Гужавіна Іна Василівна. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства : Гужавина Инна Васильевна. Методы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Гужавіна Іна Василівна. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
 • Альтернативное название:
 • Гужавина Инна Васильевна. Методы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Приазовський держ. технічний ун-т. - Маріуполь
 • Год защиты:
 • 2006
 • Краткое описание:
 • Гужавіна Іна Василівна. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Приазовський держ. технічний ун-т. - Маріуполь, 2006
  Анотація до роботи:
  Гужавіна І.В. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Рукопис.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами. Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, Маріуполь, 2005.
  У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну проблему вдосконалення управління фінансово-господарською діяльністю машинобудівних підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
  На основі запропонованої концепції удосконалено балансову модель фінансової стійкості підприємства, а також запропоновано підхід до розрахунку узагальнюючого показника рівня фінансового стану підприємства, заснований на моделюванні кількісної і якісної оцінки зміни фінансового становища підприємства за певний проміжок часу, що дає можливість оцінювати фінансовий стан як у статиці, так і в динаміці.
  Запропоновано методи розрахунку фінансових показників на плановий період із застосуванням стохастичної однопродуктової моделі, розроблено модель оптимального розподілу фінансових ресурсів підприємства в плановому періоді. На основі модифікації існуючих методів розроблено економіко-математичну модель скорочення дебіторської заборгованості, метою якої є оптимізація поточної оцінки чистих грошових потоків відповідно до прийнятого фінансового рішення.
  Розроблена в роботі модель оптимізації розподілу фінансових ресурсів в умовах запропонованої реструктуризації забезпечує певну збалансованість використання засобів на розвиток виробництва щодо досягнення конкурентоспроможності продукції, що випускається.
  У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження зроблено теоретичне узагальнення і запропоновано нове рішення актуальних науково-методичних питань управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. Основні наукові результати полягають у такому.
  1. Проведене дослідження стану та динаміки розвитку економіки України показало, що після затяжної кризи спостерігається процес поступового росту, незважаючи на нестійкість тенденцій стабілізації. Особливо це стосується промислових підприємств, у першу чергу машинобудівної галузі. Основні причини нестійкого стану економічного розвитку підприємств впливають, у першу чергу, на фінансові результати діяльності підприємства, значний обсяг дебіторської заборгованості, недостатність оборотних коштів, низьку рентабельність виробництва.
  2. Аналіз існуючих методів управління фінансово-господарською діяльністю підприємства показав, що вони повною мірою охоплюють існуючі процеси внутрішнього та зовнішнього середовища, не забезпечують одержання необхідної та достовірної інформації для прийняття управлінських рішень щодо регулювання фінансових потоків на підприємстві. Виходячи із цього, можна стверджувати, що сучасний етап розвитку економіки вимагає вдосконалення систем управління фінансовими ресурсами підприємства, які ґрунтуються на економічних методах керівництва, та застосування економіко-математичних методів і нових інформаційних технологій.
  3. У роботі обґрунтовано концепцію вдосконалення управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, в основі якої лежить вирішення таких основних завдань: аналіз і оцінка фінансового становища підприємства; планування фінансової діяльності на підприємстві на основі координації всіх суб’єктів; удосконалення методів управління дебіторською заборгованістю; розробка пропозицій щодо реструктуризації підприємства для поліпшення використання фінансових ресурсів.
  4. У роботі вдосконалено балансову модель фінансової стійкості підприємства, що дозволяє на основі аналізу фінансової діяльності визначити, крім джерел формування засобів, і ступінь стійкості фінансового становища підприємства, що дає можливість вчасно прогнозувати кризовий стан підприємства.
  5. Запропоновано підхід до розрахунку узагальнюючого показника рівня фінансового становища підприємства, заснований на моделюванні кількісної і якісної оцінки зміни фінансового становища підприємства за певний проміжок часу, що дає можливість оцінювати фінансовий стан як у статиці, так і в динаміці.
  6. У роботі запропоновано схему координації фінансово-господарської діяльності, основу якої складає фінансовий план підприємства. Запропоновано методи розрахунку фінансових показників на плановий період із застосуванням стохастичної однопродуктової моделі, реалізація якої дає можливість спрогнозувати обсяг реалізації продукції підприємства і визначити рівень очікуваного прибутку з урахуванням діяльності конкурентів на ринку. Розроблено модель оптимального розподілу фінансових ресурсів підприємства в плановому періоді, спрямовану на організацію їхнього ефективного використання для розвитку виробництва.
  7. На основі модифікації існуючих методів розроблено економіко-математичну модель скорочення дебіторської заборгованості, метою якої є оптимізація поточної оцінки чистих грошових потоків відповідно до прийнятого фінансового рішення. Ця модель дозволяє визначити витрати від прийняття рішення, що в остаточному підсумку спрямовано на підвищення рентабельності діяльності підприємства.
  8. У роботі запропоновано процес реструктуризації підприємств, що ґрунтується на делегуванні певних повноважень знову утвореним підприємствам, на основі створення продуктових центрів, економічно і юридично самостійних у рамках єдиної інтегрованої структури, що є спробою збільшити організаційно-економічний потенціал і гнучкість підприємства в умовах ринку. Загальна стратегія концепції розвитку підвищує цілеспрямовану діяльність організаційних структур, створює передумови для більш повного використання ринкових механізмів і раціонального використання фінансових ресурсів.
  9. Запропонована в роботі модель оптимізації розподілу фінансових ресурсів в умовах проведеної реструктуризації забезпечує певну збалансованість використання засобів на розвиток виробництва щодо досягнення конкурентоспроможності продукції, що випускається.
  10. Практична реалізація розроблених у дисертації методів, рішення яких спрямовано на забезпечення фахівців і керівництва необхідною інформацією для підготовки та прийняття управлінських рішень, показала їхню ефективність для машинобудівних підприємств України.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины