ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 214
 • ВУЗ:
 • Національна академія внутрішніх справ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Національна академія внутрішніх справ  На правах рукопису

  СПРИНЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 159.9:34.01


  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ

  Спеціальність 19.00.06 – юридична психологія  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук  Науковий керівник
  Томчук Михайло Іванович
  доктор психологічних наук, професор
  Киів – 2012


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ …………………………………..
  ВСТУП ……………………………………………………………….…..
  РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ В СКЛАДІ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН
  1.1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення миротворчої діяльності працівників ОВС України …………………………..
  1.2. Психологічний аналіз службової діяльності миротворців ……..
  1.3. Теорія і практика професійного психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях ………..……
  Висновки за розділом 1 ………………………………………………...
  РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКА ОВС УКРАЇНИ В СКЛАДІ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН
  2.1. Емпіричне дослідження професійно важливих якостей кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях ………..……
  2.2. Професіографічний опис службової діяльності працівника ОВС України в складі цивільної поліції ООН …………………………….….
  2.3. Акмеографічний опис службової діяльності працівника ОВС України в складі цивільної поліції ООН ………………………………….…..
  Висновки за розділом 2 ………………………………………………...
  РОЗДІЛ 3. ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ЯК УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ
  3.1. Організація та обґрунтування методів професійного психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях ООН ……………………………………………………………….…
  3.2. Ефективність професійного психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях на основі визначених професійно важливих індивідуально-психологічних якостей ...
  Висновки за розділом 3 ………………………………………………...
  ВИСНОВКИ ………………………………………..……........................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………….


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ЗЄС – Західноєвропейський союз.
  ЄС – Європейський союз.
  КМУ – Кабінет Міністрів України.
  КНУВС – Київський національний університет внутрішніх справ.
  МВС – Міністерство внутрішніх справ.
  МО – Міністерство оборони.
  ММО – Міжнародна миротворча операція.
  ММК – Міжнародний миротворчий контингент.
  МК – Миротворчий контингент.
  НАВС – Національна академія внутрішніх справ.
  ООН – Організація Об’єднаних Націй.
  ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва у Європі.
  ОПМ – Операція з підтримки миру.
  ОВС – органи внутрішніх справ.
  РЄ – Рада Європи.
  РНБО – Рада національної безпеки та оборони.
  РБ – Рада безпеки.
  ПВЯ – професійно важливі якості.
  СМЦ – Спеціальний миротворчий центр .
  MONUC - миротворча операція ООН у Конго.
  UNICYP - місія ООН на Кіпрі.
  UNMIK - миротворча операція ООН у Косово.
  UNMIL - миротворча операція ООН у Ліберії.
  UNMISS - миротворча операція ООН у Південному Судані.
  UNMIT - миротворча операція ООН у Східному Тиморі.
  UNOCI - місія ООН у Кот-д’Івуарі.  ВСТУП
  Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України її авторитет зумовлений, поряд з іншим, виконанням міжнародних миротворчих функцій, у тому числі й за участю працівників органів внутрішніх справ (ОВС) України. Тому пріоритетне значення для працівників ОВС має впровадження нових форм та методів роботи з кадрами, зокрема, професійного психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях цивільної поліції ООН. Метою такого відбору є забезпечення ефективної професійної діяльності персоналу поліції.
  Нині зазначений відбір здійснюється відповідно до вимог Конституції України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, нормативно-правових актів МВС України, зокрема наказів МВС України «Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності МВС України» від 7 грудня 2003 р. № 1490, «Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України» від 28 липня 2004 р. № 842. Проте аналіз причин та умов плинності кадрів, результатів їх професійної діяльності під час виконання миротворчих функцій дає підстави вважати, що існуючий стан психологічного відбору працівників ОВС не повною мірою відповідає вимогам сьогодення та не може належним чином забезпечити контингент працівників, які б за своїми особистісними якостями були спроможні ефективно виконувати службові обов’язки в міжнародних миротворчих операціях.
  Проблеми професійного відбору військовослужбовців і працівників ОВС для комплектування підрозділів миротворчих сил, а також психологічного супроводу працівників ОВС України під час здійснення миротворчих місій досліджували В. Заросило, Ю. Ірхін, В. Ліпатов, С. Потеряйко, І. Приходько, О. Савченко, Д. Сохадзе, О. Теличкін, А. Швець та ін.
  Окремі аспекти проблеми відбору фахівців для діяльності в екстремальних умовах висвітлено в роботах В. Барка, В. Бодрова, Б. Бовіна, Л. Казміренко, Б. Кулагіна, Г. Ложкіна, Б. Ломова, В. Медведєва, М. Томчука, О. Тімченка, О. Шаповалова, С. Яковенка та ін.
  У зв’язку з відсутністю в системі кадрового забезпечення професійної діяльності ОВС України налагодженої системи професійного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях ООН наукове завдання дослідження полягає в удосконаленні існуючих нині концептуальних і науково-методичних підходів щодо професійного відбору кандидатів на службу, зокрема, для участі в міжнародних миротворчих операціях.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до п. 308 розділу 3 Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2009 рік (від 12 лютого 2009 р. № 78), наказу МВС України «Про затвердження пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність ОВС на період 2010–2014 роки» від 29 липня 2010 р. № 347, Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ (наказ МВС України «Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України» від 28 липня 2004 року № 842), Програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України на 2008–2012 роки, затвердженої наказом МВС України від 7 квітня 2008 р. № 161, і пов’язане з реалізацією Комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 26 травня 2005 р. № 385.
  Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради Національної академії внутрішніх справ від 26 грудня 2006 р. (протокол № 17) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні НАПН України від 25 травня 2010 р. (протокол № 4).
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення комплексної методики професійного психологічного відбору працівників ОВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі цивільної поліції ООН.
  Для досягнення цієї мети було визначено такі завдання:
  проаналізувати нормативно-правові та організаційно-психологічні аспекти миротворчої діяльності працівників ОВС України у складі цивільної поліції ООН, теорію та практику психологічного відбору персоналу миротворчих місій;
  визначити психологічний зміст, структуру і функції миротворчої діяльності працівників ОВС України у складі цивільної поліції ООН;
  обґрунтувати та визначити низку професійно важливих якостей працівника ОВС України у складі цивільної поліції ООН, критерії професійної придатності, розробити його професіограму та акмеограму;
  запропонувати та експериментально апробувати комплекс методик професійного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях з числа працівників ОВС України.
  Об’єктом дослідження є психологічна складова професійного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях як елемент цілісної системи кадрового забезпечення в ОВС України.
  Предмет дослідження – психологічні особливості професійного відбору працівників ОВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях.
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичні (структурно-функціональний, порівняльний, систематизації та узагальнення), які дали змогу систематизувати наукові підходи та нормативно-правові акти з питань організації миротворчої діяльності працівників ОВС України. Зокрема, структурно-функціональний метод сприяв виявленню діалектичного зв’язку структурних компонентів системи професійного відбору з психологічними механізмами виявлення та формування професійно важливих якостей кандидатів для участі в миротворчих операціях; порівняльний метод надав можливість узагальнити психологічні теорії особистості з метою визначення основних закономірностей, принципів і чинників її включення до професійної діяльності миротворчих підрозділів цивільної поліції ООН; методи систематизації та узагальнення уможливили виокремити психологічні особливості діагностики та відбору кандидатів для участі в миротворчих операціях ООН у цілісній системі професійної орієнтації та професійного відбору в ОВС України; емпіричні методи – спостереження, усне опитування (бесіда, інтерв’ю), анкетування, методи психодіагностики, експертних оцінок – застосовувалися з метою вивчення психологічних особливостей працівників ОВС України – кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях. Зокрема, психодіагностичні методи використовувалися для з’ясування рівня сформованості професійно важливих якостей працівників ОВС України як миротворців; методи математичної статистики, зокрема коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, дав змогу опрацювати результати дослідження, встановити кількісні залежності між показниками, що вивчалися.
  Емпіричну базу дослідження становили результати анкетування та тестування 347 кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях, які проходили професійний відбір та підготовку в Спеціальному миротворчому центрі Національної академії внутрішніх справ.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше: встановлено психологічний зміст, структуру та функції службової діяльності миротворців; обґрунтовано та запропоновано комплекс методик професійного психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях; запропоновано критерії психологічної придатності кандидата для участі в міжнародних миротворчих операціях, встановлено перелік його професійно важливих якостей і складено професіограму та акмеограму;
  удосконалено: організаційно-правові та психологічні особливості професійного відбору працівників ОВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях;
  набули подальшого розвитку: окремі елементи цілісної системи кадрового забезпечення в ОВС України; алгоритм професійного психологічного відбору працівників ОВС України до певних видів оперативно-службової діяльності; психологічні засоби діагностики професійно важливих якостей (ПВЯ) для участі в міжнародних миротворчих операціях; нормативно-правові та організаційно-управлінські аспекти миротворчої діяльності працівників ОВС України.
  Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані в системі психологічної підготовки працівників ОВС України – кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях; при впровадженні методики професійного психологічного відбору працівників ОВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях з метою вдосконалення процедури психологічного відбору.
  У Департаменті кадрового забезпечення МВС України впроваджено методику професійного психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних миротворчих місіях у складі цивільної поліції ООН (акт впровадження Департаменту кадрового забезпечення МВС України від 18 червня 2009 р.); здійснено професіографічний опис миротворчої діяльності в ОВС України (акт впровадження Департаменту кадрового забезпечення МВС України від 18 червня 2009 р.). Результати дослідження використано в навчально-науковому інституті підготовки управлінського персоналу ОВС під час розроблення навчально-методичного комплексу «Організаційно-правові основи миротворчої діяльності МВС України» та під час викладання однойменної навчальної дисципліни (акт впровадження Академії управління МВС України від 24 березня 2010 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження оприлюднені на таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації» (Вінниця, 2008 р.); «Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах» (Вінниця, 2009 р.); «Розвиток систем і технологій підготовки керівних кадрів для органів державної влади» (Київ, 2010 р.) та «Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології» (Макіївка, 2011 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем» (Хмельницький, 2011 р.) та «Актуальні проблеми розвитку юридичної науки у діяльності міліції» (Івано-Франківськ, 2011 р.); міжвузівська науково-практична конференція: «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» (Київ, 2010 р.).
  Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження надруковані у 12 наукових працях, із них 5 наукових статей – у виданнях, що включені до переліку фахових у галузі психології, та 7 наукових доповідей на конференціях.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (202 найменування) та трьох додатків. Повний обсяг дисертації становить 214 сторінок. Основний текст проілюстровано п’ятьма таблицями та п’ятьма рисунками.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  За результатами теоретичного узагальнення та емпіричного дослідження вирішено наукове завдання, сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації щодо відбору кандидатів до міжнародних миротворчих місій.
  1. Миротворча діяльність працівників ОВС України у складі цивільної поліції ООН здійснюється відповідно до міжнародних етичних стандартів професійних дій поліції, регламентована міжнародними та вітчизняними законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема Статутом ООН та Законом України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях» від 23 квітня 1999 р. № 613-XIV. Окремі організаційно-управлінські та соціально-психологічні особливості миротворчої діяльності працівників ОВС України потребують оновлення та вдосконалення.
  Теоретичний аналіз чинної системи психологічного відбору працівників ОВС для участі в міжнародних миротворчих операціях засвідчив, що відбір здійснюється шляхом перевірки знань і вмінь з навичок практичного водіння повнопривідним автомобілем, вогневої підготовки та рівня володіння іноземною мовою (англійська, французька); психологічна складова готовності до професійної діяльності в умовах міжнародних миротворчих місій досліджується недостатньо. Нині з метою відбору працівників ОВС для участі в міжнародних миротворчих операціях використовують «Методичні рекомендації для проведення поглибленого психологічного вивчення кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях» (2006), які не повною мірою відповідають вимогам оптимальності професійного відбору.
  2. Істотними психологічними особливостями змісту службової діяльності миротворців у складі цивільної поліції ООН, що визначають її специфіку і успішність, є: належність її типу діяльнісних відносин «людина – людина», «людина-суб’єкт – право – людина-об’єкт»; підвищена моральність діяльності; нормативно-правова регламентованість і обмеженість; екстремальний і стресогенний характер; спрямованість на міжособистісну взаємодію; інтелектуальний характер; гуманістична спрямованість, підвищені вимоги до професійної компетентності; креативність; зорієнтованість на професійне зростання; моральність і людяність. До основних завдань миротворчого персоналу належать: підтримання громадського порядку; допомога місцевій поліції в разі спалаху насильства та масових безладів; захист прав національних меншин; допомога міжнародним правозахисним та гуманітарним організаціям тощо.
  3. Емпіричні дослідження індивідуально-психологічних якостей працівників цивільної поліції у складі миротворчих сил ООН, зокрема працівників ОВС України, проведені на основні вивчення функціональних завдань та посадових обов’язків і повноважень цивільних поліцейських ООН, дали змогу визначити основні групи ПВЯ особистості правоохоронців, що зумовлюють успішність службової діяльності під час їх участі в міжнародних миротворчих операціях, зокрема: атенційні, імажеативні, мнемічні, мисленнєві, вольові, мовні, психомоторні, комунікативні. Професіограма працівника ОВС України як суб’єкта миротворчої діяльності, а також професіографічний опис його службової діяльності в складі цивільної поліції ООН ґрунтуються на підвищених професіографічних вимогах щодо забезпечення психологічної стійкості миротворців та формування психологічної готовності працівників ОВС України до ефективного здійснення професійної діяльності в екстремальних умовах.
  До переліку найважливіших ПВЯ, на нашу думку, належать: комунікативність; активність; сміливість; оптимізм; дипломатичність; самоконтроль; адекватна самооцінка; помірна інтровертність і консерватизм; середній або вище за середній рівень інтелекту; здібності до порівняння, узагальнення і аналізування інформації, просторового мислення; гнучкість мисленнєвих процесів; мотиваційна спрямованість на задачу та на взаємні дії. Критеріями професійної придатності миротворців є такі: а) мотиваційні (мотиви професійного вибору); б) здібностей (інтелектуальні, психомоторні); в) характерологічний критерій.
  4. Акмеологічне дослідження миротворчої діяльності працівників ОВС України дало змогу системно описати її характеристики, соціальні, психологічні та інші вимоги до його суб’єкта, а також визначити необхідні акмеологічні інваріанти ПВЯ працівника ОВС у складі цивільної поліції ООН, що сприятимуть його успішному професіогенезу. До них, зокрема, віднесено: прагнення самовдосконалення та всебічного розвитку особистості; гнучкість у прийнятті рішень з урахуванням реальних умов, стійка спрямованість на самореалізацію та інтереси колективу; висока вимогливість до себе і колег, неухильне виконання посадових обов’язків; вірність присязі.
  5. Запропоновано до використання у професійному відборі кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях комплекс таких психодіагностичних методик: невербальний тест Р. Кеттелла «Самооцінка»; методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла (особистісний 16PF опитувальник № = 187); методика визначення агресивних і ворожих реакцій А. Басса – А. Дарки; методика визначення акцентуації характеру К. Леонгарда – Л. Шмішека; короткий відбірний тест («КВТ», україномовна та російськомовна модифікації Т. В. Нещерет); тест Бурдона «Коректурна проба»; червоно-чорні таблиці Шульте – Горбова; методика В. Смекала – М. Кучера; психофізіологічні методики «Теппінг-тест» та «Рефлексометрія». Результати його використання при обстеженні успішних учасників міжнародних миротворчих операцій уможливили визначити оптимальні значення їх вираженості в кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів багатопланової проблеми професійного відбору працівників ОВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях. На основі одержаних висновків, з урахуванням установлених професіографічних вимог до особистості кандидатів для участі в міжнародних миротворчих операціях, у подальшому нами вбачається перспективним розроблення системи психологічного супроводу миротворчої діяльності, зокрема цілісної системи формування й розвитку якостей, необхідних для успішної професійної діяльності працівників ОВС України, які перебувають в міжнародних миротворчих операціях.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Акулов С. О. Сили та засоби в міжнародних миротворчих операціях: політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 21.01.01 «Основи національної безпеки» / С. О. Акулов. – К., 2006. – 20 с.
  2. Акмеологія з основами психології кар’єри : навч.-метод. посіб. / О. М. Гавалешко (уклад). – Чернівці : Рута, 2004. – 84 с.
  3. Андросюк В. Г. Професійна психологія в ОВС. Загальна частина : курс лекцій / Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Медведєв В. С. – К. : УАВС, 1995. – 111 с.
  4. Ананьев Б. Г. Психологическая структура человека как субъекта / Б. Г. Ананьев // Человек и общество. –– Л. : ЛГУ, 1967. – Вип. 2. – 249 с.
  5. Анциферова Л. И. Развитие личности специалиста как субъекта своей профессиональной жизни / Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / сост. В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ Логос, 2007. – 855 с.
  6. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи вдосконалення / Бандурка О. М. – Харків : Основа, 1996. – 398 с.
  7. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) : монографія / Барко В. І. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 296 с.
  8. Барко В. І. Психологія управління командою міліцейського підрозділу : навч. посіб. / Барко В. І., Ірхін Ю. Б., Підюков П. П. – К. : Київський юридичний інститут, 2005. – 200 с.
  9. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід) / Барко В. І. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 448 с.
  10. Барко В. І. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості. Методичні рекомендації для практикуючих психологів / Барко В. І., Панок В. Г., Лазаревський С. В. – К.-Тернопіль : Видавничий відділ ТЕІПО, 2000. – 30 с.
  11. Беклемищев Е. П. Оценка деловых качеств руководителя и специалистов / Беклемищев Е. П. – М. : Высш. шк., 1998. – 212 с.
  12. Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности (в клинической медицине и психогигиене) / Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В. – М. : Фолиум, 1994. – 176 с.
  13. Бех І. Д. Виховання особистості : наукове видання / Бех І. Д. – К. : Либідь, 2003. – Т. 1. – 344 с.
  14. Блейк Р. Научные методы управления / Р. Блейк, Дж. С. Моутон,; [пер. с англ.]. – К. : Знание, 1996. – 247 с.
  15. Блінов О. А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 20.02.02 «Військова педагогіка та психологія» / О. А. Блінов. – К., 1999. – 19 с.
  16. Бодалёв А. А. Личность и общение : избранные труды / Бодалёв А. А. – М. : Педагогика, 1983. – 272 с.
  17. Бодалёв А. А. О предмете акмеологии / А. А. Бодалёв // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – №3. – С. 73–79.
  18. Бодров В. А. Проблемы профессионального психологического отбора авиационных специалистов / А. В. Бодров и кол. – М. : АВВАУЛ, 1985. – 286 с.
  19. Бодров В. А. Психологические основы профессиоведения. Психология : [учебник для гуманитарных вузов] / Бодров В. А. – С.Пб. : Питер, 2001. – 277 с.
  20. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности / Бодров В. А. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.
  21. Бодров В. А. Развитие системного подхода в исследованих профессиональной деятельности / А. В. Бодров // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 2. – С. 86–95.
  22. Вигдорчик М. И. Модульный программный комплекс автоматизированных психодиагностических методик «Консул-Интегратор» / Вигдорчик М. И., Псядло Э. М., Баракина Г. Д. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http:/consul.com.ua/integrator, support@consul.com.ua, 2003.
  23. Воинский труд: наука, искусство, призвание / [Лаптев Л. Г., Маркитан Р. В., Хоменко И. Е. и др.]. – М. : Совершенство, 1998. – 480 с.
  24. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // собр. соч. в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 3. – С. 6 – 328.
  25. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин – М. : Университет, 1999. – 322 с.
  26. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С.У. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  27. Деркач А. А. Психодиагностика и акмеография / Деркач А. А., Огнев А. С., Гончаров Ю. Н. – Воронеж : НПО МОДЕК, 1997. – 217 с.
  28. Деякі питання забезпечення діяльності миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2006 № 401 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 07.03.2007 № 399, від 27.08.2008 № 752, від 23.02.2011 № 150) [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/401-2006-п
  29. Деятельность Гражданской полиции ООН на территории бывшей Югославии / [Ануфриев Н. И., Шестопалова Л. Ф., Свислоцкий Г. А., Теличкин А. А.]. – К. : Преса України, 1999. – 192 с.
  30. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : ХАРВЕСТ, 1981. – 383 с.
  31. Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. – К. : ТОВ Август Трейд, 2007. – 502 с.
  32. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу органів внутрішніх справ України : наук.-практ. посіб. / О. М. Бандурка, В. С. Венедиктов, О. В. Тимченко, В. Є. Христинко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 319 с.
  33. Європейський Кодекс поліцейської етики // Рекомендація Rec.(2001)10, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 19.09.2001р. – К. : Британська Рада в Україні, 2001. – 56 с.
  34. Ждан А. Н. История психологии. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Ждан А. Н. – [5-е изд.] – М. : Академический проект, 2004. – 576 с.
  35. Журавлёв А. Л. Индивидуальный стиль руководства производственным коллективом / Журавлёв А. Л., Рубахин В. Ф., Шорин В. Г. – М. : Экономика, 1976. – 168 с.
  36. Журавлёв А. Л. Психологические особенности коллективного субъекта / А. Л. Журавлёв // Проблема субъекта в психологической науке. – М. : Академия, 2000. – С. 23–27.
  37. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов'язків : наук.-практ. рекомендації / [Г. О. Юхновець, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. ; за ред. М. І. Ануфрієва, Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 1999. – 72 с.
  38. Загальна декларація прав людини, прийнята та проголошена в резолюції 217 A (III) Генеральною Асамблеєю ООН від 10.12.1948 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
  39. Заросило В. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих операціях : монографія / Заросило В. О. – Черкаси : Видавець Беденко В. П., 2009. – 414 с.
  40. Заросило В. О. Геополітичний конфлікт у Косово (історичний та правовий аспекти) : монографія / Заросило В. О. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 184 с.
  41. Заросило В. О. Організаційно-правові основи миротворчої діяльності МВС України : навч. посіб. / Заросило В. О. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. – 200 с.
  42. Заросило В. О. Підготовка кандидатів до миротворчих місій та тестування з англійської мови : посібник / Заросило В. О. ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2005. – 140 с.
  43. Заросило В. О. Підготовка кандидатів до спеціальних миротворчих підрозділів МВС України : посібник / Заросило В.О. ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2003. – 224 с.
  44. Заросило В. О. Підготовка кандидатів для цивільної поліції ООН : посібник / Заросило В. О. ; під заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2002. – 580 с.
  45. Запорожцев Є. Г. Психологічна характеристика етапів процедури спеціальної психологічної підготовки управлінців системи МВС України : матеріали 2-го Всеукраїнського наук.-практ. семінару «Створення системи забезпечення психологічної надійності персоналу. Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України» ; за заг. ред. М. І. Ануфрієва. – К. : КІВС, 2003. – С. 71–76.
  46. Запорожцева Г. Є. Синергетична парадигма психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності [Електронний ресурс] / Г. Є. Запорожцева // Право та управління. – 2011. – № 2. – С. 158-167. – Режим доступу до журн. :
  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_2/zmist.html.
  47. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Зейгарник Б. В. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 128 с.
  48. Зинченко В. П. Основы эргономики / В. П. Зинченко, В.М. Мунипов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 200 с.
  49. Злепко С. М. Інтегрований автоматизований психодіагностичний комплекс «ІАПДК» – Вінниця: klg@.svitonline.com., vstu@vstu.vinica.ua., 2005.
  50. Ірхін Ю. Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / Ірхін Ю. Б. – К. : РВЦ НАВСУ, Київський юридичний інститут, 2005. – 164 с.
  51. Ірхін Ю. Б. Психологічна підготовка працівників міліції до дій в екстремальних умовах та надзвичайних ситуаціях / Ю. Б. Ірхін // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Логос, 2008. – Т. 7. – Вип. 15. – С. 107–110.
  52. Ірхін Ю. Б. Формування концептуального підходу до визначення критеріїв професійно-психологічного відбору кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ відповідно до сучасних вимог / Ю. Б. Ірхін // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2004. – Т. VI. – Вип. 4. – С. 122–133.
  53. Ірхіна С. М. Профорієнтація та професійно-психологічний відбір в органах внутрішніх справ України : навч. посіб. / Ірхіна С. М. – К. : РВЦ КНУВС, «ДП Друкарня МВС», 2007. – 92 с.
  54. Иванова Е. М. Аналитическая профессиограмма как средство обеспечения профессиональной диагностики кадров / Е. М. Иванова // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 14. Психология. – 1989. – №3. – С. 13–20.
  55. Иванова Е. М. Психология профессиональной деятельности / Иванова Е. М. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 382 с.
  56. Кобелева О. В. Психолого-акмеологические факторы формирования жизненных ценностей руководителя : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.03, 19.00.05 «Психология труда, инженерная психология, эргономика», «Социальная психология» / О. В. Кобелева. – Ульяновск, 1998. – 23 с.
  57. Кобзін Д. О. Соціальні зміни – детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціологічних наук : спец. 23.00.03 «Соціальна структура, соціальні інститути, соціальні відносини» / Д. О. Кобзін. – Х., 2000. – 20 с.
  58. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку, прийнятий 34/169 Сесією Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 // Права людини і професійні стандарти в документах міжнародних організацій / [упоряд. Т. Яблонська]. – К., 1999. – С. 166–169.
  59. Кодекс законів України про працю / Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами (Затверджений Законом від 10.12.1971 № 322-VIII) // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – № 50. – ст. 375.
  60. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної ради України. – К., 1996. – № 30. – ст. 141. [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/конституція
  61. Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Костюк Г. С. – М. : Педагогика, 1988. – 304 с.
  62. Климов Е. А. Психология профессионала / Климов Е. А. – Воронеж : НПО «МОДЕК», 1996. – 400 с.
  63. Кравченко О. В. Психологічне забезпечення діяльності ОВС в ризиконебезпечних ситуаціях оперативно-службової діяльності : навч. посіб. / Кравченко О. В., Тімченко О. В., Христенко В. Є. – Х. : «ПП Модем», 2002. – 127 с.
  64. Краткий отборочный тест для оценки интеллекта кандидатов на службу в органах внутренних дел и учёбу в образовательных учреждениях МВД России : методические рекомендации – М. : МЦ при ГУК МВД России, 1997. – 32 с.
  65. Криволапчук В. О. Особиста безпека : навч.-практ. посібник / Криволапчук В. О., Тодоров І. М., Бондарчук М. Т. – К. : ВПЦ МВС України, 2006. – 169 с.
  66. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики / Кулагин Б. В. – Л. : Медицина, 1984. – 216 с.
  67. Кулагін Б. В. Психодиагностика личности военных специалистов / Кулагін Б. В. – М. : ВВА им. Ю.А. Гагарина, 1985. – 287 с.
  68. Курко М. Н. Нові тенденції в міжнародній миротворчій діяльності з використанням підрозділів цивільної поліції ООН / М. Н. Курко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя : ЗЮІ, 2001. – №3. – С. 3–6.
  69. Леонтьев А. Н. Деятельность и личность / А. Н. Леонтьев // Вопросы философии. – 1974. – № 4. – С. 87–97.
  70. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / Леонтьев А. Н. – [2-е изд.]. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1977. – 304 с.
  71. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Леонтьев А. Н. – [4-е изд.] – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.
  72. Лефтеров В. О. Механізми впливу психологічного тренінгу на особистість / Лефтеров В. О. // Актуальні проблеми психологіїї. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2008. – Т. Х. – Ч. 5. – С. 324–330.
  73. Лефтеров В. О. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ : монографія / В. О. Лефтеров, О.В. Тімченко. – Донецьк : ДІВС МВС України, 2002. – 324 с.
  74. Липман О. Выбор профессии / Липман О. ; [пер. со 2-го немецкого издания инж.-техн. С. А. Пресса]. – Петроград : Изд-во Мысль, 1923. – 120 с.
  75. Логвиненко А. М. Измерения в психологии: математические основы : учеб. пособ. / Логвиненко А. М. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1993. – 480 с.
  76. Лучшие психологические тесты. – Х. : Модем, 1994. – 320 с.
  77. Майдіков Ю. Л. Нервова система і психічна діяльність людини : навч. посіб. / Ю. Л. Майдіков, С. І. Корсун. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 280 с.
  78. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психологического отбора военных специалистов / Макаренко Н. В. – К. : Сент-Жак, 1996. – 336 с.
  79. Маклаков А. Г. Проблемы прогнозирования психологических исследований локальных военных конфликтов / А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин, Е. Б. Шустов // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – № 2. – С. 15–26.
  80. Максименко С. Д. Ґенеза здійснення особистості : монографія / С. Д. Максименко. – К. : Вид-во ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.
  81. Максименко С. Д. Психологія особистості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М.В. – К. : Вид-во ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.
  82. Медведєв В. С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти) : монографія / Медведєв В. С. – К. : НАВСУ, 1996. – 192 с.
  83. Меерович М. И. Теории решения изобретательских задач / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Минск : Харвест, 2003. – 428 с.
  84. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку. Документально-джерелознавчий довідник / [упоряд. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. Г. Кириченко]. – К. : НАВСУ, 2002. – 128 с.
  85. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ : вивчення та корекція : наук.-практ. посіб. / Москаленко А. П., Кобзін Д. О., Стародубцев А. А. ; відп. ред. проф. В. О. Соболєв. – Х. : Ун -т внутр. справ, 1999. – 98 с.
  86. Московець В. І. Методичне забезпечення відбору та психологічної підготовки керівників в органах внутрішніх справ : навч.-метод. вид. / Московець В. І., Москаленко А. П., Кобзін Д. О. – Х. : НУВС, 2004. – 121 с.
  87. Мотиваційні складові плинності кадрів і соціально-психологічних втрат особового складу. Аналітичний огляд / [Шаповалов О. В., Федоров К. Л., Юрченко О. В. та ін.]. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 75 с.
  88. Мясищев В. Н. Работоспособность и болезнь личности / В.Н. Мясищев // Невропаталогия, психиатрия и психогигиена. – 1935. – Т. IV. – Вып. 9–10. – С. – 35.
  89. Нещерет Т. В. Використання короткого відбірного тесту в органах внутрішніх справ України : методичні рекомендації / Нещерет Т. В. – К. : ЦПП ДРП МВС України, 2003. – 26 с.
  90. Оноприєнко В. В. Перспективні технології оцінки функціонального стану та адаптаційних резервів особового складу / В. В. Оноприєнко, М. Г. Маслова // Актуальні проблеми надійності особового складу силових структур. Медико-біологічні та інженерно-технічні аспекти профвідбору : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. семінару. – К. : Європейський університет, 2001. – С. 99–105.
  91. Організація діяльності поліції зарубіжних країн : навч. посіб. / [В. О. Заросило, В. О. Басс, І. Р. Курилін, С. І. Братков]. – К. : Академія управління МВС, 2007. – 250 с.
  92. Основи роботи психолога внутрішніх військ МВС України : навч. посіб. / [І. І. Ліпатов, І. І. Приходько, Ю. Б. Ірхін та ін.]. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 152 с.
  93. Основи практичної психології / [Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін.]. – К. : Либідь, 1999. – 527 с.
  94. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел (справочное пособие) / под ред. Б. Г. Бовина, Н. И. Мягких, А. Д. Сафронова. – М. : Научно-исследовательский центр проблем медицинского обеспечения МВД РФ, 1997. – 344 с.
  95. Пароянц Т. П. Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Т. П. Пароянц. – Х., 2004. – 21 с.
  96. Платонов К. К. Вопросы психологии труда / Платонов К. К. – М. : Медгиз, 1962. – 220 с.
  97. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / Плішкін В. М. ; за ред. канд. юр. наук Ю. Ф. Кравченка. – К. : НАВСУ, 1999. – 702 с.
  98. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособ. / [В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Горбачевский и др.] ; под общ. ред. А. А.Крылова, С. А. Маничева. – С.Пб. : Питер, 2000. – 560 с.
  99. Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учеб. пособие / [под общ. ред. В. Столина]. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1984. – 151 с.
  100. Прикладная юридическая психология / [под ред. проф. А. М. Столяренко]. – М. : АСТ, 2001. – 316 с.
  101. Приходько И. И. Акмеологический подход к анализу профессиональной деятельности военнослужащих / И. И. Приходько // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХХПІ, 1999. – № 11. – С. 50–56.
  102. Приходько І. І. Оцінка рівня сформованості професійно важливих якостей у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України / І. І. Приходько // Наук. зап. Харк. ун-ту повітр. сил. Соціальна філософія, психологія. – Х. : ХУПС, 2007. – Вип.1 (27). – С. 174–181.
  103. Приходько І .І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України : монографія / Приходько І. І. – Х. : Академія ВВ МВС України, 2008. – 190 с.
  104. Приходько І. І. Психодіагностика професійно важливих психологічних якостей військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України / І. І. Приходько // Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови : матеріали наук.-практ. конф. – Х. : Академія ВВ МВС України, 2007. – С. 230–231.
  105. Приходько І .І. Теоретико-методологічні аспекти професійної придатності людини до діяльності / І. І. Приходько // Право і безпека. – 2006. – Т. 5. – № 5. – С. 192–195.
  106. Про вдосконалення діяльності підрозділів МВС України щодо забезпечення миротворчих операцій : Наказ МВС України від 31.03.2001 № 34.
  107. Про вдосконалення організації системи підготовки працівників органів внутрішніх справ України у миротворчих місіях ООН : Розпорядження МВС України від 14.05.1996 № 107.
  108. Про внесення змін до наказу МВС України від 07.12.2003 № 1490 «Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності» : Наказ МВС України від 20.06.2007 № 202 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.06.2007 № 738/14005) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0738-07.
  109. Про внесення змін до Порядку відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях : Наказ МВС України від 02.06.2004 № 608 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.06.2004 № 734/9333) [Електронний ресурс] – Режим доступу :.
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0734-04
  110. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 № 3460-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-15.
  111. Про додаткове направлення миротворчого персоналу України до Місії спостерігачів Організації Об’єднаних Націй у Демократичній Республіці Конго : Указ Президента України від 31.07.2002 № 681/2002 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/681/2002.
  112. Про затвердження інструкції з організації професійного відбору на службу в органах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 31.05.2001 № 010.
  113. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/383/2011.
  114. Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1994 № 290 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/290-94-п.
  115. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 27.01.1992 № 33, від 20.03.1998 № 349, від 07.06.1999 № 986, від 26.11.2003 № 1831, від 08.06.2005 № 428, від 06.06.2007 № 798, від 09.07.2008 № 624, від 08.12.2009 № 1432, від 02.11.2011 № 1126) : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1991 № 114 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/114-91-п.
  116. Про затвердження Положення про миротворчий персонал працівників органів внутрішніх справ України, осіб, звільнених з органів внутрішніх справ за віком або вислугою років, та відібраних для участі в міжнародних миротворчих операціях : Наказ МВС України від 18.04.2001 № 286.
  117. Про затвердження Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 422 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 10. Ст. 251. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-94-п.
  118. Про затвердження Положення про миротворчий персонал працівників органів внутрішніх справ України, відряджених для участі у міжнародних миротворчих операціях, Порядку відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ України для участі в міжнародних миротворчих операціях, Положення про комісію МВС України з відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ України для участі у міжнародних миротворчих операціях та її склад : Наказ МВС України від 31.05.2000 № 342.
  119. Про збільшення чисельності батальйону Збройних Сил України в миротворчих силах ООН на території колишньої Югославії та надіслання групи спостерігачів : Постанова Верховної Ради України від 19.11.1993 № 3626-ХІІ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3626-12.
  120. Про комісію з питань кадрового забезпечення міжнародної миротворчої діяльності : Наказ МВС України від 25.06.2001 № 489.
  121. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 № 565 – ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України – 1991 – № 4 – Ст. 20. [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про міліцію.
  122. Про направлення миротворчого персоналу для участі України у Силах Організації Об'єднаних Націй з підтримання миру на Кіпрі : Указ Президента України від 11.09.2009 № 732/2009 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 01.02.2012 № 48/2012) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/732/2009.
  123. Про направлення миротворчого контингенту та миротворчого персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у Ліберії : Указ Президента України від 10.11.2003 № 1279/2003 (Указ схвалено Законом від 09.12.2003 № 1355-IV, (ВВР), 2004, № 15, ст.220) (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 04.08.2006 № 674/2006) (Указ схвалено Законом від 14.09.2006 № 132-V) [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1279/2003.
  124. Про направлення миротворчого персоналу МВС України до Місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово, Союзна Республіка Югославія : Указ Президента України від 02.10.1999 № 1261/99 // Офіційний Вісник України, 1999, № 40 від 22.10.1999.
  125. Про направлення миротворчого персоналу для участі України в Операції Організації Об'єднаних Націй у Кот-д’Івуарі : Указ Президента України від 01.06.2004 № 595/2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595/2004.
  126. Про направлення миротворчого персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй у Судані : Указ Президента України від 28.09.2005 № 1384/2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1384/2005.
  127. Про направлення миротворчого персоналу України в тимчасовій адміністрації Організації Об’єднаних Націй у Східному Тиморі : Указ Президента України від 26.04.2000 № 624/2000 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/624/2000.
  128. Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності МВС України : Наказ МВС України від 07.12.2003 № 1490 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 № 277/8876) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0277-04.
  129. Про організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 63 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, № 10714/1999.
  130. Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу ОВС України : Наказ МВС України від 25.11.2003 № 1444.
  131. Про пільги щодо обчислення вислуги років військовослужбовцям Збройних Сил України, які брали участь в операціях Миротворчих Сил ООН : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 30 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, № 9396/1999 ) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/30-93-п
  132. Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 28.07.2004 № 842 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2004 № 1365/9964) [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-04.
  133. Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/302-94-п.
  134. Про Порядок розгляду пропозицій щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях : Указ Президента України від 01.02.2000 № 153/2000 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/153/2000.
  135. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.04.2009 «Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України» : Указ Президента України від 15.06.2009 № 435/2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435/2009.
  136. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 № 3551 (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради N 3552-XII від 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 ) ( із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – ст.425 [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page.
  137. Про створення в Національній академії внутрішніх справ України Центру підготовки кадрів до міжнародних миротворчих місій ООН : Наказ МВС України від 24.02.1998 № 113.
  138. Про організаційно-штатні заходи заходи щодо подальшого реформування підрозділів Центрального апарату МВС України : Наказ МВС України від 19.03.2002 № 275.
  139. Про участь України в міжнародних миротворчих операціях : Закон України від 23.04.1999 № 613-XIV із змінами, внесеними згідно із Законами № 1106-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.50 № 1941-VI від 04.03.2010, ВВР, 2010, № 20, ст.202 [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/613-14.
  140. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України (професіограми основних спеціальностей) : довідковий посіб. / [М. І. Ануфрієв, Ю. Б. Ірхін, М. Н. Курко та ін.]. – К. : МВС України, 2003. – 80 с.
  141. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : практ. посіб. / В. І. Барко, Ю. Б. Ірхін, Т. В. Нещерет, О. В. Шаповалов. – К. : КНУВС, ДП «Друкарня МВС», 2007. – 100 с.
  142. Прудников В. С. Система автоматизованого тестування «САТ-2». Версія 1.0.0.1. / В. С. Прудников, Ю. Б. Ірхін. psisoft@mail.ru. – К., 2005.
  143. Поваренков Ю. П. Системогенетическая концепция профессионального становления человека. Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / Ю. П. Поваренков [сост. В. А. Бодров]. – М. : ПЕР СЭ ; Логос, 2007. – 855 с.
  144. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Педагогика-Пресс, 1997. – 440 с.
  145. Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – [2-е изд.]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  146. Психологічне супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України в екстремальних умовах : навч. посіб. / О. О. Андрєєв, В. М. Дзюба, Ю. Б. Ірхін, С. П. Потеряйко. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС», 2009. – 100 с.
  147. Психологія управлінської діяльності органів внутрішніх справ. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, О. В. Давидова, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : НАВСУ, 2005. – Ч. 5.– 140 с.
  148. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособ. / Райгородский Д. Я. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
  149. Райскуп Я. Психологическая профессиография / Я. Райскуп // Психология труда. – М. : Профиздат, 1979. – С. 44–62.
  150. Рассел К. Оцени свой интеллект. Тесты Британского клуба «Менса» / К. Рассел, Ф. Картер. – Минск : Поперри, 1996. – 157 с.
  151. Реан А. А. Акмеология личности / А. А. Реан // Психологический журнал. – М., 2000. – Т. 21. – №3. – С. 88–95.
  152. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Рибалка В. В. – Одеса : Бакаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.
  153. Рибалка В. В. Психологія праці особистості : навч.-метод. посіб. / Рибалка В. В. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 60 с.
  154. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посіб. / Рибалка В. В. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.
  155. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / Рубинштейн С. Л. ; [сост., авторы коментар. и послеслов. А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова- Славская]. – С.Пб. : Питер Ком, 1999. – 720 с. – (Серия «Учебник нового века»).
  156. Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – 1986. – №4. – С. 101–109.
  157. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.
  158. Савчин М. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / Савчин М. В. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 274 с.
  159. Сачаво А. Г. Роль ООН у запобіганні та припиненні збройних конфліктів у світі / А. Г. Сачаво // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К. : КНУВС, 2008. – №4. – С. 157–161.
  160. Семиченко В. А. Психология направленности : учеб.- метод. пособие / В. А. Семиченко, А. М. Галус ; [общ. ред. В. А. Семиченко ]. Центральный ин-т после
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины