РИСЦОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ТЕОРІЇ АВТОМАТІВ К ПРОБЛЕМАМ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ : Рысцова ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ алгебраической теории АВТОМАТОВ К ПРОБЛЕМАМ АНАЛИЗА ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ RYSTSOV IHOR KOSTIANTYNOVYCH APPLICATION OF METHODS OF ALGEBRAIC THEORY OF AUTOMATIC MACHINES TO PROBLEMS OF ANALYSIS OF DISCRETE DYNAMIC SYSTEMS

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РИСЦОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ТЕОРІЇ АВТОМАТІВ К ПРОБЛЕМАМ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
 • Альтернативное название:
 • Рысцова ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ алгебраической теории АВТОМАТОВ К ПРОБЛЕМАМ АНАЛИЗА ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ RYSTSOV IHOR KOSTIANTYNOVYCH APPLICATION OF METHODS OF ALGEBRAIC THEORY OF AUTOMATIC MACHINES TO PROBLEMS OF ANALYSIS OF DISCRETE DYNAMIC SYSTEMS
 • Кол-во страниц:
 • 301
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченко
 • Год защиты:
 • 2020
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченко» Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису РИСЦОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 519.713.2 ДИСЕРТАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ТЕОРІЇ АВТОМАТІВ К ПРОБЛЕМАМ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 01.05.01 теоретичні основи інформатики та кібернетики фізико-математичні науки Подається на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук Дисертація містить результати власних досліджень автора. При використанні ідей, результатів і текстів інших авторів надаються посилання на відповідні джерела. _____________ І.К. Рисцов Київ 2020  ЗМІСТ Вступ.................................................................................................................15 Розділ 1. Історія проблеми й основні результати.........................................19 1.1. Постановка проблеми ..........................................................................19 1.2. Прикладне значення проблеми Черни ...............................................20 1.3. Прямий метод .......................................................................................22 1.4. Обернений метод..................................................................................23 1.4.1. Циклічні автомати.........................................................................25 1.4.2. Орієнтовані автомати....................................................................27 1.4.3. Регулярні автомати........................................................................28 1.4.4. Ейлерові автомати.........................................................................29 1.4.5. Автомати з простими ідемпотентами .........................................30 1.5. Лінійні оцінки.......................................................................................30 1.5.1. Комутативні автомати...................................................................30 1.5.2. Монотонні автомати .....................................................................31 1.6. Субквадратичні оцінки ........................................................................32 1.6.1. Автомати з нулем ..........................................................................33 1.6.2. Аперіодичні автомати...................................................................33 1.6.3. Частково монотонні автомати......................................................34 1.7. Лінійні методи ......................................................................................35 1.7.1. Трикутні автомати.........................................................................36 1.7.2. Функції мортальності....................................................................36 1.7.3. Одно-кластерні автомати..............................................................39 1.7.4. Радикальна гіпотеза ......................................................................41 1.8. Висновки за першім розділом.............................................................43 11 Розділ 2. Скінченні автомати й моноїди....................................................... 45 2.1. Моноїди морфізмів .............................................................................. 45 2.2. Скінченні автомати.............................................................................. 47 2.3. Теорія досяжності та інваріантності .................................................. 49 2.3.1. Інваріантні підмножини ............................................................... 50 2.3.2. Сильно зв'язані компоненти......................................................... 52 2.3.3. Ядро автомата................................................................................ 56 2.3.4. Автомати з нулем.......................................................................... 57 2.3.5. Регулярне зображення моноїда ................................................... 58 2.4. Гомоморфізми і конгруенції автоматів ............................................. 59 2.4.1. Моноїд ендоморфізмів автомата ................................................. 60 2.4.2. Фактор-автомати........................................................................... 62 2.4.3. Інваріантні відношення автомата................................................ 64 2.5. Орбіталі автоматів ............................................................................... 65 2.5.1. Примітивні автомати .................................................................... 68 2.5.2. Орбітальні орграфи....................................................................... 71 2.6. Синхронізовані автомати .................................................................... 77 2.6.1. Регулярні ідеали ............................................................................ 81 2.7. Синхронізовані групи перестановок.................................................. 86 2.7.1. Примітивні групи.......................................................................... 86 2.7.2. Двічі однорідні групи ................................................................... 90 2.7.3. Розбиття і трансверсалі ................................................................ 91 2.7.4. Спрямовані групи.......................................................................... 93 2.8. Висновки по другому розділу............................................................. 95 Розділ 3. Лінійні автомати та зображення.................................................... 97 12 3.1. Теорія лінійних зображень..................................................................97 3.1.1. Інваріантні підпростори................................................................99 3.1.2. Незвідні зображення та алгебри ................................................102 3.1.3. Повнота незвідних лінійних алгебр ..........................................105 3.1.4. Незвідні лінійні моноїди.............................................................107 3.1.5. Цілком звідні зображення ..........................................................110 3.2. Зображення скінченних груп ............................................................112 3.2.1. Мономіальне зображення групи................................................113 3.2.2. Підстановочний характер...........................................................117 3.2.3. Незвідні групи підстановок........................................................120 3.3. Узагальнені лінійні автомати............................................................123 3.3.1. Досяжність станів в лінійних автоматах...................................125 3.3.2. Підавтомати лінійних автоматів................................................128 3.3.3. Незвідні лінійні автомати...........................................................131 3.4. Лінійні зображення скінченних автоматів ......................................133 3.4.1. Лінійне розширення скінченного автомата..............................136 3.4.2. Лінійна алгебра скінченного автомата......................................140 3.5. Висновки по третьому розділу..........................................................154 Розділ 4. Проблема Черни ............................................................................156 4.1. Лінійні класи автоматів .....................................................................156 4.1.1. Впорядковані автомати...............................................................157 4.1.2. Комутативні автомати.................................................................158 4.1.3. Трикутні автомати.......................................................................159 4.1.4. Многовид автоматів DSA...........................................................163 4.2. Субквадратичні класи автоматів ......................................................167 13 4.2.2. Аперіодичні автомати................................................................. 169 4.2.3. Слабо монотонні автомати......................................................... 171 4.2.4. Многовид автоматів EDSA ........................................................ 173 4.3. Супер-квадратичні класи автоматів................................................. 179 4.3.1. Циклічні автомати....................................................................... 180 4.3.2. Орієнтовані автомати ................................................................. 183 4.3.3. Прості одно-кластерні автомати................................................ 187 4.4. Квазіквадратичні класи автоматів.................................................... 197 4.4.1. Загальні одно-кластерні автомати............................................. 197 4.4.2. Регулярні автомати ..................................................................... 201 4.4.3. Імовірнісні розподіли на словах................................................ 208 4.4.4. Автомати з простими ідемпотентами ....................................... 211 4.4.5. Півпрості автомати ..................................................................... 220 4.5. Висновки за четвертим розділом ..................................................... 230 Розділ 5. Афінні автомати ............................................................................ 233 5.1. Досяжність станів в афінних автоматах .......................................... 235 5.2. Проблема мортальності..................................................................... 237 5.2.1. Двовимірні автомати над скінченним полем........................... 244 5.2.2. Лінійні автомати над двійковим полем .................................... 247 5.3. Афінні автомати і фрактали.............................................................. 251 5.3.1. Класичні фрактали...................................................................... 254 5.4. Афінні автомати і різницеві рівняння.............................................. 257 5.4.1. Модель Кейнса ............................................................................ 258 5.4.2. Модель Самуельсона-Хікса ....................................................... 259 5.4.3. Автомат Фробеніуса ................................................................... 260 14 5.5. Висновки по п'ятому розділу ............................................................261 Розділ 6. Дискретні динамічні системи.......................................................264 6.1. Транспортна задача ............................................................................265 6.1.1. Транзитна задача .........................................................................267 6.2. Управління запасами .........................................................................268 6.2.1. Узагальнена задача управління запасами.................................270 6.3. Хаотична динаміка.............................................................................271 6.3.1. Автономні динамічні системи ...................................................271 6.3.2. Детермінований динамічний хаос .............................................274 6.3.3. Універсальна постійна і періодичність.....................................277 6.3.4. Ознаки детермінованого хаосу ..................................................279 6.4. Застосування теорії автоматів...........................................................283 6.4.1. Булеві автомати ...........................................................................283 6.4.2. Регулярні вирази..........................................................................286 6.4.3. Автомати Харела .........................................................................287 Список літератури .........................................................................................292 Додаток А. Список публікацій за темою дисертації .................................300
 • Список литературы:
 • У зв'язку з черговою кризою в програмуванні подібні реалізації отримали суворий осуд з боку адептів структурного програмування, виразником яких був Дейкстра [107]. З тих пір, принаймні, на теоретичному рівні питання про програмну реалізацію автоматів більше не підіймався. І ось через десятиліття Шалито повертається до цієї ідеї і, щоб не порушувати принципів структурного програмування, пропонує замінити оператор «goto» оператором «switch», який є в багатьох мовах програмування в тому числі і в мові «С». В результаті реалізація автомата виходить простою і зрозумілою. Відповідна технологія отримала назву «SWITCH-технології» [108]. Шалито запропонував весь процес програмування контролерів базувати на кінцевому автоматі і назвав це «автоматним програмуванням». У цьому випадку кінцевий автомат виступає не тільки як вихідна модель для складання програми, але і як формальна специфікація для тестування і верифікації всього проекту [106]. У висновку відзначимо, що теорія автоматів продовжує розвиватися і коло її впроваджень постійно розширюється, що підтверджує пророчі слова Дугласа Росса.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины