Інтернет. Комп'ютерні мережі. : Интернет. Компьютерные сети. • Название:
 • Інтернет. Комп'ютерні мережі.
 • Альтернативное название:
 • Интернет. Компьютерные сети.
 • Кол-во страниц:
 • 53
 • ВУЗ:
 • Мукачівський державний університет
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • Зміст


  ВСТУП...3
  РОЗДІЛ 1. Загальна структура Інтернет5
  1.1.Загальна характеристика Інтернет5
  1.2.Статистичні дані відносно Інтернет.7
  1.3.Історія виникнення мережі мереж....8
  Розділ 2. Робота в комп’ютерній мережі Інтернет..10
  2.1. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет..10
  2.2. Сервіси, протоколи та адресація ресурсів..12
  2.3. Приєднання до мережі Інтернет..18
  РОЗДІЛ 3. Передача даних у Інтернет.20
  РОЗДІЛ 4. Види підключення до Інтернет..22
  4.1. Телефонна лінія, що комутирується22
  4.2. Виділена мережа24
  4.3. Радіоканал..26
  4.4. Супутниковий канал.27
  4.5. Мережа кабельного телебачення.30

  ВИСНОВКИ31
  ЛІТЕРАТУРА..34
  ДОДАТКИ....35  ВСТУП

  На початку 90-х років минулого століття в Україні про Інтернет знали небагато. Нині Інтернет увійшов у життя мільйонів людей, хоча говорити про високий рівень доступу до нього не можна.
  Інтернет” - глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. Сьогодні вона, має близько 1,5 мільярди абонентів у більш ніж 200 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Iнтернет” утворив як би ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам в усьому світі, одна з одною.
  Інтернет”, що служив колись винятково дослідницьким і навчальним групам, чиї інтереси простиралися лише до доступу до суперкомп'ютерів, стає усе більш популярним у світі, особливо у світі інформації.
  Відбувається це з кількох причин. По-перше, Інтернет” міцно ввійшов у життя багатьох людей; по-друге, він не тільки претендує, але вже зайняв визначне місце серед традиційних ЗМІ. І очевидно, з огляду на дуже швидкий прогрес наукової думки в наш час, у найближче десятиліття, можливо у двадцятиліття, займе головне місце серед традиційних джерел інформації. На сьогоднішній день Інтернет” включає і відображає майже всі сфери життя суспільства. Він значною мірою впливає на економічне, політичне і культурне життя як однієї країни, так і світу в цілому.
  Історичний розвиток людства, досягнення науки, техніки і технологій сприяли і сприяють удосконаленню й засобів масової комунікації.
  Першим технологічним проривом науковці вважають винайдення писемності, починаючи з настінних малюнків, ієрогліфів на папірусі та різьби на дереві до примітивних верстатів та потужних друкарських комплексів.
  Наступний серйозний крок здійснив російський винахідник Попов. Радіо і нині є одним з провідних каналів передачі та поширення інформації. Його загальнодоступність дозволяє величезним за обсягом аудиторіям отримувати новини з усіх країн світу.
  Нова технологічна ера поширення інформації наступила з винайденням братами Люм'єр кінематографа та розвитком телебачення. За статистичними даними, оприлюдненими Вероніс Сулер у 1999 році, 84 відсотки людей отримують новини через телевізійні канали. Видовищність телебачення, створення ефекту присутності сприяють постійному збільшенню глядацької аудиторії.
  Досягненням наукового потенціалу та технологічних засобів стало винайдення Інтернету, що поєднує у собі функції практично всіх сучасних ЗМІ - преси, фотожурналістики, радіо, телебачення. Мережа синтезує текст, звук, відео. Крім того, має ще й власні ознаки - гіпертексти, гіперпосилання, мультимедіа... А ефект присутності, про який ми вже згадували і який вважається однією зі специфічних властивостей телебачення, в Інтернеті знайшов не тільки своє втілення, але й сприяв його розвитку. "Віртуальні розмови", прямі ефіри, телемости, телеконференції - і все це в режимі "ріал тайм" (real time - реальний час) - це ті складники, без яких нині немислима мережа.
  Удосконалення мережі, а найголовніше її унікальна можливість оперативно доносити інформацію до аудиторії в будь-якому кутку світу, використовуючи властивості різних традиційних засобів масової інформації, спричинили виникнення новітнього ЗМІ - Інтернет-журналістики. Враховуючи швидкий прогрес наукової думки, найближчими десятиліттями Інтернет мас-медіа займуть одне з провідних місць, а може й найголовніше, серед традиційних джерел інформації.
  На сучасному історичному етапі виникла нагальна потреба підготовки спеціалістів у галузі Інтернет-медіа. Саме тому дисципліна "Інтернет-журналістика" увійшла до навчальних планів Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Список литературы:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Булгаков В.Б. Золотой век бесплатного Интернета”. // Комп&ньоН. - 1999. - №11 (111) 15березня 19 березня. 24 с.
  2. Базилевич М. Комп’ютерні мережі // Інформатика. -2007. - №40. С.10-12
  3. Гордієнко Г.В. Входження України у всесвітню систему інформації. // Нова політика. - 1999 р. - №5 С. 64-67.
  4. Демонополізація Інтернету”. // Молода дипломатія. - 2000. - №4 (18). 17с.
  5. Інформаційна тривога. // Пробудись. - 1998. - 8 січня. С. 3-12.
  6. Інформатика та комп`ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. К.: КНЕУ, 2002. 534с.
  7. Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 класів середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. - К.:Навчальна книга, 2002.-496с.: іл.
  8. Інформатика та комп`ютерні технології: Навч.-метод. посібник/ Дибкова.
  9. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В.П. Гондол, А.Г. Дерев`янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред. В.П. Гондола. К.:Либідь, 2000. 320 с. укр. і рос. Мовами.
  10. Кушніренко А.Г., Леонов А.Г., Кузьменко М.А. та інші. Информационные и комуникационные технологии в образовании. // Информатика и образование. - 1998. - №5. С. 85-92.
  11. Мелешко К.Б. Інтернет” ворота в Україну. // Політика і культура. - 2001 р. - №1 (84) / 16-21 січня. С. 30-32.
  12. Новые информационные технологии. - М.: Дрофа. - 1999. С. 48-67.
  13. Сек А.А. Журналістика тікає в Інтернет” // Україна молода. - 2000. - 20 жовтня. 4 с.
  14. Сталенко С.М. UA-нет напередодні мережевого буму. // Політика і культура. - 2001. - №5 (88) / 13-19 лютого. - С. 34-36.
  15. Тимченко О.Л. Ну, комп’ютере ти даєш! // Україна молода. - 1999. - 23 червня. 5 с.
  16. Чубукова О.Д. Інформаційний вибух!.. Інформаційний голод. // Віче /2 (95) 2000. - С. 133-137.
  17. Що таке Інтернет”? // Пробудись. - 1997. - 22 липня. С. 3-13.

  Эд Крол. Все об Internet. Руководство и каталог. Киев, Торгово-издательское
  бюро BHV, 1995, 591с.
  Richard J.Smith, Mark Gibbs. Navigating the Internet. SAMS PUBLISHING, A
  Division of Prentice Hall Computer Publishing, Indianapolis, 1994, 640p.
  Graig Hunt. TCP/IP. Network Administarition. O'Reilly & Associates, Inc.
  103 Morris Street, Suite A Sebastopol, CA 95472, 1994, 474p.
  Cricket Liu, Jerry Peek, Russ Jones, Bryan Buus, and Adrian Nye with Gred
  George, Neophytos Iacovou, Jeff LaCoursiere, Paul Limdner, and Graid
  Strickland. Managing Internet Information Services. O'Reilly & Associates,
  Inc. 103 Morris Street, Suite A Sebastopol, CA 95472, 1994, 630p.
  Пол Гилстер. Навигатор Internet. Путеводитель для человека с компьютером и
  модемом. Джон Уайли энд Санз. Москва - 1995, 735с.
  Copyright ©1996, Didactic
  Lab IIRTC UNESCO/IIP. All rights reserved.
  Last modified: 13-Dec-96 07:06
  Засоби масової інформації Internet: www.referaty.com.ua, www.bankreferatov.ru, www.ukrref.ua та інші.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)