ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО ДЕЗІНТЕГРАТОРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СУМІШЕЙ : ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОВИДЦЕНТРОВОГО ДЕЗИНТЕГРАТОРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО ДЕЗІНТЕГРАТОРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СУМІШЕЙ
 • Альтернативное название:
 • ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОВИДЦЕНТРОВОГО ДЕЗИНТЕГРАТОРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ
 • Кол-во страниц:
 • 250
 • ВУЗ:
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Вінницький національний аграрний університет  На правах рукопису  ЯНОВИЧ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ


  УДК 621.926.4:661.12(043)  ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО ДЕЗІНТЕГРАТОРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СУМІШЕЙ
  05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник:
  Паламарчук Ігор Павлович,
  доктор технічних наук, професор

  Вінниця – 2013


  ЗМІСТ
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ВІБРАЦІЙНОГО ДЕЗІНТЕГРУВАННЯ ДРІБНОКУСКОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАС 11
  1.1 Фізико-механічні властивості об’єкта технологічної дії 11
  1.2 Оцінка технології приготування фармацевтичних сумішей 14
  1.3 Дезінтегрування фармацевтичної сировини як технологічна система 16
  1.3.1 Дезінтегрування як синтез процесів подрібнення та перемішування з рівномірним розподілом мас 16
  1.3.2 Аналіз основних стадій вібраційної обробки та методів їх інтенсифікації 24
  1.3.3 Зміна властивостей технологічного завантаження в умовах знакозмінних навантажень 28
  1.4 Конструктивна та технологічна реалізація досліджуваних процесів 33
  1.4.1 Обладнання для подрібнення 33
  1.4.2 Обладнання для перемішування 41
  1.5 Висновки до 1 розділу 56
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА ОБРОБКИ 57
  2.1 Розробка принципової схеми та конструкції вібровідцентрового дезінтегратора 57
  2.2 Методика та обладнання для здійснення експериментальних досліджень 60
  2.2.1 Мета, завдання і програма досліджень 60
  2.2.2 Експериментальне оснащення 62
  2.2.3 Обґрунтування критеріїв, оцінки технологічної дії 72
  2.3 Оцінка процесу подрібнення 76
  2.3.1 Критерії інтенсивності процесу 76
  2.3.2 Якісні характеристики подрібнених матеріалів 79
  2.4 Оцінка процесу перемішування 81
  2.4.1 Критерії якості змішування суміші 81
  2.4.2 Необхідна кількість проб у межах довірчого інтервалу вірогідності 82
  2.4.3 Визначення мінімальної ваги проби 83
  2.4.4 Оцінка степені однорідності суміші 85
  2.5 Обробка результатів досліджень 89
  2.6 Висновки до 2 розділу 91
  РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО ДЕЗІНТЕГРУВАННЯ 93
  3.1 Постановка задач теоретичних досліджень. Передумови та припущення 93
  3.2 Складання рівнянь руху віброустановки 101
  3.3 Визначення основних робочих параметрів машини 111
  3.4 Дослідження реологічних характеристик сипкого середовища за вібровідцентрового технологічного впливу 116
  3.5 Побудова механофеноменологічної моделі 122
  3.6 Дослідження процесу вібровідцентрового подрібнення 128
  3.7 Висновки до 3 розділу 137
  РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ 139
  4.1 Оцінка динамічних параметрів розробленого обладнання 139
  4.2 Визначення енергетичних характеристик 142
  4.3 Встановлення раціональних параметрів досліджуваних процесів 144
  4.3.1 Оцінка за величиною новоутвореної поверхні 144
  4.3.2 Оцінка за однорідністю вихідної суміші 148
  4.4 Оптимізація параметрів процесу вібровідцентрового дезінтегрування 154
  4.5 Перевірка адекватності математичної моделі 166
  4.6 Висновки до 4 розділу 167
  РОЗДІЛ 5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО ОБЛАДНАННЯ 168
  5.1 Розрахунок основних техніко-економічних параметрів 168
  5.2 Визначення конкурентоспроможності розробленої машини 170
  5.3 Впровадження та виробнича апробація вібровідцентрового дезінтегратора для приготування складних фармацевтичних сумішей 173
  5.4 Висновки до 5 розділу 174
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 177
  ДОДАТКИ 199
  Додаток А. Обробка результатів теоретичних та експериментальних дослідження на ЕОМ 200
  Додаток Б. Договір про творчу співпрацю з Україно-Іспанським виробником фармацевтичних препаратів “Сперко” 209
  Додаток В. Акт впровадження, промислових випробувань та експертної оцінки розробленої машини та технології 214
  Додаток Д. Патенти України щодо розроблених конструкцій машин 229
  Додаток Ж. Методики розрахунку розробленого обладнання 238
  ВСТУП
  Актуальність теми. На теперішній час у світі триває активна розробка та випуск фармацевтичних сумішей на основі рослинної сировини для виробництва найрізноманітніших лікарських препаратів, які поєднують у собі як профілактичні, так і регуляторні функції і можуть чинити різноманітній лікувальний вплив на людський організм. Частка ринку згаданого сегменту продукції в Україні становить за різними оцінками від 1,5 до 3%, водночас у європейських країнах аналогічна продукція становить до 15% від загального обсягу лікарських засобів. Зазначена тенденція зумовлена не лише економічними чинниками розвитку галузі, але й конструктивно-технологічним прогресом фармацевтичної індустрії.
  Механічна обробка рослинної сировини в процесах фармакопеї зумовлює низку проблем, які суттєво впливають на продуктивність виробництва складних фармацевтичних сумішей. Зокрема, для досягнення необхідних якісних параметрів вихідної суміші (дисперсності матеріалу, ступеня однорідності) застосовується поетапне здійснення технологічних операцій подрібнення та почергового змішування отриманої суміші з допоміжними інгредієнтами у вигляді сипких або пороховидних матеріалів, що істотно збільшує тривалість технологічного циклу обробки, і як наслідок, споживані енерговитрати на означене виробництво.
  Згадану проблему пропонується вирішувати шляхом застосування вібровідцентрового технологічного впливу на оброблюваний матеріал, що сприяє інтенсифікації руйнування оброблюваного матеріалу при взаємодії з технологічним середовищем; зміні структурно-механічних властивостей оброблюваної сировини; зниженню сил внутрішнього тертя технологічних мас; виникненню складних траєкторій руху частинок матеріалу.
  Такий технологічний вплив надає змогу створити ефект вібровідцентрового дезінтегрування, який комплексно поєднує в собі процеси вібраційного подрібнення та змішування, що є актуальним у технологічному та конструктивному аспектах при виробництві фармацевтичних сумішей.
  Основні положення поданої наукової роботи ґрунтуються на фундаментальних працях А. П. Бабічева, І. І. Блехмана, О. В. Богомолова, І. Ф. Гончаревича, В. С. Гуця, П. М. Заїки, І. І. Назаренка, С. В. Іванова, Р. Д. Ісковича-Лотоцького, І. В. Кузьо, І. Ф. Малежика, В. Г. Мирончука, В. П. Надутого, П. С. Берника, І. П. Паламарчука, П. О. Ребіндера, Л. І. Сердюка, В. Б. Струтинського, В. Л. Зав’ялова, А. П. Субача, Л. М. Тіщенка, В. П Франчука.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно: з “Державною цільовою програмою Розвиток українського села до 2015 р.”; пов’язана з тематичним планом НДДКР Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” на 2012-2016 рр. “Інтенсифікація процесів харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв шляхом механічної та теплофізичної технологічної дії” (Державний реєстраційний номер 0112U006704, а також з договором про творчу співпрацю Вінницького національного аграрного університету зі спільним Україно-Іспанським підприємством СП “Сперко-Україна” (договір № 1 від 15.09.2012 р.).
  Як особистий внесок дисертанта у роботу за поданою програмою та договором стала розробка теоретичних засад процесу вібровідцентрового дезінтегрування лікарської сировини, створення експериментально-промислової моделі вібровідцентрового дезінтегратора; проведення експериментальних досліджень та обґрунтування технологічних параметрів розробленого обладнання.
  Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні продуктивності та зменшенні енерговитрат при виробництві фармацевтичних сумішей шляхом розробки та обґрунтування технологічних параметрів вібровідцентрового дезінтегратора фітосировини.
  Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:
  - провести аналіз основних закономірностей складових процесів дезінтегрування сипкої сировини та обґрунтувати основні напрямки їх інтенсифікації в умовах вібровідцентрового силового поля;
  - здійснити теоретичні дослідження робочого процесу вібровідцентрового дезінтегратора фітосировини, встановити закономірності його руху та визначити основні параметри які забезпечують підвищення ефективності за мінімальних енерговитрат;
  - дослідити механофеноменологічну модель деформування фітосировини, яка відображає зміну фізико-механічних властивостей оброблюваного середовища під дією вібровідцентрового поля із урахуванням якісних та кінематичних параметрів дезінтегратора;
  - визначити вплив швидкісних характеристик дробильних елементів, часу технологічної обробки та інших параметрів машини на показники якості отриманої сировини;
  - розробити експериментальну установку та провести дослідження по визначенню раціональних режимних параметрів вібровідцентрового дезінтегрування фармацевтичних сумішей та здійснити оцінку адекватності отриманої математичної моделі;
  - оцінити техніко-економічну ефективність запропонованого процесу та розробленого обладнання, визначити його конкурентоспроможність та здійснити впровадження у фармацевтичне виробництво.
  Об’єкт дослідження: процес дезінтегрування як синтез вібровідцентрового подрібнення та перемішування фітосировини для приготування фармацевтичних сумішей.
  Предмет дослідження: вібровідцентровий дезінтегратор барабанно-ситового типу для обробки сипкої сировини.
  Методи дослідження: наукові положення дисертації ґрунтуються на основі класичної теорії механічних коливань, теорії вібраційного подрібнення, механіки сипких середовищ, фізики твердого тіла.. Для аналітичного дослідження використовувалось програмне забезпечення Matlab, MathCad 15. Експериментальні дослідження кінематичних та силових параметрів вібрації розробленого дезінтегратора проводились в лабораторних умовах з використанням автономного реєстратора амплітудно-частотних характеристик, калібрування якого здійснювалось вібровимірювальним комплексом “Robotron”. Адекватність отриманих експериментальних результатів підтверджена методами статистичного аналізу в програмному середовищі Statistika 10.0.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше:
  - встановлено закономірності руху вібровідцентрового дезінтегратора з урахуванням реологічних характеристик фармацевтичних сумішей;
  - отримані аналітичні залежності, що описують механофеноменологічну модель сипкого середовища за умови вібровідцентрової дії;
  - розроблено математичну модель подрібнення фітосировини за умови вібровідцентрового технологічного впливу;
  - визначено амплітудно-частотні, швидкісні та енергетичні характеристики вібровідцентрового дезінтегратора барабанно-ситового типу.
  Набуло подальшого розвитку:
  - метод оцінки впливу реологічних властивостей сипкої сировини на показники якості досліджуваного процесу та їх зміни в залежності від швидкісних характеристик дробильних елементів.
  Вдосконалено:
  - методику оцінки показників якості отриманої сировини та апаратурне оснащення для аналізу коливного руху вібровідцентрового обладнання.
  Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано принципову схему та виготовлено експериментально-промислову модель вібровідцентрового дезінтегратора. Розроблено технічне оснащення для проведення досліджень, зокрема безпровідний датчик для реєстрації амплітудно-частотних характеристик виконавчого органа досліджуваного обладнання, що дало змогу обґрунтувати режимні параметри процесу вібровідцентрового дезінтегрування сипких мас.
  Вібровідцентровий дезінтегратор впроваджено на СП “Сперко-Україна” (м. Вінниця) для приготування базової суміші седативного препарату “Седасен”. Річний економічний ефект від впровадження у виробництво запропонованої технології становить 15327 грн. В результаті енергозбереження та інтенсифікації технологічної дії час приготування однієї партії продукції зменшився в 2,5…3,1 разів, витрата енергії зменшилась в 2,7…3,2 разів.
  Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес при виконанні лабораторно-практичних занять для підготовки фахівців зі спеціальностей Вінницького національного аграрного університету за фаховим спрямуванням “Обладнання переробних і харчових виробництв”, зокрема з таких дисциплін: “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв”, “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва”.
  Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи здобувачем отримані самостійно. У наукових роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок полягає в наступному: [1, 2] – проведений літературний аналіз розвитку обладнання зі складною траєкторією руху виконавчого органу для реалізації процесів механічної обробки технологічних мас; [3, 6, 9] – розроблено математичні моделі вібровідцентрового змішувача та вібровідцентрового дезінтегратора для виробництва фармацевтичних сумішей, отримані рівняння руху й залежності для амплітудно-частотних, силових та енергетичних параметрів виконавчого органу; [4, 5] – одержано реологічні залежності для сипкої маси; [8, 10] – розроблено й виконано дослідно-промислову модель машини, проведено експериментальні дослідження та обґрунтовано режимні параметри процесу вібровідцентрового дезінтегрування; [11, 12] – проведено експериментальні дослідження, здійснена їх статистична обробка, узагальнено результати отриманих теоретичних та експериментальних даних. Реалізовано промислове впровадження вібровідцентрового дезінтегратора для виробництва фармацевтичних сумішей. Дольова участь здобувача (обробка результатів виробничих випробувань, узагальнення рекомендацій проведені самостійно) становить 80%. Участь у розробці нової конструкції – 70%.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали основних положень дисертаційної роботи доповідались і здобули позитивну оцінку на таких міжнародних і вітчизняних науково-технічних конференціях (МНТК): МНТК “Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки” (г. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2008 р.); на 3 міжвузівських та внутрішньо-вузівських науково-технічних конференціях, зокрема “Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства” (м. Вінниця, ВДАУ, 2009 р.); МНТК “Вібрації в техніці та технологіях” (м. Вінниця, ВДАУ, 2009 р.); МНТК “Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв” (м. Одеса, ОНАХТ, 2010 , 2012 р.р.); МНТК “Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави”(м. Вінниця, ВДАУ, 2010, 2011 р.р.); МНТК “Вібрації в техніці та технологіях” (м. Львів, Національний університет “Львівська політехніка”, 2011 р.); МНТК “Сучасні проблеми землеробської механіки” (м. Вінниця, ВНАУ, 2012 р.), МНТК “Вібрації в техніці та технологіях” (м. Харків, ХНТУ ім. Петра Василенка, 2013 р.).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 робіт: із яких 10 статей у фахових журналах і збірниках наукових праць, 2 статті в міжнародних фахових наукових виданнях та 3 тези наукових конференцій. За результатами досліджень отримано 3 патенти України.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. Проведений аналіз існуючих процесів приготування сипких багатокомпонентних сумішей фармацевтичних виробництв дозволив встановити доцільність застосування вібровідцентрового способу обробки фітокомпонентів та обґрунтувати конструктивно-технологічну схему його реалізації, що стало основою вибору напрямку досліджень
  2. Вперше розроблено математичну модель вібровідцентрового дезінтегратора фітосировини, дослідження якої дозволили отримати аналітичні та графічні залежності основних параметрів руху виконавчого органу, силові та енергетичні характеристики машини. Встановлено межі ефективного робочого режиму розробленого обладнання: амплітуда коливань контейнера 2,1…2,3 мм, кутова швидкість приводного валу 80…100 рад/с, при споживаній потужності 1…1,1 кВт. Пікові значення сумарної амплітуди становлять 11 мм при 45 рад/с.
  3. Дослідження розробленої механофеноменологічної моделі деформування фітосировини за умови вібровідцентрової дії, дало можливість визначити характеристики деформування сипкого середовища залежно від амплітудно-частотних характеристик виконавчого органу машини та часу технологічного процесу. Встановлено, що максимальна відносна деформація у шарі технологічного середовища реалізується в діапазоні 80…100 рад/с, а її значення становить 15,5 мм.
  4. Дослідження процесу вібровідцентрового подрібнення фітосировини, на основі розробленої математичної моделі дозволили дослідити зміну величини питомої поверхні оброблюваного матеріалу залежно від часу технологічного впливу та швидкісних характеристик дробильних елементів. Теоретичні розрахунки дозволили встановити, що для отримання дрібнодисперсної фракції з питомою поверхнею 4150…4210 см2/г при об’ємі завантаження 15 дм3, амплітуді коливань 2,1…2,3 мм, час технологічної обробки матеріалу становить в межах 3,2…3,5 хвилини.
  5. Проведеними експериментальними дослідженнями встановлені наступні раціональні режими роботи машини: кутову швидкість приводного вала віброзбуджувача ω=90…100 рад/с, амплітуду коливань контейнера А=2,0…2,2 мм, ступінь завантаження технологічним наповнювачем 50…60%, ступінь завантаження змішувальних компонентів 70…80%.
  6. Встановлено, що при зазначених режимах роботи та тривалості технологічного впливу 3,1 …3,8 хв. питома поверхня оброблюваного матеріалу збільшується з 350…420 см2/г до 4080…4190 см2/г; ступінь однорідності вихідної суміші – 97…98 %, при цьому питома енергоємність досліджуваного становитиме 10…12 кДж/кг.
  7. У результаті виконаних теоретичних і експериментальних досліджень вперше встановлено, що застосування комбінованого вібровідцентрового методу обробки фітосировини підвищує продуктивність приготування сипких фармацевтичних сумішей до 142…152 кг/год, що в 2,5…3,1 разів перевищує існуючу технологію, при зменшені споживаних енерговитрат у 2,7…3,2 разів.
  8. Проведений порівняльний аналіз відхилення теоретичних та експериментальних досліджень за енергетичними та амплітудно-частотними параметрами розробленого обладнання виявив розбіжність отриманих значень 5,2…9,13%, що підтверджує адекватність математичної моделі та її доцільність при використанні у розрахунках.
  9. Проведений розрахунок досліджуваної машини на конкурентоспроможність показав її позитивну оцінку ефективності, порівняно з існуючими аналогами. Розроблений експериментально-промисловий зразок вібровідцентрового дезінтегратора пройшов виробничу апробацію в умовах Україно-Іспанського виробництва СП “Сперко-Україна” м. Вінниця, при виробництві базової суміші препарату “Седасен”, з річним економічним ефектом 15327 грн, при терміні окупності 0,47 року.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Александров И. Д. Справочник по технологии приготовления лекарственных форм / И. Д. Александров, В. М. Субботин. Ростов н/Д : Феникс, 2000 – 192 с.
  2. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М. : Медицина, 1987. – Т. 1. – 336 с. ; Т. 2. – 40 с.
  3. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / [Г. С. Башура, А. И. Тихонов, А. Г. Башура и др.] // Фармаком. – 1995. – № 1–2. – С. 9–21.
  4. Кондратьева Т. С. Технология лекарственных форм. В 2 т. Т. 1 / Т. С. Кондратьева, Л. А. Иванова. – М. : Медицина, 1991. – 496 с.
  5. Муравьев И. А. Технология лекарственных форм / Муравьев И. А. – М. : Медицина, 1988. – 497 с.
  6. Азаров Б. М. Инженерная реология пищевых производств / Б. М.Азаров, В. А. Арет. – М.: МТИПП, 1978. – 112 с.
  7. Аввакумов Е. Г. Механические методи активами химических процесов / Аввакумов Е. Г. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1986. – 306 с.
  8. Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической технологи / А. Н. Плановский, В. М. Рамм, С. Э. Каган. – М.: Госхимиздат, 1962. – 846 с.
  9. Валь Е. Препараты из растительного сырья: отраслевые проблемы / Е. Валь // Ремедиум. – 2001. – № 1–2. – С. 38–39.
  10. Кондратьева Т. С. Технология лекарственных форм : ученик : в 2 т. / [Т. С. Кондратьева, Л. А. Иванова, Ю. И. Зеликсон и др.]. – М. : Медицина, 1991.
  11. Корягин Д. А. Эволюция технологии производства твердых лекарственных форм за последние 20 лет / Д.А. Корягин // Производство лекарств по GMP. Москва: 2005. – С. 183–187.
  12. Ажгихин И. С. Технология лекарств / Ажгихин И. С. – М. : Медицина, 1980. – С. 115–142 ; 325–344.
  13. Бобылев Р. В. Технология лекарственных форм : ученик : в 2 т. / [Р. В. Бобылев, Г. П. Грядунова, Л. А. Иванова и др.] ; под ред. Л. А. Ивановой. – М. : Медицина, 1991. – Т. 2. – С. 64–93.
  14. Ребиндер П. А. Избранные труды: Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия / Ребиндер П. А. – М. : Наука, 1978. – 368 с.
  15. Ребиндер П. А. Физико-химические основы законов тонкого измельчения твердых тел / П. А. Ребиндер, В. И. Акунов // Журнал прикладной химии. – 1959. – Т. 28. – С. 312.
  16. Макаров Ю. И. Аппараты для смешения сыпучих материалов / Макаров Ю. И. – М. : Машиностроение. – 1973. – 216 с.
  17. Гениев Г. А. Вопросы динамики сыпучей среды / Гениев Г. А. – М. : Строй-издат, 1958. – 122 с.
  18. Кафаров В. В. Системный анализ процессов химической технологии. Процессы измельчения и смешения сыпучих материалов / В. В. Кафаров, И. Н. Дорохов. – М. : Наука, 1985. – 440 с.
  19. Salueta C., Poschel T. Convection in horizontally shaken granular material / C. Salueta, T. Poschel. // Europ. J. Phys. – 1999. – № 2. – Р. 53-54.
  20. L. Grossman. The Effects of Container Geometry on Granular Convection / Grossman L. // Phys. Rev. – 1997. – № 56. – Р. 3290.
  21. Prasad S. R. Probablistic mixing cell model / S. R. Prasad // Proc. 3, Pacif. Chem. Eng. Congr. – Seoul, 1983. – P. 217–222.
  22. Roseman B. Mixing of solids / B. Roseman // The industrial Chemist. –1973. – № 10. –P. 84–90.
  23. Potamin Andrew A. On models of granular material under dynamic conditions / A. Potamin Andrew // Powder Technol. – 1992. – №69. – P.107–117.
  24. Oldshue J.Y. Fluid mixing technology / J. Y. Oldshue. – New York: Mc-Graw-Hill Publications Co., – 1983. – 574 p.
  25. Mutsakis M. Advancesing static mixing technology / M. Mutsakis, F. A. Streiff, G. Schneider // Chemical Eng. Progress. – 1986. – T.82, №7. – P.42–48.
  26. Pershin V. Determination of mixture inclination to segregation / V. Pershin, S. Barishnikova, A. Pasko, Y. Selivanov // Abstracts of Papers World Congress on Particle Technology 3. – Brighton, 1998. – P.173.
  27. R. Iskovich-Lototsky. The Development of segregation elimination in a processes of vibration mixing / R. Iskovich-Lototsky, M. Bernik // Buletinul Institutului Politehnic Din Iasi. Tomul XLVI (L). Fasc.3-4. Sectia Stinta Si Ingeneria Materialelor. – Iasi: Universitatea Tehnica "Gh. Asashi". – 2000. – P.101-105.
  28. Гончаревич И. Ф. Вибрационная техника в пищевой промышленности / Гончаревич И. Ф., Урьев Н. Б., Талейсник М. А. – М. : Пищевая промышленность, 1977. – 278 с.
  29. Rose H. E. A mathematical anaiysis of internal dinamics of the ball mill on the basis of probability theory. Trans. Of the Inst. Of Chem. Eng. № 35 №2, 1957.
  30. Броек Д. Основы механики разрушения / Броек Д. ; [пер. с англ.]. – М. : Высш. школа, 1980. – 385 с.
  31. Денев С. И. О работе прошароковой мельницы при сверхкритических скоростях / С. И. Денев // Цветные металлы. – 1962. – № 7. – С. 3–8.
  32. Yokoyama Т. A numerical analysis of the movement of balls in a vibration mill / Т. Yokoyama, K. Tamura, G. Jimbo // Kagaku Kogaku Ronbushu. – 1991. – № 5. – Р. 1026–1034.
  33. Kroosh I. Vibratory multifrequency grinding and blending of particulate materials/ I. Kroosh, Y. Obodah, L. Shifrin. Adv. // Powder Metall. Part. Mater. – 1997. – № l. – Р. 2–71.
  34. Роже Гийо. Проблема измельчения материалов и ее развитие / Роже Гийо. – М. : Стройтздат, 1964. –170 с.
  35. Rose H.E., Sullivan R.M.E. Vibration Mills and Vibration Milling / Rose H.E., Sullivan R.M.E. – London: Constable, 1961. – 217 p.
  36. Ребиндер П. А. Физико-химическая механика / Ребиндер П. А. – М. : Наука, 1979. – 381 с.
  37. Арсульев В. Л. Применение вибрации для интенсификации процессов перемешивания сыпучих сред / Арсульев В. Л. – М. : Цветметинформация, 1977. – 48 с.
  38. Волик Г. Н. Некоторые теоретические вопросы воздействия вертикальных вибраций на слой зернового материала и экспериментальные исследования / Г. Н. Волик // Проблемы сепарирования зерна и других сыпучих материалов. – М. : ВНИИЗ, 1963. – С. 37–39.
  39. Горбатов А. В. Перспективы использования виброволновых методов обробки сирья в пищевой промышленности / Горбатов А. В., Гноевой А. В., Мачихин Ю. А. – М.: 1985. – 407 с.
  40. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мішалками / Ф. Стренк. – Л.: Химия, – 1975. – 524 с.
  41. Yaroshenko L.V. Vibration Mixer / L. V. Yaroshenko, M. P. Bernik, O. M. Pedorenko, Y. L. Khomiakovskij // Collection of abstracts Ukraine-Austrian Symposium [«Agriculture: Science and Practice»]. – Lviv. – 1996. – P.171.
  42. Cohn D. W. Blender geometry in the mixing of solids. / D. W. Cohn, T.W. Healey, D. W. Fuerstenau // Ind. Eng. Chem. Process Desing Develop. – 1965. – № 4. – P. 318–322.
  43. Паламарчук И. П. Новые вибрационные машины в механических процессах перерабатывающего сельскохозяйственного производства / И. П. Паламарчук // Материалы междунар. НТК [«Вибрации в технике и технологиях»]. – Евпатория, 1998. – С. 187–194.
  44. Ганиев Р.Ф. Динамики частиц при воздействие вибрации / Р. Ф. Ганиев, Л. Е. Украинский. – Киев. : Наукова думка, 1975. – 168 с
  45. Вибрации в технике : справочник. В 6 т. Т. 4. Вибрационные процессы и машины / ред. совет : В. Н. Челомей ; под ред. Э. Э. Лавендела (пред.) и др. – М. : Машиностроение, 1981. – 509 с.
  46. Гончаревич И. Ф. Теория вибрационной техники и технологии / И. Ф. Гончаревич, К. В. Фролов. – М. : Наука, 1981. – 320 с.
  47. Белый В. А. Псевдоожижение порошкообразных полимерных материалов для нанесения тонкостенных покрытий / В. А. Белый, О. Р. Юркевич // Полимеры в промышленности. – Гомель,1968. – № 5. – С. 14–16.
  48. Урьев Н. Б. Физико-химическая механика в технологии дисперсных систем / Урьев Н. Б. – М. : Знание, 1975. – 65 с.
  49. Блехман И.И. Вибрационное перемещение / И. И. Блехман, Г. Ю. Джанелидзе. –М. : Наука, 1964. – 410 с.
  50. Горбатов А. В. Перспективы использования виброволновых методов обробки сирья в пищевой промышленности / Горбатов А. В., Гноевой А. В., Мачихин Ю. А. – М., 1985. – 407 с.
  51. Дезинтеграторная технология // Тез. докл. VI Всесоюз. семинара, 5–7 сентяб. 1989 г. – Таллин, 1989. – 163 с.
  52. Хинт И. А. Основы производства силикальцитных изделий / Хинт И. А. – М. ; Л. : Стройиздат, 1962. – 636 с.
  53. Богородский А. В. Исследование процесса измельчения сыпучих материалов в мельницах ударного действия / А. В. Богородский, В. Н. Блиничев, В. Б. Лапшин // Тез. докл. IV Всесоюз. конф. по механике сыпучих материалов. – Одесса, 1980. – С. 190.
  54. Исследование и внедрение технологии приготовления минерального порошка из известняка-ракушечника в дезинтеграторной установке: копия отчета о НИР. – Ростов н/Дону, 1983. – 88 с.
  55. Пат. 2408433 Российская Федерация, МПК6 B02C13/20. Дезинтегратор / В.С. Богданов, И.А Семикопенко ; заявитель и панетообладатель Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. – № 2009139571/03; заявл.; 01.15.2006 опубл. 26.10.2009, Бюл. № 21.
  56. Богородский А. В. Высокоэффективный измельчитель дезинтеграторного типа с плоскими ударными элементами / А. В. Богородский, В. Н. Блиничев, В. Б. Лапшин // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещания по совершенствованию, интенсификации и повышению надежности аппаратов в основной химии. Ч. З. – Сумы, 1980. – С. 31–32.
  57. А. С. 874171, СССР, МКИ3 В 02 С 7/08. Мельница для измельчения сыпучих материалов / В. Б. Лапшин, А. В. Богородский, В. Н. Блиничев, Г. Г. Шигина (СССР). – № 274494/29-33 ; заявл. 05.02.78 ; опубл. 02.04.79, Бюл. № 39.
  58. А. С. 1544482, СССР, МКИ3 В 02 С 13/14. Мельница / Е. Л. Друзь, А. Р. Смольяков, П. Е. Остапенко, Ю. Е. Друзь (СССР). – № 430099/23-33 ; заявл. 05.01.88; опубл. 02.03.90, Бюл. № 7.
  59. А. С. 1572694, СССР, МКИ3 В 02 С 13/22. Дезинтегратор / М. Ю. Колобов, В. Б. Лапшин, З. А. Прошарокова, В. Н. Блиничев (СССР). – № 4463443/31-33 ; заявл. 20.07.88; опубл. 5.04.1989, Бюл. № 8.
  60. А. С. 1230684, СССР, МКИ3 В 02 С 19/26. Вибрационная мельница / Н. А. Голиков, В. А. Жмыря, Д. М. Мельников, А. А. Радзиван, В. П. Савченко (СССР). – № 3753421/29-33 ; заявл. 13.08.84; опубл. 5.04.1989, Бюл. № 18.
  61. А. С. 1230685, СССР, МКИ3 В 02 С 19/26. Лабораторная вибромельница / А. Д. Рудны, Л. В. Яхкинд (СССР). – № 3810796/29-33 ; заявл. 10.11.84 ; опубл. 5.04.1989, Бюл. № 18.
  62. А. С. 1473848, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Лабораторная вибромельница / В. П. Бондаренко, В. К. Богданов, Л. Ф. Михайлова, Е. В. Соколов (СССР). – № 4194182/31-33 ; заявл. 16.02.87 ; опубл. 4.03.1989, Бюл. № 15.
  63. А. С. 1491572, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / В. Е. Мизонов, Г. Г. Михеев, А. А. Поспелов, С. Г. Ушаков (СССР). – № 4196295/29-33 ; заявл. 20.02.87 ; опубл. 4.03.1989, Бюл. № 25.
  64. А. С. 1491574, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / Б. Я. Опирский, П. Д. Денисов, В. Р. Сорока (СССР). – № 4214250/29-33 ; заявл. 23.03.87 ; опубл. 4.03.1989, Бюл. № 25.
  65. А. С. 1544493, СССР, МКИ3 В 02 С 19/26. Вибрационная мельница / Б. Я. Опирский, П. Д. Денисов, Б. В. Билык (СССР). – № 4374743/31-33 ; заявл. 08.02.88; опубл. 5.05.1989, Бюл. № 7.
  66. А. С. 364345, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / А. Д. Лесин, Р. В. Локшина (СССР). – № 1657478/29-33 ; заявл. 14.05.71; опубл. 5.05.1972, Бюл. № 5.
  67. А. С. 438437, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / А. В. Ковшик (СССР). – № 1657478/29-33 ; заявл. 21.09.72; опубл. 5.05.1974, Бюл. № 29.
  68. А. С. 539605, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / В. Г. Горбачев (СССР). – № 2043777/29-33 ; заявл. 16.07.74; опубл. 5.05.1976, Бюл. № 47.
  69. А. С. 946665, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16, В 02 С 17/14. Вибрационная мельница / В. С. Полищук (СССР). – № 2957559/29-33 ; заявл. 23.07.8; опубл. 5.02.1982, Бюл. № 47.
  70. А. С. 948446, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16, В 02 С 17/14. Вибрационная мельница / М. В. Власова, В. Н. Власов, А. Е. Умнов, Ж. Г. Мухин, Ю. С. Чирков (СССР). – № 3211575/29-33 ; заявл. 03.12.80; опубл. 5.02.1982, Бюл. № 29.
  71. А. С. 952330, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16, В 02 С 17/14. Вибрационная мельница / М. Г. Вайнштейн, В. Я. Туркин, Л. П. Зарогатский (СССР). – № 3237703/29-33 ; заявл. 16.01.81; опубл. 4.03.1982, Бюл. № 31.
  72. А. С. 975078, СССР, МКИ3 В 02 С 17/14, В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / А. Д. Лесин, Р. В. Локшина (СССР). – № 3286801/29-33 ; заявл. 16.01.82; опубл. 4.04.1983, Бюл. № 73.
  73. А. С. 1034776, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / П. Д. Денисов, Л. Д. Величко, П. С. Берник (СССР). – № 3392772/29-33 ; заявл. 11.02.82; опубл. 4.02.1983, Бюл. № 30.
  74. А. С. 1151303, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / П. Д. Денисов, Н. Ф. Брайлян, В. М. Кунин, В. А. Пашистый (СССР). – № 3618864/29-33 ; заявл. 26.08.83; опубл. 4.03.1985, Бюл. № 15.
  75. А. С. 688222, СССР, МКИ3 В 02 С 19/16. Вибрационная мельница / П. Д. Денисов, В. И. Кармалюк (СССР). – № 2612716/29-33 ; заявл. 10.05.78; опубл. 16.05.1979, Бюл. № 36.
  76. Bachmann D. Entwicklung der Schwingmuhll // Die chemische Technik. – 1942. – №18. – Р. 11–16.
  77. Bachmann D. Обзор патентов. Технический перевод № 39 / Bachmann D. ; под ред. М. И. Аронова. – СКБ ВНИИНСМ. – 37 с.
  78. Вайнкоф Я. Ф. Вибрационная техника на вспомогательных транспортных операциях / Я. Ф. Вайнкоф, А. К. Квитко. – М. : Машиностроение, 1964.
  79. Иванец Г. Е. Интенсификация процессов гомогенизации и диспергирования при получении сухих, увлажненных и жидких комбинированных продуктов : дис. … доктора техн. наук: 05.18.12 / Иванец Галина Евгеньевна. – Кемерово, 2001. – 503 с.
  80. Карамзин В. Д. Техника и применение вибрирующего слоя / В. Д. Карамзин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 239 с.
  81. Варсанофьев В. Д. Вибрационная техника в химической промышленности / В. Д. Варсанофьев, Э. Э. Кольман-Иванов. – М. : Химия, 1985. – 240 с.
  82. Моисеенко В.И. Классификация, изучение, разработка и конструирование смесительного оборудования для порошкообразных и зернистых материалов / В.И. Моисеенко // Проблемы химического машиностроения. – М., 1968 – С. 42 – 50.
  83. Леонтьев П. И. Вибрационные машины и процессы в животноводстве / П. И. Леонтьев, И. Я. Федоренко. – Барнаул, 1987. – 86 с.
  84. Николаев В. Н. Разработка и обоснование основных параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов : дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / Николаев Владислав Николаевич. – Кемерово, 2004. – 166 с.
  85. Баранцева Е. А. Моделирование и оптимизация процессов смешивания сыпучих материалов : дис. ... доктора техн. наук: 05.17.08, 05.13.01 / Баранцева Елена Александровна. – Иваново, 2010. – 262 с.
  86. Евсеенков С. В. Повышение эффективности процесса смешивания компонентов сыпучих кормов : дис. ... доктора техн. наук: 05.20.01 / Евсеенков Сергей Владимирович. – Челябинск, 1994. – 361 с.
  87. Паламарчук І. П. Обґрунтування технологічних та конструктивних схем енергоощадних віброзмішувачів барабанного типу / І. П. Паламарчук, М. П. Берник, О. В. Цуркан // Вибрации в технике и технологиях. – 2001. – № 1 (17). – С. 35–41.
  88. Пат. на корисну модель № 37433 України, МПК6 B01F11/00. Вібраційний змішувач / Р.Д. Іскович–Лотоцький, М.П. Берник, І.П. Паламарчук. – власник Вінницький державний технічний університет № 98115825 – завл. 03.11.1998; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4.
  89. А. С. 403424, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00, В 28 С 5/00. Вибрирующий элемент / Г.И. Соболев (СССР). – № 1717852/29-33 ; заявл. 25.11.71; опубл. 4.03.1973, Бюл. № 43.
  90. А. С. 753452, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00, В 28 С 5/00. Вибрирующий элемент / Г.И. Соболев (СССР). – № 2591738/23-33 ; заявл. 21.03.78; опубл. 4.03.1980, Бюл. № 29.
  91. А. С. 837388, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00, В 01 F 13/10. Перемешивающее устройство / М.А. Шламас, Ю.К. Стравинскас, К.С. Джогис, А.И. Стаситис и др. (СССР). – № 2819380/23-36 ; заявл. 21.03.78; опубл. 3.02.1981, Бюл. № 22.
  92. А. С. 1162472, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00. Вибрационный смеситель/ П. И. Леонтьев, С.В. Евсеенков, В.В. Старших, А. Сражиддинов (СССР). – № 3749801/23-36 ; заявл. 21.06.84; опубл. 3.02.1984, Бюл. № 23.
  93. А. С. 1194474, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00, А 01 С 9/10. Вибросмеситель / В.А. Кузьмичев, В.Г. Селенков, Д.Н. Хван, Е.А. Щипитин (СССР). – № 3719816/30-35 ; заявл. 20.09.82; опубл. 4.05.1984, Бюл. № 44
  94. А. С. 1230662, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / С.В. Евсеенков (СССР). – 3692683/23-36 ; заявл. 09.03.83; опубл. 6.03.1986, Бюл. № 18
  95. Пат. 2122891 Российская Федерация, МПК6 B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / В. Ю. Полищук, А. И. Воронков, А. П. Иванова, М. А. Васильева; заявитель и панетообладатель Оренбургский государственный университет. – № 97106616/25; заявл. 22.04.1997 ; опубл. 10.12.1998, Бюл. № 25.
  96. Пат. 2137536 Российская Федерация, МПК6 B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / В. Ю. Полищук, А. И. Воронков, А. П. Иванова, М. А. Васильева; заявитель и панетообладатель Оренбургский государственный университет. – № 97114372/12; заявл. 05.08.1997; опубл. 20.09.1999, Бюл. № 26.
  97. Пат. 2140320 Российская Федерация, МПК6 B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / В. Ю. Полищук, А. И. Воронков, А. П. Иванова, М. А. Васильева; заявитель и панетообладатель Оренбургский государственный университет. – № 97114274/12; заявл. 05.08.1997; опубл. 20.09.1999, Бюл. № 30.
  98. Конструирование и расчет машин химичиских производств : ученик для машиностроит. вузов по спец. «Химическое машиностроение и аппаратостроение» / [Гусев Ю. И., Карасев И. Н., Кольман Э. Э. и др.]. – М. : Мишиностроение, 1985. – 408 с.Нагаев Р. Ф. Периодические режимы вибрационного перемещения / Нагаев Р. Ф. – М. : Наука, 1978. – 160 с.
  99. Пат. на корисну модель № 74415 України, МПК B01F11/00. Вібраційний змішувач / В.П. Янович, О.М. Омельянов. – власник Вінницький національний аграрний університет № 201204750 – завл. 17.04.2012; опубл. 25.102012, Бюл. № 20.
  100. А.с. № 1131529, CCCР, МКИ3 F B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / Евсеенков С. В. (СССР). – 666286/23-26 ; заявл. 24.11.83; опубл. 7.09.84, Бюл. № 48.
  101. А.с. № 1136834, CCCР, МКИ3 F B 01 F 11/00.. Вибрационный смеситель / Леонтьев П. И., Евсеенков С. В. (СССР). – 6661542/23-26, заявл. 21.10.83; опубл. 6.10.84, Бюл. № 46.
  102. А. С. 1590128, СССР, МКИ3 F B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / Сулеин Г.С. (СССР). – 4498954/23-26 ; заявл. 31.10.88; опубл. 07.09.90, Бюл. № 33.
  103. А. С. 1606173, СССР, МКИ3 B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / С.А. Сизиков, О.Л. Широков, С.А. Евтюков, О.П. Тимковский (СССР). – 4374194/21-26 ; заявл. 11.12.87; опубл. 02.11.90, Бюл. № 42.
  104. А. С. 406560, СССР, МКИ3 B 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / И.С. Бондаренко (СССР). – 1682691/23-26 ; заявл. 13.07.71; опубл. 21.11.73, Бюл. № 46.
  105. А. С. 482183, СССР, МКИ3 B 01 F 11/00. Вибрационное перемешивающее устройство/ А.В. Ковшик (СССР). – 1952864/29-33 ; заявл. 03.08.73; опубл. 30.08.75, Бюл. № 32.
  106. А. С. 565703, СССР, МКИ3 B 01 F 11/00. Вибромешалка / В.В. Денисенко, И.Н. Резысоченко, Н.А. Горбачев (СССР). – 2321416/26 ; заявл. 02.02.76; опубл. 14.03.77, Бюл. № 27.
  107. А. С. 673308, СССР, МКИ3 B 01 F 11/00. Центральный смеситель / А. А. Литвинов, Ю. Г. Гриднев, И.М. Метальников, Д.Н. Диденко (СССР). – 2473337/23-26 ; заявл. 11.04.77; опубл. 12.06.79, Бюл. № 26.
  108. А. С. 806090, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00, В 28 С 11/04. Смеситель / Г.М. Джалидзе (СССР). – 2462504/23-36 ; заявл. 20.08.77; опубл. 6.03.1981, Бюл. № 7
  109. А. С. 865368, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00. Вибромешалка / Ф. С. Добкин, А.И. Тризна (СССР). – 2866222/23-26 ; заявл. 08.01.80; опубл. 6.03.1981, Бюл. № 35.
  110. А. С. 919720, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / Иванец В.Н., Плотников В.А., Ефемин А.Т( СССР). – 2965558/23-26 ; заявл. 08.01.80; опубл. 15.04.82, Бюл. № 14.
  111. А. С. 946634, СССР, МКИ3 В 01 F 11/00. Вибрационный смеситель / В.Е. Бакурова, И.А. Вощинин, В.В. Игнатьев, В.М. Куприненок, В.И. Лошкарев, А.В. Смирнов (СССР). – 2922028/23-26 ; заявл. 08.05.80; опубл. 15.04.82, Бюл. № 28.
  112. Берник П. С. Особливості застосування вібропланетарної технологічної дії в процесах кормоприготування / П. С. Берник, І. П. Паламарчук, І. Г. Липовий // Вісн. Сум. держ. аграр. ун-ту. Вип. 4. Машиновикористання в тваринництві. – Суми : СДАУ, 1999. – С. 59–62.
  113. Паламарчук И. П. Новые вибрационные машины в механических процессах перерабатывающего сельскохозяйственного производства / И. П. Паламарчук // Материалы междунар. НТК [«Вибрации в технике и технологиях»]. – Евпатория, 1998. – С. 187–194.
  114. Липовий І. Г. Дослідження динаміки вібропланетарної установки з кутовими коливаннями робочих органів / І. Г. Липовий, І. П. Паламарчук, М. П. Єленіч // Материалы междунар. НТК [«Вибрации в технике и технологиях»]. – Евпатория, 1998. – С. 165–168.
  115. Берник П. С. Розвиток конструктивних та технологічних схем машин для обробки виробів в умовах вільного кінематичного зв’язку між деталями та робочим інструментом / П. С. Берник, І. П. Паламарчук, І. Г. Липовий // Вибрации в технике и технологиях. – 1998. – № 2 (6). – С. 21–29.
  116. Липовий І. Г. Дослідження динаміки вібропланетарної установки з кутовими коливаннями робочих органів / І. Г. Липовий, І. П. Паламарчук, М. П. Єленіч // Материалы междунар. НТК [«Вибрации в технике и технологиях»]. – Евпатория, 1998. – С. 165–168.
  117. Паламарчук І. П. Розвиток конструктивних схем вібровідцентрових технологічних машин для реалізації процесів механічної обробки сільськогосподарської сировини / І. П. Паламарчук, І. Г. Липовий, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 2 (54). – С. 105–110.
  118. Пат. на корисну модель № 46798 України, МПК B01F11/00. Вібровідцентровий змішувач / І.П. Паламарчук, В.П. Янович, Ю.А. Полєвода. – власник Вінницький національний аграрний університет № 200906332 – завл. 18.08.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.
  119. Пат. на корисну модель № 60988 України, МПК B01F11/00. Вібровідцентровий змішувач / І.П. Паламарчук, В.П. Янович, Ю.А. Полєвода. – власник Вінницький національний аграрний університет № 201008966 – завл. 19.07.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
  120. Пат. на корисну модель № 77877 України, МПК B01F11/00. Вібровідцентровий дезінтегратор / В.П. Янович. – власник Вінницький національний аграрний університет № 201211129 – завл. 25.09.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
  121. Янович В. П. Розробка високоінтенсивного дезінтегратора для вітамінних компонентів при виробництві преміксів / В. П. Янович, М. М. Кесарчук // Матеріали VI наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрів та студентів, присвяченої 30-річчю з дня заснування ВНАУ [«Перспективи і напрямки розвитку аграрної науки»]. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – С. 43–45.

  122. Блиничев В. Н. Техника и технология сыпучих материалов / В.Н. Блиничев // Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново. – 1991. – 163с.
  123. Першин В. Ф. Машины барабанного типа: основы теории, расчета и конструирования / Першин В. Ф. – Воронеж : ВГУ, 1990. – 168 с.
  124. Standard shear testing technique for particulate solids using the Jenike shear cell. The institut of chemical engineer european federation of chemical engineering – Published by the Institution of Chemical Engineers, George E. Davis Building, 165–171 Railway Terrace, Rugby, Warwickshire, CV213HQ, England,1989 – 50 p.
  125. Вибрации в технике : справочник. В 6 т. Т. 3. Колебания машин, конструкций и их элементов / пред. ред. В. Н. Челомей ; под ред. Ф. М. Диментберга, К. С. Колесникова. – М. : Машиностроение, 1980. – 544 с.
  126. Блехман И. И. Вибрационная механіка / Блехман И. И. – М. : Физматлит, 1994. – 400 с.
  127. Балицкий В. В. Влияние массы загрузки на амплитуду колебаний рабочей камеры вибрационной машины / В. В. Балицкий // Сб. трудов НИИМАШ. – 1973. – № 11. – С. 75–85.
  128. Назаренко І.І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем: навч. посібник. / І.І. Назаренко. – Київ: ІСДО, 1995. – 256 с.
  129. Сергиев А. П. Динамические особенности вибромашин с дебалансными вибраторами / А. П. Сергиев // Интенсификация и автоматизация отделочно-зачистной обработки деталей, машин и приборов : тез. докл. – Ростов н/Д, 1988. – С. 132–133.
  130. Андреев С. Е. Закономерности измельчения и исчисления характеристик гранулометрического состава / Андреев С. Е., Товаров В. В., Перов В. А. – М. : Металлургиздат, 1959. – 427 с.
  131. Серго Е. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / Серго Е. Е. – М. : Недра, 1985. – 285 с.
  132. Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье / МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – М. : Медицина, 1989. – 400 с.
  133. ОСТ 42–504–96. Контроль качества лекарственных средств на промышленных предприятиях и в организациях. – Режим доступу : http : http://www.webapteka.ru.
  134. ГОСТ Р 52249–2004. Правила производства и контроля качества лекарственных средств / утв. и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 10 март. 2004 г. № 160-ст. – Режим доступу : http : http://www.lawmix.ru.
  135. Аракава Р. Характеристики порошков и их измерения / Р. Аракава // Сэра-миккусу. – 1977. – Т. 2, № 5. – С. 399–412.
  136. Технология лекарственных форм / под ред. Л. А. Ивановой. – М. : Медицина, 1991. – Т. 2. – 554 с.
  137. Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных форм / под ред. А. И. Тенцовой. – М. : Медицина, 1986. – 272 с.
  138. Ходаков Г. С. Основные методы дисперсного анализа порошков / Ходаков Г. С. – М. : Стройиздат, 1968. – 199 с.
  139. Королев Л. В. Метод оценки качества смешения сыпучих материалов по распределению частиц в плоском сечении рабочего объема / Л. В. Королев, М. Ю. Таршис // Известия вузов. Химия и химическая технология. – 2002. – Т. 45, вып 1. – С. 98–100.
  140. Путята Т. В. Методика розв’язування задач з теоретичної механіки / Т. В. Путята, Б. Н. Фрадлін. – К. : Радянська школа, 1955. – 391 с.
  141. Лойцянский Л. Г. Курс теоретической механики. В 2 т. Т. 2. Динамика / Л. Г. Лойцянский, А. И. Лурбе. – М. : Гостехиздат, 1954. – 595 с.
  142. Диксон Д. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений / Диксон Д. ; [пер. с англ. Е. Г. Коваленко]. – М. : Мир, 1969. – 440 с.
  143. Назаренко І.І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем / І.І. Назаренко. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2010. – Т. 2. – 440 с.
  144. Дель Г. Д. Технологическая механика / Дель Г. Д. – М. : Машиностроение, 1978. – 174 с.
  145. Динамика существенно-нелинейных вибротранспортных систем для перемещения больших масс сыпучих грузов / [В. Н. Потураев, И. И. Круш, А. Г. Червоненко и др.] // Известия вузов. Горный журнал. – 1974. – № 12. – С. 95–9.
  146. Білоус Б. Д. Математична модель динаміки підпружиненого маятника як завгодно розміщеного в плоскому вібраційному полі / Б. Д. Білоус, М. П. Берник, А. Б. Білоус // Вібрации в технике и технологиях. – 1997. – № 4. – С. 70–72.
  147. Мигулин В. В. Основы теории колебаний / В. В. Мигулин, В. И. Медведев, Е.Р. Мустель, В. Н. Парыгин. – М., 1978. – 392 с.
  148. Обґрунтування конструктивних параметрів гіраційного просторового вібропривода грохоту / І. П. Паламарчук, О. М. Омельянов, В. П. Янович, М. О. Омельянов // Вібрації в техніці та технологіях. – 2008. – № 1 (50). – С. 22–26.
  149. Потураев В. Н. Динамика существенно-нелинейных вибротранспортных систем для перемещения больших масс сыпучих грузов / Потураев В. Н., Дырды В. И., Круш И. И. – К. : Наук. Думка, 1980.
  150. Зеленцов Л. К. Влияние рабочей среды на колебания вибрационной установки для объемной обработки деталей / Л. К. Зеленцов // Состояние и перспективы промышленного освоения вибрационной обработки. – Ростов н/Д, 1974. – С. 37–41.
  151. Кленышев В. В. Некоторые закономерности послойного движения сыпучих сред в вибрирующих сосудах / В. В. Кленышев // Материалы конф. по проблемам колебаний механических систем. – К. : Наук. думка, 1968.
  152. Белый В. А. Псевдоожижение порошкообразных полимерных материалов для нанесения тонкостенных покрытий / В. А. Белый, О. Р. Юркевич // Полимеры в промышленности. – Гомель, 1968. – № 5. – С. 14–16.
  153. Урьев Н. Б. Исследование технологических свойств высокодисперсных порошков в процессе вибрации / Н. Б. Урьев, Н. В. Михайлов, П. Л. Ребиндер // Доклады АН СССР. – 1969. – Т. 184, № 2. – С. 387–390.
  154. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии / Фридрихсберг Д. А. – Л. : Химия, 1974. – 352 с.
  155. Дьячков В. К. Вибрационные конвейеры и питатели / В. К. Дьячков // Труды ВНИИПТМАШ. – 1960. – Вып. 5.
  156. Волик Г. Н. Некоторые теоретические вопросы воздействия вертикальных вибраций на слой зернового материала и экспериментальные исследования / Г. Н. Волик // Проблемы сепарирования зерна и других сыпучих материалов. – М. : ВНИИЗ, 1963. – С. 37–39.
  157. Климович В. У. Экспериментальные исследования и некоторые вопросы реализации трубной вибрационной мельницы / Климович В. У. – Омск, 1962. – 80 с.
  158. Урьев Н. Б. Физико-химическая механика и интенсификация образования пищевых масс / Н. Б. Урьев, М. А. Талейсник. – М. : Пищевая промышленность, 1976. – 239 с.
  159. Талейсник М. А. Виброзамес сахарного теста / М. А. Талейсник, Н. Б. Урьев // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1970. – № 8. – С. 17–20.
  160. Raasch J. Zuz Mechanik der Schwingmuhlen / J. Raasch // Chemie-Jngr-Tech. – 1962. – № 2. – Р. 32–34.
  161. Лавендел Э. Э. Исследование движения модели загрузки при объемной вибрационной обработке / Э. Э. Лавендел, А. П. Субач, Г. Ю. Поплавский // Вопросы динамики и прочности. – Рига : Зинатне, 1970. – Вып. 20. – С. 5–19.
  162. Раскин Х. И. Применение методов физической кинетики к задачам вибрационного воздействия на сыпучие среды / Раскин Х. И. – ДАН СССР, 1975. – Т. 2, № 1. – С. 54–57.
  163. Сергиев А. П. Объемная вибрационная обработка деталей / Сергиев А. П. – М. : Наука, 1972. – 128 с.
  164. Сердюк Л. И. Методика расчета вибрационных станков / Сердюк Л. И. – Полтава : ПСХИ, 1994. – 34 с.
  165. Гончаревич И.Ф. Реологические методы описания взаимодействия вибромеханизмов с рабочей средой / И.Ф. Гончаревич // Вибротехника: Сб. науч. трудов. – 1973. – № 3 (20). – С. 107–114.
  166. Овчинников П. Ф. Виброреология / Овчинников П. Ф. – К. : Наука думка, 1983. – 270 с.
  167. Омельянов О. М. Дослідження факторного простору віброгрохота з приводом просторових коливань / О. М. Омельянов, І. П. Паламарчук, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2008. – № 2 (51). – С. 30–33.
  168. Липовий І. Г. Кінематичні та енергетичні характеристики вібраційно-планетарної машини / І. Г. Липовий, С. А. Шаргородський, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2008. – № 2 (51). – С. 22–24.
  169. Паламарчук І. П. Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини / І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 4 (56). – С. 129–136.
  170. Результати теоретичних та експериментальних досліджень динаміки руху вібраційної супрошарокки / О. В. Цуркан, О. О. Герасимов, Л. Д. Величко, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 4 (56). – С. 149–156.
  171. Аналіз математичної моделі вібровідцентрового змішувача для виготовлення сухих молочних сумішей / І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, В. П. Янович, В. В. Брянський // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. Серія. Технічні науки. – 2010. – № 4. – С. 5–12.
  172. Пазюк В. М. Математична обробка експериментальних досліджень сушіння насіннєвого ріпаку методами багатофакторного експерименту / В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, В. П. Янович // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. Серія. Технічні науки. – 2010. – № 4. – С. 30–33.
  173. Липовий І. Г. Експериментальне дослідження вібраційно-планетарної машини для віджиму ферментних сумішей / І. Г. Липовий, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 4 (60). – С. 111–114.
  174. Лисогор В. М. Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв / В. М. Лисогор, В. М. Пришляк, В. П. Янович // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія. Технічні науки. – 2012. – № 10, т. 1. (58). – С. 141–145.
  175. Паламарчук І. П. Обґрунтування робочих параметрів вібраційної центрифуги для олійної сировини / І. П. Паламарчук, Л. В. Фіалковська, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1 (65). – С. 95–101.
  176. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств / под общ. ред. В. Н. Стабникова. – К. : Высш. школа, 1982. – 198 с.
  177. Овчинников П. Ф. Структурно-механические характеристики пищевых продуктов / П. Ф. Овчинников. – М. : Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. – 296 с.
  178. Влияние реологических характеристик среды на стабильность периодических режимов нелинейной системы с подбрасыванием / [Потураев В. Н., Круш И. И., Червоненко А. Г. и др.] // Проблемы нелинейных колебаний механических систем. – К., 1974. – 151 с.
  179. Реология пищевых масс / К. П. Гуськов, Ю. А. Мачихин, С. А. Мачихин, Л. Н. Лунин. – М. : Пищевая промышленность, 1970. – 208 с.
  180. Маслов А. М. Инженерная реология в пищевой промышленности / А. М. Маслова. – Л. : ЛТИХПМВ и ССО РСФСР, 1977. – 88 с.
  181. Кузнецов О. А. Реология пищевых масс : учеб. пособие / Кузнецов О. А., Волошин Е. В., Сагитов Р. Ф. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2005. – 106 с.
  182. Паламарчук І. П. Обґрунтування в’язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії / І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, В. П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 2 (62). – С. 139–143.
  183. Гуць В. С. Визначення структурно-механічних характеристик в’язкопружних дисперсних систем / В. С. Гуць, Ю. А. Полєвода, О. А. Коваль // Упаковка. – 2011. – № 1. – С. 46–47.
  184. Паламарчук І. П. Визначення реологічних характеристик дрібнодисперсного сипкого середовища за вібровідцентрового технологічного впливу / І. П. Паламарчук, В. П. Янович, В. І. Драчишин // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 2 (62). – С. 114–118.
  185. Урьев Н. Б. Физико-химическая механика и интенсификация образования пищевых масс / Н. Б. Урьев, М. А. Талейсник. – М. : Пищевая промышленность, 1976. – 239 с.
  186. Мачихин Ю. А. Инженерная реология пищевых материалов / Ю. А. Мачихин, С. А. Мачихин. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 216 с.
  187. Гулбе А. К. Графический способ определения средней скорости вибротранспортирования в безотрывном режиме движения при помощи сил сухого и вязкого трения / А. К. Гулбе, Э. Э. Лавендел // Вопросы динамики и прочности. – Рига : Зинатне, 1972. – Вып. 23. – С. 47–61.
  188. Мачихин Ю. А. Реометрия пищевого сырья и продуктов / Ю. А Мачихин. – М.: Агропромиздат, 1990. – 271 с.
  189. Паламарчук І. П. Побудова механофеноменологічної моделі процесу вібропланетарного перемішування / І. П. Паламарчук, В. П. Янович // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2011. – № 2. – С. 77–81.
  190. Румпф Г. Об основных физических проблемах при измельчении : тр. Европейского Совещания по измельчению / Румпф Г. – М. : Стройиздат, 1966. – С. 7–40.
  191. Кафаров В. В. Системный анализ процессов химической технологии. Процессы измельчения и смешения сыпучих материалов / Кафаров В. В., Дорохов И. Н., Арутюнов С. Ю. – М. : Наука, 1985. – 440 с.
  192. Mishra B. K. Simulation of charge motion in ball mills / B. K. Mishra, Raj K. Rajaman // Experimental verifications. International Journal of Mineral Processing. – 1994. – № 40. – P. 171–186.
  193. Mishra B. K. The diskrete element method for the simulation of ball mills / B. K. Mishra, Raj K. Rajaman // Applied Mathematical Modelling. – 1992. – № 16. – P. 598–604.
  194. Марюта А. Н. Закономерности механики движения материала в барабанных мельниках / А. Н. Марюта // Известия вузов. Цветная металлургия. – 1986. – № 3. – С. 18–26.
  195. Быховский И. И. Основы теории вибрационной техники / Быховский И. И. – М. : Машиностроение, 1969. – 363 с.
  196. Овчинников П. Ф. Методы расчета параметров усталостного виброизмельчения / П. Ф. Овчинников // Физико-химическая механика и лиофильность дисперсних систем . – 1989. – Вып. 20. – С. 77–81.
  197. Геометрия и кинематика мелющей нагрузки в барабанных мельницах / [Воробьев Н. Д., Ельцов М. Ю., Богданов В. С. и др.] // Цемент. – 1990. – № 12. – С. 4–7.
  198. Расчет полезной мощности барабанной мельницы на основе математической модели многофазного цикла движения мелющей среды / [Богданов В. С, Воробьев Н. Д., Ельцов М. Ю. и др.] // Цемент. – 1990. – № 12. – C. 7–10.
  199. Расчет энергетических параметров взаимодействия мелющих тел в прошароковых барабанных мельницах / [Богданов В. С, Воробьев Н. Д., Ельцов М. Ю. и др.] // Цемент. – 1990. – № 12. – С. 10–13.
  200. Олевский В. А. Размольное оборудование обогатительных фабрик / Олевский В. А. – М. : Гостехиздат, 1963. – 446 с.
  201. Шинкоренко С. Ф. Технология измельчения руд черных металлов / Шинкоренко С. Ф. – М. : Недра, 1982. – 212 с.
  202. Андреев С. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / Андреев С. Е., Перов В. А., Зверевич В. В. – М. : Недра, 1980. – 416 с.
  203. Воробьев Н. Д. Математическая модель движения мелющих тел в барабанных мельниках / Н. Д. Воробьев, B. C. Богданов, М. Ю. Ельцов // Известия вузов. Горный журнал. – 1988. – № 8. – С. 116–118.
  204. Непомнящий Е. А. Кинетика измельчения
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины