ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОДРАЗДЕЛАХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОДРАЗДЕЛАХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 192
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • Міністерство внутрішніх справ України
  Національна академія внутрішніх справ України  На правах рукопису

  УДК 159.9

  Малічевський Володимир Іванович  ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В
  ПІДРОЗДІЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ
  Спеціальність: 19.00.06 - юридична психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  доктор психологічних наук, професор,
  Казміренко В.П.  Київ 2003  ВСТУП


  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ В СИТУАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА УРАЖЕННЯ


  12  1.1 Теоретичний аналіз діяльності працівника міліції.


  12  1.2 Теоретичний аналіз застосування вогнепальної зброї на ураження.


  29  1.3 Індивідуально-психологічні особливості застосування
  вогнепальної зброї на ураження.


  48  РОЗДІЛ 2.
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА УРАЖЕННЯ


  74  2.1 Психологічна структура діяльності і професійна підготовка до
  дій в екстремальних ситуаціях.


  74  2.2 Структурно-психологічний аналіз ситуації ЗВЗУ


  103  2.3 Суб‘єктивно-психологічний аналіз ситуації ЗВЗУ.


  128  РОЗДІЛ 3.
  МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ДІЙ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА УРАЖЕННЯ


  142  3.1 Експериментальне дослідження психічних функцій в ситуації
  застосування вогнепальної зброї на ураження.


  142  3.2 Характеристика смуги психологічного навантаження.


  168  3.3 Соціально-психологічний тренінг, як метод професійної підготовки
  до дій в ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження.


  173  ВИСНОВКИ


  187  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  190  ДОДАТКИ


  204
  ВСТУП
  Ефективність діяльності фахівців органів внутрішніх справ у складних та професійно відповідальних ситуаціях визначається, поряд із іншими чинниками, якістю їхньої професійно-психологічної підготовки. У значній кількості випадків працівнику доводиться діяти в умовах невизначеності, при дефіциті часу, необхідності швидкого прийняття рішень, знешкодження або затримання злочинців, визволення заручників при необхідності збереження власного життя та життя сторонніх осіб. Зростають вимоги до особистості працівника міліції, який самостійно приймає рішення про застосування вогнепальної зброї на ураження і несе відповідальність за наслідки своїх дій.
  Значна роль у підготовці працівників ОВС до дій в екстремальних умовах і особливо в умовах застосування вогнепальної зброї на ураження, повинна належати психологічній науці. Це, у свою чергу, забезпечить гармонійне поєднання традиційних методів підготовки і професійного зростання працівника та суб’єктивно-психологічного простору особистості в єдину несуперечливу цілісність, яка буде відповідати об’єктивним вимогам екстремальних умов його діяльності
  За даними Науково-дослідного інституту НАВСУ, за 1990 - 1997 р. загинуло 564 та поранено 3769 працівників ОВС України. Розрахунки свідчать, що за зазначений період серед усіх надзвичайних подій випадки загибелі особового складу становили 13,1% (у середньому - 25 чол. на рік), а фізичні ушкодження - 57,16% (у середньому - 310 чол. на рік). За період з 1992 по 2000р. в Україні зареєстровано 621 випадок загибелі та 3975 випадків поранення працівників міліції.
  Проблема застосування вогнепальної зброї на ураження (далі ЗВЗУ) є надзвичайно важливою і вимагає уваги науковців. Зазвичай ця проблема розглядалася суто в аспекті професійної підготовки працівників міліції або в межах спортивної психології при підготовці спортсменів. Так, міліціонери під час навчання стикаються з проблемою ЗВЗУ в межах її правових та бойових аспектів. Таким чином, ситуація ЗВЗУ розглядалась лише з точки зору адміністративного права, тактико-спеціальної підготовки та вогневої підготовки, як елемент загальної структури професійної підготовки працівника міліції і вивчалася як норми і правила застосування вогнепальної зброї та процес створення навичок стрільби в межах вогневої підготовки.
  Ситуація ЗВЗУ є надзвичайно відповідальною та значущою миттю діяльності співробітника міліції, в якій розкриваєтся його особливе право судити”, тобто самостійно приймати рішення про застосування зброї і знешкодження людини. Головною відмінністю співробітника міліції від звичайного громадянина є право носіння та застосування вогнепальної зброї. Працівник міліції має право при виконанні своїх обов’язків, застосовувати силу по відношенню до інших громадян, навіть, якщо мова йде про зупинку або затримання злочинця шляхом вбивства”. При цьому працівник, хоча і керується регламентуючими документами щодо застосування вогнепальної зброї (Закон про міліцію ст.15 і 15”)[63], але змушений приймати рішення одноосібно і в дуже короткий строк в умовах, які суттєво ускладнюють прийняття рішення.
  Ефективне вирішення проблеми підготовки до дій працівників міліції в ситуації ЗВЗУ дозволить більш ефективно вирішувати професійні та адміністративні завдання. Під ефективністю ми розуміємо забезпечення виконання норм закону з найменшою шкодою для працівника міліції, злочинця та сторонніх громадян, збереження психічної рівноваги працівника міліції.
  Актуальність нашого дослідження зумовлена недостатньою розробленістю підходів до психологічної підготовки працівників ОВС, відсутністю психологічних технологій, спрямованих на професійне становлення особистості та формування її готовності до дій в екстремальних та надекстремальних ситуаціях, а також відсутністю, зокрема, наукових напрацювань із психологічної підготовки до ЗВЗУ.
  Реформування діяльності правоохоронних органів України значною мірою пов’язане з особистісним розвитком та відповідними психологічними змінами осіб, які уповноважені від імені держави застосовувати вогнепальну зброю на ураження, з необхідністю підвищення престижу служби в органах внутрішніх справ, підвищення рівня майстерності особового складу та збереження найбільшої соціальної цінності життя. Ця проблема набуває особливої актуальності з огляду на зростання показників загибелі працівників міліції, випадків неадекватності їхніх дій ситуації та підвищеної уваги громадськості до правомірності професійних дій правоохоронців.
  Загалом у побудові науково-методологічних засад дослідження ми виходили з того, що здійснення професійно-психологічної підготовки працівників міліції в межах вогневої підготовки до дій в ситуації ЗВЗУ буде сприяти формуванню у них психологічних механізмів, адекватних особистісно-професійних установок щодо застосування зброї на ураження та значно підвищить рівень готовності до реагування на стрес-чинники в ситуації ЗВЗУ
  Окремі аспекти теорії діяльності, діяльності в екстремальних умовах та особливості мотивації діяльності розглядалися у наукових працях Л.М.Аболіна, Ю.А. Александровського, А.Н. Арличева, Н.Д. Гордєєвої, Л.Г.Дикої, В.П.Зінченка, Л.А. Китаєва-Смика, Ю.А. Лапутіної, Б.Ф. Ломова, В.А.Машина, Т.АНємчина, В.Д. Шадрикова та ін. У дослідженнях цих авторів діяльність в екстремальних умовах розглядається як залежний від соціальної перцепції, мотивації, ціннісних орієнтацій, особистісного досвіду, емоційних та фізіологічних проявів феномен. Питання впливу на ефективність діяльності перцепції, антиципації, емоційних та фізіологічних реакцій вивчали Ф.В. Басін, Г.Т. Береговой, В.К. Вілюнас, К.М.Гуревич, В.Ф. Матвєєв, Д.М Узнадзе, Ю.М.Забродін, В.Г. Зазикін, В.І.Лебедєв, М.Ш. Магомед-Емінов, Б.Ф. Ломов, Г. Келлі, В.Г. Лоос, П.В. Симонов, В.В. Суворова, М.В. Савчин та ін. Тема впливу індивідуальних особливостей професіонала, його емоційної та особистісної готовності на ефективність діяльності та професійного навчання знайшла відображення в роботах А.Я. Арет, Н.Д.Завалова, Ф.Є.Василюка, Л.П.Гримака, І.А. Істербрук, Т.Б. Карцева, О.А.Конопкіна, В.С. Мерліна, Т.А.Нємчіна та інших авторів.
  Визначення психологічних особливостей діяльності працівників правоохоронних органів та значущих професійно-психологічних якостей працівників міліції в юридичній психології здійснено В.Г Андросюком, О.В.Будановим, Л.ІКазміренко, Я.Ю. Кондратьєвим, В.С.Медведєвим, В.М. Синьовим, О.М. Столяренком, С.І. Яковенком та ін. Але проблема психологічних особливостей діяльності в ситуації ЗВЗУ ні в загальній, ні в спеціальній літературі безпосередньо не розглядалася. Вивчені нами публікації, в основному, присвячені окремим специфічним характеристикам застосування вогнепальної зброї, констатації проблеми або її правовим аспектам (Ю.В.Баулін, В.Ф. Глущенко, А.О. Колоколов, Ю.В. Мельник, Ю.А. Лапутіна, В.О.Леферов, Н.Н. Паше-Озерський, А.В. Петрушин, О.М. Трайнін та ін.).
  Отже, проблема теоретичного психологічного аналізу підготовки до дій в умовах ЗВЗУ, насиченої різноманітними екстремальними чинниками, морально-правовими протиріччями, високою складністю та відповідальністю, вимагає свого вирішення. Саме тому в дисертації використано теоретико-методологічний підхід, який інтегрує індивідуально-психологічні, психолого-правові, соціально-психологічні, професійні, морально-правові та соціокультурні прояви особистості в єдиний предмет, що дозволяє розглядати діяльність ОВС одночасно на багатьох рівнях, і тим самим, забезпечити необхідну глибину вивчення цієї проблеми. Це дає змогу розробити наукові засади для створення ефективної психологічної тренінгової технології, яка могла б застосовуватися в процесі вогневої підготовки працівників ОВС.  Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконана в руслі загальногалузевого дослідження і є складовою частиною виконання Концепції розвитку системи психологічного забезпечення оперативної службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України”, затвердженої рішенням колегії МВС України №2 КМ/2 від 05.02.1997, Робочого плану організаційно-практичних заходів МВС України щодо вдосконалення професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України” (п.7.12.3), Комплексного плану поліпшення роботи та подальшого розвитку служби психологічного забезпечення МВС України на 2000 2003 роки” (Розділ 1. п.19), плану науково-дослідницької діяльності роботи кафедри юридичної психології НАВСУ.
  Мета і задачі дослідження: вивчення психологічних особливостей діяльності працівників органів внутрішніх справ в умовах ЗВЗУ та створення соціально-психологічної методики підготовки до дій в ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження, що забезпечувала б засади ефективної діяльності при затриманні або знешкодженні злочинця. Цією метою зумовлена необхідність розв’язання конкретних завдань дослідження:
  - провести теоретичний аналіз досліджень, присвячених особливостям діяльності людини в екстремальних умовах, виявити і проаналізувати основні фактори, що впливають на ефективність діяльності в ситуації ЗВЗУ;
  - провести структурно-психологічний аналіз специфіки ситуації ЗВЗУ;
  - розробити типологію поведінки працівника ОВС та злочинця в ситуації ЗВЗУ;
  - з’ясувати особливості традиційної системи підготовки працівників до застосування вогнепальної зброї, розробити принципи комплексної інтегрованої програми професійного навчання та сформулювати основні положення особистісного підходу в професійній підготовці;
  - розробити та провести експериментальну перевірку соціально-психологічного тренінгу Тренінг готовності до ЗВЗУ”;
  - обґрунтувати наукові та практичні рекомендації щодо проведення соціально-психологічного тренінгу Тренінг готовності до ЗВЗУ”, обладнання смуги психологічного навантаження та проведення навчальних занять з вогневої підготовки з використанням смуги психологічного навантаження.
  Об`єкт дослідження - діяльність працівника міліції в ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження при виконанні службових завдань.
  Предмет дослідження професійні умови формування особистісних та психологічних механізмів, що забезпечують ефективність діяльності в ситуаціях застосування вогнепальної зброї на ураження, збереження психологічного здоров`я та готовності до виконання доручених завдань.
  Методи дослідження. За методологічну базу наукового пошуку були взяті: положення про єдність свідомості, особистості та діяльності (Л.С.Виготський, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), системно-антропоцентрична концепція проектування діяльності (Б.Ф. Ломов, Г.В. Суходольський та ін.), принцип системного підходу в психології (С.П.Бочарова, С.Г. Касиль та ін.), положення системно-структурного підходу до особистості (Б.Г. Ананьєв, П.К.Анохін, В.С. Мерлін та ін.), принцип системно-функціонального та структурно-функціонального підходу (К.П.Анохін, Б.Ф. Ломов, В.Д.Небиліцин, В.П. Зінченко), а також нормативно-правові акти України про щодо посилення гарантій прав і свобод громадян, реформування діяльності правоохоронних органів, підвищення ефективності боротьби зі злочинністю.
  Прикладна частина дослідження забезпечувалася використанням загально - та конкретно-наукових методів. Зокрема, при збиранні емпіричного матеріалу застосовувалися: опитування, бесіда, спостереження, стандартні тестові методики, дослідження психологічних процесів, дослідження станів та їх особистісного переживання і рефлексії, психофізіологічні дослідження об’єктивізації станів та самопочуття. Отримані первинні дані піддано математично-статистичній обробці за допомогою кореляційного та порівняльного аналізу за методом Ч.Спірмена, Лапласа, Ст’юдента.
  Ситуація ЗВЗУ вивчалась на основі даних, отриманих у процесі співбесід, експертної оцінки та спостереження за 67 особами, які застосовували вогнепальну зброю на ураження в реальних умовах протистояння злочинцю. Дані працівники проходили курси підвищення кваліфікації в Рівненському училищі міліції ПППО УДСО при МВС України.
  Експеримент проводився зі 100 слухачами Рівненського училища міліції першопочаткової підготовки працівників УДСО при МВС України. З них 50 осіб складали контрольну групу і 50 осіб складали експериментальну групу.
  Наукова новизна одержаних результатів зумовлена комплексним професійно-психологічним вивченням проблеми діяльності працівників ОВС в ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження:
  - вперше здійснено психолого-правовий і структурно-функціональний аналіз ситуації ЗВЗУ та професійної діяльності в такій ситуації на основі гносеологічних, культурологічних та загальнопсихологічних підходів;
  - вперше досліджені умови діяльності та психологічні особливості поведінки людей в ситуації ЗВЗУ, що дозволило сформулювати основні положення підготовки працівників ОВС до відповідних професійних дій;
  - вперше запропоновано спосіб формування професійно-важливих навичок для ефективних дій в ситуації ЗВЗУ на основі інтеграції особистісного, професійного досвіду та професійних навичок в єдину цілісну і узгоджену систему;
  - одержані результати суттєво розширюють уявлення про умови і чинники професійної підготовки до дій в ситуації ЗВЗУ, формують ґрунт для створення нових моделей підготовки фахівців, прогнозування ефективності їх діяльності;
  - дістав подальшого розвитку структурно-функціональний та системний аналіз діяльності, які продемонстрували, що підготовка до дій в ситуації ЗВЗУ повинна будуватися на апеляції до професійного та особистісного зростання працівника міліції в процесі навчання, та його адаптації на когнітивному, мотиваційному і поведінковому рівні;
  - знайшло підтвердження припущення, що суттєвого підвищення ефективності діяльності в ситуації ЗВЗУ можна досягти завдяки вдосконаленню професійно-психологічної та вогневої підготовки шляхом упровадження соціально-психологічного тренінгу, який дозволяє усвідомити предмет діяльності (застосування вогнепальної зброї на ураження) в адекватній формі, інтегрувати індивідуальні та надіндивідуальні психологічні аспекти особистості в єдину цілісну та узгоджену систему.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
  - виявлено чинники, які впливають на ефективність діяльності в ситуації ЗВЗУ, що дозволяє побудувати обґрунтовану технологію професійно-психологічної підготовки працівників МВС України;
  - розроблено методичні засади диференційованого навчання з урахуванням типології особливостей особистості;
  - створено і апробовано техніку соціально-психологічного тренінгу Тренінг готовності до ЗВЗУ” та смугу психологічного навантаження для проведення занять з психологічної, вогневої та тактико-спеціальної підготовки;
  - підготовлено рекомендації щодо проведення запропоновано тренінгу та занять із використанням смуги психологічного навантаження.
  Результати дослідження, Тренінг готовності до ЗВЗУ” та смуга психологічного навантаження використовуються в процесі навчання в Рівненському училищі міліції ПППО УДСО при МВС України, а також для підготовки психологів із дисциплін Юридична психологія” та Організація психологічних служб” в Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету.
  Апробація роботи. Основні положення і висновки дисертації використані автором у доповідях на науково-практичних конференціях і семінарах: Актуальні проблеми юридичної психології” (Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 1999), Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень” (Друга Всеукраїнська наукова конференція, Київ, 1999), Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень” (Третя Всеукраїнська наукова конференція, Київ, 2000), Проблеми охоронної діяльності” (Міжнародний семінар, Рівне, 2001).
  Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження викладені у 7 наукових публікаціях, із яких 3 у фахових виданнях ВАК України.
  Особистий внесок здобувача у навчально-методичному посібнику „Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності працівників міліції” (частина ІІ) здобувачеві належить підрозділи 4.2; 4.3 (С.70-101)
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків і списку використаних джерел, додатків. Зміст роботи викладено на 192 сторінках друкованого тексту. Вона включає 3 таблиці, 3 малюнки, 7 додатків на 70 сторінках. Список використаних джерел налічує 179 робіт, із них іноземною мовою 11.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Результати нашого дослідження підтверджують, що психологічна технологія підготовки до дій в умовах ЗВЗУ є провідним компонентом вогневої підготовки й сприяє ефективному застосуванню працівником своїх навичок та досвіду в екстремальних і надекстремальних умовах, пов’язаних із ризиком для життя, високим ступенем адміністративно-правової, професійної й моральної відповідальності.
  Узагальнення результатів дисертаційного дослідження дозволило зробити такі висновки:
  1. Ситуація ЗВЗУ повинна розглядатися як окремий вид надекстремальної ситуації, яка характеризується діяльністю на межі функціональних можливостей індивіда і супроводжується високим рівнем відповідальності, ризиком для життя та здоров’я, протиріччями, які виникають у надіндивідуальних особистісних психологічних утвореннях (конфлікт між традиційним поглядом на насильство та вбивство і професійними та адміністративними обов’язками працівника міліції), що вимагає відповідної уваги під час професійно-психологічної підготовки
  2. Ситуація ЗВЗУ формує особливі типи поведінки працівників міліції та злочинців. Урахування цієї обставини повинне використовуватися в процесі вогневої та професійно-психологічної підготовки, що забезпечить вищу її ефективність не тільки щодо дій в ситуації ЗВЗУ, але щодо всього спектру взаємодії зі злочинцями в умовах протистояння або затримання. Це призведе до зниження кількості тактичних, адміністративно-правових та професійних помилок під час професійної діяльності, зниження рівня травмування та кількості летальних випадків, збереження психологічного здоров’я працівників МВС України.
  3. Професійна діяльність в ситуації ЗВЗУ відбувається в зміненому стані свідомості, в ситуації виходу” працівника ОВС за межі буденного” та нормального” функціонування в суспільстві і супроводжується змінами у функціональному стані, які властиві діяльності в екстремальних та надекстремальних умовах. Кожного розу, коли працівник міліції бере на себе відповідальність виконувати дії, які суперечать традиційним культурологічним, морально-етичним, релігійним та правовим нормам суспільства, це призводить до інтенсивних змін психологічних, фізіологічних та функціональних станів. Зазначене, а також динаміка перцептивних та змістовно-ціннісних феноменів є суттєвим чинником в ситуації ЗВЗУ, і відповідно, видозмінює діяльність у порівнянні з традиційними (звичайними”) її умовами.
  4. Ефективність діяльності працівника міліції в умовах ЗВЗУ суттєво залежить від індивідуально-суб’єктивного змісту предмета діяльності та дії, який формується в процесі особистісного та професійного становлення. Якщо врахувати, що предмет діяльності та предмет дії, як її складова, виконує системоутворюючу функцію відносно процесів цілеутворення та оцінювання подій, регулює функціонування інформаційних та виконавчих елементів психологічної структури дії, то процес навчання з професійно-психологічної та вогневої підготовки повинен ґрунтуватися на аналізі та вивченні працівниками МВС безпосереднього предмета дії на особистісному, психолого-правовому, культурологічному, адміністративно-правовому та професійному рівнях.
  5. Розроблений соціально-психологічний Тренінг готовності до ЗВЗУ” дозволяє інтегрувати різноманітні психологічні утворення особистості в цілісну систему, яка адекватно реалізує в собі особистісні, професійні, адміністративно-правові та культурологічні особливості індивіда, що стає передумовою підвищення ефективності діяльності, професійного та особистісного становлення працівника міліції, збереження психологічного здоров’я в стресогенних умовах та профілактики постстресових синдромів після застосування вогнепальної зброї на ураження.
  6. Запропонована та апробована нами смуга психологічного навантаження дає змогу моделювати екстремальні умови діяльності працівників ОВС в ситуації ЗВЗУ, що дозволяє використовувати її як навчальну базу для ефективного створення практичних навичок з професійно-психологічної, тактико-спеціальної та вогневої підготовки. Розроблені рекомендації для проведення практичних занять із використанням смуги психологічного навантаження містять результати вивчення діяльності працівників МВС України в ситуації ЗВЗУ та досвід навчальної діяльності з професійно-психологічної підготовки. Тому вони можуть бути використані для розробки структури практичних занять з професійно-психологічної та вогневої підготовки.
  Колом питань, що розглядались нами у дисертаційному дослідженні, проблема удосконалення вогневої підготовки працівників органів внутрішніх справ не вичерпується. Перспективними напрямами її подальшої розробки може стати:
  - дослідження та розробка практичних методів роботи в галузі реабілітації в пострстресовий період;
  - розробка аналогічних технологій для спецпідроздилів, військовослужбовців, служби безпеки;
  - розробка методів підготовки фахівців з різних напрямків до дій в екстремальних та надекстремальних умовах;
  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. 261с.
  2. Аболин Л.М. Соотношение психологических и психофизиологичных коррелятов эмоциональной устойчивости спортсменов.// Вопросы психологии.- 1974.- №1.- С.104-106.
  3. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности.- М.: Наука, 1980 335с.
  4. Абульханова-Славская К.А. Категория деятельности в советской психологии // Психологический журнал.-1980.- Т.1.-№4.- С.11-28.
  5. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: Лекции по введению в психоанализ для врачей и учителей. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002, -214с.
  6. Александров А.А. Современная психотерапия. - СПб.: Академічний проект, 1997. -335с.
  7. Александровский Ю.А. Психология екстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. Минск.: Харвест, 1999.- С.154-165.
  8. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М.: Наука, 1977. 380с.
  9. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., та ін. Юридична психологія: Альбом схем з коментарями. - К.: Ін Юре, 2000. - 112с.
  10. Анохин П.К. Принципы системной организации функций: - Сборник статей. /Под ред. П.К. Анохина.- М.: Наука, 1973. 315с.
  11. Анохин П.К. Внутреннее торможение, как проблема физиологии.- М.: Медгиз, 1958. 458с.
  12. Анохин П.К. Проблемы высшей нервной деятельности . - М.: Изд-во Академии медицинских наук, 1949. 691с .
  13. Анцыферова Л.М. Некоторые теоретические проблемы психологии личности. // Вопросы психологии -1978.- №1. С.39 44.
  14. Арет А.Я. Очерки о теории самовоспитания. Фрунзе: Наука, 1961.- 236с.
  15. Арличев А.Н. Саморегуляция, деятельность, сознание. СПб.: Наука, 1992. 168с.
  16. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. -М.: Наука, 1979. - 234с.
  17. Басин Ф.В. Проблема бессознательного” (о неосознаваемых формах высшей нервной деятельности).- М.: Наука, 1968. 468с.
  18. Басин Ф.В. Сознание и бессознательное. М.: Наука,1962. 81с.
  19. Баулин Ю.В. Уголовно-правовые проблемы учения об опасность и противоправность) деяния: Автореф. дис д-ра юрид. Наук: 12.00.08. Харьковський ин-т. Х.: 1991. 22с.
  20. Белик Я. Психическая саморегуляция в экстремальных условиях деятельности: Научно аналитический обзор. М.: Академия МВД СССР, 1988. 48с.
  21. Белкин А.А. Идеомоторная тренировка в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1982. 128с.
  22. Береговой Г.Т. Проблемы психологии в космических исследованиях.- В кн.: Инженерная психология: Теория, методология, практическое применение. - М.: Наука, 1977. - С. 258-264.
  23. Береговой Г.Т., Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике./ Под ред. Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова. - М.: Педагогика, 1978. 303с.
  24. Бернштейн Н.А., Очерки по физиологии движений и физиологии активности - М.: Наука, 1966 168с.
  25. Берталаннфи Л.Ф.// Еж. Системные исследования. - М.: Наука, 1973.- С. 66 - 74.
  26. Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапатарь В.Б. Книга практического психолога. - Х.: РИП Оригинал, 1996, 2т. - 424с.
  27. Бодров В.А., Лукьянова Н.Ф. Личностные особенности пилотов и профессиональная эффективность.// Психологический журнал. - 1981 - Т.2 -№2, - С. 51-63.
  28. Бондурка А.М. Управление в Органах внутренних дел Украины. - Х.: Изд-во Университета внутренних дел, 1999. 244с.
  29. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.: Мысль, 1988. 304с.
  30. Бугаев Б.П. Прокофьев А.И. Психологические аспекты предотвращения летных происшествий.// Психологический журнал.- 1981, т. 2,- №4 - С. 85-90.
  31. Бугаев Г.Т.,Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф. и др. Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике. - М.: Наука, 1978. 264с.
  32. Буданов А.В. Обучение сотрудников правоохранительных органов тактике и приемам личной безопасности при решении профессиональных задач. М.: Изд-во Академии МВД, 1996. 84с.
  33. Будогьянц Г.Н. Основные этапы и психологические особенности подготовки стрелков из пистолета. - Луганск.: РИОЛИВД, 2001. 170с.
  34. Ванштейн Л.М. Психология в пулевой стрельбе. - М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. 142с.
  35. Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М.: Изд-во МГУ, 1984. 216с.
  36. Венда В.Ф., Русалов В.М. Дифференциально-психологические аспекты индивидуальной адаптации информационного взаимодействия человека и машины.- В кн. // Методология инженерной психологии труда и управления. М.: Мысль, 1981. - С. 78-95.
  37. Виготський Л.С. Собрание сочинений: в 6-и т. Т.2: Проблемы общей психологии. М.: Медгиз, 1930. - 504с.
  38. Вилюнас В.К Психологические механизмы мотивации человека. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1990. 283с.
  39. Виноградова М.Д., Первин И.Б. Когнитивная познавательная деятельность. М.: Просвещение, 1977. 159с.
  40. Вичев В. Мораль и социальная психика. - М.: Прогресс, 1978.- 357с.
  41. Военная инженерная психология / Под ред. Б.Ф.Ломова. - М.: Воениздат, 1970. - 216с.
  42. Волков А.А. Психологическая подготовка сотрудников органов внутренних дел и ее практическое применение в повышении профессионального мастерства. М.: Академия МВД СССР, 1986. -37с.
  43. Глущенко В.Ф., Безносюка Л.В., Колоколова А.О. та ін. Вогнева підготовка. Вінниця: ДТП, 1998. 160с.
  44. Глущенко В.Ф., Колоколов А.А. Обучение скоростной стрельбе из пистолета: методические рекомендации.- К.: РИО МВД Украины, 1995. 48с.
  45. Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Модель предметного действия: способы построения, структура организации и система функционирования.// Системные исследования - М.: Наука, 1991.- С.162-189.
  46. Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Функциональная структура действия. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1982. 206с.
  47. Гордон В.П., Зинченко В.П. Структурно-функциональный анализ психической деятельности. // Системные исследования. М.: Наука, 1978. С.146 269
  48. Гримак Л.П., Пономаренко В.А. Психические состояния и надежность деятельности оператора // Вопросы кибернетики: Эффективность деятельности оператора.- М.: Наука, 1982. - С. 145-156.
  49. Гуревич К.М. Психофизиологические проблемы становления профессионала: Сборник статей./Под. ред К.М. Гуревича. - М.: Сов.Россия, 1977. 199с.
  50. Гуревич К.М., Матвеев В.Ф. О профессиональной пригодности операторов и способах ее определения // Вопросы профессиональной пригодности оперативного персонала энергосистем. М.: Просвещение, 1966. 268с.
  51. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.- 339с.
  52. Дикая Л.Г. Особенности регуляции функціонального состояния оператора в процессе адаптации к особым условиям // Психологические проблемы деятельности в особых условиях. - М.: Наука, 1985. 235с.
  53. Дикая Л.Г., Гримак Л.П. Теоретические и экспериментальные проблемы управления психическим состоянием человека // Психические состояния и эфективность деятельности. - М.: Мысль, 1983. 236с.
  54. Дикая Л.Г.Методики исследования и диагностика функциональных состояний и работоспособности человека-оператора в экстремальных условиях: Сб. научн. тр.- М.: Ин-т психологии 1989.- 265с.
  55. Додонов Б.Н. В мире эмоций. Киев: Полит. издат., 1987. 139с.
  56. Дорофеева Э.Т. К проблеме объективизации клинических картин психологическими методами исследования // Психология и медицина. М.: Наука, 1979. С. 82-88.
  57. Дусавицький О.К. Особистість і трансоформація процесів в суспільстві / За. ред. О.К Дусавицького. - Х.: Лівий берег,1999. 481с.
  58. Дьяченко М.И. Пономаренко В.А. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости //Вопросы психологии. 1990.- №1. - С.106-112.
  59. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.Л. Психологические проблемы готовности к деятельности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 195с.
  60. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: Изд-во Лен ун-та, 1985. 136с.
  61. Забродин Ю.М., Зазыкин В.Г. Основные направления исследований деятельности человека-оператора в особых условиях // Психологические проблемы деятельности в особых условиях. - М.: Наука, 1985. - 232с.
  62. Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.О. Образ в системе психической регуляции деятельности. - М.: Наука, 1986. - 174с.
  63. Закон України Про міліцію” від 20 грудня 1990р.
  64. Залеский Г.Й. Психология мировоззрения и убеждений личности. -М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1994. 144с.
  65. Ильин Е.П. Оптимальные состояния человека как психофизиологическая проблема. // Психологический журнал. 1981. - Т.2. - №5. - С.35-42.
  66. Ительсон Л.Б. Психологическое содержание и методы изучения контрольных функций в трудовой деятельности рабочего // Проблемы индустриальной психологии. Ярославль: Изд-во Яросл. Ун-та, 1972. 168с.
  67. Калинин В.К. Психологический контроль в системе подготовки спортсменов высшей квалификации: Сб. науч. ст./ Под ред. Н.А. Худадова. - М.: Наука, 1984. 165с.
  68. Карцева Т.Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных перемен // Психологический журнал.- 1988.- №3 С.68-74.
  69. Кассиль Г.Н. Внутренняя среда организма. М.: Наука, 1978. 225с.
  70. Китаев-Смык Л.А. Вероятносное прогнозирование в деятельности человека. М.: Наука, 1977. 354с.
  71. Китаэв-Смик Л.А. Мить вільного падіння. К.: Знання-сила, 1981. - N2. - С.19-23.
  72. Китаев-Смик Л.А. Психология стреса. М.: Наука, 1983. 368с.
  73. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы.- Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1969. - 278с.
  74. Ковалев А.Г. Основные направления использования активного социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. -1989. - №1. - Т.10. - С. 127-136.
  75. Коломиец В.К. Вопросы психологической подготовки сотрудников милиции в особо сложных условиях. Свердловск: УВД Свердловского облисполкома, 1975. 68с.
  76. Конопкин О.А. Психологические мотивы регуляции деятельности. - М.: Наука, 1988. - 256с.
  77. Кувшинов.Н.И. К вопросу о самоконтроле учащихся на начальном этапе производственного обучения // Изв.АПН РСФСР - Вып. 58. 1991.- С.46 54.
  78. Кулагин Б.В.Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина Л.О., 1984.- 216с.
  79. Лаппа В.В., Лемещенко Н.А. О влиянии способа ориентации на ефективность пространственной ориентировки летчика // Космическая биология и авиакосмическая медицина: - 1982. - №1 - С. 45-49.
  80. Лапутина Ю.А. Огневая подготовка сотрудников спецподразделений по борьбе с терроризмом. - К.: 1997.- 38с.
  81. Лебедев В.И. Этапы психической адаптации в измененных условиях существования // Вопросы психологии. 1980.- №4.- С.50-59.
  82. Леонова А.Б. Психологическая диагностика функциональных состояний человека. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. 199с.
  83. Леонова А.Б., Медведев В.И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. - М.: Наука, 1981. -189с.
  84. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политическая литератур,.1975. 356с.
  85. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во Московсого ун-та, 1972. 575с.
  86. Леферов В.О. Психологічні причини загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Автореф. дисканд. психол. наук: 19.00.06/ Національний ун-т внутрішніх справ. Х.,2000. - 19с.
  87. Лидерман Х. Аутогенная тренировка. Путь к восстановлению здоровья и работоспособности. - М.: Ф. и С., 1980. 135с.
  88. Линда А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся. - М.: Педагогика, 1979. 256с.
  89. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. - М.: Педагогика, 1991. 297с.
  90. Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в структуре деятельности. - М.: Наука, 1980. 279с.
  91. Лоос.В.Г. Психоаналитические аспекты спортивной деятельности. Лекция для психологов спорта, тренеров. - К.: 1991.- 16с.
  92. Лоуренс К. Агрессия. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. 272с.
  93. Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. - М.: Психоаналитическая ассоциация, 1998. 496с.
  94. Макшанов С.И., Хрящова Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. - СПб.: 1993. - 106с.
  95. Макшанов С.І. Психология тренинга. - СПб.: Инст-т тренинга, 1997. 114с.
  96. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. - 478с.
  97. Машин В.А. О двух уровнях личной регуляции поведения человека // Вопросы психологии. - №3. - 1994. - С.46-52.
  98. Медведев В.И. Психологические реакции человека в экстремальных условиях // Экологическая физиология человека. Адаптация человека к екстремальным условиям среды. -М.: Наука, 1979. С. 625-672.
  99. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь.: Кн. изд-во, 1971. 120с.
  100. Мерлин В.С. Очерк интегративного исследования индивидуальности. - М.: Педагогика, 1986. 256с.
  101. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. - Пермь: Кн. изд-во, 1973. - 292с.
  102. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений. М.: Наука, 1973. 299с.
  103. Мильман В.Э. Стресс и тривога в спорте // Стресс и личностные факторы в регуляции деятельности. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 316с.
  104. Наенко Н.И. Психическая напряженность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 112с.
  105. Наказ МВС України №493 від 24 липня 1997р. Про затвердження курсу стрільб зі стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ МВС України”.
  106. Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных отличий. - М.: Наука, 1976.- 336с.
  107. Небылицин В.Д. Надежность работы оператора в сложной системе управления // Инженерная психология и проблема надежности машиниста. - М.: Мысль, 1978. - 248с.
  108. Немчин Т.А. Состояние нервно психического напряжения. Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1983. 166с.
  109. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. Л.: Изд-во Лен. ун-та. 1989. 191с.
  110. Обуховский К.П. Психология влечений человека. М.: Наука, 1971. 267с.
  111. Обучение скоростной стрельбе из пистолета Макарова - К.: 1995. 46с.
  112. Паригин Б.Д. Практикум по социально-психологическому тренингу. - СПб.: 1997.- 168с.
  113. Паше-Озерский Н.Н. Обстоятельства, исключающие ответственность по советскому уголовному праву: Автореф. дис д-ра юрид. Наук.: 12.00.08./Моск. гос. ун-т. М., 1954. 26с.
  114. Петровская Л.А. Теоретические и методологические вопросы социально-психологического тренинга. - М.: Изд-во Лен. ун-та, 1982. - 208с.
  115. Петрушин А.В. Статус должностного лица: природа, структура, специализация: Уч. Пос. - К.: УМК ВО, 1990.- 60с.
  116. Платонов К.К. Краткий словарь психологических понятий. - М.: Наука, 1981.- 264с.
  117. Пономарёв Я.А. К вопросу об исследовании психологического механизма «принятия решения» в условиях творческих задач // Проблемы принятия решения. - М.: Наука, 1976. - С. 82-105.
  118. Пригожин И. Порядок из хаоса. - М.: Наука, 1986 259с.
  119. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящовой.- СПб.: Ювента, 1999. - 256с.
  120. Психологический словарь/ Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г.Мещерякова. М.: Педагогика-Прес, 1997.- 440с.
  121. Пушкин В.Н. Психология и кибернетика. - М.: Наука, 1971. 168с.
  122. Радионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: Наука, 1973. 192с.
  123. Радионов А.В. Спортсмен прогнозирует решения. - М.: Из-во Моск. ун-та, 1971. 211с.
  124. Райковская Л. Экспериментальная психология эмоций: Пер с польского. - М.: Прогресс, 1979. - 392с.
  125. Рубахин В.Ф. Принятие решения в деятельности оператора. Основы инженерной психологии. - М.: Наука, 1977. 304с.
  126. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии - М.: Учгиз, 1946. 704с.
  127. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 383с.
  128. Рувинский Л.И. Самоконтроль как средство самовосприятия Психологические исследования. - М.: Мысль, 1970. - 262с.
  129. Савчин М.В. Відповідальність: смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості // Педагогіка та психологія. - 1996. - №1. С.43-56.
  130. Самосознание и защитные механизмы. Хрестоматия. Самара: Издательский дом «Бахрах М», 2000.- 656с.
  131. Селье Г. На уровне целого организма. М.: Наука, 1972. - 122с.
  132. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. - 124с.
  133. Сидоренко Е. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2000. 350с.
  134. Симонов П.В. Емоциональный мозг. М.: Наука, 1981. 236с.
  135. Соболева Г.А. Формирование навыков самоконтроля у учащихся начальных классов на уроках русского языка // Вопр.психол.- 1964.- №2. С. 68 75.
  136. Сорокин Е. Израильский стиль боевой стрельби // Солдат удачи. 1998. - № 12. С. 44-47.
  137. Сорокин Е. Израильский стиль боевой стрельбы из пистолета // Солдат удачи. 1998. - N 11. .- С.39-41.
  138. Справочник по инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. - М.: Высшая школа, 1981. 175с.
  139. Столяренко А.М. Професионально-психологическая подготовка милиционеров охраны. М.: 1989. 216с.
  140. Столяренко А.М. Психологическая подготовка личного состава органов внутренних дел: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1987. 70с.
  141. Суворова В.В. Психофизиология стресса. М.:Педагогика, 1975. 256с.
  142. Судаков К.В. Системные механизмы эмоционального стресса. - М.: Медицина, 1
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины