МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ : МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ индустриального колледжа

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ индустриального колледжа
 • Кол-во страниц:
 • 252
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
  Мозолюк Тетяна Миколаївна
  УДК 377.36:004.4'24
  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ
  13.00.02 − теорія та методика навчання (технічні дисципліни)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  науковий керівник –
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Карташова Любов Андріївна
  Київ – 2011  ЗМІСТ
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 23
  1.1 Ретроспективно-порівняльний аналіз методичних систем навчання в індустріальних коледжах 26
  1.2 Формування ІТ-готовності як складової професійної готовності ІТ-фахівців 39
  1.3 Визначення та аналіз проблем підготовки ІТ-фахівців до майбутньої професійної діяльності 51
  Висновки до першого розділу 67
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ 70
  2.1 Навчання автоматизованих систем обробки інформації як складова процесу формування фахових знань студентів індустріальних коледжів 73
  2.2 Педагогічні умови розроблення і застосовування системи педагогічних впливів процесу навчання автоматизованих систем обробки інформації 92
  2.3 Особливості навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів 106
  2.4 Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів 116
  Висновки до другого розділу 140
  РОЗДІЛ 3 ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 145
  3.1 Критерії оцінювання результативності впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів 149
  3.2. Аналіз віддалених результатів експериментального навчання і проведення виробничої практики 159
  3.3 Узагальнення результатів педагогічного експерименту 167
  Висновки до третього розділу 174
  ВИСНОВКИ 177
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 179
  ДОДАТКИ 200
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  АСОІ  автоматизовані системи обробки інформації
  ВНЗ – вищий навчальний заклад
  ДІП – дидактичний інформаційний простір
  ІТ – інформаційні технології
  ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології
  КТЗ – комплекс технічних засобів
  НЗ – навчальний заклад
  ПВП – переддипломна виробнича практика
  ПЗ – програмне забезпечення
  ПК – персональний комп'ютер
  СР – самостійна робота  ВСТУП
  Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження інформаційних технологій (ІТ, англ.: information technology) в усі галузі суспільного життя нині є одним з пріоритетних напрямів державної політики. Інформатизація економіки та промисловості висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівців в різних галузях економіки та виробництва.
  Сьогодні практично кожна компанія має потребу в молодших спеціалістах, які володіють знаннями в галузі ІТ: підприємства банківської, телекомунікаційної, автомобільної, нафтогазової та інших галузей, оскільки саме фахівці в галузі інформаційних технологій (ІТ-фахівці) забезпечують підтримку комп'ютерної інфраструктури та комп'ютерних мереж [93; 56].
  Як свідчить статистика Держслужби зайнятості, починаючи з 2006 р., попит на програмістів та професіоналів, близьких до них ("Інженер із застосування комп'ютерів", "Інженер-програміст", "Адміністратор системи", "Аналітик з комп'ютерних комунікацій", "Аналітик з комп'ютерних систем", "Аналітик комп'ютерного банку даних", "Конструктор комп'ютерних систем", "Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів") збільшився в 3,5-4,0 рази [69]. Уже станом на 2007 р. найбільшу кількість вакансій було запропоновано в межах зазначених професійних галузей: інформаційно-комунікаційні технології/Інтернет/телеком; продажі; банки/інвестиції/лізинг; бухгалтерія/управлінський облік/фінанси підприємства (за даними HeadHunter.COM.UA) (Додаток 3).
  За матеріалами прес-конференції фірми 1С, яка відбулася 27 лютого 2008 р.: "У 2006 році в Росії число зайнятих у галузі ІТ, складало 865 тис. осіб – менше 1,2% від працездатного населення, в галузі ІТ в Україні працює 480 тисяч осіб. Для порівняння: у США це співвідношення становить – 3,8%, в Німеччині та Великій Британії – 3,4%. Очевидно, що кількість ІТ-робочих місць в Росії й Україні буде збільшуватись пропорційно до подолання технологічного відставання. Прогноз для українського ринку ІТ-вакансій, який було зроблено для фірми 1С станом на початок 2008 р.: в цілому, потреба ринку праці мінімум в два рази перевищує пропозицію. Якщо використовувати виведений згідно даних статистики коефіцієнт річної потреби у фахівцях ІТ – 18%, і дані про те, що у галузі ІТ в Україні працює 480 тисяч чоловік, то неважко порахувати потребу ринку: 480*18%=87 тисяч осіб. Пропозиція, в кращому випадку, при повному використанні ліцензійного об'єму ВНЗ, дає 46 тисяч" [153].
  До зазначеного слід додати статистичні дані, подані О. А. Барановим: "Сфера інформаційно-комунікаційних технологій, де зайнято 2,1% працездатного населення країни (близько 480 тисяч) генерує майже 9% ВВП. За підсумками минулого року темпи зростання ІТ-ринку становили 28,5%. Динамізм розвитку продемонстрували, зокрема, сегменти ринку з виробництва та продажу комп'ютерів (27,5%), надання послуг: мобільного зв'язку – 38,6%, у ІТ-галузі – 37,8%, комп'ютерного зв'язку – 24,4%. Прибутки галузі ІКТ торік були понад 46 мільярдів гривень. За оцінками експертів, тільки завдяки ІТ-сегменту вітчизняний ринок ІКТ поповниться до 2010 р. щонайменше на 20-25 тисяч робочих місць" [31].
  Відстеження ринку вакансій в Україні та за її межами дозволяє помітити, що одне з передових місць займають саме спеціалісти в галузі ІТ. За повідомленням Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації на 2007 р.: "На вітчизняному ІКТ-ринку працює понад 140 вищих навчальних закладів (ВНЗ) із загальним ліцензованим обсягом підготовки фахівців 46 тисяч осіб. Однак щорічна кількість випускників – фахівців з галузей знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" та 0509 "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок" – складає лише близько 14 тисяч" [135].
  Отже, є велика потреба в працівниках відділів технічної підтримки індивідуальних і корпоративних користувачів засобів інформаційно-комунікаційних технологій – ІТ-фахівцях, оскільки вони забезпечують діяльність сучасного підприємства. Саме вони здійснюють консультації користувачів з різних питань у галузі ІТ, вирішують проблеми, пов'язані з експлуатацією офісної техніки, а також здійснюють адміністрування комп'ютерної мережі.
  Тому, на сьогодні особливо актуальною є проблема підготовки конкурентоспроможних ІТ-фахівців, здатних до сприйняття та використання на практиці нових наукових ідей, технічних засобів та методів сучасного виробництва. Тема підготовки кадрів для галузі інформаційних технологій уже давно є однією з головних в обговореннях перспектив її розвитку. Нагальністю поліпшення змісту підготовки ІТ-фахівців зумовлено проведення загальноукраїнських конференцій, диспутів та наукових досліджень [1; 2; 3; 6; 21; 32; 52; 95; 96; 109; 114; 116].
  Ще 2007 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів з реалізації завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр., у якому рекомендується включення до складу Національної програми інформатизації [51] завдань (проектів) із питань, які охоплюють практично всі галузі суспільно-значимої діяльності [128]. Першочергова роль у визначеному зазначеними документами процесі відводиться системі освіти.
  Актуалізуючи необхідність якісної освіти та окреслюючи нові вимоги часу, В. Г. Кремень зазначає: "Все більш очевидним стає, що цивілізаційні тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові вимоги перед людиною, а отже, і перед освітою, яка відіграє вирішальну роль в становленні кожної особистості. В силу цих тенденцій наука як сфера, що продукує нові знання і освіта, яка їх олюднює, робить дієвими, діяльнісними, об'єктивно висуваються в ряд головних пріоритетів будь-якого суспільства, що претендує на конкурентоспроможність у сучасному світі. Це вимагає від країни, яка намагається бути конкурентоспроможною, по-перше, забезпечити пріоритетність освіти і науки і, по-друге, чітко визначити нові освітні завдання і рішуче та наполегливо взятися за їх реалізацію, точніше – продовжувати й активізувати цю роботу, розпочату в українській освіті декілька років тому" [123, С.11].
  Зазначене вище свідчить про те, що соціально-економічні перетворення в Україні визначили принципово нові пріоритети розвитку системи освіти та вимоги до рівня професійної підготовки молодших спеціалістів, зокрема, ІТ-фахівців. У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті наголошено на необхідності забезпечення високої якості, конкурентоспроможності та мобільності сучасних фахівців на ринку праці [111]. "Значною мірою розв'язання цього завдання залежить від ефективності навчального процесу, спрямованого на професійну підготовку фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих закладах освіти. Особливо означена проблема набуває актуальності для інноваційних закладів вищої освіти II рівня акредитації – коледжів, діяльність яких спрямована на підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів" [75].
  Зокрема, на Нараді голів Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зазначалося: "Зростання обсягів промислового виробництва, розвиток малого бізнесу вимагає забезпечення різних галузей кваліфікованими кадрами середньої ланки більш широкої номенклатури спеціальностей і спеціалізацій, зокрема розширюється їх затребуваність у сервісному обслуговуванні населення, розвитку соціальної галузі. Зростає потреба у випускниках коледжів у сфері ринкової інфраструктури, податково-бюджетній сфері, в системі управління персоналом тощо [127].
  Позитивною тенденцією також є те, що в останні роки все частіше піднімаються до розгляду проблеми підготовки молодших спеціалістів, вирішення яких вказує на необхідність відповідної зміни програм навчання студентів ІТ спеціальностей та їх адаптації до вимог часу, а також збільшення кількості випускників відповідних спеціальностей.
  Підготовка ІТ-фахівців проводиться у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Зокрема, в місті Кам'янець-Подільський є вісім державних навчальних закладів відповідного рівня акредитації. Тільки два з них готують ІТ-фахівців. Переглядаючи статистику зайнятості випускників, можна відзначити, що багато з них продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, часто змінюючи кваліфікаційний напрямок, певний відсоток працює не за фахом, в силу особистісних ситуацій, і тільки відносно невелика частка випускників працює за фахом.
  Підготовка ІТ-фахівців високого рівня для кожного навчального закладу є досить складним завданням. Ще більш складним і не менш важливим завданням є сприяння у працевлаштуванні молодих фахівців. Загальновідомо, що в усьому світі ринок праці ІТ-фахівців відрізняється високою конкуренцією при великому дефіциті кадрів. Однак для професійної діяльності високого рівня придатний тільки 1 із 100 випускників.
  Слід погодитись з висновком Л. А. Марцевої щодо того, що конкурентоспроможні фахівці повинні володіти професійними вміннями та навичками, які ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на критичному мисленні та здатності застосовувати фахові знання на практиці [92].
  На нашу думку, навчальний заклад (НЗ) має контролювати останній вирішальний крок до професійного та особистісного успіху – працевлаштування своїх випускників. Саме НЗ має взяти на себе відповідальність не лише за надання відповідних знань та формування навичок, але й вказати шляхи найбільш ефективного їх використання. Крім того, у студентів необхідно сформувати зацікавленість у майбутній професійній діяльності не тільки як до можливості отримання матеріального заохочення, а й значну увагу приділити мотиваційним аспектам і, зокрема, самореалізації особистості. Ми погоджуємось з тим, що "…звідси випливає найгостріша необхідність розробки системи супроводу випускників, що передбачає не тільки постійні контакти з ними і відстеження їхнього кар'єрного зростання, але і формування спеціальних форм надання їм додаткових знань і навичок. Це може бути додаткове навчання на підприємстві чи у ВНЗ за замовленням підприємства, або перехідний етап включення в роботу – період стажування на місці майбутньої роботи, або перепідготовка за визначеним (заздалегідь замовленим) напрямом. Практика показала, що система освіти, не пов'язана з виробництвом, не може готувати фахівців для практичної роботи" [123, С.154].
  В нових соціально-економічних умовах, якісна професійна практична підготовка майбутніх ІТ-фахівців в індустріальних коледжах покликана розв'язати низку проблем, пов'язаних із забезпеченням потреб сучасного інформаційного суспільства та відповідності ціннісним орієнтирам суспільства.
  Саме тому, методики підготовки ІТ-фахівців потребують подальшого детального вивчення, а визначення напрямків їх коригування має стати предметом обговорення на найвищих рівнях. Адже однією з головних особливостей підготовки студентів індустріальних коледжів є її зв'язок з життям, з конкретними особливостями майбутньої практичної діяльності. Головною метою вдосконалення методики навчання фахових дисциплін в індустріальному коледжі має стати спрямованість навчально-виховного процесу на максимальне зближення теоретичної і практичної підготовки студентів.
  Таким чином, актуальним є завдання покращення практичної сторони професійної підготовки фахівців (розділ 4.3 Фахівці чинного в Україні Класифікатора професій ДК 003:2005), професії яких (код за Класифікатором 312, Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки) пов'язані з використанням і обслуговуванням засобів інформаційних технологій, які виконують основні обсяги практичної роботи.
  Для визначення довготривалої готовності особистості виконувати певні види діяльності, сукупність яких є соціально типовою для певної групи соціуму, об'єднаної належністю до певної професії використовують термін "професійна готовність". Перелік видів діяльності, готовність до виконання яких визначає професійну готовність, визначається профілем спеціальності [22; 48; 91; 151].
  Для зазначених фахівців важливою складовою професійної готовності є готовність використовувати ІТ. Безумовно, у випускників індустріального коледжу – майбутніх ІТ-фахівців, у процесі навчання повинна бути сформована готовність до практичного використання ІТ. Основними складовими професійної готовності ІТ-фахівців є операціональна (практична) складова (уміння й навички, які є базою для можливості вияву фахової компетентності), яка є для фахівців середньої ланки важливою, а іноді навіть – визначальною. Пошуки шляхів покращення результатів їх професійної підготовки з метою формування професійної готовності, саме перенесення акценту на практичну складову приводять до необхідності переосмислення підходів до проведення підготовки виробничої практики і, понад усе, використання в цьому процесі інформаційних технологій.
  Аналіз психолого-педагогічної й наукової літератури показав, що проблема формування фахових знань студентів індустріальних коледжів часто трактується занадто однобоко, не враховується важливість операціональної складової їх підготовки. Аналіз організації майбутніх ІТ-фахівців показав недостатнє використання можливостей фахової практики для реалізації сучасних вимог до рівня сформованості фахових знань, готовності до якнайуспішнішої соціалізації випускників коледжу.
  Підтвердженням цієї тези можна вважати висновок, зроблений О. А. Барановим на науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій": "Передбачається опрацювати та впровадити механізм оперативного внесення змін до навчальних програм і змісту дисциплін. Рекомендовано здійснювати підготовку магістрів інженерії і магістрів інновацій (наук). Поглибиться і спектр спеціалізацій: інформаційні мережі зв'язку, телекомунікаційні системи, системи мобільного зв'язку, програмне забезпечення телекомунікаційних систем. Одне з рішень стосується розроблення нормативно-правової бази та організаційного забезпечення технології дистанційного навчання і необхідності прийняття закону про післядипломну освіту" [31].
  Зазначене вказує на необхідність розроблення відповідної методичної системи навчання ІТ з метою підвищення рівня фахових знань студентів і їх готовності до виконання фахової діяльності. Випускники індустріального коледжу повинні оволодіти міцними та глибокими знаннями, уміннями та навичками, в них має бути сформоване професійне мислення, власна професійно-особистісна позиція.
  Отже, спостерігається суперечність, яка полягає в тому, що розвиток ІТ випереджає процес розвитку систем навчання студентів індустріальних коледжів та ВНЗ III-IV рівнів акредитації. В останні роки, з огляду на випереджальний розвиток ІТ в системі підготовки ІТ-фахівців в індустріальному коледжі значна увага приділяється коригуванню й узгодженню робочих навчальних програм, впровадженню інтегрованих форм і методів навчання студентів. Цей процес вимагає теоретичного обґрунтування та використання результатів аналізу стану галузі ІТ, тобто створення передумов виникнення нової якості освітнього процесу.
  Невід'ємною складовою процесу навчання спеціалістів у вищих навчальних закладах є практика студентів. Особлива роль у практичній підготовці майбутнього фахівця має надаватись виробничій практиці, підготовці й проведенню якої нині приділяється недостатньо уваги. Важливість виробничої практики полягає в тому, що її основною метою є формування практичної готовності студентів до самостійної роботи на підприємствах, наукових установах, в галузі сервісного обслуговування виробництва тощо.
  Проблеми професійної підготовки та навчання майбутніх фахівців завжди були і є предметом дослідження науковців. Зокрема, теоретичні та методологічні аспекти професійно-орієнтованого навчання студентів засобами ІТ розглянуті в роботах Б. С. Гершунського, Ю. І. Машбиця, В. М. Монахова, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєвої, І. А. Зязюна, В. М. Мадзігона, В. Ю. Бикова, А. П. Єршова та ін.
  Питання застосування ІТ у навчально-виховному процесі, інтеграції змісту загально-професійної підготовки та технічних дисциплін неодноразово розглядалися в роботах Е. І. Виштинецкого, І. С. Волощука, Ю. О. Дорошенка, М. І. Жалдака, А. В. Касперського, М. С. Корця, Г. Є. Левченко, В. М. Мадзігона, В. В. Тименко, І. Г. Трегуба, С. М. Яшанова, А. П. Кудіна та ін. Наукові засади та практичні результати використання обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі висвітлено в працях В. Ю. Бикова, В. П. Беспалька, І. Є. Булах, А. Ф. Верланя, А. М. Гуржія, А. П. Єршова, М. І. Жалдака, В. І. Клочка, В. В. Лапінського, Л. А. Карташової, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамського, В. Г. Розумовського, О. В. Співаковського та ін. Наукове осмислення та обґрунтування психологічних аспектів використання ІТ у навчанні містять роботи П. Я. Гальперіна, Р. С. Гуревича, І. Я. Лернера, Ю. І. Машбиця, А. Б. Орлова, Н. Ф. Тализіної, Л. М. Хуторського, В. Ю. Мілітарєва. Науково-педагогічні засади розроблення та впровадження новітніх методів і технологій навчання викладено в працях Г. А. Атанова, В. В. Лапінського, В. М. Мадзігона, Ю. І. Машбиця, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, І. Н. Пустиннікової, Є. С. Полат, М. Л. Смульсон, О. С. Падалки, М. І. Шута та ін.
  Методологічні та теоретичні основи професійної освіти висвітлені у працях А. М. Алексюка, С. Я. Батишева, І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало, І. М. Старикова, В. В. Стешенка, Є. І. Барбіної та інших. Проблеми неперервної освіти особистісно орієнтованого навчання у коледжах досліджуються у роботах В. П. Андрущенка, С. О. Сисоєвої, О. М. Пєхоти, О. І. Щербак, K. Ф. Беркити, А. Ф. Павленко та інших. Освіті зарубіжжя присвячено наукові дослідження Н. М. Бідюка, Б. Л. Вульфсона, С. А. Головка, О. П. Лещинського, Е. Б. Лісової, М. П. Лещенко, З. О. Малькової, М. Д. Нікандрова, О. В. Сухомлинської, Н. В. Федорової, Л. Д. Філіпової, Е. В. Чуткерашвилі та ін.
  Незважаючи на значний внесок зазначених дослідників і чималу кількість робіт, присвячених вдосконаленню навчально-виховного процесу професійної підготовки студентів індустріального коледжу, в них не отримала належного висвітлення низка важливих питань. Приміром, нерозглянутими залишаються особливості інтеграції ІТ у професійно-орієнтоване навчання, як дидактичного засобу формування професійно-спрямованих знань, умінь і навичок, проблеми підвищення практичної значущості результатів навчання випускників ВНЗ.
  Нині практичні навички роботи із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій, як і теоретичні знання, є необхідною умовою для успішної діяльності. Згідно визначенню значущості інформаційних систем на підприємствах, більшість роботодавців схильна розглядати ІТ-фахівців як фахівців, діяльність яких вимагає певних практичних навичок, що частково набуваються в процесі роботи. Для ІТ-фахівців сформовані професійні навички є надто важливими. "Оскільки галузь стрімко розвивається, її працівники часто мають різний рівень підготовки",  пояснює директор з планування Computer Career Institute при Університеті Кларка Боб Денієлс. Він стверджує, найчастіше певні підприємства хочуть отримати на роботу сертифікованих фахівців з Microsoft Windows NT або Novell Netware. Отже, один з шляхів набуття спеціальних знань та формування професійних навичок – практичні курси [174].
  На сьогодні для компаній важливими є не тільки програмне забезпечення, а й дані, для опрацьовування яких використовуються різні програми. Інформація почала розглядатися як ключовий ресурс, завдяки якому досягаються конкурентні переваги. І, оскільки змінюється роль інформації як ключового ресурсу для розвитку бізнесу, то діяльність фахівця, який володіє засобами ІТ впливає на бізнес-політику компанії [93; 61; 122].
  Окрім того, слід додати, що за останні роки дуже швидкого темпу розвитку набрали інформаційні процеси – процеси, пов'язані з отриманням, зберіганням, обробкою та передаванням інформації, які називаються інформаційними процесами [55].
  На нинішньому етапі розвитку суспільства дуже важливо, щоб інформація та інформаційні процеси мали найкращу якість, а ті, хто бере безпосередню участь у роботі з інформацією, були фахівцями високого рівня [56; 122], мали глибокі й усвідомлені знання. Дослідження діяльності підприємств показує, що найбільші затрати відводяться на якісні дані, а не на володіння програмним забезпеченням. Цінними якостями ІТ-фахівців вважаються такі як: уміння отримувати та опрацьовувати інформацію, здійснювати керування нею на високому фаховому рівні. Вони мають бути сформовані в результаті навчання в індустріальному коледжі, де майбутніми ІТ-фахівцями вивчаються навчальні предмети: математична логіка, математичні методи дослідження операцій, комп'ютерна схемотехніка, текстові редактори, розробка Web-застосувань, автоматизовані системи обробки інформації, інженерна та комп'ютерна графіка, менеджмент та маркетинг.
  Завершальним етапом формування зазначених якостей майбутнього ІТ-фахівця в індустріальному коледжі є практика. Її особливістю є чітка спрямованість на набуття практичних навичок і умінь вирішення реальних виробничих завдань. Під час практики завершується інтеріоризація фахових знань, тому, нашу думку, загальна оцінка за виробничу практику є не менш важливим показником результативності навчання, ніж семестрові оцінки з предметів. Значна частина практично спрямованої підготовки студентів здійснюється в процесі навчання дисципліни "Автоматизовані системи обробки інформації", в якій вивчаються принципи комплексного підходу до проектування, впровадження й експлуатації сучасних систем обробки інформації. Основними напрямами навчання є: мережне та системне адміністрування обчислювальних комплексів; розроблення, впровадження та супровід баз даних; математичне моделювання економічних систем; проектування, налагодження та обслуговування комп'ютерних мереж; технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки; автоматизація та управління бізнес-проектами; дизайн і програмування в Internet.
  Навчальна дисципліна "Автоматизовані системи обробки інформації" є поєднувальною ланкою між основним курсом інформатики і спеціальними дисциплінами. Зміст курсу визначається потребами спеціальної практичної підготовки та майбутньої професійної діяльності. "Автоматизовані системи обробки інформації" – спеціальний розділ інформатики, де вивчаються передумови створення та функціонування автоматизованих систем для обробки різних видів інформації за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.
  Актуальність проблеми дослідження аргументована суспільно обумовленими суперечностями, які спостерігаються в практиці професійно-орієнтованого навчання і вимагають вирішення. Основними з них є суперечності між:
  − попитом на ІТ-фахівців середньої ланки, які мають практичний досвід роботи та пропозицією ВНЗ I-II рівнів акредитації щодо набуття досвіду студентами;
  − потребою підвищення ефективності навчання автоматизованих систем обробки інформації студентів в індустріальних коледжах, орієнтованого на формування готовності до виробничої діяльності, та неопрацьованістю теоретичних і практичних основ сучасних методик підготовки студентів до практики;
  − необхідністю постійного саморозвитку і самовдосконалення ІТ-фахівців та недостатнім рівнем готовності до цього випускників ВНЗ.
  Усвідомлення й нагальна суспільна потреба розв'язання зазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів".
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов'язане з реалізацією основних положень Закону України "Про освіту", Концепцією програми інформатизації освіти, Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті.
  Обрана тема дослідження повною мірою узгоджується з "Основними напрямами досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні", зокрема з напряму 5: "Інформатизація освіти", проблема для дослідження: Теоретико-методологічні засади інформатизації процесу навчання; напрямом 30: "Зміст, форми і технології вищої освіти".
  Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці науково обґрунтованої методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів та експериментальній перевірці розробленої методики.
  Для досягнення мети дослідження визначено задачі.
  1. Провести аналітичний огляд навчальної, монографічної, періодичної літератури, дисертаційного фонду та електронних джерел інформації з проблем вдосконалення методики навчання автоматизованих систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  2. Визначити особливості навчання автоматизованих систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  3. Розробити методику навчання автоматизованих систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  4. Експериментально перевірити ефективність застосування запропонованої методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  5. Розробити рекомендації щодо впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес в індустріальному коледжі.
  Предмет дослідження: методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  Методологічну основу дослідження становлять: теорія пізнання явищ дійсності, яка використовувалася для аналізу, систематизації, класифікації, узагальнень теоретичних положень щодо впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів; структурно-функціональний метод, що використовувався в процесі виокремлення характерних педагогічних умов впровадження запропонованої методики; Національна доктрина розвитку освіти закони "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", документи Болонського процесу та інші.
  Теоретичною основою дослідження є: концепція розвивального навчання (П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов); теорія поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна); особистісно-діяльнісна концепція навчання (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); загально-дидактичні закономірності процесу навчання (Ю. К. Бабанський, Н. М. Бібік, С. У. Гончаренко, І. Я. Лернер, О. Я. Савченко); результати досліджень в галузі ІТ та їх застосовування в освіті (М. І. Жалдак, Л. А. Карташова, А.П. Кудін, М. П. Лапчик, В. В. Лапінський, В. М. Мадзігон, Н. В. Морзе, Ю. І. Машбиць, В. М. Монахов, В. П. Сергієнко, О. М. Спірін); концепції інформатизації освіти (В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, А. П. Єршов, М. І. Жалдак, М. С. Корець, С. М. Яшанов).
  Для досягнення поставленої мети планується використати такі методи дослідження:
   теоретичні: вивчення, аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення психолого-педагогічної літератури з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз та педагогічне проектування, використані для виявлення особливостей методик навчання та уточнення базових понять дослідження; синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, моделювання, застосовані для визначення необхідних умов впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів;
   емпіричні: діагностичні  анкетування, аудит, бесіди; обсерваційні  педагогічне спостереження, самоспостереження; прогностичні  моделювання процесу підготовки до виробничої практики, експертна оцінка отриманих даних; експериментальні  пошуковий, констатувальний і формувальний педагогічні експерименти; статистичне опрацювання експериментальних даних з метою визначення достовірності висновків про ефективність запропонованої методики і педагогічних умов.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
   теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано методику навчання автоматизованих систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів, яка ґрунтується на комплексному застосуванні ІТ і ефективно поєднується з існуючою системою навчання; виокремлено педагогічні умови розроблення і застосовування системи педагогічних впливів процесу навчання автоматизованих систем обробки інформації, спрямованих на підготовку, організацію та проведення виробничої практики, результатом застосовування яких є покращення практичної складової підготовки майбутніх ІТ-фахівців;
  уточнено та конкретизовано:
   поняття "комп’ютерна грамотність" (здійснено поширення поняття на складові професійної готовності); підходи до усвідомленого вибору об’єктів вивчення суб’єктом навчання (конкретизація об’єкту вивчення після ознайомлення з робочим місцем проходження виробничої практики);
  подальшого розвитку набули:
   методи навчання автоматизованих систем обробки інформації, орієнтовані на формування готовності до діяльності майбутнього фахівця на конкретному робочому місці; критерії оцінювання результативності впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів: психологічні; теоретичні; практичні.
  Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що:
   створено придатну для використання у навчально-виховному процесі методику навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів; розроблено й упроваджено в процес підготовки до виробничої практики систему професійно орієнтованих навчальних завдань, які можуть бути використані для ефективного моніторингу навчання; виокремлено педагогічні умови впровадження запропонованої методики;
   розроблено рекомендації щодо впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  Впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження впроваджені у навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальностей 5.080405 "Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" у Кам’янець-Подільському індустріальному коледжі (№ 388 від 21.09.2011 р.), 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" у Чернівецькому індустріальному коледжі (№ 471 від 28.09.2011 р.), "Обслуговування програмних систем і комплексів" у Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості (№ 226 від 02.10.2011 р.), "Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем" у Червоноградському гірничо-економічному коледжі (№ 01.15-156 від 10.11.2011 р.).
  У навчальні плани вищих навчальних закладів, обраних в якості експериментальної бази, було включено авторську програму спеціального навчального курсу "Автоматизовані системи обробки інформації" (162 год).
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальною базою дослідження було обрано Кам'янець-Подільський індустріальний коледж, Чернівецький індустріальний коледж, Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості, Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки. Усього в експерименті брали участь 27 викладачів та 625 студентів.
  Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечується коректністю вихідних даних; застосуванням комплексу методів дослідження, адекватних його об’єктові, предмету, меті і задачам; підтвердженням основних теоретичних положень результатами експериментальної перевірки та реалізацією основних розробок у процесі фахової підготовки студентів індустріальних коледжів.
  Особистий внесок здобувача полягає в теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми; у безпосередній організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, спрямованої на перевірку методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів, в аналізі та узагальненні результатів проведеного дослідження.
  У спільних з Карташовою Л. А. публікаціях авторові належать ідеї щодо віднесення інформаційно-комунікаційних технології до складових системи навчання; розроблення критеріїв та рівнів оцінювання результативності впровадження методик навчання технічних дисциплін у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження систематично доповідались і обговорювались на засіданнях комісії фахових комп'ютерних дисциплін Кам'янець-Подільського індустріального коледжу (2007-2011 рр.); лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України (2008-2011 рр.) та апробовано у виступах на науково-практичних конференціях:
  − міжнародного рівня: IV Международная научная конференция "Современные достижения в науке и образовании" 11-18 сентября 2010г., г. Будва (Черногория); II міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" 12-15 жовтня 2010 р.
  − всеукраїнського рівня: Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні особистісно орієнтовані середовища і технології навчання: теорія і практика" 27-29 квітня 2010 р.; ІV Всеукраїнсь
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  Проведене дослідження й одержані результати дають змогу зробити такі висновки й узагальнення.
  1. Здійснене аналітичне дослідження навчальної, монографічної, періодичної літератури, дисертаційного фонду та електронних джерел інформації процесу формування фахових знань студентів індустріальних коледжів дозволило виявити суперечності між: попитом на ІТ-фахівців середньої ланки, які мають практичний досвід роботи та пропозицією індустріальних коледжів щодо набуття досвіду студентами; потребою підвищення ефективності навчання автоматизованих систем обробки інформації студентів в індустріальних коледжах, орієнтованого на формування готовності до проходження виробничої практики, та неопрацьованістю теоретичних і практичних основ сучасних методик підготовки студентів до практики; необхідністю постійного саморозвитку і самовдосконалення ІТ-фахівців та недостатнім рівнем готовності до цього випускників ВНЗ. Проведене дослідження показало, що важливим складником змісту професійної підготовки ІТ-фахівців вбачається виробнича практика, яка сприяє формуванню фахових знань.
  2. Визначені особливості навчання дисципліни "Автоматизовані системи обробки інформації", які мають як базовий, так і прикладний (практичний) напрям. Аналіз змісту навчальних дисциплін індустріального коледжу підтверджує висновок, що знання, отримані в результаті вивчення дисципліни "Автоматизовані системи обробки інформації" є основою формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  3. В процесі розробки методики навчання автоматизованих систем обробки інформації виокремлено передумови, що забезпечують ефективність навчання дисципліни "Автоматизовані системи обробки інформації": враховування в навчальній програмі специфіки майбутньої спеціальності; застосування особистісно-орієнтованого підходу до навчання базових навчальних дисциплін; рейтингове оцінювання рівня знань і умінь студентів; створення професійно орієнтованого інформаційного середовища шляхом інтеграції інформаційних і спеціальних дисциплін у навчально-виховному процесі, що сприяє формуванню пізнавальної мотивації ІТ-фахівців з метою оволодіння навичками самоосвіти в галузі ІТ; готовність викладацького складу до використання ІТ; методична забезпеченість навчально-виховного процесу педагогічними засобами навчального призначення. Виокремлено педагогічні умови формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  4. Експериментально встановлено наявність позитивного впливу дисципліни "Автоматизовані системи обробки інформації", навчально-виховний процес якої побудований згідно сформульованих педагогічних умов, на формування фахових знань студентів індустріальних коледжів, і на успішну їх фахову діяльність на робочих місцях. Отримані у педагогічному експерименті дані та результати їх статистичного опрацювання вказують на суттєві позитивні зміни у формуванні фахових знань студентів індустріальних коледжів внаслідок застосування розробленої і впровадженої методики навчання автоматизованих систем обробки інформації, що дає підстави зробити висновок стосовно її ефективності.
  5. Досягнення мети дослідження дозволило розробити рекомендації щодо ефективного впровадження методики навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів.
  Проблема формування фахових знань студентів індустріальних коледжів має багатоаспектний характер, тому наше дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування готовності студентів індустріальних коледжів до майбутньої професійної діяльності. Перспективи подальших досліджень передбачають поглиблений теоретико-методичний аналіз проектування міждисциплінарних навчально-методичних комплексів індустріальних коледжів, у тому числі й електронних освітніх ресурсів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. VIII Загальноукраїнська студентська науково-практична конференція "Молодь, соціальна політика і проблеми національного відродження України" (Донецький інститут ринку і соціальної політики). 15 квітня 2009 року. [Електронний ресурс] Із сайту Інститут психології і соціальної педагогіки. Режим доступу http://ipsp.kmpu.edu.ua/
  2. XI Міжнародна конференція молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" (на базі Інституту вищої освіти АПН України) 14-15 квітня 2009 року. [Електронний ресурс] Із сайту Інститут психології і соціальної педагогіки. Режим доступу http://ipsp.kmpu.edu.ua/
  3. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині: (Монографія) / Ін-т. педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К.: Вища школа, 1998. – 207 с. – Бібліогр.: С. 195-205.
  4. Авдулов А. Н., Кулькин А. М. Контуры информационного общества: (Монография) / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям. – М., 2005. – 162 с. – Библиогр.: С. 156-162.
  5. Авраменко В. Б. Розробка і впровадження дистанційних технологій у Львівській комерційній академії // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб. наук. праць: У 2 ч. Спец. вип. за матеріалами IX Між нар. наук.-практич. конференції. Ч.2. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – С. 3-7.
  6. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титоренко. – М.: Компьютер: ЮНИТИ, 1998. – 399 с.
  7. Адаптивное тестирование : учеб.-метод. пособие / Н. М. Опарина [и др]. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. – 95 с.
  8. Акмеология: Учебник / Под ред. А. А. Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2002. – 605 с.
  9. Алексеев Н. А. Основы информационной педагогики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipp.tgc.ru/prepod/tezis_1.htm. – Заголовок з екрану.
  10. Алексеева И. Ю. Возникновение идеологии информационного общества [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iis.ru/events/19981130/ alexeeva.ru.html. – Заголовок з екрану.
  11. Андрущенко В. П. Засоби дистанційного електронного навчання і педагогічні технології / В. П. Андрущенко, А. П. Кудін // Вісн. акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 2–5.
  12. Артеменко І. Е. Умови впровадження інформаційних технологій у процес психолого-педагогічної підготовки майбутніх податкових інспекторів/ Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України Благодійний фонд імені Антона Макаренка. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Збірник наукових праць. Випуск 3, Київ Видавництво П/П "ЕКМО", 2006. – С. 394.
  13. Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки // Соціальна психологія. – 2005. – №1(9). – С. 13.
  14. Банщиков П. Застосування тренінгової технології формування практичних навичок студентів на базі програмного комплексу Sigam: досвід та перспективи // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Зб. Матеріалів наук.-метод. конф. 2–4 лютого 2005 р. – К.: КНЕУ,. – С. 27-31.
  15. Белых С. Л. Управление исследовательской активностью ученика: Методическое пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев / Комментарии А. С. Саввичева. Под ред. А. С. Обухова. – М.: Журнал "Исследовательская работа школьников", 2007. – 56 с.
  16. Беркита К. Ф. Організація професійного навчання бакалаврів у фінансово-економічних коледжах. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / К. Ф. Беркита; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 19 с.
  17. Беспалько В. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Изд-во инс. проф. обр. Мин. обор. России, 1995. – 336 с.
  18. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЄК", 2002. – 352с.
  19. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии [Текст]: методический материал / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
  20. Бєляков К. І., Гавловський В. Д. Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: міжнародний досвід. [Електронний ресурс] із сайту Міжвідомчого науково-дослідного центру Режим доступу http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/11text/g11_22.htm
  21. Биков В. Ю. Інформатизація загальноосвітньої і професійно-технічної школи України: концептуальні засади і пріоритетні напрямки // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Польсько-Український журнал. Ченстохова-Київ. – 2003. – Вип. ІV. – С. 501–514.
  22. Бикова О. В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів пожежної охорони: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / / Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2001. – 21 с.
  23. Бодалев А. А., Ганжин В. Т., Деркач А. А. Человек и цивилизация в зеркале акмеологии (и акме как интегральная формула здоровья, самопознания, самоопределения и творческого самоутверждения человека) // Мир психологии, №1, 2000.— С.89-108.
  24. Болотнікова І. В. Професіоналізм та професійна компетентність як складові психічної зрілості особистості // Психологічні науки /10. Психологія праці Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України [Електронний ресурс] 04/07/09 21.22 Режим доступу http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/ Psihologia/42691.doc.htm
  25. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.– К.: ВВП "КОМПАС", 1997.– 64с.
  26. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Укладач і головний ред. В. Бусел. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.
  27. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1991.
  28. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 2008. – 496с.
  29. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади... (Білорусов С. Г.) Із сайту Information Technologies in Education. Сторінка Home›Information Technologies in Education›Issue2. 04.07.2009р. 10.52 Режим доступу http://ite.ksu.ks.ua/?q=en/node/210
  30. Виробнича практика – крок в майбутню спеціальність. [Електронний ресурс]: Агентство "Інформаційні послуги". Режим доступу http://www.sessii.at.ua/publ/4-1-0-13
  31. Вітчизняний ринок ІКТ підвищує вимоги до підготовки фахівців. [Електронний ресурс] Із сайту НТБ НАУ. 03.07.09. 18.27 Режим доступу http://lib.nau.edu.ua/press/statti/ikt.htm
  32. Всеукраїнська публічна дискусія "Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті".25-31 травня 2009 року. 04.07.2009 12.36. [Електронний ресурс] Із сайту Інститут психології і соціальної педагогіки. Режим доступу http://ipsp.kmpu.edu.ua/
  33. Галета Я. В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Я. В. Галета; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2005. – 27 с.
  34. Гвишиани Д. М. Организация и управление. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 436 с.
  35. Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологии/ Гласс Дж., Стэнли Дж. – М.: Прогресс, 1976. – 495 с.
  36. Головченко Г. О. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. О. Головченко; Ін-т педагогіки та психології проф. освіти АПН України. – К., 2005. – 24с.
  37. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.-278с.
  38. Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / Грабарь М. И. – М: Педагогика, 1977. – 136с.
  39. Гриньова В. М. Професіоналізм і професійна підготовка як підґрунтя надійності професійної діяльності фахівця / В. М. Гриньова. - Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України/ Гол. ред. Чебикін О. Я. - К., . 2009г. N 1/2 - .147-150
  40. Давыдов В. В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении // Библиотека развивающего обучения. – Томск: "Пеленг", 1992. Вып. 6 – 112с.
  41. Деркач А. А. Акмеологические стратегии развития: Монография. М.: Изд-во РАГС, 2006. – 184 с.
  42. Дмитерко-Карабин Х. М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів. Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Х. М. Дмитерко-Карабин; Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.
  43. Доповідь Міністра освіти і науки Дмитра Табачника на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України. (22.04.2010 р., м. Харків) [Електронний ресурс] Із офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 28.07.2011, 11.34 Режим доступу http://www.mon.gov.ua/ministry/head/tabachnyk/dopovid/
  44. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. / Психология высшей школы/ – Серия: Библиотека практической психологии.- Издательство: Харвест, 2006. – 416 с.
  45. Есаулов А. О. Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02/А.О. Есаулов; Нац. аграр. ун-т.– К., 2005. – 20 с.
  46. Єршов О. П. Інформатизація: від комп'ютерної грамотності учнів до інформаційної культурі суспільства // Комуніст, 1988, № 2, C. 82-92.
  47. Жалдак М. І., Лапінський В. В, Шут М. І. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: – НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2004. – 182 с.
  48. Жебровський Б. М. Формування професійної готовності директора школи до управління якістю освіти: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Б. М. Жебровський / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.
  49. Житник Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Житник; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2002. – 23 с.
  50. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / Загвязинский В. И., Атаханов Р. // Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Изд. центр "Академия", 2001. – 207 с.
  51. Закон України Про Національну програму інформатизації Документ 74/98-вр, остання редакцiя вiд 16.10.2001 на пiдставi 2684-14, чинний. 07.07.2009р. 23.10. [Електронний ресурс] Сайт Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. Режим доступу http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/ p_pidrozdil?pidid=1266.
  52. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2003. – 480 с.
  53. Иванов В. П. Мир человека. Культура и личность. // Научное мировоззрение и социалистическая культура. – К. – 1988. – С. 90.
  54. Индивидуальная подготовка ИТ-специалистов. Синицын С. В., Петухова Е. А., Садчиков С. М., Налютин Н. Ю. Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва. Материалы Пятой открытой Всероссийской конференции "Преподавание информационных технологий в России". Секция: 3. Инновационный потенциал университетов. Принципы и процедуры формирования структуры и содержания образования. [Электронный ресурс] ИКТ портал » Материалы конференций» Текст доклада. 06/07/09 01.11 Режим доступа http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&rthesisDesc&d=light&id_sec=234&id_thesis=8069
  55. Информация и информационный процесс. [Электронный ресурс] В начало > Информация в материальном мире >Информационный процесс. 03.07.09. 14.03 Режим доступа http://www.yspu.yar.ru/projects/infomet/infpro
  56. Ільченко А. Принципи і завдання самостійної діяльності студентів-програмістів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. //Вісник Книжкової палати. – 2007. – №4. – С. 33-34.
  57. Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці (Ч.2): Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 23 травня 2006 р., м. Хмельницький/ Кол. авт. – Хмельницький: ХІЕП, 2006. – 216 с.
  58. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, перспективи/ За ред. В. М. Мадзігона, Ю. О. Дорошенка, К.: Педагогічна думка, 2003, С.13-102.
  59. Калініна Л. М. Професіограма українського директора школи // Директор школи. – 2001. – №3. – С. 13-15.
  60. Калініна Л., Карташова Л., Лапінський В. [Електронний ресурс] Тренінги та технологія їх проведення Режим доступу: http://vlapinsky.at.ua/metodika/trening.mht – 20.08.08. 11.20. – Заголовок з екрану.
  61. Каракозов С. Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности //Педагогическая информатика. – 2000. – №2. – С. 41–55.
  62. Карташова Л. А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. А. Карташова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.
  63. Карташова Л. А. Семантичний аналіз термінів, які позначають застосування інформаційних технологій вчителями суспільно-гуманітарних спеціальностей /Проблеми сучасного підручника. Зб. наук. праць. За заг. редакцією академіка В.М. Мадзігона. №1 (10), Київ, 2010.– С.92-99.
  64. Карташова Л. А. Управління навчальною діяльністю студента в контексті формування індивідуальної траєкторії навчання// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2006. – №4. – С.18-23.
  65. Карташова Л. А. Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін/ Педагогічний дискурс: зб. наук, праць / гол.ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 8. – С. 90-97.
  66. Карташова Л. А., Мозолюк Т. М. Критерії та рівні оцінювання результативності впровадження методик навчання технічних дисциплін у процесі формування фахових знань студентів коледжів // Вісник Черкаського університету.  Серія: Педагогічні науки. Випуск 206. – Черкаси, 2011. – С.62-65.
  67. Касперський А. В., Богданов І. Т. Основні засади побудови завдань комп'ютерного тесту // Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-19 вересня 2007 р. – 2007. – С. 16-17.
  68. Кипнис М. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как зарядить, оживит, настроить и сплотить группу / Михаил Кипнис. – М.: АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 317с.
  69. Класифікація професій сфери ІКТ: проблеми та перспективи. [Електронний ресурс] Із сайту АПІТУ. Головна › Новини › Публікація від Юрій Пероганич. 04.07.2009р. 11.38. Режим доступу http://apitu.org.ua/node/504
  70. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 340с.
  71. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка праці. К.: 2008. – 408с.
  72. Комп'ютерна освіта. Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень. [Електронний ресурс] Інтернет-портал Університету "КРОК" 06.07.2009 21.09 Режим доступу http://www.krok.edu.ua/index.php?
  option=com_content&view=article&id=15&Itemid=20&lang=ua
  73. Корець М С. Проектування загальної моделі технічної підготовки вчителів трудового навчання // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, сер. № 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.8. – С.80-85.
  74. Корець М. С. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання: автореферат дис. докт. пед. наук: 13.00.04 /М. С. Корець; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 38 с.
  75. Красікова Т. І. Організація навчального процесу у коледжі економічного профілю. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. І. Красікова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2002. – 22 с.
  76. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К.: "Кондор", 2006. – 308с.
  77. Кудін А. П. Комп'ютерні системи контролю знань у дистанційному навчанні / А. П. Кудін, Г. В. Жабєєв, Ю. А. Свистун, Л. В. Харченко // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 68–71.
  78. Кустовський С. М. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / С. М. Кустовський; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 20 с.
  79. Кучерява Т. Використання кейс-методу як активного методу систематизації та інтеграції знань студентів // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Зб. Матеріалів наук.-метод. конф. 2–4 лютого 2005 р. – К.: КНЕУ,. – С. 186–188.
  80. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике/ Кыверялг А. А. – Таллинн: Валгус, 1980. – 334 с.
  81. Лапінський В. В. Дидактичні вимоги до комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання// Нові технології навчання: Наук.-методичний збірник/ К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004.-Спецвипуск.- С.104-107
  82. Лапінський В. В. Дидактичні вимоги до комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання // Нові технології навчання: Наук.-методичний збірник/ Колект.авторів. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. –Спецвипуск. – С.104-107.
  83. Лапінський В. В. Навчальне середовище нового покоління та його складові // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – № 6 (13) – С.26-32.
  84. Левочко М. Т. Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / М. Т. Левочко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – 20 с.
  85. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика, 1983.— 320с.
  86. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии: Учеб. пособие для вузов по спец. "Психология" / Под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой. – М.: Смысл, 2000. – 509 с.
  87. Линдсей П., Норманн Д. Переработка информации у человека / пер. с англ. п/р А. Р. Лурия. – Москва: Мир, 1974. – 550 с.
  88. Лопухова Т. Диагноз качества подготовки специалиста // Высшее образование в России. – 2001. – № 4. – С. 30.
  89. М'ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога // Психологія і суспільство, №3, 2004. – С.5-74.
  90. Мадзигон В. Н. Продуктивная педогогика. Политические основы соединения обучения с производительным трудом: Монография. – К.: "Педагогічна думка", 2007. – 360с.
  91. Макарова О. С. Формування готовності майбутнього вчителя до комунікації з молодшими школярами засобами образотворчого мистецтва: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.С. Макарова / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. – О., 2004. – 20 с.
  92. Марцева Л. А. Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу. [Електронний ресурс] Зі сторінки "Гуманізм та освіта" Міжнародна науково-практична конференція" Електронне наукове видання матеріалів конференції. ВНТУ >> Наукові конференції ВНТУ >> МНПК Гуманiзм та освiта >> IX МНПК Гуманiзм та освiта – 2008 03/06/09 17.27 Режим доступу http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Marzewa.php
  93. Матвієнко О. В. Концепція менеджменту інформаційних систем в контексті загальних проблем інформатизації суспільства // Вісник Книжкової палати.–2002.–№10.–С. 17–20.
  94. Матюшкин А. М., Понукалин А. А. Проблемные ситуации в психологической подготовке специалиста в вузе // Вопросы психологии. – 1988. – №2. – С. 76-82.
  95. Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 14-16 травня 2009 року. [Електронний ресурс] Із сайту Інститут психології і соціальної педагогіки. Режим доступу http://ipsp.kmpu.edu.ua/
  96. Міжнародна науково-практична конференція "Ціннісні пріорітети освіти у ХХІ ст.: інтеграція, творчість, інновації" (Міжнародна Академія управління персоналом). 22 травня 2009 року. [Електронний ресурс] Із сайту Інститут психології і соціальної педагогіки. Режим доступу http://ipsp.kmpu.edu.ua/
  97. Мозолюк Т.М. Місце практичної підготовки у методичній системі підготовки ІТ-фахівця / Т.М. Мозолюк // Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика". – Вип. 8 – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С.286-294.
  98. Мозолюк Т.М. Ретроспективно-порівняльний аналіз розвитку змісту і цілей навчання інформаційних технологій студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Т.М. Мозолюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [гол. ред.: Мартинюк М. Т.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С.192-198.
  99. Мозолюк Т. Проблеми підготовки ІТ-фахівців до майбутньої професійної діяльності. / Т. Мозолюк Т. // Современные достижения в науке и образовании : сб. трудов IV Междунар. науч. конф., 11-18 сент. 2010 г., г.Будва (Черногория). – Хмельницький: ХНУ, 2010. – C.70-73.
  100. Мозолюк Т. М., Карташова Л. А. Інформаційно-комунікаційні технології як складова системи навчання / Т. М. Мозолюк , Л. А. Карташова // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць /гол.ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – Вип.7. – C.168-171.
  101. Мозолюк Т. М. Покращення практичної значущості підготовки студентів індустріального коледжу в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. / Т. М. Мозолюк // Нова педагогічна думка. – 2011.– №2. –
  С.53-58.
  102. Мозолюк Т. М. Готовність ІТ-фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності як складова професійної готовності / Т. М. Мозолюк // Педагогічний дискурс: – зб. наук. праць. / гол. ред. І.М. Шоробура.– Хмельницький: ХГПА – Вип. 8.– 2010.– С.133-138.
  103. Мозолюк Т. М. Необхідність використання електронних підручників для самостійної роботи студентів / Т. М. Мозолюк / Проблеми сучасного підручника.: Зб. наук. праць. За заг. ред. Мадзігона В. М. №1 (10), Київ, 2010. – С.752-759.
  104. Мозолюк Т. М. Педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки до виробничої практики / Т. М. Мозолюк / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнародний форум (2 2010; Киев). II міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" 12-15 жовт. 2010 р., м. Київ. Частина І / Асоціація "Інформатіо-Консорціум", К.: УкрІНТЕІ, 2010. – С.145-152.
  105. Мозолюк Т. М. Підготовка ІТ-фахівців для українського ринку праці / Т. М. Мозолюк // Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика". – Вип.5. Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – С.50-57.
  106. Мозолюк Т. М. Сайт Мозолюк Тетяни Миколаївни / укл. Т. М. Мозолюк // Електронний освітній ресурс (ЕОР) [Електронний ресурс]. – 2008-2012рр. – Режим доступу – http://mozoliuk.at.ua
  107. Моляко В. А., Смульсон М.Л. Психологическая готовность к труду на современном производстве. – Киев, 1985.-14с.
  108. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. – К.: Знання. 1989. – 48с.
  109. Морозова Т. Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі (з досвіду Російської Федерації). //Вища школа: Науково-практичне видання. – 2008. – №5. – С. 60-69.
  110. Надирашвили Ш. А. Понятие установки в общей и социальной психологии. – Тбилиси, 1974. – 131 с.
  111. Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента України від 27 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта. – 2002. – 24 квіт. – 1 трав. (№ 26). – С. 2-4. Режим доступу http://www.mon.gov.ua/laws/Ukaz_Pr_347.doc.
  112. Ничкало Н. Г. Педагогічна книга майстра виробничого навчання. К.,: Вища школа, 2000. – 380с.
  113. Новацка Уршула. Організація педагогічних практик студентів математично-природничого відділу вищої педагогічної школи. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / У. Новацка; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2002. – 22 с.
  114. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебн. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.С. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2003.–272с.
  115. Нысанбаев А., Курганская В. Философия и образование: поиск согласия // Высшее образование в России.– №1.– 2001.– С. 39-53.
  116. О подходах к исследованию структуры профессионально-педагогической деятельности / Под ред. Н. В. Кузьминой. – Л.: ЛГУ, 1972. – 182 с.
  117. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича., Н. Г. Горина. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.
  118. Организация и методика производственного обучения : [Учеб. для индустр.-пед. техникумов и повышения квалификации мастеров произв. обучения : Пер. с рус. / И. Г. Коваленко, В. А. Саюшев, А. Н. Веселов и др.], Таллин Валгус 1987. – 366 с.
  119. Орлов А. О. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / А. О. Орлов; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2009. – 20 с.
  120. Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні. – АПН України. К.: Педагогічна думка, 2002.– 48 с.
  121. Падалко Н. Використання педагогічних технологій факторного аналізу в підготовці майбутніх інженерів-програмістів. // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – 2005. – №4. – С. 68-70
  122. Падалко Н. Нові педагогічні технології. Підготовка інженерів-програмістів методами факторного аналізу. // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – 2006. – №1. – С. 63-65
  123. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник і наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 1. Теорія та історія педагогіки. – К: "Педагогічна думка", 2007. – 360 с.
  124. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник і наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 4. Педагогіка і психологія вищої школи. – К: "Педагогічна думка", 2007. – 440 с.
  125. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник нау¬кових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: "Педагогічна думка", 2007. – 392 с.
  126. Педагогічний словник / За редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М. Д. – К,: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.
  127. Перспективи розвитку коледжів і технікумів. Нарада голів Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Доповідь Заступника Міністра освіти і науки на нараді голів Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України (м. Харків, 19 грудня 2006 року) [Електронний ресурс] Із сайту Черкаського державного бізнес-коледжу, 2003-2008. 06.07.2009. 19.53 Режим доступу http://www.cmc.uch.net/Document/Rozvutok.doc
  128. План заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" Документ 653-2007-р, редакцiя вiд 13.05.2009 на пiдставi 512-2009-р, чинний. 07.07.2009р. 23.22. [Електронний ресурс] Сайт Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 653-2007-%F0
  129. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр "Академия", 2008. – 368 с.
  130. Полєщук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. Ф. Полєщук; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 20 с.
  131. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 № 161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173) [Електронний ресурс] 26.07.2011 р. 22.59 Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93
  132. Пометун О. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.
  133. Попков В. А., Коржуев А. В. Теория и практика высшего профессионального образования: Учеб. пособие для системы дополнительного педагогического образования. – М.: Академический проект, 2004. – 432 с.
  134. Попова Т. І. Педагогічні умови організації виробничої практики у професійно-технічних училищах швейного профілю в Україні (друга половина ХХ століття): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. І. Попова; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 21с.
  135. Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. [Електронний ресурс] Із сайту Державної адміністрації зв'язку 2003-2009. 03.07.09. 18.11 Головна»Новини» Офіційно. Режим доступу http://www.stc.gov.ua/uk/publish/article/60468
  136. Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. [Електронний ресурс] Із сайту Державної адміністрації зв'язку 04.07.2009р. 10.43. Режим доступу http://www.stc.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=59774
  137. Проектування гіпертекстових навчальних систем: Посібник /Авт.кол.; За редакцією Ю. І. Машбиця/ Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.,2000. – 100с.
  138. Психология высшей школы / Дьяченко М. И., Кандибович Л. А. – Минское издательство Б.Г.У., 1981. – 383 с.
  139. Психология высшей школы: учебное пособие. М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. Кандыбович. Библиотека практической психологии. – Харвест, Минск. – 2006 – С. 416.
  140. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.-СПб.: Питер, 2002.– 720 с.
  141. Руденко А. П. Организация и методика производственного обучения: Учеб. пособие [для специальностей 03.05.03, 03.05.28 всех форм обучения] / А. Руденко; Краснояр. гос. технол. акад., Красноярск КГТА 1997. – 201 с.
  142. Руденко О. В. Підвищення компетентності працівників освіти у спілкуванні // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка в 3-х томах. – Т. 3. – За ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – С. 477-482.
  143. Рустанович-Варфоломєєва З. А. Кар'єрні орієнтації та можливість самореалізації студентської молоді // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка в 3-х томах. – Т. 3. – За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Главник, 2005. – С. 198-506.
  144. Сагановський М. М. Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. – Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2008. – 140 с.
  145. Селевко Г. К., Энциклопедия образовательных технологий в 2-х томах, том 1, М., "НИИ школьных технологий", 2006 г., с. 433-435.
  146. Семиноженко В. Украине необходим вуз по подготовке ИТ-специалистов [Електронний ресурс] Із Порталу Інформаційного агентства "Інтермедіа консалтинг" 23:15 26.02.2011 Режим доступу http://imk.ua/ru/news/18-02-2011/227251/ –Заголовок з екрану
  147. Сергеев Михаил. Вопросами подготовки ИТ-специалистов займется межведомственная комиссия. [Электронный ресурс] Информационный сайт политических комментариев ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 06.07.2009 01.30 Режим доступа http://www.politcom.ru/1079.html
  148. Сластенин В. А. Педагогика / Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. - 3-е изд. – М.: Школа-пресс, 2000, 512с.
  149. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень. / Укладач Л. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – С. 649.
  150. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Академия, 2001. – 304с.
  151. Смульсон М. Л. Выявление психологической готовности к овладению профессией в УПК //Вопросы психологии. 1985.№5. – С.92-93.
  152. Собко Р. М. Дидактичні особливості інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці електриків. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Р. М. Собко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.
  153. Состояние дел, итоги 2007 года, направления и перспективы развития бизнеса и программных продуктов для Украины. Материалы пресс-конференции Фирмы 1С 27 февраля 2008 года, Киев. CD-диск.
  154. Социология в России. Второе издание, переработанное и дополненное / отв. ред. Ядов В. А. М.: ИС РосАН, 1998. – 696 с.
  155. Специфика обучения ИТ-специалистов в России. [Электронный ресурс] Сайт Учебного центра "Сетевая Академия ЛАНИТ". 06.07.2009 02.13 Режим доступа http://www.academy.ru/t.asp?id=115&checked=yes
  156. Стешенко В. В. Організація практичної підготовки студентів у магістратурі [Текст] / В. В. Стешенко // Нові технології навчання : Науково–методичний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 37. – С. 121–126.
  157. Стешенко В. В. Концептуальні засади управління якістю освітньо–професійної підготовки фахівців. [Текст] / В. В. Стешенко // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.–метод. центр вищ. освіти. – Київ, 2003. – Вип. 34. – С. 247–251.
  158. Стешенко В. В. Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.–метод. зб. / Кол. авт.; відповід. редактор і укладач В. В. Стешенко. – Слов'янськ : СДПУ, 2010. – Вип. 15. – 182 с.
  159. Тенденції розвитку коледжів і технікумів. [Електронний ресурс] Із сайту Міністерства освіти і науки України. 06.07.2009. 20.57 Режим доступу http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2008/29_12/1
  160. Ткаченко О. А. Психологічні аспекти розвитку особистості спеціаліста у системі неперервної професійної освіти. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб.наук.праць./За ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. У 2-х ч. Ч. 1. – К., 2001. – С.310-314.
  161. Тлумачний словник української мови: У 4 т. – К.: Аконіт, 1998. – С. 201.
  162. Томчук М. І. Психологічні основи формування фахівців під час проходження практики http://library.rehab.org.ua/ukrainian/profes/tomchuk
  163. Трайнев В. А., Трайнев И. В. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации): Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. – 280 с.
  164. Указ Президента України Про Нацiональну доктрину розвитку освiти. [Електронний ресурс] Сайт "Офіційний вісник України". [Перелік нормативних актів] [Зміст ОВУ № 16 2002] Режим доступу http://www.gdo.kiev.ua/files/ db.php?st =860&god=2002
  165. Федорченко В. К., Фоменко Н. А., Скрипник М. І., Цехмістрова Г. С. Педагогіка туризму/ К.: Видавничий дім "Слово", 2004. – 296 с.
  166. Френзель А. Ш. Урок – основная форма обучения в учебных мастерских [Текст]: Методические рекомендации / А. Ш. Френкель. – М.: Высшая школа, 1987. – 40
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины