Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів : Принципы архитектурно-планировочной организации объектов общественного обслуживания в условиях реконструкции жилых кварталов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів
 • Альтернативное название:
 • Принципы архитектурно-планировочной организации объектов общественного обслуживания в условиях реконструкции жилых кварталов
 • Кол-во страниц:
 • 205
 • ВУЗ:
 • Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву
 • Год защиты:
 • 2006
 • Краткое описание:
 • Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву


  На правах рукопису  АНДРІАНОВА Ганна Анатоліївна


  УДК 725+728
  Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів


  18.00.02 - Архітектура будівель і споруд  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата архітектури

  Науковий керівник
  Ковальський Л.М.,
  доктор архітектури,
  професор

  Одеса - 2006

  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ.................................................................................................
  ВСТУП........................................................................................................................
  РОЗДІЛ 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБ'ЄКТІВ громадського обслуговування................................................................................................
  1.1. Аналіз теоретичних досліджень щодо організації закладів обслуговування..................................................................................................
  1.2. Вітчизняна та закордонна практика побудови мережі об’єктів обслуговування..............................
  1.3. Проблеми формування закладів обслуговування при реконструкції міської житлової забудови................................................................................
  Висновки до розділу 1...............................................................................................
  РОЗДІЛ 2. вплив нових форм обслуговування на АРХІТЕКТУРНУ типологію громадських ЗАКЛАДІВ..........................
  2.1. Громадське обслуговування в системі міста....................................................
  2.2. Взаємозв’язки між обслуговуванням та житлом.............................................
  2.3. Вимоги до формування різних типів закладів обслуговування в умовах реконструкції......................................................................................................
  Висновки до розділу 2...............................................................................................
  РОЗДІЛ 3. архітектурно- планувальнА організація об’єктів громадського обслуговування..............................................................
  3.1. Принципи комплексного формування закладів обслуговування...................
  3.2. Номенклатура нових типів будівель сфери обслуговування..........................
  3.3. Прийоми архітектурно-композиційних рішень закладів обслуговування....
  Висновки до розділу 3...............................................................................................
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...........................................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................
  Додаток А. Забезпеченість об’єктами обслуговування населення мікрорайону
  по вул. Маршала Гречка 2-26 та „Теремки-1” в м. Києві. Порівняльний аналіз...........................................................................................................................
  Додаток Б. Текст анкети соціологічного опитування............................................
  Додаток В. Акти впровадження................................................................................


  3
  4

  11

  12

  26

  41
  51

  53
  53
  62

  73
  116

  120
  120
  128
  151
  172
  175
  178


  193
  199
  202


  ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

  Житловий квартал
  (мікрорайон)


  структурний елемент житлового середовища, обмежений магістральними або житловими вулицями, проїздами, природними межами тощо, площею 20-50 га з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення і до 20 га з неповним комплексом.
  Система громадського
  обслуговування


  система взаємопов’язаних елементів об’єктів громадського обслуговування, які в сукупності задовольняють духовні та матеріальні запити населення.
  Об’єкти громадського обслуговування


  елементи системи громадського обслуговування. До об’єктів громадського обслуговування відносяться стаціонарні заклади, установи та підприємства обслуговування, які розміщуються в окремих громадських будинках, вбудовані або прибудовані до житлових будинків, а також тимчасові споруди (дрібні кіоски та павільйони, деталі благоустрою, малі архітектурні форми тощо).


  ВСТУП
  Нове будівництво в більшості міст України здійснюється в умовах реконструкції на територіях кварталів, що сформувалися раніше. Модернізується наявний житловий фонд, споруджуються нові багатоквартирні комплекси. Збільшується навантаження на існуючі об’єкти громадського обслуговування, які часто не відповідають запитам жителів та сучасним вимогам до комплексного формування системи обслуговування.
  Більше десяти років державної незалежності в Україні суттєво вплинули на свідомість та спосіб життя людей, їхні потреби. Суспільство розподілилося на верстви в залежності від рівня доходів, релігії, професії тощо. Різноманітність запитів сучасних українців привела до поширення спектра послуг, які можна отримати. В архітектурі це проявилося через появу нових типів будівель об’єктів обслуговування, що мають певні планувальні та об’ємно-просторові особливості.
  Багато об’єктів сфери сервісу перейшли до приватного володіння. Власники зацікавлені в залученні клієнта, завдяки чому покращилися інтер’єри та зовнішній вигляд громадських закладів.
  Ці позитивні зміни відносяться до тих напрямків в обслуговуванні, що є прибутковими. Так, наприклад, торгівля розвивається інтенсивно. Мешканець міста може придбати необхідні речі поблизу від дому у будь-який час доби, навіть, за бажанням, замовити товар за допомогою телефону або мережі Інтернет.
  В той же час практично не задовольняється потреба людей у місцях для прогулянок, зустрічей та контактів. Не будуються нові, зачиняються та переобладнуються для комерційних цілей існуючі об’єкти соціальної сфери: клуби, бібліотеки, секції для позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом, дитячі садки тощо. В сучасній багатоповерховій забудові майже втратив своє значення такий важливий елемент житлового середовища, як двір (замкнений громадський простір для відпочинку та спілкування), за стан якого мешканці відчувають себе відповідальними, оскільки вважають його „своїм”. Особливо ця проблема стосується дітей та підлітків, осіб літнього віку, інвалідів, які проводять більшість свого вільного часу поблизу від дому. Недостатнє державне регулювання у сфері послуг приводить до того, що вона розвивається нерівномірно, в наслідок чого страждають представники найменш захищених верств суспільства.
  Такий незбалансований підхід до потреб особистості приводить до серйозних наслідків: деградації молоді, зросту злочинності, наркоманії, взаємної антипатії людей з різних соціальних та етнічних груп. Це проблема державного рівню, що має вирішуватися спільними зусиллями фахівців різного профілю, в тому числі при обов’язковій участі архітекторів.
  Згідно з діючими нормами ДБН 360-92** „Містобудування. Планування та забудова міст та селищ” мережа об'єктів обслуговування повинна формуватися за ступінчатою системою, головні принципи якої були розроблені в 60-х роках ХХ століття відповідно до ідеї рівності громадян між собою. Закладена в нормативи концепція єдиного середнього рівня обслуговування для всіх вступає у протиріччя з реальними умовами проектування, не відповідає структурі та сучасним запитам суспільства.
  За останні роки набула розвитку транспортна інфраструктура. Поширюється практика перевезення дітей до місця навчання шкільними автобусами; багато сімей купують продукти харчування на весь тиждень у супермаркеті, до якого приїжджають на машинах. Очевидно, що для людини, яка має власний автотранспорт, пішохідна досяжність закладів обслуговування перестає бути головною. Важливішим є їхнє розташування попутно руху до місця праці або навчання; наявність зручних під’їздів та автостоянок.
  Соціальні та містобудівні умови, що склалися сьогодні в містах України вимагають принципово інших підходів до побудови мережі об’єктів громадського обслуговування, нових архітектурних рішень, оновлення та удосконалення існуючої нормативної бази по системі обслуговування в цілому та її окремим ланкам.
  Протиріччя між теорією та практикою будівництва та експлуатації об’єктів громадського обслуговування ставлять перед архітектурною наукою низку проблем, що потребують вивчення:
  - диференційований підхід до формування мережі обслуговування, відповідно до різних запитів населення;
  - зручне та рентабельне розташування об’єктів обслуговування, з врахуванням збільшення мобільності населення та розвитку транспорту;
  - інтеграція об’єктів обслуговування та житла.
  В Україні проблемами наукового обґрунтування архітектурної організації закладів обслуговування населення займаються КиївЗНДІЕП, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст, УкрНДІПцивільсільбуд, КНУБА, ОДАБА, ХДТУБІА, НУ „Львівська політехніка” та інші організації.
  Питанням побудови мережі, удосконалення типології та архітектурних рішень об’єктів громадського обслуговування присвячені роботи вітчизняних вчених В.Абизова, А.Гайдучені, В.Єжова, С.Єжова, Л.Ковальского, В.Куцевича, Г.Лаврика, О.Лесика, В.Проскурякова, О.Слєпцова, В.Соченка, В.Уреньова, О.Чижевського, Д.Яблонського та інших.
  Проблеми взаємодії закладів обслуговування з житлом та їх вплив на формування архітектурного середовища проаналізовані в дослідженнях М.Агуфа, М.Бевза, С.Вайнштейна, О.Гелли, Є.Клюшниченка, В.Мироненка, П.Нагорного, М.Омельяненка, Ю.Репіна, Ю.Шкодовського та інших.
  Містобудівні основи комплексного формування системи громадського обслуговування розглянуті в працях Ю.Білоконя, М.Дьоміна, В.Макухіна, А.Рудницького, В.Тімохіна, Г.Фільварова, І.Фоміна та інших.
  В країнах СНД питання архітектури закладів громадського обслуговування розглядали Г.Градов, О.Гутнов, І.Кастель, В.Кулага, А.Іконніков, І.Лежава, М.Орлов, Н.Остерман, А.Радченко, І.Федосєєва та інші.
  Незважаючи те, що проблема формування системи обслуговування населення як на загальному містобудівному рівні, так і на рівні окремих будівель детально розглядалася багатьма авторами, необхідними є подальші дослідження в цієї галузі.
  Значні теоретичні роботи по формуванню мережі та проблемам архітектури будівель об’єктів громадського обслуговування відносяться, в більшості, до радянського періоду; їх результати не можуть бути впроваджені сьогодні у зв’язку з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в суспільстві. Статті в періодичних фахових виданнях торкаються лише окремих аспектів проблеми і не формують комплексного підходу до неї.
  Зв’язок роботи з науковими результатами, планами, темами.
  Дослідження проводилося у відповідності до наступних державних програм та законодавчих актів: Державної програми розвитку культури до 2007 р., Національної програми „Діти України”, Указів Президента України „Про державну підтримку клубних закладів”, „Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек”, „Фізичне виховання здоров’я нації”, „Про національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки”, Законів України Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”.
  Дисертаційна робота виконувалася у тісній співпраці з науково-дослідним архітектурним центром ВАТ КиївЗНДІЕП у відповідності до теми науково-дослідної роботи: „Провести дослідження та розробити пропозиції з коригування організації мережі та розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування житлового району „Теремки-1” у зв’язку з будівництвом громадського центру в Голосіївському р-ні м. Києва”: Звіт про НДР (заключн.) / КиївЗНДІЕП. Тема №6446; №ДР 0103U006469. К., 2004. 39с. та планом розробки державних нормативних документів в галузі цивільного будівництва.
  Мета дослідження визначення принципів архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в комплексі з житловою забудовою.
  Задачі дослідження:
  - узагальнити теоретичні роботи та практичний досвід формування мережі об’єктів громадського обслуговування житлових кварталів;
  - виявити основні фактори, що впливають на типологію та архітектурно-планувальну організацію закладів обслуговування;
  - розглянути принципову архітектурно-планувальну організацію закладів обслуговування, що можуть бути розміщені в межах житлового кварталу;
  - визначити принципи комплексного формування об’єктів обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів;
  - запропонувати номенклатуру нових типів будівель об'єктів обслуговування.
  Об’єкт дослідження заклади, установи та підприємства громадського обслуговування житлових кварталів в умовах реконструкції.
  Предмет дослідження архітектурно-планувальна організація об’єктів громадського обслуговування в умовах комплексного формування системи обслуговування житлових кварталів.
  Межі дослідження в роботі розглядається формування системи та об’єктів громадського обслуговування в кварталах масової міської житлової забудови радянського періоду, що реконструюються.
  Методи дослідження. В дослідженні були використані: метод порівняльного аналізу наукових положень, проектних рішень, реалізованих об’єктів; графоаналітичний метод (графічне моделювання, пошукове проектування); метод експертної оцінки. Були проведені натурні обстеження кварталів міської житлової забудови та соціологічне опитування мешканців.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  - комплексно розглянуто проблему формування системи обслуговування в нових соціально-економічних умовах незалежної України;
  - сформована нова структурна модель системи обслуговування житлового кварталу;
  - визначені принципи комплексного формування об’єктів обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів;
  - запропонована номенклатура нових типів будівель закладів, установ та підприємств громадського обслуговування для розміщення в межах житлової групи, кварталу та району з урахуванням сучасних вимог;
  - визначені напрямки підвищення архітектурно-композиційних якостей об’єктів обслуговування.
  Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджуються експериментальним проектуванням та впровадженнями в проектну практику будівництва.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені рекомендації щодо комплексного формування об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції, які можуть бути використані в нормативно-методичній літературі, при коригуванні системи громадського обслуговування існуючих житлових кварталів, в проектах окремих закладів та підприємств.
  Результати роботи впроваджено:
  - при участі у науково-дослідній роботі "Провести дослідження та розробити пропозиції з коригування організації мережі та розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування житлового району „Теремки-1” у зв’язку з будівництвом громадського центру в Голосіївському р-ні м. Києва: Звіт про НДР (заключн.) / КиївЗНДІЕП. Тема №6446; №ДР 0103U006469. К., 2004. 39с.
  - в роботі "Коригування генерального плану мікрорайону №9 житлового району Позняки-Західні у зв’язку з будівництвом торговельно-побутового комплексу в місті Києві". (Відповідальний виконавець). КиївЗНДІЕП, 2005р.
  - в роботі "Генеральний план м. Полтави (коригування)". (В складі авторського колективу). ДІПРОМІСТО, 2005р.
  - в роботі "Генеральний план смт. Батурин Чернігівської області". (В складі авторського колективу). ДІПРОМІСТО, 2005р.
  Були надані пропозиції по коригуванню існуючої мережі об’єктів
  громадського обслуговування житлових кварталів смт. Батурин.
  - в роботі „Ескізний проект реконструкції та розвитку Національного комплексу „Експоцентр України” по просп. Ак. Глушкова, 1 в Голосіївському районі м. Києва”. (В складі авторського колективу). ДІПРОМІСТО, 2005р.
  Були розроблені пропозиції щодо вирішень супутньої обслуговуючої
  інфраструктури, що розрахована на відвідувачів виставок та на мешканців
  прилеглого до території Експоцентру житлового району „Теремки-1”.
  - в роботі „Передпроектні пропозиції розміщення ділового центру „Бізнес-Сіті” по просп. Ак. Глушкова в Голосіївському районі м. Києва” (В складі авторського колективу). ДІПРОМІСТО, 2005р.
  Були запропоновані нові типи будівель об’єктів обслуговування в структурі
  громадсько-ділового центру, обґрунтовані їх склад та ємності.
  Особистий внесок здобувача у статті опублікованій у співавторстві з Ковальським Л.М. „Проблемы формирования системы культурно-бытового обслуживания в условиях реконструкции жилой застройки” [68] автором були визначені проблеми формування системи обслуговування в умовах реконструкції, проаналізовані протиріччя між практикою будівництва об’єктів обслуговування та нормативною базою з їх проектування, обґрунтована доцільність впровадження нових типів будівель об’єктів обслуговування, крім навчально-виховних будівель.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися на ІІ, ІІІ, ІV наукових конференціях молодих вчених КиївЗНДІЕП (2003, 2004, 2005 рр.); на науково-практичній конференції „Енергозберігаючі технології у будівництві та архітектурі” в Одесі у 2004 р.; на 64-й, 65-й науково-практичних конференціях КНУБА у 2003-2004 рр.
  Публікації. Матеріали дослідження викладені автором у 7 статтях самостійно та в 1 статті у співавторстві, опублікованих у фахових наукових виданнях.

  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Текстова частина роботи становить 116 сторінок, 61 сторінка ілюстрацій і таблиць, 15 - список використаних джерел (166 найменувань), 13 сторінок додатки.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. Аналіз теоретичних досліджень дозволив визначити, що у ХХ столітті архітектура закладів та підприємств обслуговування в Україні формувалася під впливом ідеї рівності громадян між собою та переваги інтересів суспільства над потребами особистості, на основі якої пропонувався єдине усереднене обслуговування для всіх. Зараз наявна зворотна тенденція: індивідуалізація та диференціація громадського обслуговування за формою власності, рівнем доходів споживачів, інтересами різних соціальних груп.
  2. На основі аналізу сучасної проектно-будівельної практики виявлені основні напрямки організації громадського обслуговування на рівні житлового району (розділення житлової та громадської функції, комбінування функцій, забудова модулями) та житлового кварталу міста (закрита та відкрита форми громадського обслуговування). На рівні житлового кварталу та житлової групи в новому будівництві сьогодні набуває розвитку закрита форма громадського обслуговування на основі об'єднання власників житла в товариства в межах єдиного комплексу нерухомого майна (кондомініум), що включає до себе земельну ділянку та розташований на ній житловий будинок. Кондомініум дозволяє мешканцям спільно регулювати склад та кількість обслуговуючих приміщень, упорядковувати територію у відповідності зі своїми потребами.
  3. Обстеження житлових кварталів масової міської забудови показали, що в останні роки особливо гостра потреба населення окреслилася у закладах культури, спорту та охорони здоров’я, місцях для спілкування, прогулянок та відпочинку. Необхідним є додаткове розміщення, а також переобладнання та зміна функції окремих закладів та підприємств обслуговування, проведення заходів для покращення якості архітектурного середовища.
  4. Для покращення архітектурного середовища в умовах реконструкції пропонується розподіл існуючих житлових кварталів на окремі житлові групи з виділенням меж прибудинкових територій, що можуть бути передані до колективної власності мешканцям житлових будинків (створення кондомініумів). В цьому випадку джерелом коштів для покращення середовища можуть стати, окрім муніципального бюджету та допомоги недержавних організацій, власні доходи мешканців.
  5. На базі проведених досліджень сформульовані сучасні вимоги до різних груп об’єктів громадського обслуговування. Виявлено, що основною спільною рисою в архітектурно-планувальній організації об’єктів усіх ланок системи громадського обслуговування є інтеграційні процеси різних видів обслуговування між собою та утворення в результаті крупних багатофункціональних громадських центрів. Проте, для збереження рівноваги в забудові кварталів та задоволення потреб різних груп мешканців, середні та дрібні об’єкти обслуговування також повинні бути.
  6. Визначені принципи комплексного формування закладів обслуговування: зв’язок з оточенням; різноманітність; диференціація об’єктів обслуговування; індивідуальність архітектурного образу.
  7. Запропонована комплексна методика організації системи громадського обслуговування в умовах реконструкції, яка дає можливість врахувати коливання попиту на ті чи інші послуги в кожному конкретному місці, уточнити та доповнити обов’язковий нормативний перелік об’єктів обслуговування відповідно до реальних потреб жителів.
  8. Розроблена структурна модель системи обслуговування житлового кварталу, яка базується на ієрархічному розподілі його території на зовнішній, середній та внутрішній шар. В зовнішньому шарі пропонується розміщати потужні підприємства обслуговування районного та міського значення; в середньому шарі - об’єкти обслуговування меншої потужності, що призначені для жителів кварталу; в внутрішньому шарі дрібні заклади обслуговування, які призначені для мешканців житлового будинку або групи. Використання моделі дозволяє вирішити багато соціальних проблем через винесення крупних об’єктів обслуговування на зовнішні межі кварталів із мінімізацією їхнього негативного впливу на житло, організацію пішохідних зон - бульварів, еспланад, площ уздовж головних композиційних осей забудови, створення затишних дворових просторів для відпочинку та спілкування жителів тощо.
  9. Запропонована номенклатура нових типів будівель об’єктів обслуговування для розміщення на рівні житлової групи, житлового кварталу, а також (окремі об’єкти) на рівні житлового району. Надані варіанти містобудівного розташування для кожного типу об’єктів громадського обслуговування, розглянута можливість їхньої кооперації між собою та з житлом, рекомендовані показники місткості громадських закладів та норма забезпеченості на 1000 жителів.
  10. Наведені прийоми архітектурно-композиційних рішень та розроблені варіанти проектних рішень для закладів, установ та підприємств обслуговування, які розташуються у тимчасових спорудах; вбудовані та прибудовані до житлових будинків; містяться в окремих громадських будинках.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абрамов Р.Н. Сетевые структуры и формирование сетевого общества // Социологические исследования. 2002. - №1(7). С.133 - 140.
  2. Абызов В.А., Куцевич В.В. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. К.: Будивельнык, 1990. 112 с.
  3. Агуф М.М. Средства и приемы архитектурной композиции массовой городской жилой застройки (на практике Украинской ССР): Автореф. дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1963. 20с.
  4. Альбом «Образцово-перспективный жилой район «Теремки-1» в г. Киеве. Жилой комплекс нового типа» / Рекомендации по проектированию. К.: КиевЗНИИЭП. 1978. 100 с.
  5. Амбаж Э. Архитектура это ландшафт Земли // Зодчество мира 1999. - №3. С.42-92.
  6. Андрианова А.А. Проблемы организации обслуживания жилых районов в современных условиях // Регіональні проблеми архітектури та містобудування. / Стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Одеса: ОДАБА, 2004. Вип. 5-6. - С.145-148.
  7. Андріанова Г.А. Громадське обслуговування житлових кварталів. Архітектурно-просторові особливості та соціальні проблеми // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Збірник наукових праць. К.: КНУБА, 2004. С. 83-89.
  8. Андріанова Г.А. Організація просторів спілкування при реконструкції мікрорайонів масової житлової забудови радянських часів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Архітектура та будівництво України в сучасних соціально-економічних умовах. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2004. - С.153-161.
  9. Андріанова Г.А. Прийоми архітектурно-художньої виразності об’єктів громадського обслуговування в структурі житлової забудови // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. К.: КиівЗНДІЕП, 2005. - С.87-92.
  10. Андріанова Г.А. Принципи формування системи громадського обслуговування житлових кварталів міст у ХХ на початку ХХІ століття // Теорія та історія архітектури і містобудування. Збірник наукових праць. К.:НДІТІАМ, 2005. - Вип. 6. С. 119-127.
  11. Андріанова Г.А. Проблеми енергозбереження при формуванні комплексної забудови житлових кварталів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Енергозберігаючі технології в будівництві та архітектурі. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2004. - С.49-55.
  12. Андріанова Г.А. Проблеми існуючої системи громадського обслуговування на прикладі мікрорайону „Теремки-1” в місті Києві // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С.32-36.
  13. Анисимова И.И. Комплексы обслуживания в многоэтажных жилых домах. М.: Стройиздат, 1976. 68с.
  14. Бачинська Л.Г. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики структуроутворення. - К.: Грамота, 2004. 408с.
  15. Бевз М.В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України) : Автореф. дис...д.-ра архитектуры: 18.00.01. / Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури. Харків., 2004. 34с.
  16. Білоконь Ю.М. Управління розвитком територій. Планувальні аспекти / За ред. І.О.Фоміна. - К: Укрархбудінформ, 2002. 154 с.
  17. Блохин П. Планировка жилых кварталов соцгорода // Архитектура СССР 1933. - №5. С. 4-8.
  18. Бойченко А.А. Размещение учреждений обслуживания населения в подземном пространстве городов: Дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1974. 232с.
  19. Боффиль Р. Пространства для жизни: пер. с фр. Предтеченского М.В. М.: Стройиздат, 1993. 136 с.
  20. Брусан А., Черных Л. Теплоэффективные наружные ограждающие конструкции зданий // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С.65-75.
  21. Велев П. С. Города будущего: пер. с болг. Ланской С.Д. М.: Стройиздат, 1985. 160с.
  22. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. - 264с.
  23. Вершинин В.И. Малые производства в структуре многофункциональных сооружений // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2003. -С.121-126.
  24. Водкiн П. Новий генплан Киева // А.С.С. 2002. -№8. С. 30-33.
  25. Всеобщая история архитектуры в 12 томах под ред. Баранова Н.В.- М.: Стройиздат, 1975.
  26. ВСН 54-87 Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования. М.: Госгражданстрой, 1988. 53с.
  27. Гайдученя А.А. Методические рекомендации по улучшению встроенно-пристроенных предприятий розничной торговли. - К.: КиевЗНИИЭП, 1975. 45с.
  28. Гелетуха Г. Енергозабезпечення України. Погляд у 2050 рік // Зелена енергетика 2003. - №4(12). С. 4-6.
  29. Гелла Е.И. Средовой подход и программы участия в архитектуре 1960-1990 годов: Дис...канд.архитектуры: 18.00.01. Харьков, 1999. 202 с.
  30. Гнесь І.П. Соціально-психологічні фактори комфортності житлового середовища // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сб. научных трудов. Архитектурное наследство и дизайн. Одеса: Астропринт, 2003. - Вып.4. С. 65-71.
  31. Гослинг Д., Мэйтленд Б. Проектирование торговых комплексов: Пер. с англ. Д.Копелянского. - М.: Стройиздат, 1979. 136с.
  32. Градов Г.А. Город и быт. М.: Стройиздат, 1968. 170с.
  33. Гранев В.В., Лунева Т.П., Кайгородов М.А. Опыт проектирования и строительства гаражей-стоянок//ПГС. 2000. - №12. С. 51-53.
  34. Грюн С., Смит Л. Торговые центры США. М.: Стройиздат, 1966. 194с.
  35. Губов Б.Н., Филатова Л.А. Проектирование детских дошкольных учреждений на новом этапе // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 1995. - С.24-31.
  36. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. М.: Стройиздат, 1984. 256с.
  37. Гутнов А.Э., Лежава И.Г. Будущее города. М.: Стройиздат, 1977. 155с.
  38. ДБН В.2.2. 15 2005. Житлові будинки. Основні положення. - К.: Укрархбудінформ, 2005. 36 с.
  39. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень. К.: Укрархбудінформ, 2002. 110 с.
  40. ДБН А.1.1 93. Система стандартизації і нормування в будівництві. К.: Укрархбудінформ, 1993. 16с.
  41. ДБН В.2.2. 13 2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. К.: Укрархбудінформ, 2003. 105 с.
  42. ДБН В.2.2. 3 97. Будинки та споруди навчальних закладів. К.: Укрархбудінформ, 1997. 39 с.
  43. ДБН В.2.2. 4 97. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. К.: Укрархбудінформ, 1998. 24 с.
  44. ДБН В.2.2. 9 99. Громадські будинки та споруди. Основні положення. К.: Укрархбудінформ, 1999. 45 с.
  45. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. К.: Будівельник, 1991. 184с.
  46. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ). Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. №896. К., 1993.
  47. Доценко Т.А. Методика формирования новой жилой настройки в условиях реконструкции центров крупнейших городов (на примере Києва): Дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1990. 220с.
  48. Дьомін М.М., Фільваров Г.Й., Фомін І.О. Проблеми і перспективи містобудування в Україні // Вісник Української Академії архітектури. К. 1998. - №5.- С.12-20.
  49. Дячок О. М. Принципи формування арxiтектури шкiл с нетрадицiйними методами навчання: Дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1999. 212 с.
  50. Ексарев В.А., Ексарева Н.М. Концепция функциональной организации центра отдыха в Днепровском гидропарке в г. Киеве // Регіональні проблеми архитектури та містобудування. Сбірник наукових праць, випуски 3-4 (ОДАБА). 2002. - С.37-43.
  51. Ерофалов Б., Пучков А. и др. 300 лучших. Жилые комплексы. Общаги. Гостиницы // А.С.С. 2000. - №6. С. 72-124.
  52. Ескізний проект реконструкції та розвитку Національного комплексу „Експоцентр України” по просп. Академіка Глушкова, 1 в Голосіївському районі міста Києва” / Український державний інститут проектування міст „ДІПРОМІСТО”, керівн. авт. колективу Білоконь Ю.М., арх. Кудєлін А.Є., Черненко В.Б., Андріанова Г.А. договір № 5026-35-2004. - К., 2004. 115 с.
  53. Єжов В.И. Архитектура общественных зданий массового строительства. М.: Стройиздат, 1983. 215с.
  54. Єжов В.И. Научные основы формирования и типизации общественных зданий в условиях комплексной застройки жилых районов. (На примере практики проектирования и строительства Украинской ССР): Автореф. дис...д.-ра архитектуры: 18.00.02. М., 1982. 35с.
  55. Єжов Д.В. Особливості проектування закладів для розваг та дозвілля на воді // Регіональні проблеми архитектури та містобудування. Стан і перспективи розвитку. Сбірник наукових праць, випуски 5-6 (ОДАБА). 2004. - С.149-152.
  56. Єжов С.В. Архитектурное формирование информационно-распределительных пространств общественно-торговых комплексов: Дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1983. 234с.
  57. Єжов С. В., Ушаков Г.Н., Формування сучасних житлових комплексів у міській забудові//Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць (КиївЗНДІЕП). 2003. - С.35-40.
  58. Закон України „Про дошкільну освіту”. Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2001р., №2628-ІІІ. К., 2001.
  59. Закон України „Про загальну середню освіту”. Прийнятий Верховною Радою України 13 травня 1999р., №651-ХІV. К., 1999.
  60. Иконников А.В. Зарубежная архитектура. От „новой архитектуры” до постмодернизма. М.: Стройиздат, 1982. 235с.
  61. История советской архитектуры / под ред. Былинкина Н.П. - М.: Стройиздат, 1962. 348с.
  62. Ігнатенко О. та ін. Маркетинг громадських послуг за умови партнерських відносин: методологічні підходи та їх реалізація//Управління сучасним містом. 2002. - №7-9(7). С. 29-39.
  63. Канаев И.П. Жилым районам Москвы нужны малые храмы // Жилищное строительство. 2002. - №8. С.29.
  64. Кастель И.Н. Новые типы зданий предприятий торговли и общественного питания // Сборник научн. ст. - М.: МНИИТЭП, 1971. - С. 47 - 61.
  65. Кастель И. Какие школьные здания нужны Москве?//Архитектура. Строительство. Дизайн. 2003. - №1(35). С. 28-30.
  66. Клюшниченко Є.Є. Містобудівні основи формування житлового середовища (методологія техніко-економічного обгрунтування) : Автореф. дис...д.-ра технічних наук: 05.23.20. К., 1998. 33с.
  67. Ковалев А.О., Луков А.В. и др. Проектирование многоэтажных автостоянок. Курсовое и дипломное проектирование. - М.: АСВ, 2003. 212с.
  68. Ковальский Л.Н., Андрианова А.А. Проблемы формирования системы культурно-бытового обслуживания в условиях реконструкции жилой застройки // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С.44-49.
  69. Ковальський Л.М. Нормативне забезпечення проектування та енергозбереження в цивільному будівництві// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Енергозберігаючі технології в будівництві та архітектурі. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. К.: КиївЗНДІЕП, 2004. - С.20-25.
  70. Ковальський Л.Н. Проблемы развития архитектуры учебно-воспитательных зданий: Дис...д.-ра архитектуры: 18.00.02. К., 1995. 500с.
  71. Козюра Г.И. Роль общественных зданий в застройке жилых районов: Дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1974. 225 с.
  72. Концептуальный проект реконструкции квартала по ул. Маршала Гречко, 2-26 в Шевченковском районе г. Киева. Проверка расчета показателей застройки квартала и сетей предприятий общественного обслуживания населения: Отчет о НИР / КиевЗНИИЭП. - Договор №6448. К., 2003. 24с.
  73. Коригування диференційованих розрахункових норм сфери громадського обслуговування м.Києва / Рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів. №233 від 22.03.89. 48 с.
  74. Костенко А.Я. Средства отображения информации в архитектуре общественных комплексов: Дис...канд. архитектуры: 18.00.02. К., 1977. 206с.
  75. Кривошеєв М.С. Формирование типов зданий для малого бизнеса в жилой застройке//ПГС. 1996. - №10. С. 32-33.
  76. Крыжановская О.А. Функционально-планировочные и социальные основы реабилитации жилой среды. (На примере застройки Москвы): Дис...канд.архитектуры: 18.00.02. М., 1994. 196 с.
  77. Кузьміна Г.В. Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі: дисс. канд. архітектури: 18.00.02. К., 2005. 175с.
  78. Кулага В.А., Жаворонкова И.А., Туканова Т.А. Система и комплексы культурно-бытового обслуживания (методика использования конкретных социологических исследований). М.: Стройиздат, 1975. 88с.
  79. Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування. Науково-методичне видання / За заг. ред. Куцевича В.В. К.: КиївЗНДІЕП, 2002. 118 с.
  80. Курокава К. Город симбиоза. Проект нового города Жендон в рамках всеобщей концепции развития города Женжоу, Китай // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2003. - №1(35). С.26-32.
  81. Курокава К. Философия симбиоза. От века машин к веку жизни: Пер. с яп. Добаржич И. (в сокращении) // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2002. - №2. С.18-27.
  82. Куцевич В.В. Проблеми сучасної архітектурної і наукової політики у цивильному будівництві // Будівництво України. 2002. - №3. С.26-32.
  83. Куцевич В.В. Реформування архітектурно-методологічної бази проектування об’єктів соціокультурного призначення в сучасних умовах України: Автореф. дис...д.-ра архитектуры: 18.00.02. К., 2004. 35с.
  84. Кучерявий В.П. Урбоекологія. Львів.: Світ, 2001. 440с.
  85. Лаврик Г.І. Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях і проектуванні: Підруч. К.: КНУБА, Українська академія архітектури, 2002. 138с.
  86. Ландиховская В.С. Проектирование социальных жилых домов для престарелых и инвалидов // ПГС. 2003. - №11. С. 17-18.
  87. Ле Корбюзье. Творческий путь: пер. с фр. Ж.Розенбаума. - М.:Стройиздат, 1970. 250с.
  88. Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика. М.: Стройиздат, 1971. 123с.
  89. Лесик О.В. Формування закладів відпочинку та туризму в історико-архітектурному середовищі України: Автореф. дис...д.-ра архитектуры: 18.00.02. / К., 1993. 50с.
  90. Макухін В.Ф. Методические основы проектирования жилых районов крупных и крупнейших городов: Дис...д.-ра архитектуры: 18.00.04. К., 1993. 393с.
  91. Мейтленд Б. Пешеходные торгово-общественные пространства / Пер. с англ. А.Р.Анисимова; под ред И.Р.Федосеевой. М.: Стройиздат, 1989. 159с.
  92. Мироненко В.П. Методологічні основи оптимізації архітектурного середовища: Автореф. дис...д.-ра архитектуры: 18.00.01. / Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури. Х., 1999. 32с.
  93. Містобудівний розрахунок до проекту забудови (коригування) мікрорайону №9 житлового району Позняки-західні у Дарницькому районі м. Києва: Отчет о НИР/ ВАТ „Київпроект”, ДП „Інститут Київгенплан”. - Замовлення Г- 04127. К., 2004. 32с.
  94. Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Панченко. К.:Укрархбудінформ. 2001. 192с.
  95. Муратов А. Аквапарк в Ясеневе, аквапарк в Абзакове, спортивно-оздоровительный центр // Проект Россия. 2002. - №1(27). С. 42-50.
  96. Мюллер-Менкенс Г. Новая жизнь старых зданий. Пер. с нем. Д.Копелянского. М.: Стройиздат, 1981. 247с.
  97. Нагорний П.А. Дизайн архітектурного середовища історичних кварталів міста: Автореф. дис...канд. архітектури: 18.00.01. / Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури. Харків, 2004. 24с.
  98. Національна програма „Діти України”. Указ президента України №63/96 від 18.01.96 р. К., 1996.
  99. Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом возможности использования их инвалидами: Пособие по проектированию Киев: КиевЗНИИЭП, 1998. 85с.
  100. Омельяненко М.В. Методологічні основи нормування елементів міського середовища: Дис...д.-ра техн. наук: 05.23.20. К., 2005. 286с.
  101. Орлов М.А., Федосеева И.Р. Проектирование сети предприятий торгово-бытового обслуживания в городах. М.: Стройиздат, 1975. 250с.
  102. Передпроектні пропозиції розміщення ділового центру „Бізнес Сіті” по проспекту Академіка Глушкова в Голосіївському районі м. Києва / Український державний інститут проектування міст „ДІПРОМІСТО”, керівник авт. колективу Білоконь Ю.М., арх. Кудєлін А.Є., Черненко В.Б., Андріанова Г.А. договір № 5026-02/1-2005. - К., 2005. 37с.
  103. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). М.: Высшая школа, 1991. 19с.
  104. Подолянская Л.Е. Основные направления развития общественных форм бытового обслуживания// Регіональні проблеми архитектури та містобудування. Стан і перспективи розвитку. Сбірник наукових праць, випуски 5-6 (ОДАБА). 2004. - С.40-48.
  105. Пособие по проектированию учебно-воспитательных комплексов «детский сад - начальная школа» к ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97 / КиївЗНДІЕП. К., 2003. 81с.
  106. Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону) / Розроблені Держбудом України під керівн. Економова А.О., Затв. Наказом Держбуду України № 228 від 16.09.1999р. К.: Укрархбудінформ, 2000. 40с.
  107. Проект Генерального плану смт. Батурін Бахмацького району Чернігівської області / Український державний інститут проектування міст „ДІПРОМІСТО”, арх. Токар В.О., Черненко В.Б., Андріанова Г.А. договір № 860-01-2005р. - К., 2005. 130 с.
  108. Прокопенко О.В. Комплексна забудова мікрорайону з центром професійно-трудової реабілітації інвалідів та іншіх мало мобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С.43-46.
  109. Пропозиції з коригування організації мережі та розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування житлового району Теремки-1” у зв’язку з будівництвом громадського центру по проспекту Академіка Глушкова, 13/2, у Голосіївському районі міста Києва: Звіт про НДР (заключн.) / КиївЗНДІЕП. Тема №6446; №ДР 0103U006469. К., 2004. 39с.
  110. Пропозиції щодо формування мережі навчально-виховних закладів та реконструкції дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти: Звіт про НДР / КиївЗНДІЕП. На замовлення Держбуду України, договір № 2-11-01. К., 2002. 108с.
  111. Проскуряков В.І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру: Автореф. дис...докт. архітектури: 18.00.02. К, 2002. 38с.
  112. Радченко А.И. Комплексы общественного обслуживания по месту жительства в городах и поселках. М.: ЦНТИ. 1987. - №14. 40с.
  113. Реймерс Н.Ф. Экология. М.: Журнал «Россия Молодая», 1994 367с.
  114. Репин Ю.Г. Архитектура жилища К.: КП”НИИСЕП”-ППЦ”Тираж”, 2003. 288с.
  115. Репин Ю.Г. Интегрированные архитектурные комплексы: Дис...д.-ра архитектуры: 18.00.02. К., 1991. 311с.
  116. Репин Ю.Г., Серкин И. Кондоминиум: особенности архитектурно-планировочной организации // Вісник Української академії архітектури. 2002. - №1(7). С.42-47.
  117. Російсько-український будівельний словник. /Уклад. В.М.Гордєєв, Р.Я.Зельцер, Є.А.Кожан, Е.О.Полторацька, І.Ю.Резниченко К.: Вид-во «Укрархбудінформ» 1994. - 512с.
  118. Рудницький А. Проблеми і шляхи розвитку української урбаністики та архітектури в умовах державної незалежності України // Вісник Української академії архітектури. 2002 - №1(7). С.11 - 18.
  119. Русін В.В. Формування мережі і типів лікувально-профілактичних закладів в сучасних соціальних умовах великого міста (На прикладі м. Полтави): Автореф. дис...канд. архітектури: 18.00.02. К, 2000. 22с.
  120. Cавченко Е. Спортивно-оздоровительный комплекс // АСС. 2005. - №2. С.54-57.
  121. Cавченко Е. Торговые «евросараи» // АСС. 2005. - №1. С.28-31.
  122. Семка С.В. Архитектурно-планировочная организация
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины