Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічно­го мовлення майбутніх філологів : Ма Минь Методика обучения устной китайского диалогической речи будущих филологов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічно­го мовлення майбутніх філологів
 • Альтернативное название:
 • Ма Минь Методика обучения устной китайского диалогической речи будущих филологов
 • Кол-во страниц:
 • 199
 • ВУЗ:
 • у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Ма Мінь, аспірант кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київ­ського національного університету імені Тараса Шевчен­ка: «Методика навчання усного китайського діалогічно­го мовлення майбутніх філологів» (13.00.02 - теорія та методика навчання - східні мови). Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса
  Шевченка


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Кваліфікаційна наукова
  праця на правах рукопису
  МА МІНЬ
  УДК 811.521.581:378.091.3(075.8)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО КИТАЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО
  МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
  13.00.02 – теорія та методика навчання: східні мови
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела
  _________________________________________ Ма Мінь
  Науковий керівник – АСАДЧИХ Оксана Василівна, доктор
  педагогічних наук, доцент
  КИЇВ – 2018  ЗМІСТ
  ВСТУП.......................................................................................................................... 13
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ
  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО КИТАЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
  У ЗВО УКРАЇНИ ......................................................................................................... 23
  1.1. Діалогічне мовлення як предмет дослідження і навчання філологів у ЗВО.. 23
  1.1.1.Лінгвофілософські передумови створення методики навчання майбутніх
  філологів діалогічного мовлення............................................................................... 24
  1.1.2. Лінгвістичний аспект навчання студентів-філологів усного китайського
  діалогічного мовлення ................................................................................................ 31
  1.1.3. Загальні дидактичні засади навчання майбутніх філологів-синологів усного
  китайського діалогічного мовлення .......................................................................... 41
  1.2. Психолінгвістичний та лінгводидактичний аспекти навчання студентівфілологів усного китайського діалогічного мовлення на середньому рівні......... 45
  1.2.1.Психолінгвістичні особливості оволодіння студентами усним китайським
  діалогічним мовленням на середньому рівні ........................................................... 50
  1.2.2. Лінгводидактичні особливості навчання китайського діалогічного
  мовлення з урахуванням психолінгвістичних характеристик середнього рівня.. 56
  1.3. Методичні засади навчання студентів зво усного китайського
  діалогічного мовлення з позицій компетентнісного і комунікативного підходів 65
  Висновки до розділу 1 ................................................................................................ 74
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ КИТАЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ
  МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-СИНОЛОГІВ НА СЕРЕДНЬОМУ
  РІВНІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ................................................................................ 77
  2.1. Особливості методики навчання усного китайського діалогічного мовлення
  відповідно до типів діалогічної взаємодії та етапів навчання................................ 78
  12
  2.1.1. Добір навчального матеріалу з автентичних китайських джерел для
  формування компетентності в різних типах діалогічної взаємодії........................ 90
  2.1.2. Методи, прийоми та навчально-організаційні форми у процесі навчання
  філологів-синологів усного діалогічного мовлення ................................................ 94
  2.1.3. Формування компетентності в усному китайському діалогічному мовленні
  студентів на різних етапах його навчання.............................................................. 100
  2.2. Рівні сформованості діалогічної компетентності філологів-синологів і
  критерії їх визначення............................................................................................... 117
  2.3. Модель реалізації методики формування усномовленнєвої діалогічної
  компетентності філологів-синологів на середньому рівні мовної підготовки ... 125
  Висновки до розділу 2 .............................................................................................. 130
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
  МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В
  УСНОМУ КИТАЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ
  ФІЛОЛОГІВ-СИНОЛОГІВ ...................................................................................... 132
  3.1. Планування та підготовка експерименту. Розроблення критеріїв та норм
  оцінювання китайського усного діалогічного мовлення ...................................... 132
  3.2. Аналіз та інтерпретація результатів експерименту ....................................... 140
  3.3. Методичні рекомендації до застосування методики формування
  компетентності в усному китайському діалогічному мовленні у студентів на
  середньому рівні мовної підготовки ....................................................................... 166
  Висновки до розділу 3 .............................................................................................. 170
  ВИСНОВКИ............................................................................................................... 173
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................. 179
  ДОДАТКИ.................................................................................................................. 198
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины