ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД : Теоретико-методологічні засадити ВИЗНАЧЕННЯ самодостатності територіальних громад

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Альтернативное название:
 • Теоретико-методологічні засадити ВИЗНАЧЕННЯ самодостатності територіальних громад
 • Кол-во страниц:
 • 472
 • ВУЗ:
 • ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


  На правах рукопису


  МОЛОДОЖЕН ЮЛІЯ БОРИСІВНА

  УДК 352.075.1 (043.3)

  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  25.00.04 – місцеве самоврядування


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  доктора наук з державного управління


  Науковий консультант
  Топчієв Олександр Григорович,
  доктор географічних наук, професор,
  заслужений діяч науки і техніки України


  Одеса - 2010
  ЗМІСТ  ВСТУП ……………………………………………………… 6
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД…………….

  19
  1.1. Соціальні спільноти як основні елементи структури суспільства…………………………………………………………………..
  19
  1.2. Поняття і сутність територіальної громади як різновиду соціальних спільнот ………………………………………………………..
  26
  1.3. Роль територіальної громади у становленні системи місцевого самоврядування ………………………………………………...
  36
  1.4. Самодостатність територіальних громад: ступінь розробленості проблеми та обґрунтування актуальності дослідження…..……………………………………………………………..
  46
  Висновки до першого розділу ……………………………………... 64
  РОЗДІЛ 2. САМОДОСТАТНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ …………….

  67
  2.1. Визначення методики дослідження та обґрунтування застосування системного підходу …………………………………….......
  67
  2.2. Територіальна громада: погляд з позицій системного підходу ……………………………………………………………………...
  77
  2.2.1. Виділення об'єкта «громада» і представлення його як системи………………………………………………………………………………
  82
  2.2.2. Класифікаційна характеристика громади …………………… 87
  2.2.3. Визначення цілей, завдань і функцій громади ………………... 91
  2.2.4. Встановлення зв’язків системи «територіальна громада» з іншими системами ……………………………………………………………...
  100

  2.2.5. Здійснення декомпозиції системи “територіальна громада”…………………………………………………………………………….. 103
  2.3. Самодостатність соціальних спільнот як базова категорія соціальної філософії …………………………………………………….....
  106
  2.4. Інформаційне забезпечення як фактор ефективного управління соціальними системами ………………………………………
  129
  2.5. Концептуальні положення до визначення самодостатності територіальних громад з позиції теорії соціальної дії…….....................
  137
  Висновки до другого розділу ……………………………………... 144

  РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ……….…………………
  148
  3.1. Проблеми функціонування та розвитку територіальних громад в Україні…………………………………………………………….
  148
  3.2. Порівняльний аналіз стану сільських територіальних громад південних регіонів України………………………………………………..
  163
  3.3. Аналіз стану надання послуг в сільських територіальних громадах південних регіонів України…………………………………….
  170
  3.4. Сучасний адміністративно-територіальний устрій Одеської області……………………………………………………………………….
  179
  3.5. Формування та розподіл фінансових ресурсів в громадах Одеської області ……………………………………………………………
  187
  3.5.1. Доходи місцевих бюджетів …………………………………….. 187
  3.5.2. Видатки місцевих бюджетів …………………………………… 199
  3.6. Аналіз активності органів місцевого самоврядування в залучені додаткових коштів для потреб територіальних громад ………
  202
  3.7. Технічне забезпечення органів місцевого самоврядування Одеської області ……………………………………………………………
  210
  3.8. Аналіз стану та визначення потреб у забезпеченні інформацією органів місцевого самоврядування ……………………….
  222
  Висновки до третього розділу …………………………………….. 228

  РОЗДІЛ 4. СТВОРЕННЯ САМОДОСТАТНІХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ…....
  230
  4.1. Закордонний досвід з підвищення ефективності функціонування громад ………...................................................................
  230
  4.2. Вітчизняний досвід створення самодостатніх територіальних громад……………………………………………………………………….
  247
  4.2.1. Приклад створення самодостатньої селищної громади …. 247
  4.2.2. Приклад створення самодостатньої міської громади…….. 260
  4.3. Створення самодостатніх територіальних громад шляхом моделювання територіального устрою на прикладі Одеської області.....
  264
  4.3.1. Моделювання територіального устрою Арцизького району 265
  4.3.2. Моделювання територіального устрою Любашівського району ………………………………………………………………………………..
  270
  4.3.3. Моделювання територіального устрою Савранського району ……………………………………………………………………………….
  274
  4.4. Інформаційні технології як інструмент ефективного управління громадою ……………………………………………………...
  279
  Висновки до четвертого розділу…………………………………… 286
  РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………………………………………………

  288
  5.1. Самодостатність політичної підсистеми ………....................... 288
  5.2. Самодостатність економічної підсистеми …………………… 306
  5.3. Самодостатність підсистеми підтримки інституціональних культурних (етнічних) зразків …………………………………………….
  316
  5.4. Самодостатність органу місцевого самоврядування ………… 327
  5.5. Загальний опис методики розрахунку самодостатності територіальної громади ……………………………………………………
  336
  Висновки до п’ятого розділу ……………………………………… 340
  ВИСНОВКИ……………………………………………………….. 342
  ДОДАТКИ…………………………………………………………. 350
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………… 426


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  АРМ – автоматизоване робоче місце
  АТО – адміністративно-територіальна одиниця
  АТР – адміністративно-територіальна реформа
  АТУ - адміністративно-територіальний устрій
  ГДП – геодемографічний процес
  ДКТП – Державний класифікатор товарів та послуг
  ЖКГ – житлово-комунальне господарство
  ЛОМ – локальна обчислювальна мережа
  ПЗ – програмне забезпечення
  ПК – персональний комп’ютер
  П - поселення,
  ПТ - прилегла територія,
  ПУ - поселенські утворення
  Сг – самодостатність громади
  Сес – самодостатність економічної підсистеми
  Спс – самодостатність політичної підсистеми
  Сцд – ціннісно-духовна самодостатність
  Сомс – самодостатність органу місцевого самоврядування
  СЕС - соціально-економічна система
  СНП – сільський населений пункт
  ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт
  ЦС відносна – цілісність системи відносна
  ЯЖН – якість життя населення


  ВСТУП  Актуальність теми. В умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні, неодноразово порушуються питання реформування системи місцевого самоврядування. Про це свідчить активність представників місцевого самоврядування, органів державної влади та громадськості, орієнтованих на створення ефективної системи управління в громадах. По результатах узагальнення теоретичних положень і практики вирішення проблем місцевого самоврядування встановлено, що останніми роками в науковій літературі все більше з’являється публікацій, присвячених визначенню сутності категорії “громада” та її ролі у формуванні ефективного місцевого самоуправління. Це, в контексті проголошених реформ системи державного управління, є досить актуальним. Теоретичне осмислення поняття “громада” обумовлено сьогодні нагальними потребами суспільства. В першу чергу це пов’язано з тим, що громада відіграє у більшості держав роль найнижчої ланки управління, формуючи тим самим фундамент держави. Водночас, як свідчить аналіз публікацій з цієї проблематики, питання ролі територіальних громад в контексті реформування систем державного управління і місцевого самоврядування набуває все більшої актуальності і потребує комплексного дослідження у напрямку створення самодостатніх громад.
  Розглядаючи територіальні громади в умовах сьогоденних реалій, не можливо залишити поза увагою основні здобутки класичних теорій розвитку суспільства. Саме тому основу дисертаційних досліджень сформували фундаментальні праці класиків соціології та філософії М. Вебера,
  Т. Парсонса; теоретиків системного аналізу А. Богданова, В. Садовського; сучасних вітчизняних та закордонних дослідників різних аспектів місцевого самоврядування В. Буреги, Г. Губерної, І. Дробота, Ю. Куца, В. Мамонової, Ю.Шарова, К. Момджяна, М. Бєляєва.
  Визначення сутності територіальних громад неодноразово порушувалося у радянських та закордонних наукових публікаціях з питань соціології з 50-60 років, де громада розглядалася (поряд із сім'єю) як первинний осередок суспільства й одночасно як його модель, де виникають основні соціально-політичні відносини, які проектуються потім на "верхні поверхи" соціально-політичної системи. Серед сучасних наукових здобутків розглянуто можливість застосування у дослідженні окремих напрямків нової інституціональної теорії, концепцій «політичних мереж», течій модернізму в класичних теоріях суспільства.
  Розглядаючи територіальні громади в умовах сьогоденних реалій не можливо залишити поза увагою основні здобутки класичних теорій розвитку суспільства. Саме тому основу дисертаційних досліджень сформували фундаментальні праці класиків соціології та філософії, зокрема М. Вебера, Л. Гумпловіча, Є. Дюркгейма, Г. Зіммеля, Ч. Кулі, К. Левіна, Е. Мейо, Я. Морено, Т. Парсонса, П. Сорокіна.
  За радянських часів актуальність визначення сутності територіальних громад неодноразово порушували Е. Алаєв, О. Шкаратан, О. Яницький. В іноземних наукових публікаціях з питань соціології 50-60 років знаходимо нику публікацій (Дж. Хілер, К. Іонасен, Д. Барнс), які свідчать що, наприклад, в США громада розглядається (поряд із сім'єю) як первинний осередок суспільства й одночасно як його модель, де виникають основні соціально-політичні відносини, які проектуються потім на "верхні поверхи" соціально-політичної системи.
  Застосування в дисертаційному дослідженні системного підходу обумовило використання фундаментальних здобутків науковців, які працювали в напрямку створення теорії систем, а саме Р. Акофф,
  А. Богданов, Л. фон Берталанфі, І. Пригожин, В. Садовський, А. Уемов.
  Серед сучасних наукових здобутків розглядалися можливості застосування окремих напрямків нової інституціональної теорії
  (О. Уільямсон, Е. Флігстин), концепцій «політичних мереж» (Т. Бёрцель,
  Р. Келли, Д. Кноке, Х. Хакансон), течій модернізма в класичних теоріях суспільства (Е. Гідденс, Й. Хабермас, О. Тоффлер, Д. Белл, С. Янг).
  Не можливо залишити поза увагою здобутки російських вчених, які зробили вагомий внесок у вивчення територіальних спільнот, а саме: роботи К. Момджяна, О. Розумовського, М.Бєляєва з вивчення філософської сутності самодостатності локальних соціальних спільнот; І. Рязанцева,
  А. Завалішина щодо сутності та особливостей територіальної поведінки.
  Сьогодні в Україні дефініція терміну “територіальна громада” розглядається в різноманітних аспектах: історичному, конституційно-правовому, соціально-економічному та інших. Зокрема, проблематиці правового статусу територіальних громад приділяли увагу М. Баймуратов,
  О. Батанов, Т. Голікова, А. Гошко, А. Крусян, М. Орзіх; історичні аспекти становлення територіальних громад в системі місцевого самоврядування розглядали В. Кравченко, І. Козюра, В. Куйбіда; сутнісний аспект цікавив
  Ю. Наврузова, С. Саханенка, Ю. Сурміна; проблемами моделювання територіального устрою переймалися Р. Безсмертний, В. Малиновський,
  Н. Нижник, В. Нудельман, М. Пістун, В. Поповкін, О. Топчієв, О. Шаблій,
  В. Яцуба; етнонаціональні аспекти взаємодії мешканців громад розглядали Ю. Куц; П. Надолішній; Т. Сенюшкіна; питаннями активізації та підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо управління місцевим територіальним розвитком цікавилися В. Бурега, Г. Губерна,
  І. Дробот, Я. Жовнірчик, О. Лазор, М. Мамонова, В. Кампо, М. Пітцик,
  М. Пухтинський, Ю. Шаров.
  З моменту проголошення України як незалежної держави система місцевого самоврядування стала об’єктом дослідження багатьох сфер галузей знань. Аналізуючи матеріали наукових досліджень, публікацій виступів представників влади різного рівня, досить часто можна зустріти вислови, що ефективність місцевого самоврядування можна досягнути створивши самодостатню територіальну громаду. Однак при цьому кожен автор має власне уявлення про самодостатність, тим більше, що у висловах іноді мова йде або про самодостатність громад, або про самодостатність місцевого самоврядування, або про самодостатність адміністративно-територіальної одиниці.
  Саме багатозначність тлумачення дефініції «самодостатність» відносно територіальної громади і обумовило вибір напрямку дисертаційного дослідження, його мети, формування завдань і гіпотези дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематика представленої дисертації відповідає напрямам науково-дослідних робіт Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і пов’язана з темами, що досліджувалися кафедрами інституту. Дисертант був задіяний у виконанні 8 науково-дослідних робіт, а саме: «Підвищення ефективності наукової діяльності у сфері державного управління: регіональний аспект» (ДР № 0104U004192), в якій автором, як одним з виконавців було здійснено аналіз проблем регіонального рівня, які потребують вирішення за допомогою наукового супроводу; «Вдосконалення механізму взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади на територіальному рівні» (ДР №0105U002536), в якій автором як одним з виконавців досліджувалися процеси координації діяльності органів влади при розробці програмно-прогнозних документів, зокрема створення дорадчих рад; «Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення політичної та адміністративної реформ» (ДР № 0107U004695), в якій автором, як одним з виконавців досліджувалися процеси взаємодії місцевих адміністрацій з місцевими радами щодо вирішення проблем місцевого значення;
  «Підвищення ефективності управління у сфері місцевого та регіонального самоврядування в контексті запровадження адміністративно-територіальної реформи» (ДР №0107U001924), в якій автором як відповідальним виконавцем виконано низку аналітичних робіт та запропоновані підходи до моделювання адміністративно-територіального устрою громад; «Наукове обґрунтування шляхів удосконалення територіального устрою Арцизького району Одеської області»
  (ДР №0108U001650) та «Наукове обґрунтування шляхів удосконалення територіального устрою Любашівського району Одеської області»
  (ДР №0108U001651), де автором як керівником теми здійснювалося загальне науково-методичне керівництво процесом проведення досліджень, розроблено моделі укрупнення громад зазначених районів та взято участь в розробці програмного продукту; «Підвищення ефективності управління капітальними вкладеннями на регіональному рівні» (ДР №0109U001714), де автором як керівником теми здійснювалося загальне науково-методичне керівництво процесом проведення досліджень, запропонована концептуальна модель управління капітальними вкладеннями на регіональному рівні, взято участь в розробці програмного продукту.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування, розробка та застосування методичних підходів до визначення самодостатності територіальних громад в Україні.
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі:
  - проаналізувати сучасні наукові підходи до вивчення феномену суспільства та його структурних елементів, акцентуючи безпосередню увагу на соціальних спільнотах;
  - з’ясувати відмінні риси територіальних громад як особливих соціальних спільнот
  - узагальнити теоретичні та методологічні напрацювання вітчизняних та закордонних науковців в сфері досліджень місцевого самоврядування, акцентуючи увагу на ролі територіальних громад, та розробити концепцію визначення їх самодостатності;
  - з’ясувати зміст та сутність дефініції «самодостатність» шляхом співставлення класичних наукових теорій, орієнтованих на вивчення феномену соціальних спільнот суспільства, аналізу сучасних наукових поглядів та сформулювати визначення самодостатності територіальних громад;
  - визначити та обґрунтувати методологію проведення наукових досліджень територіальних громад для визначення рівня їх самодостатності;
  - дослідити та узагальнити сутнісні, інституційні, функціональні ознаки територіальної громади як різновиду соціальних систем шляхом розробки її класифікаційної характеристики;
  - описати механізми взаємодії територіальної громади як системи з зовнішнім середовищем та її внутрішню організацію з метою збереження власної цілісності;
  - визначити роль територіальних громад в процесі формування сучасних систем управління;
  - запропонувати концептуальні положення до визначення самодостатності територіальної громади
  - здійснити діагностику сучасного стану територіальних громад України шляхом проведених емпіричних досліджень;
  - узагальнити світовий та вітчизняний досвід створення самодостатніх територіальних громад;
  - проаналізувати рівень застосування сучасних інформаційних технологій в органах влади, визначити потребу в інформаційно-аналітичному супроводі їх діяльності та розробити програмний продукт для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування;
  - запропонувати методологічні підходи до визначення самодостатності територіальних громад, шляхом опрацювання сучасного теоретико-методологічного інструментарію.
  Об’єктом дослідження є територіальна громада як різновид соціально-територіальних систем.
  Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади визначення самодостатності територіальної громади.
  Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що територіальні громади є різновидом соціальних систем, самодостатність яких визначається через спроможність зберігати власну цілісність в умовах взаємодії з зовнішнім середовищем.
  Методи дослідження. Методологічну основу роботи становили загальнонаукові і спеціальні методи досліджень, що активно використовуються в сучасних наукових галузях споріднених з державним управління, зокрема соціальний та системний підходи. В роботі використано: методи аналізу наукової, публіцистичної та методичної літератури - для виявлення стану та глибини розробки наукової проблеми з визначення самодостатності територіальної громади; аналізу та синтезу – для виявлення передумов виникнення, становлення та розвитку територіальних громад та їх ролі у формуванні теорій місцевого самоврядування; системного підходу - для обґрунтування концептуальних підходів до визначення самодостатності територіальних громад як різновиду соціально-територіальних систем; структурно-функціонального аналізу - для здійснення декомпозиції системи «територіальна громада» на основні підсистеми, що досліджувалися; методи аналізу динаміки показників - для з’ясування сучасного стану територіальних громад південних регіонів України та проблем, що гальмують їх розвиток; опитування - для з’ясування думки представників місцевої влади з питань вирішення проблем розвитку територіальних громад та сформованих уявлень про їх самодостатність; метод експертних оцінок - для визначення показників для розрахунку рівня самодостатності; моделювання - при розробці проектів укрупнення громад Одеської області.
  Інформаційною базою дослідження є науково-методична та публіцистична література з питань теорії розвитку суспільства, зокрема його соціальних спільнот, становлення та розвитку місцевого самоврядування, чинне законодавство України, офіційні матеріали органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, статистичні збірники та довідники. Джерелами первинної інформації є матеріали досліджень, проведених за участю автора.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці концепції визначення самодостатності територіальної громади, в основу якої покладено соціальний та системні підходи, а громада представлена як соціально-територіальна система, виникнення, становлення та розвиток якої розглядається через форми функціональної взаємодії ядра системи - соцієтального колективу - з такими підсистемами як політична, економічна, підтримка інституціональних культурних (етнічних) зразків, місцеве самоврядування.
  Найсуттєвішими результатами, які характеризують наукову новизну дослідження є такі,
  уперше:
  - запропоновано концепцію визначення самодостатності територіальних громад, підґрунтя якої сформовано на здобутках соціальної філософії, на відміну від існуючого розуміння самодостатності з позицій економіко-адміністративної діяльності;
  - територіальну громаду представлено як соціально-територіальну систему, виникнення, становлення та розвиток якої розглядаються з позицій теорії соціальної дії, а саме через форми функціональної взаємодії ядра системи - соцієтального колективу - з такими підсистемами як політична, економічна, підтримка інституціональних культурних (етнічних) зразків, на відміну від розповсюдженого поділу на фізико-органічні підсистеми;
  - розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення рівня самодостатності територіальної громади, які ґрунтуються на підставі комплексної критеріально-вагової оцінки самодостатності політичної, економічної, ціннісно-духовної систем та органу місцевого самоврядування.
  удосконалено:
  - методологічні підходи до визначення класифікаційних характеристик громади як соціально-територіальної системи, шляхом застосування структурно-функціонального аналізу;
  - сутність дефініції «самодостатність» з позицій положень теорії систем, як відносної міри цілісності системи «територіальна громада»;
  - механізми взаємодії основних внутрішніх підсистем територіальної громади шляхом визначення та перерозподілу їх функцій по відношенню до систем вищого рівня для забезпечення цілісності громади як системи;
  - методичні підходи до аналізу та оцінки соціально-економічного стану територіальних громад шляхом комплексного застосування статистичних та соціологічних методів;
  дістали подальшого розвитку:
  - обґрунтування доцільності використання системного підходу при дослідженнях територіальних громад як різновиду соціально-територіальних систем;
  - категоріальний апарат теорії державного управління в галузі місцевого самоврядування у контексті використання та уточнення понять, які застосовуються науковцями та фахівцями в дослідженнях системи місцевого самоврядування, а саме запропонована сутнісна диференціація дефініції «самодостатність» відносно громади, адміністративно-територіальної одиниці, органу місцевого самоврядування;
  - методологічні підходи до визначення критеріїв самодостатності основних підсистем територіальної громади з позиції теорії соціальної дії, а саме для політичної - «суспільно-політична самодостатність», економічної - «економічна (ресурсна) самодостатність», підсистеми підтримки інституціональних культурних (етнічних) зразків - «ціннісно-духовна самодостатність», місцевого самоврядування - «самодостатність органу місцевого самоврядування»;
  - обґрунтування провідної ролі територіальної громади у створенні ефективної системи місцевого самоврядування;
  - наукові погляди щодо реформування адміністративно-територіального устрою, в основу яких покладений принцип самодостатності територіальної громади;
  - організаційні механізми впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування інформаційних технологій для підвищення ефективності їх інформаційно-аналітичного забезпечення.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропоновану методику визначення самодостатності територіальної громади можна застосовувати у подальших напрацюваннях в напрямку реформування адміністративно-територіального устрою. Теоретичні напрацювання дозволили розробити моделі укрупнення громад 3 районів області, що одночасно було обговорено з органами місцевої влади і підтримано ними.
  Розроблений в рамках дисертаційного дослідження програмний продукт «Інформаційно-аналітична база «Громада» впроваджено в діяльність Одеської обласної ради, що забезпечує керівництво інформацією про стан громад області за основними сферами діяльності.
  Довідник «Територіальні громади Одещини» з показниками розвитку сільських громад за 2004 – 2006 роки рекомендовано до використання та розповсюджено органів виконавчої влади та місцевого самоврядування обласного і районного рівнів.
  Результати наукових досліджень були використані та впровадженні:
  - в Одеській обласні раді (акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи від 20.12.2007р. та від 02.02.2009р., довідка про використання результатів дисертаційного дослідження від 25.02.2009 р.
  №Р-28-423) - впровадження інформаційно-аналітичної бази «Громада» в структурних підрозділах апарату.
  - в Головному управлінні економіки Одеської обласної державної адміністрації (довідка від 29.02.2009 р. №439/07) - під час підготовки пропозицій з моделювання адміністративно-територіального устрою Одеської області за дорученням Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;
  - в районних радах Любашівського та Арцизького районів (акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи від 28.01.2009р.; довідка про використання результатів дисертаційного дослідження від 10.02.2009р. №1; рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Любашівської районної ради від 24.04.2009р. №4; акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи від 26.02.2009р., довідка про використання результатів дисертаційного дослідження від 26.02.2009р.
  №41-02-09) – при моделюванні їх територіального устрою;
  - розроблено та впроваджено в діяльність обласних органів влади програмний продукт ІАС «Громада», що дає можливість накопичувати, обробляти та аналізувати інформацію про стан справ в громадах, здійснювати їх порівняльний аналіз за визначеними показниками розвитку (Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система «Громада» від 01.10.2008 р. №25909).
  Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані під час викладання навчальних курсів при підготовці магістрів державного управління.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею і містить особисто отримані автором нові результати в галузі науки державного управління, що в сукупності дає можливість розв’язати методологічну проблеми з визначення рівня самодостатності територіальних громад. Усі результати одержані безпосередньо здобувачем наукового ступеня і знайшли своє відображення в опублікованих ним роботах. У процесі одержання наукових результатів не використовувалися ідеї або розробки інших дослідників (М. Базея,
  В. Боровського, О. Гордієнка, О. Гуненкової, В. Федорова), у співавторстві з якими опубліковано у різні періоди часу низку робіт.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертації доповідались на міжнародних, національних та регіональних науково-практичних конференція, семінарах та круглих столах, зокрема на:
  - міжнародних науково-практичних конференціях: «Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації (м. Одеса, 2004р.)»; «Сучасні проблеми управління»
  (м. Київ, 2005р); «Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні» (м. Київ, 2006р.); Symposia professorum «Economica a respublica Moldova: realitati si perspective”
  (м. Кишинів, 2006р.); «Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика» (м. Львів, 2007р.); «Проблеми планування виробництва в ринкових умовах» (м. Алушта, 2008р.);
  - V міжнародному науковому форумі «Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность» (м. Санкт-Петербург, 2007р.);
  - міжнародному управлінському форумі «Управління сьогодні та завтра» (м. Хмельницький, 2008 р.);
  - міжнародних наукових конгресах «Державне управління та місцеве самоврядування» (м. Харків, 2007-2008 рр.);
  - міжнародній конференції «Государственное управление в ХХІ веке. Традиции и инновации» (м. Москва, 2009р.);
  - науково-практичних конференціях: «Вдосконалення методів та засобів управління регіональним розвитком в умовах зростання економіки України» (м. Одеса, 2003р.); «Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні» (м. Одеса, 2005р.); Актуальні проблеми муніципального управління (м. Київ, 2006р.); «Державне та муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи» (м. Луцьк, 2007р.); «Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування» (м. Львів, 2008р); «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (м. Хмельницький, 2009р.); «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» (м. Полтава, 2010р.).
  Результати апробацій були оприлюднені на наукових конференціях, тексти наукових доповідей опубліковані у відповідних збірниках.
  Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 61 науковій праці, у тому числі: у 4 монографіях (одна одноосібна), 32 статтях у спеціалізованих наукових журналах (21 – у фахових виданнях, з них 12 - у збірниках наукових праць, 9 - у наукових журналах), тезах доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій за темою дисертації – 48,6 д.а, з яких автору особисто належить – 40,1 д.а.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  В дисертації запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у розробці теоретико-методологічних засад визначення самодостатності територіальних громад в умовах імплементації місцевого самоврядування в політико-економічну систему суспільства. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили висунуту гіпотезу і дозволили розробити концепцію визначення самодостатності територіальних громад, підґрунтям якої слугували класичні та сучасні теорії розвитку суспільства. Підсумкові результати наукового дослідження дали можливість сформулювати наступні висновки і пропозиції теоретико-концептуального, методологічного і практичного характеру.
  1. На підставі аналізу сучасних наукових здобутків доведено, що дослідження феномена суспільства здійснюється значною кількістю наук, кожна з яких намагається осмислити як загальні, так і специфічні закономірності його розвитку в цілому або окремих його структурних елементів. З’ясовано, що кожна теорія розглядає ту або іншу сферу життєдіяльності суспільства, соціальну спільноту або соціальний процес, як відносно самостійні системи із загальними і специфічними зв'язками, універсальними і особистісними характеристиками, загальними і особливими умовами походження, функціонування і розвитку. Показано, що одним з найбільш розповсюджених підходів до формування соціальної структури суспільства є виокремлення різних видів соціальних спільнот, які відрізняються розмаїттям конкретних історичних і ситуаційно-обумовлених видів і форм.
  2. З’ясовано, що соціальні спільноти та групи фактично виступають засобом існування людей через взаємозв’язки і взаємодію між собою і суспільством в цілому. Адже саме завдяки соціальним спільнотам і безпосередньо в них створюються всі необхідні умови і засоби, що сприяють розвитку особистості і задовольняють її потреби і інтереси. Підтверджено, що територіальна громада як соціальне явище є особливою соціальною спільнотою, з притаманними будь-якій спільноті властивостями. Основою виділення громади є факт спільного проживання людей на одній території. У процесі взаємодії між собою люди, які мешкають на певній території, вступають у певні зв’язки, на основі яких виникає розуміння загальних інтересів і колективна свідомість, що в цілому і свідчить про формування громади.
  3. Узагальнення напрацювань дослідників державного управління дало змогу визначити провідну роль громад у створенні системи місцевого самоврядування. Показано, що під час еволюційних процесів суспільства громади виникли як самостійні, природні форми суспільного управління, поступово знаходячи підтримку у держави, яка була зацікавлена у підвищенні ефективності відносин в системі “держава-суспільство”. Водночас історія відносин держави і громади в Європі завжди призводила до конфлікту, в якому держава намагалася послабити громаду, побоюючись її політичних амбіцій, а громади прагнули закріпити власну автономію. При цьому провідна роль у становленні місцевого самоврядування належала середньовічним містам, які фактично і створили політичні інструменти, що у майбутньому були використані для побудови централізованих держав. Визначено, що еволюція розвитку територіальних громад та систем управління ними сприяла виникненню низки теорій місцевого самоврядування, які у різні періоди часу панували у суспільстві і сформували підвалини для сучасних демократичних процесів.
  4. На основі співставлення класичних наукових теорій, орієнтованих на вивчення соціальних спільнот суспільства, доведено, що самодостатність є одним з головних принципів існування соціальних систем. Спираючись на здобутки соціальної філософії, в дисертаційному дослідженні громада представлена як специфічна соціальна система, самодостатність якої виступає як особливий механізм взаємодії з зовнішнім середовищем для збереження, підтримки і розвитку її сутнісних властивостей. Шляхом аналізу сучасних поглядів науковців, представників владних структур та громадськості з’ясовано, що більшість з них самодостатність територіальної громади зводить переважно до господарсько-адміністративної діяльності.
  Запропоновано розмежування дефініції «самодостатність» по відношенню до територіальної громади, адміністративно-територіальної одиниці та органу місцевого самоврядування. Сформульовано дефініції категоріального апарату теорії державного управління і введені в науковий обіг:
  самодостатність територіальної громади – властивість соціальної спільноти створювати та підтримувати феномен суспільного життя в межах визначеної території за умов внутрішньої структурно-функціональної організації, здатної взаємодіяти з оточуючим середовищем з метою самозбереження. При цьому основною ознакою самодостатності є те, що з усієї сукупності цільових функцій територіальної громади 2/3 реалізуються виключно самостійно;
  самодостатність адміністративно-територіальної одиниці це - спроможність наявного ресурсного потенціалу задовольняти потреби територіальної громади, які є основою місцевого інтересу, для її існування або розвитку;
  самодостатність органу місцевого самоврядування це - здатність створеної системи управління в умовах взаємодії з зовнішнім середовищем підтримувати встановлений територіальним колективом нормативний порядок, ефективно управляти наявними ресурсами та нести відповідальність за збереження цілісності територіальної громади.
  5. Обґрунтовано, що для цілісного пізнання системних об’єктів доцільно застосовувати системний підхід, який спирається як на загальнофілософські, так і на загальнонаукові та предметно-спеціальні знання, а саме: системний підхід, як будь-яка методологія спирається на сукупність принципів, методів, засобів організації і побудови теоретичного знання і практичної діяльності; при системному підході пізнавальний процес має комплексний міждисциплінарний характер; він націлений на отримання не відокремлених знань про предмет, а інтегрованих і поєднаних в єдине цілісне уявлення про нього. Особливу увагу приділено збиранню емпіричних даних (статистичних, результатів опитувань і т.і.) для визначення інформаційних складових при розробці програмного продукту.
  6. Розроблено класифікаційну характеристику громади як системи, яка підтверджує, що громада виникає одночасно з суспільством і є різновидом форм соціальної взаємодії людей. Громаду можна описувати різним набором параметрів, досліджуючи різні її елементи, або загальний стан в певний період часу. Функціонування громади як системи можна описувати за допомогою законів розвитку суспільства, а дію її окремих елементів – економічними, соціальними, природними законами. В залежності від об’єкта дослідження використовуються відповідні закони. При цьому, громада, як система характеризується динамічністю, має велику кількість комунікативних зв`язків, відчуває значний вплив різноманітних факторів зовнішнього середовища; має окресленні межі; неоднорідність елементів та розбіжність їх інтересів; багатофункціональність; у процесі функціонування та розвитку має багато суперечностей, зокрема між спеціалізацією та комплексністю; інакше кажучи, з одного боку, доцільно концентрувати максимально можливий обсяг ресурсів у галузях спеціалізації як найбільш ефективних (відповідно до відомого принципу порівняльних переваг), а з другого – необхідно розвивати різноманітні галузі в економічній та соціальній сферах з метою найповнішого задоволення власних потреб (окремих громадян, підприємств, організацій, установ, територіальної громади або спільноти у цілому); в умовах «монопольної» дії теорії переходу кількості в якість це означає, що встановлюються певні параметри системи, однак, як тільки один з них досягає критичної точки, система переходить в інший стан, тобто змінюється.
  7. Досліджуючи територіальні громади з позицій теорії систем, встановлено, що соціально-територіальні утворення є відкритими системами і існують виключно у взаємодії з зовнішнім оточенням (іншими підсистемами суспільства та природним середовищем), що означає її взаємодію з іншими територіями, виникнення міжрегіональних, транскордонних та міжнародних зв`язків: можливість ресурсного обміну, у тому числі інформацією. Розглядаючи функціонування соціальних систем, основна увага зверталася на принципи самоорганізації цих систем. Саме з цих позицій, суто філософське розуміння самодостатності розглядається як принцип існування системи і виходить з уявлень про спроможність об’єкта функціонувати без жорсткої залежності від зовнішнього середовища. Ядром системи (громади) виступає територіальний колектив, який для забезпечення умов власного існування вимушений адаптуватися та взаємодіяти з трьома основними підсистемами: економічною, політичною і підтримки інституціональних культурних зразків. Підтвердження цьому знаходимо в працях відомих філософів і соціологів (М. Вебер,
  Є. Дюркгейм, Т. Парсонс, М. Момаджян), які є засновниками та прихильниками теорії соціальної дії.
  8. Встановлено, що громади відіграли суттєву роль у становленні систем місцевого самоврядування. Так, існуючі в західних країнах системи місцевого самоврядування склалися як результат розвитку національної держави, демократизації, урбанізації та інших потреб сучасного суспільства. Ці моделі сформувалися на основі колишніх феодальних або імперських порядків. Засновані на феодальних відносинах системи складалися із самобутніх територіальних одиниць, у той час як імперські системи характеризувалися адміністративними структурами, безпосередньо призначуваними із центру. Це певним чином вплинуло на формування систем управління в кожній країні.
  9. На підставі узагальнення результатів наукових досліджень запропоновано концептуальні положення до визначення самодостатності територіальної громади, а саме:
  - територіальна громада представляє собою соціальну систему, зокрема її певний різновид – соціально-територіальну ;
  - з позиції теорії соціальної дії основними елементами територіальної громади як системи виступають економічна, політична підсистеми, система підтримки культурних зразків і соцієтальний колектив. При цьому три перші підсистеми створюють середовище функціонування для соцієтального колективу, який фактично виступає ядром системи
  - для підтримки свого існування як системи територіальна громада повинна забезпечувати власну цілісність, що є можливим виключно за умов забезпечення певного рівня самодостатності по відношенню до зовнішнього середовища;
  - самодостатньою системою ми вважаємо таку, яка для підтримки власного існування 2/3 функцій здійснює самостійно і за рахунок власних ресурсів.
  10. Шляхом діагностики стану досліджуваних територіальних громад України в різні часові періоди визначено, що в цілому, сучасний стан розвитку територіальних громад півдня України характеризується відсутністю належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого ресурсного забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування. Сформована у тридцяті роки двадцятого сторіччя система адміністративно-територіального устрою України не дозволила сформувати такі територіальні громади, які б володіли достатніми матеріальними фінансовими ресурсами, територією та об'єктами соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування, делегованих повноважень. Водночас, новостворена система територіальної організації влади в незалежній Україні також виявилася не здатною до самовдосконалення і саморегуляції в умовах постійної трансформації економічної та політичної систем. Криза існуючої системи управління негативно вплинула на стан житлово-комунального господарства, систем енерго-, водозабезпечення і об’єктів соціальної інфраструктури, посилило диспропорції у соціально-економічному розвитку територіальних громад.
  11. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід створення самодостатніх територіальних громад, що дозолило визначити основні напрямки цього процесу, які полягають у децентралізації та концентрації повноважень, забезпечених відповідними фінансовими ресурсами; проведенні реформ адміністративно-територіального устрою, активістській позиції місцевої влади щодо пошуку, залучення та акумулювання ресурсів для розвитку громади.
  12. З’ясовано, що рівень застосування сучасних інформаційних технологій в органах влади є різним. Найбільш активно інформаційні технології застосовуються в виконавчих органах влади обласного рівня та органах місцевого самоврядування розвинених міст. На районному та локальному рівні основними перешкодами активного впровадження ІТ є недостатність фінансових ресурсів, відсутність фахівців для роботи з обслуговування комп’ютерної та орг.техніки тощо. В окремих сільських громадах до цього часу відсутні можливості оновлення комп’ютерів, не кажучи вже про підключення до Інтернету. В той же час існують певні розробки програмних продуктів для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, що базуються переважно на заповненні різних форм звітності для державних установ та організацій. Програмні продукти для комплексної оцінки стану та потенційних можливостей територіальних громад зустрічаються у поодиноких випадках. Розроблено програмний продукт, що дозволяє накопичувати, обробляти та аналізувати інформацію про стан соціально-економічного розвитку територіальних громад, який на відміну від існуючих аналогів розглядає територію з позиції потреб органу місцевого самоврядування.
  13. Показано, що цілісність і самодостатність визначають пороги верхньої і нижньої границі будь-якої системи. Поки система функціонує у визначених межах вона є системою як такою. Самодостатні системи володіють властивостями щодо незалежності виконання своїх внутрішніх функцій від зовнішніх впливів, за виключенням однієї або декількох обраних системою, які є відповідальними за таку взаємодію. Якщо поріг цілісності буде менший, ніж той, що потребує самодостатності, то система не буде цілісною, а буде фактично являти собою тільки частину самостійної підсистеми. Встановлено, що система вважається самодостатньою, коли для реалізації поставленої мети вона 2/3 функцій виконує самостійно, а 1/3 виділяє на взаємовідносини з зовнішнім середовищем. Шляхом використання різноманітних методик аналізу та обробки даних запропоновано самодостатність територіальної громади визначати як суму показників, що характеризують рівні самодостатності її внутрішніх підсистем, кожна з яких має відповідний ваговий коефіцієнт. Запропоновано використовувати методологічні підходи визначення самодостатності територіальних громад під час проведення адміністративно-територіальної реформи, що дозволить комплексно підійти до процесу укрупнення/розукрупнення адміністративно-територіальних одиниць.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Авер’янов В. До питання так званих «управлінських послуг» /
  В. Авер’янов // Право України. - 2002.- №6. - С. 125-127.
  2. Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти /
  И.А. Азовкин. - М.: Юридическая литература, 1971. – 44 с.
  3. Акофф Р. О природе систем / Р. Акофф // Изд. АН СССР.
  Сер. техническая кібернетика, 1971. - № 3. - С. 68-75.
  4. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Эмери. - М.: Сов. радио, 1974. - 271 с.
  5. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. - 350 с.
  6. Алехин В.В., Берега В.В., Поважній С.Ф., Алехина Л.В. Философия управления (социально-гуманитарные проблемы). – Донецк:ДонГАУ, 1990. – 294 с.
  7. Аналітична довідка Іллічівської міської ради про стан соціально-економічного розвитку за період з 1994 по 2010 роки, Іллічівська міська рада, 2010 р., - 124 с.
  8. Андрєєв С.С. Теорія соціального керування. Суб'єкт і об'єкт соціального керування / С.С. Андрєєв // Соціально-гуманітарні знання. - 2001. - №1. - С. 15 - 24.
  9. Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин; Под ред. А. А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
  10. Арапов М.В. Информационная среда фундаментальной науки и новые информационные технологи / М.В. Арапов // Системные исследования: Методологические проблемы. - М.: Наука, 1988.- С. 27-46.
  11. Аристотель. Политика // Соч.: В 4т. / [Пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской и др.]; Академия наук СССР: Т.4. - С. 375 - Ин-т философии. - М.: Мысль, 1984.- 644 с. - (Философское наследие). Т. 90
  12. Артеменко В., Ткачук А. Про деякі підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України [Електронний ресурс] / Володимир Артеменко, Анатолій Ткачук / Інститут громадянського суспільства - Режим доступу - www.csi.org.ua
  13. Атаманчук Г. В. Теорія державного керування / Г.В. Атаманчук. – М.: Юрид. літ. – 1997. – 387 с.
  14. Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом / В.Г. Афанасьев - М.: Наука, 1975. – 285 с.
  15. Афанасьев В.Г., Урсул А. Д. Социальная информация / В.Г. Афанасьєв, А. Д. Урсул // Вопросы философии. – 1974.- №10. - С.47-61.
  16. Ахламов А.Г., Вакула А.Ю., Пігарєв Ю.Б. Інформаційні системи в державному управлінні: Конспект лекцій / А.Г. Ахламов, А.Ю. Вакула, Ю.Б. Пігарєв. – Одеса: Одеський філіал УАДУ при Президентові України, 2001. – 83 с.
  17. Бабінова О.О. Самодостатність територіальних громад України: проблеми та шляхи досягнення [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень - Режим доступу -http://www.niss.gov.ua/ Monitor/juli/12.htm
  18. Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб. пособие для студентов ВУЗов. / Е.М. Бабосов, 2-е изд., стереотип. – Мн.: «ТетраСистем», 2001. – 496 с.
  19. Бадалян Л. «1918 год - истоки монополии власти» / Л. Бадалян / «Знание – сила». – 1989. - №10. - С. 23 – 34.
  20. Баженов С.А., Маликов Н.С. Качество жизни населения: теория и практика (по результатам исследования качества жизни населения г.Белгорода) / С.А. Баженов, Н.С. Маликов // Уровень жизни населения регионов России, 2002. – №10. – С.10-53.
  21. Бажин И.И. Исследование систем управления: Компакт-учебник / И.И. Бажин. – Харьков: Консум, 2004. – 336 с.
  22. Баймуратов М. Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми / М. Баймуратов // Муніципальний рух: новий етап розвитку: Матеріали VІІ Всеукраїнських муніципальних слухань. - Київ, 2002. – С. 368-370.
  23. Баймуратов М.О., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине: [монографія] / М.О. Баймуратов, В.А. Григорьев. – Одесса: Юридическая литература, 2003. – 248 с.
  24. Бакуменко В.Д. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень: дис. на здобуття наук. ступеня д. держ. упр.: 25.00.01 «Теорія та історія державного управління / Бакуменко В.Д.; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України - К.: 2001. – 451 с.
  25. Бакуменко В. Методологічний підхід до аналізу розвитку соціальних систем з позицій дослідження сфери їх впливу / В. Бакуменко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць УАДУ при ПУ Од.філ.- Вип.11-Одеса: Астропринт,1999. -С.72-81.
  26. Бакуменко В. Системно-ситуаційне зображення процесів управління в соціальних системах / В. Бакуменко // Вісник УАДУ. -1999. - №3 - С. 312 - 324.
  27. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник [Електронний ресурс] / В.С. Барулин В.С. - Режим доступу: http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/Bar/05.php
  28. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: [монографія] / О.В. Батанов / За заг. ред. В.Ф. Погорілка. - К.:Концерн “Видавничий дім “ІнЮре”, 2003. – 356 с.
  29. Безверхнюк Т.М. Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади: [монографія] / Т.М. Безверхнюк. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 320 с.
  30. Беляев М.И. Миология, 1999-2001 г. [Електронний ресурс] /
  М.И. Беляев - Режим доступу - http://milogiya2007.ru
  31. Берталанфи Л. Фон. Общая теория систем - обзор проблем и результатов / Л. Фон. Берталанфи // Системные исследования. - М.: Наука, 1969. - С.30-54.
  32. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. /
  П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний / – К: Атіка, 2000.– 304 с.
  33. Бобровська О.Ю. Удосконалення системи оцінки розвитку міст і районів як фактор підвищення ефективності управління /О.Ю. Бобровська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005.- №3(46) – С. 64-69.
  34. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука / А.А. Богданов / В 2-х книгах., Кн.1.- М.: Экономика, 1989. – 304 с.
  35. Бурега В.В., Гаврилов Н.И. Философские основы менеджмента: Монография. – Донецк:ДонГАУ, 2002. – 184 с.
  36. Боклет Р. Комунальні рівні в Баварії: комунальний устрій та вибори / Р. Боклет // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. – 1994. – Вип.4(9). – С.74-80.
  37. Бурков В.И., Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем / В.И. Бурков, В.В. Кондратьев. - М.: Наука, 1981. - 384с.
  38. Буряченко А.Є. Підходи до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості [Електронний ресурс]: Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. молод. учених та аспірантів / А.Є. Буряченко, К.:- Вип.22 - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum /Etp/2009_22/Buryachenko.pdf
  39. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 р. №2542-ІІІ [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=2542-14
  40. Васильєв А.А. Муниципальное управление: Конспект лекций. 3-е издание., перераб. и доп. / А.А. Васильєв – Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2003. – 388 с.
  41. Вовна Н.І. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Н.І. Вовна; Терноп. держ. екон. ун-т. - Т.,2006. - 21 с. - Режим доступу - http://www.nbuv. gov.ua/ard/2006/06vnifrz.zip
  42. Воротін В.Є. Нова якість регіональної економіки як об’єкта державного управління в Україні / В.Є. Воротін // Стратегічні пріоритети, 2007. - №1 (2). - С. 150-158.
  43. Гвишиани Д.М. Материалистическая диалектика - философская основа системных исследований /Д.М. Гвишиани // Системные исследова-ния: Методологические проблемы. - М.: Наука, 1979. - С. 7-28.
  44. Глазунова Н.И. Державне і муніципальне (адміністративне) керування: підручник / Н.И. Глазунова - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 205 с.
  45. Гоббс Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // Избр. произв.: в 2 т., Т.2—М.: Мысль, 1964. - С.244.
  46. Государственное и политическое управление. Учебник в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В. Сморгунова – М.:Росс.полит.энциклопедия, 2006. – с224 - 265
  47. Гобозов И.А. Социальная философия как форма знания и познания. Предмет социальной философии [Электронный ресурс] / И.А. Гобозов. – Режим доступа - http://society.polbu.ru/gobozov_socialphilo/ ch02_all.html
  48. Говоренкова Т., Жуков А., Савин Д., Чуев А. И возвращается ветер на круги своя… / Т. Говоренкова, А. Жуков, Д.Савин, А.Чуев // Муниципальная власть. - 2004.- №3. - С. 96-103.
  49. Губерная Г.К. Социально-экономические ассиметрии как проблема совершенствования государственной региональной политики /
  Г.К. Губерная // Вісн. Економічної науки України. – 2005. - №1. – С. 30-36
  50. Голікова Т. Інституалізація української територіальної громади як носія корпоративних інтерсесів / Т. Голікова // Економіка України. - 2002. - №12. - С. 43-50
  51. Грицюк А. Як розкрити потенціал місцевого самоврядування /
  А. Грицюк // Електронне видання «Незалежна громадсько-політична газета»,“ Волинь”. – 2008. - №875 [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.volyn. com.ua/?rub=3&article=0&arch=875
  52. Гук А. Створення дієздатної територіальної громади: шлях від окремого експерименту в Ірпінському регіоні до загальнодержавних реформ / А.Гук // Вісник УАДУ. -2002. - №2.- С.201 - 208.
  53. Гумплович Л. Основы социологии / Пер с нем., М.: «Либроком», 2009. - 368 с.
  54. Гукалова І.В. Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження: автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Гукалова; НАН України, Інститут географії. - К., 2008. - 20 с. Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/ard/ 2008/08givsgd.zip
  55. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). /
  3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. – К.: 1998. - 432 с.
  56. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2002р. №293. [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://mlsp.kmu.gov.ua/ labour/document/ 38243/Класификатор.doc
  57. Децентрализация: эксперименты и реформы / Под ред. Тамаша М. Хорвата. Программа реформирования местного самоуправления и коммунального хозяйства. Институт открытого общества – Будапешт, май 2000 г. - 484 с.
  58. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Л.І. Дідківська / 6-те вид., випр. і доп., Вид-во “Знання”,2007р. - 214 с. - Режим доступу - http://www.library.if.ua/book/ 72/5287.html
  59. Дністрянський М. Перспективи вдосконалення територіального політико-адміністративного устрою України / М.Дністрянський // Регіональна економіка. – 1997. – №2 - С.43-53
  60. Добреньков В. И., Кравченко А. И. История зарубежной социологии. [Електронний ресурс] / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко (Серия: Классический университетский учебник) - М.: ИНФРА-М, 2004- - Режим доступу - http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---001ucheb--00-0-0-prompt-10---4------0-0l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&cl= CL1&d=HASH6ee255eeed9afd5f2bcf59.1.fc
  61. Долечек В. Адміністративна реформа: поліпшення якості і підвищення ефективності державних послуг населенню / В. Долечек// Вісник Національної академії державного управління, 2004.- №1– С.217-224.
  62. Долішній М.І., Злупко С.М., Вовканич С.Й. Регіональна політика і механізми її реалізації / М.І. Долішній, С.М.Злупко, С.Й. Вовканич //
  За заг. ред. М.І. Долішнього. – К., “Наукова думка”, 2004 р. – С.407- 410.
  63. Домбровський О. Про економічне прискорення та соціальне навантаження, потребу в іншій системі виборів та перспективу об’єднання Подільського краю [Електронний ресурс] / О. Домбровський // Україна молода, 2008. - №34 - Режим доступу – http://www.umoloda.kiev.ua/ number/1108/219/39604/
  64. Дослідження якості життя населення в Україні / І.Б. Швець, Є.В. Шаталова, В.В. Коновальчик // Научные труды ДонНТУ, Сер. економ. – Вип.75. – 2004. – С. 5-9.
  65. Дробот І. О. Теоретико-методологічні засади гарантування місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. на здобуття ступеня д. держ. упр.: спец. 25.00.04. - місцеве самоврядування / І. Дробот - К., 2010. – 36с.
  66. Дробот І., Стаднюк В. Проблеми становлення та діяльності сільських органів місцевого самоврядування [Текст] / І. Дробот, В. Стаднюк // Актуальні проблеми державного управління, ОРІДУ, Вип.4. - 2000.-
  С.319-326.
  67. Дробот І., Шуляр І. Сутнісні ознаки самодостатньої територіальної громади в умовах сталого розвитку суспільства: понятійно-термінологічний аспект / І. Дробот, І. Шуляр // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ НАДУ, 2009.- №1(37) -
  С.144-149.
  68. Дробот І.О. Теоретико-методологічні засади гарантування місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра держ. упр: спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Дробот І.О., Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. – К., 2010. – 36 с.
  69. Дроздовська О.С. Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.С. Дроздовська; Н.-д.фінанс. ін-т при М-ві фінансів України. – К., 2005. - 19 с. - Режим доступу - http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05dosyfu.zip
  70. Дроздовська О.С. Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. С. Дроздовська – К., 2005. – 20 с.
  71. Дроздовська О.С. Бюджетний устрій України у контексті адміністративно-територіальної реформи / О.С. Дроздовська // Наукові праці НДФІ. – 2003. – Вип. 1 (20). – С.32-38
  72. Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический аналіз / И. Г. Дубов // Вопросы психологии. – 1993. – №5. – C. 22-34
  73. Евдокимов В. Б., Старцев Я. Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты / В.Б. Евдокимов, Я. Ю. Старцев. - М.: Спарк, 2001.- 253 с.
  74. Економічна кібернетика. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. / Навч. посібник [Електронний ресурс] - К.: КНЕУ, 2004. - 231 с. – Режим доступу - http://buklib.net/index.php? option=com_jbook &catid=128.
  75. Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект «Таганрог» / Под ред. Н.М. Римашевской. - М.: ИСЭПН, 2001.- 320 с.
  76. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения / В.М.Жеребин, А.Н. Романов.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 592с.
  77. Жовнірчик Я. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Мат-ли наук.-практ. конф. за міжнар. участю. - Київ, 28.05.04 р.: У 2т / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.:Вид-во НАДУ, 2004. - Т.2 - С.85-86.
  78. Жовнірчик Я.Ф. Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Я. Ф. Жовнірчик; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2005. - 20 с.
  79. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Г.Г. Васюков; Рада по вивч. продукт. сил НАН України. - К., 2009.-20с. - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/ 09vggoms.zip.
  80. Заболоцький Б. Економічна самодостатність регіону /
  Б. Заболоцький // Регіональна економіка, 2001.- №1.- С. 40-50
  81. Завалишин А.Ю. Территориальное поведение социально-территориальной общности (на примере региональных общностей России) [Електронний ресурс]: автореф. дис. на соискание учен. степени д.с.н.: 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» / А.Ю. Завалишин; Хабаровская государственная академия экономики и права. – Хабаровск, 2009. - 38с. – Режим доступа - http://vak.ed.gov.ru/common/ img/uploaded/files/vak/announcements/sociol/2009/13-07/ZavalishinAU.doc
  82. Зайченко М. Організаційні механізми врегулювання спільних інтересів територіальних громад агломерованих зон / М. Зайченко // Управління сучасним містом - 2004. - №10-12(16) - С. 236 – 245.
  83. Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ “Про інформацію” [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2657-12
  84. Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР “Про національну програму інформатизації” [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F98-%E2%F0
  85. Закон України від 04.03.2004 р. №1580- ІV «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1580-15
  86. Закон України від 05.04.2001 р. № 2352-III “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області // Відомості Верховної Ради, 2001. - № 29. - С. 138.
  87. Закон України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2017-14
  88. Закон України від 07.12.1990 р. № 533 «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве і регіональне самоврядування» [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon. rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  89. Закон України від 15.07.1997р. №452/97-ВР «Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування» [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=452% 2F97-%E2%F0
  90. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
  91. Закон України від 26.03.1992 р. № 2234 - ХІІ «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», 1992 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  92. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-in/ laws/main.cgi?nreg=2768-14
  93. Заставецька Л.Б. Трансформація системи розселення регіону в умовах удосконалення адміністративно-територіального устрою України (на прикладі Тернопільської області) [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Л.Б. Заставецька; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2008. - 21 с. - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/ 08zlbpto.zip
  94. Зиммель Г. Избранное / Георг Зиммель, Том 2. Созерцание жизни - М.: Юрист, 1996. - 607 с
  95. Звітна доповідь голови Городянської районної ради Верхуші О.І. на дванадцятій сесії районної ради п’ятого скликання 18 квітня 2008 року / Офіційний сайт Городнянської районної ради [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://gorodnya.cg.gov.ua/single_page.php?menu_id= 2573&Name Table=single_page &TypeCod =&DEPAT=39&pm=serenev_menu.
  96. Здравомыслов А.Г. Інтерес А.Г. Здравомыслов // Философский энциклопедический словарь. - М.; 1983. – 284 с.
  97. Іван Куліченко – президент / Дніпроград. Вісник небайдужих громадян 21.02.2009 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.dniprograd.org/ ua/news/politics/2363
  98. Інституціалізація української територіальної громади як носія корпоративних інтересів /Т. Голікова // Економіка України - 2002. - №12. –
  С. 43- 50.
  99. Інтерв’ю з депутатом Херсонської обласної ради Тамарою Федько / Херсонська обласна рада [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://www.oblrada.ks.ua/index.php?id=10248
  100. Інформатизація управління соціальними системами: Орг.-правові питання теорії і практики: Навч. посіб. / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк та ін. / За заг. ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного. – К.: МАУП, 2003 – 336с.
  101. Інформація Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України по результатам Всеукраїнських муніципальних слухань „Реформа публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи в Україні”, 30 березня 2009.р., Київ / [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://www.municipal.gov.ua/ news/1400
  102. Истон Д. Категории системного анализа политики / Д. Істон / Пер. с англ. К. А. Зубова // Антология мировой политической мысли. - М., 1997. Т. П. - С. 630–642
  103. Йене Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента / Т. Йене // Проблемы теории и практики управления, 1999. - № 2. – С. 83-87.
  104. Каган М.С. Синергетика и культурология / М.С. Каган / Синергетика и методы науки. СПб., 1998. - С. 201-219
  105. Казиев В.М. Введение в анализ, сиснтез и моделирование систем. [Електронний ресурс] - Бином. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий. – ИНТУИТ.Ру, 2006 - Режим доступу - http://www.intuit.ru/department/ expert/intsys/1/
  106. Калачева І.В. Методологічні засади формування соціальної статистики та її використання в управлінні [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню д.е.н.: 08.00.10 «Статистика» / І. В. Калачева – К., 2007.- 30 с. – Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/ 07kivsvu.zip
  107. Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування / І.В. Калачова // Статистика України, 2001. - №4 - с.24.
  108. Камінська М. Фінансова основа територіальних громад (комун) у Франції [Текст] / М. Камінська / Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства: Матеріали щорічної наук.-практ. конф., 22.01.2002 р., Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. - С. 237 - 245
  109. Кампо В. Дві системи місцевої влади: взаємодія, а не протистояння / В. Кампо // Місцеве самоврядування. – 1998. - №1-2.- С. 37
  110. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Збалансованість фінансової системи території як один з чинників сталого розвитку / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко // Фінанси України. – 2005. - №12. – С. 80-88
  111. Карпінський Ю. О. Аналіз існуючого стану адміністративно-територіального устрою України / Ю.О. Карпінський // Реформа для людини: Збірник матеріалів про шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. - К.: Геопринт, 2005.- С. 57-75
  112. Квасній М.М. Стан та динаміка економічної системи: моделі та концепції / М.М. Квасній // Регіональна економіка - 2003. - №1. - С. 245-252.
  113. Керецман В.Ю. До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку / В.Ю. Керецман // Статистика України. - 2004. - №2. - С. 34-36
  114. Кірочко С.Б. Діяльність місцевих рад щодо задоволення соціальних потреб громадян / С.Б. Кірочко // Механізми функціонування місцевих органів влади та управління: Збірник наукових праць. - №2 (20). – У 2-х ч., Ч.1. – С.148-150
  115. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / І.Б. Коліушко. - К., 2002. - 260 с.
  116. Коліушко І.Б. До конституційного закріплення територіального устрою / І.Б. Коліушко // Актуальні проблеми управління територіями в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 листопада 1992р.) – К., 1992. – С. 241.
  117. Кольцова Д.В. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місцеве самоврядування» /
  Д.В. Кольцова; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. - 20 с.
  118. Конституции государств Европы: В 3 т.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины