КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ГРУНТОВИХ ГРЕБЕЛЬ ЗНАЧНОЇ ПРОТЯЖНОСТІ : КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ГРУНТОВИХ ГРЕБЕЛЬ ЗНАЧНОЇ ПРОТЯЖНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 184
 • ВУЗ:
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:

 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


   


   


   


  на правах рукопису


  УДК 528.3


   


  МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ


   


   


  КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ГРУНТОВИХ ГРЕБЕЛЬ ЗНАЧНОЇ ПРОТЯЖНОСТІ


   


  05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія


   


   


  Дисертація на здобуття наукового ступеня


  кандидата технічних наук


   


  Науковий керівник


  доктор технічних наук, професор


  МЕЛЬНИК В.М.


   


   


   


  Луцьк – 2013

   


  Зміст     Вступ  5  Розділ І. Деформації інженерних споруд. Методи вимірювання та аналізу.  10  1.1       Види деформацій.  10  1.2       Методи та технології визначення деформацій інженерних споруд.  11  1.2.1        Методи вимірювання вертикальних переміщень.  11  1.2.2        Методи вимірювання горизонтальних переміщень.  13  1.3       Методи та технології визначення переміщень грунтових гребель.  14  1.3.1        Методи та технології визначення вертикальних переміщень грунтових гребель.  14  1.3.2        Методи та технології визначення планових переміщень грунтових гребель.  19  1.4       Характеристика об'єкту дослідження  26  1.5       Задачі та проблеми визначення переміщень грунтових гребель значної протяжності  28  Висновки до І розділу  31  Розділ ІІ. Технологія і методика визначення вертикальних переміщень гребель.  32  2.1       Методика прецизійного геометричного нівелювання  32  2.2       Аналіз та інтерпретація вертикальних зміщень закладних марок греблі.  35  2.3       Аналіз точності нівелювання вертикальних зміщень закладних марок греблі ХАЕС  37  2.4       Аналіз стабільності реперів висотної мережі  42  2.5       Загальний підхід до моделювання систем  48  2.6       Апріорне моделювання вертикальних деформацій  53  2.7       Математичне моделювання на основі геодезичних вимірювань  57  2.8       Моделювання степеневими поліномами вертикальних переміщень греблі  59  2.9       Апроксимація геометричного нівелювання функціями (дескрипторами) Уолша  62  2.10  Апроксимація профілів геометричного нівелювання  рядами Фур’є  65  2.11Прогнозування вертикальних зміщень закладних марок греблі ХАЕС  67      Висновки до ІІ розділу  70  Розділ ІІІ. Технологія і методика визначення горизонтальних переміщень гребель.  72  3.1            Визначення горизонтальних зміщень марок греблі з лінійно-кутових геодезичних побудов  72  3.2            Модифікований варіант вирішення багатократної прямої кутової засічки  74  3.3            Методика обробки результатів GPS-спостережень  76  3.3.1    Перетворення координат  76  3.3.2    Оцінка точності топоцентричних координат  77  3.4            Визначення планових зміщень GPS-методами та оцінка точності  80  3.4.1    Розрахунок тривалості GPS-спостережень  80  3.4.2    Алгоритм оцінки стабільності опорних пунктів GPS- мережі  82  3.4.3    Оцінка точності GPS-вимірів.  84  3.5            Порівняльна оцінка точності GPS - вимірів.  87  Висновки до ІІІ розділу  91  Розділ ІV. РЕМ-мікроскопія зразків ґрунтової греблі ХАЕС.  92  4.1            Сучасні уявлення про структурну міцність ґрунтів, як дисперсних систем.  92  4.2            Мінеральний склад і гранулометричні характеристики ґрунту греблі ХАЕС  93  4.3            Електронно-мікроскопічні та рентгено-дифрактометричні дослідження  94  4.4            Вплив різнозернистості та неоднорідності порового простору на деформаційно-суфозійні властивості ґрунтових гребель  99  4.4.1    Загальна концепція мікроструктури піщаного ґрунту.  99  4.4.2    Просторова характеристика пористості.  104  4.4.3    Оцінка фільтраційно-суфозійних властивостей ґрунтових гребель за даними РЕМ–мікроскопії  105  4.4.4    Диференційна пористість ґрунту та її вплив на деформаційну стійкість  108  4.5            Механізм деформаційних процесів ґрунтових гребель  111  Висновки до ІV розділу  114  Загальні висновки та рекомендації  115  Література  117  Додатки     125


  ВСТУП


   


  Завдання розробки ефективних методів виявлення і прогнозування деформацій інженерних споруд є актуальним, оскільки його успішний розв'язок дозволить забезпечити надійність, довговічність і безпеку експлуатації відповідальних споруд, зокрема таких як ґрунтові греблі значної протяжності. Вирішення цього завдання є неодмінною передумовою для підвищення ефективності використання капітальних вкладень у будівництво і  раціонального планування різноманітних регламентних робіт, у тому числі геодезичних спостережень за деформаціями споруд.


  Значні деформації інженерних споруд, що наближаються до критичних, потенційно можуть викликати загибель великої кількості людей, потужні руйнування і негативні екологічні наслідки, тому збереження і довговічність гідротехнічних споруд є одним із найважливіших завдань. Надійність гідротехнічних споруд залежить не тільки від їх науково-обґрунтованої конструкції, а й від детальності дослідження ґрунтів, що складають споруду, а також від урахування впливу зовнішнього середовища на споруду і, особливо, від своєчасної постановки та правильного виконання систематичних спостережень за станом споруд. При експлуатації гребель виникає особлива потреба у моніторингових спостереженнях, що вимагає періодичного контролю та всебічного аналізу їх структурного стану і базується на великому наборі змінних, які визначають розмір деформацій. Фактично, наявність деформацій зумовлює необхідність моніторингу. Жодне із сучасних великих будівництв не обходиться без проведення систематичних геодезичних спостережень за осіданнями і плановими рухами споруд. Результати спостережень повинні задовольняти висунутим вимогам стосовно їх повноти, сучасності і точності.


  Еволюційний процес вдосконалення технологій супутникових вимірювань зумовив необхідність розгляду проблеми прогнозування деформацій інженерних споруд на якісно новому рівні. При використанні супутникових методів точність координатних спостережень у комбінації з класичними методами геометричного нівелювання визначаються мірою необхідної детальності досліджень, а також економічними можливостями організації даного виду робіт. Розвиток високоефективних супутникових методів координатних визначень на основі застосування глобальних навігаційних систем принципово змінюють технологію і точність визначення геодезичних координат і принципи побудови геодезичних мереж. Доцільність використання GPS при вивченні деформацій на різноманітних об'єктах доведена у роботах зарубіжних (King та Blewitt 1990; Каhlе 1992; Anzidei 1996; Bastos  1996; Noomen  1996, Reilinger 1997,  Карлсон А.А., Клементьев B.C. 2000; Генике А.А., Черненко В.Н. 2003 та ін.) та вітчизняних вчених (Тревого І.С., Савчук С.П., Глотов В.М., Сосса Р.І., Черняга П.Г., Волчко П.І.).


  Для аналізу процесів, що відбуваються у тілі ґрунтової греблі, використання лише геодезичних методів є недостатнім. Дослідження структурної міцності, мінерального складу, порового простору та оцінка фільтраційно-суфозійних властивостей ґрунтів сприяють кращому розумінню деформаційних процесів.


  Над питаннями дослідження мікроструктурних властивостей ґрунтів засобами РЕМ працювало чимало вчених, зокрема, Соколов В.М., Щебатинов М.П., Мельник В.М., Шостак А.В., Бліндер Ю.С. та інші.


  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з реалізацією Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. №1641 "Про організацію системи оперативного контролю за зсувонебезпечними ділянками з використанням новітніх технологій", Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. №1270 "Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій", Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. №120 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України", Регіональної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у Волинській області в 2006-2010 роках та прогноз до 2015 року, Угоди щодо регіонального розвитку Волинської області між Кабінетом Міністрів України та Волинською обласною радою.


  Роботу виконано у рамках договору №18/1-У «Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища ХАЕС» та договору про творчу співпрацю між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Московським державним університетом імені М.В. Ломоносова (м. Москва).


  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення науково-прикладної задачі комплексного дослідження деформацій ґрунтових гребель з використанням сучасних геодезичних методів та растрово-електронно-мікроскопічних методів дослідження ґрунтів.


  У рамках поставленої мети дослідження передбачено послідовний розв’язок наступних завдань:


  ·                   аналіз сучасних методів геодезичного контролю за деформаціями ґрунтових гребель та вимог нормативної документації


  ·                   розробка методики прогнозування вертикальних осідань тіла греблі водосховища;


  ·                   розробка модифікованого варіанту вирішення багатократної прямої кутової засічки;


  ·                   розробка методики оцінки фільтраційної міцності масивів, що складені різнозернистими незв’язними ґрунтами за даними растрово-електронно-мікроскопічних досліджень;


  ·                   дослідження можливості поєднання геодезичних та РЕМ-мікроскопічних методів досліджень при спостереженнях за деформаціями ґрунтових гребель.


  Об’єктом дослідження є інженерні об'єкти, їх конструктивні елементи та ґрунти, що є основними складовими для визначення експлуатаційних та прогнозних характеристик стійкості та надійності інженерних споруд.


  Предметом дослідження є деформаційні процеси у ґрунтових греблях значної протяжності.


  Методи дослідження дозволяють повністю вирішити поставлені задачі. Для розроблення методики прогнозування вертикальних переміщень тіла греблі використано методи математичного моделювання степеневими поліномами, дескрипторами Уолша та рядами Фур'є. Дослідження зразків грунту греблі базуються на  фізико-хімічній теорії міцності дисперсних пористих систем та моделях пористого дисперсійного тіла. Дослідження точності експериментальних досліджень виконано з використанням теорії похибок вимірювань та статистичних методів.


  Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні теоретичних і практичних результатів щодо вирішення науково-практичної задачі дослідження та прогнозування деформаційних процесів у ґрунтових греблях значної протяжності. Отримані результати дозволяють сформулювати наступні положення:


  ·                   розроблено методику GPS-спостережень з використанням топоцентричних координат та вдосконалено методику їх вирівнювання;


  ·                   вдосконалено і практично реалізовано модифіковану методику високоточного геометричного нівелювання коротким променем, що дозволяє суттєво підвищити точність визначення відміток;


  ·                   розроблено методику модифікованого варіанту розв'язку багатократної кутової засічки, що дозволило підвищити точність визначення планових зміщень контрольних точок;


  ·                   розроблено і впроваджено у виробництво методику прогнозування вертикальних осідань тіла греблі водосховища, яка забезпечує точність прогнозування ±1,8 мм/рік;


  ·                   підтверджено ефективність використання РЕМ-досліджень для одержання важливих інтегральних характеристик порового простору ґрунту: розміру, форми пор та визначено внесок кожної групи пор у загальну пористість.


  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що отримані автором результати дозволяють розробити і впровадити у практику нові комплексні методи дослідження і прогнозування стану відповідальних інженерних споруд, а саме:


  ·                   розроблені теоретичні положення пройшли апробацію при виконанні спостережень за деформаціями ґрунтової греблі водосховища ХАЕС.


  ·                   практично перевірено модифікований варіант багатократної кутової засічки, що дозволяє дистанційно визначити планові деформаційні зміщення контрольних марок із СКП 2-5 мм при середній відстані 80 м між ними;


  ·                   вперше для надійного прогнозування експлуатаційного стану гідротехнічних споруд, особливо ґрунтових гребель, крім геодезичних, запропоновано проводити РЕМ-мікроскопічні дослідження, що базуються на принципах механіки ґрунтів;


  Особистий внесок здобувача. Теоретична і експериментальна частини дисертації виконані автором особисто. Основні положення дослідження базуються на результатах геодезичних і мікроскопічних спостережень ґрунтової греблі ХАЕС, а також на основі їх математичної обробки і аналізу.


  В публікаціях у співавторстві автору належать: розрахунок оптимальних параметрів орієнтування в РЕМ [76]; експериментальна апробація [74]; комп'ютерна обробка та інтерпретація результатів досліджень [75]; дослідження фільтраційно-суфозійних властивостей грунту [85]; рентгено-дифрактометричні дослідження [73]; розробка прогнозної моделі [55]; розробка модифікованого варіанту багатократної кутової засічки [57]; теоретична та практична реалізація прогнозних моделей [53].


  Апробація результатів дослідження. За результатами дисертаційного дослідження зроблені доповіді на: Conference of GIS and GPS in practice (Хелм, Польща 2007-2008рр.); І Міжнародній науково-практичній  конференції «Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни» (Луцьк, 2008р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Геофорум» (Львів-Яворів, 2008р.).


  Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 праць, в тому числі 3 одноосібних. З них, у вітчизняних фахових виданнях ВАК опубліковано 9 статей, у іноземних виданнях та збірниках конференцій – 2 статті.


  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел (90 назв). Загальний обсяг основного тексту складає 184 сторінки, у тому числі додатки – 58 сторінок. Ілюстративний матеріал складає 37 рисунків і 23 таблиці.   

 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ


  На основі досліджень, проведених в даній дисертаційній роботі, можна зробити узагальнений висновок про те, що отриманий матеріал охоплює комплекс питань, які відносяться до розробки методів дослідження деформаційних процесів стосовно таких складних гідротехнічних споруд якими є грунтові греблі значної протяжності. В основу концепції проведення геодезичного моніторингу грунтових гребель значної протяжності покладені сучасні можливості визначення планових зміщень на основі застосування топоцентричних прямокутних координат із застосуванням глобальних супутникових навігаційних систем. При цьому практична реалізація такого підходу дозволяє отримати:


  -              координати в топоцентричній системі координат без врахування редукційної проблеми;


  -              дослідження точності розробленої методики обробки результатів GPS - вимірів показали, що середньоквадратичні похибки деформаційних характеристик досліджуваного об’єкту залежать лише від точності визначення приростів координат і не залежать від точності визначення абсолютних координат;


  -              розроблений в дисертації комплексний метод геодезичного моніторигну експлуатаційного стану гребель значної протяжності дозволяє надійно оцінювати динаміку процесу і суттєво скоротити час пошуку ознак деформацій;


  -              реалізовані розроблені методи при організації моніторингу по виявленню і прогнозуванню небезпечних деформацій гребель різних конструкцій.


  Основними причинами деформаційних процесів в грунтових греблях значної протяжності є:


  -                постійний тиск маси споруди на ґрунти в її основі, які поступово ущільнюються (стискуються) і відбувається її зміщення (зсув) у вертикальній площині;


  -                геологічного і гідрологічного характеру, динамічним впливом, сейсмічними явищами та ін;


  -                докорінна зміна структури ґрунтів.


  На основі опрацювання багаторічних матеріалів інженерно-геодезичних спостережень за деформаціями грунтової треблі водосховища ХАЕС показано, що модифікований варіант багатократної кутової засічки дозволяє дистанційно визначити планові деформаційні зміщення контрольних марок із середньоквадратичною похибкою 2-5 мм при середній відстані 80 м. Встановлено, що помилка перевищень на станції за результатами польових вимірювань в середньому дорівнює ±0,12 мм. Вона добре узгоджується з нормативною помилкою (±0,30 мм), прийнятою для нівелювання II класу. З використанням розробленої оригінальної методики GPS – спостережень та ефективного алгоритму ітеративного вирівнювання точність вимірювань планових зміщень становить 5-10 мм.


  Запропоновані в дисертації принципи застосування топоцентричних прямокутних координат з використанням сучасних GPSтехнологій орієнтовані  на реалізацію в геодезичних роботах по вивченню та виявленню деформаційних процесів крупних гідротехнічних споруд, а також для створення високоефективної системи планового геодезичного забезпечення.


  Отримані в дисертації результати багаторічних експериментальних робіт по високоточному прецизійному нівелюванню коротким променем та GPS – вимірам підтверджують високу ефективність застосування такого комплексного підходу.


  Вдосконалена і реалізована модифікована методика високоточного геометричного нівелювання ІІ класу коротким променем з передачею відміток через жорстко закріплені на бетонному парапеті дюбеля.


  На підставі виконаних інженерно-геодезичних вимірів та аналізу їх результатів можна зробити однозначний висновок: деформаційний процес греблі ХАЕС триває з різною частотою та інтенсивністю.


  Не зафіксовано суттєвих горизонтальних і вертикальних зміщень на контрольних марках, закладених  на початку і в кінці греблі.


  Запропонований в дисертації оперативний метод дає можливість виконувати моніторингово-геодезичні спостереження з високою точністю і оперативністю, дозволяє створити достатньо надійну мережу контролю за станом таких складних гідротехнічних споруд, як ґрунтові греблі значної протяжності.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1.                Геодезические методы исследования деформаций сооружений / Зайцев А.К., Марфенко С.В., Михелев Д.Ш. и др. - М.: Недра, 1991.- 272 с.


  2.                Механика грунтов, основания и фундаменты / Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., и др. - М.: Изд. АСВ, 1994.- 527 с.


  3.                Прикладная геодезия: учебник для вузов / Булгаков Н.П., Рывина Е.М., Федотов Г.А. - М.: Недра, 1990.- 416 с.


  4.                Войтенко C.П. Інженерна геодезія. / С.П. Войтенко - К.: Знання, 2009. — 557 с.


  5.                ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві.


  6.                Ганьшин В.Н. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов / В.Н Ганьшин - М.: Недра, 1991.- 192 с.


  7.                Антонович К. М. Иснользование спутниковых радионавигационных систем в геодезии / К. М. Антонович  - М,: Картгеоцентр, 2005.


  8.                Бурденкова Т.Н. Разработка и исследование методики геодезических наблюдений за осадками и деформациями сухих доков: дис…канд.техн.наук: 25.00.32 / Т.Н. Бурденкова.-  М., 1992


  9.                Инженерная геодезия: [Учеб. для вузов] / Клюшин Е. Б., Киселев М.И., Михелев Д. Ш., Фельдман В.Д.; Под ред. Д.Ш. Михелева. - М. Высшая школа, 2002.


  10.           Практикум по прикладной геодезии. Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации инженерных сооружений /[ Клюшин Е.Б. и др.] - М: Недра, 1993.


  11.           СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов. - М.: Госстрой СССР. 1991.


  12.           СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат. 1986.


  13.           Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическими методами: П-648 / Гидропроект. М.: Энергия, 1980.


  14.           Рекомендации по проведению визуальных наблюдений и обследований на грунтовых плотинах: П72-2000 / ВНИИГ, 2000.


  15.           Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений / РД 153-34.2-21.342-00. М., 2001.


  16.           Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в строительстве / Большаков В.Д., Васютинский И.Ю., Клюшин Е.Б. и др. — М.: «Недра», 1976, — 335 с.


  17.           Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. М.: Недра, 1990


  18.           GPS sensitivity analysis applied to non-permanent deformation control networks / Betti В., Biagi L., Crespi M., Riguzzi F. - Springer Berlin /Heidelberg. Journal ofGeodesy,  1999 73:158-167p.


  19.           GPS vector configuration design monitoring deformation networks. Springer Berlin / Even-Tzur G. - Heidelberg  Journal ofGeodesy, 2002, 76:455 – 461p.


  20.           Decomposition of deformation primitives of horizontal geodetic networks: application to Taiwan's GPS network / Hsu R., Li S. - Springer Berlin. Heidelberg. Journal of Geodesy, 2004, 78:251- 262p.


  21.           Applications of Parameter Estimation and Hypothesis Testing to GPS Network Adjustments. Report No. 465. / Kyle Brian Snow - The Ohio State University, 2002.


  22.           Impact of GPS satellite and pseudolite geometry on structural deformation monitoring: analytical and empirical studies / Meng X. , Roberts G.W. , Dodson A. H. , Cosser E, , Barnes J., Rizos C. - Springer Berlin. Heidelberg. Journal of Geodesy, 2004, 77: 809-822p.


  23.           GPS network monitors the Arabia-Eurasia collision deformation in Iran / Nilforoushani F., Masson F., Vemant P., Vigny C, Abbassis M., Nankali H.,Hatzfeld D., Bayer R., Chery J., Doerflinger E. Springer Berlin. Heidelberg . Journal of Geodesy, 2003, 77: 411-422 р.


  24.           GPS network design: logistics solution using optimal and near-optimal methods / Saleh H., Dare P. -  Springer Berlin. Heidelberg. Journal of Geodesy, 2000, 74:467-478 р.


  25.           GPS for Geodesy / Teunissen P.J., Kleusberg A. - Springer-Verlag. Berlin. 1998.


  26.           Мельник О.В. Адаптивний алгоритм оперативного GPS-геодезичного контролю /Мельник О.В// Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів,-2011.-вип.21.- С.101-102


  27.           Численные Методы. Учеб. пособие для вузов./ Самаский А.А., Гулин А.В. - М.:Наука, 1989.


  28.           A navigation algorithm for the low-cost receiver / Noe P., Mayers K.A., Wu T.K. – Navigation, USA, 1978.-V.25.-#2.-P.166-172.


  29.           Кількісна стереомікрофрактографія: Монографія / Мельник В.М., Шостак А.В. - ПВД «Твердиня», Луцьк, - 2010. - c. 460


  30.           Итеративный алгоритм решения навигационно-геодезической задачи для спутниковой радионавигационной системы (СРНС) Навстар / Шестопалов В.Л. // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1991.-№4.- С.50-53.


  31.           Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии / Генике А.А., Нобединский Г.Г. - М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, издание 2-е, 2004.


  32.           ДБН В.1.2-5:2007  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.


  33.           Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: Навчальний посібник. /Зазуляк П.М. [та ін..] - Львів: Видавництво "Растр-7", 2007. - 408 с.


  34.           Тарасенко Н.И. Разработка методики и исследование точности прецизионного геометрического нивелирования в промышленных условиях: автореф. дис…канд. техн. наук / Н.И. Тарасенкою.- Львов, ЛОЛПИ, 1984. -20 с.


  35.           Основи моделювання динамічних систем. Частина I: [навч. посібник] / Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004.- 68 с.


  36.           Математические основы теории управляемых систем / Эльсгольц Л.Є., Гноенский Л.С., Каменский Г.А. – М., 1969.


  37.           Практика аналогового моделирования динамических систем / Тетельбаум И. М., Шнейдер Ю. Р - М.: Энергоатомиздат,1987.- 384 С.


  38.           Гуляев Ю. П. Элементы системного подхода при исследовании процесса деформации сооружения по геодезическим данным / Ю. П. Гуляев // Системные исследования в геодезии: межвуз. сб. - Новосибирск: НИИГАиК, 1984. - С. 108 - 115.


  39.           Гуляев Ю. П. Алгоритм оценивания параметров динамической модели и прогнозирования процесса перемещений наблюдаемых точек сооружения / Ю. П. Гуляев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 1984.-№11.-С. 23-25.


  40.           Гуляев Ю. П. Классификация и взаимосвязь математических моделей для прогнозирования процессов деформации сооружений по геодезическим данным / Ю. П. Гуляев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 1985. - № 1. - С. 39-44.


  41.           Рекомендации по прогнозированию деформаций сооружений гидроузлов на основе результатов геодезических наблюдений / под ред. Ю. П. Гуляева. - Л.: ВНИИГ, 1991. - 60 с.


  42.           Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ: учеб. пособие для вузов / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко.- М.: Высш.шк.,1989.-367с.


  43.           Справочник по теории автоматического управления / под ред. А.А. Красовского. - М.: Наука, 1987.- 711 с.


  44.           Петренко Е. И. Оптимизация алгоритмов построения инвариантного множества динамической системы с помощью генерации кода/ Е. И. Петренко // Вестник СПбГУ, сер.10, вып.3.— 2009.—Сентябрь.— С. 112–118.


  45.           Integrable Systems of Classical Mechanics and Lie Algebras / A. Perelomov - Basel: Birkháser Verlag, 1990.


  46.           Теория функционалов и интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. Пер с англ. / Вольтерра В. - М.: Наука, 1982. − 304c.


  47.           Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации векторных полей / Гукенхеймер Дж., Холмс Ф. - М.: Институт компьютерных исследований, 2002.- 560с.


  48.           Механика деформирования и разрушения горных пород / А.Н. Ставрогин, А.Г. Протосеня - М.: Недра, 1992. 223 c.


  49.           Механика грунтов / Н.А. Цытович - М.: Гос. изд-во лит-ры по строительству, архитектуре и строит. материалам, 1963 -636с.


  50.           Механика грунтов, основания и фундаменты. [ученик] / В.А. Зурнаджи, В.В. Николаев - М.: Высшая школа, 1967.- 416 с.


  51.           Функции математической физики / Ж.Кампе де Ферье, Р. Кемпбелл, Г. Петьо, Т. Фогель — М.: Физматлит, 1963.  


  52.           Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол – М.: Мир, 1989. – 540 с.


  53.           Мельник О.В. Моделювання вертикальних деформацій грунтової греблі водосховища Хмельницької АЕС// В.У. Волошин, О.В. Мельник// Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів,-2012.-вип.23.- С.132-136.


  54.           Радиотехнические цепи и сигналы / С. И. Баскаков – М.: Высшая школа, 2005. – 462 с.


  55.           Мельник О.В. Моніторинг грунтових гребель значної протяжності наземно-супутниковими геодезичними методами // В.М. Мельник, О.В. Рудик, В.П. Павлишин, О.В. Мельник // Scientific Bulletin of Chelm. Section of Technical Sciences. No.1/2008. p.115-125


  56.           Мельник О.В. Прогнозування деформацій гідротехнічних споруд за результатами довготривалих геодезичних спостережень (на прикладі греблі водосховища ХАЕС) // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури «Інженерні системи та техногенна безпека».- Макіївка.- Вип. 2011-5 (91), 2 том.С.183-188


  57.           Мельник О.В. Варіант оперативного геодезичного контролю за експлуатаційним станом греблі ХАЕС // В.М. Мельник, О.В. Мельник // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів,-2009.-вип.17 С.178-186


  58.           Navstar Global Positioning System Surveying / United States. Army. Corps of Engineers, American Society Of Civil Engineers.  2000. – 321 p.


  59.           International GNSS Service [Електронний ресурс] – Режим доступу http://igscb.jpl.nasa.gov


  60.           GPS-Theory and Practice / B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger and J. Collins. - Springer Wien New York. Fifth, revised edition. 2001.


  61.           Трехо Сото Мануэль. Применения топоцентрических прямоугольных координат при изучении деформаций крупных инженерных сооружений спутниковыми методами. // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка.- 2006 -N2 5.-С.54 -62.


  62.           Космическая геодезия / Баранов В.Н., Бойко Е.Г., Краснорылов И.И. и др. - М.: Недра, 1986.


  63.           Высшая геодезия. Часть ІІ. Сфероидическая геодезия: [учебник для вузов] / Бойко Е.Г. - М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 2003 .


  64.           Залуцкий В. Т. О преобразованиях координат в спутниковой технологии. // Изв. Вузов. Геодезия и картография, -2002, № 7, с. 17-24.


  65.           Высшая геодезия / Пеллинен Л.П. - М.: Недра, 1978.


  66.           Чорнокінь В.Я. Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних територіях та інженерних спорудах: автореф. дис.. … канд.техн.наук: 05.24.01 / Василь Якович Чорнокінь – Київ, 2002,- 20с.


  67.           Чан Хань. Анализ стабильности пунктов опорной сети при наблюдении за горизонтальными смешениями гидротехнических сооружений во Вьетнаме / Чан Хань, Нгуен Вьет Ха // Известия ВУЗов, Геодезия и аэрофотосъёмка, № 5, 2008, с. 33-38.


  68.           Нгуен Вьет Ха Разработка методики определения деформаций плотин гидроэлектростанций по результатам спутниковых геодезических измерений во Вьетнаме: дис. … канд..техн.наук: 25.00.32 / Нгуен Вьет Ха.- М.- 2010.- 118с.


  69.           Теория вероятностей: [учеб. для вузов] / Вентцель Е.С.  — [6-е изд. стер.] — М.: Высш. шк., 1999.— 576 c.


  70.            Визначення координат пункту за виміряними псевдовідстанями, отриманими з спостережень GPS / Дульцев А.Т., Цюпак І.М. - Львів: НУ ”Львівська політехніка”, 1997.- 20 с.


  71.           Теоретические основы инженерной геологии. Физико-химические основы / под ред.акад. Е.М.Сергеева – М.: Недра, 1985. – 288 с.


  72.           Осипов В.И. Природа и механизм просадки лессов / Осипов В.И., Соколов В.Н. //Геоэкология. Инженерная геология, 2000. – №5. – С.422-431.


  73.           Мельник В.М. Електронно-мікроскопічні та рентгенодифракто-метричні дослідження грунтової греблі водосховища Хмельницької АЕС// Мельник В.М., Рудик О.В., Мельник О.В.// Матеріали І Міжнародої науково-практичної  конференції «Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни.-Луцьк,-2008. С.91-97.


  74.            Melnyk V.M. Method of stereoidentification with the use of walsh descriptors / Melnyk V.M., Rudik O.V., Melnyk O.V. // II Konferencja GIS I GPS w Praktyce.-Chelm.-2007.-p.47-54


  75.            Мельник В.М. Цифрова обробка РЕМ-зображень / Мельник В.М., Шостак А.В., Мельник О.В. // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник наук. ст., напрямок «Інженерна механіка».-Луцьк,-2007- вип.20.- С.299-304


  76.            Мельник В.М. Застосування векторів Гіббса в РЕМ-фотограмметрії / Мельник В.М., Мельник О.В.// Зб. Вісник національного університету водного господарства та природокористування.-вип. 4.-Рівне,-2006.-С.356-364


  77.           Соколов В.Н. Программно-аппаратный комплекс для исследования микроморфологии поверхности твердых тел по РЭМ-изображениям / Соколов В.Н., Юрковец Д.И., Разгулина О.В., Мельник В.Н. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования.  1998, № 1, С. 33-41.


  78.           Осипов В.И., Природа и механизм просадки лессов / Осипов В.И., Соколов В.Н. //Геоэкология. Инженерная геология, 2000. – №5. – С.422-431.


  79.           Oda M. Some experimentally based fundamental results on the mechanical behavior of granular material/ Oda M., Konishi J., Nemat-Nasser S.  //Geotechnique, 1980. – V.30. –№4. –Р.479-495.


  80.           Микроструктура глинистых пород / Осипов В.И., Соколов В.Н., Румянцева Н.А.  – М.: Недра, 1989. – 208 с.


  81.           Павчич М.П. Экспериментальное обоснование предельно плотных смесей грунта / Павчич М.П., Пахомов O.A. // Известия  ВНИИГ. JL: Энергия, 1976. - № 111.- С. 3-10.


  82.           Пахомов O.A. Экспериментальное исследование деформируемости оптимальных смесей аллювиальных грунтов под большим давлением / Пахомов O.A., Павчич М.П. // Гидротехническое строительство, 1979. № 4, с. 20-24.


  83.           ГОСТ 25584-90: Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.


  84.           Физико-математические основы фильтрации воды / Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. – М.: МИР, 1971- Т.41., 453 стр.


  85.           Мельник В.М. Про вплив різнозернистості та неоднорідності порового простору на деформаційно-суфозійні властивості ґрунтових гребель / Мельник В.М., Мельник О.В., Павлишин В.П. // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-вип.15.-Львів,-2008. С.164-174.


  86.           Математика случая. Вероятность и статистика – основные факты: [учебное пособие] /А.И. Орлов - М.: МЗ-Пресс, 2004.


  87.           Мельник О.В. Про причини деформаційних процесів грунтової греблі ХАЕС // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-вип.19.-Львів,-2010. С.67-74.


  88.            Инженерная геология: [учеб. для строит. спец. вузов] / Ананьев В.П., Потапов А.Д. - М: Высш. шк. , 2002. -511с.


  89.           Жиленков В.Н. О влиянии разнозернистости на фильтрационно-суффозионные свойства грунтов / Жиленков В.Н., Шевченко Н.И.  //Изв. ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. – Т.146. – С.44-51.


   


  90.           Проектирование грунтовых плотин / Гольдин А.Л., Рассказов Л.П.  – М.: Энергоиздат, 1987. – 304 с.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины