ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ «ДВИГУН-ТРАНСМІСІЯ» КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ : ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ «ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ» КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ «ДВИГУН-ТРАНСМІСІЯ» КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ
 • Альтернативное название:
 • ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ «ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ» КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ
 • Кол-во страниц:
 • 203
 • ВУЗ:
 • КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Список литературы:


 • Дисертація є завершеною науково-дослідницькою роботою, в якій наведено обґрунтування та вирішення актуального науково-практичного завдання, яке полягає у визначенні раціональних параметрів системи «двигун-трансмісія» кар'єрних самоскидів відповідно до специфіки гірничотехнічних умов експлуатуючого підприємства, що дозволить підвищити ефективність роботи машин та зменшити витрати на транспортування.


  Основні результати роботи:


  1. Удосконалено математичну модель руху колісної транспортної машини, яка дозволяє досліджувати взаємодію системи «двигун-трансмісія» кар'єрного самоскида з гірничотехнічними умовами експлуатації та визначати вплив основних параметрів системи на експлуатаційні властивості машини у будь-яких проміжках часу та ділянках маршруту. Перевірка адекватності запропонованої моделі показала, що похибка моделювання не перевищує 6,7% у порівнянні з результатами натурних досліджень.


  2. Теоретично обґрунтовано та практично підтверджено, що для якісного визначення необхідних тягово-швидкісних властивостей кар’єрного самоскида, адекватних відносно певних умов експлуатації, слід застосовувати вперше сформовані безрозмірні показники оцінки складності гірничотехнічних умов руху та оцінки узгодженості параметрів системи «двигун-трансмісія». Встановлено, що значення показника оцінки складності гірничотехнічних умов руху перебуває у межах 0,01…0,2, а значення показника оцінки узгодженості параметрів системи «двигун-трансмісія» для кар'єрних самоскидів з гідромеханічною трансмісією, складає 0,03...0,28.


  3. Здобув подальший розвиток і поглиблення метод формування безрозмірного оціночного показника ефективності роботи колісних транспортних машин, який завдяки можливості врахування специфіки виконання транспортної роботи на маятникових маршрутах, а саме визначення відмінностей експлуатаційних показників при русі машини в порожньому та завантаженому стані, дозволяє обґрунтовано судити про баланс між виконаною роботою та об'ємом витраченого пального. Встановлено, що для кар'єрних самоскидів з гідромеханічною трансмісією, показник перебуває у межах 60…180, менші значення свідчать про неефективну роботу техніки в певних гірничотехнічних умовах.


  4. Розроблено та створено лабораторну установку, яка дозволяє моделювати та досліджувати процеси взаємодії складових елементів системи «двигун-трансмісія» транспортних машин зі встановленим зовнішнім навантаженням і визначати параметри системи, що здатні забезпечити поліпшення паливної економічності або тягово-швидкісних властивостей, а також оцінювати ступінь узгодженості параметрів дослідної системи з певними умовами руху. Перевірка адекватності результатів математичного моделювання на лабораторній установці показала, що похибка розрахункових значень не перевищує 13,4%.


  5. Розроблено методику визначення раціональних параметрів системи «двигун-трансмісія» кар'єрного самоскида на основі показників складності умов руху та узгодженості параметрів системи «двигун-трансмісія» для будь-якого експлуатуючого підприємства з притаманними йому гірничотехнічними умовами. При комплектуванні зазначеної системи машини згідно з запропонованою методикою ефект, окремо за кожним критерієм, може досягати – 8,37% скорочення витрат пального, 6,83% підвищення технічної швидкості або 5,52% підвищення загальної ефективності роботи.


  6. Розроблені рекомендації з формування парку кар’єрних самоскидів відносно визначених гірничотехнічних умов на відповідному підприємстві за критерієм підвищення загальної ефективності роботи. Встановлено, що для легких умов експлуатації (показник складності гірничотехнічних умов руху 0,01…0,105) існуючі раціональні варіанти комплектації системи «двигун-трансмісія» для машин БелАЗ вантажопідйомністю 30, 45 т обладнаних гідромеханічною трансмісією, є такими:


  - двигун ЯМЗ-240М2-1, коробка передач 3+1, головна пара 3,116, колісний редуктор 5,1;


  - двигун Cummins КТА19-С, коробка передач 3+1, головна пара 3,116, колісний редуктор 6,0.


  Для складних умов експлуатації (показник складності гірничотехнічних умов руху 0,105…0,2) існуючі раціональні варіанти комплектації системи «двигун-трансмісія» для зазначених машин такі:


  - двигун ЯМЗ-240М2-1, коробка передач 5+2, головна пара 3,72, колісний редуктор 5,1;


  - двигун Cummins КТА19-С, коробка передач 5+2, головна пара 3,72, колісний редуктор 6,0.


  7. Здійснено експериментально-промислову перевірку та впровадження результатів досліджень в умовах гірничодобувних підприємств ВАТ «ПівнГЗК», ТОВ «Промтехтранс» та ТОВ «Єврощебінь» за критерієм скорочення витрат пального. Зниження питомих витрат пального кар’єрним самоскидом з раціонально сформованою відносно гірничотехнічних умов експлуатації системою «двигун-трансмісія», у порівнянні з середніми показниками парку машин на відповідному підприємстві, склало:


  - ВАТ «ПівнГЗК» – 6,48 % (середній показник по парку за період досліджень склав 98,66 г/т×км, значення питомих витрат пального досліджуваної машини 91,64 г/т×км);


  - ТОВ «Промтехтранс» – 6,04 % (середній показник по парку за період досліджень склав 107,38 г/т×км, значення питомих витрат пального досліджуваної машини 101,26 г/т×км);


  - ТОВ «Єврощебінь» – 4,7 % (середній показник по парку за період досліджень склав 102,8 г/т×км, значення питомих витрат пального досліджуваної машини 98,1 г/т×км).


  2.      – 1965. – 21 – № 10. – Р. 37-41.


  // AUTO- Technika Motoryzacyjna, 1985 // - № 6 (340), Dodatek Naukowo-Techniczny - Nr 11/1985. S.XI-XIII.

  11.             


  12.            


  Исследование технологических грузопотоков на карьерах со скальными породами : автореф. дис. на соиск уч. степени д-ра техн. наук / Ю.И. Анистратов. – М.: МГИ, 1970. – 38 с.


  14.            


  15.             Бызалев В.Т. Геометрия / Л.С. Атанасян, В.Т. Бызалев. – М. : Просвещение, 1986. – 335 с.


  16.               18.            Белозёров В.И., Левчик А.П.  Исследование технико-экономических параметров работы автосамосвалов особо боль­шой грузоподъемности. - Науч. тр./ИГДим. А.А. Скочинского.-1984, Вып.226.- С.84-89.


  19.            

  23.              25.            


  26.            


  27.            


  28.            


  29.              31.              37.            Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства / В.К. Вахламов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.  39.            
  42.              44.              46.            


  Технологические основы проектирования и планирования грузопотоков на рудных карьерах с автомобильным транспортом : дис. ... д-ра техн. наук / Галкин Владимир Алексеевич. – Магнитогорск, 1987. – 290 с.  49.            


  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/ 1116/%D0%93%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%90  52.            


  53.              55.            


  56.            


  57.              59.            


  60.            


  61.            


  Развитие теории методов управления автотранспортной системой горнодобывающего предприятия : дис. ... докт. техн. наук: 05.22.01/ Довже­нко Александр Сергеевич. – СПб., 2002. – 229 с.


  63.            
  66.            


  67.              69.            


  . Исследование влияния числа и численных значений передаточных чисел трансмиссии грузового автомобиля на его транспортную производительность: Автореферат диссертации на   соискание учёной степени кандидата технических наук.К., 1974.24 с.  72.            www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Geotm/ 2009_82/25.pdf  74.              76.            


  77.              79.              81.             Основи механіки та енергетики автомобіля. – К.: Вища школа. 1992. – 200 с.  Динамический ряд передаточных чисел коробки передач// автомобильная промышленность – 1958. – №12. – С. 19…22.


  84.            Кумачев К.А. Проектирование железорудных карьеров / К.А. Кумачев, В.Я. Майминд. – М. : Недра, 1981. – 464 с.
  87.            
  90.            
  93.              Основы поточной технологии открытой разработки месторождений / Н. В. Мельников, К. Е. Винницкий, М. Г. Попов. - М.: Наука, 1962. – 175 с.


  Прогнозирование в горной промышленности [Текст] / Н. В. Мель­ников // Современные проблемы горной науки: сб. науч. тр. / ЛГИ. - Л., 1975. – Т. 67.-Вып. 1. – С. 115-122.


  97.            


  98.              100.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины