АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ПЕТ-ТАРИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ : АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ПЕТ-ТАРИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
 • Кол-во страниц:
 • 236
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ<НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  На правах рукопису

  САШНЬОВА МАРЯНА ВАСИЛІВНА


  АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ПЕТ-ТАРИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  05.13.0
  Автоматизація процесів керування

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

  Науковий керівник
  кандидат технічних наук, доцент ;Іващук В;ячеслав Віталійович


  Київ 2013


  ЗМІСТ  ВСТУП


  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕТ-ТАРИ
  1.1. Особливості технологічних процесів виробництва полімерної тари
  1.1.1.Конструктивні особливості полімерної тари
  1.1.2.Технологічні основи виготовлення ПЕТ-пляшок
  1.2.Особливості моніторингу та керування процесом виготовлення ПЕТ-пляшок
  1.2.1.Опис схеми контролю технологічних параметрів
  1.2.2.Визначення проблем технологічного процесу при виробництві ПЕТ-пляшок
  1.3.Системи керування процесами виробництва ПЕТ-тари
  1.4.Аналіз задач комплексного керування якістю виробництва
  1.4.1.Концепція управління якістю продукції технологічних процесів
  1.4.2 Принципи системного моніторингу стану технологічних процесів
  1.4.3.Постановка задачі моніторингу та керування якістю виготовлення ПЕТ-тари
  1.5.Основні результати і висновки до розділу

  РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕТ-ПЛЯШОК
  2.1. Аналіз основних технологічних параметрів виробництва ПЕТ-тари
  2.1.1. Особливості процесу нагрівання полімерної тари
  2.1.2. Особливості процесу деформації полімерної тари
  2.2. Математичні моделі основних процесів виробництва ПЕТ-пляшок
  2.2.1. Математичне моделювання процесу розігріву ПЕТ-заготівки
  2.2.2. Чисельне моделювання процесу розігріву ПЕТ-заготівки
  2.2.3. Моделювання процесів деформації при виготовленні ПЕТ-пляшки
  2.3. Статистичні методи моніторингу виробництва ПЕТ-тари основна складова системного управління якістю
  2.4. Розробка інформаційної структури системи моніторингу якості виготовлення ПЕТ-тари
  2.5. Основні результати та висновки до розділу
  РОЗДІЛ 3. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЦТВА ПЕТ-ТАРИ
  3.1. Аналіз структури та алгоритму роботи створеної системи моніторингу якості ПЕТ-тари
  3.2. Застосування методології процесу (підсистеми) оцінки якості готових ПЕТ-пляшок при дослідженні товщини стінки ПЕТ-пляшки
  3.3. Оцінка основних причин і наслідків потенційних невідповідностей для технологічного процесу виготовлення ПЕТ-тари методом побудови когнітивних карт
  3.4. Основні результати та висновки до розділу
  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  4.1. Інтеграція автоматизованої системи моніторингу якості технологічного процесу виробництва ПЕТ-тари
  4.2. Графічний інтерфейс системи АМПЕТ
  4.3. Методика оцінки економічної ефективності практичного використання моніторингу якості ПЕТ-тари на основі контрольних карт Шухарта
  4.4. Оцінка результативності та ефективності формування системи АМПЕТ в складі системи управління якістю
  4.5. Основні результати і висновки до розділу

  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  Додаток А. Розподіл температурних зон підігрівання преформи
  ДодатокБ. Температурні режими печі та преформи 178
  Додаток В 180
  Додаток В.1. Специфікація приладів і засобів автоматизації до схеми автоматизації
  Додаток Г. Етапи перетворення преформ на готову ПЕТ-тару 184

  Додаток Д. Функціональна схема системи підготовки подачі повітря
  Додаток Е. Міжнародні стандарти серії ISO 9000
  Додаток Ж. Технічні умови щодо виготовлення полімерних пляшок марки ПЕТ ТУ У 25.2-30953697-022-2004
  Додаток Ж
  Перелік нормативних документів, на які є посилання в ТУ
  Додаток Ж.2. Перелік засобів вимірювальної техніки, інструменту, матеріалів, необхідних для контролювання і випробувань
  Додаток Ж Креслення на пляшку з поліетилентерефталата
  Додаток З. Програма розрахунку розподілу температури по товщині та часу
  Додаток К. Інтегральна функція нормального розподілу
  Додаток Л. Алгоритм оцінки показників стану процесу виготовлення ПЕТ-тари
  Додаток М. Зв'язок індексів відтворюваності і стану процесів з очікуваним рівнем невідповідностей продукці
  Додаток Н. Коефіцієнти і формули для контрольних карт
  Додаток П. Рекомендації операторам для втручання в хід технологічного процесу виготовлення ПЕТ-тари, при появленні на контрольній карті сигнальних ознак
  Додаток Р. Перелік чинників, що впливають на якість ПЕТ-тари
  Додаток С. Оцінка ступеня впливу причин дефекту на цільові чинники
  Додаток Т. Фрагмент програми з’єднання програмного забезпечення STATISTICA з ОРС
  Додаток У. Патент на корисну модель
  Додаток Ф. Довідка про експериментальну перевірку результатів на
  Додаток Х. Акт впровадження в навчальний процес матеріалів дисертаційної роботи
  ВСТУП


  Актуальність теми. Оскільки поліетилентерефталат (ПЕТ) є чудовим захистом проти дії кисню і вуглекислоти, цей матеріал широко використовується при виробництві тари для зберігання напоїв, таких як мінеральна вода, газовані безалкогольні напої, а також пива. Ці обставини призвели до того, що ПЕТ-упаковка відіграє ключову роль: якість напоїв безпосередньо залежить від якості тари, звідси випливає виняткова важливість налагодженого і стабільного технологічного процесу виробництва ПЕТ-упаковки.


  Основні види відхилень тари (поздовжня деформація, нерівномірність товщини стінки пляшки, зовнішнє морщення, кристалізація, білий наліт на стінці пляшки, перламутровий або сріблястий відтінок в поперечній частині пляшки, децентралізація пляшки, поздовжня деформація пляшки, тощо), що виникають при виробництві ПЕТ-пляшки, носять якісний характер і часто важко піддаються визначенню. Процес виробництва складний, і тому важко визначити точний аналіз причин виникнення відхилень з метою попередження їх повторної появи за короткий проміжок часу.


  Існуючі досягнення в області інформаційних технологій повністю не вирішили це завдання, оскільки виробнича система із запізненням коригує технологічний процес виготовлення ПЕТ-пляшок, оперативний контроль не дозволяє виявити приховані дефекти. При цьому неоднозначними є і прийняття рішень по їх усуненню, що може призвести до зниження якості пляшок і продуктивності обладнання.


  Аналітичний огляд робіт (з приводу автоматизованого налаштування термічних режимів для розігріву преформ) Г.Я. Петлякова, В.А. Трунова,     Ц.Р. Зайчика, С.А. Угольникова, Я.Я. Деркача, М.М. Маркової, О.В. Вставської та інш., дозволив зробити висновок, що в автоматизованих системах керування якістю ПЕТ-тари, відсутня можливість комплексної оцінки стану технологічного процесу, аналізу причин виникнення відхилень та впровадження попереджувальних та коригувальних дій в процесі виробництва. Особливо суттєве значення має вартість розробки та підтримки програмного забезпечення, оскільки більшість середніх і малих підприємств не мають можливості витратити значні кошти на вирішення інформаційних задач. Системи автоматизації доцільно доповнити системою моніторингу – аналізу інформації про якість ПЕТ-тари (від преформи до готової пляшки) з метою своєчасного виявлення потенційних невідповідностей у технологічному процесі, визначення їх причин та наслідків та розробку комплексу попереджувальних заходів щодо запобігання їх виникнення. Тому підвищення якості виробництва ПЕТ-упаковки є актуальною проблемою.


  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно плану науково-дослідних робіт кафедри автоматизації процесів управління та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУХТ «Наукові основи створення автоматизованих систем управління для комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості» (номер державної реєстрації 0112U001496).


  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення якості технологічного процесу виробництва ПЕТ-тари за рахунок автоматизованої системи аналізу якості виготовлення ПЕТ-тари (на основі моніторингу параметрів стану продукції, впровадження коригувальних та попереджувальних дій, заснованих на поглибленому статистичному аналізі характеристик виробів).


  Основні задачі дослідження:


  -         аналіз та оцінка причин недостатньої ефективності систем керування якістю, спрямованих на попередження відхилень і поліпшення якості продукції;


  -         розробка математичних моделей для організації моніторингу якості виробництва ПЕТ-продукції;


  -         розробка методу керування якістю на основі процедури моніторингу виготовлення ПЕТ-пляшок;


  -         здійснення апробації розробленої методики з оцінкою можливості реалізації обраного типу керування і подальшого поліпшення процесу виробництва ПЕТ-тари;


  -         розробка комплексу попереджувальних заходів для усунення причин потенційних невідповідностей в технологічному процесі виготовлення ПЕТ-пляшок для більш повної реалізації принципу постійного вдосконалення на основі об'єднання методологій системного та статистичного аналізу;


  -         розробка алгоритмічного та програмного забезпечення автоматизованої системи моніторингу якості технологічного процесу виробництва ПЕТ-тари.


  Об’єктом дослідження є технологічний процес виробництва ПЕТ-тари.


  Предметом дослідження є розробка методів, моделей та алгоритмів, які можуть бути покладені в основу створення автоматизованої системи моніторингу якості технологічного процесу виробництва ПЕТ-тари.


  Методи дослідження. У відповідності до мети дослідження, вирішення поставлених задач забезпечувались сукупністю методів: системного аналізу, статистичної оцінки та управління якістю, теорії прийняття рішень, теорії когнітивного моделювання, теорії графів, нечіткої логіки, імітаційного моделювання, експертних методів аналізу і синтезу, елементів математичного аналізу і теорії ймовірності.


  Наукова новизна. В процесі вирішення поставлених задач одержано наукові результати:


  -         розроблено математичні моделі взаємозв’язку параметрів деформації ПЕТ в процесі виготовлення ПЕТ-пляшки, що обґрунтовує визначене коло спостережних параметрів стану;


  -         вперше розроблено структурну схему алгоритмів моніторингу якості виробництва ПЕТ-тари, що базується на застосуванні методів  системного підходу і статистичного управління процесами з використанням контрольних карт Шухарта, що дозволяють відстежувати заданий набір параметрів стану виробу та обирати рекомендації щодо поліпшення якості виготовлення ПЕТ-пляшок;


  -         вперше розроблено модель аналізу видів, причин і наслідків потенційних невідповідностей технологічного процесу виготовлення ПЕТ-тари, де визначено першочергові та другорядні причини виникнення браку продукції;


  -         розроблено автоматизовану систему збору та подання інформації про якість виготовлення ПЕТ-тари, що забезпечує комплекс заходів по управлінню, які приводять параметри технологічного процесу в статистично керований стан.


  Практичне значення одержаних результатів. За результатами проведених досліджень розроблено відповідне алгоритмічне та програмне забезпечення, яке передано для впровадження на ТзОВ «Аква-Еко».


  Запропонована методика підвищення якості процесу виготовлення ПЕТ-тари на основі моніторингу параметрів стану продукції, впровадження коригувальних та попереджувальних дій, використання процедур, заснованих на поглибленому статистичному аналізі характеристик виробів може бути використана для аналізу інших об’єктів автоматизації.


  Результати досліджень використовуються у навчальному процесі Національного університету харчових технологій на кафедрі автоматизації процесів управління.


  Особистий внесок у розробку наукових результатів. Дисертація є самостійною роботою автора. Автором проаналізовано наукову літературу з даної проблеми, зроблено висновки, сформульовано задачі досліджень.


  Автором розроблено інформаційну структуру автоматизованої системи моніторингу якості ПЕТ-тари, яка полягає в застосуванні сучасних методів і алгоритмів моніторингу для проведення досліджень, що дозволить виявити непередбачені, пов’язані із зміною технологічних параметрів виготовлення та параметрами ПЕТ-матеріалу, порушення в роботі високопродуктивної лінії виготовлення полімерної тари, виявити приховані дефекти продукту, зменшити відповідальність оператора машини за результат процесу; розроблено математичні моделі для організації моніторингу якості виробництва ПЕТ-продукції [51]; розроблено алгоритм моніторингу якості виробництва ПЕТ-тари, з використанням статистичних методів аналізу та контролю, на базі контрольних карт Шухарта, що дозволяє на основі розроблених оригінальних алгоритмів відслідковувати параметри-порушники і, в разі їх виявлення, створювати рекомендації з поліпшення якості продукції [84,85,107,108]; проведено аналіз та оцінку впливу причин потенційних невідповідностей на цільові чинники виробництва ПЕТ-тари, у відповідності зі ступенем їх критичності, за допомогою причинно-наслідкової діаграми та нечіткої когнітивної карти для розробки коригувальних / попереджувальних дій щодо усунення основних причин, що призвели до виникнення дефекту. Автором розроблено програмний продукт в середовищі STATISTICA, для контролю якості виробництва ПЕТ-пляшок, з використанням статистичних методів контролю на базі контрольних карт, що дозволяє відстежувати режимні налаштування технологічних параметрів і, в разі їх відхилення, видавати практичні рекомендації щодо їх оптимізації.


  Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати роботи доповідалися й обговорювалися на: наукових конференціях Національного університету харчових технологій у 2008-2009рр.; XVI Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика – 2009» (Чернівці, 2009); Х Міжнародній конференції «КУСС-2010» (Вінниця, 2010); XIX Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2012» (Київ,2012).


   


  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 друкованих праць, в яких викладено основний зміст виконаних досліджень, з них 4 статті у фахових виданнях, Патент України на корисну модель та 6 доповідей на наукових конференціях.

 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі запропоновано методи щодо підвищення якості виробництва ПЕТ-тари за рахунок розробки автоматизованої системи аналізу якості.


  1.     Проведено аналіз технологічного процесу виготовлення ПЕТ-тари з метою дослідження природи відхилень його параметрів і втрати режимної стійкості, в результаті якого виявлено недостатню ефективність систем управління якістю технологічного процесу виготовлення ПЕТ-тари.


  2.     Розроблено математичну модель нагрівання, що дозволяє вибрати керувальний вплив на процес розігріву преформи для різної рецептури видування пляшок.


  3.     Запропоновано модель для процесу роздуву, що описує розвиток високоеластичної деформації преформи в часі залежно від швидкості деформування заготовки та фізичних констант матеріалу.


  4.     Вперше розроблено систему аналізу інформації про якість виготовлення ПЕТ-тари на основі інформаційної структури автоматизованої системи моніторингу якості, результатом якої являється своєчасне визначення та оперативне усунення причини потенційних невідповідностей, при виробництві ПЕТ-пляшок.


  5.     Розроблено алгоритм моніторингу якості на основі процедури моніторингу виготовлення ПЕТ-пляшок з використанням статистичних методів і стандартизації.


  6.     Здійснено апробацію розробленої методики на ПАТ «Орлан». Проведена експериментальна перевірка адекватності розробленої процедури моніторингу якості пляшки підтвердила її працездатність і ефективність з оцінкою можливості статистичного управління і подальшого поліпшення процесу виробництва ПЕТ-тари.


  7.     Вперше розроблено модель аналізу видів, причин та наслідків потенційних невідповідностей технологічного процесу, що представляє собою інтеграцію інструментів контролю якості за допомогою причинно-наслідкової діаграми та нечіткої когнітивної карти для розробки коригувальних/попереджувальних дій щодо усунення основних причин, що призвели до виникнення дефекту.


  8.     Розроблена функціональна модель системи збору та надання інформації про якість виготовлення ПЕТ–тари, інформаційне та програмне забезпечення для моніторингу якості технологічного процесу виробництва ПЕТ-тари – АМПЕТ.


  9.     Проведена оцінка економічної ефективності практичного використання моніторингу на основі контрольних карт Шухарта вказує на можливість зниження сумарних витрат при застосування автоматизованої системи АМПЕТ. Очікуване зменшення втрат становить 2,2% від розміру партії (з розрахунку на рік експлуатації лінії).


  10.  Результати дисертаційної роботи пройшли експериментальну перевірку на ТзОВ «Аква-Еко» і можуть бути використані у виробництві та використовуються у навчальному процесі НУХТ.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


   

  1.  Полиэтилентерефталат. Общие технические условия. ГОСТ Р 51695–2000. [Введ. 2002–01–01]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 2002. 403 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  2.  Сабсай О.Ю. Критерии качества ПЭТ–преформ / О.Ю. Сабсай // Тара и упаковка. – 1999. – № 2. – С. 32 – 33.  3.  Поляков Д.М. Характеристики ПЭТ [Електронний ресурс] / Д.М. Поляков // Полимерные материалы. Изделия, оборудование, технологии. – 2009. – №1. – С. 1–7. – Режим доступу до журналу: http://www.polymerbranch.com/ catalogp/view/7.html&viewinfo=2.  4.  Петляков Г.Я. Секреты качества ПЭТ–бутылки в оптимальных режимах разогрева преформы / Г.Я. Петляков //Пакиндустрия.–1998,–август–С. 22–23.  5.  Виды ПЭТ преформ [Електронний ресурс] / Империя напитков – Режим доступу до журналу: http://www.polymery.ru/ letter.php?n_id=4462&cat_id= 3&page_id=1.  6.  Волкова М.В. Новый стандарт для ПЭТ–преформ позволит сократить потребление сырья [Електронний ресурс] / М.В. Волкова // Сырье и материалы. – Режим  доступу до журналу: http://www.mrcplast.ru/news–news_open–214781.html.  7  Малиновський Б.В. ПЕТ–тара завойовує продринок. [Електронний ресурс] / Б.В. МАЛИНОВСЬКИЙ // Контракты. – 2003. – №35. – С. 10–11. – Режим  доступу до журналу: http://archive.kontrakty.ua/gc/2003/35/34–peht–tara–zavojovyvaet–prodrynok–no–so–vremenem–mozhet–ego–poteryat.html?lang=ua  8.  Руководство по эксплуатации: Машина для формования методом выдувания Blomax 6. Серия 06. – SIG Corpoplast GmbH & Co. KG  9.  Браун Д. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров / Браун Д., Шердон Г., Керн В.; пер. с нем. Под ред. Докт. хим. наук В. П. Зубова. М.М. : Химия, 1976.– 236 с.  10.  Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров / Ю.К. Годовский // М.: Химия.– 1976.– 198с.  11.  Упаковочные решения и технология выдувного формования с вытяжкой для пластиковых бутылок [Электронный ресурс] / KHS Corpoplast GmbH & Co. KG. — 2008. – С. 15. – Режим доступа: http://www.khscorpoplast.com/images/ publikationen/BLO MAX_R.pdf.  12.  Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров. Т.1. Атомно–молекулярный уровень / А.А. Аскадский, В.И. Кондращенко. – М.: Научный мир, 1999. – 544 с.  13.  Бартенев Г.М. Физика полимеров/ Г.М. Бартенев, С.Я. Френкель, Под ред. Д–ра физ.мат. наук А.М. Ельяшевича. – Л.: Химия, 1990. – 432 с. – ISBN5 – 7245 – 0554 – 1.  14.  Деркач Я. К. Современные технологии и оборудование для производства тары и упаковки из полиэтилентерефталата / Я. К. Деркач // Тара и упаковка. – 2003. – №3. – С.12–25.  15.  Петляков Г. О. Техника и технология производства ПЭТ–тары и розлива жидкостей / Г. О. Петляков, А. А. Редько // Индустрия упаковки. – 2000. – №2. – С.22–25.  16.  Головкин Г.С. Проектирование технологических процессов изготовления изделий из полимерных материалов / Г.С. Головкин. – М.: Химия, Колос С, 2007. – 399 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).  17.  Тавер Е.И. Основы осознанного управления качеством продукции / Е.И. Тавер // Стандарты и качество. – 2004. – № 2. – С. 86–92.  18.  Трунов В.А. Новое оборудование для линий розлива пищевой продукции / В.А. Трунов // Пищевая промышленность. –2000. – №2. – С. 30–32.  19.  Трунов В.А. Специальное оборудование для производства ПЭТ–бутылок / В.А. Трунов, Ц. Р. Зайчик // Пищевая промышленность. – 2000. – №9. – С. 2–5.  20.  Зайчик Ц. Р. Упаковывание тихих напитков в бутылки / Ц. Р. Зайчик,           В. А. Трунов. – М. : ДеЛи, 2000. – 206 с.  21.  Петляков Г.Я. Своя бутылка. Перспективы развития полуавтоматического выдува ПЭТ–бутылок в России / Г.Я. Петляков // Пакет. – 2002. – №5 – С.31–33  22.  Вставская Е. В. Оптимизация многоканального регулирования термических режимов в производстве полимерных изделий : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.06 , "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)" / Е. В. Вставская. – Челябинск, 2006. – 22 с.  23.  Управление качеством: учебник / [Ильенкова С. Д., Ильенкова Н. Д., Ягудин С. Ю. и др.] ; под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2007. – С. 18–20.  24.  Управление качеством. Том 2. Принципы и методы всеобщего руководства качеством; под общей ред. проф. В. Н. Азарова — М.: МГИЭМ, 2000. – 356 с.  25  Свиткин М. 3. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО / М. 3. Свиткин, В. Д. Мацута, К. М. Рахлин – СПб.: Изд–во СПб картфабрика ВСЕГЕИ, 1999. – 403 с  26.  Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учеб. пособие / С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. — 2–е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2002. – 192с: ил. – Библиогр.: с. 186–189.  27.  Ди–Фло Д. Новый подход к использованию методики «Шесть сигм» / ДиФло Д., Бар–Эл 3., Игнасио Б., Йенсен А. // Европейское качество. – 2002. – № 3. – С. 44–50.  28.  Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов / [Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г.]; Под редакцией М.М.Кане. – СПб.: Питер,2009. – 560с.  29.  Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов. ГОСТ Р 51814.2–2004. [Введ. 2001–10–02]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 2001. 24 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  30.  Кузьмин A.M. Метод анализа видов и последствий отказов / A.M. Кузьмин // Методы менеджмента качества .– 2004,– №1 1.– С. 35.  31.  Лебедев А.В. Саратовская система за рубежом / А.В. Лебедев // М.: Изд–во стандартов, 1968.– 95с.  32.  Развитие системного подхода к управлению качеством продукции – от саратовской системы БИП до КС УКП // Стандарты и качество. – 2001. – № 5–6. – С. 80–86.  33.  Управление качеством продукции. Справочник / Под ред. В.В. Бойцова, А.В. Гличева. – М.: Изд. стандартов, 1985. – 464 с  34.  Абрамян Э. К. Услуги качества выпускаемой продукции на основе повышения технического уровня и совершенствования организации производства / Э. К. Абрамян. – Львов: Луч, 1976. – 14 с.  35.  Удовиченко Е.Т. Комплексные автоматизированные системы управления качеством: (методы и средства проектирования) / Е.Т. Удовиченко, Ю.И. Койфман, Ю.А. Банин. –М.: Изд. стандартов, 1989. – 192 с.  36.  Управління якістю продукції / [О. Й. Запунний, О. Д. Запунний, І. В. Полуда, С. М. Савченко, В. Д. Нємцов]. – К.: Київський політехнічний інститут, 1998. – 134с.  37.  Статистические методы повышения качества: Пер. с англ. / Под ред.


  X. Кумэ. М.: Финансы и статистика. – 1991. – 168с.  38.  Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения. ГОСТ Р 50779.11–2000 (ИСО 3534.2:1993). [Введ. 2000–1229]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 2000. 37 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  39.  Шиндовский Э. Статистические методы управления качеством: Контрольные карты и планы контроля / Шиндовский Э., Шюрц О.; Пер. с нем. В. М. Ивановой. – М.: МИР, 1976. 597 с.  40.  Шаумян А.Г. Комплексная автоматизация производственных процессов / А.Г. Шаумян. – М.: Машиностроение, 1973. – 640 с.  41.  Бегунов А. А. Метрологическое обеспечение производства пищевой продукции: Справочник / А. А. Бегунов. – СПб. : МП «Издатель», 1992. – 288 с.  42.  Кошкин Л.Н. Роторные и роторно–конвейерные линии / Л.Н. Кошкин. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.  43.  Контроль качества продукции Автор: А. Фейгенбаум Издательство: Экономика Год: 1986 Страниц: 471  44.  Технические свойства полимерных материалов: учебно–справочное пособие / Под ред. В. К. Крыжановского – СПб., 2005. – 248 с.  45.  Матренин С.В. Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе: Учебное пособие. / С.В. Матренин, Б.Б. Овечкин. – Томск, 2008. – 197 с.  46.  Теплофизические и реологические характеристики полимеров: Справочник / Под общ. ред. Ю.С. Липатова. – Киев: Наукова думка, 1977. – 244 с.  47.  Методы исследования структуры и свойств полимеров: Учеб. пособие / И.Ю. Аверко–Антонович, Р. Т. Бикмуллин. – КГТУ. Казань,2002. – 604 с.  48.  Ярышев Н.А. Теоретические измерения нестационарных температур /


  Н.А. Ярышев. – М.: Энергия, 1967. – 407 с.  49.  Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров /


   Ю.К. Годовский. – М.: Химия, 1976. – 101 с.  50.  Тугов И. И. Химия и физика полимеров: Учеб. Пособие для вузов /


  И. И. Тугов, Г.И. Кострыкина. – М.: Химия, 1989. – 432 с.  51.  Бєляєв Ю.Б. Новий підхід до розв’язання задачі моніторингу активності параметрів процесу виробництва ПЕТ–пляшок / Ю.Б.Бєляєв, В.В. Іващук, М.В. Васьків // Східно–Європейський журнал передових технологій – 2011.№4/4 (52).–С.11–13.  52.  Петляков Г.Я. Секреты качества ПЭТ–бутылки в оптимальных режимах разогрева преформы / Петляков Г.Я. //Пакиндустрия. – 1998. – №2. – С.


  22–23.  53.  Упаковочные решения и технология выдувного формования с вытяжкой для пластиковых бутылок [Электронний ресурс] / KHS Corpoplast GmbH & Co. KG. – 2008. – №3. – С. 59. — Режим  доступу до журналу:  http://www.khscorpoplast.com/images/publikationen/BLOMAX_R.pdf  54.  Ільїна Н.О. Фотобіологічні й медичні опромінювальні установки. конспект лекцій з курсу “Спеціальні світлотехнічні установки” для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.090605 – “світлотехніка і джерела світла” / Н.О. Ільїна, О.М. Ляшенко. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 99с.  55.  Чистякова Т.Б. Математическое моделирование химико–технологических объектов с распределенными параметрами / Т. Б. Чистякова, А. Н. Полосин, Л. В. Гольцева. – СПб.: Профессия, 2010. – 240 с.  56.  Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. Пособие для вузов /


  А. Н. Матвеев. – М.: Высшая школа, 1981. – 400 с.  57.  Копійка О.К. Фізика теплопередачі / О.К. Копійка, В.В. Калінчак, В.В.Головко. – Одеса: Маяк, 2004.– 44с.. –  58.  Линевег Ф. Измерение температур в технике. Справочник / Ф. Линевег : Пер.с нем.М.: Металургия, 1980. – 544 с.  59.  Температурные измерения. Справочник / [Геращенко О.А., Гордов А.Н., Лах В.И. и др.]. К.:Наукова думка, 1984. – 494 с.  60.  Гордов А.Н. Основы температурных измерений / А.Н. Гордов, О.М. Жагулло, А.Г. Иванова. М.: Энергоатомиздат, 1992. – 304 с.  61.  Методы определения теплопроводности и температуропроводности / [Шашков А.Г., Волохов Г.М., Абраменко Т.Н., Козлов В.П. ]. М.: Энергия, 1973. – 336с.  62.  Самарский А.А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Кулин . – М.: Наука, 1989. – 432 с.  63.  Гаврись А.П. Математическое моделирование процессов при высокотемпературном напылении покритий / А.П. Гаврись, П.Р. Шевчук // Матем. методы и физ.–мех. поля. – 1991. – № 33. – С. 13–18.  64.  Теплообмен. Советские исследования / [Тябин Н. В. и др.]; под ред.


  А.Ф. Кунина. – М.: Наука, 1975. – 198 с.  65.  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. М.: Физматиздат, 1963. 855с.  66.  Теория тепломассообмена / [Исаев С.И., Кожевников И.А. и др.]. – М.: Высшая школа. 1979. 495с.  67.  Мучник Г.Ф. Методы теории теплообмена / Г.Ф. Мучник, И.Б. Рубашов . – М.: Высшая школа, 1970. – 285с.  68.  Юдашев Б.Н. Теплопередача / Б.Н. Юдашев. – М.: Высшая школа, 1973. –  359 с.  69.  Головкин Г.С. Проектирование технологических процессов изготовления изделий из полимерных материалов: Учебники и учеб. пособия для студентов высш. Учеб. заведений / Г. С. Головкин. – М.: Химия, КолосС,2007. –399 с.  70.  Проскурин А. М. О возможном механизме эффекта замедления течения полимерных жидкостей / А. М. Проскурин // Инженерно–физический журнал. – 1981. – С.46–51.  71.  Басов Н. И. Оборудование для производства объемных изделий из термопластов / Н. И. Басов. – М.: Машиностроение, 1972. – с.12– 13.  72.  Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). – [Чинний від 2009–06–22]. К. : Держспоживстандарт України, 2009. 45 с. (Національні стандарти України).  73.  Іващук В.В. Концептуальні основи управління якістю складними технологічними комплексами харчової галузі / В.В. Іващук, М.В. Васьків // Контроль і управління в складних системах (КУСС–2010): Матеріали Х Міжнародної конференції: – Вінниця, 2010. – С. 255.  74.  Васьків М.В. Організація управління якістю складних технологічних комплексів. Системний підхід / М.В. Васьків, В.В. Іващук // Автоматика – 2009: Матеріали 16 Міжнародної конференції з автоматичного управління: – Чернівці, 2009. – С. 297.  75.  Managing sustained success of an organization – A quality management approach: ISO 9004:2009. – ISO, 2009. – 56 р.  76.  Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения : ГОСТ Р 50779.10–2000 (ИСО 3534.1:1993). [Введ. 2000–12–29]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 2000. 429 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  77.  Обеспечение стабильности технологических процессов в системах качества по моделям ИСО серии 9000. Контрольные карты Шухарта: Р 50.1.01898. [Введ. 19980514]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 1998. 20 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  78.  Wierda, S. J. Multivariate Statistical Process Control  / S. J. Wierda II Thesis, Wolters–Noordhof, Groningen, Netherlands. – 1994.  79.  Лапидус В.А. О практических руководствах «Применение прикладных статистических методов при производстве продукции» / В.А. Лапидус, Е.Г. Воинова, Н.А. Шешунова // Надежность и контроль качества, 1995. –  №12. – C. 45–54.  80.  Пашков П.И. Использование статистической устойчивости в методике управления сложными процесами / П.И. Пашков // XXXII Гагаринские чтения. Сборник научных трудов в 8 томах. Том 6. ГОУ ВПО «МАТИ» – Российский Государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского. – М.: МАТИ, 2006 – С.113.  81.  Брандт 3. В. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / 3. В. Брандт; Пер. с англ. — М.: Мир, ООО «Издательство ACT», 2003. – 686 с.  82.  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учебное пособие для студентов вузов /


  В. Е. Гмурман. М.: Высшая школа, 2004. – 404 с.  83.  Илларионов О.И. Статистическое регулирование технологических процессов с использованием контрольных карт выборочного среднего при неизвестной дисперсии контролируемого параметра / О.И. Илларионов, А.С. Харитонов // Методы менеджмента качества, 1999. – №12. – C.37–44.  84.  Пат. 61504 UA, МПК G07C 3/14 (2006.01) Система моніторингу якості складних виробничих процесів / Іващук В.В., Васьків М. В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201014673; заявл. 07.12.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14, 2011р.  85.  Васьків М. В. Моніторинг якості керування технологічним агрегованим виробництвом / М. В. Васьків, В.В. Іващук // Вісник ВПІ – 2011. №4 (97). – С. 23– 27.  86.  Версан В. Г. Управление качеством на новом витке / В. Г. Версан // Стандарты и качество. – 2000. – № 7. – С. 44–49.  87.  Васьків М.В. Розробка системи управління якістю виробництва безалкогольних напоїв з використанням статистичних оцінок / Васьків М. В., Іващук В.В. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Матеріали 74–ї Наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів: – Київ НУХТ, 2008. – С. 365.  88.  Статистические методы. Показатели возможностей процессов. Основные методы расчета. ГОСТ Р 50779.44—2001. [Введ. 20011002]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 2001. 16 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  89.  Chan L. K. A new measure of process capability: Cpm / L. K. Chan, S. W. Cheng, F.A. Spring // Journal of quality technology. – 1988. – Vol. 20. –P. 162–175.  90.  Бертран Л. Хэнсен. Контроль качества. Теория и применение / Л. Хэнсен Бертран; Перев. с англ. – м.: Прогресс, 1968.– 519 с.  91.  Dunkan A. J. The economic design of X –chart used to maintain current control of a process / A. J Dunkan // J. Amer. Statist. Assoc. – 1956. – V. 51. –P. 228–242.  92.  Карти Шухарта: ДСТУ ISO 8258–2001 (ISO 8258:1991, IDT). [Введ. 20030701]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 2003. 38 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  93.  Обеспечение стабильности технологических процессов в системах качества по моделям ИСО серии 9000. Контрольные карты Шухарта. Р 50.1.018—98 [Введ. 199901–01]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 19989 32 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  94.  Статистические методы. Контрольные карты Шухарта. ГОСТ Р 50779.42–99. [Введ. 199904–15]. М.: Госстандарт России: Изд–во стандартов, 1999. 36 с. (Государственные стандарты Российской Федерации).  95.  Шиндовский Э. Статистические методы управления качеством: Контрольные карты и планы контроля / Э. Шиндовский, О. Шюрц. – М.: Мир, 1976. – 597 с.  96.  Wheeler D. Advanced Topics in Statistical Process Control. The power of Shewhart’s Charts / D. Wheeler. Knoxville, SPC Press, be. – 1995. – P. 470.  97.  Илларнонов О.И. Статистическое регулирование технологического процесса при случайной степени разладки (Х–карты) / О.И. Илларнонов, А. Ю. Петров // Методы менеджмента качества. – 2001. – №1. – С.26–30.   


 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины