ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ОВЕЦЬ ІМПОРТОВАНОЇ ПОРОДИ ОЛІБС ЗА ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКИХ УМОВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ : ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ОВЕЦ импортировано ПОРОДЫ ОЛИБС по эколого-хозяйственных условий СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ОВЕЦЬ ІМПОРТОВАНОЇ ПОРОДИ ОЛІБС ЗА ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКИХ УМОВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ОВЕЦ импортировано ПОРОДЫ ОЛИБС по эколого-хозяйственных условий СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 188
 • ВУЗ:
 • Дніпропетровський державний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Міністерство аграрної політики України
  Дніпропетровський державний аграрний університет

  На правах рукопису


  Заярко Андрій Олександрович

  УДК 619: 636.32/.38.082.14

  ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ОВЕЦЬ ІМПОРТОВАНОЇ ПОРОДИ ОЛІБС ЗА ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКИХ УМОВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ


  16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія

  Дисертація на здобуття
  наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук

  Науковий керівник
  ВИСОКОС МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
  доктор ветеринарних наук, професор,
  заслужений діяч науки і техніки України  Дніпропетровськ 2008

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ...........................................................................4
  ВСТУП .............................................................................................................................5
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ...............................................................................12
  1.1. Організм як саморегулююча функціональна система .............................12
  1.2. Екологогігієнічні аспекти адаптації і акліматизації сільськогосподарських тварин ..........................................................................14
  1.3. Поняття про природну резистентність організму і фактори, що її обумовлюють ..............19
  1.4. Вплив генотипових особливостей і паратипових факторів на формування і прояв природної резистентності у тварин ...........................28
  1.5. Біолого-генетичні аспекти створення м'ясо-вовнового вівчарства на Україні..................35
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ, ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ..................43
  РОЗДІЛ 3. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................................57
  3.1. Зоогігієнічна оцінка умов годівлі, догляду та утримання овець у базовому господарстві Шаролезька вівця” за сезонами року.......................57
  3.2. Порівняльна оцінка фізіологічного статусу організму вівцематок імпортованої породи олібс і місцевої асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу за регіональних умов довкілля ..............................67
  3.2.1. Резистентність організму вівцематок за сезонами року........................67
  3.2.2. Особливості резистентності вівцематок при зимово-стійловому і літньо-пасовищному утриманні.........................................................................73
  3.2.3. Реактивність організму вівцематок на дію спекотних погодних умов.......................................................................................................................78
  3.2.4. Особливості легеневого дихання і газоенергетичного обміну вівцематок за системами утримання.................................................................83
  3.3. Порівняльна оцінка фізіологічного статусу ягнят різних генотипів за регіональних еколого-господарських умов .....................................................89
  3.3.1. Особливості резистентності організму ягнят у віковому аспекті.........89
  3.3.2. Реактивність організму ягнят на дію спекотних погодних умов у віковому аспекті..................................................................................................96
  3.3.3. Особливості легеневого дихання і газоенергетичного обміну ягнят у віковому аспекті................................................................................................100
  3.3.4. Постнатальні особливості росту та розвитку молодняку овець за генотипною ознакою.........................................................................................104
  3.3.5. Забійні показники м’ясної продуктивності молодняку овець різних генотипів............................................................................................................114
  3.3.6. Порівняльна економічна оцінка ефективності вирощування молодняку овець за генотипною ознакою......117
  РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ...........121
  4.1. Особливості фізіологічного статусу організму вівцематок імпортованої породи олібс і місцевої асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу за регіональних умов довкілля....................................121
  4.2. Особливості фізіологічного статусу організму молодняку імпортованої породи олібс, місцевої асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу та їх помісей...................................................128
  ВИСНОВКИ ................................................................................................................138
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ...............................................................................142
  ДОДАТКИ ...................................................................................................................143
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................................158
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АлАТ аланінамінотрансфераза
  АсАТ аспартатамiнотрансфераза
  БАСК бактерицидна активність сироватки крові
  ЛАСК лізоцимна активність сироватки крові
  ФАН фагоцитарна активність нейтрофілів
  ФЧ фагоцитарне число
  ЦІК циркулюючі імунні комплекси
  АД асканійська м'ясо-вовнова порода дніпропетровського типу
  Ол порода олібс
  АД х Ол помісі, отримані від схрещування вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи дніпропетровського типу з баранами-плідниками олібс
  M -середня арифметична генеральної сукупності
  m- статистична помилка середньої арифметичної
  ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю
  ПЗ племінний завод  ВСТУП

  Сучасні проблеми розвитку вівчарства зосереджується, головним чином, на можливостях удосконалення існуючих та виведення нових порід, породних груп і типів овець з високим потенціалом продуктивних якостей і задатків резистентності організму. Степовій зоні України з її високим рівнем розорюваності земельних угідь до останнього часу було більш притаманне розведення овець переважно тонкорунного і комбінованого напрямку продуктивності, адаптованих до специфічних еколого-господарських умов цього регіону. Такий напрямок продуктивності у вівчарстві тут мав достатньо ґрунтовну базу для свого розвитку. Проте за теперішніх умов ринкової економіки пріоритети у розвитку вівчарства суттєво переорієнтовуються. Як і у багатьох розвинених країнах світу (США, Англія, Франція, Іспанія, Нова Зеландія) в Україні пріоритетним стає виробництво м’ясної продукції високоякісної баранини. Вівці, що використовуються для одержання м’яса, а не вовни, в економічному аспекті набувають більшої питомої ваги, оскільки прибутки від реалізації баранини становлять більш значну частину від загальних прибутків у вівчарстві. М’ясна проблема у цій галузі до останніх пір вирішувалась розведенням, головним чином, овець комбінованого характеру продуктивності напівтонкорунних м'ясо-вовнових. У природно-кліматичній степовій зоні України замість традиційного тонкорунного вівчарства перевагу стали набувати напівтонкорунні, скоростиглі м'ясо-вовнового напрямку вівці, які дають високоякісну баранину і цінну кросбредну вовну [139, 169; 269]. На долю їх, як повідомляє С.А Єрохін [68] припадає 28% від усього поголів’я овець і виробляється 31-34% баранини та 43-45% кросбредної вовни.
  Напівтонкорунне вівчарство в Україні почало успішно розвиватися особливо в останні два-три десятиліття, що дало змогу у 2000 році на базі отриманих популяцій науково-технічній раді Міністерства аграрної політики України затвердити, як нову, асканійську м'ясо-вовнову породу овець з п’ятьма внутрішньопородними типами: асканійські кросбреди, асканійські чорноголові, буковинський, дніпропетровський і одеський [269].
  Дніпропетровська популяція асканійської м'ясо-вовнової породи виведена під керівництвом професора Т.В. Шуваєва шляхом відтворювального схрещування асканійських тонкорунних маток з баранами породи новозеландський коридель, ставропольського маничського типу і частково асканійського кросбреда [265].
  Насьогодні племінне поголів’я цього внутрішньозаводського типу, яке зосереджене, головним чином, в ПЗ «Руно» Криничанського району Дніпропетровської області, являє собою репродуктор скоростиглих м'ясо-вовняних овець у типі новозеландського кориделя в Україні.
  Тварини цього типу мають гармонійно правильну тілобудову з чітко вираженими м’ясними формами, розвинений, але не грубий кістяк, однорідну напівтонку вовну, високу адаптаційну здатність до природно-кліматичних умов регіону. Проте у овець цього типу, при наявності високих показників вовняної продуктивності, бракує недостатній все ж таки розвиток м’ясних форм. Оскільки вовняна продукція нині не користується жвавим попитом, а рівень м’ясних якостей не занадто високий, чисельність тварин цієї породи також зазнає значного скорочення. Через розлад ринкових стосунків, пов’язаних зі збутом і реалізацією продукції, порушеннями цінового паритету між продукцією вівчарства і товарами промисловості (зростання цін на техніку, енергоносії, ветеринарні препарати тощо) за сучасних умов спостерігається прогресуюча збитковість і навіть занепад галузі. За таких обставин, як зазначає В.А. Мороз [139], успішний розвиток вівчарства можливий лише при впровадженні ресурсозберігаючих і мало витратних технологій, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції. На даному етапі більш перспективними виявляються вівці з сугубо м’ясним напрямом продуктивності. М’ясні породи овець, які мають високу скоростиглість і ефективне використання кормів, є основним джерелом виробництва баранини.
  Актуальність теми. Виробництво високоякісної баранини, попит на яку зростає, потребує наявності вузькоспеціалізованих м’ясних порід, важливою біологічною особливістю яких є скоростиглість, висока плодючість, інтенсивний ріст і розвиток. Поки що в Україні переважають тонкорунні і напівтонкорунні породи овець, а суто м’ясного типу відсутні [169, 68, 165]. Це спонукало завезення з Канади на Дніпропетровщину овець м’ясної породи олібс, які мають добру пристосувальну здатність до різних природних умов, годівлі та утримання і можуть ефективно використовуватися у міжпородному схрещуванні, даючи при цьому високоякісне потомство [266]. Селекційно-племінна робота з ними націлена на створення нового м’ясного типу овець шляхом схрещування пристосованих до регіональних еколого-господарських умов маток місцевого дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з баранами цієї імпортованої породи. Цим ставиться за мету створити таке стадо (тип) овець, яке, маючи чітко виражені м’ясні форми тілобудови, високі кількісні і якісні показники м’ясної продуктивності, водночас володіли б широким діапазоном адаптивної валентності до еколого-господарських умов притаманних регіону їх подальшого розведення.
  У такому аспекті ці проблемні питання на сучасному етапі знаходяться лише на початку свого науково-практичного з’ясування і висвітлення у науковій літературі.
  Отже, назріла необхідність в науково-практичному обґрунтуванні ефективності використання овець породи олібс як при їх чистопородному розведенні, так і при схрещуванні з вівцями місцевого дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи. Вивчення при цьому їх біологічних і господарсько-корисних ознак за умов адаптації до еколого-господарських умов, притаманних степовій зоні України, і обумовило актуальність теми та вибір напрямку проведення дисертаційного дослідження.
  Зв'язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової тематики кафедри технології виробництва продукції тваринництва ДП 182/2003” Розробка технологічної схеми підвищення м’ясної продуктивності овець в господарствах Дніпропетровської області” і завдання (у межах цієї теми) кафедри технології переробки продукції тваринництва Особливості адаптації овець вузькоспеціалізованих м’ясних порід імпортного походження (олібс, тексель) за еколого-господарських умов степової зони України” Дніпропетровського державного аграрного університету (реєстраційний номер 010ЗИ008586).
  Мета і завдання дослідження. Мета дослідження з’ясувати особливості імунобіологічного статусу, природної резистентності, росту і розвитку овець імпортованої породи олібс канадської селекції і місцевої асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу та отриманих від них помісей першого покоління за умов адаптації в еколого-господарських умовах степової зони України у порівнювальному аспекті.
  Для вирішення цієї мети були поставлені наступні завдання:
  дослідити за морфологічними, біохімічними та імунологічними показниками крові імунобіологічний статус і природну резистентність за сезонами року і системами утримання вівцематок та молодняка у віковому аспекті;
  вивчити особливості легеневого дихання і газоенергетичного обміну у вівцематок і молодняку досліджуваних генотипів;
  з’ясувати терморегуляційну здатність організму овець до спекотних погодних умов;
  дати порівняльну характеристику росту, розвитку і м’ясної продуктивності молодняку овець дослідних груп;
  встановити економічну ефективність вирощування чистопородного і помісного поголів’я (олібс × дніпропетровський тип) в степовій зоні України.
  Об’єкт дослідження фізіолого-біохімічні та імунологічні процеси в організмі овець порід олібс, асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу та їх помісей за адаптації до еколого-господарських умов степової зони України.
  Предмет дослідження параметри мікро- і макроклімату, показники неспецифічної резистентності, імунобіологічної реактивності, росту, розвитку та м’ясної продуктивності овець досліджуваних генотипів.
  Методи дослідження: для досягнення поставленої мети були використані гігієнічні, клініко-фізіологічні, гематологічні (морфологічні, біохімічні, імунологічні), зоотехнічні та біометричні методи досліджень.
  Наукова новизна отриманих результатів. Уперше на основі проведених комплексних досліджень з’ясовані біологічні особливості овець порід олібс, асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу та їх помісей з теоретичним обґрунтуванням і оцінкою їх адаптаційної здатності.
  При цьому за показниками природної резистентності, імунобіологічної реактивності, легеневого дихання, газоенергетичного обміну та теплостійкості доведена позитивна пристосувальна можливість чистопородного за олібсом і помісного молодняку, отриманого від схрещування маток місцевого дніпропетровського типу з баранами-плідниками імпортованої породи олібс, до еколого-господарських умов степової зони України майбутнього ареалу їх розведення.
  Отримані нові дані про забійні показники баранців різного походження у молодому віці та про особливості росту і розвитку молодняку різних генотипів.
  Практична значимість отриманих результатів. Одержані матеріали дозволяють обґрунтувати доцільність використання баранів-плідників породи олібс у селекційному процесі щодо удосконалення продуктивних показників популяції овець дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи в господарствах степової зони України з високим рівнем природної резистентності організму на тлі притаманних цьому регіонові еколого-господарських умов. Результати досліджень можуть бути використані при формуванні племінного повноцінного стада і при розробці гігієнічних заходів по спрямованому вирощуванню ремонтного молодняку з високим потенціалом природної стійкості організму. Для проведення поглибленого тестування вівцепоголів’я породи олібс та асканійської дніпропетровського типу за показниками фізіологічного статусу організму, його неспецифічної резистентності та імунобіологічної реактивності варто використовувати положення: Рекомендації з тестування імунобіологічного статусу організму овець порід олібс, тексель та асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу за еколого-господарських умов Степу України” (Дніпропетровськ, 2007).
  Теоретичні і практичні напрацювання з дисертаційної роботи можуть бути використані при читанні лекцій з курсів Гігієна тварин”, Фізіологія сільськогосподарських тварин” Розведення сільськогосподарських тварин” Вівчарство” студентам факультетів ветеринарної медицини і біотехнологічного.
  Особистий внесок здобувача. Всі експериментальні дослідження, підготовка об’єкту дослідження, одержання результатів, їх аналіз та статистична обробка, підбір і узагальнення літературних джерел проведені автором особисто. Визначення ним біохімічних та імунологічних показників крові проводилось у науково-дослідній проблемній лабораторії фізіології і функціональної морфології продуктивних тварин ДДАУ і у міській централізованій імунологічній лабораторії міста Дніпропетровська, за консультативною допомогою фахівців.
  Наукова інтерпретація та узагальнення отриманих результатів у висновках та пропозиціях, підготовка та написання дисертації і автореферату здійснено здобувачем самостійно при консультації наукового керівника. Автор дисертації висловлює щиру подяку за наукові консультації доктору сільськогосподарських наук, професору Шуваєву Василю Тихоновичу та за надання бази для проведення науково-виробничих дослідів генеральному директору ТОВ Шаролезька вівця” Швидько Петру Васильовичу.
  Апробація результатів. Основні матеріали дисертаційної роботи доповідались і були схвалені на:
  щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Дніпропетровського державного аграрного університету (2005-2008 рр.);
  міжнародній науково-практичній конференції Кроки науки на зустріч виробництву” ( м. Дніпропетровськ, грудень, 2006 р.);
  міжнародній науково-практичній конференції Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики” (м. Житомир, травень, 2007 р.);
  міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики” (м..Львів, червень, 2007 р.);
  міжнародній науково-практичній конференції Проблеми сучасної генетики та селекції с.-г. тварин” присвяченої 100-річчю з дня народження видатного вченого, заслуженого зоотехніка України, професора М.О. Селеха (м..Дніпропетровськ, жовтень, 2006 р.).
  регіональній науково-практичній конференції Здобутки вчених-аграріїв у вирішенні проблем виробництва тваринницької продукції” присвяченій 85-й річниці заснування Дніпропетровського державного аграрного університету (м. Дніпропетровськ, 25-26 вересня, 2007 р.)
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з яких 8 у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нові гігієнічні підходи у вирішенні наукової задачі, що виявляється у з’ясуванні адаптаційної здатності імпортованої м'ясної породи овець олібс канадської селекції і помісей першого покоління, отриманих схрещуванням баранів цієї породи з матками місцевої м’ясо-вовнової асканійської породи дніпропетровського типу за еколого-господарських умов степової зони України. На основі комплексних гігієнічних, фізіолого-біохімічних, імунологічних та зоотехнічних досліджень доведено як у чистопородному, так і у помісному варіантах з асканійською породою здатність овець цієї породи успішно адаптуватися до зональних умов ареалу майбутнього їх розведення при створенні для них покращених умов утримання і енергетичного живлення, що має прикладне значення у селекційному процесі по створенню масиву вівцепоголів’я м’ясного напряму продуктивності.
  1. На сезонні коливання погодно-кліматичних умов, притаманних регіону Придніпров’я, організм імпортованих вівцематок породи олібс відчутно реагував змінами свого фізіологічного статусу. Більш комфортними для тварин виявились погодні і кормові умови перехідних сезонів року (осінь, весна), а дещо дискомфортними зимового періоду. Так, на зимові природно-кліматичні і кормові умови матки породи олібс, порівняно до місцевого дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи, реагували більш значним зниженням кількості формених елементів крові (еритроцитів і лейкоцитів), вмісту гемоглобіну, проте вони мали перевагу за вмістом загального білка, та за активністю амінотрансфераз. Ці тварини також поступалися показниками резистентності організму: за активністю і інтенсивністю нейтрофільного фагоцитозу на 16,8 і 37,0% (Р<0,05), за вмістом гама-глобулінової фракції білка на 36,6% (Р<0,05). У літньо-осінній сезон вівцематки породи олібс, навпаки, переважали своїх ровесниць асканійської породи за кількістю еритроцитів і вмістом загального білка, суттєво не поступаючись при цьому показниками резистентності організму.
  2. Реакція у вівцематок імпортної породи олібс на спекотні температурні умови, характерні для літнього періоду степової зони України, була більш виразною чим в аналогів місцевої асканійської породи дніпропетровського типу. На температурне навантаження при спекотних погодних умовах матки породи олібс реагували більшим підвищенням температури тіла та частоти дихальних рухів; за коефіцієнтом теплової уразливості вони переважали своїх одноліток з місцевої асканійської породи на 8,6% (Р<0,05), що свідчить про їх меншу витривалість до екстремального погодно-температурного фактору.
  3. За показниками легеневого дихання і газоенергетичного обміну вівцематки імпортованої породи олібс в еколого-господарських умовах степової зони України переважали своїх ровесниць асканійської м'ясо-вовнової породи дніпропетровського типу, що свідчить про потенційно більш високий перебіг окисно-відновних процесів в їх організмі. Так, у них були вищими: глибина дихання на 64,1%, вентиляція легенів на 12,5%, споживання кисню на одиницю маси тіла на 19,9%, теплопродукція на 19,6% (Р<0,050,01).
  4. За морфо-біохімічними показниками крові, молодняк породи олібс у всі періоди постнатального розвитку перевищував своїх ровесників асканійської породи дніпропетровського типу за кількістю еритроцитів, вмістом гемоглобіну, загального білка і його альбуміновою фракцією та за активністю ферментів переамінування. Напівкровні помісі молодняку за усіма морфо-біохімічними показниками крові займали здебільшого проміжне місце поміж вихідними породами.
  5. За імунологічними показниками, перевагу перед однолітками породи олібс мали ягнята місцевої асканійської породи дніпропетровського типу. У них за періодами росту (в 1, 4, 8 і 12 міс.) відмічалося збільшення фагоцитарної активності нейтрофілів крові на 13,4 (Р<0,01); 3,8; 8,5 і 5,2%, фагоцитарної інтенсивності на 38,8 (Р<0,01); 29,8 (Р<0,05); 13,3 і 14,3%, вмісту гама-глобулінової фракції білка на 6,5; 29,3; 19,3 і 57,3% (Р<0,050,01).
  Помісні ягнята першого покоління за імунологічною реактивністю більше наближалися до ровесників місцевої асканійської породи, а за кількістю Т- і В-лімфоцитів в крові вони у деякі вікові періоди навіть переважали своїх одноліток вихідних порід, що свідчить про прояв у них потужного арсеналу природного захисту.
  6. За реакцією на спекотні погодні умови степової зони України більш вразливими виявились чистопородні ягнята породи олібс і напівкровні помісні, отримані від схрещування маток місцевої асканійської породи дніпропетровського типу з баранами породи олібс. На температурне навантаження з боку зовнішнього середовище вони реагували, по відношенню до однолітків місцевої породи, більш значним підвищенням температури тіла і частоти дихальних рухів; коефіцієнт теплової уразливості при цьому збільшувався у помісних на 7,9, а у чистопородних на 11,6% (Р<0,05).
  7. За показниками легеневого дихання і газоенергетичного обміну тварини чистопородні за олібсом і помісні, за еколого-господарських умов Степу України, перевершували своїх місцевих чистопородних асканійських ровесників у 6 і 12-ти місячному віці, що свідчить про більш високий перебіг окисно-відновних процесів в їх організмі. Загальна теплопродукція у них переважала таку в аналогів місцевої асканійської породи в 1,3 і 1,4 раза, а вентиляція легенів на 13,9 і 25,5% (Р<0,05).
  8. Баранці та ярки чистопородні за олібсом і помісні перевищували однолітків асканійської породи дніпропетровського типу за середньодобовими приростами живої маси від народження до 12-місячного віку на 60,1 і 30,1 (Р<0,050,01) та на 48,7 і 24,9% (Р<0,010,001), а за коефіцієнтом росту відповідно на 54,4 і 39,0% та на 46,2 і 30,4% (Р<0,050,01).
  9. За результатами контрольного забою у 6-ти місячному віці помісні баранці мали вищі показники, у порівнянні до контрольних аналогів місцевої асканійської породи (в %): за забійним виходом на 10,5, масою внутрішнього жиру на 17,9 (Р<0,05), масою м’якоті на 10,0 (Р<0,05), коефіцієнтом м’ясності на 8,6 і за виходом м’якоті з розрахунку на 1 кг передзабійної живої маси на 6,6. Вони мали більшу абсолютну масу внутрішніх паренхіматозних органів: легенів на 8,1; серця на 26,7; печінки на 25,0; селезінки на 25,0; сім’яників на 66,6 (Р<0,05); тимусу на 36,0% (Р<0,05).
  10. При реалізації у якості племінного матеріалу від ярок у річному віці чистий прибуток (в грн.) становив від одної голови: породи олібс 3054,85; помісних 864,28; асканійської породи дніпропетровського типу 693,86. В результаті більш високої м’ясної продуктивності помісних баранців, господарством на 1 голову у 6-ти місячному віці додатково отримано 242 грн.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абовян Ю.Г. Возрастные и породные особенности естественной резистентности крупного рогатого скота, разводимого в Армянской ССР / Ю.Г. Абовян // Доклады ВАСХНИЛ. М.: ВАСХНИЛ, 1991. С. 36 39.
  2. Абонеев В.В. Естественная резистентность и гематологические показатели крови у молодняка овец разного происхождения / В.В. Абонеев, Л.Н. Скорых // Овцы, козы, шерстяное дело. 2002. № 3. С. 20 22.
  3. Агаркова Т.А. Поглотительная способность нейтрофилов у крупного рогатого скота и ее значение в оценке резистентности животных / Т.А. Агаркова // Паразиты и паразитарные болезни в Зап. Сибири. Новосибирск, 1996. С. 105 106.
  4. Акліматизація і продуктивність імпортної худоби на півдні України / [Н. Кононенко, І. Салій, М. Буюклу та ін.] // Тваринництво України. 1998. № 3. С. 4 6.
  5. Алексина Л.А. Дискуссионные вопросы понятия адаптации / Л.А. Алексина // Морфофункциональные особенности адаптации организма: сб. науч. тр. Ленинград, 1988. С. 78 80.
  6. Андреева З.П. Обмен веществ и энергии у чистопородных и помесных ягнят / З.П. Андреева // Тр. ВНИИ овцеводства и козоводства. Ставрополь, 1972. Т. 3, Вып. 2. С. 43 51.
  7. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / Анохин П.К. М.: Наука, 1980. 196 с.
  8. Антиоксидантний захист та вільнорадикальне окислення в органах травлення птиці / [Цехмістренко С.І., Клименко О.Н., Кононський О.І. та ін.] // Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах: зб. наук. праць. Вінницький державний аграрний університет. Вінниця, 2005. Вип. 22. С. 9 14.
  9. Антонець О.Т. Продуктивність австралійських мериносів та вплив на створення таврійського типу овець / О.Т. Антонець // Тваринництво України 2004. № 6. С. 69.
  10. Антонік І.І. Колір жиропоту і характеристика маси руна дворічних ярок асканійської породи таврійського типу племзаводу Червоний чабан” Херсонської області / І.І. Антонік // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. мед. 1999. Ч.2. С. 151 152.
  11. Апатенко В.М. Ветеринарна імунологія та імунопатологія / Апатенко В.М. К.: Урожай, 1994. 127 с.
  12. Аршавский И.А. Физиологические механизмы особенностей реактивности в различные возрастные периоды / И.А. Аршавский // Проблемы реактивности и шока: тр. 1-й Всесоюзн. конф. патфизиологов. М.: Медфиз, 1952. С. 216 222.
  13. Басонов О.А. Продуктивные и наследственные особенности овец горьковской и латвийской темноголовой пород при реципрокном скрещивании / О.А. Басонов, Ю.Н. Губанов // Современные достижения науки и практики в области селекции овец и коз, технологии производства шерсти, баранины, пуха, могера и их применение в новых экономических условиях хозяйствования: Материалы научной конференции 1618 мая 1991 г. Ставрополь: ВНИИОК, 1991. Ч. 2. С. 52 54.
  14. Бахмет К.А. Влияние активного моциона на течение родов и живой вес телят при рождении / К.А. Бахмет, М.П. Чайка, Т.С. Поманский // Научные труды Киевской опытной станции животноводства. Киев, 1962. Вып. 8. С. 58 66.
  15. Бельков Г.И. Естественная резистентность животных в зависимости от сезона года / Г.И. Бельков, Н.В. Нуриев, В.П. Сидорова // Резервы увеличения производства говядины: тр. Оренбургского с. х. института. Оренбург, 1984. С. 42 - 45.
  16. Беляева Н.Б. Иммунологические показатели крови в связи с различной генетической принадлежностью животных / Н.Б. Беляева // Особенности селекционной работы в животноводстве: науч. тр. МВА. М., 1984. С. 32 36.
  17. Биостимуляция резистентности организма сельскохозяйственных животных / [Медведский В.А., Соколов Г.А., Каштанова А.Н. и др.] // Состояние и проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии в животноводстве: сб. науч. трудов. Чебоксары, 2004. С. 150 153.
  18. Богданов Е.А. Избранные сочинения. / Богданов Е.А. М.: Госсельхозиздат, 1959. 382 с.
  19. Боголюбский С.Н. Развитие мясности овец и морфологические методы ее изучения / Боголюбский С.Н. Алма-Ата: Наука, 1971. 146 с.
  20. Болдырев А.А. Дискриминация между апоптозом и некрозом нейронов под влиянием окислительного стресса / А.А. Болдырев // Биохимия. 2000. Т. 65. Вып. 7. С. 981 990.
  21. Бороздин Э.К. Роль генетического фактора в эпизоотическом процессе / Э.К. Бороздин // Пути повышения резистентности с.-х. животных: тр. ВАСХНИЛ. М.: ВАСХНИЛ, 1985. С. 3 9.
  22. Бровар В.Я. Сила тяжести и морфология животных. АН СССР. / Бровар В.Я. М., 1960. С. 239.
  23. Бузлама В.С. Общая резистентность у животных при стрессе и ее регуляция адаптогенами / В.С. Бузлама // Докл. Рос. акад. с. х. наук. М., 1996. №1. С. 36 38.
  24. Буйлов С.В. Промышленное скрещивание и использование гетерозиса / С.В. Буйлов, Р.С. Хамицаев // Разведение полутонкорунных мясо-шерстных овец. М.: Колос, 1981. С. 205.
  25. Василевич Ф.И. Показатели естественной резистентности и оценки Т- и Б-систем иммунитета при демодекозе крупного рогатого скота / Ф.И. Василевич, М.В. Родовенко // Воспр. физ.-хим., биол. в ветер. Московская гос. акад. вет. мед. и биотехнологии, 1995. С. 74 76.
  26. Веланська Н.В. Вміст і відношення: піт : жир у вовні баранів плідників асканійської породи традиційної селекції, таврійського внутрішньо породного типу і породи австралійський меринос / Н.В. Веланська // Науков. вісник Львів. держ. акад. вет. мед. 1999. Ч.2. С. 159 160.
  27. Вершигора А.Е. Обща иммунология: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / Вершигора А.Е. К.: Вища школа, 1990. С. 72 77.
  28. Ветеринарна клінічна біохімія / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. Біла Церква, 2002. 400с.
  29. Використання результатів диспансеризації для корекції технологій утримання худоби і свиней в господарствах регіонів, забруднених радіонуклідами / [Демчук М.В., Павлюк Я.С., Козенко О.В. та ін.] // Сучасні проблеми екології та гігієни виробництва продукції тваринництва: зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2000. Вип. 8. Т. 1. С. 66 70.
  30. Високос М. Вікові особливості дихання й газообміну у ягнят різних генотипів / М. Високос, А. Заярко // Тваринництво України. 2008. №1. С. 4547.
  31. Високос М.П. Порівняльна оцінка динаміки показників крові імпортних порід овець тексель і олібс за сезонами року в еколого-господарських умовах степу України / М.П. Високос, А.О. Заярко, Є.В. Чумак // Науков. вісник Львів. держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. 2007. Т.9. № 1(32). С 28 33.
  32. Високос М.П. Вікові особливості імунологічної реактивності ягнят різних генотипів за еколого-господарських умов степової зони України / М.П. Високос, А.О. Заярко, Є.В. Чумак // Вівчарство: міжвідом. тематич. наук. зб. Нова Каховка: Пиел. 2007. Вип. 34. С. 105109.
  33. Високос М.П. Імунологічна реактивність імпортованої голштинської худоби за сезонами року в умовах Степу України / М.П. Високос, Р.В. Милостивий // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2006. № 1. С. 5052.
  34. Високос М.П. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин / Високос М.П., Чорний М.В., Захаренко М.О. Харків: Еспада, 2003. 218 с.
  35. Високос М.П. Показники газоенергетичного обміну у вівцематок різних генотипів за еколого-господарських умов степу України / М.П. Високос, Є.В. Чумак , А.О. Заярко // Вісник ДДАУ. 2007. № 2. С. 99 101.
  36. Високос М.П. Теплостійкість імпортних порід овець олібс та тексель при адаптації до погодних умов Степу України / М.П. Високос, Є.В. Чумак, А.О. Заярко // Вісник ДДАУ. 2007. №1. С. 113 115.
  37. Витко Л.Н. Мясная и шерстяная продуктивность овец латвийской темноголовой породы и ее помесей с цигай-грубошерстными матками / Л.Н. Витко // Научные основы развития животноводства в БССР. Минск: Урожай, 1970. Вып 1. С. 153 159.
  38. Вікова мінливість масового та лінійного росту помісного молодняка овець в постнатальному онтогенезі / [Р.А. Кравців, Я.І. Кирилів, Д.П. Періг, М.І Муравський та ін.] // Науков. вісник Львів. держ. акад. вет. мед. 2000. Т. 7 (№ 1), ч.1. С. 16 24.
  39. Водолазкий М.Г. К вопросу акклиматизации импортных баранов / М.Г. Водолазкий // Овцы, козы, шерстное дело. 2002. № 3. С. 22 24.
  40. Волков С.С. Причини и механізми зниження заплідненості корів та її корекція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 Ветеринарне акушерство” / С.С. Волков. Львів, 2002. 20 с.
  41. Воложин А.И. Адаптация и компенсация универсальный биологический механизм приспособления / А.И. Воложин, Ю.К. Субботин М.: Медицина, 1987. 176 с.
  42. Вороненко В.І. Ресурсозберігаючі технології виробництва конкурентоспроможної продукції вівчарства / В.І. Вороненко, О.Д. Горлова // Вівчарство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Айтлант, 2005. Вип. 31 32. С. 3.
  43. Гараздюк Г. Поживність ґрунтів України та їх вплив на життєздатність тварин / Г. Гараздюк // Тваринництво України. 2002. № 11. С. 24 25.
  44. Гаркави Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Ростов-на-Дону: Наука, 1990. 120 с.
  45. Герасимчук А.В. Тесторне значення ознак неспецифічної резистентності для прогнозування молочної продуктивності, життєздатності та відтворних якостей великої рогатої худоби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.00.16 Ветеринарна санітарія та гігієна” / А.В. Герасимчук Київ, 1993. 54с.
  46. Голиков А.Н. Адаптация сельскохозяйственных животных / А.Н. Голиков М.: Агропромиздат, 1985. 215 с.
  47. Головач П.І. Фізіологічний статус і продуктивність великої рогатої худоби на різних етапах постнатального онтогенезу за впливу інсуліну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук: спец. 03.00.13 Фізіологія людини і тварин” / П.І. Головач. Львів, 2004. 40 с.
  48. Горлова О.Д. Нові технологічні способи інтенсивної годівлі ягнят з використанням удосконаленого технологічного обладнання / О.Д. Горлова, В.С. Яковчук // Науков. вісник Львів. держ. акад. вет. мед. 2007. Т.9,ч.3. С. 44 49.
  49. Господарська оцінка молочних корів / [Сірацький Й.З., Данилків Я.Н., Пахолок А.А. та ін.] К.: Урожай, 1992. С. 5 12.
  50. Гофман Е.Л. Кисеньзалежний метаболізм, патогенетична профілактика і патогенетична терапія у машиністів локомотивів і осіб напруженої праці / Е.Л. Гофман // Львів: Світ, 1998. 332 с.
  51. А. с. 1394106 СССР Газоанализатор / В.Г. Грибан (СССР); опубл. 07.05.88, Бюл. №17.
  52. Грибан В.Г. До вікових особливостей енергетичних тканинних процесів у великої рогатої худоби та вплив на них біологічно активних речовин / В.Г. Грибан // Вісник с.-г. науки 1988. №1. С. 55 59.
  53. Грибан В.Г. Особенности энергетических процессов у крупного рогатого скота и овец и их изменение под влиянием биологически активных веществ: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора биол. наук: спец. 03.00.13 Физиология человека и животных” / В.Г. Грибан. Львов, 1988. 32 с.
  54. Грибан В.Г. Клінічна біохімія тварин / Грибан В.Г., Чумак В.О., Немировський В.І. Дніпропетровськ. 2001. 160 с.
  55. Грищенкова Е.М. Влияние моциона на рост и развитие нетелей холмогорской породы / Е.М. Грищенкова // Доклады Московской с.-х. академии им. А.К. Тимирязева. Москва, 1957. Т. 4. Вып. 30. С. 171 177.
  56. Гущин В.Н. Закономерности терморегуляции у овец в моделируемых условиях / В.Н. Гущин, Н.Н. Потемкина // Ветеринария. 1995. № 5.С. 45 48.
  57. Даниленко П.К. Результаты скрещивания / П.К. Даниленко // Овцеводство. 1989 №2 С. 17 19.
  58. Данчук В. Оксидаційний стрес патологічний процес чи адаптація? / В. Данчук, Ю. Микитин, О. Данчук // Тваринництво України 2004. №4. С. 21 23.
  59. Данчук В.В. Цитологічні аспекти постнатального оксидаційного стресу у поросят / В.В. Данчук // Наук. техн. бюл. Ін-ту біол. тварин. 2001. Вип. 12. С. 276 281.
  60. Двалишвили В.Г. Влияние разного уровня кормления и структуры рационов на продуктивность растущих баранчиков породы ромни-марш / В.Г. Двалишвили, С.Д. Монгуш // Овцы, козы, шерстяное дело. 2002. № 1. С. 68 71.
  61. Демчук М. Основні проблеми у скотарстві Волині / М. Демчук, Є. Гаврилець, О. Козенко // Тваринництво України. 1999. № 34. С. 7.
  62. Демчук М.В. Вплив парентерального введення тривітаміну і корекції раціону полісолями мікроелементів на показники еритроцитів системи крові бугаїв-плідників / М.В. Демчук, О.В. Козенко // Аграрна наука і освіта. 2003. Т. 4. (№3-4). С. 80 84.
  63. Демчук М.В. Гігієна тварин: [підручник для студентів вищих аграр. закл. освіти] / [М.В. Демчук, М.В. Чорний, М.О. Захаренко, М.П. Високос]. [2-е вид.] Харків: Еспада, 2006. 520 с: іл.
  64. Джапаридзе Т.Г. Овцеводство / Т.Г. Джапаридзе, В.С. Зарытовский, Е.П. Шугай М.: Колос, 1984. 446 с.
  65. Дмитриев А.Ф. Роль естественной резистентности при акклиматизации сельскохозяйственных животных / А.Ф. Дмитриев // Тр. Целиноград. сельхоз. ин-та. Целиноград, 1970. Т.8. Вып. 10. С. 27 34.
  66. Дубина В.В. Роль активных форм кислорода в качестве сигнальных молекул в метаболизме тканей при состояниях окислительного стресса / В.В. Дубина // Вопросы медицинской химии. 2001. №6. Т. 47. С. 561 581.
  67. Евдаков А.Н. Значение функциональных систем в приспособлении с.-х. животных к факторам среды / А.Н. Евдаков // Тр. Кубанского с.-х. института. Краснодар, 1958. Вып. 181. С. 3 32.
  68. Ерохин С.А. Динамика производства мяса по странам и континентам мира / С.А. Ерохин // Овцы, козы, шерстное дело. 2000. № 2. С. 7 13.
  69. Жебровский Л.С. Прогнозирование молочной продуктивности крупного рогатого скота / Жебровский Л.С., Комисаренко А.Д., Митько В.Е. Л.: Колос, 1980. 142 с.
  70. Жиряков А.М., Хамицаев Р.С. Промышленное скрещивание овец / А.М. Жиряков, Р.С. Хамицаев М.: Агропромиздат, 1986. 112 с.
  71. Задорожня О.М. Ефективність схрещування баранів м’ясної породи олібс з матками дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.- г. наук: спец. 06.02.01 Розведення та селекція тварин” / О.М. Задорожня. Харків, 2005. 18 с.
  72. Занкевич О.Г. Особенности шерстной и мясной продуктивности австрало-асканииских помесей: дис доктора с.-х. наук: 06.02.01 / О.Г. Занкевич. Аскания-Нова, 1986. С. 63.
  73. Заярко А. Вікова реактивність організму ягнят / А.О. Заярко // Тваринництво України. 2007. №8. С. 19 22.
  74. Заярко А.О. Забійні показники м’ясної продуктивності помісного молодняка овець порід олібс і асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу / А.О. Заярко // Кроки науки на зустріч виробництву: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції 4 груд. 2006 р. / М-во аграр. політики, Інститут тваринництва центральних районів УААН. Дніпропетровськ, 2006. С. 265 268.
  75. Заярко А.О. Реактивність організму овець порід олібс та і асканійської м'ясо-вовнової дніпропетровського типу за умов систем утримання / А.О. Заярко // Науков. вісник Львів. держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. 2007. Т.9, № 2 (33), Ч. 3. С 156 159.
  76. Заярко А.О. Показники крові ягнят, отриманих схрещуванням баранів порід олібс і тексель з матками асканійської породи / А.О. Заярко, Є.В. Чумак // Вісник ДДАУ. 2006. №2. С. 141 143.
  77. Заярко А.О. Розвиток помісного молодняка овець різних генотипів / А.О. Заярко, Є.В. Чумак // Тваринництво України. 2007. №3. С. 16 17.
  78. Здатність голштинської худоби до адаптації в умовах Придніпров’я / [В.І. Барабаш, В.І. Петренко, А.А. Лоза та ін.] // Науков. вісник Львів. держ. акад. вет. мед. 1999. Вип.3, Ч. 2. С. 152 155.
  79. Ибрагимов Ю.Н. Некоторые результаты предродовой стрижки овец / Ю.Н. Ибрагимов, Г.В. Завгородняя // Овцы, козы. Шерстяное дело. 2005. №4. С 35 37.
  80. Игнатьева Г.А. Иммунная система и патология / Г.А. Игнатьева // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1995. № 4. С. 26 37.
  81. Ильчевич Н.В. Антитела и регуляция функций организма / Ильчевич Н.В., Лисяный Н.И., Янчий Р.И. К.: Наукова думка, 1986. 248 с.
  82. Использование генетических методов профилактики болезней животных и создание устойчивых к экстремальным условиям пород, линий, семейств / Н.Г. Дмитриев, А.И. Жигачев, С.М. Федорова // Повышение генет. потенциала молочного скота: науч. тр. ВАСХНИЛ. М.: Агропромиздат, 1986. С. 146 151.
  83. Исследование крови животных и клиническая интерпретация полученных результатов / [В.И. Левченко, П.Ф. Шевчук, Н.П. Прудеус и др.]. Белая Церковь, 1987. 41с.
  84. Карликов Д.В. Селекция скота на устойчивость к заболеваниям / Д.В. Карликов М.: Росселъхозиздат, 1984. 190с.
  85. Кармолиев Р.Х. Участие белков крови в биохимической адаптации организма крупного рогатого скота к условиям жизни / Р.Х. Кармолиев // С.-х. биол. 1990. №2. С. 141 143.
  86. Касоев М.М. Убойные и мясные качества цигайских баранчиков черноморского и приазовского внутрипородных типов и их помесей с асканийскими черноголовыми баранами / М.М. Касоев // Овцы, козы, шерстяное дело. 1999. №3. С. 26 27.
  87. Каталог инструкций к диагностическим наборам производства. Днепропетровск, 2002. 68с.
  88. Каци Г.Д. Структурно-функціональні особливості систем захисту шкіри новонароджених сільськогосподарських тварин / Каци Г.Д., Губарєв А.А., Кретов О.А. // Вісник ДДАУ. 2002. № 2. С. 125 127.
  89. Кацы Г.Д. Акклиматизационная способность новых генотипов молочного скота в условиях Донбасса / Кацы Г.Д., Тывончук С.А., Савро В.А. // Вісн. східноукр. держ. ун-т
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+