СТАН ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ
 • скачать файл:
 • Название:
 • СТАН ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ
 • Кол-во страниц:
 • 215
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

  на правах рукопису


  Кузюк Людмила Григорівна

  УДК 612.2+616.24-508.4-053.5“312“


  СТАН ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ


  14.01.10 – педіатрія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук  Науковий керівник:
  доктор медичних наук, професор Л.В.Квашніна


  Київ – 2011
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ... 4
  ВСТУП…………………………………………………………………… 6
  РОЗДІЛ 1. Стан системи зовнішнього дихання та адаптаційні можливості дитячого організму (огляд літератури)…………………..
  12
  1.1. Здоров’я, норма і адаптаційні можливості дитячого організму .…….....................................................................
  12
  1.2. Функція зовнішнього дихання в медичній практиці з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей організму та фактори, що обумовлюють зміни спірографічних показників ….…..……………….


  22
  РОЗДІЛ 2. Матеріали, методи досліджень та клінічна характеристика здорових дітей шкільного віку ………
  37
  2.1 Матеріали і методи дослідження …………………... 37
  2.2 Клінічна характеристика дітей шкільного віку …… 50
  РОЗДІЛ 3. Загальна оцінка фізичного розвитку, його гармонійності та соматотипу у здорових дітей шкільного віку на сучасному етапі.…………………….

  59
  РОЗДІЛ 4. Показники функції зовнішнього дихання у здорових школярів з урахуванням віку, статі та соматотипологічних особливостей організму дитячої популяції України ………………………………………..
  4.1. Статево-вікові особливості параметрів функції зовнішнього дихання у здорових дітей шкільного віку та їх нормативні значення ……………………………….
  4.2. Соматотипологічні особливості показників функції зовнішнього дихання у здорових хлопців і дівчат різних вікових груп ………………………………………
  4.3. Взаємозв’язок параметрів функції зовнішнього дихання з показниками фізичного розвитку та моделювання належних величин показників функції зовнішнього дихання на основі розроблених регресійних рівнянь ……………………………………..


  85


  85


  118
  144
  РОЗДІЛ 5. Нормативні показники функціональних проб у здорових дітей шкільного віку (проби Штанге, Генчі, нормативні показники індексу Скибінські, проба Руф’є, індекс функціональних змін організму) ..………


  159
  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ…….. 185
  ВИСНОВКИ………………………………………………………..……. 209
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………….. 212
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………… 213
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичної задачі сучасної педіатрії – встановлення нормативних значень спірографічних показників у здорових дітей І-ІІ груп здоров’я з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей розвитку дитячого організму.
  1. При аналізі стану здоров’я сучасних школярів під час проведення скринінгового обстеження встановлено, що діти І групи здоров’я склали 13,3 %, ІІ – 30,4 %, ІІІ-V – 56,5 %. Статистично доведено, що для кожного вікового періоду існує певна спрямованість типу тілобудови: спостерігається переважно мезосомальний соматотип (47,9-60,2 %), особливо серед хлопців в 6, 8 та 17 років (90,3 %, 78,6 і 78,3 % відповідно), а серед дівчат – в 9 та 10 років (69,2 % і 70,0 % відповідно).
  2. Визначені зміни повікових темпів росту та розвитку дітей 6-17 років, які заключаються в зміні не тільки абсолютних величин приросту окремих антропометричних параметрів, але і часу наступлення періодів найбільшого і найменшого приросту. Доведено, що найбільший приріст антропометричних показників фізичного розвитку у хлопців відмічається в 7, 11-12, і 15 років, а у дівчат – в 7-8, 10-11 і 13-14 років.
  3. Доведено, що темпи приросту показників фізичного розвитку залежать не тільки від віку та статі, але й від соматотипу: у хлопців з мікросоматотипом найбільший приріст антропометричних показників спостерігається в 15-16 років, у макросоматиків – в 10-11 років, а у мікросоматиків – в 7 та 13 років; у дівчат з мікросоматотипом – в 7 років, мезосоматотипом та макросоматотипом – в 11-13 років (р
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)