я
  ГРТ гормоноредукована терапія
  Гн РГ гонадотропін рилізинг гормон
  ДО дефіцит осифікації
  ДС довжина статевого члена
  Дн довжина ноги
  Е2 естрадіол
  ЗСР затримка статевого розвитку
  ІМ індекс маскулінізації
  ІФРІІІінсуліноподібні фактори росту
  ЙДЗ йододефіцитні захворювання
  КО коефіцієнт осифікації
  ЛГ лютеїнізуючий гормон
  МОЗ Міністерство охорони здоров'я
  МГТ модифікована гормональна терапія
  МГРТ модифікована гормоноредукована терапія
  МРКЙДЗ Міжнародна Рада з контролю йододефіцитних захворювань
  ООН (ЮНІСЕФ) Організація об’єднаних націй (дитячий фонд)
  ОЯ окружність яєчок
  ПДГ перинатально детермінований гіпогонадизм
  ПРЛ пролактин
  SDS standart deviation score (стандартне відхилення від показника)
  SD standart deviation (стандартне відхилення )
  СТГ соматотропний гормон
  Т тестостерон
  ТТГ тиреотропний гормон
  Т3 вільний вільний трийодтиронін
  Т4 вільний вільний тироксин
  УЗД ультразвукова діагностика
  Ум. од. умовна одиниця
  ФНП функціональна недостатність пубертату
  ФСГ фолікулостимулюючий гормон
  ХГ хоріогонічний гонадотропін
  Шп ширина плечей
  Шт ширина тазу
  І ІІ ст. І ІІ ступінь  ВСТУП

  Актуальність теми. Висока поширеність порушень пубертату, яка спостерігається у 2,9 3,5% дитячого населення [21, 143], тенденція до зростання даної патології, особливо серед дітей, які мають захворювання щитоподібної залози, вимагає вивчення патогенетичних механізмів їх розвитку, впровадження послідовних методів діагностики, профілактики та лікування [18, 137].
  Порушення функції щитоподібної залози сприяє формуванню затримки статевого та фізичного розвитку, особливо у хлопців, що мешкають в регіоні йодного дефіциту [42, 99]. Частота патології щитоподібної залози у мешканців йододефіцитного регіону, за даними епідеміологічних досліджень, складає від 25,4 до 43,6 % і займає одне із перших місць серед дитячої ендокринної патології [27, 29, 18]. Дослідженнями встановлена закономірність у поширеності тиреоїдної патології серед дітей і підлітків залежно від йодозабезпеченості регіону [77, 78]. Її частота складає 160,7 випадків на 1000 дитячого населення в регіонах з вираженим йододефіцитом, 101,2 в регіонах з частково вираженим йододефіцитом, 55,9 в регіонах з помірним йододефіцитом і 21,6 в регіонах з незначним йододефіцитом та достатньою йодозабезпеченістю. За даними ЗелінськоїН.Б.,Косовцевої Г.В., частота супутніх захворювань у дітей ендемічним зобом першого ступеня (Іст.) вища на 24 %, зобом ІІ ст. на - 45 % [73, 91]. Слід відзначити, що супутні захворювання несприятливо впливають на стан формування репродуктивної функції [120] і супроводжуються відхиленнями у функціонуванні імунної, нервової, серцево судинної та травної систем [128]. В той же час, наукових досліджень, присвячених клінічним особливостям перебігу порушень пубертату у хлопців, мешканців йододефіцитної місцевості, дуже мало. Відсутні, також, дані щодо особливостей фізичного розвитку при пубертатопатіях, а також частоти різних форм гіпогонадизму за умов йодного дефіциту. Більшість хлопців, які мають порушення пубертату, страждають морально, їм у подальшому притаманне зниження сексуальної та репродуктивної функції [24, 155]. Підлітки із порушеннями чоловічого пубертату, зумовленого тиреоїдною патологією, які своєчасно не отримали необхідне лікування, не справляються з навчальними навантаженнями, вступають у життя зі зниженою працездатністю, у дорослому віці для цієї категорії хворих характерний високий показник стійкої втрати працездатності [20, 31]. Питання ранньої діагностики, лікування і профілактики порушень пубертату за умов йодного дефіциту важливі, в першу чергу тому, що тільки в дитячому і підлітковому віці можна розраховувати на успіх в лікуванні даної патології [22, 58, 85]. Пубертатопатії дітей служать підґрунтям для формування сексуальних розладів і непліддя у дорослих [64]. Лікування пубертатопатій в дитячому віці сприяє досягненню нормативних параметрів статевого дозрівання, фізичного розвитку у хлопців і нормалізації сексуальної, репродуктивної функції у дорослих [63].
  Разом з тим, існуючі методи діагностики порушень пубертату і функції щитоподібної залози не враховують елементів ендемічності регіону, кількісної оцінки ознак і вікової градації показників [27, 29]. У літературі немає однозначних даних про терміни і методи лікування порушень пубертату в хлопців йододефіцитного регіону [2, 46, 27, 94]. Терапія порушень статевого розвитку у хлопців залежить від варіанту недостатності пубертату. Більшість вітчизняних та зарубіжних авторів з метою терапії чоловічого гіпогонадизму пропонують застосовувати препарати хоріогонічного гонадотропіну (ХГ), андрогени [2, 44, 52, 109, 292]. При затримці статевого розвитку або функціональній недостатності пубертату (ФНП) призначаються вітаміни [145], гормоноредукована терапія (ГРТ), препарати з анаболічною дією [55]. Ряд авторів вважають за потрібне лікування цієї патології гормональними препаратами тільки у (16 18) річному віці [66, 82, 109], інші ж пропонують починати відповідну терапію раніше [55]. Таким чином, своєчасне виявлення та лікування порушень пубертатного розвитку у хлопців є актуальною медико соціальною проблемою. Вона торкається насамперед здоров’я та інтелекту у підростаючого покоління, а в подальшому і репродуктивної функції у дорослих чоловіків.
  Актуальність цієї проблеми ще більше зростає через те, що за останні роки народжуваність знижується, тривалість життя зменшується, а відсоток дитячого населення, у порівнянні з іншими віковими групами, знижується.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом НДР «Механізми розвитку і шляхи корекції патоспермій, обумовлених диспубертатогенезом». Номер державної реєстрації 0101U000955, яка виконувалась в Державній установі «Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського Академії медичних наук України».
  Мета і завдання дослідження. Мета роботи - підвищення ефективності профілактики і реабілітації порушень чоловічого пубертату шляхом удосконалення методів їх діагностики і лікування за умов йодного дефіциту.
  Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено низку завдань:
  1. Вивчити частоту порушень пубертату та функцію щитоподібної залози у хлопців, які мешкають в регіоні йодного дефіциту.
  2. Встановити особливості клінічного перебігу порушень пубертату у хлопців, мешканців регіону йодного дефіциту.
  3. Дослідити гормональний стан системи гіпофізгонади та щитоподібної залози в залежності від особливостей перебігу пубертату.
  4. Обґрунтувати підходи до терапії та профілактики порушень чоловічого пубертату за врахуванням клініко гормональних особливостей його перебігу за умов йодного дефіциту.
  5. Запропонувати алгоритм терапії порушень чоловічого пубертату для мешканців регіону йодного дефіциту.
  Об’єкт дослідження процес соматичного і статевого розвитку чоловічого організму у мешканців йододефіцитного регіону.
  Предмет дослідження параметри фізичного і статевого розвитку організму, стану системи гіпофізгонади та щитоподібної залози при різних варіантах порушень пубертату.
  Методи дослідження: клінічні, біохімічні, імуноферментні, інструментальні та статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне вивчення параметрів фізичного та статевого розвитку, функціонального стану системи гіпофізгонади і щитоподібної залози у хлопцівмешканців йододефіцитного регіону в період пубертату, встановлені особливості структури диспубертатогенезу за умов йодної недостатності. Визначено, що в механізмі формування порушень соматостатевого розвитку у хлопців, які мешкають у йододефіцитному регіоні, суттєву роль відіграють дисфункціональні зміни в системі гіпофіз щитоподібна залоза, притаманні явному або латентному гіпотиреозу. Отримані дані дозволили теоретично узагальнити застосування диференційованих підходів до терапії патології пубертату у хлопців за умов йодної недостатності.
  Практичне значення одержаних результатів. Виявлено нові диференційнодіагностичні критерії недостатності соматостатевого розвитку при дефіциті йоду із урахуванням морфотипу, величини нормованого відхилення в зрості, величини індексу маскулінізації (ІМ) і гормональних показників. Апробовано застосування модифікованої класичної гормональної терапії (МГТ) та модифікованої гормоноредукованої терапії (МГРТ) порушень пубертату у хлопців йододефіцитного регіону, ефективність яких через один два роки лікування відзначена у 84,2% пролікованих хворих, що, вірогідно, вище від використовуваних дотепер методів терапії. З метою профілактики можливих порушень репродуктивної функції у зрілому віці, при порушені чоловічого пубертату, доведено доцільність раннього (1214років) початку лікування за модифікованими схемами терапії по два чотири курси на рік.
  Запропоновані критерії діагностики, профілактики та лікування хлопців із порушеннями пубертату в умовах йодного дефіциту впроваджені в поліклініці № 3 Рівненської центральної міської лікарні, в Чернівецькому обласному ендокринологічному диспансері, ендокринологічних кабінетах Збаражської та Монастириської центральних районних лікарень (ЦРЛ) Тернопільської області.
  Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснювала обстеження, лікування і спостереження хлопців із порушеннями пубертату і функції щитоподібної залози. У ході виконання роботи здобувач провела статистичну обробку матеріалу, розробила таблиці і схеми для диференційної діагностики та лікування пацієнтів із порушеннями пубертату, проаналізувала результати дослідження і сформулювала основні положення та висновки роботи, підготувала до друку наукові праці та дисертацію до захисту. Інструментальні та лабораторні дослідження виконані автором під керівництвом д.мед.н. професора В.І. Кравченко спільно із співробітниками лабораторії епідеміології ендокринних захворюваньінститутуендокринологіїіобмінуречовинім.В.П.Комісаренка АМН України та клінікодіагностичної лабораторії Рівненського обласного ендокринологічного диспансеру.
  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень заслуховувалися і обговорювалися на спільному засіданні науковометодичного товариства ендокринологів, міжобласній науковопрактичній конференції лікарівендокринологів західного регіону України «Сучасні принципи діагностики і лікування йододефіцитної патології щитоподібної залози» (Тернопіль,2004), Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Лікувальна тактика, лікування» (Тернопіль, 2005). Основні положення дисертаційної роботи були представлені й обговорені на науковопрактичних конференціях з міжнародною участю «Наукові та практичні проблеми ендокринної патології в різних вікових періодах» (Харків,2006), «Ендокринна патологія у віковому аспекті»(Харків,2007). Фрагменти власних спостережень щодо запропонованого алгоритму терапії порушень пубертату висвітлені на VІІ з'їзді Асоціації ендокринологів України (Київ, 2007), де автор отримала нагороду за V місце в конкурсі молодих учених.

  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць у вітчизняних журналах і збірниках, в тому числі чотири статті у журналах, затверджених ВАК (дві одноосібних та дві у співавторстві), 6 публікацій у збірниках і матеріалах міжнародних та вітчизняних наукових з'їздів, конференцій. Матеріали дисертації відображені також в одному інформаційному листі.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і представлені нові дані про особливості параметрів фізичного і статевого розвитку, гормональних показників в умовах йодного дефіциту у хлопців із порушеннями пубертату, а також запропоновано патогенетично обґрунтовані та диференційовані підходи до лікування порушень чоловічого пубертату.
  1. Частота порушень пубертату серед хлопців регіону йодного дефіциту становить 7,1 %, а серед них 56,9 % пацієнтів мають зоб ІІІ ступеня, на тлі зниження екскреції йоду із сечею.
  2. Особливості клінічного перебігу різних варіантів порушень пубертату у хлопців, мешканців йододефіцитного регіону полягають у вираженому відставанні розвитку первинних і вторинних статевих ознак, низькорослості, на тлі запізнювання осифікації кістяка у 80,9 % хворих, та інфантильному морфотипі при наявності клінічних ознак маніфестного гіпотиреозу.
  3. В умовах йодного дефіциту у хлопців із порушеннями пубертату встановлена наявність дисфункціональних відхилень в системі гіпофіз щитоподібна залоза, які свідчать про наявність маніфестного або латентного гіпотиреозу. Незалежно від виду гіпогонадизму, існує зростання рівня ТТГ у 62,3 % хворих. При цьому в структурі порушень статевого розвитку 43,5% займає корелятивний гіпогонадизм, обумовлений гіпофункцією щитоподібної залози.
  4. Обґрунтовано та апробовано необхідність лікування хлопців із порушеннями пубертату шляхом застосування модифікованих схем класичної гормональної та гормоноредукованої терапії на ранніх стадіях захворювання, що дає найбільш суттєве збільшення зросту, компенсацію параметрів статевого розвитку.
  5. Запропонований алгоритм терапії порушень чоловічого пубертату має позитивний вплив на реалізацію ендогенних гормонів і інкреторну функцію щитоподібної та статевих залоз і дає можливість досягти нормалізації параметрів сомато статевого розвитку при застосуванні модифікованої гормоноредукованої терапії у хворих корелятивним і ПДГ у 84,2 % випадків.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Агаджанян, Н.А. Экология человека [Текст] / Н.А. Агаджанян, В.И. Торшин. М.: ММП Экоцентр”, 1994. 255 с.
  2. Алгоритм терапії порушень чоловічого пубертату у мешканців регіону йодного дефіциту [Текст] / В.А. Гурська, А.Й. Гурський, О.І. Гуменюк [та ін.] // Ендокринологія. 2007. Т.12, додаток. С. 62.
  3. Александров, Ю.К. Оценка эффективности йодной профилактики в Ярославле [Текст] / Ю.К. Александров, М.М. Кузнецов // Пробл. эндокринол. 1997. Т.43, № 1. С. 11 13.
  4. Алексеев, Л.П. Ассоциирована с HLA предрасположенность к заболеваниям и некоторыееереализации[Текст]/Л.П.Алексеев,Н.М.,Хаитова,В.В.Яздовс-кий// Вестник АМН СССР. 1988. № 5. С. 30 37.
  5. Анализ современных рекомендаций и критериев Всемирной Организации Здравохранения по оценке йоддефицитных состояний [Текст] / Э.П. Касаткина, Д.Е.Шилин, Г.В. Ибрагимова [и др.] // Пробл. эндокринол. 1997. Т. 43, №4. С. 3 6.
  6. Аранович, В.В. Эффективность терапии эндемического зоба у детей (данные катамнестическогонаблюдения)[Текст]/В.В.Аранович//Міжнародний ендокринологічний журнал. 2008. № 1 (13). С. 41 47.
  7. А. с. 1423077 SU, МПК 4 А 01 К 67/02, G 01 N 33/48. Способ диагностики функции щитовидной железы животных in vitro [Текст] / В.И. Иванов, И.Ю.Горелов (SU). № 3844721/30 13; заяв. 28.11.1984; опубл. 15.09.88, Бюл.№ 34. 17 с.
  8. Афанасьєв, Д.Є. Територіально екологічні особливості структури тиреоїдної патології у дітей, які зазнали впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / Д.Є. Афанасьєв, О.О. Самайлов, Т.О. Бєлінгіо // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2004. № 2 (7). С. 59 62.
  9. Бабичев, В.Н. Нейроэндокринология репродуктивной системы [Текст] / В.Н.Бабичев // Пробл. эндокринол. 1998. № 1. С. 3 12.
  10. Багацкая, Н.В. Антигены системы HLA при задержке полового развития [Текст]/ Н.В.Багацкая, И.П. Деменкова, В.И. Ковалева // Цитология и генетика. 2000. № 1. С. 43 47.
  11. Багацкая, Н.В. Генеалогический анализ задержки полового развития у мальчиков подростков [Текст] / Н.В. Багацкая // Вісник проблем біології і медицини. 1998. № 5. С. 86 91.
  12. Багацкая, Н.В. Генетические аспекты задержки полового развития (семейные исследования) [Текст] / Н.В. Багацкая, И.Г. Деменкова, В.И. Ковалева // Ендокринологія. 2001. № 6, додаток. С. 10.
  13. Багацкая, Н.В. Исследование С гетерохроматина хромосом 1, 9, 16, Y при задержке полового развития [Текст] / Н.В. Багацкая // Вісник проблем біології і медицини. 1999. №5. С. 34 38.
  14. Багацкая, Н.В. Особенности дерматоглифики в семьях мальчиков подростков с задержкой полового развития [Текст] / Н.В. Багацкая, И.П. Кривич, В.И.Ковалева // Актуальные проблемы детской и подростковой эндокринологии: тезисы. докл. научно практ. конф., Харьков, 6 7 дек. 1995г. Х., 1995. С. 9.
  15. Багацкая, Н.В. Распределение антигенов системы HLA 1 класса при задержке полового развития у мальчиков подростков [Текст] / Н.В. Багацкая // Вісник проблем біології і медицини. 1998. №23. С. 81 86.
  16. Беляева, Е.Э. Особенности личности девочек подростков при нарушениях функции половой системы [Текст] / Е.Э. Беляева // Актуальні питання здоров’я дівчатпідлітків:тезидоп.ІІУкраїнськанаук.практ.конф.,Харків, 20 21жовт. 1999р. Х., 1999. С. 80 81.
  17. Беникова, Е.А. Генетика эндокринных заболеваний [Текст] / Е.А. Бенникова, Т.И. Бужиевская, Е.М. Сильванская. К.: Наукова думка, 1993. 399 с.
  18. Біоетичні підходи у вирішені проблеми ліквідації йоддефіцитних захворювань[Текст] / В.Н. Корзун, А.П. Матвієнко, А.М. Парац, Т.О. Цибенко // Другий національний конгрес з біоетики: тези доп., Київ, 29 вересня 2 жовтня 2004 р. К., 2004. С. 243 244.
  19. Богатырева, Р.В. Роль реабилитации в сохранении здоровья детей на современном этапе [Текст] / Р.В. Богатырева, Н.П. Дриневский, Е.Н. Горбань // Медицинская реабилитация в педиатрии. 1998. Вып.6. С. 3 6.
  20. Боднар, П.М. Йододефіцитні розлади актуальна медико соціальна проблема[Текст] / П.М. Боднар // Врачебное дело. 2001. № 3. С. 8.
  21. БольшоваЗубковская, Е.В. Патология роста и полового развития у детей и подростков [Текст] / Е.В. Большова Зубковская, Н.Д. Тронько. Киев, 2002. 100 с.
  22. Бондаренко, В.О. Функціональний стан системи гіпофіз статеві залози у чоловіків, хворих на вторинний гіпогонадизм, у віддалені строки після терапії препаратами хоріонічного гонадотропіну [Текст]/ В.О.Бондаренко, О.М.Демченко, В.О. Дунаєв // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. Вип.11. Кн.2. 2002. С. 287 291.
  23. Бондаренко, В.О., Пролактин у чоловіків з порушенням процесів пубертатного генезу [Текст] / В.О. Бондаренко, О.М. Демченко // Ендокринологія. 2002. Т. 7, № 2. С. 203 208.
  24. Бондаренко, В.О. Статева функція у чоловіків, хворих на вторинний гіпогонадизм, у віддалені строки після призначення стимулюючої гормонотерапії [Текст] / В.О. Бондаренко // Проблеми ендокринної патології. 2004. № 1. С. 55 59.
  25. Бондаренко, В.А. Функция системы гипофиз гонады у практически здоровых мужчин различных возрастных групп [Текст] / В.А. Бондаренко, Н.А. Карпенко, А.Ю. Бориков [и др.] // Наукові та практичні проблеми ендокринної патології в різних вікових періодах: тези доп. наук. практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 23 24 листопада 2006 р. Х., 2006. С. 15 16.
  26. Буянов, М.М. Основы психотерапии детей и подростков [Текст]: Практ. руководство / М.М. Буянов. К.: Вища школа. 1990. 190 с.
  27. Боярська, О.Я. Йоддефицитные заболевания в Украине [Текст] / О.Я.Боярська// Doctor. 2003. №5. С. 72 74.
  28. Васильцев, Я.С. Физиологические и социальные аспекты адаптации человека при контрастном изменении условий жизни [Текст] / Я.С. Васильцев, Н.А.Корнетов, Б.Я. Щупляков // Сибирский психологический журнал. Томск, 1996. Вып.2. С. 52 53.
  29. Вацеба, О.А. Епідеміологія захворювань щитоподібної залози в умовах йодної недостатності [Текст] / О.А. Вацеба, В.М. Гаврилюк, В.І. Паньків [та ін.] // Лікарська справа. 2002. №1. С. 31 34.
  30. Вивчення йодної забезпеченості дітей м. Києва [Текст] / В.І. Кравченко, М.Д.Тронько, В.М. Мельниченко [та ін.] // Лікарська справа. 2002. № 8. С.59 62.
  31. Власенко, М.В. Кореляційні зв'язки показників розмірів щитоподібної залози та показників тиреоїдного статусу у підлітків подільського регіону [Текст] / М.В.Власенко // Вісник наукових досліджень. 2007. № 3. С. 26 28.
  32. Власенко, М.В. Фізичний розвиток та соматологічна характеристика підлітків із дифузним нетоксичним зобом [Текст] / М.В. Власенко // Проблеми ендокринної патології. 2007. №4. С. 26 31.
  33. Власенко, М.В. Функція щитоподібної залози у підлітків із дифузним нетоксичним зобом [Текст] / М.В. Власенко // Ендокринна патологія у віковому аспекті: тези доп. наук. практ. конф. з міжнародною участю, Хаків 29 30 листоп. 2007 р. Х., 2007. С. 25 26.
  34. Генетические маркеры системы HLA у мальчиков подростков с некоторыми формами задержки полового развития[Текст] /В.И.Ковалева, И.П.Кривич, Н.В. Багацкая [и др.] // Актуальные проблемы детской и подростковой эндокринологии: тезисы докл.науч. практ. конф., Харьков,67декабря 1995г. Х., 1995. С. 55.
  35. Герасимов, Г.А. Йоддефицитные заболевания. Диагностика, методы профилактики и лечения (обзор) [Текст] / Г.А. Герасимов, Н.Ю.Свидиденко // Терапевтический архив. 1997. Т.69, № 10. С. 17 19.
  36. Герасимов, Г.А. Йод и аутоимунные заболевания щитовидной железы [Текст] / Г.А.Герасимов,Н.А.Петунина//Пробл.Эндокринол. 1993. Т. 39,№ 3. С.5254.
  37. Герасимов, Г.А. Йодирование соли эффективный путь ликвидаций йоддефицитных заболеваний в России [Текст] / Г.А. Герасимов // Пробл. эндокринол. 2002. Т. 48, №6. С. 7 10.
  38. Гіпофізарнотиреоїдна система у юнаків, які в дошкільному віці піддавалися дії іонізуючого випромінювання [Текст] / Є.В. Лучицький, С.К. Кобяков, Т.П.Безверха, Н.О. Ковпан // Вісник наукових досліджень. 2001. №4. С.23.
  39. Гладкова, А.И. Достижения и перспективы эндокринологии репродукции [Текст] / А.И. Гладкова, А.Н. Демченко, И.Н. Шаркевич // Эндокринология: Республиканский межведомственный сборник. К.: Здоров’я, 1991. Вып.24. С. 91 97.
  40. Гланц, С. Медико биологическая статистика [Текст] / С. Гланц; пер. с англ. М.: Практика, 1998. 459 с.
  41. Гнатейко, О.З. Дослідження частоти та ступеня збільшення щитоподібної залози у дітей, що проживають в районах з різним характером довкілля [Текст] / О.З. Гнатейко, Н.С.Лук'яненко, Н.Р. Кеч // Ендокринна патологія у віковому аспекті: тези доп. наук. практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 29 30 листоп. 2007 р. Х., 2007. С. 27 29.
  42. Гобелецька, І.Д. Шляхи оптимізації профілактики порушень репродуктивної функції жінок за умов йодної недостатності [Текст] / І.Д. Гобелецька // Ендокринна патологія у віковому аспекті: тези доп. наук. практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 29 30 листоп. 2007 р. Х., 2007. С. 29 31.
  43. Голобородько, А.В. Глюкокортикоидная функция коры надпочечников у подростков с задержкой полового развития [Текст] / А.В. Голобородько // Актуальные проблемы детской и подростковой эндокринологии: тезисы докл. науч. практ. конф., Харьков, 6 7 дек. 1995 г. Х., 1995. С. 36 37.
  44. Горпинченко, И.И. Роль гормонального фактора в патогенезе половых расстройств у мужчин [Текст] / И.И. Горпинченко, Л.П. Имшинецкая // Здоровье мужчины. 2002. № 2. С. 15 19.
  45. Грицюк, І.М. Лабораторна діагностика захворювань щитоподібної залози [Текст] / І.М.Грицюк // Медицина світу. 1997. Т. ІІІ, № 1. С. 20 25.
  46. Гурська, В.А. Гормональний статус хворих із порушеннями чоловічого пубертату та підходи до їх терапії за умов йодного дефіциту[Текст] / В.А.Гурська, В.О.Бондаренко // Проблеми ендокринної патології. 2007. №3. С. 34 38.
  47. Гурська, В.А. Особливості формування порушень статевого розвитку хлопців та підлітків в умовах йодного дефіциту [Текст] / В.А. Гурська // Ендокринна патологія у віковому аспекті: зб. наук. праць наук.практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 29 30 листоп. 2007 р. Х., 2007. С. 34 35.
  48. Гурський, А.Й. Поширеність і залежність від функціонального стану щитовидної залози сомато статевих порушень серед юнаків зобно ендемічної місцевості[Текст] / А.Й.Гурський, І.Ф. Худова, О.І. Степаненко, О.А. Філончук // Сучасні проблеми експериментальної та клінічної ендокринології: тез. доп. V з’їзд ендокринологів України, Київ, 14 17 верес. 1994 р. К., 1994. С. 189.
  49. Гурський,А.Й. Поширеність та особливості перебігу захворювань щитоподібної залози серед населення Рівненської області [Текст] / А.Й.Гурський, О.А.Філончук, І.Ф. Худова [та ін.] // Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону: зб. наук. праць міжобл. наук. практ. конф., Рівне, 2 листоп. 2000 р. Рівне. 2000. С. 5961.
  50. Гурський, А.Й. Профілактика ендемічного зобу серед населення Рівненської області [Текст] / А.Й.Гурський, С. І. Марко, Т.М. Дрозд [та ін.] // Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону: зб. наук. праць міжобл. наук. практ. конф., Рівне, 2 листоп. 2000 р. Рівне. 2000. С.56 58.
  51. Гурський, А.Й. Функція щитоподібної залози і її вплив на чоловічий пубертат у мешканців йододефіцитного регіону [Текст] / А.Й. Гурський, В.А. Гурська, Л.В.Гуменюк // Вісник наукових досліджень. 2004. № 2. С. 28 30.
  52. Дедов, И.И. Половое развитие детей: норма и патология [Текст] / И.И. Дедов, Т.В.Семичева, В.А. Петеркова. Москва, 2002. 232 с.
  53. Дедов, И.И. Стратегия ликвидации йоддефицитных заболеваний в Российской Федерации [Текст] / И.И. Дедов, И.Ю. Свириденко // Пробл. ендокринол. 2001. Т.47, №6. С. 3 12
  54. Деланж, Ф. Неонатальный скрининг врожденного гипотиреоза: результаты и перспективы [Текст] / Ф. Деланж // Пробл. эндокринол. 2000. № 1. С. 37.46.
  55. Демченко, А.Н. Диагностика и терапия основных андрологических синдромов [Текст] / А.Н. Демченко // Актуальні проблеми ендокринології: тези доп. 44 науково практична конференція, Харків, 21 23 червня 2000 р. Х., 2000. С.3132.
  56. Демченко, А.Н. Значение пролактина в механизме мужского пубертата [Текст] / А.Н.Демченко // Проблемы эндокринологии. 1998. № 3. С. 91 94.
  57. Демченко, А.Н. Обмен серотонина и гонадотропная функция гипофиза у лиц с недостаточностью полового развития[Текст] / А.Н. Демченко, Л.И. Сердечная, В.А. Бондаренко // Эндокринология: Республиканский межведомственный сборник. К.: Здоровья, 1988. Вып.18. С. 50 53.
  58. Демченко, О.М. Синдром недостаточности мужского пубертата (клиническая диагностика и репродуктосберегающая терапия) [Текст] // Матеріали 47 науково практичної конференції. Харків, 2003. С. 15 17.
  59. Деякі підсумки та завдання епідеміологічних досліджень ендокринних захворювань в Україні [Текст] / В.І. Кравченко, А.Д. Чорнобров, В.П.Терещенко [таін.]// Ендокринологія. 1996. Т. 2, № 1. С. 87 93.
  60. Дитяча ендокринологія: протоколи надання медичної допомоги дітям. Київ, 2006. 94 с.
  61. Эндемический зоб. Проблемы и решения [Текст] / И.И. Дедов, О.Н. Юденич,
  Г.А.Герасимов, Н.П. Смирнов // Пробл. эндокринол. 1992. № 3. С. 6 15.
  62. Эндокринология [Текст] / под ред. Н. Лавина; пер. с англ. В.И. Кандрора. М.:Практика, 1999. 1128 с.
  63. Эндокринология репродукции [Текст] / под ред. В.Г.Шаляпиной. СПб.: Наука, 1991. С. 5 36.
  64. Эффективностьреабилитациибольныхсандрогензависимыми нарушениями половогоразвития[Текст]/Е.А.Беникова,Е.В.Большова,О.Я.Боярская [и др.] // Эндокринологический сб. 10 тв.; под ред. В.П. Комисаренко. Вип.17. Киев: Здоров’я”, 1986. С. 62 68.
  65. Эффективность хирургической коррекции варикоцеле при нарушении фертильности мужчин [Текст] / Г.В. Тер Аванесов, В.Г. Горюнов, В.Н. Буров [и др.] // Проблемы репродукции. 1996. № 2. С. 41 45.
  66. Жуковський, М.А. Детская эндокринология [Текст] / М.А. Жуковський М.: Медицина, 1982. 448 с.
  67. Задержка полового развития мальчиков [Текст] / Е.И. Плехова, О.О. Хижняк, Л.П Левчук [и др.] М.: Знание, 2000. 112с.
  68. Зарубина, Н.А., Клостильбегит при функциональной задержке полового развития у подростков мужского пола [Текст] / Н.А. Зарубина, А.Д. Добрачева, Л.В.Некрасова // Советская медицина. 1988. № 3. С. 111 113.
  69. Зарубина, Н.А. К патогенезу функциональной задержки физического и полового развития у подростков [Текст] / Н.А. Зарубина, А.Д. Добрачева, Л.В.Некрасова// Проблемы эндокринологии. 1989. № 2. С. 18 20.
  70. Затримка статевого розвитку хлопців підлітків та їх лікування [Текст] / О.І.Плехова, Л.П. Левчук, А.В. Голобородько [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1997. № 5. С. 84 87.
  71. Затримка статевого розвитку хлопців та їх реабілітація [Текст]: метод. рекомендації/ Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України; [авт. О.І.Плехова, Л.П. Левчук, Л.Д. Нікітіна та ін.]. Харків, 1996. 20 с.
  72. Зелінська, Н.Б. Вплив стресу на фізичний і статевий розвиток дітей [Текст] / Н.Б. Зелінська, Н.Л. Погодаєва // Клінічна ендокринологія та ендокринна
  хірургія. 2007. № 3 (20). С. 14 21.
  73. Зелінська, Н.Б. Проблема йодного дефіциту та зусилля світової спільноти у його подоланні [Текст] / Н.Б. Зелінська // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2003. Т.4, №5. С. 58 66.
  74. Зелінська, Н.Б. Стан надання спеціалізованої допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2006 р. [Текст] / Н.Б. Зелінська, Н.Г. Руденко // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2007. № 3 (9). С. 10 16.
  75. Йододефіцитні захворювання: діагностика, профілактика та лікування [Текст]: метод. рекомендації / Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України; [авт. М.Д. Тронько, В.І. Кравченко, В.І.Паньків]. Київ, 2003. 28 с.
  76. Йододефицитные заболевания в России [Текст] / Герасимов Г.А., Фадеев В.В., Свириденко Н.Ю. [и др.]. М., 2002. 168 с.
  77. Караченцев, Ю.І. Ендокринологічна захворюваність населення та основні напрямки розвитку спеціалізованої допомоги [Текст] / Ю.І. Караченцев, А.М.Тимченко, О.В. Козаков // Проблеми ендокринної патології. 2002. №2. С. 24 33.
  78. Караченцев, Ю.І. Особливості перебігу та тактика лікування тиреоїдної патології в Україні на сучасному етапі [Текст] / Ю.І. Караченцев // Вісник наукових досліджень. Тернопіль, 2001. №4. С. 5 7.
  79. Касаткина, Э.П. Актуальные вопросы тиреоидологии [Текст] / Э.П. Касаткина // Российские медицинские вести. 2001. № 1. С. 5 7.
  80. Касаткина, Э.П. Йоддефицитные зоболевания у детей и подростков [Текст] / Э.П.Касаткина // Пробл. эндокринол. 1997. Т.43, № 1. С. 11 13.
  81. Кирьянов, А.В. Задержка полового развития у мальчиков [Текст] / А.В.Кирьянов, С. Ю.Калинченко // Андрология и генитальная хирургия. М., 2003. №2. С. 20 29.
  82. Киселева, Е.И. О функциональной задержке роста и его корекции [Текст] / Е.И.Киселева // Проблемы эндокринологии. 1989. № 11. С. 98 99.
  83. Клименко, М.О. Важкі метали в сірих лісових грунтах та їх вплив на якість продукції рослин [Текст] / М.О. Клименко, І.В. Шевчук // Українське полісся
  вчора, сьогодні, завтра. 1998. № 3. С. 171 172.
  84. Клинико иммунологическая характеристика мальчиков с задержкой полового развития (ЗПР) [Текст] / Н.Н. Попов, Н.В. Шляхом, Е.И. Плехова, Л.П. Левчук // Вестник проблем биологии и медицины. 1997. № 4. С. 54 58.
  85. Клиническая диагностика и терапия мужского пубертатного гипогонадизма [Текст]: метод. рекомендации / Украинский НИИ фармакотерапии эндокринных заболеваний; [авт. А.Н.Демченко]. Харьков, 2000. 16 с.
  86. Ковешников, В.Г. Медицинская антропология [Текст] / В.Г. Ковешников, Б.А.Никитюк. К.: Здоровье, 1992. 200 с.
  87. Козир, Ю.М. Стан статевого розвитку у міських школярів [Текст] / Ю.М. Козир, Т.О.Желєзна // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. Київ, 2005. № 1. С. 87.
  88. Коренєв, М.М. Деякі аспекти патогенезу артеріальної гіпертензії при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду [Текст] / М.М. Коренєв, О.О.Хижняк // Наукові та практичні проблеми ендокринної патології в різних вікових періодах: тези доп. науков. практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 23 24листоп. 2006р. Х., 2006. С. 39 40.
  89. Корякин, М.В. Анализ причин мужского бесплодия [Текст] / М.В. Корякин, А.С.Акопян// Проблемы репродукции. 2000. Т. 6, № 5. С. 68 74.
  90. Корякин, М.В. О взаимосвязи андрогенов яичек и надпочечников при гипогонадизме [Текст] / М.В. Корякин, А.С. Акопян, В.Н. Васильев// Пробл. эндокринол. 1998. Т. 44, № 1. С. 27 30.
  91. Косовцова Г.В. Затримка статевого розвитку у хлопців підлітків та підходи до їх реабілітації [Текст]: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.14 / Ганна Василівна Косовцова; Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України. К., 2003. 20 с.
  92. Кравченко, В.І. Динаміка йодного статусу в північних областях України, що були забруднені внаслідок чорнобильської аварії [Текст] / В.І. Кравченко, Н.І.Миронюк, В.І. Турчин [та ін.] // Ендокринологія. 2006. № 1. С. 124 133.
  93. Кравченко, В.І. Дослідження йодного дефіциту в Україні на початку виконання Державної програми профілактики йодозалежних захворювань [Текст] / В.І.Кравченко, І.А. Лузанчук, Л.А. Ткачук [та ін.] // Буковинський медичний вісник. 2004. Т. 8, № 3 4. С. 103 106.
  94. Кравченко, В.И. Эпидемиология физического и полового недоразвития детей. Новые подходы к терапии [Текст] / В.И. Кравченко, А.Г.Смирнов // Эндокринология: Республиканский межведомственный сборник. К.: Здоров’я, 1989. Вып.19. С. 3 7.
  95. Кравченко, В.І. Прогрес у вивченні проблеми йододефіциту та реалізації його в Україні [Текст] / В.І. Кравченко // Актуальні проблеми ендокринології: сучасні діагностичні та лікувальнітехнології: тези доп. 48щорічнанауковопрактична конференція, Харків, 2 4 червня 2004 р. Х., 2004. С. 53 70.
  96. Кравченко, В.І. Споживання йодованих продуктів та стан йодної забезпеченості України [Текст] / В.І. Кравченко, Л.А. Ткачук, В.І. Турчин [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. 2005. № 10. С. 188 194.
  97. Кравченко, В.І. Споживання йодованої солі населенням України за результатами національного дослідження та проблеми йодної профілактики [Текст] /
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины