МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ : Методы архитектурного моделирования ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО-транспортного узла

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ
 • Альтернативное название:
 • Методы архитектурного моделирования ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО-транспортного узла
 • Кол-во страниц:
 • 276
 • ВУЗ:
 • ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
  БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

  На правах рукопису


  РЯБОВА Ольга Володимирівна


  УДК 711.7(043.3)  МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
  МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ

  18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата архітектури


  Науковий керівник
  Чемакіна Октябрина
  Володимирівна
  кандидат архітектури, доцент

  Харків 2008
  ЗМІСТ РОБОТИ  стор.
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 4
  ВСТУП


  10  РОЗДІЛ 1. ПЕРВИННІ ЧИННИКИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ  25
  1.1.


  Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду містобудівної організації містобудівних систем  25  1.1.1. Формування громадсько-транспортних вузлів в просторовій системі міста  25  1.1.2. Аналіз існуючого досвіду архітектурно планувальної організації громадсько-транспортних вузлів  29
  1.2.


  Аналіз і класифікація конфліктних ситуацій у планувальній структурі міст Донбасу  39  1.2.1. Аналіз планувальної структури міст Донбасу


  40  1.2.2. Аналіз планувальної організації транспортної схеми міст Донбасу  46  1.2.3. Дослідження конфліктних ситуацій


  53  1.2.4. Визначення схеми конфліктних ситуацій


  63  1.2.5. Визначення ГТВ у містах Донбасу


  63
  1.3.


  Типологія громадсько-транспортних вузлів


  69  1.3.1. Визначення поняття громадсько-транспортного вузла


  69  1.3.2. Класифікація громадсько транспортних сполучень у місто- будівних системах  70  1.3.3. Типологія громадсько-транспортних вузлів


  87  Висновки по першому розділу


  91  РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ  94
  2.1.


  Системне моделювання взаємодії громадсько-транспортних вузлів у містобудівних системах  94  2.1.1. Моделювання міського середовища містобудівних систем Донбасу  94  2.1.2. Дослідження ГТВ з позиції системного підходу


  100
  2.2.


  Моделювання функціональної структури міських громадсько-транспортних вузлів  113
  2.3.


  Моделювання архітектурно-просторової структури міських громадсько-транспортних вузлів  125  2.3.1. Особливості архітектурно- композиційних рішень ГТВ


  125  2.3.2. Просторовий розвиток громадсько-транспортних вузлів


  129
  2.4.


  Моделювання формування і розвитку громадсько-транспортних вузлів  141  Висновки по другому розділу


  147  РОЗДІЛ 3. ЗАСАДИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ  152
  3.1.


  Містобудівна модульна система громадсько-транспортних вузлів


  152  3.1.1. Особливості архітектурно-планувальної структури ГТВ


  152  3.1.2. Формування містобудівної модульної системи ГТВ


  159
  3.2.


  Багаторівнева функціонально-планувальна організація громадсько-транспортних вузлів  162
  3.3.


  Методичні рекомендації з архітектурно-планувальної організації громадсько-транспортних вузлів  173  3.3.1. Архітектурне моделювання міських ГТВ


  173  3.3.2. Методи архітектурного моделювання ГТВ


  177  3.3.3. Методичні рекомендації з архітектурно планувальної організації громадсько-транспортних вузлів  182  Висновки по третьому розділу


  190  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


  192  ДОДАТКИ


  196  СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


  260
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  Аналіз


  - це метод дослідження, що полягає в тім, що предмет вивчення думкою або практично розчленовується на складені елементи (частини об'єкта, або його ознаки, властивості, відносини), і кожна з частин досліджується окремо.
  Аналіз, від греч. analysis - розкладання.
  Каркас


  - виділяє міські простори за інтенсивністю їхнього освоєння і зручності транспортного доступу, безвідносно до типу функціонального використання території. В узагальненому виді він фіксує геометрію плану і тим самим визначає тенденції подальшого територіального розвитку міста.
  Функціональне зонування і диференціація території за інтенсивністю її освоєння (виділення структурного каркасу) є двома моделями міського планування, що доповнюють одна одну [220, с.63]
  Ландшафт антропогенний


  - це ландшафт, створений людиною в процесі її діяльності. Антропогенні ландшафти формуються під впливом діяльності людини, а їхні компоненти є цілком або частково антропогенними, хоча і похідними від природних компонентів. Характер і стан компонентів антропогенного ландшафту визначають: видом і технологією діяльності людини. Відповідно виділяють такі види антропогенних ландшафтів, як сільськогосподарський, промисловий, сельбищний, рекреаційний, лісогосподарський, водогосподарчий.
  Ландшафт міський


  - комплекс перетвореного природного ландшафту і нового штучного середовища, створеного людиною, комплекс складаєть­ся з житлової і промислової забудови, доріг, площ, міської системи озе­ленення, природного рельєфу і ін.
  Моделі опису містобудівних об'єктів


  - мають універсальність, придатні одночасно для характеристики самих містобудівних об'єктів - матеріально-просторових систем, що включають антропогенні і природні компоненти, а також функціональних процесів, здійснюваних у містобудівному середовищі. У теорії містобудування використовуються дві моделі: територіально-системна і типологічна [220, с.158].
  У типологічних моделях досліджується взаємодія між компонентами вихідного природно-антропогенного ландшафту, створюваних містобудівних систем, і здійснюваними в них функціональними процесами - вертикальні зв'язки [220, с.158].
  У територіально-системних моделях досліджують у межах розглянутої містобудівної системи територіальні взаємодії її елементів ( систем більш низького рангу) - горизонтальні зв'язки [220, с.158].
  Відповідно до названих моделей для опису містобудівних об'єктів і їхніх елементів використовується система властивостей. Стосовно до типологічних моделей - це властивості, що відбивають якісні (натуральні) і кількісні (ціннісні) характеристики елементів. До якісних характеристик елементів відносяться: види містобудівного і господарського освоєння території, міські функції, типи забудови і т.д. До кількісних - інтенсивність освоєння території, щільність забудови, обсяги капіталовкладень при освоєнні територій. У територіально-системних моделях використовують властивості територіального зв'язку і збалансованості елементів, що визначають ступінь цілісності розглянутого об'єкта. Ці моделі безпосередньо зв'язані з визначенням ієрархії об'єктів [220, с.158-159].
  Модель


  - від лат. Modus, Modules (спосіб, міра, образ).
  Первісне значення зв'язане з будівельним мистецтвом. (Модуль у Витрувія -12dколони).
  У XVІ в.- італійське слово modello, що означає «зразок, прообраз», запозичається іншими мовами. Так виникає російське слово «модель». У науковому змісті під «моделлю» розуміють думкою або практично створену структуру, що відтворює частину дійсності в спрощеній (схематизованій або ідеалізованої) формі.
  Модель - процес дослідження міста.
  Модель - об'єкт дослідження і проектування міста.
  Модель - «образ» сприйняття міста.
  Мети моделювання: відображення спільності, типових рис; пошук неповторності, специфічних умов і процесів міста.
  Два види моделей в архітектурному проектуванні: діючі або матеріальні (зміни просторової шкали); уявлювані або ідеальні (наукова абстракція, оскільки процес спрощення (неодмінна умова моделювання) означає відволікання від несуттєвих сторін моделюємого явища).
  Моделювання


  - як метод дослідження: створення змістовної теорії, гіпотези, передумови; інтерпретація змісту у виді формальної схеми, системи (креслення, схема, логічне вирахування, математична залежність) - формалізація змістовної передумови; розробка або застосування методу, за допомогою якого можна було б намітити шляхи рішення окремих задач.
  Моделювання


  - прийом, спосіб шляху пізнання, заснований на переносі знання, витягнутого з побудови й аналізу моделей на об'єкт дослідження.
  Процес дослідження - знання про побудову моделей.
  Предмет дослідження - аналіз моделі і перенос нового знання на об'єкт.
  Для містобудування моделювання - найдійовіша форма експериментування.
  Середовище
  міське


  - сукупність матеріально - предметної основи міста, яка в самому загальному виді являє собою єдність містобудівної діяльності і природного комплексу, що складається в їхній нерозривній взаємодії [183, с.3].
  Синтез


  - це метод дослідження, що дозволяє здійснювати з'єднання елементів (частин) об'єкта, розчленованого в процесі аналізу, установлювати зв'язки між ними і пізнавати об'єкти дослідження як єдине ціле.
  При вивченні конкретного об'єкта дослідження, як правило аналіз і синтез використовуються одночасно, оскільки вони взаємозалежні. Основною формою такого зв'язку є класифікація. При створенні класифікацій предмети, що складають визначену сукупність, розділяються на класи і групи за наявністю властивостей і характерних ознак, що їх поєднують.
  Синтез, від греч. siynthesis - з'єднання.
  Система


  -  це безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, що утворюють визначену єдність  Система  - це композиція елементів, зв'язків і відношень, яка дозволяє розглядати їх як певну цілісність в оточуючому сере­довищі.

  Система містобудівна


  може бути визначена як сукупність просторово організованих і взаємозалежних матеріальних елементів - технічно освоєних територій, будинків і споруджень, доріг і інженерних комунікацій, разом із природними компонентами формуючих середовище громадської життєдіяльності на різних територіальних рівнях [220, с.14].
  Містобудівна система постійно розвивається, змінюючись у відповідності з потребами суспільства, відповідно до розвитку її соціальних функцій [220, с.14].
  Система містобудівна


  - це складна динамічна система, що є композицією населених місць, їх зв'язків і відношень у багатомірному при­родному та соціально-економічному просторі [35].
  Системний
  підхід


  - це загальнонаукова методологія, при якій об'єкти, процеси і явища розглядаються як системи [35].
  Структура ієрархічна


  - фундаментальна класифікаційна ознака - одна з основних у теорії систем. Ієрархічна побудова системи зв'язана з її складною просторовою організацією, заснованою на центральних функ­ціях керування, при яких виділяються територіальні системи, будучи цілісними об'єктами, у той же час є частиною більш великих.
  Структура онтологічної (сутнісної) моделі містобудівних систем


  може бути визначена як система зв'язків між об'єктами, що концентрують територіально-просторовий і функціональний зміст міського середовища.


  Підземний


  - що знаходиться під поверхнею землі [119, с.433] (нижче рівня денної поверхні).
  Підземний простір


  - сукупність просторово організованих і функціонально взаємозалежних підземних матеріальних елементів - будинків і споруджень, доріг і інженерних комунікацій, технічно освоєних територій, разом з поверхневим плануванням, забудовою і з природними компонентами формуючих середовище громадської життєдіяльності.
  Підземне спорудження


  - об'єкт визначеного виду і призначення [119, с.610].

  Простір


  - об'єктивна реальність, форма існування матерії, що характеризується довжиною й обсягом [119, с.507].
  ВСТУП

  Сучасний розвиток містобудування ставить містобудівну систему Донбасу перед найгострішою проблемою використання територіальних ресурсів [89, 146, 169, 200, 221].
  Актуальність дослідження механізму формування і розвитку громадсько-транспортних вузлів у містобудівних системах Донбасу обумовлена пріоритетними державними завданнями щодо створення повноцінного життєвого середовища і визначається трьома положеннями:
  - існуючою проблемою урбанізації і генетичними, соціально-економічними і морфологічними особливостями формування містобудівної системи Донбасу;
  - станом дослідження проблеми та її наукової обґрунтованості в сучасних соціально-економічних умовах;
  - необхідністю інтенсифікації використання міських територіальних ресурсів і напрямами реабілітації порушеного міського середовища містобудівних систем Донбасу.
  Протягом останніх десятиліть у Донецьком вуглевидобувному районі екстенсивний характер містобудування й агломерування визначив хаотичні і малорегламентовані процеси урахування впливу соціальних, економічних, транспортних та інших факторів у формуванні архітектурних і функціональних складових міського середовища. Сформована у Донбасі протягом багатьох років мережа культурно-побутового і транспортного обслуговування в даний час перестала відповідати прогресивному функціональному зонуванню міської забудови і сучасним завданням організації транспортних підсистем міст [5, 80, 107, 114, 130, 136, 140, 191].
  Агломераціями вважаються: Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, групи: Шахтарськ, Торез, Сніжне; Красноармійськ, Димитров; Слов'янськ, Дружківка й ін [80, 94, 95, 130, 183].
  В умовах сучасного функціонування системи розселення кожний з населених пунктів Донбасу розглядається у їх системній взаємодії з містами агломерацій, а система громадського обслуговування - в ієрархічному співвідношенні населених пунктів на основі інтенсивного використання міських, позаміських і міжселенних транспортних систем.
  В умовах сучасного містобудування кожний з населених пунктів не може розглядатися поза зв'язком з містами агломерацій. Відповідно до цього система громадського обслуговування міста повинна проектуватися виходячи з необхідності обслуговування також жителів інших населених пунктів (міжміське культурно-побутове обслуговування), що доставляються в межі даного міста міжміським транспортом. Обслуговування іномісцевих на території міста доцільно здійснювати відповідно до мети позаміських поїздок більшості [140, с.1-2].
  Проблема обслуговування населення громадським пасажирським транспортом в умовах інтенсивного розвитку пасажирських перевезень здобуває велике соціальне значення [90, 92, 96, 140].
  Система ж громадського обслуговування населення [49, 141, 177, 198] не може бути комплексною, якщо вона не містить у собі елементи транспортного обслуговування (усередині і позаміського) [140, с.2].
  При вирішенні містобудівних задач, що виникають у реальному проектуванні архітектурних об’єктів, виникає потреба взаємопогодження функціонально-планувальної організації пішохідних і транспортних шляхів руху, комплексного освоєння наземного і підземного простору міст Донбасу [2, 24, 28, 123].
  Тому проблема впорядкування обслуговування населення громадським транспортом в умовах інтенсивного розвитку пасажирських перевезень здобуває велике практичне, народногосподарське і соціальне значення, а моделювання архітектурної організації основи транспортних підсистем містобудівних систем Донбасу - громадсько-транспортних вузлів (ГТВ) - визначається наступним:
  1) станом транспортної інфраструктури, а саме міст Донбасу, що характеризується хаотичним накладанням міських і міжміських функцій, недоліками функціональної організації транспортних перетинань і розв’язок;
  2) зосередженням громадських функцій торговельних, культурних, адміністративних та інших у місцях транспортних перетинань;
  3) сучасними вимогами до архітектурно-планувальної організації містобудівних утворень.
  Автором проведені дослідження, що підтверджують актуальність теми:
  1) аналіз сучасних наукових досліджень в сфері містобудівної організації транспортних сполучень у містобудівних системах;
  2) наявністю на транспортній системі Донбасу великої кількості (більше 500) транспортних перетинань з насиченістю громадськими функціями;
  3) результатами натурних досліджень, що демонструють недостатню функціонально-планувальну організацію таких перетинань.
  Щільність таких перетинань на території області визначає необхідність розробки типології перетинань.
  Дослідження проводилося на основі праць загальнонаукового характеру відомих науковців: В.А. Абизова, Ю.М. Білоконя, Х.А. Бенаї, В.М. Вадимова, М.М. Габреля, І.В. Древаль, М.М. Дьоміна, В.І. Єжова, В.Й. Кравця, Н.Я. Крижановської, М.Я. Ксеневича, В.Й. Ліхолат, Б.Г. Лєкаря, В.Н. Ляха, В.П. Мироненка, В.А. Ніколаєнко, А.В. Скороходової, Т.В. Таболіної, В.О. Тімохіна, О.О. Фоменко, А.Т. Халеда, О.В. Чемакіної, О.В. Шило, С.О. Шубович, В.А. Щурової.
  Основними для дослідження стали наукові роботи, у яких розглядались різні аспекти проблеми формування міського середовища: із загальнотеоретичних питань формування містобудівних систем: Ю.П. Бочарова, В.В. Владимірова, М.М. Дьоміна, В.А. Лаврова, А.М. Мамедова, Г.І. Лаврика, А.П. Осітнянко, І.М. Смоляра, Г.І. Фільварова, І.О. Фоміна, Ю.М. Шкодовського, З.М. Яргіної та ін. [11, 20, 32, 33, 34, 50, 53, 57, 87, 101, 110, 202, 209, 218, 219]; з питань розвитку системного підходу в містобудуванні: Л.М. Авдотьїна, М.М. Дьоміна, Г.А. Заблоцького, А.В. Кочеткова, Г.І. Лаврика, В.Н. Плінера, Г.В. Рожкова, Т.В. Таболіної, І.О. Фоміна, О.В. Чемакіної, Д.Н. Яблонського та ін. [32, 56, 57, 58, 72, 74, 99, 100, 129, 135, 145, 173, 183, 184, 185, 209]; з питань розвитку загальної теорії систем: М.Месаровича, А.Рапорта, Я.Такахара та ін. [38, 113, 116, 129, 139, 168, 207]. Питання з моделювання територіальних систем розглядались в роботах В.Д. Земськова, В.А. Ліхваря, Є.С. Олейнікова, Б.В. Павлішина, Н.Ф. Тимчука та ін. [115, 126, 189]; теоретичні питання з моделювання освітлені в роботах В.А. Венікова, Г.В. Венікова, А.А. Високовського, Ю.Г. Маркова, Л.І. Павлової та ін. [25, 29, 30, 144].
  Дослідження спирається на досвід наукових розробок в області архітектури транспортних споруджень і вузлів: Н.В. Баранова, М.Г. Бархіна, Н.В. Білоусова, Ю.П. Бочарова, А.О. Кудрявцева, В.А. Лаврова, Б.Г. Лікаря, Н.Н. Улласа, В.А. Шкварикова [16, 34, 44, 45, 83, 93, 103]; інженерно-транспортні проблеми містобудування освітлені в роботах: І.В. Бордукова, О.К. Кудрявцева, Ю.С. Ланцберга, В.М. Предтеченського, А.А. Полякова, А.В. Сігаєва, Ю.А. Ставничого, А.В. Страментова, М.С. Фішельсона, В.П. Ходатаєва, В.А. Черепанова, А.М. Якшина та ін. [6, 96, 117, 170, 172, 178, 210]. В роботі використано загальнонаукові положення і окремі висновки, що викладені в роботах, присвячених всьому комплексу громадсько-транспортних опорних споруджень Г.Є. Голубєва «Багаторівневі транспортні вузли», «Підземна урбаністика», О.Е. Гутнова «Майбутнє міста», А.А. Сегедінова «Проблеми економіки розвитку інфраструктури міст», В.В. Товбича «Принципи формування поліфункціональних громадсько-транспортних комплексів», І.А. Урбаха «Багатоярусні громадсько-торгові центри» та ін. [12, 42, 44, 45, 52, 82, 84, 85, 104, 106, 118, 138, 146, 154, 169, 174, 178, 197, 222].
  Порівняно велике число опублікованих робіт присвячено вокзалам. Серед них слід зазначити відомі праці Г.М. Андженіні, Е.В. Васильєва, Г.Є. Голубєва, І.В. Дре
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  1. Спираючись на системний підхід до вивчення містобудівних об’єктів, розроблений Г.І.Лавриком, автор пропонує розглядати громадсько-транспортні вузли як системний компонент міського середовища, в якості основних елементів (розробленої О.В.Чемакіной структурно-логічної моделі дослідження), якого розглядаються антропогенні, природні, техногенні та соціально-демографічні компоненти (підсистеми).
  2. Робота базується на системному підході до вивчення і аналізу транспортного обслуговування містобудівних систем. Розроблено метод виявлення конфліктних ситуацій як територіальне накладання громадських і транспортних функцій у архітектурно-планувальній організації містобудівних систем. Виявлення конфліктних ситуацій у планувальній структурі міст Донбасу проведено поетапно з використання результатів: аналізу планувальної структури міст Донбасу; аналізу планувальної організації транспортної схеми міст Донбасу; дослідження конфліктних ситуацій. На основі виявлення конфліктних ситуацій розроблена методика класифікації громадсько-транспортних сполучень. Удосконалено визначення поняття громадсько-транспортного вузла”; типологію громадсько-транспортних вузлів.
  3. Розкрито та проаналізовано взаємозв’язки громадсько-транспортних вузлів із системними компонентами міського середовища. У результаті проведеного аналізу взаємодії ГТВ на території міст Донбасу отримано форми їх концентрації: групова, лінійна, точкова (в залежності від величині міста, типу його планувальної структури); в архітектурно-планувальній структурі міст Донбасу: групова, лінійна, точкова, лінійно-точкова (в залежності від величини міста, типу планувальної структури). У результаті проведеного аналізу розміщення ГТВ в архітектурно-планувальній структурі міст Донбасу отримані наступні результати: у центральній зоні переважно розміщаються середні ГТВ; у серединній зоні крупнішого, крупних, великих, середніх міст розміщаються середні і малі ГТВ; малих міст - середні ГТВ. На периферії крупнішого, крупних міст розміщаються малі ГТВ; великих і середніх міст - середні ГТВ; малих міст - середні і малі ГТВ.
  4. На основі системних принципів розроблено моделі функціональної і архітектурно-просторової структури ГТВ міст Донбасу, їх ієрархічну структуру.
  5. Спираючись на дослідження А.І.Урбаха установлено, що вибір прийому композиції ГТВ залежить від наступних факторів: характеру взаємного розташування пересічних у вузлі магістральних вулиць (перетинання, примикання); взаємного розміщення пішохідних і транспортних шляхів руху; потужності об’єктів громадського обслуговування, припустимого видалення об'єктів обслуговування від транспортних вузлів; типу включення ГТВ в міську забудову, рельєфу ділянки і т.п. У залежності від зазначених факторів знайшли застосування наступні прийоми композиційних рішень ГТВ: компактні, протяжні, змішані. Для кожної архітектурно-просторової композиційної схеми ГТВ виявлено загальні способи формування забудови міських ГТВ. Для середніх і малих ГТВ з протяжною і змішаною архітектурно-просторовою композиційною схемою застосування ритмо-метричних засобів. Для середніх і малих ГТВ з компактною архітектурно-просторовою композиційною схемою також характерним є застосування таких основоположних принципів архітектурного формотворення, як ритм і метр з використанням акцентних елементів.
  6. Розроблено структурно-логічну модель формування, функціонування і розвитку ГТВ на основі результатів дослідження факторів архітектурного моделювання ГТВ, їх групування і аналізу взаємного впливу груп. У процесі життєдіяльності ГТВ можна виділити три основних стадії: виникнення, формування, експлуатації.
  7. Установлено (на прикладі міст Донбасу), що характер розвитку ГТВ по горизонталі (концентричний, лінійний полосовий, лінійний сітьовий, спіральний) та по вертикалі залежить від типу включення ГТВ в міську забудову (чотирьохстороннє, трьохстороннє, трьохстороннє неповне, двостороннє кутове, двостороннє кутове неповне); типу планувальної структури ГТВ (статична, напівгнучка, гнучка). У результаті дії системних принципів при зміні класу транспортного вузла змінюється тип ГТВ.
  8. Розходження між типами ГТВ в частині функціонально-планувальної структури обумовлюють різні прийоми архітектурно-планувальної організації, виявлено типи архітектурно-планувальної структури для середніх і малих громадсько-транспортних вузлів: статична, напівгнучка, гнучка. Статична архітектурно-планувальна структура характерна для середніх і малих ГТВ з компактною архітектурно-просторовою композиційною схемою. Напівгнучка планувальна структура характерна для середніх ГТВ з компактною і змішаною архітектурно-просторовою композиційною схемою. Гнучка планувальна структура характерна для середніх і малих ГТВ з протяжною архітектурно-просторовою композиційною схемою. Найбільш прогресивною і раціональною з точки зору відповідності динамічного і гармонічного розвитку ГТВ є гнучка планувальна організація ГТВ.
  9. Основними факторами при архітектурному моделюванні міських ГТВ є угруповання об'єктів громадського обслуговування і транспортних об’єктів, функціональне зонування території. Спираючись на дослідження А.І.Урбаха, ЦНІІЕП ім.Мезенцева, об’єкти громадського обслуговування на території ГТВ необхідно поєднувати в групи на основі їхньої функціональної спільності, взаємозв'язку з транспортом і т.п. Територія сучасних ГТВ повинна складатися з трьох основних планувальних зон: пішохідної, транспортно-господарської, забудови.
  10. Виявлено типи архітектурно-планувальній організації громадсько-транспортних вузлів, визначено їх основні характеристики. Розроблено метод
  архітектурного моделювання ГТВ. Архітектурне моделювання ГТВ проведено поетапно. Установлені три основні етапи: І виявлення громадсько-транспортних вузлів; ІІ параметризація; ІІІ моделювання. Запропоновано методичні рекомендації з архітектурно-планувальної організації ГТВ.

  11. Результати дослідження можуть бути використані при розробці: на основі генпланів розміщення і будівництва ГТВ, проектів розміщення і будівництва суспільних житлових та промислових об’єктів; для розробки методичних основ містобудівної регламентуючої документації; у проведенні подальших досліджень містобудівної системи, що включає ГТВ як підсистему; у вивченні проблем формування і розвитку ГТВ; у навчальному процесі.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авксентьев В.А. Архитектурная пропорция К.: Будивельник, 1986.-96 с.
  2. Автомобилизация и проблемы градостроительства. В помощь проектировщикуградостроителю.- К.: Будiвельник, 1975.-108 с.
  3. Араухо И. Архитектурная композиция .-М.: Высшая школа, 1982.-208 с.
  4. Арихейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.
  5. Атлас автомобильных дорог и карта-схемы областных центров Украины. Издание второе. Донецк: ЗАО Институт передовых технологий, (карт материалы) 2002. 51 с.
  6. Баранік Я.Ю. Оптимізація вибора варіантів перетинань міських вулиць і доріг //Містобудування та територіальне планування. - К.: КНУБА, 1999.-Вип. 3.- с.102-115
  7. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М.: Изобразительное искусство, 1983.-384 с.
  8. Бархин М.Г. Архитектура и человек: Проблемы градостроительства будущего. М.: Наука, 1979. 236 с.
  9. Батырев В.М. Архитектура новых железнодорожных и объединенных вокзалов // Архитектура СССР. 1982. - № 2.
  10.Бенем Р. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. М.: Стройиздат, 1980.-172 с.
  11.Богорад Е.Д. Моделирование развития больших городов (Зарубежный опыт) М.: Стройиздат, 1975. 60 с.
  12.Бойченко А.А. Размещение учреждений обслуживания в подземном пространстве городов (Вопросы, методички проектирования). К., 1974
  13.Болотный В.Я. Проектирование ж/д узлов. М.: Транспорт, 1989. 150, [1] с.
  14.Боровик Е.Н., Горбанев Р.В., Куликова Т.Н. Организация пешеходных зон в больших городах и их транспортное обслуживание. Проблемы больших городов: Обзор информации. М.: ГосИНТИ, 1979. № 29.
  15.Бочаров Ю.П., Демин Н.М., Заец Р.В., Колчанов В.Л. Социально-экономическое развитие крупного города, как объекта имитационного моделирования. Киев: Институт Кибернетики АН УССР, 1982.
  16.Бочаров Ю.П., Кудрявцев О.К. Планировочная структура современного города. М.: Стройиздат, 1972. 160 с.
  17.Бочаров Ю.П., Любовный В.Я., Шевердяева Н.Н. Город и производство. М.: Стройиздат, 1980. 124 с.
  18.Бочаров Ю.П. О связи градостроительства с народнохозяйственным планированием //Повышение эффективности градостроительных решений в условиях комплексного социально-экономического развития городов. М.: ЦНИИП градостроительства, 1981.
  19.Бочаров Ю.П. Планировочная структура развивающихся городов. М.: Стройиздат, 1973. 160 с.
  20.Бочаров Ю.П. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. К.: Укрархбудінформ, - 1996. 180 с.
  21.Бочаров Ю.П., Фильваров Г.И. Производство и пространственная организация городов. М.: Стройиздат, 1987. - 256 с.
  22.Бранский В.П. Искусство и философия. - Калининград: Янтарный сказ, 2000. - 704 с.
  23.Буга П.Г. Пешеходное движение в городах. М.: Стройиздат, 1979. 127 c.
  24.Бунин А.В., Саверенская Т.Ф. История градостроительного искусства: В 2т. 2-е изд. - М.: Стройиздат, 1979 - Т.1 - 2.
  25.Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем.-М.: Наука, 1978. 400 с.
  26.Вансалова В.В. Колпинский Ю.Д. Модернизм. Анализ и критика основных направлений: Сборник статей. - М.: Искусство, 1973. - 280 с.
  27.Васильев Е.В., Щетинин Н.Н. Архитектура железнодорожных вокзалов. М.: Стройиздат, 1967.- 275 с.
  28.Велев П., Пенчо С. Города будущего. М.; Стройиздат, 1985. 160 с.
  29.Веников В.А., Веников Г.В. Теория подобия и моделирования: Уч. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984. 439 с.
  30.Височин І.А. Моделювання як провідний засіб пізнання архітектури на прикаладах підземного архітектурно-просторового середовища. Суми, 2001.
  31.Виюпс Н.К. Планировочная организация городских промышленных территорий Латвийской ССР: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. арх. - М. - 1980. - 16 с.
  32.Владимиров В.В. Районная планировка и системный подход //Районная планировка: Сборник научных трудов М.: ЦНИИП градостроительства , 1976. 325 с.
  33.Владимиров В.В. Расселение и окружающая среда М.: Стройиздат, 1982. 70 с.
  34.Все о Донецке. Донецк: Донбасс, 1987.- 200 с.
  35.Габрель М.М. Методологічні основи просторової організації містобудівельних систем (на прикладі Карпатського регіону України): Дис. - я на здобуття наук. ступ. д.т.н.: - Захищена 24.10.2002. - К., 2002.
  36.Гайдучення А.А., Акуленко М.М., Абызов В.А. Современные направления в проектировании встроено-пристроенных предприятий обслуживания // Стр-во и архитектура. 1988. - № 2. с. 7 12.
  37.Гайдученя А.А. Динамическая архитектура: Основные направления развития, принципы, методы. К.: Будiвельник, 1983. 96 с.
  38.Гиг Дж Ван. Прикладная общая теория систем / Пер. с анг.: В 2 т.-М.: Мир, 1981.-Т.1-336 с., Т.2 736 с.
  39.Гидеон З. Пространство, время, архитектура.-М.:Стройиздат, 1984.-455 с.
  40.Глазычев В.Л., Архитектура. Энциклопедия. М.: ИПЦ Дизайн. Информация. Картография: ООО Издательство Астрель: ООО Издательство АСТ, 2002.-672 с.
  41.Глазычев В.Л. Эволюция творчества в архитектуре. М.:Стройиздат, 1986.-494 с.
  42.Голубев Г.Е. Использование подземного пространства в крупных городах. М.:ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1973.-49 с.
  43.Голубев Г.Е., Модоров А.Ф., Аджелини Г.М. Современные вокзалы. М.: Стройиздат,1967.-207 с.
  44.Голубев Г.Е. Многоуровневые транспортные узлы. М.:Стройиздат, 1981. - 152с.
  45.Голубев Г.Е. Подземная урбанистика (градостроительные особенности развития систем подземных сооружений). М.: Стройиздат, 1979. 231 с.
  46.Голубев Г.Е. Современные вокзалы железнодорожного, речного, морского, автомобильного и воздушного транспорта. М.: Стройиздат, 1967.-207 с.
  47.Гольденберг Ю.А. Автовокзалы и пассажирские автостанции. М.: Транспорт, 1971. 158 с.
  48.Города и системы расселения // Достижения и перспективы. - М.: Комитет по системному анализу при Президиуме АН СССР. Международный центр научной и технической информации, 1982. Вып. 26 (4).
  49.Градостроительство. Организация культурно-бытового обслуживания. К.:Будівельник, 1968.-110 с.
  50.Груза И.В. Теория города. М.: Стройиздат, 1972г. 459 с.
  51.Государственные строительные нормы Украины: СНУ 93. Сб. 29: Тоннели и метрополитены. - Днепропетровск: Дизайн принт, 1993 - 76 с.
  52.Гутнов А.Э., Лежава И.Г. Будущее города. М.: Стройиздат, 1977. 125 с.
  53.Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. М.: Стройиздат, 1984. 256с.
  54.ДБН 360-92* Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень / НДПі містобудування.- К.: Укрархбудінформ, 1993.-107 с.
  55.ДБН Б.2.4 1 94 Планування і забудова сільських поселень. К.: Мінбудархітектури України, 1994. 99 с.
  56.Демек Л. Теория систем и изучение ландшафта / Перевод с чешского М.: ЦНТБ, 1977.- 140 с.
  57.Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем К.:Будівельник, 1991.-62 с.
  58.Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход /Перевод с польского: под ред. В.М.Броданского-М.: Стройиздат, 1981. 454 с.
  59.Древаль І.В. Структурні принципи композиційного моделювання об”єднаних вокзальних комплексів: Дис. на здоб.наук.ступ.к.арх.: 18.00.01; Захищена 10.06.2002;Затв.13.11.2002. Харків, 2002.-184 с.: іл.- Бібліогр.:11 с.
  60.Дюжев С.А. Феномен города: Моделирование процессов и взаимодействий//Містобудування на територіальне планування - К.: КНУБА, 2002. - Вип. 5. - с. 142-149
  61.Емельянов А.Е., Емельянова О.И. Архитектура и логика (проблемы, философия, концептуальные модели). Проблемы археологии и архитектуры. В 2-х томах. Том 2: «Архiтектура»-Донецк-Макеевка: Журнал Донбасс. Национальный союз писателей Украины, 2001.-94 с.
  62.Емельянов А.Е. Универсальная геометрия в природе и архитектуре Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць.-Випуск 1998-6(14).-227 с.
  63.Забирко Н. Вырабатываются новые подходы: создан недавно в Донецке проект // Вечерний Донецк, 1992г., № 342, 24 ноября.
  64.Закон України «Про архітектурну діяльність».- К.,1999, № 687-ХIV
  65.Закон України Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР”.- К.,1992, № 2196-ХII
  66.Закон України «Про основи містобудування» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2257-III (2257-14) від 08.02.2001).- К.,1992, № 2780-ХII.- 6 с.
  67.Закон України «Про планування і забудову територій».- К.,2000, № 1699- III.-7 с.
  68.Закон України «Про плату за землю».- К.,1996, № 378/96-ВР
  69.Закон України «Про форми власності на землю».- К.,1992, № 2073-ХII
  70.Земельний Кодекс України (із змінами, внесеними згідно із законом № 2905- III (2905-14) від 20.12.2001) № 2768- III
  71.Зосимов Г.И. Влияние коммуникационной инфраструктуры на формирование элементов городского плана. М.: Стройиздат, 1977. 146с.
  72.Зубков Г.Н. Применение моделей и методов структурного анализа систем в градостроительстве. М.: Стройиздат, 1984. 152 с.
  73.Зосимов Г.И. Пространственная организация города. Модуль в планировочной структуре. М.: Стройиздат, 1976. 115 с.
  74.Ивахненко А.Г. Использование системного подхода в проектировании и управлении развитием городов.-М.: Стройиздат, 1977.-157 с.
  75.Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / Сокр. пер. с англ. В.М. Гохмана и др.: под ред. А.Е. Пробста. - М.: Прогресс, 1966. 659 с.
  76.Иконников А.В. Искусство, среда, время. М.: Сов. художник,1985.-334 с.
  77.Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции.-М.: Искусство, 1971.- 224 с.
  78.Иконников А. Художественный язык архитектуры. М.: Искусство, 1985. 76 с.
  79.Иодо И.А. Основы градостроительства: теория, методология. / Учебное пособие для архит. спец. вузов - Минск: Выш.школа, 1983. 199 с.
  80.Карта автомобильных дорог.-К.: ГНПП Картографiя, 2001-2003гг., Укргеодезкартография, 2000.
  81.Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика/Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1982. 399 с.
  82.Клеман Я., Вайда З. Город под землей. М.: Стройиздат, 1985. 98 с.
  83.Коваль В.С., Савченко М.П., Старовойда В.П. Транспортные сооружения городов. К.: Будівельник, 1978.-119 с.
  84.Комплексное освоение подземного пространства городов: Сб. ст. К.: Будівельник, 1973. 113 с.
  85.Комплексные пространства. М.: Мир, 1965.
  86.Композиция в современной архитектуре. / Под ред. Кирилловой Л.И. и др. -М.:Стройиздат, 1973.-188 с.
  87.Косенкова Ю. Город: Концепция, проект, реализация М.: ВНИИТАГ, 1990.
  76 с.
  88.Космалинский Ф.Г. Эмоциональный стресс при работе в экстримальных условиях. М., 1976.
  89.Кочетков А.В. Экономическая эффективность градостроительных решений. М.: Стройиздат, 1980. 145 с.
  90.Кочнев Ф.П. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте. Уч.: - 6-е изд. М.: Транспорт, 1980. 496 с.
  91.Кочнев Ф.П. Пассажирские станции и вокзалы. М.: Трансжелдориздат, 1950. 360 с.
  92.Кочнев Ф.П. Современные проблемы организации пассажирских перевозок на ж/д транспорте. - М.: Гос. науч.техн. ком. Совета Министров СССР АН СССР
  ВИ НИТИ, 1950. 96 с.
  93.Кравченко А.И. Площадь Ленина в Донецке. (Очерк) В кн.: Дидова А.З. Памятные места Донбасса Донецк, 1979.- 3-10 с.
  94.Ксеневич М.Я. Формування функціонально-планувальної структури Донецько-Макіївської агломерації в умовах довгострокового сталого розвитку: Дис.на здоб.наук.ступ.канд.арх.:18.00.04 К.,2000. 177 с.: іл.- Бібліогр.: с.165-177.
  95.Кудрявцев О.К. Расселение и планировочная структура крупных городов агломераций. - М.: Стройиздат, 1985. 136 с.
  96.Кудрявцев О.К., Федутинов Ю.А., Чуверин И.Н. Транспорт городских центров. - М.: Транспорт, 1978. - 110 с.
  97.Кулага В.Л., Жаворонкова И.А., Туканова Т.А.Система и комплексы культурно-бытового обслуживания. М.: Стройиздат, 1975. 86 с.
  98.Куцевич В.В. Особенности формирования общественных комплексов на основе блоков-модулей // Архитектура общественных зданий: Сб.науч.тр./Киев ЗНИИЭП.-К., 1979. с.11-18.
  99.Лаврик Г.И., Демин Н.М. Методологические основы районной планировки. М.: Стройиздат, 1975.-196 с.
  100. Лаврик Г.И. Современное состояние и перспективы развития системных исследований в архитектуре и градостроительстве // Тезисы докладов республиканской научно-техн. конференции Теоретические и практические проблемы применения системных методов в архитектуре и градостроительстве”.-К.:-1980.-с.4-7.
  101. Лавров В.А. Реконструкция крупных городов.-М.: Стройиздат, 1972.-76с.
  102. Левковская Е.П. Учет величины и параметров пешеходных потоков при проектировании пересадочных узлов // Вопросы формирования транспортных систем городов: Сб. научн. трудов КиевЗНИИЭП/Е.Е.Клюшниченко.-К., 1990.-с.45-53
  103. Лекарь Б.Г. Размещение и архитектурно-планировочные решения подземных и надземных пешеходных переходов на городских магистралях: Диссертация. - К.,1963. 222 с.
  104. Лернер В.Г. Организация подземных пространств крупных городов. М.: ГосИНТИ, 1975. 33 с.
  105. Линч К. Образ города.-М.: Стройиздат, 1982.-328 с.
  106. Литинецкий И.Б. Многоэтажная земля. М.: Знамя, 1975.
  107. Луганская область.-К.: Киевская военно-картографическая фабрика, 2001.
  108. Любарский Р.Е. Проектирование городских транспортных систем.-К.: Будiвельник, 1984.-96 с.
  109. Мамаков Н.В. Город: опыт композиционного анализа. - Казань: Казанский университет, 1990.-190 с.
  110. Мамедов А.М., Осітнянко А.П. Структурний аналіз містобудівних систем // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2000. Вып. с. 157-175.
  111. Мельников К.С. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика. М.: Искусство, 1985. 311с.
  112. Мерлен П. Город. Количественные методы изучения / Перевод с франц. О.К.Парчевского М.:Прогресс, 1977. 262 с.
  113. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем / Пер. с англ.-М.: Мир, 1973.-344 с.
  114. Міста України. План города. Макеевка. Донецк. Мариуполь. Артемовск. Горловка. Енакиево. Харцызск. Авдеевка. Ясиноватая. Иловайск. Зугрэс. Часов Яр. Соледар и др.-К.:ГНПП, 2003.
  115. Моделирование территориальных систем (прогнозирование и оптимизация проектных решений). / Под ред. Н.Ф. Тимчука. - К.: Будiвельник, 1977.- 144 с.
  116. Мороз А.И. Курс теории систем. М.: ВШ, 1987. 304 с.
  117. Овечников Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. М.:Высшая школа, 1976.-352 с.
  118. Оглоблин В.Ф., Ильницкий К.Н. Подземные этажи. Донецк: Донбасс, 1978. 143 с.
  119. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Сост.: С.И. Ожегов. 19-е изд.-М.: Русский язык, 1987 750 с.
  120. Онищенко Ю.Н., Куцевич В.В. Методика типового проектирования общественных зданий и их комплексов на современном этапе // Архитектура общественных зданий: Сб.науч.тр./Киев ЗНИИЭП.-К., 1983.-с. 3-12
  121. Орлов М.А., Вержбицкий В.В., Федосеева И.Р. Организация и размещение городской торговой сети. М.:Экономика, 1980. 120 с.
  122. «Основні напрямки земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки», схвалені Указом Президента України, 30 травня 2001 р. № 372/2001
  123. Островский В.А. Современное градостроительство./ Пер. с польск. - М.:Стройиздат, 1979. 360 с.
  124. Очерки теории архитектурной композиции: Сборник статей. М.: Госиздат лит. по строительству и архитектуре. 1960. - 295 с.
  125. Павловский А., Палкус А., Бирюков И. Пешеходная доступность и размеры жилой планировочной единицы города, Строительство и архитектура Москвы, 1969,- № 6
  126. Паламарчук А.М. Общественно-территориальные системы (логико-математическое моделирование).-К.: Наукова думка, 1992.-272 с.
  127. Петраковська О.С. Особливості життєдіяльності пішохідних зон//Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 1999 Вип.3 с.40-42.
  128. Платонов Ю.П., Сергеев К.И., Зосимов Г.И. Проектирование научных комплексов. М.: Стройиздат, 1977. 133 с.
  129. Плинер В.А. Системный подход в проектировании и организации новых городов. - М.: Стройиздат, 1985. - 127 с.
  130. Політико-адміністративна карта. Донецька область.-К.:Укргеодезкартографія, ДНВП Картографія, 2003.
  131. Портер И. Современные основания общей теории систем. / Пер. с англ.-М.: Наука, 1971.-556 с.
  132. Пособие по проектированию комплексов общественных центров с использованием функционально-планировочных элементов.-М.: ЦНИИЭП комплексов и зданий культуры, сорта и управления им.Б.С.Мезенцева, 1984.-60 с.
  133. Правдин Н.В. Привокзальные площади. К.: Будiвельник, 1970.- 62 с.
  134. Правдин Н.В., Рябуха Л.С., Лукашев В.И. Технология работы вокзалов и пассажирских станций. М.: Транспорт, 1990. 319 с.
  135. Применение системных методов в архитектуре и градостроительстве/Тезисы докладов республиканского семинара.-К.: ВДНХ УССР, 1984.-42с.
  136. Проект 68 (Разработка гипроградом генеральных планов Донецка и Макеевки) // Строительство и архитектура. 1968, - № 5
  137. Проектирование общественных центров городов с учетом перспектив их роста и развития: Обзор информ. / Л.М.Алабян и И.А.Сердюков. М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1977, -№ 9 26 с.
  138. Пространственное развитие урбанизации, общие закономерности и региональные особенности = Spatial development of urbanization: general tendencies and regional patterns: Сб. ст: Посвящ. 100-летию со дня рожд. И.А. Витвера / АН СССР Институт географии. М.: Б. и., 1991. 208 с.
  139. Рапорт А. Различные подходы к построению общей теории систем: элементаристский и организмический.-М.:Ежегодник. Системные исследования, 1983, с.42-60
  140. Рациональные типы объединенных общественно-транспортных комплексов.-М.: ЦНИИЭП учебных заведений, 1980.-80с.
  141. Рекомендации по проектированию комплексов общественного обслуживания.-М.:Стройиздат, 1989.-85 с.
  142. Рекомендации по проектированию предприятий общественного питания на автомобильных дорогах /НИЛЭП ОИСИ.М.: Стройиздат, 1989.-40 с.
  143. Рекомендации по проектированию торговых центров на основе функциональных объемно-планировочных элементов (ФОПЭ).-М.: Стройиздат, 1988.-55 с.
  144. Рекомендации по системному моделированию ОСНТИ.-М.: Информэлектро, 1974.-с.5-12
  145. Рожков Г.В. Системный метод в проектировании жилых образований // Системные методы в градостроительных исследованиях и проектировании:
  Сборник научных трудов. К.: Киев НИИП градостроительства, 1975. с. 65-74.
  146. Руководство по составлению схем комплексного использования подземного пространства крупных и крупнейших городов. М.: Стройиздат, 1985.-78 с.
  147. Русаков Е.С. Транспортно-коммуникационные узлы в структуре современного города. Авт-т диссертации на соиск. уч. степ. канд. арх. - М., 1974.-32 с.
  148. Рябова О.В. Аналіз каркасу планувальної структури міст Донбасу. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. Вип. 2006-3(59). С.56-60
  149. Рябова О.В. Аналіз перетинань елементів транспортних схем міст Донбасу. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДАМ, 2005, № 4,5. С.27-31
  150. Рябова О.В. Аналіз планувальної організації транспортної схеми міст Донбасу. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2004 2005, № 5, 6 1, 2, 3. С. 187 190
  151. Рябова О.В. Анализ схемы улиц и дорог городов Донецкой области. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. Вип. 2004 6 (48). С. 94-97.
  152. Рябова О.В. Класифікація конфліктних ситуацій у планувальній структурі міст Донбасу. Науковий потенціал України. Збірка тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції. К.: ТК Меганом, 2005. Частина 1. С. 65-68
  153. Рябова О.В. Классификация конфликтных ситуаций в планировочной структуре городов Донбасса// Тези доповідей і повідомлень III Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Макіївка: ДонНАБА, 2004. С.61
  154. Рябова О.В. Комплексное освоение подземного пространства городов. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. Вип. 2002-6 (37). С. 72-73
  155. Рябова О.В. Многофункциональные общественно-транспортные узлы городов Донбасса. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2001 2002, № 2-3/1. С. 128-132
  156. Рябова О.В. Моделирование функциональной и архитектурно-пространственной структуры общественно-транспортных узлов. Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції. К.: ТК Меганом, 2005. Частина 1. С. 6
  157. Рябова О.В. Моделювання функціональної структури громадсько-транспортних вузлів. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2006, № 1,2,3. С.205-208
  158. Рябова О.В. Особенности архитектурно-планировочной структуры общественно-транспортных узлов. Мистецтвознавство. Архітектура. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Збірник наукових праць. Вип. 2005 10. С. 102-106.
  159. Рябова О.В. Предпосылки формирования общественно-транспорт
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины