ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ : Объемно-пространственной организации торговых КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ реновации промышленных зданий

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
 • Альтернативное название:
 • Объемно-пространственной организации торговых КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ реновации промышленных зданий
 • Кол-во страниц:
 • 195
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

  На правах рукопису  СУПРУНОВИЧ Юлія Олександрівна
  УДК 725.2 /.4
  ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ
  КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

  18.00.02 Архітектура будівель і споруд”


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата архітектури  Науковий керівник
  ШЕМСЕДІНОВ Гафар Ірфанович,
  канд. арх., доцент


  Київ - 2007

  ЗМІСТ
  ВСТУП.. 3
  РОЗДІЛ 1. 9
  ДОСВІД РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІД ГРОМАДСЬКУ ФУНКЦІЮ... 9
  1.1. Містобудівні, соціально-економічні, історико-культурні аспекти реновації промислових будівель. 9
  1.2. Аналіз сучасного вітчизняного та закордонного досвіду реновації 35
  1.3. Класифікація промислових будівель та споруд як об’єктів реновації 49
  ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ.. 63
  РОЗДІЛ 2. 66
  ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ. 66
  2.1. Функціонально-просторова організація торговельних комплексів. 66
  2.2. Принципи і прийоми об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель під торговельні комплекси. 89
  2.3. Конструктивні особливості рішення торговельних об’єктів в умовах пристосування. 105
  ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ.. 119
  РОЗДІЛ 3. 123
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ. 123
  3.1. Номенклатура типів торговельних центрів на основі реновації 123
  3.2. Питання методики проектування торговельних об’єктів на основі промислової забудови. 133
  3.3. Формування архітектурно-художнього рішення об’єктів, що перетворюються. 146
  ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ.. 155
  ВИСНОВКИ.. 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 160
  ДОДАТКИ.. 172

  ВСТУП

  Докорінні зміни в галузі виробництва і економіці, що відбулися із поступовим переходом суспільства із індустріальної до постіндустріальної епохи, призвели до кризового стану або припинення діяльності багатьох заводів. Часто розташовані на цінних центральних територіях міста, заводи простоюють, ускладнюючи функціонування основних зон міста і створюючи екологічний та естетичний дисбаланс. Натомість існує дефіцит міської території для розвитку дрібного нешкідливого та наукомісткого виробництва, малого та середнього бізнесу, сфери обслуговування, особливо на ділянках, наближених до головних міських магістралей і районів активного житлового будівництва.
  Така ситуація є найбільш вираженою для індустріалізованих міст Європи і Америки, де, починаючи з 70-х рр. був напрацьований досвід з реновації промислових територій і включення їх в структуру міста в якості повноцінно функціонуючих елементів. Аналогічна проблема дедалі гостро постає перед Україною, де в пострадянські часи значна кількість крупних підприємств із незавершеними виробничими циклами повністю або частково припинили виробництво. Деякі з них позбавлені можливості повноцінного функціонування і розвитку або підлягають винесенню за межі міста за вимог санітарної шкідливості. Реконструкція таких об’єктів потребує впровадження нових „чистих” технологій, зведення відповідних сучасних типів промислових будівель, скорочення вантажообігу, використання „чистих” видів міського транспорту. За таких умов, саме реновація промислових об’єктів є одним з перспективних напрямків вирішення протиріч між сучасним містом та його індустріальним минулим.
  Актуальність теми. При недостатній наявній потужності більшості установ та підприємств обслуговування населення (за Генеральним планом Києва додаткова потреба по підприємствах торгівлі на розрахунковий період становить 444,3 тис. м кв. торгової площі), створення торговельних комплексів на основі реновації промислових об’єктів дає можливість ефективного використання існуючої індустріальної нерухомості з одночасним вирішенням назрілих проблем розвитку міста. Особливо це є актуальним для нефункціонуючих промислових об’єктів, які розташовані у зоні впливу важливих міських магістралей і пересадочних вузлів.
  Реновація передбачає надання нової функції невиробничого характеру промисловим об’єктам, забезпечення їх адаптації в сучасному містобудівному середовищі. Крім економічної ефективності використання існуючих промислових будівель, реновація є засобом збереження історичної канви міста, вирішення естетичних і етичних проблем існування старих заводів.
  Умови ринкової економіки приводять до необхідності визначення сучасних вимог до функціонально-планувальних, конструктивних і архітектурно-художніх рішень торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель, спрямованих на ефективне використання існуючих матеріальних фондів, забезпечення якісного обслуговування і довгострокове прибуткове функціонування об’єкту. Це зумовлює необхідність проведення відповідного наукового дослідження.
  В Україні останнім часом ведуться роботи по реорганізації промислових територій і надання нових функцій колишнім промисловим об’єктам, але проведення цих заходів ускладнено не тільки економічною ситуацією у державі, а і недостатністю досліджень у цій галузі. Однією з проблем є відсутність механізмів щодо вивчення, визначення та сучасного використання цінних промислових об’єктів і територій. Переважна більшість промислових об’єктів з віковою історією є недослідженими, не охороняються законом і піддаються знесенню або безсистемній перебудові. За таких умов важливою задачею постає розробка диференційованого підходу до реновації історично цінних і нейтральних промислових об’єктів.
  Теоретичною базою є фундаментальні дослідження проблем розвитку сучасної архітектури та містобудування таких вчених: В.А.Абизова, Ю.П. Бочарова, В.В. Куцевича, О.А.Гайдучені, О.Е.Гутнова, М.М.Дьоміна, Л.М.Ковальського, М.Я.Ксеневича, Г.І.Лаврика, Ю.Г.Репіна, О.С.Слєпцова, В.О.Тімохіна та інших. Містобудівні, типологічні, історичні аспекти формування промислових об’єктів розглядаються в роботах В.А.Лаврова, Г.І.Фільварова, І.О.Фоміна А.Я.Хорхота, В.І.Вершиніна, С.В.Демидова, С.В.Дяткова, Н.Н.Кіма, К.Д.Костова, Н.С.Ніколаєва, Н.Ю.Житкової, Н.С. Алферова. Функціональній і об’ємно-просторовій організації громадських і зокрема торговельних будівель присвячені роботи і Н.Бедінгтон, В.В.Вержбицького, А.А.Гайдучені, А.Л.Гельфонд, Д.Гослінг, В.І.Єжова, С.В.Єжова, Б.Мейтленд, І.Р.Федосєєвої, А.І.Урбаха, В.П.Уреньова.
  Фундаментальними дослідженнями в галузі пристосування і реконструкції існуючих будівель є роботи Н.М.Єксаревої, Є.В.Міхайловського. Питання щодо реорганізації промислових об’єктів, їх адаптації містобудівному середовищі розглядаються в роботах таких вчених, як В.А.Ковальов, О.Мамлєєв, В.А.Новіков, А.В.Іванов, А.В.Попов. Серед іноземних авторів окремі питання організації громадських будівель на основі реновації досліджено в роботах Г.Мюлер-Менкес, С.Кантакучіно, В.Кофт, групи Арко Едіторіал. У наведених працях реновацію промислових об’єктів показано у прикладах, але відсутня загальна методика реновації, не визначені її принципи та прийоми.
  Аналіз спеціальної літератури та наукових праць показав, що проблеми формування торговельних центрів на основі реновації промислових будівель в цих роботах комплексно не розглядались. Недостатньо дослідженими є принципи об’ємно-просторової організації торговельних комплексів в умовах пристосування промислових будівель, питання виконання містобудівних, функціональних і естетичних вимог до таких об’єктів, формування архітектурно-художнього рішення. Зважаючи на вище сказане, актуальність теми ґрунтується на слабкій вивченості питань архітектурно-планувальної організації торговельних комплексів на основі реновації промислових об’єктів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота зв’язана з міжнародними і державними документами, серед яких рекомендації Ради Європи R 90 (20) „Захист та збереження індустріальної, технічної і інженерної спадщини Європи”. Конкретизація змісту цього та інших документів обумовила зв’язок роботи з тематикою науково-проектних досліджень, які виконувались у Київському національному університеті будівництва і архітектури, у Науково-дослідному інституті теорії і історії архітектури і містобудування: розділ „Промислові комплекси і споруди в ландшафті міста” до науково-дослідної роботи „Дослідження ландшафтних об’єктів культурної спадщини м. Києва з визначенням їх територіальних меж та режимів використання” (договір № 11/06 від 06 червня 2006 року).
  Метою дослідження є виявлення принципів архітектурного формування торговельних комплексів на основі реновації промислових об’єктів і розробка науково обґрунтованих рекомендацій по їх архітектурно-просторовій організації.
  Для досягання мети дослідження вирішуються наступні завдання:
  - виявити містобудівні, соціально-економічні і історико-культурні передумови реновації промислових будівель;
  - проаналізувати і узагальнити досвід реновації промислових об’єктів та визначити особливості їх нового функціонування в різних умовах міської забудови;
  - дослідити історико-культурні, об’ємно-планувальні і містобудівні ознаки промислових об’єктів, що підлягають реновації, виявити принципи і прийоми їх об’ємно-планувальної перебудови під торговельні комплекси;
  - проаналізувати особливості виконання вимог до функціонально-просторової організації торговельних комплексів в умовах реновації;
  - розробити номенклатуру типів торговельних комплексів на основі реновації промислових об’єктів;
  - визначити прийоми архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів в умовах реновації промислових об’єктів.
  Об’єктом дослідження виступають промислові будівлі та споруди, які підлягають реновації.
  Предметом дослідження виступає об’ємно-просторова і функціонально-планувальна організація торговельних комплексів, які формуються на основі реновації промислових об’єктів.
  Дослідження проводиться в межах, визначених функціонально-просторо-вими та об’ємно-планувальними аспектами формування торговельних комплексів на основі реновації промислових об’єктів, що розміщуються в міській забудові.
  Методи дослідження. Робота проводилася з використанням комплексного методу дослідження, який включає в себе метод порівняльного аналізу вітчизняного і закордонного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об’єктів; систематизацію результатів наукових досліджень, літературних та інформаційних джерел; натурні обстеження; метод графоаналітичного та об’ємного моделювання архітектурно-планувальних рішень; експериментальне проектування.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що :
  - проаналізовано процес реновації промислових будівель як складову загального містобудівного процесу з визначенням містобудівних завдань і різновидів реновації;
  - вперше комплексно розглянуто проблему формування торговельних комплексів в умовах пристосування промислових будівель;
  - сформульовані і визначені принципи і прийоми об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель під торговельні комплекси;
  - обґрунтовані типи торговельних комплексів на основі реновації;
  - запропоновано методику реновації;
  - запропоновані прийоми архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів в умовах пристосування промислових об’єктів.
  Практичне значення дослідження полягає у можливості використання їх у подальшому вивченні проблем архітектурно-планувальної організації торговельних комплексів на основі реновації промислових об’єктів; у створенні методики і нормативної бази реновації; у дослідженні реконструкції і перебудови цінних промислових об’єктів; у розробці рекомендацій для проектувальника; в удосконаленні архітектурно-планувальних рішень; в навчальному процесі.
  Результати дослідження впроваджено при розробці науково-дослідної роботи, виконаної за безпосередньою участю здобувача в НДІТІАМ: Розділ „Промислові комплекси і споруди в ландшафті міста” до науково-дослідної роботи „Дослідження ландшафтних об’єктів культурної спадщини м. Києва з визначенням їх територіальних меж та режимів використання”; при підготуванні методичних матеріалів з виявлення, дослідження і збереження пам’яток промислової архітектури у Центрі пам’яткознавства при НАН України і УТОПІК; при викладанні навчальних курсів „Ландшафтне і архітектурне проектування” і „Об’єкти індустріальної культури в ландшафтному дизайні” в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв; при розробці передпроектних пропозицій щодо реконструкції виробничої будівлі під „Центр мобільного зв’язку”; передпроектних пропозицій щодо реновації лабораторно-побутових та виробничих корпусів АТ „Завод ЕФКОН” для розміщення бізнес-центру; в дипломному проектуванні.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися на 1 всеукраїнській конференції „Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті” Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України у 2005 р.; на 64, 65, 66 науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) у 2003-2005 рр.; на 1 науковій конференції молодих вчених, аспірантів, студентів Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) у 2006 р.; на 4 електронній науковій конференції „Молода мистецька наука України” Харківської державної академії дизайну і мистецтва у 2003 р.
  Особистий внесок здобувача. Здобувач виклав у роботах [104, 105, 106] результати архітектурно-містобудівного аналізу, натурних обстежень та визначив історичні етапи забудови досліджуваної території. В працях [102, 103] автор представив аналіз світового досвіду реновації, дослідження термінології в галузі перетворення міського середовища, запропонував визначення терміну „реновація промислових об’єктів”.
  Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 5 статтях у наукових фахових виданнях, 3 статтях у наукових журналах, 4 тезах до конференцій.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Текстова частина роботи становить 120 сторінок, ілюстрацій 40 сторінок, список використаних джерел зі 110 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Визначено дві основні групи промислових об’єктів: об’єкти значної історико-культурної цінності та типові нейтральні промислові об’єкти, відповідно до яких слід формувати диференційований підхід при реновації.
  2. На сучасний момент реновація є невід’ємною складової містобудівного процесу. Містобудівні завдання реновації полягають у виявленні і збереженні цінних об'єктів промислової спадщини, включенні їх до нових архітектурних ансамблів у якості ключових елементів, поліфункціональному використанні території і будівель, забезпеченні гнучкої планувальної організації, функціональної, екологічної, естетичної адаптації об'єктів у містобудівному середовищі.
  3. Основними принципами об'ємно-планувальної перебудови промислових об'єктів під торговельні комплекси є: максимальне збереження і наслідування конструктивно-планувальної структури будівлі; максимальне збереження зовнішньої оболонки будівлі із повною або частковою зміною конструктивно-планувальної структури; максимальна зміна зовнішньої оболонки і конструктивно-планувальної структури. Виявлено залежність принципів об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель від об’ємно-планувальних і історико-культурних характеристик існуючих об’єктів, обраної функціональної моделі і формату ТЦ.
  4. Відповідність функціональної моделі торговельного центру і існуючої об’ємно-планувальної структури необхідно корегувати за допомогою об’ємно-планувальних прийомів реновації.
  5. Визначено основні типи промислових будівель і споруд, що підлягають реновації, і відповідні типи торговельних комплексів, які формуються на основі реновації: спеціалізовані загальноміські; регіональні; місцеві; районні, планувальних районів, центру міста. Основними типоутворюючими чинниками є: принципи розміщення відносно сельбищної забудови, існуючий вид забудови і тип об’ємно-планувальної структури промислових будівель, обрана функціональна модель і формат торговельного комплексу. До існуючої номенклатури за місткістю доцільно додати номенклатуру за форматами торговельних комплексів.
  6. Принципами архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів на основі реновації цінних промислових об’єктів є: домінантна роль цінних промислових об’єктів; палімпсест; контрастне протиставлення нового і старого. Для типових нейтральних промислових об’єктів слід застосовувати принципи акцентування існуючого індустріального образу; палімпсест; формування нового громадського образу. Рекомендовано використання естетично-емоційного потенціалу промислових будівель і споруд для створення індивідуального образу будівлі за допомогою запропонованих прийомів.
  7. При формуванні торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель слід базуватися на оптимальному поєднанні принципів збереження та гнучкої модифікації об’ємно-планувальних і архітектурно-художніх характеристик існуючої забудови.
  8. Принципи і прийоми формування торговельних комплексів на основі реновації допомагають вирішити проблеми розвитку планувальної структури міста, надають широкий спектр варіантів архітектурно-планувальних рішень, позбавляють від необхідності знесення існуючих промислових об'єктів.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абызов В.А., Куцевич В.В. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. К.: Будивельник, 1990. 112 с.
  2. Англо русский словарь по строительству и архитектуре / С.Серебряков. М.: Москоу Интернэшнл Паблишерз, 1994. 664 с.
  3. Архітектура. Короткий словник-довідник /А.П. Мардер та ін. К.: Будівельник, 1995. 333 с.
  4. Архитектура общественных зданий и комплексов / Под общ. ред. В.И. Ежова. К.: ВИСТКА, 2006. 380 с.
  5. Архитектура промышленных предприятий, зданий, сооружений. Справочник проектировщика / под ред. Н.Н. Кима. М.: Стройиздат, 1990. - 639 с.
  6. Архитектурно-историческая среда / О.И. Пруцын, Б.Рымашевский, В.Борусевич; под ред. О.И.Пруцына. М.: Стройиздат, 1990. 89 с.
  7. Архитектурно-конструктивные системы гражданских зданий: (История, предпосылки развития, перспективы) / УАА, Институ содержания и методов образования, КГУСА и др.; В.И.Ежов, О.С.Слепцов, Е.В.Гусева. К.: Лицензарх, 1998. 325 с.
  8. Архитектурно - реставрационные термины: Методическое пособие / Укрпроектреставрация; под общ. ред. И.А. Игнаткина. К.: УСХА, 1990. 147с.
  9. Барт Голдхорн. Лондон и Темза // Проект International 6
  10.Бартошевич А.И. Графоаналитический метод поиска бездействующих и недостроенных промышленных объектов // Промышленное и гражданское строительство. 2000. №3. С. 52 - 53.
  11.Беддингтон Н. Строительство торговых центров / Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1986. 172 с.
  12.Беляева Е.Л. архитектурно-пространственная среда города как объкет зрительного восприятия. М.: Стройиздат, 1977. 126 с.
  13.Бочаров Ю.П., Фильваров Г.И. Производство и пространственная организация городов. М.: Стройиздат, 1987. 256 с.
  14.Бочаров Ю.П., Любовный В.Я., Шевердяєва Н.Н. Город и производство. М: Стройиздат, 1980. 123 с.
  15. Брамський К.А. З історії будинку колишньої Центральної електростанції "Київської міської залізниці" // Пам'ятки науки і техніки в Україні: історія, проблеми, дослідження і збереження. К.: КМО УТОПІК: Центр пам'яткознавства НАН України, 2002. С. 39 - 42.
  16.Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення: ДБН В.2.2-9-99 - К.: Держбуд України, 1999. 53 с.
  17.Вершинин В.И. Эволюция архитектуры промышленных сооружений: Учеб. Пособие для ВУЗ. Одесса: Астропринт, 2006. 150 с.
  18.Волосюк И. Коммерческий успех ТЦ: Гармония формы и содержания / Торговая недвижимость. 2006. - №1(29). С. 37 - 41.
  19.Волосюк И. Месторасположение ТЦ: Насколько важно, где строить? / Торговая недвижимость. 2006. - №4(32). С. 38 - 43.
  20.Волосюк И. Формат ТЦ: Индивидуализация или обобщение? / Торговая недвижимость. 2006. - №2(30). С. 42 - 46.
  21.Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України К.: НДІТІАМ Головкиївархітектура. 2002. 593 с.
  22.Гайдученя А.А. Динамическая архитектура. К.: Будівельник, 1983. - 94 с.
  23.Гайкова Л.В. Крупные многофункциональные общественные центры как объект системного проектирования // Известия вузов. Строительство. 2002. - №9. С. 110-117.
  24.Генеральний план м. Києва на період до 2020 р. Основні положення. АТ КИЇВПРОЕКТ”. Інститут Київ генплан, К.: - 2002. 102 с.
  25.Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. Учеб. пособие. М.: Архитектура-С, 2006. 280 с.
  26.Гераскин Н.С. Архитектура русской текстильной фабрики ХІХ начала ХХ веков: Автореф. дис. канд.арх. М.: 1972. 80 с.
  27.Голышев А.Б. Строительство и архитектура (Краткий словарь-справочник). К.: Логос, 2002. 380 с.
  28.Город газгольдеров // Архитектура и престиж. 2002. - №3. С. 32-35
  29.Гослинг Д., Мейтленд Б. Проектирование торговых комплексов / Пер. с англ.; под ред. И.Р. Федосеевой. М.: Стройиздат, - 1979. - 136 с.
  30.Гофман В.Л. Фабрично-заводская архитектура. Ч.1 Планировка и конструирование зданий и сооружений промышленных предприятий. Изд. 3-е. Л, 1932. 220 с.
  31.Гутнов А.Э., Лежава И.Г. Будущее города. М: Стройиздат, 1977. 126 с.
  32.Даян Суджик. Окупающиеся берега // Проект International 6. - -№ - С.
  33.Демидов С.В. Промышленная архитектура существует // Промышленное и гражданское строительство. 1995. - №2. С. 47.
  34.Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. М.: Ассоциация строительных вузов, 1998. 480 с.
  35.Евро Парк. Многофункциональный торговый комплекс на Рублевском шоссе // Проект Россия. 2005. - №3. С. 18-21.
  36.Ежов В.И. Здания общественных центров блочной структуры: Обзор / Сост. канд. арх. В.И. Ежов, Ю.Н. Онищенко. М.: ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре, 1975. 43 с.
  37.Ежов С.В. Архитектура общественно-торговых комплексов (Формирование информационно-распределительных пространств). К.: Будивельник, 1988. 101 с.
  38.Ексарева Н.М. Приспособление и реконструкция зданий под театральные объекты малой вместимости: Дис. канд. арх..: 18.00.02 К., 1987. 206 с.
  39.Житкова Н.Ю. Промисловість у містобудівному середовищі міста.// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Вип.6 (спеціальний): Київ архітектурний: Шляхи розвитку міського середовища. К.: КНУБА, 1999. С. 31-38.
  40.Жуковский Ю.Б. Показательная стройка Германии "Эмшер-парк" // Промышленное и гражданское строительство. 1998. - №1. С. 35 - 38.
  41.Закон України „Про охорону культурної спадщини” // Пам’ятки України: історія та культура. 2000. - №1. С. 42 - 53.
  42.Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Кн.1,ч.1 А-Л/ під ред. П. Трошко. К: Укренциклопедія”, 1999. 584 с.
  43.Иевлева В.П. Функционально-планировочная организация промышленно-производственных районов в структуре больших и крупных городов центрального региона Украины: дис. канд. арх. 18.00.04. К, 1993. 213с.
  44.Ієвлева В. Проблеми відтворення первісного вигляду цінних історичних промислово-виробничих споруд. // Вісник. №7: Спец. вип. / Укрзахідпроектреставрація: Львів, 1997. С. 20 - 22.
  45.Ієвлева В.П. Історичні промислові та інженерно-транспортні об'єкти Києва як специфічний вид культурної спадщини // Пам'ятки науки і техніки в Україні: історія, проблеми, дослідження і збереження. К.: КМО УТОПІК: Центр пам'яткознавства НАН України, 2002. С. 28-31.
  46.Історія Києва в двох томах. т.1, т.2. К: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1959. 560 с.
  47.Історія української архітектури / Ю.С. Асєєв, В.В. Вечерський та ін. За ред. В. Тимофієнка К : Техніка, 2003. 471с.
  48.Казаков С. Реконструкция промышленной застройки во Франции //Архитектура СССР, М, март-апрель 1988, с.116 121
  49.Кантакьюзино Ш., Брандт С. Реставрация зданий / Пер. с англ. под ред. О.И.Пруцына. М.: Стройиздат, 1984. 264 с.
  50.Капитальное Строительство 8-9 2005, с. 11 - 14
  51.Киев. Энциклопедический справочник. / под ред. А.В. Кудрицкого. Изд. Второе. К: Гл. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985. 759 с.
  52.Київ. Промисловий розвиток Києва: [Машинопис]. К: Б.в., 1935. 42с.
  53.Київ тепер і раніше / М. Захарченко. Репринтне видання. К. 1995. 290 с.
  54.Ким Н.Н. Промышленная архитектура. 2-е изд. перераб. и доп. - М, 1988. 244с.
  55. Ковалев А. Проблема сохранения памятников промышленного зодчества // Архитектура СССР. 1971. - №11. С. 41-44.
  56.Ковалев В.А. Завод часть природы // Промышленное и гражданское строительство. 1992. - №9. С. 19 - 21.
  57.Кологривова Л.Б. Здание нового типа для размещения высокоавтоматизированного производства // Промышленное и гражданское строительство. 1999. - №8. С. 49 - 50.
  58. Константинов В.О. Збереження пам'яток виробничої архітектури // Праці Центру пам'яткознавства. 2004. - №6. - С. 21 - 47.
  59.Константинов В.О. Методичні рекомендації по вивченню та опису нерухомих пам'яток науки і техніки // Пам'ятки науки і техніки в Україні: історія, проблеми, дослідження і збереження. К.: КМО УТОПІК: Центр пам'яткознавства НАН України, 2002. С. 23 - 27.
  60.Костов К.Д. Типология промышленных зданий. / Сокр. пер. Под ред. Кима Н.Н. М: Стройиздат, 1987. - 209с.
  61.Ксеневич М.Я. Містобудівні основи сталого розвитку міста Києва. К: Головне управління містобудування та архітектури м. Києва, Українська академія архітектури, Державний науково-дослідний і проектний інститут містобудування, інститут Урбаністики у м. Києві; 2002. 170с.
  62. Кузнецов В.А. Технологии третьего тысячелетия // Промышленное и гражданское строительство. 1999. - №9. С. 28 - 29.
  63. Кулиш В. Адлерсхоф научный и деловой город. // АСД 01 (23) 2001, с.35 - 36
  64. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. М: Стройиздат, 1977. 112с.
  65. Магазины / М.А.Орлов, В.В.Вержбицкий, Т.И.Матвеева и др. М.: Стройиздат, 1979. 189 с.
  66.Магазины: СНиП ІІ-77-80 М.: Стройиздат, 1981. 16 с. (Госстрой СССР).
  67. Мазур Т.М. Реструктуризація промислових територій в умовах реконструкції історично сформованого міста (на прикладі міста Львова). // Вісник Національного Університету Львівська політехніка” № 439, 2002, с. 113-121.
  68.Мамлеев О. Реновация исторических производственных зданий и их адаптация в городской среде // АСД 01 (23) 2001, с. 21 - 27
  69.Матвеенко А.И. Многоуровневые общественно-торговые центры (объемно-планировочные решения): Автореф. дис.канд. архит.: 840. М., 1971. 24 с.
  70.Мелихова А.А. Формирование заводов-модулей по производству антибиотиков из строительно-технологических блоков // Промышленное и гражданское строительство. 1992. - №12. С. 29 - 31.
  71.Методика реставрации памятников архитектуры / Под общ. ред. Е.В.Михайловского. М.: Стройиздат, 1977. 168 с.
  72.Методические рекомендации по разработке торговых предприятий с гибкой планировкой / А.А. Гайдученя, М.М. Комарова, В.А. Абызов и др. КиевЗНИИЭП. К., 1983. 55 с.
  73.Містобудування: Законодавчі акти К.: Укрархбудінформ, 1999. 411 с. (Держбуд України).
  74.Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92** К.: Мінбудархітектури України, 2002. 92 с.
  75.Моисеенко В.П. Памятники социалистического градостроительства. // Памятники архитектуры Украины. Киев НИИТИ. 1986. С. 103 112.
  76.Морозова Е. Производственное здание в ХХІ веке // Архитектура и строительство. 2002. - №2. С. 47-50.
  77.Мюллер-Менкес Г. Новая жизнь старых зданий. Непрерывность развития архитектуры / Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1981. 247 с.
  78.Николаев Н.С. Архитектурная типология промышленных предприятий. М: Стройиздат. -
  79.Новиков В.А., Иванов А.В. Архитектурно эстетические проблемы реконструкции промышленных предприятий М, Стройиздат, 1986. 169 с.
  80.Общественно-торговые и общественно-зрелищные центры. Научн.техн. Отчет по обобщению зарубежного опыта / Гос. ком. по гражд. строительству и архитектуре при Госстрое СССР. КиевЗНИИЭП. Серия «Обществ. здания». К.: ОНТИ, 1972. 62 с.
  81. Олійник О.П. Підготування рекомендацій по збереженню усталених ознак і характеристик історичного середовища в процесі реконструкції міст / Звіт. К.: НДІТІАМ, 1993. 57 с.
  82. Онищенко Ю.Н. Пути повышения качества архитектуры массовых общественных зданий. К.: Общество "Знание" УССР, 1982. 19 с.
  83. Орловский Б.Я., Казаков С.В. Типология в проектировании промышленных предприятий. М.: Стройиздат, 1990. - 398 с.
  84.Панченко Т.Ф., ред. Містобудування: Довідник проектувальника. К.: 2001. -
  85.Перспективы развития торговых центров городского значения / Обзор. Общественные здания, вып. 13. М.: 1989. 60 с.
  86.Петренко В.Ф. Основные этапы и особенности развития промышленного зодчества Украины в период 1780-1860 гг. // Памятники архитектуры Украины. Киев НИИТИ. 1986. С. 167 - 185.
  87.Подольский Р.П. Материалы к истории архитектуры старых промышленных зданий в России ХVІІ ХVІІІ в. / Проблемы архитектуры. Сборник материалов. Т.1, кн. 2. Под ред. А.Я. Александрова. М: Изд-во Всесоюзной Академии Архитектуры, 1936. С. 209 - 212.
  88.Попов А.В. Архитектурно планировочные аспекты реконструкции промышленных предприятий в городах Урала // Известия вузов. Строительство. - 1996. - № 4. - С. 101 107
  89.Попов А.В., Зарывных Г.Г. Архитектурное формирование промышленных объектов, адаптируемых к новой функции // Известия вузов. Строительство. - 1997. - № 6. - С.132 138.
  90.Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования: ВСН 54-87 -Госгражданстрой. М.: Прейскурант, 1988. 56 с.
  91.Проект International 5
  92.Проект концерт-холла Гамбург (Германия) // Проект international №9. С. 34-35.
  93.Проектирование торговых предприятий / А.А. Гайдученя, В.А. Абызов, М.М. Комарова, В.В. Малин. К: Будівельник, 1986. 135 с.
  94.Реабилитация старого завода // Зодчество мира. - 1999. - №1. - С. 2831.
  95.Рекомендации по оптимизации объемно-планировочной структуры торгово-бытовых зданий (Торгово-бытовые здания городского значения) / ЦНИИЭП жилища. М., 1981. 129 с.
  96.Реконструкция и техническое перевооружение производственных зданий и комплексов / Н.В. Лебедева; ВНИИНТПИ. М., 2003. 91 с.
  97.Российская архитектурно-строительная энциклопедия: в 5 т. т. 4, часть 1. Архитектура, градостроительство, здания и сооружения / Басин Е.В., Рочегов А.Г. М, Альфа, 1996. 336 с.
  98.Рудышин А.В., Смирнова Е.В. Направления реконструкции промышленных сооружений со сменой их функции // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. К.: КиівЗНДІЕП, 2004. С. 92-97.
  99.Рыкова Е.Э. Эволюция тем и идей в промышленной архитектуре // Промышленное и гражданское строительство. 1998. - №1. С. 30-31.
  100. Справочник проектировщика промышленных сооружений. Т.1 Архитектура промышленных зданий. Ч.2 Фабрики и заводы: (технические данные, примеры решений и условия строительства проектов) Промстройпроект / ред. А.С. Фисенко. М.-Л.: Госстрой, 1935. 176 с.
  101. Сулима П. Что считать памятниками промышленной архитектуры? // Наука и жизнь, - М., 1984, №8. С. 82 - 83.
  102. Супрунович Ю.О., Житкова Н.Ю. Реновація як засіб відродження не функціонуючих промислових підприємств міста в новій якості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2005. Вип. 14. С. 15-28.
  103. Супрунович Ю.О., Житкова Н.Ю. Реновація як поняття і явище в сучасному архітектурному житті // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Одеса: ОДАБА, 2004-2005. с. 328 - 333.
  104. Супрунович Ю.О. , Тютюнник Ю.Г. Антиекологія. Життя і смерть київського „Радикалу” // Праці центру пам’яткознавства. К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2005. Вип. 8. С. 151 - 168.
  105. Супрунович Ю.О., Тютюнник Ю.Г. Палімпсест заводського ландшафту (на прикладі київського ВАТ „АТЕК”) // К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2006. Вип. 10. С. 132 - 164.
  106. Супрунович Ю.А., Тютюнник Ю.Г. Индустриальный дизайн в городском ландшафте // Харків: Вісник ХДАДМ, 2006. - №2. С. 32 - 43.
  107. Супрунович Ю.О. Застосування архітектурно-містобудівних принципів реновації промислових об’єктів при дослідженні заводу „Радикал” // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Одесса: «Астропринт», 2004-2005. Вып. 7-8. - С. 32 - 39.
  108. Супрунович Ю.О. Прийоми об’ємно-просторової організації громадських комплексів на основі реновації промислових підприємств (закордонний досвід) // Тези доповідей 65-ї науково-практичної конференції. К.: КНУБА, 2004. Ч.1. С. 79.
  109. Супрунович Ю.О. Реновація промислових об’єктів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. К.: КиівЗНДІЕП, 2004. С. 98 - 101.
  110. Супрунович Ю.О. Формування об’ємно-просторового рішення громадсько-торговельних центрів на основі реновації промислових будівель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2006. Вип.16. С. 342 - 352.
  111. Супрунович Ю.О. Реновація історичних промислових об’єктів // ІV електронна наук. конф. „Молода мистецька наука України”. Харків: ХДАДМ, 2003. - №4. С. 111 - 114.
  112. Супрунович Ю.О. Організація громадсько-торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель // Тези доповідей наук. конф. Молодих вчених, аспірантів, студентів. К.: КНУБА, 2006. С. 162.
  113. Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво. Терміни та поняття / Академія мистецтв України К, Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва, 2002. 472с.
  114. Тимофеенко В.И. Генезис, сущность и этапы развития стиля классицизма на Украине // Памятники архитектуры Украины. Киев НИИТИ. 1986. С. 41 - 66.
  115. Тимохин В.А. Территориальный рост и планировочное развитие города. К.: Будивельник, 1989. 104 с.
  116. Тімохін В.О. Основи містобудування / Навч. Посібник. К.: ІЗМН, 1996, - 216 с.
  117. Торгово-досуговый центр CentrO”, Оберхаузен (Германия) // Проект international №6
  118. Торговые центры / И.Р. Федосеева, А.Г. Токмаджян, И.П. Васильева. М.: Стройиздат, 1988. 191 с.
  119. "Торговый пуп" столицы: Петровка как рай для торговых операторов // Коммерческая Недвижимость. 2005. - №11. - С. 25 27.
  120. Урбах А.И. Проблемы формирования новых типов торговых зданий и комплексов. М., ГНИИТИ, 1973. 32 с.
  121. Федосеева И.Р. Формирование новых типов торговых центров. (Обзор). М.: ЦНТИ по гражд. строительству и архитектуре, 1974. 49 с.
  122. Федосеева И.Р., Токмаджян А.Г., И.П. Васильева. Торговые центры. М.: Стройиздат, 1988. 192 с.
  123. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн.: Кн.1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. М.: Стройиздат, 1996. 709 с.
  124. Хан Мейер. Лондонский Доклендс: между частным жильем и региональным развитием // Проект International 6
  125. Хорхот А.Я. Архитектура и благоустройство промышленных предприятий. К: Издательство Академии Архитектуры УССР, 1953. 343с.
  126. Хорхот А.Я. Планировочная организация городских промышленных территорий. К.: Будівельник, 1966. 268 с.
  127. Хорхот А.Я. Развитие промышленного зодчества на Украине // Строительство и архитектура. 1967. - № 12. С. 4 17.
  128. Хрусталева М. Архитектурная реинкарнация //АртХроника. 2004. - №4 С. 15 - 18.
  129. Цайдлер Э. Многофункциональная архитектура. Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1988. 151 с.
  130. Штиглиц М.С. Модерн в промышленной архитектуре Петербурга // Материалы науч. конф. "100 лет петербургскому модерну". СПб.: Альт-Софт, Белое и Черное, 2000. С. 160 - 169.
  131. Штиглиц М. С. Промышленная архитектура Санкт-Петербурга. СПб: ТОО «Журнал Нева», 1995. 128 с.
  132. Шулькевич М.М. Дмитренко Т.Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. 6-е изд. Перераб и доп. К: Будівельник, 1982. 448 с.
  133. Яковлев А.А. Архитектурная система и творческий метод в проектировании промышленных зданий конца ХХ начала ХХ века // Промышленное и гражданское строительство. 1999. - №9. С. 13 - 14.
  134. Ярошевський М.М. Довідник архітектурних термінів: навч. посібник для студентів вищ. навч. Закладів будівельної професії 1 2 рівнів акредитації. Рівне, Рівненський державний аграрний технікум, 2000. 116 с.
  135. La Rehabilitation des Friches Industrielles: Informations et analyses / Ministre de l’amenagement du territoire et des reconversions. Paris, 1991, - 47 p.
  136. Cantacuzino Sh. Re / Architecture. Old buildings new uses. London, Thames and Hadson, 1989. 224 p.
  137. Croft, Virginia. Recycled as restaurants: case study in adaptive reuse. NY: an imprint of Watson Guptill Publications, 1991. 223 p.
  138. TICCICH occasional papers for the World Heritage Convention. Council of Europe Recommendation R (90) 20 The protection and conservation of the industrial, technical and civil engineering heritage of Europe, September 13, 1990. p. 56.
  139. UNESCO. ‘Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 16 November 1972’. Conventions and Recommendations of UNESCO Concerning the Protection of the Cultural Heritage. Geneva: UNESCO, 1983. - p. 80.
  140. www.adlershof.de
  141. www.bin.com.ua/templates/analytic_articles ("Контракты": Промышленная недвижимость Киева и области)
  142. www.duesseldorf.de/planung/stadtentw/index.shtml
  143. www.hafencity.de
  144. www.icomos.org
  145. www.industriedenkmal.de
  146. www.maps-moscow.com (Хрусталева М. Интерпретация промышленного наследия в свете индустрии развлечений)
  147. www.maps-moscow.com (Промышленный пейзаж как символ просвещенной Москвы)
  148. www.maps-moscow.com (Фабрики искусству. На фабриках и заводах пролетариев сменяют художники)
  149. www.retailstudio.org
  150. www.rcsc.ru (Итоги международной конференции "Современные форматы торговли для мегаполиса", 2006 г.)
  151. www.usconsult.ru ("Проектирование магазинов и торговых центров" К. Канаян, Р. Канаян, А. Канаян)
  152. www.utg.kiev.ua (Украинская торговая гильдия)
  153. http://www.iso9000.ru/library/bbltk.htm («Общие сведения по ISO 9000:2000»)

  154. http://www.answers.com/topic/profitability-index (Profitability Index)
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины