ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОЯВУ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОФЕСІЙ І БЕЗРОБІТНИХ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРОФЕССИЙ И БЕЗРАБОТНЫХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОЯВУ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОФЕСІЙ І БЕЗРОБІТНИХ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРОФЕССИЙ И БЕЗРАБОТНЫХ
 • Кол-во страниц:
 • 196
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА


  На правах рукопису  ДРОЗДОВА АННА РОСТИСЛАВІВНА  УДК 159.942.5-057-057.19
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
  ПРОЯВУ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ»
  У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОФЕСІЙ І БЕЗРОБІТНИХ
  19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник:
  Павленко Валентина Миколаївна,
  кандидат психологічних наук,
  доцент  Харків - 2013

  ЗМІСТ

  ВСТУП……………………………………………………………………………………..4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ТА ЙОГО ДЕТЕРМІНАНТ………..11
  1.1. Поняття «емоційного вигорання»…………………………………………..……11
  1.2. Моделі формування та симптоми синдрому «емоційного вигорання»………..18
  1.3. Психологічні кореляти синдрому «емоційного вигорання» крізь призму багаторівневого підходу до психологічного здоров'я особистості………………………………………………………….…………………....25
  Висновки до розділу 1………………………………………………………...…………38
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОЯВУ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ».……………..41
  2.1. Організація і вибірка дослідження……...………………………………………….41
  2.2. Методики дослідження……………………………………………………………..43
  Висновки до розділу 2………………………………………………………………..….53
  РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОЯВУ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ»…...…………………....…..54
  3.1. Особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних…………………………………………..……………..…54
  3.2. Аналіз взаємозв’язків синдрому «емоційного вигорання» з індикаторами рівнів психологічного здоров’я ………………………………………..………………………70
  3.3. Аналіз розбіжностей між групами з різним рівнем синдрому «емоційного вигорання»……………………………………………...…………………..…………….90
  3.4. Дослідження системи психологічних змінних, що найбільш диференціюють різні рівні сформованості синдрому «емоційного вигорання»…………………...…104
  3.5. Взаємозв’язок синдрому «емоційного вигорання» з чинниками, що узагальнюють систему змінних дослідження…………..…………………………….127
  3.6. Рекомендації створення психокорекційних програм для попередження синдрому «емоційного вигорання» та зменшення його наслідків……………………………148
  Висновки до розділу 3…………………….………………………………………..…..151
  ВИСНОВКИ……………………………..………………………………………….…..159
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..….162
  ДОДАТКИ……………………………………………………………..…………….….188  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Глобальні зміни сучасного життя, руйнування звичних соціальних зв’язків, знеособленість трудових відносин, завищені соціальні очікування у сфері працевлаштування людини, суттєві психоемоційні навантаження все частіше призводять до розвитку небажаних психологічних станів. Недостатня обізнаність спеціалістів різних професій щодо збереження свого психологічного здоров’я, відсутність умінь ефективно долати стресові ситуації призводять до ускладнень у професійній діяльності, в сім’ї, у взаємодії з оточуючими, сприяють зниженню працездатності, виникненню депресивних станів і, як наслідок впливу цих та інших факторів, формуванню синдрому «емоційного вигорання». Синдром «емоційного вигорання» – феномен, що виявляється у вигляді особистісної відстороненості, редукції професійних досягнень, у формі повного або часткового виключення емоцій, загального виснаження у відповідь на пов'язані з професійною сферою конфлікти різного характеру.
  Вивчення змісту, структури та методів діагностики синдрому «емоційного вигорання» проводилось у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених (М. Буріш [218], С. Джексон [235], К. Маслач [241; 242; 243; 244; 245; 246], Х. Дж. Фрейденбергер [228; 229], У. Б. Шауфелі [255; 256; 257], Л. М. Карамушка [80], М. П. Лейтер [239; 240], С. Д. Максименко [118], В. Є. Орел [141; 142], Т. В. Форманюк [192; 193], В. В. Бойко [16; 17], Н. Є. Водоп’янова [34; 35; 36; 37; 38], Т. І. Ронгинська [161], О. С. Старченкова [35], В. Дудяк [58] та ін.). Прояви синдрому «емоційного вигорання» вивчались у представників різних професій: працівників медичних закладів (Д. С. Фелтон [226], Л. М. Юр’єва [209; 210], В. В. Горачук [43], О. О. Кокотова [85], Б. С. Федак [189], Г. Б. Леонова [107], М. А. Багрій [107], Н. Л. Калайтан [72; 73; 74; 75; 76; 77], С. М. Симоненко [173; 174], С. В. Лазоренко [101; 102], Л. І. Ларенцова [103; 104] та ін.), соціальних працівників та психологів (А. Гребєнщикова [44], І. В. Калашник [78], А. В. Костюк [90], К. О. Малишева [119] та ін.), спортсменів (Д. Гулд [231], К. Діффенбач [231], Г. В. Ложкін [113], О. І. Грінь [46], О. Б. Баранова [15] та ін.), педагогів (Д. Д. Хекенен [233], А. Б. Беккер [233], В. Шауфелі [233], Н. М. Булатевич [21; 22; 23; 24; 25; 26], М. В. Борисова [19], Н. В. Грисенко [47], Ю. М. Кузнецова [96], В. І. Ковальчук [84], О. В. Грицук [48; 49], Т. В. Зайчикова [66; 67], Л. І. Тищук [185], Ю. П. Жогно [62; 63], Г. О. Латіна [105], В. А. Ликова [110], О. Л. Марковець [121], М. М. Філоненко [191], В. В. Павленко [143; 144], Н. В. Перегончук [148] та ін.), пенітенціарних службовців (Н. Самикіна [167], В. Сулицький [167], О. В. Крапівіна [93] та ін.), співробітників, які працюють в умовах підвищеної небезпеки (А. С. Куфлієвський [99], Л. М. Леженіна [106], Т. В. Макота [117], О. І. Склень [177] та ін.) тощо.
  Здебільшого синдром «емоційного вигорання» досліджується у так званій «групі ризику». У відповідну групу включають представників професій системи «людина-людина», які в межах своєї діяльності перебувають у процесі постійного тісного спілкування (це працівники медичних закладів, соціальні працівники, педагоги тощо). Що ж стосується розгляду синдрому «емоційного вигорання» як загальнопсихологічного феномену, який проявляється у представників різних типів професій і навіть серед людей, які не працевлаштовані, то це питання не є достатньо дослідженим.
  У зв’язку з цим розширення уявлення про психологічні чинники і кореляти синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій, узагальнення та систематизація психологічних змінних, що найбільш диференціюють різні рівні сформованості синдрому «емоційного вигорання» не лише у межах професій системи «людина-людина», є особливо актуальним питанням сучасної загальної психології. Це, зокрема, дозволить перейти до розв’язання такої нагальної потреби як обґрунтоване створення рекомендацій для розробки психокорекційних програм попередження синдрому «емоційного вигорання» та зменшення його наслідків, що були б розраховані не лише на представників професії «людина-людина» (педагогів, медичний персонал, психологів, соціальних співробітників тощо), але й на представників професій, які традиційно не розглядаються як такі, що сприяють розвитку цього синдрому.
  Вказане вище обумовило у нашій роботі вихід за межі вивчення лише представників системи професій «людина-людина» і звернення до інших типів професій («людина-знак» та «людина-природа»), а також до безробітних.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах планової наукової тематики кафедри прикладної психології Харківського національного університету іменi В. Н. Каразіна «Психологічні прояви особистостей та соціальних груп у різних сферах сучасної життєдіяльності» (№ держреєстрації 0110U006015).
  Наукового керівника призначено й тему дисертаційного дослідження затверджено (протокол № 12 від 17 грудня 2008 р.) та уточнено (протокол № 5 від 18 травня 2012р.) на засіданні Вченої ради факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Тему дисертаційної роботи було закоординовано рішенням бюро Мiжвiдомчої ради з координації наукових досліджень з педагогiчних i психологiчних наук в Україні (протокол № 6 від 19.06.2012р.).
  Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – визначити психологічні чинники прояву синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних.
  Реалiзацiя мети передбачає виконання таких задач дослідження:
  1) здійснити теоретичний аналіз поняття «емоційне вигорання» та його взаємозв’язків із психологічними характеристиками особистості;
  2) визначити особливості синдрому «емоційного вигорання» у представників професій різного типу та безробітних, перевірити, чи правомірним є використання конструкту «емоційного вигорання» лише для працевлаштованих осіб;
  3) провести аналіз взаємозв’язків «емоційного вигорання» з психологічними характеристиками особистості, зокрема виявити системи змінних, що найбільше різнять між собою певні рівні сформованості синдрому «емоційного вигорання»;
  4) виявити чинники, що детермінують синдром «емоційного вигорання», та показати специфіку цих факторів для груп, що вивчаються;
  5) сформулювати рекомендації для розробки психокорекційних програм попередження синдрому «емоційного вигорання» та зменшення його наслідків.
  Об’єкт дослідження − синдром «емоційного вигорання».
  Предмет дослідження – психологічні чинники прояву синдрому «емоційного вигорання» особистості.
  Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження використовувалися: теоретичні (аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення теоретичних і експериментальних даних), емпіричні (стандартизоване опитування, анкетування, психологічне тестування) та математико-статистичні (описова статистика, кореляційний аналіз, багатомірний дисперсійний аналіз, критерій Хі-квадрат, дискримінантний аналіз та факторний аналіз) методи.
  Методологічну і теоретичну основу дисертаційної роботи складають загальнопсихологічні положення щодо аналізу особистості (К. О. Абульханова-Славська [4], Л. Ф. Бурлачук [28; 29], Б. Г. Ананьєв [5; 6; 7], Г. М. Андрєєва [9], В. М. Дружинін [54; 55], О. М. Леонтьєв [108], Л. М. Собчик [179] та ін.), уявлення про психологічне здоров’я особистості (Б. С. Братусь [20], В. М. Павленко [145; 146], Л. Ф. Шестопалова [145] та ін.), дослідження проблеми синдрому «емоційного вигорання» (К. Маслач [241; 242; 243; 244; 245; 246], Х. Дж. Фрейденбергер [228; 229], В. В. Бойко [16; 17], Н. Є. Водоп’янова [34; 35; 36; 37; 38], С. М. Симоненко [173; 174], Ю. П. Жогно [62; 63], М. А. Гавриленко [39; 40], Н. В. Назарук [129; 130; 131; 132], О. С. Кочарян [91; 92], Н. Л. Калайтан [72; 73; 74; 75; 76; 77], Т. В. Зайчикова [66; 67] та ін.), ідеї гуманістичної психології (А. Маслоу [122], К. Роджерс [159], Е. Фромм [201] та ін.), дослідження копінг-поведінки та психологічних механізмів захисту особистості (Р. Лазарус [236; 237], С. Фолькман [236; 237], С. К. Нартова-Бочавер [133], З. Фрейд [197; 198], Р. Плутчик [149] та ін.), уявлення про емоційний інтелект та його складові (П. Селовей [247; 254], Дж. Мейер [247; 254], Д. В. Люсін [116], Е. Л. Носенко [138; 139] та ін.).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  в роботі вперше:
   концептуалізовано й емпірично розглянуто синдром «емоційного вигорання» як специфічний розлад психологічного здоров’я: показано, що при «емоційному вигоранні» страждають усі рівні психологічного здоров’я (особистісно-смисловий, індивідуально-психологічний і психофізіологічний), при цьому порушення особистісно-смислового рівня є найбільш показовими для етапу переходу від відсутності синдрому до середнього рівня його вираженості, тоді як подальший розвиток «емоційного вигорання» від середнього до високого і критичного рівнів вираженості пов’язаний більше з двома іншими складовими психологічного здоров’я;
   продемонстровано, що безробітні значно більше, ніж працевлаштовані, страждають від «емоційного вигорання» через проблеми професійної самореалізації, що свідчить про необхідність врахування «емоційного вигорання» й поза межами актуальної професійної діяльності;
   виявлено полісистемну зумовленість синдрому «емоційного вигорання» такими двома загальними чинниками, як: «соціально-психологічна незрілість» та «нереалізація себе у професійній сфері»;
  подальше уточнення отримали уявлення:
   про специфіку синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних: зокрема, показано, що у «медичних працівників» цей синдром пов'язаний насамперед із дезадаптивною системою психологічного захисту, а потім вже з такими чинниками, як негативне сприйняття власної роботи та недостатній розвиток емоційного інтелекту; тоді як у «економістів» «емоційне вигорання» пояснюється впливом більш узагальненого фактору «емоційно-поведінкової незрілості» на тлі послаблення зв’язку з чинником «незадоволеності власною роботою». Виявлено, що приналежність до певного типу професії (наприклад, система «людина-людина») не є необхідним чи визначальним чинником для розвитку синдрому «емоційного вигорання»;
   про важливе місце комунікативної сфери у прогнозуванні рівня вираженості «емоційного вигорання»: показано, що внутрішньоособистісні характеристики (рівень самоактуалізації, особливості захисних механізмів та копінг-стратегій тощо) значно краще за міжособистісні вивчені прояви (стилі спілкування, контакність тощо) розрізняють певні рівні вираженості синдрому «емоційного вигорання»;
   про найбільш вагомі чинники синдрому «емоційного вигорання»: його зниженню найбільш сприяють – задоволеність роботою, високий рівень самоактуалізації та усвідомленості життя, розвинений внутрішньоособистісний емоційний інтелект, в той же час його підвищенню сприяють – високий рівень нейротизму, широке використання таких захисних механізмів як «заміщення» та «регресія» і таких копінг-стратегій як «втеча-уникнення» та конфронтаційний копінг.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій для створення психокорекційних програм попередження синдрому «емоційного вигорання» та зменшення його наслідків, що можуть бути використані у діяльності практичних психологів, а також роботі психологічних служб із профілактики та корекції «емоційного вигорання».
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес: Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського – у навчальні курси «Психологія управління», «Психологія тренінгової роботи», «Основи психотерапії», «Психологія консультування» (довідка № 272/1655-1 від 19.10.2012 року); Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – у навчальні курси «Загальна психологія», «Психологія особистості», «Психологія управління» та «Психологія праці» (довідка № 0135/01-30/28 від 11.01.2013 року); Чорноморського державного університету імені Петра Могили – у навчальні курси «Психодіагностика», «Соціальна психологія» та «Загальна психологія» (довідка № 06/1-17 від 16.01.2013 року).
  Особистий внесок здобувача в роботі, яка написана у співавторстві з В. М. Павленко: «Особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у безробітних та у представників професії систем «людина-людина» та «людина-знак»» полягає в огляді літератури з теми, доборі емпіричного матеріалу, проведенні його діагностики та формулюванні висновків.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати дослідження висвітлено й обговорено на засіданнях кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та на міжвузівських, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: Молодіжній науково-практичній конференції «Вектори психології – 2009, 2010, 2011, 2012» (м. Харків, 2009р., 2010р., 2011р., 2012р.), III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука і сучасність – досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть» (м. Запоріжжя, 2010 р.), VII Міжнародній науково-практичній заочній конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.).
  Публікації. Основний змiст роботи викладений в 11 публiкацiях, 5 з яких надрукованi у фахових виданнях, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України.
  Структура дисертації. Дисертація має обсяг 271 сторінку (основний текст – 161 сторінка) і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографії (260 позицій, з яких 47 іноземною мовою) та 7 додатків. Робота містить 15 таблиць і 2 рисунки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні представлено результати теоретичного узагальнення й емпiричного дослiдження психологічних чинників прояву синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних. На підставі аналізу одержаних даних можна зробити такі висновки:
  1. Синдром «емоційного вигорання» можна розглядати як полісистемно детермінований симптомокомплекс, що пов’язаний із низкою змін у поведінці, певними копінг-стратегіями та захисними механізмами, спотворенням процесу самоактуалізації та розвитку особистості.
  2. Синдром «емоційного вигорання» спостерігається у більшої половини залучених до дослідження, що свідчить про значну поширеність цього феномену. Найвиразніше синдром представлений у фазі «резистенція» і таких її симптомах, як «неадекватне емоційне реагування» та «редукція професійних обов’язків». Після фази «резистенція» у групи «безробітних» більш виражена фаза «напруження», а у трьох інших групах – фаза «виснаження». У «безробітних» і представників професії типу «людина-природа» фази «напруження» й «виснаження» знаходяться у стадії формування, тоді як у двох інших групах жодна з фаз узагалі не була сформована.
  3. Синдром «емоційного вигорання» проявляється у «безробітних» інтенсивніше, ніж у тих, хто працює. Отже, пов’язані з професією конфлікти з їх соціально дезадаптуючими наслідками залишаються актуальними і при виході за межі певної системи професійних взаємодій, що дозволяє використати поняття «емоційне вигорання» не тільки для «працюючих», але й для тих, хто втратив робоче місце.
  4. Відсутність значущих розбіжностей між представниками різних типів професій («людина-людина», «людина-знак» і «людина-природа») за рівнем синдрому «емоційного вигорання» і його фаз свідчить про те, що специфіка професії та інтенсивність спілкування не є однозначно необхідними чинниками для виникнення «емоційного вигорання». Більш значущими є особистісні фактори формування «емоційного вигорання» та особливості професійної самореалізації.
  5. При розвиткові синдрому «емоційного вигорання» спостерігається розлад усіх рівнів психологічного здоров’я. Порушення особистісно-смислового рівня є найбільш показовими для переходу від відсутності до середнього рівня прояву синдрому, тоді як подальший розвиток «емоційного вигорання» від середнього до високого й критичного рівнів прояву пов’язаний більше з індивідуально-психологічною та психофізіологічною складовими психологічного здоров’я. Внутрішньоособистісні характеристики (рівень самоактуалізації, особливості захисних механізмів, копінг-стратегій тощо) значно краще, ніж міжособистісні прояви (стилі спілкування, контактність тощо), що вивчалися, здатні розрізняти рівні прояву синдрому «емоційного вигорання». Найбільше пов’язаними зі зниженням прояву синдрому «емоційного вигорання» є задоволеність роботою, високий рівень самоактуалізації та усвідомленості життя, розвинений внутрішньоособистісний емоційний інтелект. Із підвищенням рівня прояву синдрому «емоційного вигорання» пов’язані: високий рівень нейротизму, широке використання захисних механізмів «заміщення» та «регресії», таких копінг-стратегій, як «втеча-уникнення» та конфронтаційний копінг.
  6. Синдром «емоційного вигорання» – один із проявів і наслідків соціально-психологічної незрілості та недостатньої самореалізації у роботі. Структура взаємозв’язків синдрому «емоційного вигорання» у досліджуваних груп має певну специфіку. У «медичних працівників» цей синдром пов’язаний із такими трьома факторами, як дезадаптивний психологічний захист, негативне сприйняття власної роботи, недостатній розвиток емоційного інтелекту. У «економістів» і «безробітних» виявлено лише два, пов’язаних з «емоційним вигоранням», чинники, один із яких можна інтерпретувати як «соціально-психологічну незрілість», а інший – як «незадоволеність професійною самореалізацією». При цьому в «економістів» «емоційне вигорання» обумовлюється значною мірою першим із цих факторів, а у «безробітних» – другим. Крім того, у «безробітних» знижується важливість деформації стосунків з іншими, як складової структури «емоційного вигорання», тоді як у «працюючих» цей компонент синдрому є найбільш акцентованим.
  7. Сформульовано рекомендації для розробки психокорекційних програм, присвячених профілактиці та зменшенню наслідків синдрому «емоційного вигорання». Відповідні програми мають бути системою заходів для корекції та розвитку особистості, яка включає такі головні завдання-напрямки практичної роботи: 1) покращення сприйняття власної роботи та себе як професіонала й людини; 2) підвищення рівня саморозуміння; 3) формування конструктивних умінь роботи з емоційною сферою, життєвими завданнями і проблемами; 4) сприяння процесу самоактуалізації особистості. Указані рекомендації враховують головні складові, механізми й передумови «емоційного вигорання». Отже, їх реалізація дозволяє здійснювати системно-розвиваючий, а також коригувальний вплив на особистість, здатна призводити до попередження, нівелювання чи пом’якшення пов’язаних із синдромом «емоційного вигорання» поведінкових і особистісних змін.
  Перспективами для подальших досліджень є розширення кола характеристик і якостей, що вивчаються у зв’язку з «емоційним вигоранням», зокрема, врахування поряд із особистісними якостями когнітивних складових, професійної компетентності, особливостей функціональних станів, удосконалення методичного інструментарію, що використовується для дослідження «емоційного вигорання» тощо.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абабков В. А. Защитные психологические механизмы и копинги: анализ взаимоотношений / В. А. Абабков. – СПб. : Речь, 2004. – 158 с.
  2. Абдюкова Н. В. Професійне вигорання як психологічна проблема / Н. В. Абдюкова // Філософія, соціологія, психологія : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 12, ч. 1. – С. 31–37.
  3. Абрамов В. А. Исследование синдрома эмоционального выгорания на этапе мета обзоров. Ч. 1 / В. А. Абрамов, И. С. Алексейчук, А. И. Алексейчук // Журнал психиатрии и медицинской психологи. – 2008. – № 1 (18). – С. 117-123.
  4. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
  5. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. в 2 т. / Б. Г. Ананьев. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 287 с.
  6. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 380 с.
  7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л. : ЛГУ, 1968. – 338 с.
  8. Аргайл М. Психология счастья / Майкл Аргайл ; пер. с англ. А. Лисицына. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. – 271 c.
  9. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 363 с.
  10. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78-86.
  11. Андреева И. Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С. 57-65.
  12. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагности : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.02 / І. Ф. Аршава ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 34 с.
  13. Аршава І. Ф. Компьютерна діагностика емоційної стійкості / І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 8. – С. 35-37.
  14. Бандура О. Самоактуалізація як механізм формування інтегрованого стилю життя особистості / О. Бандура // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / [ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (кер. автор. колективу і наук. ред.) та ін.]. – К., 2000. – С. 98-101.
  15. Баранова Е. Б. Профессиональное выгорание специалистов в сфере фитнеса / Е. Б. Баранова // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта : науч.-теорет. журн. – 2011. – № 6 (76). – С. 7-11.
  16. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении / В. В. Бойко. – СПб. : Сударыня, 1999. – 32 с.
  17. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М. : Филин, 1996. – 472 с.
  18. Борзунова А. К. Соотношение психологической защиты и социально-психологического климата группы / А. К. Борзунова // Вестник Санкт-Петербургского университета. сер. 12. – 2008. – № 4. – С. 174-179.
  19. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – № 2. – С. 96–103.
  20. Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 301 с.
  21. Булатевич Н. М. До проблеми психічного вигорання / Н. М. Булатевич // Вісник. сер. : Соціологія. Психологія. Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – Вип. 12–13. – С. 121–124.
  22. Булатевич Н. М. Психічне вигорання у професійній діяльності вчителя: огляд зарубіжних досліджень / Н. М. Булатевич // Вісник. сер. : Соціологія. Психологія. Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – Вип. 15–16. – С. 117–120.
  23. Булатевич Н. М. Синдром емоційного вигорання педагога: проблема профілактики та подолання / Н. М. Булатевич // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» : до 80-річчя від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки акад. АПН України В. А. Роменця. – К., 2006. – С. 318–323.
  24. Булатевич Н. М. Синдром емоційного вигорання вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 / Н. М. Булатевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 19 с.
  25. Булатевич Н. М. Синдром емоційного вигорання вчителя: роль індивідуальних та організаційних чинників / Н. М. Булатевич // Вісник. сер. : Соціологія. Психологія. Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2005. – Вип. 22-23. – С. 47-50.
  26. Булатевич Н. М. Синдром психічного вигорання: порівняльний аналіз професійних груп вчителів та охоронників / Н. М. Булатевич // Вісник. сер. : Соціологія. Психологія. Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2003. – Вип. 19. – С. 38-41.
  27. Буленко Т. В. Дiагностика особистостi в практичнiй дiяльностi психолога : наук.-метод. посіб. / Т. В. Буленко, М. I. Мушкевич, Р. П. Федоренко. – Луцьк : Вежа, 1996. – 311 с.
  28. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2006. – 351 с.
  29. Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуаций : учеб. пособие / Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова. – М. : Рос. пед. агентство, 1998. – 263 с.
  30. Бхарвани Г. Важнее, чем IQ! EQ: эмоциональный интеллект. Тренинг «секретного интеллекта», который дает эффективность в любом деле / Гиту Бхарвани. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 218 с.
  31. Валиева Ф. И. Взаимозависимость компонентов эмоциональной составляющей эмоционального выгорания преподавателей / Ф. И. Валиева, М. В. Потапова // Вестник Санкт-Петербургского университета. сер. 12. – 2009. – Ч. I, № 2. – С. 72-78.
  32. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : учеб. пособие / И. В. Вачков. – 2-е изд. – М. : Изд-во «Ось-89», 2001. – 224 с.
  33. Викторова Л. Диагноз – burn-out / Л. Викторова // Секретарь-референт. – 2008. – № 11. – С. 68-75.
  34. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.
  35. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.
  36. Водопьянова Н. Е. Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек-человек» / Н. Е. Водопьянова // Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / [под ред. Г. С. Никифорова и др.]. – СПб., 2001. – С. 276-282.
  37. Водопьянова Н. Е. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления / Н. Е. Водопьянова // Психология здоровья : учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб., 2003. – С. 548-574.
  38. Водопьянова Н. Е. Противодействие синдрому выгорания в контексте ресурсной концепции человека / Н. Е. Водопьянова // Вестник Санкт-Петербургского университета. сер. 12. – 2009. – Ч. I, № 1. – С. 75-86 .
  39. Гавриленко М. А. Захисні механізми в особистісній структурі лікарів-психіатрів та їх психотерапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / М. А. Гавриленко ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. – Х., 2006. – 20 с.
  40. Гавриленко М. А. Защитные механизмы личности в структуре синдрома выгорания / М. А. Гавриленко // Український медичний часопис. – 2002. – № 6 (32). – XI/XII. – С. 122-124.
  41. Гибсоп Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Л. Гибсоп, Д. М. Иванцевич, Д. Х. Доинелли. – 8-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
  42. Гончар К. Ю. Психологічні чинники емоційного вигорання лікарів / К. Ю. Гончар, Ю. І. Гончар, І. О. Дудар // Український журнал нефрології та діалізу. – 2006. – №2 (10). – С. 32-35.
  43. Горачук В. В. Задоволеність працею та синдром «емоційного вигорання» у лікарів-педіатрів / В. В. Горачук // Перинатологія та педіатрія. – 2007. – № 4 (32). – С. 118-120.
  44. Гребєнщикова А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» в недержавних організаціях соціальної сфери / А. Гребєнщикова // Студентські наукові студії : молодіж. наук. журн. / МДГУ ім. П. Могили. – 2007. – Вип. 2 (10). – С. 112-115 .
  45. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 352 с.
  46. Гринь Е. И. Личностные ресурсы преодоления психического выгорания у спортсменов : дис. … канд. психол. наук : спец. 13.00.04 / Е. И. Гринь. – Краснодар, 2008. – 202 с.
  47. Грисенко Н. В. Особистісні детермінанти запобігання емоційного вигорання педагога в аспекті позитивної психології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / Н. В. Грисенко ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2011. – 20 с.
  48. Грицук О. В. Проблема емоційного вигорання у вчителів / О. В. Грицук // Вісник Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. сер. : Психологія. – 2004. – Вип.13, ч.1. – С. 57–61.
  49. Грицук О. В. Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / О. В. Грицук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 20 с.
  50. Гришина Н. В. Помогающие отношения: профессиональные и экзистенциальные проблемы / Н. В. Гришина // Психологические проблемы самореализации личности. – СПб., 1997. – С. 143-156.
  51. Гулина М. А. Защитные механизмы личности / М. А. Гулина, А. Л. Козлова // Психология / под ред. А. А. Крылова. – М., 1999. – С. 399-422.
  52. Дерев’янко С. П. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / С. П. Дерев’янко ; Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2009. – 20 с.
  53. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у представителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, № 5. – С. 91-100.
  54. Дружинин В. Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие / В. Н. Дружинин. – СПб. : ИМАТОН-М, 2001. – 224 с.
  55. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 1999. – 368 с.
  56. Емельяненкова А. В. Особенности синдрома «эмоционального выгорания» личности специалистов различных профессий системы «человек-человек» / А. В. Емельяненкова, Н. Н. Сафукова // Интеграция образования и науки на основе научно-образовательного центра. в 2 ч. : сб. тр. участников Всерос. науч.-практ. конф., 15-16 дек. 2005 г., г. Ульяновск. – М. [и др.], 2005. – Ч. 1. – С. 106–110.
  57. Емельяненкова А. В. Проблемы эмоционального выгорания и профессиональной деформации в сфере «манипулятивных» профессий / А. В. Емельяненкова // Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций : материалы междунар. науч.-практ. конф., 29 нояб. 2006 г. – Тамбов, 2007. – С. 340–346.
  58. Емоційне вигорання / упоряд. В. Дудяк. – К. : Главник, 2007. – 128 с.
  59. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов : [учебник] / О. Ю. Ермолаев. – [2-е изд., испр.]. – М. : МПСИ, Флинта, 2003. – 336 с.
  60. Жирова И. Основные признаки и симптомы профессионального выгорания / И. Жирова // Аптечный аудит. – 2008. – Вып. 21. – С. 11-12.
  61. Жирова И. Профилактика синдрома профессионального выгорания, или Памятка руководителю аптеки / И. Жирова // Аптечный аудит. – 2008. – Вып. 22. – С. 33-34.
  62. Жогно Ю. П. Емоційне вигорання в педагогічному спілкуванні та співвідношення понять «суб’єктивне», «суб’єкте» / Ю. П. Жогно // Наука і освіта. – Одеса, 2008. – № 3. – С. 37-39.
  63. Жогно Ю. П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Ю. П. Жогно ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с.
  64. Журбин В. И. Понятия психологической защиты в концепциях З.Фрейда и К. Роджерса / В. И. Журбин // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – С. 14-22.
  65. Завгородня О. В. Проблема психологічного здоров’я: спроба теоретичного аналізу / О. В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 55-60.
  66. Зайчикова Т. В. Особливості прояву та детермінанти синдрому «професійного вигорання» у педагогічних працівників / Т. В. Зайчикова // Актуальні проблеми психології. – К., 2003. – Т. 1, ч. 9. – С. 103–108.
  67. Зайчикова Т. В. Соцільно-психологічні детермінанти синдрому «професфного вирання» у вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / Т. В. Зайчикова ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 20 с.
  68. Золотухина Л. В. Особенности психического здоровья врачей-психиатров с синдромом профессионального выгорания : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 14.01.06 / Л. В. Золотухина. – СПб., 2011. – 21 с.
  69. Изард К. Э. Психология эмоции : пер. с англ. / К. Э. Изард. – СПб. : Питер, 2000. – 464 с.
  70. Исаева Е. Р. Возрастные и гендерные особенности стресс-преодолевающего поведения(копинга) на примере российской популяции / Е. Р. Исаева // Вестник Томского гос. пед. ун-та. – 2009. – Вып. 6 (84). – С. 86-90.
  71. Исаева Е. Р. Синдром эмоционального выгорания и его влияние на копинг-поведение у медицинских работников / Е. Р. Исаева, И. Л. Гуреева // Ученые записки : науч.-теорет. журн. – 2010. – № 6 (64). – С. 26-30.
  72. Калайтан Н. Л. Особистісні особливості лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги с синдромом вигорання / Н. Л. Калайтан // Науковий вісник Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. сер. : Психологічні науки / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв, 2010. – Т. 2, вип. 5. – С. 137-142.
  73. Калайтан Н. Л. Особливості емоційної сфери лікарів швидкої медичної допомоги з різним рівнем синдрому вигорання / Н. Л. Калайтан // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр. – Х., 2010. – Вип. 7. – С. 173-181.
  74. Калайтан Н. Л. Особливості прояву синдрому вигорання в лікарів швидкої медичної допомоги / Н. Л. Калайтан // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 10. – С. 289-299.
  75. Калайтан Н. Л. Особливості копінг-поведінки лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги з різним рівнем синдрому вигорання / Н. Л. Калайтан // Медична психологія. – 2010. – № 2. – С. 40-44.
  76. Калайтан Н. Л. Особливості механізмів психологічного захисту в лікарів швидкої медичної допомоги з різним рівнем синдрому емоційного вигорання / Н. Л. Калайтан // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. сер. : Психологія. – Х., 2010. – Вип. 43, № 902. – С. 93-97.
  77. Калайтан Н. Л. Психологічні чинники розвитку синдрому емоційного вигорання та його динаміка у лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 / Н. Л. Калайтан ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2011 – 24 с.
  78. Калашник І. Проблема психологічної смерті у контексті профілактики психічного вигорання психолога-практика / І. Калашник // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 183–185.
  79. Калошин В. Ф. Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 54-63.
  80. Карамушка Л. М. Вплив синдрому «професійного вигорання» на професійну діяльність вчителя / Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова // Наукові праці. Вип. 4 : Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – К., 2002. – С. 40–42.
  81. Кириленко О. А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу «людина – людина» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.03 / О. А. Кириленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 16 с.
  82. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.
  83. Кіясь А. В. Екологічність побудови копінг-поведінки педагога як умова його професіоналізації / А. В. Кіясь // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Т. 7 : Екологічна психологія / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2009. – Вип. 20, ч. 1. – С. 187-191.
  84. Ковальчук В. І. Модель професійного вигорання особистості в сфері освіти / В. І. Ковальчук // Вісник Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». сер. : Філософія. Психологія. Педагогіка. – К., 2003. – № 1 (7). – С. 147–152.
  85. Кокотова Е. А. Симптоматика синдрома выгорания на различных стадиях у среднего медицинского персонала психиатрических учреждений / Е. А. Кокотова // Журнал психиатрии и медицинской психологи. – 2007. – № 1 (17). – С. 62-68.
  86. Коломейцев Ю. А. Основные научные подходы к копинг-поведению (совладающему поведению) / Ю. А. Коломейцев, С. А. Корзун // Проблемы управления. – 2010. – № 2 (35). – С. 226-229.
  87. Кондрацька Л. В. Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Л. В. Кондрацька ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2009. – 16 с.
  88. Корытова Г. С. Эмоциональное выгорание как проявление защитного поведения в профессиональной деятельности / Г. С. Корытова // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 4. – С. 29-32.
  89. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Коростылева. – СПб. : Речь, 2005. – 222 с.
  90. Костюк А. В. Психологічні особливості емоційного вигорання оперативних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / А. В. Костюк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 21 с.
  91. Кочарян О. С. Профілактіка та психокорекція синдрому емоційного вигорання у лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги / О. С. Кочарян, Н. Л. Калайтан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. Нац. ун-ту ім.Тараса Шевченко. – К., 2011. – Т. 2. – С. 149–155.
  92. Кочарян А. С. Синдром выгорания у медицинских работников / А. С. Кочарян, Н. Л. Калайтан // Вісник Одес. нац. ун-ту. сер. : Психологія. – 2009. – Т. 14, вип. 18. – С. 44-51.
  93. Крапивина О. В. Эмоциональное выгорание как форма профессиональной деформации у пенитенциарных служащих : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.13 / О. В. Крапивина. – Тамбов, 2004. – 200 c.
  94. Крейдун Н. П. Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и креативных характеристик личности [Електронний ресурс] / Н. П. Крейдун, Е. Е. Поливанова, Л. Н. Яворовская, С. Г. Яновская. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2011_9/2_rozd/Kr_Po.htm.
  95. Крюкова Т. Л. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк // Журнал практического психолога. – 2007. – № 3. – С. 93-112.
  96. Кузнецова Ю. М. Психосемантический подход к описанию влияния эмоционального выгорания на ценностный контекст педагогической деятельности / Ю. М. Кузнецова // Психологическая диагностика. – 2007. – № 5. – С. 36-58.
  97. Куликов Л. В. Детерминанты удовлетворенности жизнью / Л. В. Куликов // Общество и политика / ред. В. Ю. Большаков. – СПб., 2000. – С. 476–510.
  98. Куваева И. О. История изучения "синдрома выгорания" в американской психологии / И. О. Куваева // Проблемы исследования "синдрома выгорания" и пути его коррекции у специалистов "помогающих" профессий (в медицинской, психологической и педагогической практике) : сб. науч. ст. / под ред. В. В. Лукьянова, С. А. Подсадного ; Курск. гос. ун-т, Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. – Курск, 2007. – С. 85-88.
  99. Куфлієвський А. С. Соціально-психологічні детермінанти розвитку синдрому "вигорання" серед працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.09 / А. С. Куфлієвський ; Ун-т цив. захисту України. – Х., 2006. – 165 с.
  100. Кэрри Л. Купер Организационный стресс. Теории, исследования и практическое применение : пер. с англ. / Купер Л. Кэрри, Филипп Дж. Дэйв, Майкл П. О’Драйсколл. – Х. : Изд-во «Гуманит. центр», 2007. – 336 с.
  101. Лазоренко С. В. Визначення різних аспектів впливу стресових станів в професійній діяльності на здоров’я лікаря-стоматолога / С. В. Лазоренко // Вісник проблем біології і медицини. – 2005. – № 1. – С. 100-103.
  102. Лазоренко С. В. Профессиональный стресс в деятельности врача-стоматолога. К постановке проблемы / С. В. Лазоренко // Вісник проблем біології і медицини. – 1998. – № 5. – С. 86-95.
  103. Ларенцова Л. И. Профессиональный стресс у практикующих врачей-стоматологов / Л. И. Ларенцова, Ю. М. Максимовский, Е. Д. Соколова // Клиническая стоматология. – 2001. – № 4. – С. 62-65.
  104. Ларенцова Л. И. Исследование видов эмпатии и синдрома выгорания у врачей-стоматологов / Л. И. Ларенцова // Таврический журнал психиатрии. – 2002. – Т. 6, № 2 (19). – С. 23-24.
  105. Латіна Г. О. Оцінка професійного вигорання у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Г. О. Латіна, М. Ю. Антомонов, І. О. Калиниченко // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2007. – № 2. – С. 41-46.
  106. Леженіна Л. М. Психологічні чинники емоційного вигорання слідчих служб безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Л. М. Леженіна ; Акад. упр. МВС. – К., 2009. – 20 с.
  107. Леонова А. Б. Синдромы профессионального стресса у врачей разных специализаций / А. Б. Леонова, М. А. Багрий // Вестник Московского университета. сер. : Психология. – 2009. – № 3. – С. 44-53.
  108. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, структура и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 486 с.
  109. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО) / Д. А. Леонтьев. – 2-е изд. – М. : Смысл, 2006. – 18 с.
  110. Ликова В. А. Конгруентність педагога як фактор профілактики емоційного вигорання / В. А. Ликова // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29 берез. -1 квіт. 2005 р. – К., 2005. – С. 123–125.
  111. Литвинова Г. О. Особливості функціонування емоційної сфери працівників ППСМ в умовах професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Г. О. Литвинова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2008. – 23 с.
  112. Ложкин Г. В. Психическое «выгорание» лидера / Г. В. Ложкин, A. M. Выдай // Персонал. – 1999. – № 6. – С. 36-43.
  113. Ложкин Г. В. Психология здоровья как условие сохранения потенциала спортсмена / Г. В. Ложкин // Психология здоровья: спорт, профилактика, образ жизни : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф., 26-29.09.2011 г., г. Москва / ред. А. А. Бочавер. – М., 2011. – С. 222-224.
  114. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа / А. Лэнгле // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 3-16.
  115. Лукьянов В. В. Значение личностных характеристик и стажа профессиональной деятельности в структуре синдрома «эмоционального выгорания» врачей-наркологов / В. В. Лукьянов, А. И. Блюм // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология : материалы 4-й Всерос. обществ. проф. мед. психотерапевт. конф. / [под общ. ред. А. И. Аппенянского, Ю. П. Бойко, В. Н. Краснова, Ю. С. Шевченко]. – М., 2006. – С. 166–167.
  116. Люсин Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн / Д. В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 3-22.
  117. Макота Т. В. Психологічні чинники емоційного вигорання особового складу підрозділів спеціального призначення / Т. В. Макота // Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 179-189.
  118. Максименко С. Д. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці, Канад.-укр. гендер. фонд. – К. : Міленіум, 2004. – 261 c.
  119. Малишева К. О. Синдром емоційного вигорання психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 / К. О. Малишева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 16 с.
  120. Малых С. Б. Смысл жизни и профессиональное становление педагога / С. Б. Малых // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 160-163.
  121. Марковець О. Л. Синдром емоційного вигорання вчителів як наслідок стресу у професійній діяльності / О. Л. Марковець // Проблеми сучасної педагогічної освіти. сер. : Педагогіка і психологія. – К., 2002. – Вип.4. – С. 145–149.
  122. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; пер. с англ. Т. Гутман. – СПб. : Питер, 2003. – 351 с.
  123. Матвієнко О. Культура здоров’я персоналу та синдром психоемоційного «вигорання»: стратегія і тактика подолання / О. Матвієнко, М. Пересадін, Е. Андросов // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 72-76.
  124. Мерзлякова Д. Р. Синдром «профессионального» выгорания и метаиндивидуальность педагога / Д. Р. Мерзлякова // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 1. – С. 55-60.
  125. Милославська О. В. Емоційний інтелект як складова комунікативної компетентності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / О. В. Милославська ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 19 с.
  126. Моцонелідзе І. О. Емоційне вигорання: історія, сучасний стан та перспективи досліджень в органах внутрішніх справ України / І. О. Моцонелідзе, І. М. Слюсар // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – К., 2006. – Т. XII, ч. 2. – С. 159-166.
  127. Митина О. В. Факторный анализ для психологов / О. В. Митина, И. Б. Михайловская. – М. : Учеб.-метод. коллектор «Психология», 2001. – 169 с.
  128. Москалець В. П. Психічне вигорання – реальність чи вигадка? / В. П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1. – С. 58-65.
  129. Назарук Н. В. Вплив «вигорання» на вибір стратегій поведінки подолання у вчителів / Н. В. Назарук // Актуальні проблеми психології. – К., 2005. – Т. 7, вип.4 : Екологічна психологія. – С. 270–279.
  130. Назарук Н. В. Методологічні аспекти дослідження феномену професійного «вигорання»: синдромологічний підхід / Н. В. Назарук // Актуальні проблеми практичної психології : Всеукр. наук.-практ. конф., [18–19 квіт. 2006 р. : зб. наук. пр.]. – Херсон, 2006. – С. 163–166.
  131. Назарук Н. В. Особистісні, поведінкові та соціальні ресурси подолання «вигорання» у вчителів / Н. В. Назарук // Акмеологія – наука XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2005. – С. 323–325.
  132. Назарук Н. В. Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Н. В. Назарук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
  133. Нартова-Бочавер С. К. «Coping Behavior» в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 5. – С. 20–30.
  134. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация даннях : учеб. пособие / А. Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2004. – 392 с.
  135. Ненарт Е. О. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания с элементами профессиональной деформации личности / Е. О. Ненарт // Вестник Санкт-Петербург. ун-та. сер. 12. – 2008. – № 3. – С. 402-406.
  136. Непорожній Ю. О. Розвиток емоційного інтелекту як здатності бути лідером [Електронний ресурс] / Ю. О. Непорожній, І. В.Рогова. –Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_12/1/neporozh.pdf. – Назва з екрану.
  137. Никифорова Г. С. Психология профессионального здоров’я : учеб. пособие / Г. С. Никифорова. – СПб. : Речь, 2006. – 480 с.
  138. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект як інтегральна особистісна властивість / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 9. – С. 22-27.
  139. Носенко Е. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості / Е. Носенко // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4 (18). – С. 95-109.
  140. Олександров Ю. М. Саморегуляція: діалектика можливого та сталого як умова позитивного функціонування особистості / Ю. М. Олександров, В. М. Павленко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. сер. : Психологія. – Х., 2007. – № 759, вип. 37. – С. 173–180.
  141. Орел В. Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии / В. Е. Орел // Проблемы общей и организационной психологии. – Ярославль, 1999. – С. 76-97.
  142. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22, № 1. – С. 90-101.
  143. Павленко В. В. Психологічний зміст синдрому «професійного вигорання» у вчителя / В. В. Павленко // Актуальні проблеми психології. – К., 2002. – Т. 1, ч. 7. – С. 243–250.
  144. Павленко В. В. Психологія вчителя в стресових ситуаціях : монографія / В. В. Павленко. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. В. Винниченка, 2006. – 255 с.
  145. Павленко В. М. Практикум з медичної психодіагностики : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / В. М. Павленко, Л. Ф. Шестопалова, Т. І. Русакова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 64 с.
  146. Павленко В. Н. Деятельностный подход к проблеме нормального психического развития / В. Н. Павленко // Вопросы психологии. – 1993. – № 3. – С. 94-101.
  147. Пельцман Л. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу / Л. Пельцман // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13, № 1. – С. 126-130.
  148. Перегончук Н. В. «Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Н. В. Перегончук ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2011 – 20 с.
  149. Плутчик Р. Общая психоэволюционная теория эмоций / Р. Плутчик. – М. : Медицина, 1980. – 114 с.
  150. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особенности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 1. – С. 73-85.
  151. Пономаренко И. Л. Безусловное самопринятие как детерминанта эмоционального выгорания / И. Л. Пономаренко // Вісник Харків. нац. ун-ту. сер. : Психологія. – 2008. – № 807. – С. 295-300.
  152. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : [учеб. пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. – Самара : Изд. Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 672 с.
  153. Прокоф’єва–Акопова С. А. Емоційне вигорання у процесі формування професійної діяльності фахівців / С. А. Прокоф’єва–Акопова // Наука і освіта. – Одеса, 2008. – № 3. – С. 40-45.
  154. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и образование. – 2008. – № 2. – С. 87-94.
  155. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля : пособие для психологов и врачей / Л. И. Вассерман, О. Ф. Ерышев, Е. Б. Клубова и др. – СПб. : Изд-во Психоневрол. ин-та им. В. М. Бехтерева, 2005. – 51 с.
  156. Психологические тесты / под ред. Э. Р. Ахмеджанова. – М. : Лист, 1996. – 320 с.
  157. Пырков С. Г. Факторы риска возникновения синдрома «эмоционального выгорания» у медицинских работников / С. Г. Пырков, Е. М. Выговская, А. Ю. Васильева // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2007. – Т. 8, № 2. – С. 256-258.
  158. Робертс Г. А. Профилактика выгорания / Г. А. Робертс // Обзор современной психиатрии. – 1998. – № 1. – С. 39-46.
  159. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / К. Роджерс. – М. : Рефлбук, 1997. – 240 с.
  160. Романова Е .С. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функционирование. Диагностика / Е. С. Романова. – Мытищи : Изд-во «Талант», 1990. – 144 с.
  161. Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Ронгинская // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23, №3. – С. 85-95.
  162. Руденко С. В. Соціальний інтелект як чинник успішності педагогічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / С. В. Руденко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2008. – 19 с.
  163. Рудюк О. В. Особистісно-смислові детермінанти переживання безробітними професійних криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / О. В. Рудюк ; НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2011. – 20 с.
  164. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // Экология и жизнь. – 2008. – № 10 (83). – С. 78-81.
  165. Ряполова Т. Л. Эмоциональное выгорание как один из показателей качества жизни сотрудников общесоматической больницы / Т. Л. Ряполова // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т. 10, вип.1 (30). – С. 145-147.
  166. Сабанчиева Р. З. Эмоциональное выгорание и самореализация преподавателя высшей школы в профессиональной деятельности / Р. З. Сабанчиева // Вестник Санкт-Петербург. ун-та. сер. 12. – 2008. – № 2. – С. 222-227.
  167. Самикіна Н. Синдром вигорання у працівників пенітенціарної системи / Н. Самикіна, В. Сулицький // Соціальна психологія. – 2004. – № 4. – С. 43-48.
  168. Святка О. Професійне вигорання в контексті психологічного опору / О. Святка // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины