СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БЕЗДОМНОСТІ : СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ репрезентации БЕЗДОМНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БЕЗДОМНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ репрезентации БЕЗДОМНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 262
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  На правах рукопису
  РЯБЧУК АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА  УДК 316.343-057.66  СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БЕЗДОМНОСТІ  22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук

  Науковий керівник Оксамитна Світлана Миколаївна доктор соціологічних наук, доцент


  Київ – 2013  2

  ЗМІСТ  Вступ…………………………………………………………………………. …3

  Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження бездомності

  1.1 Теоретичні засади дослідження бездомності………………………… … 13

  1.2. Інструментальні дослідження: визначення, статистичні дані та

  соціально-демографічні характеристики бездомних 18

  1.3. Критичні дослідження: зв'язок між бездомністю та процесами

  соціальної стратифікації 35

  1.4. Методологія дослідження структурних чинників відтворення та соціальної

  репрезентації бездомності 51

  Висновки до розділу 1 58

  Розділ 2. Бездомність у ретроспективі і в сучасному українському суспільстві

  2.1. «Достойні» і «недостойні» бідні: Два полюси соціальних

  репрезентацій бездомності у ретроспективі 62

  2.2. Соціальні уявлення про бездомних у пострадянському суспільстві 85

  2.3. Структурні чинники бездомності в Україні 102

  Висновки до розділу 2 122

  Розділ 3. Агенти і механізми соціального конструювання бездомності

  3.1. Представлення бездомності у ЗМІ 127

  3.2. Роль соціальних працівників у конструюванні бездомності 144

  3.3. Державна політика щодо бездомності 156

  Висновки до розділу 3 171

  Висновки 175

  Додаток А. Транскрипти інтерв’ю з ключовими інформантами...……………180

  Додаток Б. Рисунки………………………………………………………………241

  Список використаних джерел………………………………………………… 247

  3

  ВСТУп  Актуальність теми. Системні соціально-економічні перетворення українського суспільства останніх двадцяти років призвели до змін соціальної структури, зокрема – до зростання рівня бідності та соціальних нерівностей.

  Одним із проявів бідності в сучасному українському суспільстві є бездомність.

  Люди, що не мають житла, неспроможні задовольнити базові життєві потреби

  (сон, регулярне харчування, захист від холоду й опадів, особиста гігієна), а

  також часто не можуть бути повною мірою залучені до суспільного життя, мати регулярну роботу і підтримувати сімейні стосунки. Право на житло належить до базових соціально-економічних прав людини (пункт 1 статті 25 Загальної декларації прав людини), а також гарантоване Конституцією України (стаття
  47), тож з гуманістичної перспективи неспроможність суспільства забезпечити житлом усіх своїх членів є соціальною проблемою. Соціологічний аналіз чинників бездомності може сприяти подоланню цього явища чи, принаймні,

  зменшенню його масштабів.

  Явище бездомності привертало увагу багатьох соціологів. Представники Чиказької школи Р.Парк і Н.Андерсон [5] наголошували на зв’язку між бездомністю і процесами урбанізації та трудової міграції до великих міст.

  Г.Зіммель [112] також досліджував питання соціальної маргінальності у міському просторі. Т.Райт [132] описував зв'язок між безробіттям, нестабільною зайнятістю і бездомністю в США, а Дж.Лейтон [74] вказував на зв'язок між бездомністю і браком доступного житла та хибами соціальної політики щодо вразливих категорій населення в Канаді. Аналіз бездомності цими дослідниками здійснено з акцентом на структурних чинниках цього явища.

  Дане дослідження, виконане за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури і соціальні відносини, – також зосереджується на структурних чинниках бездомності. Йдеться про ті соціальні відносини, насамперед інституційні, які мають безпосередній вплив на формування і відтворення бездомності як

  4

  соціальної проблеми: інститут економіки (ринок праці і ринок житла), політики

  (соціальна політика щодо вразливих категорій населення), мас-медіа (соціальні репрезентації бездомності в ЗМІ), вплив яких на бездомність в Україні ще не був повною мірою дослідженим.

  Водночас, хоча слово бездомність позначає соціально-економічне становище людини (відсутність у неї житла), соціальні уявлення про це явище включають біхевіористські, соціально-біологічні та психологічні пояснення причин бездомності. Зокрема – про наявність певних психологічних рис, що перешкоджають адаптації бездомного до суспільних норм, а то й свідоме порушення цих норм і вільний вибір бездомності як стилю життя, який задовольняє індивіда. У деяких випадках економічний аспект проблеми відходить на другий план, натомість домінують оціночні судження про бездомних індивідів, як таких, що «самі винні» у своєму становищі.

  Використання слова бомж є прикладом цієї тенденції, що заслуговує на увагу дослідника: з суто бюрократичної абревіатури «без визначеного місця проживання», яку запровадили і використовували радянські правоохоронні органи, це слово перетворилося на негативний ярлик, що приписується індивідам на підставі певних аспектів їхнього зовнішнього вигляду чи поведінки.

  Те, як ідентифіковано причини бездомності, впливає на ставлення до самих бездомних індивідів, зокрема на шляхи допомоги, якщо бездомність визначено як наслідок зовнішніх, незалежних від волі особистості чинників, чи покарання, якщо бездомного ідентифіковано як девіанта, котрий свідомо порушує суспільні норми і не бажає мати визначеного місця проживання. Таким чином, окрім пояснення причин бездомності актуальним є аналіз репрезентацій цього явища в сучасному українському суспільстві.

  Окремої уваги дослідника потребує питання щодо визначення бездомності як явища варіативного характеру, що має перспективу подолання.

  Протягом останніх років в Україні відбулося осмислення бездомності як соціальної проблеми, що потребує розробки цілеспрямованої соціальної

  5

  політики. У 2003 році проведено Парламентські слухання «Про проблему бездомних громадян і безпритульних дітей та шляхи її подолання». У 2005 році прийнято Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» [161] і того ж року при Міністерстві праці і соціального захисту населення утворено Управління у справах бездомних громадян і осіб,

  що вийшли з місць позбавлення волі. У 2006 році у Києві за кошти міського бюджету відкрито першу нічліжку для бездомних; міська влада також налагодила співпрацю з низкою неурядових організацій, що працюють з бездомними («Народна допомога», «Соціальне партнерство»). Наукові дослідження могли би сприяти більшій ефективності як державних, так і неурядових ініціатив з вирішення проблеми бездомності в сучасному українському суспільстві.

  Незважаючи на актуальність теми, бездомність в Україні дотепер була предметом уваги лише поодиноких дослідників: Н.Кабаченко, І.Григи, М.Сохи,

  О.Давидюк. Н.Кабаченко як спеціаліст з соціальної роботи торкалася питань соціальної реінтеграції бездомних громадян в українському суспільстві,

  розглядала передовий досвід інших країн у допомозі бездомним [167]. І.Грига як експерт з менеджменту у сфері охорони здоров’я розглядала проблеми зі здоров’ям, поширені серед бездомних, та соціальні програми, що надають допомогу цій соціальній категорії [154]. М.Соха проводила включене спостереження у спільноті взаємодопомоги «Оселя» у м.Львів, де бездомні працюють, проживають і проходять курс реабілітації [203]. О.Давидюк торкалася питання життєдіяльності бездомних громадян похилого віку і адресної соціальної допомоги бездомним та іншим вразливим соціальним категоріям [158]. Декілька досліджень було проведено неурядовими організаціями - «Народною допомогою» в Києві і Чернівцях, «Оселею» у

  Львові, «Дорогою додому» в Одесі. Тож, як бачимо, наявні вітчизняні дослідження проведені на перетині соціології та соціальної роботи і зосереджені радше на практичних аспектах допомоги бездомним, аніж на теоретичних та емпіричних питаннях, які на разі недостатньо розроблені.

  6

  На відміну від досліджень, що приділяють увагу таким дотичним до бездомності соціальним проблемам як злочинність і девіантна поведінка,

  алкоголізм, дитяча безпритульність в контексті теорій пострадянських трансформацій і зростання рівня бідності за переходу від планової до ринкової економіки, бездомність дотепер не було осмислено відповідним чином.

  Дослідження бідності та соціальної ексклюзії в Україні, проведені зокрема С.Бабенко, О.Куценко, С.Оксамитною, С.Палієм, О.Пищуліною, Н.Харченко,

  В.Хмельком, Н.Холодом та іншими [140; 173; 180; 208; 209], можна застосовувати як вихідну точку при соціологічному аналізі бездомності.

  До інших дослідницьких завдань, що лишаються неопрацьованими вітчизняною соціологічною наукою, належать визначення впливу тих чи інших соціальних агентів та полів (в термінології П.Бурдьє) на конструювання бездомності як соціальної проблеми в українському суспільстві. Актуальним у цьому контексті є застосування підходу структурного конструктивізму П.Бурдьє, який враховує як матеріальні так і дискурсивні структури, як об’єктивний, так і суб’єктивний виміри відтворення і репрезентації даного явища [21; 24; 133; 134]. Також доречними є теоретичні питання соціального конструювання «Іншого» та сприйняття суспільством маргінальних соціальних категорій, які розробляла зокрема Ю.Сорока, С.Бабенко, Н.Коваліско [140; 199; 200; 201], а також питання місця особистості в контексті суспільних трансформацій, адаптації індивіда до соціальних змін, які досліджують такі вітчизняні вчені як Є.Головаха, Н.Паніна, О.Злобіна, С.Хутка та інші [151; 164; 165; 166; 210]. Застосування їхнього теоретичного доробку видається корисним для дослідження місця бездомних в сучасному українському суспільстві та ставлення до них громадськості.

  Таким чином, онтологічний аспект даної роботи фіксує соціальну проблему, яка полягає у формуванні соціальної категорії бездомних за умов пострадянської трансформації суспільства та розповсюдження ринкових механізмів на доступ до житла і сферу зайнятості. Гносеологічний аспект роботи фіксує наукову проблему, що полягає у суперечності й обмеженості

  7

  науково обґрунтованих пояснень процесів соціального конструювання бездомності у структурному вимірі на тлі поширення соціальної проблеми бездомності. Зокрема, невідомо які чинники бездомності є першочерговими в умовах структурних змін, а також як формуються соціальні уявлення про це явище і за допомогою яких механізмів вони відтворюються чи можуть бути змінені. Ці питання цікавить нас у контексті ідеологічних змін, пояснення і легітимації суспільних нерівностей в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

  Дисертація виконана в рамках фундаментальної наукової теми «Трансформації українського суспільства, його соціальних структур, інституцій і суб’єктів», що здійснюється на кафедрі соціології НаУКМА з січня 2010 року по грудень 2015

  року (Реєстраційний номер: ДРН 0110U001736, ухвала ВЧ – протокол № 10 від

  17.12.2009 р., керівник: Хмелько В.Є., д-р філос. наук, проф.). Участь здобувача полягає в дослідженні структурних чинників бездомності в контексті трансформацій соціальної структури українського суспільства після розпаду Радянського Союзу.

  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявити складові процесу соціального конструювання бездомності в Україні — структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації цього явища. Для досягнення мети треба розв’язати такі завдання:

  1) здійснити огляд наявних теоретичних підходів до пояснення причин бездомності;

  2) визначити теоретико-методологічні засади дослідження процесів соціального конструювання бездомності у даній роботі;

  3) виявити структурні чинники бездомності в сучасному українському суспільстві;

  4) встановити тенденції сприйняття бездомності громадськістю;

  8

  5) описати процес формування державної політики щодо бездомних, зокрема в історичній тяглості (пояснення причин бездомності та державні програми допомоги цій категорії в минулому).

  6) розкрити специфіку аналізу проблеми бездомності у друкованих ЗМІ, а також ключовими інформантами з цієї проблеми (дослідниками, соціальними працівниками і волонтерами); Об'єкт дослідження – бездомність як соціальне явище.

  Предмет дослідження – структурні чинники відтворення і соціальної репрезентації бездомності в сучасному українському суспільстві.

  Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади роботи основані на принципах структурного конструктивізму. Аналіз емпіричного матеріалу і розв'язання поставлених дослідницьких завдань базувалися на використанні комплексу загальнонаукових методів: індукції та дедукції, порівняльного аналізу і синтезу (для систематизації та узагальнення теоретичних дослідницьких матеріалів про проблему бездомності), типологізації (для опису основних підходів до розуміння проблеми бездомності в Україні), а також методи критичного дискурс-аналізу пресових публікацій, вторинного аналізу статистичних даних і первинного аналізу результатів глибинних інтерв’ю

  методом насиченого опису на інтерпретативного реалізму. На етапі збору даних використовувалися такі методи як напівструктуроване глибинне інтерв'ю з бездомними, експертне опитування ключових інформантів з цієї проблематики,

  спостереження, збір пресових публікацій, візуальних даних та офіційних документів за допомогою електронних пошукових систем в мережі інтернет.

  Емпіричну базу роботи становлять:

  1) 60 інтерв'ю з бездомними Києва, проведені у 2003-4 роках;

  2) 30 інтерв'ю з ключовими інформантами (дослідниками і соціальними працівниками), проведені у 2003-4 і у 2007-9 роках;

  3) матеріали проведеного включеного спостереження (у ролі волонтера благодійної огранізації), а також з невключеного спостереження (візитів до соціальних центрів допомоги бездомним у Києві);

  9

  4) публікації у пресі за 2003-7 роки включно;

  5) матеріали з сайтів профільних міністерств щодо бездомності (охорони здоров'я - МОЗ, внутрішніх справ - МВС, праці і соціального захисту - МінПраці, юстиції - МінЮст);

  6) статистичні дані Державного комітету статистики, зокрема – Житлового фонду України за 2011 рік;

  7) масив даних з результатами соціологічного моніторингу ІС НАНУ

  України за 2011 рік, зокрема блок «К» (житло).

  Наукова новизна одержаних результатів представлена такими

  положеннями:

  1) вперше розроблено схему механізмів відтворення та соціальної репрезентації бездомності в сучасному українському суспільстві, складовими якої є (а) впливи структурних змін на ринку праці і на ринку житла при переході до ринкової економіки, (б) специфіка функціонування поля соціальної роботи, журналістського та бюрократичного полів у дискурсивному конструюванні бездомності як соціальної проблеми, (в) відтворення соціальних уявлень про бездомних агентами вищезазначених полів у ЗМІ, а також у програмах соціальної, каральної та містобудівної політики;

  2) вперше для дослідження явища бездомності в Україні застосовано тріангуляцію методів вторинного статистичного аналізу, глибинного інтерв’ю, включеного спостереження, дискурс-аналізу пресових повідомлень та офіційних документів, завдяки чому доповнено новими емпіричними результатами вітчизняні дослідження бездомності: зокрема, ідентифіковано основні структурні чинники цього явища, такі як комерціалізація ринку житла, безробіття і нестабільна зайнятість, перехід від універсалістських до адресних програм соціальної допомоги та переважання каральної політики держави над соціальною;

  3) удосконалено положення щодо соціальних репрезентацій бездомності, а саме: на основі аналізу емпіричних даних виокремлено типологію

  10

  ставлення до бездомних в сучасному українському суспільстві -

  милосердя і благодійної допомоги, стигматизації і ярликування, репресії;

  4) удосконалено соціологічне уявлення про процес соціального конструювання бездомності; продемонстровано роль нормативних суджень у формуванні соціальної політики щодо вразливих соціальних категорій в минулому і в сучасному українському суспільстві: оцінка бездомного індивіда як такого, що заслуговує на допомогу і співчуття («достойні бідні») веде до формування програм благодійної допомоги, тоді як оцінка бездомного індивіда як такого, що заслуговує на покарання та ізоляцію від суспільства («недостойні бідні») веде до репресивної політики;

  5) набули подальшого розвитку положення щодо впливу ключових соціальних агентів (експерти, ЗМІ, органи влади і неурядові організації) на формування і відтворення соціальних уявлень про бездомних, а також на основі отриманих емпіричних даних уточнено характер цього впливу: застосовуючи поняття «поля» (П.Бурдьє), показано, що специфіка поля соціальної роботи сприяє відтворенню установки на милосердя і доброчинність у вирішенні соціальної проблеми бездомності, специфіка журналістського поля сприяє драматизації соціальної проблеми і ярликуванню бездомних, а специфіка бюрократичного поля має

  наслідком репресивну політику і контроль за бездомністю як девіацією;

  6) набула подальношо розвитку класифікація наукових досліджень М. Буравого у застосуванні до наукового доробку з соціальної проблеми бездомності; визначено інструментальні (підрахунок кількості бездомних,

  встановлення основних соціально-демографічних характеристик цієї категорії) та рефлексивні (структурні чинники бездомності, соціальне конструювання цього явища у матеріальному та дискурсивному вимірах),

  позиційовано наше власне дослідження як критичне і рефлексивне щодо самих засад соціального устрою.

  11

  Практичне значення одержаних результатів у тому, що його дані можуть бути використані для формування соціальної політики як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, а також ЗМІ при проблематизації явища бездомності. Матеріали дисертації та викладені в ній висновки можуть бути використані також у науковій сфері для подальшої розробки теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних з темою бездомності; у навчальному процесі при викладанні курсів з історії, соціології,

  політології, соціальної роботи; під час підготовки навчальних посібників з гуманітарних і суспільних дисциплін. Зокрема, методологічні та концептуальні розробки дисертації були використані під час підготовки авторських курсів

  «Соціальна маргінальність», «Соціальні проблеми України і світу», «Глибинні інтерв'ю», «Публічна соціологія», «Соціологія П’єра Бурдьє», представлені як вибіркові на кафедрі соціології НаУКМА.

  Особистий внесок здобувача. Усі статті і викладені в дисертації положення, які складають новизну дослідження, є результатом самостійної роботи авторки.

  Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були представлені й обговорені на таких конференціях: Justice as a Societal and Political Matter (Berlin 2006), Economie informelle, travail au noir (Paris 2007), Identifier les individus: logiques technologiques, logiques sociales (St. Raphael 2007), Deepening Democracy in Fragmented Societies (Capetown 2007), New

  Perspectives on Contemporary Ukraine (Toronto 2008), Другий міжнародний Соціологічний форум (Львів 2008), Дні науки НаУКМА (Київ 2008),

  Актуалізація проблем чоловіків в контексті їх рівних прав та можливостей

  (Вінниця 2008), A Europe of social and shared responsibilities (Strasbourg 2009),

  Actors shaping urban change (Tartu 2009), Злочини тоталітарних режимів в Україні (Вінниця 2009), Революційні моменти (Київ 2009), Europe of shared social responsibilities (Paris 2009), Четвертий міжнародний соціологічний форум

  (Львів 2010), Протест і місто (Київ 2010), Negotiating capitalism in Central and

  Eastern Europe (Wroclaw 2011), Regimes of language under state socialism

  12

  (Princeton 2011), Discursive constructions of poverty and social exclusion (Warsaw 2012), Ukraine: the labor movement, the Left and the economy on the eve of elections (London 2012), XVII Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» (Харків 2012).

  Публікації. Основні положення дисертації викладені у 5 наукових публікаціях у фахових виданнях та 9 публікаціях у інших виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертації на основі структурного конструктивізму П.Бурдьє були виокремлені та проаналізовані основні структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності в сучасному українському суспільстві.

  1. Продемонстровано, що теоретико-методологічні засади структурного конструктивізму П.Бурдьє дозволяють уникнути вад основних наукових підходів до дослідження бездомності, а саме: подолати хибні дихотомії об’єктивізму і суб’єктивізму, матеріального і символічного, мікро і макро підходів, вийти за вузькі дисциплінарні рамки і залучити до аналізу провідні дослідження суміжних із соціологією дисциплін, перейти від інструментальних до критичних і рефлексивних досліджень бездомності. Попередні дослідження зосереджувалися лише на окремих структурних чинниках бездомності: ситуації на ринку житла чи на ринку праці, державній політиці чи соціальній роботі,

  внеску журналістів, експертів чи інших агентів у процес відтворення і соціальної репрезентації бездомності. У даній роботі завдяки підходу структурного конструктивізму П.Бурдьє розглянуто ці чинники у їхній взаємодії. Таким чином, вперше розроблено концептуальну схему механізмів відтворення і соціальної репрезентації бездомності в сучасному українському суспільстві.

  2. До структурних чинників відтворення бездомності віднесено такі зміни на ринку житла як: приватизація житлового фонду; зростання цін на нерухомість; кримінальні афери з позбавлення житла самотніх осіб літнього віку, інвалідів та маргінальних соціальних категорій; скорочення будівництва соціального житла і приватизація наявного соціального житла замість збереження його в муніципальному житловому фонді для забезпечення потреб бідних. Бездомність визначено одним з проявів бідності та соціальних нерівностей за переходу від планової до ринової економіки, адже люди, що не мають житла, неспроможні задовольнити базові життєві потреби, а також часто

  176

  не можуть бути повною мірою залучені до суспільного життя, мати регулярну

  роботу і підтримувати сімейні стосунки.

  3. Виділено такі зміни на ринку праці, що відтворюють бездомність як соціальне явище: безробіття; неформальну і нестабільну зайнятість; низьку оплату праці, що не дозволяє задовольнити базові потреби (зокрема, потребу в житлі); нерівномірний географічний розвиток і появу депресивних регіонів з низьким попитом на робочу силу, що спричиняє міграцію до великих міст у пошуках роботи і ризик бездомності; а також потребy капіталістичної економічної системи в резервній армії праці, яку можна періодично залучати до виробництва на некваліфіковані і найгірше оплачувані роботи (ніша, яку заповнюють зокрема бездомні).

  4. У державній політиці щодо вразливих соціальних категорій (осіб літнього віку, інвалідів, батьків з дітьми, фізично і психічно хворих, зокрема людей з хімічними залежностями, осіб, що вийшли з місць позбавлення волі та інших тотальних інституцій), аналіз дозволив виокремити дві тенденції, що відтворюють бездомність. По-перше, відбувається перехід від універсалістських до цілеспрямованих програм допомоги, зміщення акценту з соціальних прав усіх громадян на благодійну допомогу нужденним. Це веде до стигматизації бідних і маргіналізованих категорій, котрі мають доводити, що заслуговують на допомогу, а держава постає в ролі доброчинця, а не гаранта прав. По-друге, з переходом до ринкової економіки відбулося скорочення багатьох програм соціального захисту населення і натомість зростання карального крила: міліції і тюремної системи, що залучені до регулювання бездомності і контролю за маргіналізованими соціальними категоріями, таким чином призводячи до криміналізації соціальних проблем.

  5. Виокремлено особливості сприйняття проблеми бездомності в сучасному українському суспільстві, що включають милосердя і благодійну допомогу, драматизацію й ярликування, а також репресію. Незважаючи на брак репрезентативних досліджень ставлення громадськості до бездомних, завдяки наявним даним (підтверджені також даними подібних досліджень в Росії)

  177

  вдалося ідентифікувати такі аспекти соціального сприйняття бездомності в пострадянському суспільстві як велика соціальна дистанція і відсутність будь-

  яких контактів з бездомними у більшості населення, страх бездомних і бажання відмежуватися від них, бажання щоб держава (зокрема і правоохоронні органи)

  вирішили цю проблему чи принаймні зробили її невидимою.

  6. Встановлено, що хоч і пересічні громадяни, і соціальні працівники, і

  журналісти усвідомлюють важливість структурних чинників відтворення проблеми, тим не менш у процесі соціальної репрезентації ці структурні чинники лишаються неартикульованими, не відрефлексованими, а лише переліченими вперемішку з суб’єктивними рисами самих бездомних, що можуть збільшувати їх ризик опинитися без даху над головою. Таким чином,

  описано механізм відтворення репрезентації бездомності з моральною оцінкою їхньої «достойності», а також доведено, що саме на основі цієї оцінки пропонуються репресивні або благодійні шляхи розв’язання проблеми і легітимуються наявні соціальні нерівності, що виникли внаслідок переходу від планової до ринкової економіки.

  7. Розкрито специфіку аналізу проблеми бездомності у друкованих ЗМІ, а

  також ключовими інформантами з цієї проблеми (дослідниками, соціальними працівниками); виокремлено головні аспекти державної політики щодо бездомних. Аналіз інтерв’ю з ключовими інформантами, що працюють з бездомними, показав, що специфіка поля соціальної роботи сприяє відтворенню установки на милосердя і доброчинність у вирішенні проблеми бездомності.

  Але водночас було зазначено, що дана установка індивідуалізує і медикалізує це явище, чим відтворює адаптаційний дискурс, який закликає усіх адаптуватися до соціальних реалій і оцінювати міру успішності адаптації тих чи інших індивідів (реальність же сприймається як даність, не передбачається можливість впливу заради її змін).

  8. Аналіз пресових публікацій дозволив дійти до висновку, що специфіка журналістського поля сприяє драматизації і ярликуванню при описі бездомності, призводить до звинувачення жертви (де бездомні постають лише

  178

  як злочинці, але ніколи як жертви, які страждають від вуличного життя),

  соціального апартеїду (просторове і символічне відмежування заможніших громадян від маргінальних груп), відсутності позиції бездомних, уваги до екстраординарного і шокуючого (зображення екзотичного способу життя бездомних, депресивних чи страшних історій), індивідуалізації соціальних проблем, маргінальності експертних оцінок («нейтралізуючий дискурс рівноцінних точок зору») і відсутності аналізу структурних чинників проблеми бездомності у пострадянських суспільствах.

  9. Розгляд змісту державних програм з вирішення проблеми бездомності Україні, а також публікацій щодо цієї проблеми на офіційних сайтах профільних міністерств, показав, що специфіка бюрократичного поля має наслідком репресивну політику і контроль за девіацією. У міському просторі репресивна політика держави проявляється у рейдах з «зачистки» певних районів, у

  проведенні «Операції БОМЖ» на залізничних вокзалах транспортною міліцією,

  у витісненні бездомних з престижних центральних районів міста.

  Правоохоронні органи таким чином захищають інтереси лише привілейованих верств населення, які володіють нерухомістю і які самі долучаються з приватними ініціативами з виключення бездомних з міського простору

  (загратовані спільноти, приватна охорона, просторова сегрегація). Відбувається диференціація громадянства, де права і свободи індивідів залежать від низки інших факторів, зокрема і наявності чи відсутності житла. Криміналізація бездомності легітимує подальше скорочення соціальних програм і ще більшу поляризацію суспільства.

  Таким чином, дане дослідження дозволило ідентифікувати основні структурні чинники цього явища; виокремити типологію соціальних репрезентацій бездомності в сучасному українському суспільстві;

  продемонструвати вплив оціночних (нормативних) суджень на формування соціальної політики щодо вразливих соціальних категорій в історичній тяглості та в сучасному українському суспільстві; обґрунтувати та емпірично підтвердити роль таких ключових соціальних агентів як експерти, ЗМІ, органи

  179

  влади і неурядові організації у формуванні й вітворенні соціальних уявлень про бездомних. У контексті переходу до ринкової економіки та ідеологічних змін,

  що його супроводжують, згадані вище соціальні агенти беруть участь у поясненні та легітимації суспільних нерівностей в умовах становлення ринкової економіки в Україні. Дослідження дозволило виявити й охарактеризувати особливості соціального конструювання цього явища (структурні чинники проблеми та її соціальні репрезентації) як складову процесів легітимації соціальних нерівностей в контексті системних суспільно-економічних трансформацій українського суспільства останніх 20 років.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Altheide D. Reflections on Interpretive Adequacy in Qualitative Research. / David Altheide, John Johnson. // Handbook of qualitative research (4th edition). / edited by Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln. – London: Sage. – 2011. – P.581-

  594.

  2. Alasuutari P. Researching culture: Qualitative method and cultural studies. / Pertti Alasuutari. – London: Sage. – 1995. – 208 p.

  3. Alcock P. Understanding poverty. / Pete Alcock. – Basingstoke: Macmillan. – 1993. – 286 p.

  4. Amster R. Street people and the contested realms of public space. / Randall Amster. – NY: LFB Scholarly Publishing. – 2004. – 235 p.

  5. Anderson N. The hobo: The sociology of the homeless man. / Nels Anderson. – Chicago: Chicago University Press. – 1961. – 296 p.

  6. Andrusz G. Cities after socialism: urban and regional change and conflict in post-socialist societies. / edited by George Andrusz, Michael Harloe, and Ivan Szelenyi. – Oxford: Blackwell. – 1996. – 356 p.

  7. Arapoglou V. The Governance of Homelesness in the European South: Spacial and Institutional Contexts of Philantropy in Athens. / Vasilis Arapoglou // Urban Studies – 2004. – Vol. 41(3). – P.621-639.

  8. Arthur, M. B. The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry. / M.B. Arthur // Journal of Organizational Behaviour. – 1994. – Issue 15. – P.295-306.

  9. Avramov, D. (ed) Coping with homelessness. / edited by Dragana Avramov. – Aldershot: Ashgate. – 1999. – 562 p.

  10. Balibar, E. Difference, otherness, exclusion. / Etienne Balibar. // Parralax, Vol.11, No.1. – 2005. – P.19-34.

  11. Ball, S. J. Class strategies and the education market: the middle classes and social advantage. / S.J. Ball.- London and New York: Routledge Falmer. – 2003. –

  226 p.

  12. Bahr, H., Caplow, T. Old men drunk and sober. / Howard Bahr, Theodore Caplow. – New York: NYU Press. – 1973. – 407 p.

  248  13. Bahr H. Disaffiliated Men. Essays and Bibliography on Skid Row, Vagrancy, and Outsiders. / Howard Bahr. – Toronto: UT Press. – 1973. – 442 p.

  14. Bauman, Z. The individualized society. / Zygmunt Bauman. – Cambridge: Polity. – 2001. – 272 p.

  15. Bauman, Z. Postmodernity and its discontents. / Zygmunt Bauman. – New York: NYU press. – 1997. – 272 p.

  16. Beaud, S. et al. La France invisible. / edited by Stephane Beaud, Joseph Confavreux, Jade Lindgaard. – Paris: La decouverte. – 2006. – 647 p.

  17. Beck, U. Risk society: towards a new modernity. / Ulrich Beck. – London: Sage. – 1992. – 272 p.

  18. Becker, H. Outsiders: studies in the sociology of deviance. / Howard Becker. – NY: Free Press. – 1997. – 224 p.

  19. Blackburn, R.M. A new system of classes: but what are they and do we need them? / R.M. Blackburn. // Work, Employment & Society -1998. - Vol. 12 (4). - p. 735-41.

  20. Bloch, M. The historian’s craft. / Marc Bloch. – Manchester: Manchester University Press. 1992. – 146 p.

  21. Bourdieu, P. The forms of capital. / Pierre Bourdieu. // John Richardson (ed.) Handbook of theory and research for the sociology of education. - New York: Greenwood Press, 1986. - P. 241-58.

  22. Bourdieu, P. Acts of resistance: against the new myths of our time. / Pierre Bourdieu. – Cambridge: Polity. – 1998. – 108 p.

  23. Bourdieu, P. The weight of the world. Social suffering in contemporary society. / edited by Pierre Bourdieu et al. – Cambridge: Polity. – 1999. – 656 p.

  24. Bourdieu, P. Introduction to Reflexive Sociology. / Pierre Bourdieu, Loic Wacquant. – Cambridge: Polity. – 1992. – 348 p.

  25. Brandellero, P. Poverty and social exclusion in the accession countries. / Patricia Brandellero. // Homeless in Europe. – 2003. FEANTSA. – P.8.

  26. Castel, R. L'Insécurité sociale: Qu'est-ce qu'être protégé? / Robert Castel. – Paris: Seuil. – 2003. – 96 p.

  249

  27. Champagne P. Faire l’opinion: le nouveau jeu politique. / Patrick Champagne.
  – Paris: Minuit. – 1990. – 320 p.

  28. Cloke P. Swept-Up Lives? Re-envisioning the Homeless City. / Paul Cloke, Jon May, Sarah Johnsen. – Oxford: Blackwell. – 2010. – 292 p.

  29. Connell, R. Hegemonic masculinity: rethinking the concept. / Randall Connell. // Gender & Society. –Vol.19, No.6, 2005. – P.829-859.

  30. Connor, W. Deviance in Soviet society. Crime, delinquency and alcoholism. / Walter Connor. – New York: Columbia University Press. – 1972. – 327 p.

  31. Coy, J.P. Beggars at the gates. / Jason-Phillip Coy. // Sixteenth century journal.
  – No.39 (3). – 2008. – P.619-638.

  32. Cramer, H. Informal and gendered practices in a homeless persons unit. / Helen Cramer. // Housing Studies. – 2005. – Vol.20, No.5. – P.737-751.

  33. Crane, Maureen and Warnes, Anthony. Evictions and prolonged homelessness. // Housing studies. – 2000. – Vol.15, No.5. – P.757-773.

  34. Crompton, R. Class and Stratification. / Rosemary Crompton. Cambridge: Polity. – 1998. – 304 p.

  35. Denning M. Wageless life. / Michael Denning. // New Left Review. – Vol.66, 2010. – P.79-97.

  36. Denzin N. The art and politics of interpretation. / Norman Denzin. // Handbook of qualitative research. / edited by Norman Denzin and Yvonne Lincoln. – London: Sage. – 1994. – P.313-345.

  37. Durkheim, E. Règle de la méthode sociologique. / Emile Durkheim. – Paris: PUF. – 1982. – 144 p.

  38. Eick V. New Strategies of policing the poor: Berlin's neo-liberal security system / Volker Eick. // Policing and Society – 2003. – Vol. 13(4). – P.365-379.

  39. Erwin A. Applied Anthropology. / Alexander Erwin. – Boston: Allyn & Bacon Publ. – 2000. – 288 p.

  40. Evans, J. Building parternships in the fight against homelessness. / John Evans. // Homeless in Europe. Spring 2003. FEANTSA – P.5.

  250

  41. Fairclough, N. Discourse and Social Change. / Norman Fairclough. – Cambridge: Polity. – 1992. – 272 p.

  42. Fallic, A., Oberlander, P. Shelter or Homes? A Contribution to the Search for Solutions to Homelessness in Canada: A Progress Report. / A.Fallic, P.Oberlander. – Vancouver: The Centre for Human Settlements, Faculty of Graduate Studies, The University of British Columbia. – 1987. – 120 p.

  43. Farough, S.D. The social geographies of white masculinities. / S.D. Farough. // Critical Sociology. – 2004. – Vol. 30 (2). – P.241-64.

  44. Feldman L.C. Redistribution, recognition and the state: the irreducibly political dimension of injustice / L.C. Feldman. // Political Theory – 2002. – Vol. 30(3). – P.410-440.

  45. Fine, M. Compositional studies, in two parts. / M. Fine, L. Weis. // Handbook of qualitative research (3rd edition) / edited by Norman Denzin and Yvonne Lincoln.

  – London: Sage. – 2005. - P.65-82.

  46. Finley, S. The faces of dignity. / Susan Finley. // Qualitative studies in education. Vol.16, No.4. – 2003. – P.509-531.

  47. Fontana A. Interviewing: the art of science. / Andrea Fontana, James Frey. // Handbook of qualitative research. / edited by Norman Denzin and Yvonne Lincoln. – London: Sage. – 1994. – P.361-76.

  48. Frazer, N. Rethinking recognition. / Nancy Frazer. // New Left Review. – Issue
  3. – 2000. – P.107-20.

  49. Gaboriau, P. L’etude des personnes sans logis. / edited by Patrick Gaboriau, and Daniel Terrole. Ethnologie des sans-logis: etude d’une forme de domination. –

  Paris: L’Harmattan. – 2003. – P.7-18.

  50. Gambrell, J. Philantropy in Russia: new money under pressure. / Jeremy Gambrell. // The Carnegie Reporter. Vol.3, No.1, Fall 2004. – 10 P.

  51. Gans, H. The war against the poor: the underclass and antipoverty policy. / Herbert Gans. – NY: Basic books. – 1995. – 208p.

  52. Geremek B. Poverty : a history. / Bronislaw Geremek. – London : Wiley. – 1991. – 288 p.

  53. Giroux H.A. Racial injustice and disposable youth n the age of zero tolerance. / H.A/ Giroux. // Qualitative Studies in Education – 2003. - Vol. 16(4). - P. 553-565.

  251

  54. Glaser, I. Homelessness in Global Perspective. / Irene Glaser. – NY: G.K.Hall&Co, 1994.

  55. Goffman, E. Stigma: notes on the management of the spoiled identity. / Ervin Goffman. – NY: Simon & Schuster Publ. – 1963. – 168p.

  56. Goglin, J.L. Nedzarze w sredniowiecznej Europie. / Jean-Louis Goglin. – Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona. – 1998. – 240p.

  57. Gueslin, A. Gens pauvres, Pauvres gens dans la France du XIXe siècle. / Andre Gueslin. – Paris: Aubier. – 1998. – 314 p.


  58. Hall, T. At home with the young homeless. / Thomas Hall. // International Journal of Social Research Methodology. Vol.3. – 2000. – P.121-133.


  59. Hammersley M. The Dilemma of Qualitative method: Herbert Blumer and the Chicago tradition. / Martin Hammersley. – London: Routledge. – 1989. – 270p.


  60. Harloe, M. Cities in the Transition. // Cities after socialism. Edited by Gregory Andrusz, Michael Harloe and Ivan Szelenyi.– Oxford: Blackwell. – 1996. – P.1-29.

  61. Hodgetts, D. Television Characterizations of Homeless People in the United Kingdom. / D.Hodgettes, A.Cullen, A.Radley. // Analyses of Social Issues and Public Policy. – 2005. – Vol.5(1). – P.29 – 48.

  62. Hojderstrand, T. Needed by nobody. Homelessness and humanness in postsocialist Russia. / Tova Hojderstrand. – Cornell UP. – 2009. – 248p.

  63. Jenks, C. The Homeless. / Christopher Jenks. // Urban Society. – 1995. – 7th Edition. – P.106-114.

  64. Johnson J. Selecting ethnographic informants. / Jeffrey C. Johnson. – London: Sage. – 1990. – 96 p.

  65. Kideckel D.A. Postsocialism. / D.A.Kideckel. – London: Routledge. – 2002. – P.114-32.

  66. Kincheloe J.L. Rethinking Critical Theory and Qualitative Research. / J.L. Kinchenloe, P. McLaren. // Handbook of qualitative research (third edition). Edited by Norman Denzin and Yvonne Lincoln. London: Sage. – 2005. - P.303-34.

  67. King P. Housing as a freedom right. / Peter King. // Housing Studies – 2003. – Vol. 18(5). – P.661-672.

  252

  68. Kirchheimer, O. Punishment and social structure. / O.Kirchheimer, G. Rusche. // NY: Transaction Publ. – 2003. – 268p.

  69. Laberge, D. Pour être, il faut être quelque part. / D.Laberge, S.Roy. // Sociologie et sociétés. – 2001. – Vol.33(2). – P.115-132.

  70. Lane, D. The legacy of state socialism and the future of transformation. / D.Lane. –Oxford: Rowman & Littlefield. – 2002. – P.3-31.

  71. Lankenau, S. Panhandling repertoires and routines for overcoming the non-person treatment. / Stephen Lankenau. // Deviant Behavior. – 1999. – Vol.20, No.2. – P.183-206.

  72. Laurent, L. CECODHAS in an enlarging Europe. / L.Laurent. // Homeless in Europe. – FEANTSA. – 2003. – P.7.

  73. Lawler, S. Introduction: Class, Culture and Identity. / S.Lawler. // Sociology. - 2005. - Vol.39 (5) – P.797-806.

  74. Layton, J. Homelessness: The making and unmaking of a crisis. / Jack Layton. - Toronto: Penguin, 2000. – 320p.

  75. Lee B.A. Revisiting the Contact Hypothesis. / B.A. Lee, C.R. Farrell, B.G. Link. // American Sociological Review. – 2004. – Vol. 69. – P.40-63.

  76. Lewis, O. Five families: Mexican case studies in the culture of poverty. / Oscar Lewis. – NY: Basic Books. – 1959. – 368p.

  77. Lewis O. La Vida: A Puerto Rican Family In The Culture Of Poverty. / Oscar Lewis. – San Juan And New York. New York. Random House. - 1966. – 669p.

  78. Liborakina, M. Women's voluntarism and philanthropy in pre-revolutionary Russia: building a civil society. / Marina Liborakina. // Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-profit Organizations. – 1996. – Vol.7(4). – P.397-411.

  79. Liebow, E. Tell them who I am: the lives of homeless women. / Elliot Liebow.

  – London and NY: Penguin. – 1995. – 368p.

  80. Lindenmeyer, A. Poverty is not a vice: charity, society, and the state in late imperial Russia. / Adele Lindenmeyer. – Princeton: Princeton UP, 1996.

  81. Lyon-Callo, V. Inequality, poverty and neo-liberal governance. / Vincent

  Lyon-Callo. – Toronto: Toronto Unvierstiy Press. - 2008.

  253

  82. Macek, S. Urban nightmares : The media, the right and the moral panic over the city. / Steven Macek. – Minneapolis : University of Minnesota press. 2006. – 360p.

  83. Mann, W. The Underside of Toronto. / W. Mann. – Toronto: McClelland and Stewart Publ., 1970. – 360p.

  84. Marcus, A. Where have all the homeless gone? The making and unmaking of a crisis. / Anthony Marcus. – NY: Bergh books. – 2005. – 180p.

  85. Mathieu, A. The medicalization of homelessness and the theater of repression. / Arline Mathieu. // Medical anthropology quarterly. 7(2), 1993. - pp.170-184.

  86. May, J. Re-phasing Neoliberalism: New Labour and Britain's Crisis in Street Homelessness. / J. May, P. Cloke and S. Johnsen. // Antipode – 2005. - Vol. 37. - P. 703-730.

  87. Mitchell, D. The right to the city: social justice and the fight for public space. / Don Mitchell. // NY: Guilford Press, 2003. – 270p.

  88. Mkandawire, T. Targeting and universalism in poverty reduction. / Thandika Mkandawire. // Social Policy and Development Programme Paper No.23, December 2005. United Nations Research Institute for Social Development. – 46 р.

  89. O’Flaherty, B. Making room: The economics of homelessness. / Brendan O’Flaherty. Harvard University press. 1996. – 352c.

  90. O'Neil, B. Down & then out in Bucharest. Urban Poverty, Governance & the Politics of Place in the Post-Socialist City. / Bruce O’Neil. // Environment and Planning D: Society and Space. – 2010. – Vol.28(2). – P.254–269.

  91. Offe, C. Contradictions of the welfare state. / Claus Offe. – Cambridge, MA: MIT Press. – 1984. – 304p.

  92. Ost, D. The defeat of solidarity: Anger and politics in postcommunist Europe. / David Ost. – Cornell University Press. – 2005. – 250p.

  93. Pakulski, J. The death of class. / J. Pakulski, M. Waters. – London: Sage. – 1996. – 192c.

  94. Paugam S. La disqualification sociale. / Serge Paugam. – Paris : PUF. – 1991.

  – 254p.

  95. Polakov, V. International perspectives on homelessness. / Valerie Polakov,

  254

  Cindy Guillean. – Westport, CT and London: Greenwood Press. – 2001. – 328p.

  96. Ranasinghe P. Governing homelessness through land-use. / P.Ranasinghe, M.Valverde. // Canadian Journal of Sociology. – 2006. – Vol. 31, No. 2. – 12p.

  97. Reay, D. Beyond consciousness? The psychic landscape of social class. / Diane Reay. // Sociology. – 2005. - Vol.39 (5). - P.911-24.

  98. Ropers, R. The invisible homeless. A new urban ecology. / Richard Ropers. – NY:Human sciences press. – 1998.

  99. Rossi, P. Down and out in America. / Peter Rossi. // Chicago: University of Chicago Press. – 1989. – 255p.

  100. Ryabchuk, A. Work “in the shadow”: experiences of homelessness among casual workers in construction industry. / Anastasiya Ryabchuk. // Наукові записки НаУКМА, том 70, 2007. – P.72-76.

  101. Ryabchuk, A. “What a wealth of data is waiting to be exploited!”: social scientists use of World Bank’s poverty reports on Ukraine. / Anastasiya Ryabchuk. //

  Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2008. – Том.83. – P.36-40.

  102. Ryabchuk, A. Nostalgia and Solidarity: Social Suffering in Post-Communist Societies. / Anastasiya Ryabchuk // Fischer, S., Pleines, H. and Schroeder, H.H. (eds) Movements, migrants, marginalization. Stuttgart: Ibidem. – 2007. – P. 213-222.

  103. Ryabchuk, A. La culture du « bomj ». / Anastasiya Ryabchuk // Bruneteaux, P. et Terrole, D. (eds) L'arrière-cour de la mondialisation. Paris: Éditions du Croquant, Collection TERRA. – 2010. – Р.353-375.

  104. Ryabchuk, A. Homeless men and the crisis of masculinity in contemporary Ukraine. / Anastasia Riabchuk. // Hankivsky, O. and Salnykova, A. (eds) Gender, politics and society in Ukraine. Toronto: Toronto University Press. – 2012. – Р. 204-

  221.

  105. Ryabchuk, A. Changing fields, changing habituses. / Anastasiya Ryabchuk. // Wagoner, B., Jensen, E. and Oldmeadow, J. (eds). Culture and social change: transforming society through the power of ideas. Charlotte, NC: Info Age Publ. – 2012. – Р. 275-295.

  106. Ryabchuk A. Obdachloesigkeit in Kiew. / Anastasiya Ryabchuk // Ukraine-Analysen – 2006. - Vol. 13. – P.2-5.

  255

  107. Schiff L. The power to define: definitions as a site of struggle in the field of homelessness. / Lisa Schiff. // Qualitative Studies in Education – 2003. - Vol. 16(4). - P. 491-507.

  108. Sen, A. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. / Amartya Sen. – Oxford: Clarendon Press. – 1981. – 270p.

  109. Senett, R. and Cobb, J. The hidden injuries of class. / Richard Senett and Jonathan Cobb. – London: Vintage. – 1973. – 272p.

  110. Sillince J. Housing policies in Eastern Europe and the Soviet Union. / John Sillince. – London: Routledge. – 1990. – 492p.

  111. Silver, H. Social exlusion and social solidarity. / Hilary Silver. // International Labour Review. – 1994. – No.133. – P.531-578.

  112. Simmel, G. On individuality and social forms. / Georg Simmel. – Chicago: University Of Chicago Press. – 1972. – 412p.

  113. Skeggs, B. Class, Self, Culture. / Beverly Skeggs. – London, Routledge. – 2004. – 224p.

  114. Snow, D. Down on their luck: a study of homeless people. / D.Snow, L.Anderson. – Berkeley: University of California Press. – 1993. – 405p.

  115. Speak S. Perceptions, Persecution and Pity. / S. Speak, G. Tipple. // Int. Journal of Urban and Regional Research – 2006. - Vol. 30(1). – P. 172-188.

  116. Stenning, A. Where is post-socialist working class? / Allison Stenning. // Sociology. – 2005. – Vol.39 (5). – P.983-99.

  117. Susser, I. The Construction of Poverty and Homelessness in U.S. Cities. / Ida Susser. // Annual Reviews in Anthropology. – 1996. – Vol.25. – P.411-435.

  118. Swigart, V. Homeless persons' decisions to accept or reject public health disease-detection services. / Valerie Swigart, Richard Kolb. // Public health nursing. – Vol.21, No.2. – 2004. – P.162-170.

  119. The New Encyclopedia Britannica. – 1994. – 15th Edition, Volume 6. – P.24.

  120. Tilly, C. Future history. / Charles Tilly. // Theory and Society, Vol.17, No.5. – 1998. – P.703-712.

  121. Touraine A. Face a l'exlusion. / A.Touraine. // Esprit. – 1991. – №2. – P.7-14.

  256


  122. Trevelyan, S. English Social History. / S.Trevelyan. – London, 1989. – P.292.

  123. Trevena, L.J. Soup kitchen consumer perspectives on the quality and frequency of health service interactions. / L.J. Trevena, Simson, J.M. and Nutbeam, D. // Int. journal for quality in health service interactions. – 2003. – Vol. 15(6). – P.495-500.

  124. Turrel, D. Les pauvres dans l'imaginaire social sous Louis XIV. / Denise Turrel. // L'image. No.2. – 1996. – P.25-43.

  125. Tyler, K. Victims and offenders. / K.Tyler and D.Johnson. – University of Nebraska-Lincoln. - Vol. 25. – 2004. – P.427-449.

  126. Van Parijs, P. Real Freedom for All. What (if anything) can justify capitalism? / Peter Van Parijs. – Oxford: Clarendon Press. – 1995. – 342p.

  127. Wacquant L. Urban outcasts: a comparative sociology of advanced marginality.

  – Cambridge: Polity Press. – 2007. – 360p.

  128. Walter N. Social context of work injury among undocumented day laborers in San Francisco. / N.Walter et al. // Journal of General Internal Medicine.– 2002.– Vol. 17.– P. 224.

  129. Weppner R. Street ethnography. / edited by Robert S. Weppner. – London: Sage. – 1977. – P.23-46.

  130. Wilde, O. The soul of man under socialism. / Oscar Wilde. // Essential works of socialism. / Edited by Irving Howe. – New Haven: Yale UP. – 1976. - P.412.

  131. Williams, M. Can we measure homelessness? / M.Williams, D.Cheale. // Int. Journal of Social Research Methodology. – 2002. –Vol.5(4). – P.313-331

  132. Wright T. Resisting homelessness: Global, National and Local Solutions. / Talmadge Wright. // Contemporary Sociology – 2000. – Vol. 29(1). – P.27-43.

  133. Wutson P. Rethinking transition: Globalism, gender and class // International feminist journal of politics. - 2000. – Vol.2(2). – Р.185-213.

  134. Yuhila K. From Care to Fellowship and Back. / Kirsi Yuhila. // British journal of social work. – 2009. – Vol. 39 (1). – P.128-143.

  135. Zrinyi, M. Student nurse attitudes towards homeless clients. // Qualitative Health Research, Vol.17. – 2007. – P.1232-1244.

  257

  136. Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность. / П.Абрахамсон. // Общественные науки и современность. – 2001. – № 2. – С.158-166.

  137. Алексеева Л. Бездомные как объект социальной дискредитации. / Л.Алексеева. // Социологические исследования. – 2003. – №9. – С.52-61.

  138. Алексеева Л. Бездомные и лица без определенного места жительства в России // Сборник статей ГосНИИ семьи и воспитания РАО и Минтруда РФ – М.: изд-во Министерства Труда РФ. – 2003. – С.214-218.

  139. Альтюсер Л. Ідеологія та ідеологічні державні апарати. / Луї Альтюсер // Спільне: журнал соціальної критики. – 2011. – №3. – С.42-47.

  140. Бабенко С.С. Динаміка соціально-економічних нерівностей в Україні: масове сприйняття та структурні перетворення. / Світлана Бабенко. // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. –

  Харків: ХНУ. – 2009. – С.418-424.

  141. Беньямін В. Вибране. / Вальтер Беньямін. – Львів: Літопис. – 2002. – 214с.

  142. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / П.Бергер, Т.Лукман. – М.: "Медиум". – 1995. – 323 с.

  143. Бурдьє, П. Практичний глузд. / Пєр Бурдьє. К.: Український центр духовної культури. – 2003. – 529 с.

  144. Бурдьє, П. Капітал, поле, габітус. / Пєр Бурдьє. // Спільне: журнал соціальної критики. – 2011. - №3. – С.70-75.

  145. Буравой, М. За публичную социологию. / Майкл Буравой. // Социальная политика в современной России: реформы и повседневность / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. – М.: ЦСПГИ. – 2008. – С.8-51.

  146. Вакан Л. Нарис неоліберальної держави. / Лоїк Вакан. // Спільне: журнал соціальної критики. – 2010. – №1. – С.7-19.

  147. Верховодко А. Организация работы с гражданами без определенного места жительства и занятий в специализированных учреждениях системы социальной защиты. / A.Верховодко, T.Малышева. – Пермь. – 2001. – 48 с.

  148. Вілсон В. Громадянство та біднота внутрішньоміських гетто. / Вільям Джуліус Вілсон. // Умови громадянства: Зб. ст. / Під редакцією Варта ван Стінбергена. — К.: Український Центр духовної культури. – 2005. – С.88-110.

  258

  149. Волчкова Л. Стратегии социологического исследования бедности. / Л.Волчкова, В.Минина, А.Сычева. // Социологические исследования. – 2009. –

  №1.– C.49-56.

  150. Гарві, Д. Право на місто. / Девід Гарві. // Спільне: журнал соціальної критики. – 2010. – №2. – C.8-17.

  151. Головаха Є. І. Динаміка соціального самопочуття населення України: 1995 – 2006. / Є.І.Головаха, Н.В.Паніна. // Українське суспільство 1992 – 2006. Соціологічний моніторинг. / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ,

  2006. – С. 201-210.

  152. Голосенко, И. Нищенство в России. / И.Голосенко. // Социологические исследования. - 1996. – №8. – C.18-26.

  153. Гребцова, И.С. Становление государственного попечительства и общественной благотворительности в Одессе в конце XVIII-60-е гг. XIX ст. / И.С.Гребцова, В.В.Гребцов.– Одесса : Астропринт. – 2006. – 318c.

  154. Грига І. Розуміння бездомності: підходи до вивчення. / Ірена Грига, Надія Кабаченко. // Магістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я. – 2004. –

  Вип.15. – С. 4-10.

  155. Гусев, А. Андеркласс и маргинальность: сравнительный анализ современных теорий и Чикагской концепции. / А.Гусев. // Социологическое обозрение. – 2006. – Том 5. № 1. – 102-113.

  156. Гутов Р. Бездомные в России: взгляд на проблему. / Р.Гутов, А.Назаров. // Народонаселение. – 2001. – № 4. – С.117-121.

  157. Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности / Н.М.
  Давыдова // Социологические исследования, 2003. – № 6. – С. 88-96.

  158. Давидюк О. Бездомність як соціальний ризик для громадян похилого віку. / Олена Давидюк. //Вісник Пенсійного фонду України. – 2011. – №7. – С.24-25.

  159. Еліас, Н. Процес цивілізації. / Норберт Еліас. – К.: Перун. – 2003. – 672c.

  160. Жижек, С. Дражливий суб’єкт. Відсутній центр політичної онтології. – К.

  – 2008. – 356с.

  161. Завялов, Ф.Н. Уровень и образ жизни бомжей. / Ф.Н.Завялов,

  Е.М.Спиридонова. // Социологические исследования. – 2000. – №2. – С.64.

  259

  162. Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 02.06.2005, №2623-IV.

  163. Зінченко, A. Дитяча безпритульність: історія та сучасність. / Алла Зінченко. // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розвязання. – К.: Український інститут соціальних досліджень. – 1998. – C.68-74.

  164. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К.: ІС НАНУ. – 2004.
  – 400с.

  165. Злобіна О. Соціально-психологічні складові адаптивного потенціалу населення / О. Злобіна. // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: ІС НАНУ. – 2009. – С. 190–

  200.

  166. Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О.Злобіна // Українське суспільство 1992–2010. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ. – 2012. – С. 299–306.

  167. Кабалинa B. Занятость и поведение домохозяйств. / В.Кабалина, С.Кларк.
  – М.: Росспэн. – 1999. – 309с.

  168. Кабаченко, Н. Вивчення явища бездомності: можливості та обмеження. / Надія Кабаченко. // Наукові записки НаУКМА. – 2008. – Том 84. – С.58-62.

  169. Карвацький, А. Андерклас і культура бідності в осередках колишніх державних сільських господарств у контексті теоретичних та інтерпретаційних дискусій. / А.Карвацький, Д.Антонович. // Соціологія: теорія, методи,

  маркетинг. – 2005. – №1. – C.36-70.

  170. Кapлинcкий, И. Анализ социального и правового положения бездомних в современной России. / И.Карлинский. – СПб.: Дельта. – 2004. – 64с.

  171. Коротенко, А.И. Психиатрия на перепутье. / А.Коротенко. – К.: Асоціація Психіатрів України. – 2003. – 60с.

  172. Кудрявцева М. Драматургия попрошайничества / М.Кудрявцева. – СПб.: Центр независимых социологических исследований. – 2001. – С.37-49.

  173. Куценко О.Д. Суспільство нерівних. / О.Д. Куценко. – Харків: ХНУ. – 2000. – 316 с.

  260

  174. Ленин, В.И. Как организовать соревнование? / В.И.Ленин. // Полное собрание сочинений. – М.: Издательство политической литературы. – 1975. – T.

  35. – C.204.

  175. Леонтьева Т.Е. Минская губерния. / Т.Е.Леонтьева. – Мн.: БелНИИДАДь.
  – 2006. – 392c.

  176. Лиходей, О. Профессиональное нищенство и бродяжничество как социальный феномен. СПб. – 2005. – 255с.

  177. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист. / Е.Лібанова, О.Палій. – К.
  – 2004. – 491c.

  178. Маркс, К. Капітал: критика політичної економії. Процес продукції капіталу. - Т.1. Глава 25, Розділ 3. - Харків: Партвидав “Пролетар”, 1933.

  179. Мор, Т. Утопия. / Томас Мор. – М.: Наука. – 1978. – 416c.

  180. Оксамитна С. М., Хмелько В. Є. Соціальна ексклюзія в Україні на. початковій стадії реставрації капіталізму. / С.М. Оксамитна, В.Є. Хмелько. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 3. — С. 66–77.

  181. Осинский И. Бездомные - социальное дно общества. / И.Осинский, И.Хабаева, И.Балдаева. // СОЦИС. – 2003. – №1. – С.53-139.

  182. Павлов, Б. Вопросы уголовной ответственности за ведение паразитического образа жизни. / Б.Павлов. // Правоведение. – 1985. – №5. –

  С.23–28.

  183. Пищуліна О. Інституціональні пастки функціонування ринку праці в Україні. / О.Пищуліна. – Стратегічні пріоритети. 2009. – №4. – С.140-147.

  184. Прибыткова И. М. Коренные киевляне и мигранты. / И.М.Прибыткова. // Научные доклады Независимого исследовательского совета по миграции стран СНГ и Балтии. – 2000. – Вып.4. – С. 5-32.

  185. Рыжов, Р.О. Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности в России. – СПб.: Институт бизнеса и права. – 2007. – 72с.

  186. Рябчук, А. Проблеми дослідження бездомності. / Анастасія Рябчук // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2004. – Том 32. – С.22-27.

  187. Рябчук, А. Адаптаційний дискурс як засіб маргіналізації робітничого класу у пострадянських суспільствах. / Анастасія Рябчук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - №1. – С.105-114.

  261  188. Рябчук, А. Соціальна маргінальність у міському середовищі. / Анастасія Рябчук // Соціальна політика і соціальна робота. – 2008. - №1-2. – С.37-49.

  189. Рябчук А. Криміналізація бездомності на пострадянських теренах. / Анастасія Рябчук. // Спільне: журнал соціальної критики. – 2010. – №1. – С.45-

  56.

  190. Рябчук, А. Руйнування повсякденності: фоторепортаж з будинку на Гоголівській. / Анастасія Рябчук. // Спільне: журнал соціальної критики. – 2010.

  – №2. – С.32-45.

  191. Рябчук, А. Нацистська політика щодо «асоціалів». / Анастасія Рябчук. // Спільне: журнал соціальної критики. – 2012. – №.5. – С.79-85.

  192. Рябчук А. Зайві люди: бездомні на вулицях Києва. / Анастасія Рябчук. К.: Четверта хвиля. – 2004. – 100 с.

  193. Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы. К.: ІС НАНУ. - 2003.

  194. Сычева В.С. Измерение уровня бедности: история вопроса. / В.С.Сычева.
  – СОЦИС. 1996. – № 3. – с.141-149.

  195. Скокова Л . Якісні дослідження в сучасній соціології. /Л.Скокова // Якісні дослідження в соціологічних практиках: [навч.посіб]; за ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: ІС НАНУ. – 2009. – C.27-47.

  196. Слободкин Ю. Ответственность лиц, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни. / Ю.Слободкин. // Правоведение. – 1980. – № 3. –

  С. 78-81.

  197. Cловник української мови: Том перший (А-В). / Редкол. І.К.Білодід та ін., редактори тому: П.Й. Горецький, А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, Н.І.Швидка – К.: Наукова Думка. – 1970. – С.126.

  198. Соловьёва З. Обитатели «Ночлежки» и других благотворительных организаций в перспективе социологии повседневности. / З.Соловьёва. // Невидимые грани реальности. Сборник статей. – СПб. Центр независимых социологических исследований. – 2001. – С.25-37.

  199. Сорока Ю.Г. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого. / Ю.Г. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2012. – 332 с.

  262

  200. Сорока Ю.Г. «Отказ от багатства» и изменения в социальном восприятии неравенства / Т.С. Зуб, Ю.Г. Сорока. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 1. – С. 222–236.

  201. Сорока Ю.Г. Актуалізація проблематики Іншого в сучасному
  українському суспільстві / Ю.Г. Сорока // Методологія, теорія та
  практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник
  наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ. – 2010. – С.429–432.

  202. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. / під ред. В.І.Воловича.

  – К.: Укр. Центр духовн. Культури. – 1998. – С.153.

  203. Соха М.В. Безпритульні в соціальній картині міста. / М.Соха. // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін». Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ. – 2008. – С.380-384.

  204. Стивенсон С.А. О феномене бездомности. / С.А.Стивенсон. // Социологические исследования. – 1996. – №8. – C.26-33.

  205. Толстих Н.В. Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки. / Н.В.Толстих. //Український соціум. 2003. – №1(2). – С.81-86.

  206. Фуко М. Археологія знання. / Мішель Фуко. – К.: Основи. – 2003. – 326 с.

  207. Фуко М. Наглядати і карати. / Мішель Фуко. – К.: Основи. – 1998. – 392 с.

  208. Харченко Н.М. Порівняння методологічних підходів до вимірювання рівня бідності. / Н.М.Харченко. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000.

  – № 3. – С.86-99.

  209. Холод H. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках. Назар Холод. – Львів: ЛНУ. – 2009. – 441 с.

  210. Хутка С. В. Крос-секційний вимір зв’язку соціальної адаптованості особистості та позиції у соціально-стратифікаційній структурі за умов радикальних суспільних змін в Україні. / С.Хутка. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2009. – Т. 96. – С. 33-39.

  211. Юликова Е.П. Проблемы лиц без определённого места жительства (БОМЖ) и пути их решения. / Е.П.Юликова, М.А.Новикова, А.Л.Маршак. // Социально бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. – М.: ЦБНТИ Минтруда России. – 1997. – Вып. 5. – С.45.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины