ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ : ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ во внешкольных учебных заведениях НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
 • Альтернативное название:
 • ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ во внешкольных учебных заведениях НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
 • Кол-во страниц:
 • 217
 • ВУЗ:
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Глухівський національний педагогічний університет
  імені Олександра Довженка

  На правах рукопису


  Благосмислов Олександр Сергійович


  УДК 378’373.6

  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Коберник Олександр Миколайович,
  доктор педагогічних наук, професор
  Глухів - 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. . . .

  11
  1.1. Позашкільні навчальні заклади як центри розвитку творчого потенціалу і самовизначення особистості школяра. . . . . . . . .
  11
  1.2. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з дітьми в позашкільних закладах на засадах фундаменталізації, інтеграції та диференціації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  26
  1.3 Сутність та структура готовності майбутнього вчителя технологій до роботи у позашкільних закладах освіти . . . . . . . . . . . . . .
  39
  Висновки до першого розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ..


  61
  2.1. Модель підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  61
  2.2. Змістове забезпечення теоретичної, практичної і методичної підготовки студентів до роботи в позашкільних науково-технічних центрах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  76
  2.3. Технологія підготовки студентів як організаторів позашкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97
  Висновки до другого розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
  РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
  3.1. Діагностика підготовленості студентів до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  128
  3.2. Програма та результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  144
  Висновки до третього розділу . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Модернізація та інтеграція України у світову систему вищої освіти вимагають удосконалення основних напрямів професійної підготовки педагогічних кадрів. Мета державної освітньої політики полягає у створенні умов для виховання творчих особистостей, здатних до самовдосконалення та діяльності, спрямованої на розвиток суспільства в швидко змінюваних соціально-економічних умовах.
  Загалом цю проблему має розв’язати система освіти країни. Адже у шкільному віці діти більшість часу проводять у школі, а їхня провідна діяльність – навчальна. І навчальний процес у загальноосвітньому закладі істотно впливає на розвиток особистості, становлення її кругозору і світогляду, вибір життєвих пріоритетів. Проте для успішної самореалізації та розвитку творчих обдаровань школяра він має органічно поєднуватися з позакласною та позашкільною навчально-виховною діяльністю.
  Закон України «Про позашкільну освіту» визначає наступні такі її завдання: пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні й творчій самореалізації.
  Позашкільна освіта та виховання на відміну від базової і професійної освіти ґрунтується на інших засадах – особистісних замовленнях дітей і їхніх батьків. Їхні запити постійно розвиваються та варіюються. І в цьому простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність і добровільність. В умовах швидких змін в усіх сферах життя інтереси дітей, на жаль, інколи не враховуються у соціальних програмах. Проте для їхнього нормального розвитку потрібні нові соціальні враження і переживання, цікаве позашкільне життя, широкі можливості для творчої самореалізації та психологічний комфорт.
  У зв’язку з цим зростають вимоги до підготовки педагогічних кадрів, готових до впровадження таких педагогічних систем і технологій, які можуть якнайповніше допомогти учням зорієнтуватися у складній і багатогранній соціокультурній ситуації. А також розвинути в них творчий потенціал і забезпечити професійне самовизначення у науково-технічній сфері.
  Вивчення сучасного стану роботи позашкільних закладів освіти доводить необхідність поповнення їх компетентними педагогічними кадрами, які усвідомлюють і уміють задовольнити інтереси і прагнення дітей. Крім того, сприяють успішній творчій самореалізації учнів у різних видах і формах науково-технічної діяльності.
  Теоретико-методичні засади становлення і розвитку позашкільної освіти розкрито в роботах Л. Березівської, В. Берека, О. Бєлошицького О. Биковської, І. Винниченко, О. Кордуна, К. Корсака Н. Ничкало, Т. Сущенко, Н. Харієнко, Т. Цвірової та ін.
  У дослідженнях російських учених (О. Асмолов, Г. Буданова, В. Горський, А. Журкіна, М. Коваль, В. Лешер, А. Фоміна та ін.) визначено сучасні підходи до організації додаткової освіти і виокремлено її потужні можливості у розвитку творчого потенціалу особистості.
  Безпосередньо стосуються проблеми підготовки майбутніх педагогів до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах наукові праці таких авторів, як В. Вербицький і Г. Пустовіт.
  У сучасній педагогічній науці різні аспекти професійної підготовки вчителя трудового навчання розглядалися у дослідженнях Н. Знамеровської, Н. Кардаш, А. Касперського, О. Коберника, М. Корця, Є. Кулика, В. Курок, Є. Мегема, В. Сидоренка, Д. Тхоржевского та інших науковців.
  Серед значної кількості цих досліджень є такі, що порушують проблеми професійної підготовки педагогів до роботи у системі позашкільної освіти. Зокрема, теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні досліджувала О. Биковська. Підготовку керівників гуртків позашкільних закладів до виховної роботи з дітьми – С. Васильченко, а студентів до керівництва гуртковою роботою учнів з українського декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі гуртків декоративно-прикладного мистецтва зі спеціалізації «обслуговуюча праця») – Т. Сиротенко. Теорію та практику розвитку творчого потенціалу педагога в умовах моніторингу якості додаткової освіти дітей розглядала А. Щетинська.
  При безумовній важливості цих праць варто зазначити, що проблема підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю ще не знайшла належного відображення в наукових дослідженнях і публікаціях. Тому виникла необхідність обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, методику та організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів напряму «технологічна освіта» до діяльності в умовах позашкільних закладів науково-технічної творчості.
  У розв’язанні зазначеної проблеми є низка суперечностей між:
  - вимогами суспільства до формування творчої особистості школяра і недостатніми можливостями сучасної позашкільної системи освіти;
  - соціальною значущістю позашкільних закладів і відсутністю системи професійної підготовки педагогів для них;
  - необхідністю удосконалення професійної підготовки майбутніх організаторів позашкільної освіти науково-технічного спрямування і відсутністю науково обґрунтованого змісту та технологій відповідної підготовки.
  Актуальність даної проблеми, її недостатнє обґрунтування у педагогічній і методичній літературі обумовили вибір теми дослідження: «Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційне дослідження пов’язане з реалізацією основних напрямів Державного стандарту підготовки вчителів технологій і виконувалося відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи» (державний реєстраційний номер 0109U002764). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Глухівського державного педагогічного університету (протокол № 3 від 18 листопада 2008 р.) та погоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 28.10.2008 р.).
  Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в педагогічній теорії та її розв’язання на практиці.
  2. Визначити структурні компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутніх вчителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  3. Обґрунтувати модель, зміст і методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю та апробувати їх на практиці.
  4. Визначити і експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  Об’єкт дослідження: професійна підготовка вчителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах.
  Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  Для розв’язання поставлених завдань на всіх етапах дослідження застосовувався комплекс методів дослідження: 1) теоретичних: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних, отриманих під час вивчення філософської, наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, і обґрунтування на основі цього теоретичних положень дослідження; 2) емпіричних: педагогічні спостереження за навчальним процесом, діагностичні методи (анкетування, бесіди, опитування) – для збору емпіричного матеріалу, праксиметричні методи (аналіз продуктів діяльності студентів, підручників, посібників); метод експертної оцінки навчальної програми «Методика роботи в позашкільних навчальних закладах», розробленої в межах дослідження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) застосовувався для перевірки ефективності запропонованих організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю; статистичні методи обробки експериментальних даних – для аналізу результатів дослідження та порівняння кількісних показників.
  Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше:
  обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю (систематична позитивна мотивація студентів на майбутню професійну діяльність у позашкільних закладах, розроблення змісту та технологій теоретичної, практичної та методичної підготовки майбутніх учителів до роботи у цьому типі освітніх закладів; формування у них уміння застосовувати особистісно орієнтовані методики, здатності систематично вивчати та враховувати індивідуальні особливості учнів у науково-технічній діяльності);
  розроблено модель підготовки студентів до даного виду професійної діяльності у вигляді цілісного педагогічного процесу, що включає мету, завдання, принципи, зміст, організаційні форми, методи навчання та засоби формування у майбутніх учителів технологій таких структурних компонентів готовності, як мотиваційно-цільовий, когнітивний, методичний (технологічний) і контрольно-оціночний;
  визначено ефективні педагогічні технології професійної підготовки студентів до особистісно орієнтованої науково-технічної діяльності учнів (проектна технологія, створення ситуації успіху; індивідуалізації, інтерактивні технології: мозковий штурм, дискусія, обговорення в групі, творча праця, круглий стіл тощо), критерії, показники та рівні готовності студентів до організації науково-технічної творчості школярів у позашкільних закладах;
  конкретизовано сутність готовності майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю;
  подальшого розвитку набули засоби, методи і форми теоретичної, практичної та методичної підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних установах.
  Практичне значення одержаних результатів визначається розробленістю змісту спецкурсу «Методика роботи в позашкільних закладах», програми педагогічної практики студентів у позашкільних установах, методики застосування проектної технології у формуванні в майбутніх учителів технологій готовності до організації особистісно орієнтованої науково-технічної діяльності учнів у позашкільних навчальних закладах.
  Програми спецкурсу та педагогічної практики, методичні рекомендації можуть застосовуватись у системі професійної та післядипломної підготовки педагогічних кадрів і використовуватись керівниками технічних гуртків позашкільних навчальних закладів.
  Результати дослідження використано під час розроблення нового державного стандарту підготовки бакалаврів напряму технологічна освіта, а також навчальних планів.
  Особистий внесок здобувача. Отримані автором наукові результати є самостійним внеском здобувача у розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю. Вони полягають у теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми; організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, спрямованої на перевірку ефективності умов підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю, аналізі та узагальненні результатів дослідження.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлювалися у виступах автора під час науково-практичних конференцій різних рівнів:
   міжнародних: «Технологическое образование школьников в начале
  XXI века» (Брянск, 2005 г.); «Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді» (Тернопіль, 2007 р.); «Професійна орієнтація учнівської молоді: проблеми і перспективи (присвячена пам’яті В.Д. Симоненка)» (Глухів, 2007 р.). «Сучасні тенденції розвитку технологічної та професійної освіти в Україні у контексті європейської інтеграції» (Умань, 2010 р.);
   всеукраїнських: «Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики» (Полтава, 2006 р.) «Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики» (Київ, 2009 р.);
   звітних науково-практичних конференціях кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Глухів, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.)
  Упровадження результатів дисертаційного дослідження. Результати дослідження впроваджено у практику роботи викладачів, що здійснюють підготовку студентів за напрямом «Технологічна освіта» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (довідка № 692/01 від 20.04.2011 р.), Хмельницькому національному університеті (довідка № 135/127 від 05.05.2011 р.), Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (довідка № 1129 від 23.05.2011 р.), Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (довідка № 10/29 від 16.06.2011 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 7 одноосібних публікаціях автора, з яких 6 статей надруковані у фахових виданнях.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел (241 найменування). Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок друкованого тексту, з яких 160 сторінок основного тексту. Робота містить 9 рисунків, 22 таблиці, 9 додатків на 31 сторінці.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. Вивчення сучасного стану роботи позашкільних закладів науково-технічної творчості, які забезпечують задоволення інтересів і прагнень дітей та учнівської молоді в різних сферах науки і техніки, сприяють успішній творчій самореалізації учнівської молоді в різних видах і формах науково-технічної творчості та їхньому професійному самовизначенню, доводить необхідність поповнення їх компетентними педагогічними кадрами, здатними до активної професійної діяльності в цьому типі позашкільних закладів.
  Водночас встановлено, що питання підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю системно не досліджувалося, а підготовка таких фахівців у вищих навчальних закладах України майже не здійснюється.
  2. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення психолого-педагогічних досліджень готовність до роботи у позашкільних навчальних закладах нами розглядається як складне особистісне новоутворення, що є комплексним відображенням цілого ряду знань, умінь, навичок, професійних якостей і рис особистості, які необхідні для подальшої успішної професійної діяльності в межах позашкільного навчального закладу і є показником якості підготовки спеціаліста. Визначено структурні компоненти готовності майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю як інтегративну єдність мотиваційно-цільового, когнітивного, методичного і контрольно-оціночного. З метою оцінки вказаних компонентів до кожного з них визначено відповідні критерії, показники та рівні сформованості (високий, середній, низький).
  Показниками мотиваційно-цільового критерію є інтерес студентів до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах; усвідомлення цілей і завдань організації позашкільної діяльності учнів з науково-технічної творчості; уміння бачити необхідність і педагогічну доцільність гурткових занять у процесі становлення особистості учня; прагнення збагачувати набуті знання в галузі позашкільної освіти новими.
  Когнітивний критерій характеризується: знанням вікових особливостей учнів (гуртківців); знанням методів і форм організації навчальної діяльності в гуртках позашкільних навчальних закладів; знанням теоретичної основи проектно-технологічної діяльності; володінням інноваційними педагогічними технологіями.
  Методичний критерій відображає: уміння аналізувати навчальні програми, планувати освітню та виховну роботу в гуртку; уміння організовувати роботу гурткових занять; уміння створювати спеціальні умови для підвищення ефективності розвитку особистості учня; здатність творчо підходити до системи поставлених завдань; індивідуальний підхід до учнів.
  Показниками контрольно-оціночного критерію стали: уміння об’єктивно аналізувати та оцінювати ефективність роботи дітей в гуртку; уміння враховувати рівень знань, умінь і навичок кожного учня, його досягнень і труднощів у роботі; уміння об’єктивно аналізувати та оцінювати результати власної педагогічної діяльності.
  3. Розроблено й обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю, представлену у вигляді цілісного педагогічного процесу, що включає мету, завдання, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, організаційно-педагогічні умови та структурні компоненти готовності: мотиваційно-цільовий, когнітивний, методичний (технологічний) і контрольно-оціночний.
  Доведено, що зміст підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах спирається на такі педагогічні принципи: адекватності змісту фахової підготовки рівню розвитку сучасної науки та виробництва; відповідності змістового і процесуального аспектів діяльності; принцип структурної єдності змісту навчального матеріалу на різних рівнях його засвоєння студентами; фундаменталізації змісту теоретичної підготовки студентів; гуманізації змісту підготовки. А також відповідає визначеним підходам: виокремлення ядра навчальної дисципліни; врахування сучасних тенденцій розвитку науки, освіти, техніки; відповідність визначеної системи знань, умінь і навичок компонентам і критеріям готовності майбутніх учителів технологій до роботи у позашкільних навчальних закладах. Зміст підготовки майбутніх учителів технологій представлений у спецкурсі «Методика роботи у позашкільних навчальних закладах», для вивчення якого розроблений інтерактивний комплекс (курс лекцій, плани семінарських і практичних робіт, тести, індивідуальні дослідницькі завдання тощо), та програма педагогічної практики в позашкільних закладах.
  Методика підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах передбачала застосування особистісно орієнтованих технологій (проектна технологія, створення ситуації успіху; індивідуалізації; інтерактивні технології: мозковий штурм, дискусія, обговорення в групі, творча праця, круглий стіл тощо).
  4. Дослідженням доведено, що ефективність процесу підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю визначається наступними організаційно-педагогічними умовами: систематична позитивна мотивація на професійну діяльність у позашкільних закладах, обґрунтування змісту та технології теоретичної, практичної і методичної підготовки студентів до роботи у цьому типі освітніх закладів; формування у майбутніх учителів уміння застосовувати особистісно орієнтовані методики у позашкільних закладах, здатності до систематичного вивчення та врахування індивідуальних особливостей учнів у позашкільній науково-технічній творчості.
  Експериментальною перевіркою даних умов підтверджено, що є значуща відмінність між рівнями готовності студентів до роботи з дітьми у позашкільних навчальних закладах. Так, студенти, які вивчали курс методики роботи у позашкільних навчальних закладах і проходили педагогічну практику в них, після проведеного формувального етапу дослідження досягли більш високого рівня готовності до роботи у сфері гурткової роботи (істотно знизилася кількість студентів із низьким рівнем готовності (з 42,3 % до 17,2 %), а із середнім (з 40,4 % до 56,8 %) і високим (з 17,3 % до 26 %) – підвищилася), ніж студенти, які навчалися за традиційною системою підготовки (не вивчали курс методики роботи у позашкільних навчальних закладах, не проходили педагогічну практику в системі позашкілля).
  Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними залишаються дослідження проблем самореалізації студентів у процесі підготовки до роботи з дітьми у системі позашкільних навчальних закладів, упровадження системи інформаційно-комунікативних технологій у процес підготовки таких фахівців, а також підвищення кваліфікації практикуючих керівників гуртків на базі вищих навчальних педагогічних закладів.

  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. З історії національного шкільництва: Навч.-метод. посіб. / В.Ф. Живодьор, А.А. Сбруєва. М.Ю. Русін. – К. : ІЗМН, 1998. – 144с.
  2. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения / Под ред. В.А. Полякова. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с.
  3. Ковбасенко Л.І. Організаційн-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного закладу : Метод. посіб. – К. : Освіта, 1998. – 255с.
  4. Конценція позашкільної освіти і виховання // Інформ. зб. Міносвіти України. – 1997.
  5. Лында А.С.Методика трудового обучения. Учеб. пособие для студентов пед. институтов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». М. : Просвещение, 1977. – 232 c.
  6. Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб. / за ред. О.В. Биковської. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2006. – 224 с.
  7. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад : постанова Кабінета Міністрів України від 6.05.2001 р. № 433 // Освіта України. – 2001. – № 22 - 30. – С. ?; Позашкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник в 2-х томах. Т. 1. – К., 2008. – С. 85 – 97.
  8. Про позашкільну освіту : закон України від 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ // Освіта України. – 2000. – 2 серпня (№ 31). – С. 6 – 8.
  9. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 14/3-3 // Позашкілля – 2009. – №15 (18). – С. ?; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2009. - № 1 – 2 – 3. – С. 31 – 45.
  10. Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів позашкільної роботи: Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга» 2008. – Кн. 2. – 272с.
  11. Ступарик Б.М. Національна школа: Витоки становлення. Навч-метод. посіб. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.
  12. Сущенко Т.И. Основы внешкольной педагогики: пособие для классных руководителей, педагогов внешкольных учреждений. – Минск: Беларус. Навука, 2000. – 221 с.
  13. Техническое творчество и сельськохозяйствнное опытничество во внеклассной работе с учащимися / В.А. Горский, Д.М. Комский, Г.В. Муравьева и др. под ред Д.М. Комского – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. – 207с.
  14. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д.О. Тхоржевський. – К. : Вища школа, 1992. – 334 с.
  15. Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К. : Радянська школа, 1975. – 115 с.
  16. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. педагог. закладів освіти / М.М. Фіцула. - К. : Академія, 2000. – 542 с.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдувахидов С. Н. О формировании готовности студентов университетов к педагогической деятельности / С.Н. Абдувахидов // Теория и практика высшего педагогического образования : межвузовский сборник научных трудов. – 1987. – С. 131 – 134.
  2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. заведений. / О.А. Абдуллина – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 141 c.
  3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія : підручник / А.М.Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
  4. Андрійчук Р.Г. Логіко-психологічні аспекти формування моделей професійної підготовки майбутніх вчителів / Р.Г. Андрійчук, А.М. Левківський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2003. – № 13. – C. 209-210.
  5. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. Бабанский . – М. : Просвещение, 1985. – 218 с.
  6. Бабанский Ю.К. Методы стимулирования учебной деятельности / Ю.К. Бабанский // Советская педагогика. – 1980. – № 3. – С. 3 – 12.
  7. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1977. – 192 с.
  8. Бабанский Ю.К. Оптимизация педагогческого процесса: в вопросах и ответах / Ю.К. Бабанский, М.И. Поташник К. : Рад. школа, 1983. – 287 с.
  9. Бакшаева Н.А. Психология мотивации студентов: учебное пособие / Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицький. – М. : Логос, 2007. - 184 с.
  10. Балл Г. О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці / Г.О. Балл // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти : наук. метод. зб. / ред. кол. І.А. Зязюн (голова) та ін. - К., 1994. - С. 98 – 100.
  11. Барбіна Є.С. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя / Є.С. Барбіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 27. – Херсон : Видавництво ХДПУ, 2009 – С. 96 – 99.
  12. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? / А.С. Белкина. – М. : Просвещение, 1991. – 169 с.
  13. Беляева А.П. Методика систематизации знаний, умений и навыков в содержании профессионально-технического образования / А.П. Беляева, Н.Г. Штак, И.В. Яковлева и др. – М. : Высшая школа, 1979. – 224 с.
  14. Бережинська Т. В. Готовність вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів / Т. Бережинська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2002. - № 2. - С. 134 – 138.
  15. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Безпалько. - М. : Изд-во Института проф. обр. Мин. обр. России, 1995. – 336 с.
  16. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І.Д. Бех. – К. : ІЗИН, 1998. – 204 с.
  17. Бех І.Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2004. – № 4. – С. 5 – 15.
  18. Бєлошицький О.О. Виникнення та розвиток руху юних техніків України / О.О. Бєлошицький // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 86 – 89.
  19. Бєлошицький О.О. Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти (20-30рр ХХ століття): дис... канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О.О. Бєлошицький. – К., 2007. – 229 с.
  20. Бігіч О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Бігіч Оксана Борисівна. – Київ, 2005. – 485 с.
  21. Біда О.А. Експертиза навчального посібника для вищої школи «Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання» та її результати. // Рідна школа. — 2004. — № 6. — С. 41.
  22. Блонский П. П. Задачи и методы новой народной школы // Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х томах. Т. 1 / под ред. А.П. Петровского. – М. : Просвещение, 1979. – С. 39 – 85.
  23. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій : автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / І.М. Богданова. – К., 2003. – 38 с.
  24. Бондарчук Б. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Б. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35 - 41.
  25. Бордовская Н. В. Педагогика : учеб. [для вузов СПб] /, Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – «Питер», 2000. – 304 с.
  26. Буева Л.П. Человеческий фактор: новое мышление и новое действие. (Философские заметки) / Л.П. Буева. – М. : Знание, 1988. – 63 с.
  27. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей / Л.Н. Буйлова.- М., 2000. — 24 с.
  28. Буринська Н.М. Оцінювання якості підручника експертним методом. (Проблеми сучасного підручника) / Н.М. Буринська // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2002. — № ?. - С. 38 - 42.
  29. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підруч. для пед. / Г. Ващенко. - К., 1997. - 415 с.
  30. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач і головний редактор В.Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
  31. Вендровский О.В. Очерки советской дидактики / О.В. Вендровський. - М. : Просвещение, 1983. – 607 с.
  32. Вербицький В.В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні : автореф. дис… доктора пед. наук : 13.00.04 / В.В. Вербицький. – К., 2004. – 34 с.
  33. Верхола А.П. Анализ эффективности функционирования системы обучения вузовской дисциплине / А.П. Верхола // Проблемы высшей школы. – Вып. 55. - С. 71 – 77.
  34. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. - 228 с.
  35. Виненко В. Г. Синергетика в школе / В.Г. Виненко // Педагогика. - 1997. - № 2. – С. 67 - 74.
  36. Вишківська В.Б. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В.Б. Вишківська. – Київ, 2006. – 23 с.
  37. Вікторенко І. Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з батьками : дис… кандидата пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Вікторенко Ірина Леонідівна. – Слов’янськ, 2002. – 180 с.
  38. Власко М.П. Про переваги модульно-рейтингової технології / М.П. Власко О.В. Устименко // Педагогіка і психологія. – 2004. - № 2. - С. 98-105.
  39. Галай В.М. Розвиток методичної компетентності технологій в умовах модернізації вищої освіти / В.М. Галай // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч.2. – 396 с.
  40. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века / Б. Гершунський. – М., 1998. – 608 с.
  41. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень: монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк. – К. : [б.в.], 2008. – 444 с.
  42. Гончаренко С.І. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти / С.І. Гончаренко // Постметодика. – 1994. – № 2. – С. 2 – 3
  43. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко . - К. : Либідь, 1997. – 375 с.
  44. Горелова С.А. Концептуальные подходы к разработке модели профессиональной подготовки учителя биологии для сельских школ / С.А. Горелова // Образование и общество. – 2009. – № 3(56). – С. 67 – 71.
  45. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного прогнозування : навч. посіб. / Б.Є. Грабовецкий – Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с.
  46. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: навч. посіб. / Б.Є Грабовецький. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с.
  47. Григоренко Л. В. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13. 00.01. «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л.В. Григоренко – Х. : ХДГУ, 1991. – 18 с.
  48. Гуревич Р. Неперервна освіта педагога: мотиваційні чинники / Р. Гуревич, А. Коломієць // Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ: AJD, 2003. – Вип. IV. – С. 75-84.
  49. Дабіжук Т.М. Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Дабіжук Т.М., Блажко О.А. // Рідна школа. − 2008. – № 3 - 4. – С. 37 - 39.
  50. Давыдов В.П. Теоретические и методические основы моделирования процесса профессиональной подготовки специалиста / В.П. Давыдов, О.Х. Рахимов // Инновации в образовании. – 2002. – № 2. – С. 62 – 83.
  51. Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и… неопределенность // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 21 – 26.
  52. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття. - К. : Компас, 1992. – 70 с.
  53. Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А.А. Деркач, Н.В. Кузмина. – М. : Луч, 1993. – 32 с.
  54. Деркач А. А. Взаимосвязь структурных компонентов состояния психической готовности студентов к педагогической деятельности / А.А. Деркач // Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся: сб. науч. трудов. - М., 1980. – С. 141 – 149.
  55. Джеджула О.М. Дидактичний аспект формування навчальної дисципліни / О.М. Джеджула // Трудова підготовка в закладах освіти. — 1999. — № 1. — С. 39 - 41.
  56. Дмитренко П.В. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах / П.В. Дмитренко // Український соціум. - 2004. - № 3 (5). – C. 102 - 107.
  57. Додонов Б.И. структура и динамика мотива деятельности / Б.И. Додонов // Вопросы психологии. – 1984. – №4. – С. 23 – 30.
  58. Дробина С. Зміст та структура професійного інтересу майбутнього вчителя технологій / С. Дробіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч. 2. – 396 с.
  59. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / К.М. Дурай-Новакова. - М., 1983. - 32 с.
  60. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности студентов к педагогической деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович . – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1976. – 175 с.
  61. Евдалова В.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. Училищ и колледжей / Е.Б. Евдалова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 349 с.
  62. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении / Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов — М. : Экономика, 1978. — 133 с.
  63. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремень – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  64. Ермоловский Н.А. Методологические основания фундаментализации высшего образования / Н.А. Ермоловский, В.П. Гриценко, Л.П. Ермоловская, Л.П. Гриценко // Фундаменталізація вищої освіти – необхідна умова випуску конкурентноспроможних фахівців: матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – С. 159 – 162.
  65. Євдокимов О. В. Нові педагогічні технології організації навчання студентів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. / О.В. Євдокимов; Харківський держ. пед. Університет імені Г. С. Сковороди. – Х., 1997. – 181 с.
  66. Євтух М.Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та Вузі: зб. наукових праць / М.Б. Євтух. - Рівне. Волинські обереги, 2002. – 276 с.
  67. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: науково-методичний посібник / за ред. І.Г. Єрмакова – Запоріжжя: Центріон, 2005. – 640 с.
  68. З історії національного шкільництва: навч.-метод. посіб. / В.Ф. Живодьор, А.А. Сбруєва. М.Ю. Русін. – К. : ІЗМН, 1998. – 144 с.
  69. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с.
  70. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. - М. : Педагогика, 1981. – 156 с.
  71. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. для вузов / И.А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2002. – 384 с.
  72. Зязюн І.А. Процеси модернізації сучасної педагоігчної освіти в Україні / І.А. Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ: AJD, 2006. – Вип. VIII. – С. 105 – 115.
  73. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин.- СПб: Издательство «Питер», 2000. - 512 с.
  74. Іваха Т. С. Підготовка студентів до організації позакласної роботи з хімії: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.С. Іваха. − К., 2003. − 21 с.
  75. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / упоряд. Л. Галіцина. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. - 128 с.
  76. Кадченко Л. П. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности средствами иностранного языка: дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Л.П. Кравченко .- Харьков : ХДГУ, 1992. – 169 с.
  77. Казакевич В.М. Основы методики трудового обучения / под ред. В.А. Полякова, В.М. Казакевич, А.Е. Ставровский. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с.
  78. Калаур С.М. Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.М. Калаур. – Тернопіль, 2004. – 259 с.
  79. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися / Т.Н. Калечиц , З.А. Кейлина. – М. : Просвещение, 1980. – С. 19 – 25.
  80. Кац Д. Элементарная педагогика / Д. Кац // Психологический журнал. – 1992. – № 6. - С 145 – 151.
  81. Кірсанов В.М. Мотивація студентов как фактор качества педагогического образования / В.М. Кірсанова // Механизм обеспечения гарантий качества профессиональной подготовки педагогических кадров: сб. научн. трудов. – Екатеринбург : Из-во УГПУ, 2001. – С. 75 – 77.
  82. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М.В. Кларин. – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995 – 176 с.
  83. Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С. Ф. Клепко. – К. : Полтава, Харків : ПОІПОПП, 1998. – 360 с.
  84. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посіб. / О.В. Клименюк. – К. : «Міленіум», 2005. – 186 с.
  85. Коберник О.М. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24) / О.М. Коберник. Г.І. Коберник – 2005. – С. 23 - 25.
  86. Ковальчук В.Ю. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В.Ю. Ковальчук. – К., 2006. – 35 с.
  87. Ковбасенко Л.І. Організаційн-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного закладу : метод. посіб. / Л.І. Ковбасенко – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
  88. Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу / Л.І. Ковбасенко // Шкільний світ. – 2003. – № 22 – 24. – С. 2 – 25.
  89. Козіна Ж. Л. Стимуляція самостійної творчої і наукової праці студентів як один з основних елементів побудови навчального процесу по кредитно-модульній системі / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 10 - 13.
  90. Козловська І .М. Теоретично – методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно–технічної школи: дидактичні основи. Монографія / [за ред. С.У. Гончаренка]. – Львів: Світ, 1999. – 301 с.
  91. Козловська І.М. Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: Дис. … док. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Козловські Ірина Михайлівна. – К., 2001. – 464 с.
  92. Коломієць Д.І. Інтеграція знань з природничо– математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці учителя трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Д.І. Коломієць.– К., 2001.– 21 с.
  93. Кондрашова Л. В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися / Л.В. Кондрашова. - М. : Прометей, 1990. – 160 с.
  94. Конценція позашкільної освіти та виховання // Інформац. зб. М-ва України. – 1997. – № 7. – С. 22 – 32.
  95. Коньок М.М. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках з трудового навчання / М.М. Коньок // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 53. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – С. 97 – 100.
  96. Кордун О.Н. Вопросы организации и работы технических кружков / О.Н. Кордун. – Пермь: Госуниверситет, 1968. – 238 с.
  97. Корець М.С. Особливості підготовки організаторів технічної творчості в сучасних умовах // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – № 1. – С. 28-31.
  98. Корець М.С. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. стпеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.С. Корець. – К., 2007. – 39 с.
  99. Костиков А. Н. Модель профессиональной подготовки преподавателя высшей школы в системе дистанционного обучения // Известия РГПУ имени А. И. Герцена: науч. журн. – СПб., 2008. – № 9 (48). – С. 89 – 103.
  100. Кравченко Ю.М. Підготовка майбутніх учителів до професійного розв'язування педагогічних задач: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю.М. Кравченко. – Київ, 2006. – 22 с.
  101. Краевский В.В. Проблемы научного основания обучения. Методологический анализ / В.В. Краевский. — М. : Педагогика, 1997. – 264 с.
  102. Красовицький М. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчителів США / М. Красовицький // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 72 – 76.
  103. Кредитно-модульна система організації навчально-виховного процесу в Глухівському державному педагогічному університеті: навчальний посібник / автори і укладачі: В.М. Поліщук, В.П. Курок. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 120 с.
  104. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 431 с.
  105. Кречетников К. Г. Интеграция дисциплин в учебном процессе / К.Г. Кречетников // Образование и наука на пороге третьего тысячелетия: материалы третьей научно-теоретической конференции г. Барнаул, 25—26 апр. 2001 г.
  106. Крымский С.Б. Экспертные оценки в социологических исследованиях / Крымский С.Б., Жилин Б.Б., Паниотто В.И. — К. : Наукова думка, 1990. — 320 с.
  107. Кулик Є. В. Модель навчально-дослідної діяльності майбутніх вчителів трудового навчання. / Є.В. Кулик // Інновації в педагогічній освіті Європейського простору: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 27 – 28 вересня 2009 року. Полтава, 2009. – С. 19-23.
  108. Куписевич Ч. Основы общей дидактики : пер. с польського / Ч. Куписевич. – М. : Высшая школа, 1986. – 386 с.
  109. Курило В.С. Дисертаційна робота як форма педагогічного дослідження / В.С. Курило, В.К. Сидоренко, Г.В. Терещук – Київ-Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 80 с.
  110. Курок В.П. Концепція інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання / В.П. Курок // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 73 – 79.
  111. Кучерявий І.Т. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості : навч. посіб. / І.Т. Кучерявий, О.І. Кліпіков. – К. : Вища шк., 2000. – 288 с.
  112. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. — Таллин: Валгус, 1980. — 335 с.
  113. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях / Д. Кэмпбелл. – Санкт-Петербург: Социально-психологический центр, 1996. – 391 с.
  114. Лазарев В.С. Критерии и уровни готовности будущего педагога к исследовательской деятельности / В.С. Лазарев, Н.Н. Ставринова // Педагогіка. – 2006. – № 2. – С. 51 – 59.
  115. Лазаренко Н.Ю. Теоретичні основи оптимального визначення змісту методичної підготовки майбутніх учителів технологій / Н.Ю. Лазаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету (Серія «Педагогіка»). – 2007. – № 8. – 257 с..
  116. Лазурский А.Ф. Альтруизм / А.Ф. Лазурський // Психология личности: Тексты. – М. : Наука, 1987. – 142 с.
  117. Левченко В.В. Інтеграційні процеси в педагогічній науці / В.В. Левченко // Вісник СамГУ. – 2006. – № 5/1 (55). - С. 158.
  118. Лещенко М. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання / М. Лещенко. – К.: 1996. – 192 с.
  119. Лещенко М. Принципи структурування змісту педагогічної освіти в класичних університетах / М. Лещенко // Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ: AJD, 2006. – Вип. VIII. – С. 229 - 237.
  120. Линенко А.Ф. Теорія та практика формування готовності студентів педагогічних вузів до професійної діяльності : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Линенко Алла Францівна. – К., 1996. – 403 с.
  121. Лозова В. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. Лозова. – Х. : «РЦНІТ», ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2000. – 175 с.
  122. Локарєва Г. В. Модель підготовки соціального педагога до професійного спілкування / Г. В Локарєва // Збірник наукових праць Кримського гуманітарного університету / гол. ред. Глузман О.В. - 2006. – Вип. 11, ч. 2. – С. 127 - 135.
  123. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А.; под ред. А. А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К. : Знание, 2001. – 113 с.
  124. Лук’янова Л.Б. До питання експертизи навчально-методичної літератури / Л.Б. Лук’янова // Вісник черкаського університету. – 2008. № 135. – С. 57 – 63.
  125. Лурия А.Р. Мозговые механизмы и проблемы формирования умений и навыков / А.Р. Лурия // Советская педагогика. – 1946. – № 8-9 С. 89 - 100.
  126. Лында А.С. Методика трудового обучения: учеб. пособие для студентов пед. институтов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». / А.С. Линда. - М. : Просвещение, 1977. – 232 c.
  127. Макаренко А. С. Некоторые соображения о школе и наших детях / А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Педагогические сочинения : у 8 т. Т. 1 / А.С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1983. – С. 213-216.
  128. Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. Т. 5. / А.С. Макаренко – М.: Издательство академии педагогических наук, 1958. – 558 с.
  129. Маленко А.Т. Задачи по профессиональной педагогике : учеб. пособие для инж-пед. работников профтехобразования. – 3-е изд., перераб и доп. / А.Т. Маленко. – М. : Высш. школа, 1987. – 168 с.
  130. Малихіна С.В. Готовність викладачів до професійної діяльності як педагогічна проблема / С.В. Малихіна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. / Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), 2010. – Вип. 41.
  131. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. Книга для учителя / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
  132. Мартишина Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педгога в системе непрерывного педагогического образования : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Н.В.Мартишина. – Рязань, 2009. – 40 с.
  133. Матійків І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців / І. Матійків // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – 2006. – № 3. – С. 44 – 53.
  134. Матяш Н.В., Подготовка будущих учителей технологии к обучению школьников проектной деятельности / Н.В. Матяш, Н.З. Семенова. – Брянск : Изд-во БГПУ, 2000. – 256 с.
  135. Меняйленко О. С. Про один підхід до класифікації педагогічних впливів в адаптивних навчальних системах / О. Меняйленко // Збірник праць четвертого науково-методичного семінару: «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: ЮДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2003. – С. 55 – 57.
  136. Митина А. М. Зарубежные эмпирические теории дополнительного образования взрослых / А.М. Митина // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 79 – 84
  137. Михайловский В. А. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / В.А. Михайловский . – Х.: Изд-во ун-та, 1991. – 185 с.
  138. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є Мойсеюк. – К., 1999. – 350с.
  139. Моляко В.А. Психология творческой деятельности / В.А. Моляко. - М. : Знание, 1978. – 47 с.
  140. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.О. Моляко. – К., 1989. – 48 с.
  141. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: дис... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н.В. Морзе; національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 605 с.
  142. Мороз А. Г. Формирование готовности к педагогической деятельности у молодых учителей / А.Г. Мороз // Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университете. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1980. – С. 71 - 75.
  143. Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний коллектив / О.Г. Мороз. – К. : т-во Знання УРСР, 1981. – 48 с.
  144. Мясищев В.Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 428 с.
  145. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХ століття: Кн. 2 : Освіта і наука: творчий потенціал державо і культуротворення / авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К. : Навч. книга, 2003. – 672 с.
  146. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. - К. : Шкільний Світ, 2001. – 24 с.
  147. Никулина И.В. Формирование профессионально-педагогической мобильности преподавателя высшей школы : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Никулина Ирина Вячеславовна. – Самара, 2005. – 207 с.
  148. Ніколаєнко С. М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи : навч. посіб. / С. М. Ніколаєнко. – К. : Політехніка, 2004. – 280 с.
  149. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України. Початок ХХІ століття. – К. : Знання, 2006. – 253 с.
  150. Новосад В.П. Методологія експертного оцінювання / уклад. : В.П. Новосад, Р.Г. Селівестров. – К. : НАДУ, 2008. – 48 с.
  151. О подходах к исследованию структуры профессионально-педагогической деятельности / под ред. Н.В.Кузьминой. – Л.: ЛГУ, 1972. – 182 с.
  152. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П.И. Образцов. – СПб. : Питер, 2004. – 268 с.
  153. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь; пер. с пол . – М. : Высш. шк., 1990 . – 383 с.
  154. Олпорт Г. Становление личности / Г. Олпорт; под общей ред. Д.А. Леонтьева – М. : Смысл, 2002. – 462 с.
  155. Оршанський Л.В. Структурна модель ступеневої підготовки сучасного вчителя трудового навчання / Л.В. Оршанський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2007. - № 8. – С. 36 – 40.
  156. Оршанський Л.В. Реалізація педагогічної моделі художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання / Л.В. Оршанський // Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2008. – Вип. 13. – С. 84 – 93.
  157. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. Т.1. / В.Ф. Паламарчук. – К. : Освіта України, 2006 – 420 с.
  158. Педагогика : учеб. пособ. для студ. педагог. учеб. зав. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. -3-е изд - М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.
  159. Педагогика высшей школы: учеб. пособ. / под ред. Р.С. Пионова. – Минск : Университетское, 2002. – 256 с.
  160. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. А.І. Кузьмінського. – К. : Знання, 2005. – 486 c.
  161. Педагогічний експеримент / В.І. Євдокимов, Т.П. Агапова, І.В. Гавриш та ін. – Харків : «ОВС», 2001. – 148 с.
  162. Пенькова Р. И. Формирование у студентов педагогического института готовности к работе классным руководителем : автореф. дис. … канд. пед. наук / Р.И. Пенькова. - Л., 1978. – 24 с.
  163. Пехота О. М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пехота. – К. : А.С.К., 2000 – 256 с.
  164. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. – Миколаїв, 2006.
  165. Пидкасистый П.И., Организация деятельности ученика на уроке / П.И. Пидкасистый, Б.И. Коро
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины