ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ : Теоретические основы и практические ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Фармакоэкономики В УКРАИНЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
 • Альтернативное название:
 • Теоретические основы и практические ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Фармакоэкономики В УКРАИНЕ
 • Кол-во страниц:
 • 317
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2004
 • Краткое описание:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО  На правах рукопису

  ЗАЛІСЬКА
  Ольга Миколаївна


  УДК 615.035/.06:33


  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
  ФАРМАКОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ  15.00.01 технологія ліків та організація фармацевтичної справи

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук


  Науковий консультант:
  Парновський Борис Людомирович
  доктор фармацевтичних наук, професор


  Львів 2004

  З М І С Т
  Перелік умовних скорочень..............................................................


  4
  Вступ...............................................................................................................


  5
  РОЗДІЛ 1. Систематизація теоретичних основ фармакоекономіки в Україні...


  16
  1.1. Фармакоекономіка як наука, предмет та об’єкти її досліджень......


  16
  1.2. Вивчення показників ефективності та безпечності лікарських засобів...


  36
  1.3. Методологія фармакоекономічного аналізу лікарських засобів...............
  1.4. Ідентифікація і класифікація фармакоекономічних витрат......................
  Висновки...


  42
  55
  62
  РОЗДІЛ 2. Методологічні основи дисертації та основні методи досліджень..........................................................................................................  64
  2.1. Обґрунтування вибору напрямків досліджень........................................
  2.2. Теоретично-наукове обґрунтування фармакоекономічної складової у системі охорони здоров’я України з освітньою підготовкою провізорів........
  2.3. Методи дисертаційних досліджень.........................................................


  64

  73
  76
  РОЗДІЛ 3. Обгрунтування та розробка методик фармакоекономічного аналізу лікарських засобів в Україні............  78
  3.1. Моделювання у фармакоекономічних дослідженнях. Опрацювання методу аналізу вартість-ефективність” лікарських засобів в Україні..............  78
  3.2. Розробка та апробація методики фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, що використовуються при цукровому діабеті ІІ типу......  88
  3.3. Опрацювання методики фармакоекономічного аналізу протитуберкульозних лікарських засобів....................  99
  3.4. Розробка методики фармакоекономічного аналізу лікування ревматоїдного артриту, враховуючи показник безпечності препаратів............  106
  3.5. Обгрунтування методик фармакоекономічного аналізу на прикладі захворювань сечостатевої системи......  113
  3.6. Розробка та впровадження Програми фармакоекономічної оцінки лікарських засобів в Україні ......  138
  Висновки..


  147
  РОЗДІЛ 4. Створення системи підготовки провізорів з фармакоекономіки в Україні.  150
  4.1. Навчально-організаційні аспекти викладання фармакоекономіки у країнах Заходу.  152
  4.2. Наукове обгрунтування концепції, створення системи підготовки провізорів з фармакоекономіки на до- і післядипломному етапах навчання...............................................................................................................
  157
  Висновки..................................................................................................................


  178
  РОЗДІЛ 5. Використання фармакоекономіки для розвитку баз даних про лікарські засоби в Україні.......................................................................................  180
  5.1. Дослідження теоретичних основ фармакоінформатики .............................


  181
  5.2. Аналіз інформаційних джерел про лікарські засоби з фармакоекономічними аспектами.........................................................................  196
  5.3. Обгрунтування структури бази даних про лікарські засоби з фармакоекономічними параметрами в Україні.............................................  207
  5.4. Висновки..


  216
  РОЗДІЛ 6. Фармакоекономічні підходи до аналізу споживання і визначення потреби в лікарських засобах  218
  6.1. Фармакоекономічні підходи до аналізу споживання лікарських засобів. Метод «встановлених добових доз» лікарських засобів..  219
  6.2. Наукове обгрунтування моделювання при фармакоекономічних дослідженнях потреби у лікарських засобах  236
  6.3.Розробка фармакоекономічних моделей потреби в лікарських засобах для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу......  246
  Висновки


  257
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ........................................................................................


  259
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................


  264
  ДОДАТКИ


  292

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  АТС-класифікація анатомо-терапевтично-хімічна класифікація лікарських засобів.
  БД база даних про лікарські засоби.
  ВНМ(Ф)З вищий навчальний медичний (фармацевтичний) заклад.
  ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я.
  ВДД встановлені добові дози (англійський термін Defined Daily Doses DDD).
  ЛЗ лікарський засіб.
  ПАЦ передатестаційний цикл.
  ЦІЛЗ центр інформації про лікарські засоби.  ВСТУП
  Актуальність теми. Затвердження Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1162 Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки”, впровадження стандартів лікування, стрімкий розвиток фармацевтичного ринку зумовлюють потребу у формуванні фармакоекономічної складової в охороні здоров’я. Обґрунтування та розробка методів фармакоекономічного аналізу лікарських засобів з освітньою підготовкою провізорів, адекватних потребам фармацевтичної галузі, є актуальною.
  Фармакоекономіка сучасна фармацевтична наука, що розвивається у закордонних державах з 70-80-х років ХХ ст. Вона оцінює співвідношення між ефективністю, безпечністю та вартістю лікарських засобів при різних схемах лікування з метою обґрунтованого вибору оптимальної фармакотерапії для хворого, системи охорони здоров’я та суспільства залежно від реальних фінансових можливостей держави. Особливістю методології фармакоекономіки є необхідність розробки і перевірки фармакоекономічних методик у конкретній країні, враховуючи епідеміологічні показники, наявність стандартизації схем лікування, маркетингові характеристики фармацевтичного ринку, джерела фінансування забезпечення лікарськими засобами тощо.
  Нами започатковані дослідження з фармакоекономіки, коли були розкриті можливості цієї науки при створенні формулярів (О.М.Заліська, Б.Л.Парновський, Т.Г.Калинюк, 1998), опрацьована методика фармакоекономічного аналізу забезпечення лікарськими засобами урологічних хворих, систематизовано предмет та об’єкти її досліджень, методи аналізу, видано навчальний посібник.
  Окремі теоретичні та практичні аспекти фармакоекономічного аналізу лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп досліджуються в Україні у роботах вчених Д.І.Дмитрієвського, Б.П.Громовика, І.А.Зупанця, З.М.Мнушко, А.С.Немченко, В.М.Толочка, О.В.Посилкіної, В.В.Трохимчука та ін.
  Проте недостатньо окресленими були предмет та об’єкти досліджень нової науки, які вимагають чіткого теоретичного обґрунтування, проблемно було визначити взаємозв’язки фармакоекономіки з іншими дисциплінами, а також диференціювати використання методів фармакоекономічного аналізу лікарських засобів в Україні, особливо при розробці формулярів.
  Питання визначення потреби в лікарських засобах актуальне, як при функціонуванні централізованої, так і ринкової економіки, бо для державного (страхового) забезпечення необхідно мати прогнозовані дані про потребу в лікарських засобах, враховуючи вартісні аспекти. Доцільно було опрацювати фармакоекономічні підходи при розробці бази даних про лікарські засоби. Не була вирішена проблема підготовки провізорів з фармакоекономіки, викладання якої у вищих навчальних закладах в Україні не проводилось.
  Об’єктивна необхідність розвитку та впровадження методів фармакоекономіки у лікарське забезпечення, потреба у підготовці провізорів, що володіють методами фармакоекономічної оцінки лікарських засобів, з подальшою інтеграцією наукових розробок у систему Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень” обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її структуру та кінцеве спрямування.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії Фармація” МОЗ та АМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Обґрунтування нових напрямків концепції розвитку лікарського забезпечення та розробка моніторингових механізмів їх впровадження” (номер державної реєстрації 0101U009228).
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є систематизація теоретичних основ фармакоекономіки для України, наукове обґрунтування методів фармакоекономічного аналізу на прикладі лікарських засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу, ревматоїдного артриту, захворювань сечостатевої системи, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо використання фармакоекономіки при визначенні потреби у лікарських засобах, освітній підготовці провізорів та інтеграції у міжнародну систему фармакоекономічних досліджень.
  Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити наступні завдання:
  · провести вивчення теоретичних основ науки фармакоекономіка: предмету та об’єктів, методів фармакоекономічного аналізу, їх використання;
  · стандартизувати англомовні терміни на основі міжнародного глосарію з фармакоекономіки з адаптацією для вітчизняних фахівців системи охорони здоров’я;
  · опрацювати алгоритми методів фармакоекономічного аналізу вартість-ефективність”, мінімізація вартості” лікарських засобів з врахуванням економічних, епідеміологічних особливостей України;
  · розробити методики фармакоекономічного аналізу лікарських засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу, ревматоїдного артриту, урологічних захворювань з підготовкою відповідних методичних рекомендацій;
  · обґрунтувати концепцію, розробити і впровадити систему підготовки на до- і післядипломному етапах навчання провізорів і клінічних провізорів з нової навчальної дисципліни фармакоекономіки;
  · створити навчально-методичне забезпечення з фармакоекономіки для викладачів, студентів і практичних провізорів;
  · обґрунтувати структуру бази даних про лікарські засоби з фармакоекономічними параметрами для її використання при страховому забезпеченні лікарськими засобами;
  · проаналізувати стан споживання лікарських засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу, використовуючи метод встановлених добових доз”, що рекомендований ВООЗ, та адаптувати його до вітчизняних умов;
  · обґрунтувати використання у системі визначення потреби в лікарських засобах фармакоекономічне моделювання для обчислень вартісних аспектів лікарського забезпечення;
  · окреслити напрями інтеграції України у світові та європейські товариства фармакоекономічних досліджень.
  Об’єкт дослідження. Теоретичні основи науки фармакоекономіки, методи фармакоекономічного аналізу, підготовка провізорів з фармакоекономіки.
  Предмет дослідження. Показники ефективності, безпечності лікарських засобів за даними доказової медицини, вартість схем фармакотерапії, показники споживання препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу, навчально-освітні технології з фармакоекономіки, бази даних про лікарські засоби.
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використані методи системного аналізу, експертних оцінок, математико-статистичний, семантичний, мета-аналіз, регресійного аналізу, описового моделювання.
  Метод системного аналізу використаний для дослідження ролі, взаємозв’язків науки фармакоекономіки серед інших дисциплін та її ролі і значення в охороні здоров’я та суспільстві, експертних оцінок для оцінки ефективності, безпечності лікарських засобів, обґрунтування факторів, що впливають на фармакоекономічні дослідження, описового моделювання для аналізу витрат на фармакотерапію, математико-статистичний для аналізу споживання лікарських засобів у встановлених добових дозах” на рівні регіону (держави), регресійний аналіз для визначення динаміки захворюваності, семантичний при стандартизації термінів у фармакоекономіці, мета-аналіз для оцінки ефективності лікарських засобів за даними вітчизняних фармакоепідеміологічних досліджень, математичне моделювання для аналізу витрат на фармакотерапію, враховуючи залежність між ефективністю препаратів та їх вартістю. Обчислення проводились на персональному комп’ютері з використанням програмного пакету Statgraphics Plus.
  Інформаційну базу дослідження становили законодавчі, нормативні акти, що регламентують лікарське забезпечення хворих, статистичні матеріали Міністерства охорони здоров’я. Використані дані закордонних рекомендацій (стандартів) лікування захворювань, публікації міжнародних організацій з фармакоекономічного аналізу лікарських засобів.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше систематизовано теоретичні основи науки фармакоекономіки в Україні й проведено їх адаптацію для використання у вітчизняній охороні здоров’я.
  Уперше програмно-цільовим методом створена Програма фармакоекономічної оцінки лікарських засобів”, що стандартизує методи фармакоекономічного аналізу вартість-ефективність”, вартість-користь”, їх використання і включена у Реєстр галузевих нововведень МОЗ України № 195/17/02 за 2002 рік;
  Опрацьовано і науково обґрунтовано алгоритми методів фармакоекономічного аналізу, з врахуванням даних доказової фармації, маркетингових характеристик фармацевтичного ринку, показників захворюваності в Україні для визначення більш ефективних та економічних схем фармакотерапії;
  Уперше підготовлено науковий проект Фармакоекономічні дослідження в Україні”, який включено у базу даних з міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних закладів України за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міжнародного фонду Відродження” щодо започаткування і реалізації спільних з зарубіжними партнерами VI Рамкової програми наукового співробітництва Європейського Союзу (червень 2002 р.) для оптимізації інформаційного забезпечення з фармакоекономіки.
  Уперше проведено фармакоекономічне обґрунтування переліків лікарських засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу, які можна рекомендувати для внесення у Формуляр згідно з Національними програмами Цукровий діабет”, Боротьба з туберкульозом”.
  Обґрунтовано та опрацьовано методику аналізу споживання лікарських засобів на основі їх встановлених добових доз”, рекомендованих ВООЗ, для уточненого визначення потреби в них.
  Уперше обґрунтовано концепцію навчання з нової дисципліни фармакоекономіки на до- і післядипломному етапах підготовки провізорів в Україні:
  Вперше теоретично обґрунтовано доцільність міжнародної співпраці у галузі фармакоекономічних досліджень з Міжнародним товариством фармако-економічних досліджень ISPOR” для розвитку наукових підходів у фармакоекономіці та інтеграції України у світові та європейські програми фармакоекономічної оцінки лікарського забезпечення.
  Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у розробці пропозицій щодо фармакоекономічної оцінки лікарських засобів з метою оптимізації забезпечення хворих ефективними, безпечними та економічно вигідними препаратами.
  Науково обґрунтована автором «Програма фармакоекономічної оцінки лікарських засобів» дозволила визначити напрямки реалізації фармакоекономіки це підготовка фахівців, що володіють методами фармакоекономіки та практичне використання методик для поліпшення лікарського забезпечення населення. За результатами досліджень розроблені:
  · методичні рекомендації «Використання методів фармакоекономічної оцінки лікарських засобів в Україні», ухвалені Проблемною комісією Фармація” МОЗ України і АМН України (протокол № 21 від 19.03.2002 р.) та узгоджені у МОЗ України, знайшли застосування у практичній діяльності:
  - Інституту терапії АМН України (м. Харків), Українського НДІ урології і нефрології АМН України (м. Київ) (акти впровадження відповідно від 24.06.2003 р., 08.04.2003 р.);
  - в інших державах, зокрема, у Державному Медичному і Фармацевтичному Університеті ім. Н.Тестеміцану Республіки Молдова (акт впровадження від 20.03.2003 р.), Батумському медико-екологічному інституті Республіка Грузія (акт впровадження від 30.05.2003 р.);
  - аптечних об’єднань (товариств), фармацевтичних відділів управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій у семи регіонах України, зокрема, у ВАТ «Рівнефармація», фармацевтичному відділі управління охорони здоров’я Чернівецької обласної держадміністрації, Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні, Львівській обласній аптечній корпорації, відділі фармацевтичного контролю управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, Закарпатському ОВО «Фармація», Державному виробничо-торговому підприємстві Волиньфармпостач” у Волинській області (акти впровадження відповідно від 12.11.2002 р., 23.01.2003 р., 13.03.2003 р., 04.04.2003 р., 24.04.2003 р., 07.05.2003 р., 08.09.2003 р.);

  · інформаційний лист Методика фармакоекономічного аналізу вартість-ефективність” лікарських засобів для уточненого визначення потреби в них” за № 78-2003, ухвалений Проблемною комісією Фармація” МОЗ України і АМН України (протокол № 27 від 19.02.2003р.) використовується у Державному виробничо-торговому підприємстві Волиньфармпостач” у Волинській області, Львівській обласній аптечній корпорації (акти впровадження відповідно від 08.09.2003 р., 11.09.2003 р.).
  Дидактичне значення одержаних результатів полягає у розробці навчально-методичного забезпечення викладання фармакоекономіки:
  - навчальна програма з професійно орієнтованої дисципліни Фармакоекономіка” затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для підготовки студентів вищих навчальних фармацевтичних закладів і фармацевтичних факультетів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
  - навчальні посібники Фармакоекономіка. В 2 ч.” (2000), Основи фармакоекономіки” (2002) рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України;
  - програма розділу «Фармакоекономіка» включена за рішенням Координаційної ради з післядипломної освіти МОЗ України в навчальні плани та уніфіковані програми передатестаційних циклів провізорів зі спеціальностей «Організація і управління фармацією» та «Загальна фармація».
  Комплекс навчально-методичного забезпечення з фармакоекономіки впроваджено у навчальний процес 10 вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів України: Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, факультету післядипломної освіти та фармацевтичного факультету, Національного фармацевтичного університету (м.Харків), Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (м.Харків), Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, фармацевтичного факультету, Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, кафедри організації та управління фармації, Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова, кафедри клінічної фармакології, Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського, фармацевтичного факультету, Буковинської державної медичної академії, фармацевтичного факультету, Української Академії державного управління при Президентові України, кафедри управління охороною здоров’я, Івано-Франківської державної медичної академії, фармацевтичного факультету (акти впровадження відповідно від 25.09.2002 р., 17.10.2002 р., 19.11.2002 р., 20.11.2002 р., 26.11.2002 р., 27.11.2002 р., 23.12.2002 р., 13.03.2003 р., 19.03.2003 р., 14.04.2003 р., 23.04.2003 р.), а також використовується у країнах СНД Державному Медичному і Фармацевтичному Університеті ім. Н.Тестеміцану Республіки Молдова, кафедри соціальної фармації (акт впровадження від 20.03.2003 р.), Батумському медико-екологічному інституті Республіки Грузія, кафедри соціальної фармації (акт впровадження від 30.05.2003 р.).
  Уперше системно представлено результати фармакоекономічних досліджень в Україні на європейських та світових конгресах Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR” для розвитку методів фармакоекономіки у вітчизняному лікарському забезпеченні населення.
  Уперше опубліковано систематизовані лекторії з фармакоекономіки для практичних провізорів і спеціалістів охорони здоров’я на сторінках журналів Аптека Галицька” (2000) та Фармацевтъ-практикъ” (2003).
  Подальше впровадження результатів дисертаційного дослідження у вигляді основних пропозицій та рекомендацій, складених автором, у практику роботи аптечних об’єднань, фондів медичного страхування, формулярних комісій дозволить оптимізувати відбір лікарських засобів для забезпечення хворих, особливо стаціонарного лікування, сприятиме удосконаленню фармакотерапії та раціональному використанню бюджетних (страхових) коштів.
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані у дисертації, отримані автором особисто:
  · проведено вивчення теоретичних основ нової інтегральної науки фармакоекономіки, систематизовано предмет та об’єкти її досліджень;
  · розроблено оригінальну навчальну програму з професійно-орієнтованої дисципліни фармакоекономіка” для студентів вищих навчальних фармацевтичних закладів і фармацевтичних факультетів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
  · уперше в Україні видано навчальні посібники Фармакоекономіка. В 2 ч.” (2000), Основи фармакоекономіки” (2002) для підготовки студентів, курсантів;
  · опрацьовано методи фармакоекономічного аналізу вартість-ефективність”, мінімізація вартості” лікарських засобів з врахуванням даних про доведену ефективність, безпечність лікарських засобів, епідеміологічних особливостей, маркетингових характеристик фармацевтичного ринку України;
  · розроблено методики фармакоекономічного аналізу лікарських засобів на прикладі препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу, туберкульозу, ревматоїдного артриту, захворювань сечостатевої системи;
  · обґрунтовано структуру бази даних про лікарські засоби з фармакоекономічними параметрами;
  · проведено аналіз споживання у встановлених добових дозах” лікарських засобів на прикладі пероральних гіпоглікемічних засобів, протитуберкульозних препаратів. Опрацьовано модель потреби у протитуберкульозних препаратах, враховуючи залежність між ефективністю схем лікування та витратами на них.
  З окремих питань здобувач співпрацювала з вченими Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та Національного фармацевтичного університету (м. Харків).
 • Список литературы:
 • Висновки

  1. Досліджено методологію фармакоекономічного аналізу для подальшої розробки науково обгрунтованих методик. Опрацьовано методи моделювання дерево рішень”, по Маркову”, які використовуються у фармакоекономічному аналізі. Опрацьовано алгоритми методів фармакоекономічного аналізу вартість-ефективність”, мінімізація вартості” в Україні з урахуванням показників доведеної ефективності (безпечності) лікарських засобів.
  2. Розроблена методика фармакоекономічного аналізу пероральних гіпоглікемічних засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу. Встановлено, що оптимальний показник витрати-ефективність” мають препарати глібенкламід, манініл, гліклазид, метформін, діанормет. Фармакоекономічний аналіз вартість-ефективність” гіпоглікемічних засобів показав, що для внесення у Формуляр можна рекомендувати з препаратів вітчизняного виробництва глібенкламід, діанормет, імпортних манініл, метформін, глюренорм.
  3. Методом фармакоекономічного аналізу мінімізація вартості” протитуберкульозних лікарських засобів встановлено, що найбільш економічно вигідні на курс лікування препарати ізоніазид (Луганський ХФЗ”, № 100), піразинамід, етамбутол (Біостимулятор”, № 10), рифампіцин (Белмедпрепарат”, Дарниця”), які можна рекомендувати для включення у Формуляр. Виявлено, що витрати на вітчизняні препарати є на 15-54 % нижчі у порівнянні з ліками індійського виробництва, що актуально при забезпеченні стаціонарних хворих.
  Обчислено витрати на стандартизовані схеми фармакотерапії туберкульозу згідно з рекомендаціями ВООЗ та вітчизняної школи. Одержано, що вартість схем лікування, рекомендованих ВООЗ на 26-30 % нижча, проте витрати на усунення побічної дії препаратів є вищі, ніж при застосування вітчизняних схем фармакотерапії. Результати фармакоекономічного аналізу лікування туберкульозу в Україні включені у програму 6-го Європейського Конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень” (Барселона, Іспанія, 2003).
  4. Опрацьовано методику фармакоекономічного аналізу лікарських засобів широкого спектру дії на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів, з врахуванням показників їх безпечності при лікуванні ревматоїдного артриту. Методом дерево рішень” розроблено модель витрат при використанні препарату целебрекс, коли частота шлунково-кишкових розладів 11,75 %, і при прийомі диклофенаку натрію, для якого відповідний показник 23,43%, що вимагає прийому противиразкових засобів. Промодельовано, що при застосуванні целебрексу витрати на лікування можна зменшити на 2931 грн. у розрахунку на 100 хворих.
  Також опрацьована модель витрат, враховуючи вартість фармакотерапії та медичних послуг при лікуванні виразки, індукованої прийомом НПЗЗ у хворих на ревматоїдний артрит. Одержано, що загальні витрати на фармакотерапію ревматоїдного артриту при використанні нового, більш безпечного препарату знижуються на 72 %. Результати фармакоекономічного дослідження НПЗЗ представлені у програмі 5-го Європейського Конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень” (Роттердам, Голландія, 2002).
  5. За результатами фармакоекономічного аналізу обґрунтовано перелік уроантибактеріальних засобів з доведеною ефективністю для лікування захворювань сечостатевої системи, економічні переваги послідовної антибіотикотерапії”. Дослідження засобів для діагностики урологічних захворювань показало, що витрати на вітчизняний препарат тріомбраст є нижчі на 47 % у порівнянні з препаратом урографін та найбільш економічно вигідні рентгенівські плівки № 100 (Свема”), які забезпечують менші на 55 % витрати для 100 стаціонарних хворих. Показано економічні переваги препарату цистон для профілактики сечокам’яної хвороби.
  6. Серед лікарських засобів для лікування аденоми, які містять Сереноа репенс, найбільш економічно вигідним на курс лікування є простаплант та простамол уно, витрати на них нижчі в 2,4 рази у порівнянні з препаратом перміксон. З групи антагоністів адренорецепторів економічно доступний є дальфаз, курс лікування яким в 1,7 разів вимагає менше коштів у порівнянні з препаратом кардура, в 2,7 разів у порівнянні з омніком.
  Обгрунтовано значні економічні переваги генеричного препарату доксазозину-ратіофарм, що відповідає вимогам біоеквівалентності у порівнянні з оригінальним засобом кардурою для лікування аденоми передміхурової залози в Україні. Результати представлені як стендова доповідь на 8-й Світовій Зустрічі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень” (Арлінгтон, США, 2003 ).
  7. Науково обґрунтована та створена програмно-цільовим методом Програма фармакоекономічної оцінки лікарських засобів” в Україні, яка включена у Реєстр галузевих нововведень МОЗ України за 2002 рік за № 195/17/02, для стандартизації та використання методів фармакоекономічного аналізу вартість-ефективність”, мінімізація вартості” у системі охорони здоров’я, зокрема, лікарського забезпечення населення України.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Bonk R.J. Pharmacoeconomics in Perspective. A Primer on Research, Techniques, аnd Information. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1999. 116 p.
  2. Johanesson M., O’Brein B. Economics, pharmaceuticals and pharmacoeconomics // Medical Decision Making. 1998. № 18. P.1-3.
  3. Methods for the economic evaluation of health care programmes. /M.F.Drummond, B.O’Brien, G.L.Stoddart, G.W.Torrance. Oxford: Oxford University Press, 1997. 2 nd ed. 305 p.
  4. McCombs JS. Pharmacoeconomics: what is it and where is it going? // American Journal of Hypertension. 1999. № 11. P.112-119.
  5. Vlćek J., Macek K., Müllerova H. Farmakoepidemiologie, farmakoekonomika, farmacoinformatika. Praha: Panax Со., 1999. 80 s.
  6. Mauskopf J.F. Why study pharmacoeconomics? // Expеrt Review of Pharmacoeconomics &Outcomes Research. 2001. Vol 1, № 1. Р.1-3.
  7. Drummond M.F., McGuire A. Economic evaluation in health care: merging theory with practice. Oxford: Oxford University Press, 2001. 286 p.
  8. McGuire A. Theoretical concepts in the economic evaluation of health care // Economic evaluation in health care: merging theory with practice / M.Drummond, A.McGuire. Oxford: Oxford University Press, 2001. P.1-21.
  9. Экономическая оценка эффективности лекарственной терапии (фармакоэкономический анализ) / М.В.Авксентьева, П.А.Воробьев, В.Б.Герасимов и др. М.: Ньюдиамед”, 2000. 80 с.
  10. Проект отраслевого стандарта "Фармакоэкономические исследования. Общие положения" / М.В.Авксентьева, П.А.Воробьев, В.Б.Герасимов, С.Г.Горохова // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2000. № 4. С.42-50.
  11. Об утверждении отраслевого стандарта Клинико-экономические исследования. Общие положения: Приказ МЗ РФ от 27.08.2002 г. // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2002. № 5. С.56-65.
  12. Заліська О.М., Парновський Б.Л., Калинюк Т.Г. Досвід канадської системи страхування щодо фармацевтичного забезпечення хворих // Фармац. журн. 1998. № 6. С.16-18.
  13. Парновський Б.Л., Калинюк Т.Г., Заліська О.М. Національна політика Молдови у сфері фармацевтичного забезпечення // Фармац. журн. 1998. № 6. С.19-20.
  14. Заліська О.М., Парновський Б.Л. Теоретичні основи фармакоекономіки та їх використання в урологічній практиці // Клінічна фармація. 2000. Т.4, № 4.С.40-44.
  15. Заліська О.М. Фармакоекономіка: теорія і практика // Фармац. журн. 2000. № 2. С.10-16.
  16. Залиская О.Н., Парновский Б.Л. Фармакоэкономика: теоретические и практические направления исследований // Провизор. 2000. № 13. С.32-34.
  17. Заліська О.М., Парновський Б.Л. Чи потрібна фармакоекономіка в Україні // Еженедельник Аптека. 2000. № 28 (249). С.9.
  18. Посилкіна О.В., Попов С.Б., Зайченко Г.В. Фармакоекономічні підходи до раціонального використання лікарських засобів // Клінічна фармація. 2000.Т.4, № 4. С.33-38.
  19. Немченко А.С., Жирова І.В. Методологічні аспекти фармакоекономіки // Клінічна фармація. 2002. Т.6, № 2. С.4-8.
  20. Соколов А.В. Современные проблемы разработки и внедрения дескрипторных ИПС // «Опыт разработки и внедрения дескрипторных ИПС в местные органы информации». Л., 1969. 14 с.
  21. Заліська О.М. Напрямки досліджень з фармакоекономіки // Фармац. журн. 2000. № 4. С.20-23.
  22. Goodman D.C., Littenberg В., О'Connor G.T. Theophylline in Acute Childhood Asthma: A Meta-Analysis of its Efficacy // Pediatric Pulmonology. 1996.
  № 21. Р.211-218.
  23. Schöffski O. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von Arzneimitteln / Pharmakoökonomie in Deutschland: gesetzliche Rahmenbedingungen, Vorgaben und Umsetzung in die Praxis / Claus Kori-Linder (HRSG.) Aulendorf: ECV-Editio-Cantor-Verl., 1995. S.76-92.
  24. A Framework for Evaluating the clinical Consequences of Initial therapy with NSAIDs, NSAIDs plus Gastroprotective Agents or Celecoxib in the Treatment of Arthritis / T.A.Burke, R.A.Zabinski, D.Pettitt еt. al. // PharmacоEconomics. 2001. Vol. 19, Suppl.1. P.33-47.
  25. Cost-effectiveness of Pioglitazone (Actos, Takeda) in the management of type 2 diabetes mellitus in Sweden / F.Henriksson, A.Brandt, L.Thomander et. al. // Value of Health. 2001. № 6, Vol.4. P.504.
  26. Chang WY., Henry BM. Methodologic principles of cost analyses in the nursing, medical, and health services literature, 1990-1996 // Nurs. Res. 1999. № 48. P. 94-104.
  27. Meltzer S, Leiter L, Daneman D, et al. 1998 clinical practice guidelines for the management of diabetes in Canada. // Canadian Medical Association Journal. 1998. № 8. Р.1 29.
  28. Health and economic outcomes of a new oral diabetes drug, pioglitazone (Аctos NF, Takeda) in the management of type 2 diabetes mellitus in Norway / А.Brandt, К.Frislid, R.Jansen еt al. // Value in Health. 2001. Vol.4, N 6. P.506.
  29. Adherence to the Grampian joint drug formulary in general practice / D.Stewart, K. Milne, J. Krska, G.Downie // J. Clinical Pharmacy & Therapeutics. 1996. № 21(2). Р.79-82.
  30. A comparison of Results of Meta-analyses of Randomized Control Trials and Recomendations of Clinical Experts. Treatment for Myocardial Infarction / E.T.Antman, J.Lau, В.Kupelnick et.al. // JAMA. 1992. Vol. 268, № 2. Р. 240-248.
  31. Beney J., Bero LA., Bond C. Expanding the roles of outpatient pharmacists: effects on health services utilisation, costs, and patient outcomes (Cochrane Review). 2000. The Cochrane Library, Issue 3. Oxford: Update Software.
  32. Griffin S., Kinmonth AL. Systems for routine surveillance for people with diabetes mellitus (Cochrane Review). 2000. The Cochrane Library, Issue 4. Oxford: Update Software.
  33. Dukes M.N. Drug utilization studies: methods and uses. WHO Regional Publications. Еuropean Series. № 45. Geneva, 1999. 218 p.
  34. Development of an Australian drug utilisation database. A report from the Drug Utilization Subcommittee of the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee / DJ.Edmonds, DM.Dumbrell, JG.Primrose et al. // MJA.1997. № 167. Р.124-127.
  35. Hilleman D.T., Heineman S.M., Foral P.A. Pharmacoeconomic assesment of HMG-Coa reductase inhibitor therapy: an analysis based on the CURVES study // Pharmacotherapy. 2000. № 20. P.819-822.
  36. Mehl B. Santell JP. Projecting future drug expenditures 1999 // Amer. J. Health-System Pharmacy. 1999. Vol.56, № 1. Р.31-39.
  37. Заліська О.М., Парновський Б.Л. Фармакоекономічні підходи до розвитку теорії та практики визначення потреби в лікарських засобах //Фармац. журн.2003. № 3. С.25-31.
  38. Окружающая среда и здоровье: Уч. пособие / Под ред. Л.Хенса, Л.Мельника, Э.Буна. Киев: Наукова думка, 1998. 325 с.
  39. Україна в контексті Порядку денного на ХХІ століття” / Упоряд. В.І.Вовк та ін. К.: Нора-Прінт, 1998. 80 с.
  40. Аnzon М. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2002 г. // www.who.dk.
  41. Фармацевтична галузь України у 2003р. (інформація МОЗ України).- Еженедельник Аптека. 2003. № 26 (397). С.8.
  42. Импорт и экспорт лекарств в 2002 г. // Еженедельник Аптека. 2003. № 14 (385). С.7-9.
  43. Мировой фармрынок: кривая падения выпрямляется // Еженедельник Аптека. 2003. № 27 (398). С.3.
  44. Перспективи та шляхи розвитку фармацевтичної галузі України. За матеріалами підсумкової колегії МОЗ за 2000р. та VІІ Конгресу фармацевтів і медиків // Ліки України. 2001. № 2. С.7-9.
  45. Рынок лекарственных средств в Украине / Под ред. Ю.М.Шамшетди-нова. К.: Морион, 2001. 72 с.
  46. У всесвітньому рейтингу медицина України посіла 79 місце // Ваше здоров’я. 2002. № 6(632) 15 лютого. С.1.
  47. Berman PA. National health accounts in developing countries: appropriate methods and recent applications // Health Economics. 1997. № 6 (1). Р.11-30.
  48. Drug utilization in a hospital general medical outpatient clinic with particular reference to antihypertensive and antidiabetic drugs / Yuen YH. Chang S. Chong CK. et. al. // Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics. 1998. № 23 (4). P.287-294.
  49. Clinical Trials.Gov. www.fda.gov.
  50. Saskatchewan Formulary. Canada, Saskatchewan Health Government of Saskatchewan Minister. Forty Third Edition. 1996. 273 p.
  51. Annual Statistical Report. 1994-1995. Canada, Prescription Drug Services Branch. 33 p.
  52. Австралийский опыт создания формулярной системы // Фарматека. 2001. № 5. С.8-12.
  53. Британский национальний формуляр (политика, структура, особенности, пример для подражания) / Д. Мета, В.С. Шухов, А.Г. Чучалин и др. www.rmj.ru.
  54. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Матвійчук Б.О. Організація стандартизації медичних технологій в Україні: Навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2003. 192 с.
  55. Alexandria VA. Practice standards for long-term care pharmacy // American Society of Consultant Pharmacists. 1998. www.ascp.gov.
  56. European Diabetes Policy Group. 1998 1999. Guidelines for diabetes cure. A Deskopt Guide to Type 2 Diabetes, Іnternational diabetes Federation? European Region, Brussels // Diabetic Medicine. 1999. № 16. P.1-35.
  57. Guidelines for the practice of pharmacy. Ontario College of pharmacists. 1989. 10p.
  58. Мальцев В. Клинические испытания лекарственных средств в Украине // Еженедельник аптека. 2003. № 21 (342). С.6.
  59. Горьков В.А. Фармакоэкономика: концепции и термины // Фарматека. 2000. № 2. С.46-48.
  60. Germany: Pricing and Reimbursement // Kanavos, 1999 (Scrip Report); Wittner, 2000 (Informa Pharmaceuticals). Stada International.
  61. Стефанов О., Варченко В., Гудзь Н. Національна політика ліків в Україні: сучасний стан та перcпективи на майбутнє // Вісник фармакології і фармації. 2003. № 1. С.3-11.
  62. ISPOR Lexicon. 1st ed. Pashos CL., Kein EG., Wanke LA., editors. Princeton NJ: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research; 1998.
  63. Методологічні підходи до вивчення якості життя гематологічних хворих / І.В.Жулкевич, С.І.Сміян, М.Є.Гаврилюк та ін. // Вісник наукових досліджень. 2000. № 3. С.16-20.
  64. Новик А.А., Ионова Т.И. Кайнд П. Конценция исследования качества жизни в медицине. СПб., ЭЛБИ, 1999. 140 с.
  65. Cистема фармакологічного нагляду в Україні /О.Стефанов, О.Вікторов, В.Мальцев та ін. // Вісник фармакології та фармації. 2002. № 7. С.25-33.
  66. Randall H. Post-Marketing and Vigillance for Medical Devices: The European Apрroach // Drug Safety. - 2001.- Vol. 24, № 12.- P.869-872.
  67. Russell L.B., Siegel J.E., Daniels N. et al. Cost-effectiveness Analysis as a guide to Resoursce Allocation in Health: Roles and Limitations // Cost-effectiveness in Health and Medicine / M.R.Gold, J.E.Siegel, L.B.Russell, M.C.Weinstein. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 3-24.
  68. Pharmacoeconomic analysis. www.ispor.org.
  69. Caplan B. The Austrian Search for Realistic Foundations” // Southern Economic Journal. 1999. Vol, 65, № 4. Р. 823838.
  70. Tsuchia A., Williams A. Welfare economics and economic evaluation // Economic evaluation in health care: merging theory with practice / M.Drummond, A.McGuire. Oxford: Oxford University Press, 2001. P.22-46.
  71. Messori A. Current controversies in the application of meta-analysis (with special reference to oncological treatments) // Pharmacy World Science. 1997. Vol.19, № 3. Р.152-158.
  72. Sackett D.L., Torrance G.W. The utility of different health states as perceived by the general public// Journal of Chronic Diseases.1978. № 31. Р.697-704.
  73. Black W.C. The plane: A grafic representation of cost-effectiveness //Medical Decision Making. 1990. № 10. P.212-214.
  74. Briggs A.H. Handling uncertainty in economic evaluation and presenting the results // Economic evaluation in health care: merging theory with practice / M.Drummond, A.McGuire. Oxford: Oxford University Press, 2001. Р.172-215.
  75. Kuntz K., Wienstein M. Modelling in economic evaluation // Economic evaluation in health care: merging theory with practice / M.Drummond, A.McGuire. Oxford University Press, 2001. P.141-172.
  76. Kobelt G., Jonsson L., Mattiasson A. Cost-effectiveness of new treatments for overactive bladder: the example of tolterodine, a new muscarinic agent: a Markov model // Neurourology & Urodynamics. 1998. N17. P.599-611.
  77. Donaldson C. Willingness to pay for publicly-provided goods: A possible measure of benefit // Journal of Health Economics. 1990. N 9.- P.103-118.
  78. Brouwer W., Rutten F., Koopmanschap M. Costing in economic evaluation // Economic evaluation in health care: merging theory with practice / M.Drummond, A.McGuire. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 68-94.
  79. Bond C. Evidence based pharmacy. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 2000. 152 p.
  80. Wiffen Ph. Evidence based pharmacy.Radefille medical press, 2001. 131 p.
  81. Фармацевтическая опека: Практ. руководство для провизоров и семейных врачей / И.А.Зупанец, В.П.Черных, В.Ф.Москаленко и др.; Под ред.В.П.Черных, И.А.Зупанца, В.А.Усенко. Х.: Золотые страницы, 2002. 264с.
  82. Концепція забезпечення ліками населення України в умовах страхової медицини / Д.І.Дмитрієвський, А.С.Немченко, І.В.Подколозіна та ін. // Вісник фармації. 1993. № 1-2. С.34-41.
  83. Пономаренко М.С. На шляху страхової медицини і фармації // Фармац. журн.1993. № 4. С. 34-37.
  84. Громовик Б.П. Лікарське забезпечення з позицій логістики // Фармац. журн. 2000. № 1. С.34-41.
  85. Мнушко З.М., Шевченко І.А. Дослідження з визначення вартісних показників фармакотерапії інфекційних захворювань // Фармац. журн. 1997.№ 2. С.97-101.
  86. Толочко В.М., Ахмад О.В., Хоменко В.М. Дослідження аспектів маркетингу ензимокомпенсуючих препаратів, які поліпшують травлення // Вісник фармації. 1996. № 3-4. С.81-83.
  87. Сятиня М.Л. Оптимізація медикаментозного забезпечення населення України в нових економічних умовах: Автореф. дис. ... канд. фармац.наук: 15.00.04 / Львів. держ. мед. ун-т. Львів, 1997. 24 с.
  88. Заліська О.М. Оптимізація лікарського забезпечення урологічних хворих у стаціонарі: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 15.00.04 / Львів. держ. мед.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины