ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ПРИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ І ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ : ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ПРИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ І ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 • Альтернативное название:
 • ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
 • Кол-во страниц:
 • 217
 • ВУЗ:
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


  Дніпропетровський національний університет


  залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  На правах рукопису  ГУСАК Марина Анатоліївна

  УДК 625.1: 656.222.1

  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ


  ПРИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ І


  ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  Спеціальність 05.22.06 – залізнична колія
  ДИСЕРТАЦІЯ


  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук


  Науковий керівник:


  доктор технічних наук, професор


  Курган Микола Борисович  Дніпропетровськ - 2012  ЗМІСТ


  ВСТУП ....................................................................................................................6


  РОЗДІЛ 1


  АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖНИХ І ПАСАЖИРСЬКИХ


  ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ШВИДКІСНОГО РУХУ


  ПОЇЗДІВ ...............................................................................................................15


  1.1. Огляд наукових досліджень з питань реконструкції залізниць при


  впровадженні швидкісного руху поїздів ............................................................15


  1.2 Оцінка розподілу вантажних і пасажирських перевезень на мережі


  залізниць України .................................................................................................18


  1.3. Класифікація залізничних напрямків за спеціалізацією


  перевезень..............................................................................................................25


  1.4 Висновки по першому розділу.............................................................27


  РОЗДІЛ 2


  ФОРМУВАННЯ СУМІСНОЇ СХЕМИ ОВОЛОДІННЯ


  ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЙ….28


  2.1 Загальні положення………………………...………………………………..28


  2.2 Математична інтерпретація задачі….……………………………................30


  2.3 Методика формування технічних станів залізниць на паралельних


  ходах……………………………………………………………………………...32


  2.4 Розробка математичної моделі……………………………………………...35


  2.5 Критерії оцінки варіантів …...........................................................................37


  2.6 Дослідження ефективності розмежування напрямків пасажирського та вантажного


  руху за критеріємвитрат на утримання та ремонт колійної інфраструктури...................41


  2.6.1 Зміна стану об’єктf…………………………………….....................41


  2.4.2 Методика дослідження……………………..…………....................44


  2.5 Висновки по другому розділу………………………………………............49


  РОЗДІЛ 3


  ВПЛИВ РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ РІЗНІЙ СТРУКТУРІ


  ПОЇЗДОПОТОКУ НА ЗАЛІЗНИЧНУ КОЛІЮ.……………………...........51


  3.1 Загальна дія рухомого складу на колійну інфраструктуру.........................51


  3.2 Дослідження впливу структури поїздопотоку та інтенсивності руху


  поїздів на знос колійної інфраструктури...........................................................53


  3.3 Робота поздовжніх сил....................................................................................58


  3.4 Робота вертикальних сил................................................................................59


  3.5 Робота поперечних сил……………………………………………..............60


  3.5.1 Направляючі, бокові й рамні сили....................................................60


  3.5.2 Експериментальні дослідження бокових сил..................................65


  3.5.3 Непогашена відцентрова сила...........................................................69


  3.5.4 Розрахунки непогашених прискорень..............................................71


  3.6 Розподілення витрат на утримання колії в залежності від структури


  поїздопотоку……………………………………………………………………..74


  3.7 Висновки по третьому розділу………………………………………...........85


  РОЗДІЛ 4


  ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАНУ ЛІНІЇ НА ІСНУЮЧИХ


  ЗАЛІЗНИЦЯХ ПРИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ ДЛЯ


  ВАНТАЖНИХ І ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ….………………….87


  4.1 Аналіз підходів до встановлення підвищення зовнішньої рейки в


  кривих.....................................................................................................................87


  4.2 Фактори, що впливають на величину підвищення зовнішньої рейки........90


  4.3 Співвідношення швидкостей вантажних та пасажирських поїздів та їхній


  вплив на середньозважену швидкість потоку поїздів........................................95


  4.4 Моделювання потоку поїздів.........................................................................98


  4.5 Дослідження впливу структури поїздопотоку на вибір довжини


  перехідних кривих при реконструкції залізниці……………………………..103


  4.5.1 Загальні положення..........................................................................103


  4.5.2 Суто пасажирський рух – напрямок А...........................................105


  4


  4.5.3 Переважно пасажирський рух – напрямок Б.................................107


  4.5.4 Суміщений рух – напрямок В.........................................................110


  4.5.5 Переважно вантажний рух – напрямок Г.......................................111


  4.5.6 Дослідження динамічних характеристик перехідних


  кривих...................................................................................................................112


  4.6 Визначення мінімального радіуса кривих в плані з урахуванням динаміки


  перевезень............................................................................................................114


  4.6.1 Дослідження впливу параметра C на вартість перебудови кривих


  і динамічні показники взаємодії рухомого складу в криволінійних


  ділянках…………………………………………………………………………114


  4.6.2 Суто пасажирський (швидкісний) і переважно пасажирський


  (прискорений) рух - напрямки А і Б..................................................................127


  4.6.3 Суміщений рух - напрямок В.........................................................130


  4.6.4 Вантажний рух - напрямок Г..........................................................137


  4.6.5 Визначення факторів і оцінка їхнього впливу на величину


  мінімального радіусу...........................................................................................141


  4.6.6 Класифікація залізничних напрямків за спеціалізацією


  перевезень............................................................................................................145


  4.7 Висновки по четвертому розділу………………………………………............147


  РОЗДІЛ 5


  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ


  ЗА РАХУНОК РОЗМЕЖУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКІВ .......................... 150


  5.1. Існуючі маршрути руху пасажирських поїздів на мережі залізниць,


  що досліджується …………………………………………………………........150


  5.2. Вибір показників для оцінки конкурентних варіантів……………….....150


  5.2.1. Пробіг поїздів (в поїздо-км і в тонно-км брутто)........................151


  5.2.2. Швидкість руху (час руху) пасажирських поїздів.......................152


  5.2.3. Потреба в енергоресурсах..............................................................152


  5.3. Розробка математичних моделей раціонального розподілу


  поїздопотоків……………………………………………………………............153


  5.4. Практичне застосування розробленої методики на ділянках міжнародних


  транспортних коридорів ………………………………………........................157


  5.5 Вирішення задачі раціонального розподілу поїздопотоків за показником


  сумарної робота сил, що діють на колію……………………………………..164


  5.6 Висновки по п’ятому розділу.......................................................................167


  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………..169


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..……172


  ДОДАТОК А…………………………………………………………………...183


  ДОДАТОК Б…………………………………………………………………...185


  ДОДАТОК В……………………………………………………………….......191


  ДОДАТОК Г…………………………………………………………………...199


  ДОДАТОК Д……………………………………………………………….......212

  ВСТУП


  Вигідне, з погляду транспортних перевезень, геополітичне


  розташування України не використовується сьогодні повною мірою.


  Міжнародні транспортні коридори, що проходять територією України, не


  відповідають вимогам МСЗ і ОСЗ, бо не забезпечують швидкість руху


  вантажних поїздів 100-120 км/год, пасажирських – 160-200 км/год. Досвід


  впровадження швидкісного руху на міжнародних лініях показує, що


  наявність вантажних поїздів є головним гальмом для здійснення швидкісного


  пасажирського руху як з позицій організації руху, так і з позицій утримання


  колії в технічно справному стані.


  В той же час, впровадження в Україні швидкісного руху пасажирських


  поїздів з виходом на європейську мережу і країн СНД є об'єктивною


  необхідністю для вирішення комплексу соціальних, економічних і


  екологічних проблем. Але пропускна спроможність окремих напрямків


  залізниць не задовольняє вимогам щодо обсягів та швидкості вантажних


  перевезень, а суміщений рух вантажних і пасажирських поїздів по одних і


  тих же ділянках стримує впровадження швидкісного руху. Збільшення


  пропускної спроможності та впровадження швидкісного руху на українських


  залізницях набагато складніше завдання, ніж на західноєвропейських, і


  вирішення його вимагає комплексу особливих і специфічних підходів.


  До 60-х років минулого століття швидкості вантажних поїздів


  становили 2/3 швидкості пасажирських. За минулий час різниця між


  максимальною швидкістю вантажних і пасажирських поїздів пас ван V -V


  збільшилась в 1,5-2 рази. Суттєво відрізняються й маси поїздів. Сьогодні


  загострились проблеми експлуатаційного і технічного характеру пов'язані із


  співвідношенням швидкостей вантажних і пасажирських поїздів, розладами


  верхньої будови колії. При значній різниці у швидкостях пасажирських і


  вантажних поїздів зменшується провізна спроможність лінії, на якій


  впроваджується швидкісний рух, і у випадку недостатніх резервів виникає


  необхідність її посилення.


  7


  Як показує практика, суміщений рух пасажирських і вантажних поїздів


  негативно впливає на умови експлуатації і плавність руху. Якщо після


  модернізації залізнична колія здається з оцінкою „відмінно” (кількість балів,


  що характеризує стан колії, близько 0), то після експлуатації протягом


  півроку кількість балів зростає до 20-30, а до кінця року – до 100. Наприклад,


  на ділянці Київ-Дніпропетровськ, який готувався для прискореного руху 140


  км/год, вантажонапруженість після модернізації збільшилась на 30 %, що


  привело до погіршення стану колії і комфортності їзди.


  Розподіл вантажного й пасажирського руху – головний принцип


  організації швидкісного руху і перші кроки в цьому напрямку зроблені в


  Україні. Укрзалізницею визначено спеціалізовані маршрути пасажирських і


  вантажних поїздів з урахуванням не тільки внутрішніх потреб у


  перевезеннях, але й потреб перевезень країн-сусідів, а також з урахуванням


  вимог до перевезень по міжнародних транспортних коридорах. Зокрема,


  програма електрифікації залізниць України на 2011-2016 рр., передбачає


  електрифікацію 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій на


  дільницях, що входять у напрямки розмежування руху пасажирських і


  вантажних поїздів та на дільницях впровадження швидкісного руху.


  Завданням даної дисертаційної роботи є встановлення умов


  оптимальної роботи залізничної колії при розмежуванні пасажирського й


  вантажного руху поїздів, тобто при спеціалізації залізничних напрямків для


  перевезень вантажів і пасажирів.


  Актуальність теми.


  Вітчизняні й закордонні дослідження показують, що спільний рух


  вантажних і швидкісних пасажирських поїздів майже вдвічі збільшує витрати


  на утримання колії. При спільному русі вантажних і швидкісних


  пасажирських поїздів різко знижується пропускна спроможність і надійність


  виконання графіка руху. Спільний рух швидкісних пасажирських і


  вантажних поїздів приводить до того, що пропуск останніх стає причиною


  суттєвого зниження швидкості руху. Унаслідок цього на практиці часто


  8


  прибігають до передачі транзитного вантажопотоку на паралельні ходи, що, у


  свою чергу може визвати необхідність реконструкції таких напрямків для


  освоєння частини вантажопотоку, що передається.


  Актуальність дослідження визначається зміною в останні роки умов


  роботи залізниць при впровадженні швидкісного руху поїздів, що вимагає


  конкретних рішень по встановленню раціонального співвідношення


  швидкостей руху поїздів різних категорій, забезпеченню оптимальних умов


  роботи залізничної колії, підсиленню залізничних ліній у випадку


  недостатніх резервів пропускної й провізної спроможності, встановленню


  раціональних параметрів плану на напрямках розмежування вантажного й


  пасажирського руху.


  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.


  Робота виконана відповідно до головних напрямків, які сформульовані


  в «Транспортній стратегії України на період до 2020 року» [1] та «Концепції


  впровадження швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів


  на залізницях України в 2005-2015 роках», затвердженої Міністерством


  транспорту та зв’язку України [2].


  Обраний напрямок досліджень пов’язаний також з виконанням


  науково-дослідних робіт у Дніпропетровському національному університеті


  залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна згідно з планом НДДКР


  Укрзалізниці. Автор дисертації брала участь в науково-дослідних роботах,


  що виконувались за завданням Головного управління розвитку і технічної


  політики (ЦТех), Головного управління перевезень (ЦД), Придніпровської і


  Львівської залізниць і є автором відповідних розділів таких звітів:


  1. Розробка рекомендацій щодо підвищення пропускної й провізної


  здатності напрямку Лозова-Севастополь (№ ДР 0107U003009)


  2. Проведення досліджень та розробка методики економічної оцінки


  впливу інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос


  інфраструктури залізничного транспорту (№ ДР 0107U010379).


  9


  3. Визначення швидкості руху поїздів в кривих ділянках колії на


  напрямку Красне-Тернопіль-Підволочиськ (№ ДР 0109U002991)


  4. Аналіз вагонопотоків та розробка рекомендацій до нормативу з


  уніфікації маси та довжини поїздів на основних напрямках залізниць України


  (№ ДР 0108U010673).


  5. Визначення проектних параметрів плану ділянки залізниці Львів-


  Красне-Зборів з мінімальними витратами на перебудову кривих для


  організації швидкісного руху (№ ДР 0110U007507).


  6. Проведення досліджень та оцінка економічної ефективності


  усунення обмеження швидкості за параметрами і станом залізничної колії


  (№ ДР 0110U008909).


  Мета роботи. Метою дисертаційної роботи є визначення заходів для


  підвищення ефективності роботи залізничної колії за умови спеціалізації


  напрямків для вантажних і пасажирських перевезень шляхом передачі


  частини транзитного вантажопотоку на паралельні ходи.


  Завдання дослідження:


  1. Виконати аналіз наукових досліджень з питань реконструкції


  залізниць при впровадженні швидкісного руху поїздів.


  2. Удосконалити методику формування раціональної схеми оволодіння


  перевезеннями для паралельних залізничних напрямків при впровадженні на


  одній із залізничних колій швидкісного руху пасажирських поїздів.


  3. Розробити комплексний показник оцінки роботи сил взаємодії колії і


  рухомого складу; на його основі дослідити вплив рухомого складу на роботу


  залізничної колії при перерозподілі вантажопотоків між паралельними


  залізничними напрямками.


  4. Дослідити ефективність розмежування напрямків пасажирського та


  вантажного руху за критерієм витрат на утримання та ремонт колійної


  інфраструктури.


  10


  5. Розробити метод імовірнісного моделювання потоку, який за


  розподілом швидкості й маси поїздів дозволить спрогнозувати параметри


  плану лінії.


  6. Дослідити вплив структури й динаміки зміни поїздопотоку на вибір


  проектних параметрів плану лінії при реконструкції залізниці.


  7. Розробити класифікацію напрямків залізниці за категоріями поїздів і


  структурою поїздопотоку для визначення особливостей роботи залізничної


  колії на кожному з таких напрямків.


  8. Розробити метод раціонального розподілу поїздопотоків між


  паралельними ходами для підвищення ефективності роботи залізничної колії


  за рахунок спеціалізації напрямків перевезень.


  Об'єкт досліджень – процес роботи залізничної колії на паралельних


  ходах.


  Предмет досліджень – технічні та економічні показники ділянок


  залізниць при перерозподілі перевезень між паралельними напрямками.


  Методи досліджень. Для вирішення поставлених у дисертації задач


  застосовані: аналіз літературних джерел і узагальнення існуючих досліджень


  з питань роботи залізничної колії на напрямках суміщеного й швидкісного


  руху поїздів; методи математичного моделювання й теорії тяги поїздів – при


  формуванні раціональної схеми оволодіння перевезеннями для паралельних


  залізничних напрямків та при виборі раціонального розподілу вантажних і


  пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків; методи


  статистичного аналізу – при обробці даних швидкостемірних стрічок поїздів


  різних категорій; методи імовірнісного моделювання потоку поїздів – для


  прогнозування проектних параметрів плану залізниці; метод техніко-


  економічного порівняння варіантів – для визначення періодичності ремонтів


  колії; методи векторної оптимізації – для перерозподілу поїздопотоків на


  мережі залізниць з метою зменшення роботи поздовжніх, поперечних і


  вертикальних сил, що діють на залізничну колію.


  11


  Наукова новизна отриманих результатів.


  1. Набув подальшого розвитку метод формування раціональної схеми


  етапного оволодіння перевезеннями для паралельних залізничних напрямків,


  який дозволяє враховувати сумісну роботи залізничної колії при


  впровадженні на одній з них швидкісного руху поїздів.


  2. Удосконалено метод імовірнісного моделювання потоку поїздів, на


  основі якого прогнозуються середньозважена швидкість, підвищення


  зовнішньої рейки для перспективних умов експлуатації. На відміну від


  існуючого, метод дозволяє прогнозувати і враховувати закон розподілу


  швидкостей, маси і кількості поїздів за розрахунковий період.


  3. Вперше запропоновано критерій для порівняння варіантів


  розмежування вантажного й пасажирського руху, який базується на


  застосуванні комплексного показника роботи сил взаємодії колії і рухомого


  складу, що дає змогу оцінювати знос колійної інфраструктури від потоку


  поїздів за тривалий час експлуатації залізниці.


  4. Вперше на основі статистичного аналізу розподілу швидкостей руху,


  існуючих критеріїв безпеки й плавності руху поїздів, осьових навантажень


  отримано розширену класифікацію напрямків, яка дозволяє враховувати


  характер руху й диференційовано визначати проектні параметри плану


  залізниці.


  5. Вперше виконано аналіз перерозподілу поїздопотоків з


  використанням розробленої математичної моделі, що дозволило визначити


  напрямки зменшення роботи сил: поздовжніх – за рахунок встановлення


  раціональної швидкості руху поїздів, непогашених відцентрових – за рахунок


  встановлення оптимального підвищення зовнішньої рейки в кривих,


  вертикальних – за рахунок відокремлення вантажного руху від


  пасажирського, що в цілому веде до скорочення витрат на ремонт колії та


  рухомого складу.


  12


  Практичне значення отриманих результатів.


  1. Вирішена задача підвищення швидкості руху пасажирських поїздів


  (на швидкісному ходу) та збільшення пропускної спроможності (на


  вантажному ходу) за умови мінімізації дії динамічних сил і розладу колії при


  визначених раціональних параметрах плану залізничної колії, що


  враховується під час розробки проектів.


  2. Встановлені схеми раціонального розподілу вантажних і


  пасажирських перевезень на замкнутих полігонах Південно-Західної,


  Придніпровської й Львівської залізниць, що дозволило визначати раціональні


  параметри плану залізниць, зменшити витрати на поточне утримання й


  експлуатаційні витрати на перевезення.


  3. Запропонована розширена класифікація напрямків залізниць за


  категоріями поїздів і структурою поїздопотоку врахована при підготовці


  нормативного документа «Інструкція з улаштування та утримання колії


  залізниць України (ЦП-0269)», частина 2 «Улаштування та утримання колії


  на ділянках прискореного руху поїздів при швидкостях 141-160 км/год».


  4. Розроблена методика економічної оцінки впливу інтенсивності


  вантажного та пасажирського руху на знос верхньої будови колії, яка


  дозволяє давати попередню оцінку впливу різних факторів, не виконуючи


  багатоваріантні розрахунки та тривалі статистичні спостереження.


  Наукові результати й методи дослідження використовуються на


  кафедрі «Проектування і будівництво доріг» Дніпропетровського


  національного університету залізничного транспорту імені академіка


  В. Лазаряна в навчальному процесі, під час дипломного проектування та в


  магістерських роботах, що виконуються за реальними вихідними даними на


  замовлення підприємств залізничного транспорту.


  Особистий внесок здобувача. Постановку мети й завдань досліджень


  виконано разом з науковим керівником. Усі наукові положення, розробки й


  результати досліджень, що виносяться на захист, отримані особисто автором.


  13


  У наукових працях, що опубліковані в співавторстві, особистий внесок


  автора такий.


  У [3] розроблено методику сумісного формування раціональної схеми


  оволодіння перевезеннями для паралельних залізничних напрямків. У [4]


  запропоновано алгоритм визначення мінімальних радіусів кривих з


  урахуванням розподілу вантажних і пасажирських перевезень. У [5]


  розроблена методика раціонального розподілу поїздопотоків як за одним, так


  і за декількома показниками одночасно. У [6] запропоновано новий підхід до


  розподілу вантажних і пасажирських перевезень між паралельними ходами,


  що враховує вплив поїздопотоку на залізничну колію. У [7] розроблено


  алгоритм визначення параметра C , що забезпечує максимально допустиму


  швидкість при мінімальних витратах на перебудову кривих і раціональних


  динамічних показниках взаємодії рухомого складу і колії.


  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати


  дисертації доповідались і отримали схвалення на таких конференціях:


  65-й Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми та


  перспективи розвитку залізничного транспорту” (Дніпропетровськ, травень


  2005 р.); 66-й Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми та


  перспективи розвитку залізничного транспорту” (Дніпропетровськ, травень


  2006 р.); 67-й Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми та


  перспективи розвитку залізничного транспорту” (Дніпропетровськ, травень


  2007 р.); ХІІ Міжнародній конференції „Проблеми механіки залізничного


  транспорту” (Дніпропетровськ, травень 2008 р.), VIII Міжнародній науковій


  конференції „Проблеми економіки транспорту” (Дніпропетровськ, квітень


  2009 р.), 70-й Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та


  перспективи розвитку залізничного транспорту” (Дніпропетровськ, квітень


  2010 р.), на V Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми та


  перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування


  залізничного транспорту” (Київ, березень 2011 р.), на 71-й Міжнародній


  науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку


  14


  залізничного транспорту” (Дніпропетровськ, квітень 2011 р.), на II


  Міжнародній науково-практичній конференції «Энергосбережение на ж.-д.


  транспорте» (Ждениево, червень, 2011 р.), на 72-й Міжнародній науково-


  практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку залізничного


  транспорту” (Дніпропетровськ, квітень 2012 р.), на ХІІІ Міжнародній


  конференції „Проблеми механіки залізничного транспорту”


  (Дніпропетровськ, травень 2012 р.).


  В повному обсязі дисертаційна робота доповідалась на науково-


  практичному міжкафедральному семінарі кафедр „Колія та колійне


  господарство” і „Проектування і будівництво доріг” (Дніпропетровськ,


  червень 2012 р.)


  Публікації. Основний зміст дисертації опублікований у 22 наукових


  працях. У тому числі 6 статей і 16 тез у матеріалах міжнародних конференцій


  з них 5 статей – у фахових виданнях.

 • Список литературы:
 • формування раціональної


  схеми етапного оволодіння перевезеннями для паралельних залізничних


  ліній, яка відрізняється від відомих моделей тим, що дає можливість


  ураховувати специфіку кожного з паралельних напрямів (пасажирський,


  вантажний, суміщений рух). Вказані дослідження дають змогу отримувати


  розв’язки задачі при мінімальних експлуатаційних витратах і раціональних


  капітальних вкладеннях, у тому числі на перебудову залізниці для


  підвищення швидкості пасажирських поїздів.


  3. На основі запропонованого показника роботи сил взаємодії колії і


  рухомого складу і моделі його розрахунку стало можливим оцінювати знос


  колійної інфраструктури від потоку поїздів за тривалий час експлуатації


  залізниці. Метод раціонального розподілу поїздопотоків між паралельними


  ходами, що враховує запропонований показник, дає змогу науково


  170


  обґрунтовувати ефективність розмежування вантажного і пасажирського


  руху, зменшивши при цьому на 12-21 % витрати на реконструкцію, пробіг


  поїздів і утримання колії.


  4. Доведено, що при переключенні руху вантажних і пасажирських


  поїздів на паралельні напрямки можна отримувати додатковий прибуток за


  рахунок зменшення розладу колії. Так, на ділянках, на яких запропоновано


  перейти на оборот винятково пасажирських поїздів, прогнозується


  збільшення міжремонтних строків у 2-2,5 разу.


  5. Удосконалено модель імовірнісного моделювання поїздопотоку, яка


  відрізняється від існуючих тим, що дозволяє враховувати планове


  підвищення швидкостей руху поїздів і із заданою ймовірністю прогнозувати


  основні параметри кривих. За допомогою моделі досліджено вплив


  співвідношення швидкостей руху і маси поїздів на величину раціональних


  параметрів плану лінії. Доведено, що при коефіцієнті співвідношення


  швидкостей руху вантажних поїздів до пасажирських 0,6–0,7 на 15–21 %


  зменшуються обсяги робіт з перебудови кривих.


  6. Встановлено, що величина мінімально допустимого радіуса min R


  залежить при заданій структурі поїздів від спеціалізації напрямків і ухилу


  елемента профілю, на якому розташована крива. Величина min R на підйомах


  на 19–23 % більша ніж на спусках через різницю між середньозваженою


  швидкістю потоку і максимальною ходовою швидкістю поїздів. Збільшення


  підвищення зовнішньої рейки в кривій h на 10 мм призводить до зменшення


  границі мінімально допустимого радіуса min R в середньому на 4 %.


  Збільшення непогашеного прискорення [ ] нп a від 0,7 до 1,0 м/с2 призводить


  до зменшення границі мінімально допустимого радіуса min R в середньому на


  6 % на кожну 0,1 м/с2 прискорення. Тобто, застосування [ ] нп a =1,0 м/с2


  замість 0,7 м/с2 зменшує величину потрібного мінімального радіуса на 14–


  19 % залежно від підвищення зовнішньої рейки в кривих.


  171


  7. Встановлено, що при перебудові кривих для впровадження


  швидкісного руху мінімальна дія горизонтальних сил на колію і мінімальна


  будівельна вартість забезпечуються при максимальному значенні параметра


  C . У кривих з більшим кутом повороту вартість перебудови кривих зростає:


  у кривих з кутом повороту 30° збільшується у 2,3...3,3 разу порівняно з кутом


  повороту 20°, а в кривих з кутом повороту 40° – збільшується відповідно у


  4...5,9 разу.


  8. Уточнена й деталізована класифікація напрямків залізниць за


  категоріями поїздів і структурою поїздопотоку. Запропоновано чотири види


  напрямків: суто пасажирський, переважно пасажирський, суміщений,


  вантажний рух і відповідно до класифікації графіки розподілу швидкостей


  руху поїздів різних категорій та критерії безпеки, плавності й


  комфортабельності їзди.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Транспортній стратегії України на період до 2020 року (схвалено


  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.12.2010 № 2818-VI) –


  К.,2010. – 32 с.


  2. Концепція державної цільової програми впровадження на залізницях


  швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки . – К., 2004. –


  43 с.


  3. Курган М. Б. Формування раціональної схеми оволодіння перевезеннями


  при впровадженні швидкісного руху поїздів на одній з паралельних


  залізничних ліній / М. Б. Курган, М. А. Заяц // Вісник Дніпропетр. нац. ун-


  ту залізничн. тр-ту ім. акад. В.Лазаряна. − 2006. − Вип. 12. − С. 41-46.


  4. Курган М. Б. Визначення мінімального радіуса кривих в плані з


  урахуванням розподілу перевезень / М. Б. Курган, М. А. Заяц // Вісн.


  Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007 –


  Вип. 17. –С. 93-99.


  5. Курган Д. М. Визначення раціонального розподілу поїздопотоків на


  мережі залізниць / Д. М. Курган, М. А. Заяц // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту


  залізничн. тр-ту. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010 – Вип. 34. – С. 88-93.


  6. Курган М. Б. Визначення ефективності розмежування напрямків


  пасажирського та вантажного руху за критерієм витрат на утримання та


  ремонт верхньої будови колії / М. Б. Курган, М. А. Заяц // Вісн.


  Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010 –


  Вип. 35. – С. 92-98.


  7. Курган М.Б. Перебудова кривих для впровадження швидкісного руху


  пасажирських поїздів / М. Б. Курган, М. А. Гусак, Н. П. Хмелевська //


  Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012


  – Вип. 40. –С.84–91.


  8. Беленький Н. П. Технико-экономическое обоснование направлений с


  высокими скоростями движения поездов и полигонов с унифицированной


  173


  длиной станционных путей / Н. П. Беленький // Передовой опыт в области


  изысканий и проектирования на железных дорогах: Информационное


  сообщение для дорпроектов №7/ ЦНИИТЭИ МПС. – М., 1964. – С. 4-18.


  9. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську


  транспортну систему : Монография. / Г. М. Кірпа. – Дніпропетровськ:


  Арт-Пресс, 2003. – 364 с.


  10.Киселев И. П. Высокоскоростные железные дороги / И. П. Киселев, Е. А.


  Сотников, В. С. Суходоев – СПб.: Петерб. гос. ун-т путей сообщения,


  2001. – 60 с.


  11.Альбрехт В. Г. Некоторые результаты экспериментальных исследований


  при движении вагонов на тележках ЦНИИ-Х3 и ЦМВ / В. Г. Альбрехт, Р.


  И. Корн, И. А. Котюков .// Вестн. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та ж.-д.


  трансп. – 1967, – №4. – С. 16-18.


  12.Ангелейко В. И. К вопросу о нормах допускаемых скоростей движения


  поездов в условиях стесненного плана железнодорожного пути / В. И.


  Ангелейко, В. Я. Карасик // Тр. Харьковского ин-та инженеров ж.-д.


  трансп. – Харьков, 1965. – Вып.71. – С. 3-14.


  13.Босов А. А. Проектирование рациональной выправки кривых


  железнодорожного пути / А. А. Босов, В. В. Рыбкин, В. В. Лагута //


  Математичне моделювання в іженерних та фінансово-економічних


  задачах: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Січ, 1998. – С. 82-87.


  14.Вериго М. Ф., Коган А. Я. Взаимодействие пути и подвижного состава /


  М. Ф. Вериго, А. Я. Коган – М.: Транспорт, 1986. - 560 с.


  15.Глюзберг Б.Э. Методы оптимизации основних элементов стрелочных


  переводов и их приложение к крестовинным узлам массовых конструкцій


  : Автореф. дис. д-ра. техн. наук: 05.22.06 / Б. Э. Глюзберг. – Всерос. науч.


  иссл. ин-т жел. дор. тр-та. – М., 1990. – 34с.


  16.Даніленко Е. І. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і


  стійкість / Е.І. Даніленко, В.В. Рибкін. – К.: Транспорт України, 2006. –


  с.168.


  174


  17.Управление техническим состоянием пути / Под ред. Н. И. Карпущенко. –


  Новосибирск: НИИЖТ, 1995. – 205 с.


  18.Курган М.Б. Наукові основи перебудови існуючих залізниць України для


  впровадження швидкісного руху поїздів : Дис. д-ра техн. наук: 05.22.06 /


  М. Б. Курган. – ДНУЗТ: Дніпропетровськ, 2004. – 517 с.


  19.Певзнер В.О. Устройство пути в кривых: возвышение и отводы /В. О.


  Певзнер // Путь и путевое хозяйство, 2001, № 11, с. 10 – 13


  20.Шахунянц Г. М. Устройство железнодорожного пути / Г. М. Шахунянц –


  М.: Трансжелдориздат, 1944. – Т. 3. – 484 с.


  21.Сокол Э. Н. Сходы с рельсов и столкновения подвижного состава.


  (Судебная экспертиза. Элементы теории и практики) : Монография / Э. Н.


  Сокол –К.: Транспорт України, 2002. – 364 с.


  22.Евграфов В. И. К вопросу введения скоростного движения поездов на


  существующих магистралях: : Автореф. дис. канд. техн наук: № 430 / В.


  И. Евграфов. – Днепроп. ин-т инж. ж.-д. трансп.: Днепропетровск, 1968. –


  24 с.


  23.Бойко В. Обчислювальний метод задачі реконструкції напрямку


  залізничної колії для підвищення швидкостей руху поїздів / В. Бойко, М.


  Карпов, Г. Талавіра// Зб. наук. пр. Київського ін-ту залізн. трансп. –К., –


  1998. – Т. 1, вип. 2. – С. 112-116.


  24.Корженевич И. П. Определение плавности и комфортабельности езды в


  кривых на участках скоростного движения / И. П. Корженевич, Н. Б.


  Курган, Д. Н. Курган // Материалы науч.-техн. конф., посвященной 125-


  летию Свердловской железной дороги «Проблемы и перспективы


  развития железнодорожного транспорта»: Сб. науч. тр. – Екатеринбург:


  Изд-во УрГУПС. – 2003. – Т. 1. – С. 431- 439.


  25.Курган Д. Н. Определение допускаемой скорости движения в кривой


  реального очертания / Д. Н. Курган // Транспорт / Сб. науч. тр. Вып. 8.


  Днепропетровск. 2001. С. 119-123.


  175


  26.Baluch Н. Optimierung von Gleisverziehungen im Gleisbogenbereich. / Н.


  Baluch // Eisenbahningenieur. – 1984. – №2 (35).– S. 64-68.


  27.Мацубара К. Методы укладки и выправки пути на прямых и кривых


  участках и обеспечение безопасности движения поездов с высокими


  скоростями (120 км/ч и более) // Ежемесячный Бюл. Международной


  ассоциации железнодорожных конгрессов. – 1961. –№12. – С. 1-64.


  28.Тиль А. Методы укладки и выправки пути на прямых и кривых участках


  пути и обеспечение безопасности движения поездов с высокими


  скоростями (120 км/ч и более) // Ежемесячный Бюл. Международной


  ассоциации железнодорожных конгрессов. – 1962, –№5. – С. 14-74.


  29.Сопряжения кривых и особенности движения подвижного состава по ним


  / Под ред. д-ра техн. наук О. П. Ершкова – М.: Транспорт, 1973. – 96 с. –


  (Тр. ЦНИИ МПС; Вып. 500).


  30.Певзнер В. О. Выбор рациональных скоростей движения / В. О. Певзнер //


  Железнодорожный транспорт. – 2000. – №3. – С. 47-53.


  31.Кочнев Ф. П. Повышение скоростей движения пассажирских поездов / Ф.


  П. Кочнев. – М.: Транспорт, 1970. – 272 с.


  32.Черномордик Г. И. Сферы применения скоростного пассажирского


  движения на железных дорогах СССР / Г. И. Черномордик, К. В.


  Паршикова. – М.: Транспорт, 1970. – 57 с.


  33.Гавриленков А.В. Оптимальная стратегия повышения скорости движения


  поездов / А. В. Гавриленков, Г. Г. Иванов, Е. А. Макушкина // Межвуз. сб.


  науч. тр. / МИИТ. – 1986. – Вып. 771. – С. 9–12.


  34.Гибшман А. Е. Учет неопределенности информации по расчетному


  грузообороту при проектировании линий / А. Е. Гибшман // Транспортное


  строительство. – 1979. – № 12. – С. 39–41.


  35.Железнодорожный путь и подвижной состав для высоких скоростей


  движения / под ред. М. А. Чернышова. – М.: Транспорт, 1964. – 272 с.


  36.Фришман М.А. Как работает путь под поїздами / М. А. Фришман. – М.:


  Транспорт, 1983. – 168 с.


  176


  37.Блохин Е. П. Динамика поезда / Е. П. Блохин, Л. А. Манашкин – М.:


  Транспорт, 1982. – 222 с.


  38.Динамика вагона / Под ред. С. В. Вершинского. – М., Транспорт, 1978. –


  352 с.


  39.Данович В. Д. Пространственные колебания вагона на инерционном


  основании : Дис. д-ра техн. наук: 05.05.01 / В. Д. Данович. – ДИИТ. –


  Днепропетровск, 1982. – 465 с.


  40.Лазарян В. А. Динамика транспортных средств : Избр. тр / В. А. Лазарян.


  – К.: Наук. думка, 1985. – 528 с.


  41.Радченко Н. А. Криволинейное движение рельсовых транспортных


  средств / Н. А. Радченко. – К.: Наук. думка, 1988. – 216 с.


  42.Математическое моделирование колебаний рельсовых транспортных


  средств : под ред. В.Ф. Ушкалова. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.


  43.Оценка достоверности основных параметров железнодорожных кривых


  при установлении по ним допускаемой скорости движения поездов /


  И. П. Корженевич та ін. – (Будівництво) // Зб. наук. пр. ДІІТу. –


  Дніпропетровськ, 2002. – Вип.10. – С. 28-34.


  44.Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення


  пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів / за


  ред. М. Д. Костюк. – К.: ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2010. – 216с.


  45.Кондратченко А. П. Выбор экономически рациональных схем этапного


  усиления провозной способности железных дорог с применением ЭЦВМ /


  А. П. Кондратченко, В. Н. Тимофеев // Тр. МИИТа. – 1964. – Вып. 181. –


  С. 21–42.


  46.Коссов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности


  инвестиционных проектов / В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров


  – М.: ОАО НПО « Изд-во Экономика», 2000. – 421 с.


  47.Методические указания по сравнению вариантов проектных решений


  железнодорожных линий, станций и узлов – М.: Оргтрансстрой, 1988. –


  468 с.


  177


  48.Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт


  на залізницях України. ЦП-0113 : Затв.: Наказ Укрзалізниці від 10.08.2004


  р. № 630-ЦЗ / – К., 2004. – 32 с.


  49.Проведення досліджень та розробка технічно обґрунтованих норм


  періодичності ремонтів та модернізації колії : Звіт про НДР / Дніпропетр.


  нац. ун-тет залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна; № ДР 0102U005874. –


  Дніпропетровськ, 2009. – 40 с.


  50.Баль О. М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за


  показниками надійності : Дис. канд. техн. наук.: 05.22.06 / Дніпропетр.


  нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2007. –


  236 с.


  51.Харлан В. І. Вибір раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів


  на ділянках міжнародних транспортних коридорів: Дис. канд. техн. наук.:


  05.22.06 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна –


  Дніпропетровськ, 2010. – 236 с.


  52.Аналіз роботи залізниць України з позиції впливу інтенсивності


  перевезень на знос інфраструктури / М. Б. Курган та ін. // Вісн.


  Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип.


  19. – С. 265-270


  53.Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів / І.


  П. Корженевич та ін. // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.


  акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 20. – С. 233-239


  54.Корженевич І.П. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати


  пов’язані із зносом колійної інфраструктури / І. П. Корженевич, М. Б.


  Курган, Ю С. Бараш // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.


  акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 21. – С. 285-292.


  55.Расчеты и испытания тежеловесных тоездов / под ред. Е. П. Блохина. – М.:


  Транспорт, 1986. – 263 с.


  56.Правила тяговых расчетов для поездной работы – М.: Транспорт, 1985, –


  287 с.


  178


  57.Тяговые расчеты: справочник / под ред. П. Т. Гребенюка. – М.: Транспорт,


  1987. – 272 с.


  58.Проведення досліджень та розробка методики економічної оцінки впливу


  інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос інфраструктури


  залізничного транспорту” Звіт про НДР Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.


  трансп. ім. акад. В. Лазаряна, договір № 61/07-Цтех-756/07-ЦЮ від


  17.05.2007 р., номер № 0107U010379 – Дніпропетровськ, – 2007.


  59.Курган Д. М. Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку


  на життєвий цикл колії / Д. М. Курган, І. О. Бондаренко // Вісн.


  Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. –


  Вип.19. – С. 78-83.


  60.Интеллектуальные рельсовые системы. [Електрон. ресурс]. – Режим


  доступу: http:|//brailsys.com/


  61.Высокоскоростное пассажирское движение (на железных дорогах) / под


  ред. Н. В. Колодяжного. – М.: Транспорт, 1976. – 415 с.


  62.Твердомед В. М. Вплив поперечних та поздовжніх горизонтальних сил на


  роботу без підкладкової та підкладкової конструкції рейкової колії :


  автореф. дис. канд. техн. наук.: 05.22.06 / В. М. Твердомед. – Державний


  економіко-технол. ун-т. трансп. – К, 2010. – 21 с.


  63.Ершков О.П. Исследование жесткости железнодорожного пути и ее


  влияние на работу рельсов в кривых участках / О. П. Ершков – Труды


  ВНИИЖТа. – 1963. Вып. 264. – 152с.


  64.Каменский В.Б. Содержание железнодорожного пути в кривих. / В. Б.


  Каменский Э. Я. Шац. – М.: Транспорт, 1987. – 189 с.


  65.Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення


  допустимих швидкостей в кривих ділянках колії. ЦП-0236 : Затв.: Наказ


  Укрзалізниці 14.12.2010 р. № 778-Ц. – К., 2011. – 52 с.


  66.Першин С. П. Силовое воздействие поездов на путь и безопасность


  движения / С. П. Першин // Ж.-д. транспорт. Сер. Путь и путевое


  хозяйство: ЭИ / ЦНИИТЭИ МПС. – М. – 1997. – Вып. 4. – С. 1-41.


  179


  67.Определение возвышения наружных рельсов в кривых по фактическим


  скоростям движения поездов / А. Н. Орловский та ін // Залізничний


  транспорт України. – 1999. – №4. – С. 10-12.


  68.Установление допускаемой скорости движения в кривых при обеспечении


  оптимальных условий работы пути : Сб. научн. тр. «Скорости движения


  поездов в кривых» / под ред. О.П. Ершкова. – М.: Транспорт, 1988. – С. 5-


  15.


  69.Об установлении возвышения наружного рельса в кривых : Указание


  МПС РФ от 17.03.1997 № С-333у. – М., 1997. – 15 с.


  70.Блохин Е.П. Установление износа рельса и колес экипажей по


  металлической стружке / Е. П. Блохин, А. П. Трякин. Проблемы и


  перспективы развития железнодорожного транспорта / – Д., – 2000. - с. 14-


  15.


  71.Моделирование поездопотока для расчета возвышения наружного рельса


  в кривых / Г. Н. Кирпа та ін. // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju


  pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Мaterialy 11


  konf. miedzynarodowej. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego


  Lukasiewicza, 2000. – S. 165-176.


  72.Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних


  коліях державної адміністрації залізничного транспорту України


  шириною 1520 (1524) мм” : Затв.: Наказ№72-Ц від 21.03.2003 р.


  73.Технические нормативы и диагностика железнодорожного пути для


  скоростного и высокоскоростного движения / Протокол совещания


  экспертов Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу.


  Балатонбоглар, Венгерская Республика, 07– 09 июня 2006 г.


  74.Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Залізниці колії


  1520 мм. Норми проектування. ДБН В.2.3-019-2008 – К.: Мінрегіонбуд,


  2008. – 123 с.


  180


  75.Першин С. П. Силовое воздействие поездов на путь и безопасность


  движени / С. П. Першин // Ж.-д. транспорт. Сер. Путь и путевое


  хозяйство: ЭИ / ЦНИИТЭИ МПС. – М. – 1997. – Вып. 4. – С. 1-41.


  76.Данович В. Д. Математическая модель взаимодействия пути и


  пассажирского вагона при движении по участкам произвольной кривизны


  / В. Д. Данович, А. Г. Рейдемейстер, Н. В. Халипова // Транспорт: Сб.


  научн. тр. ДИИТа. – Д., 2001. – Вып. 8. – С. 124–138.


  77.Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України (ЦП-0269)


  / Е.І. Даниленко, А.М. Орловський, М.Б. Курган, В.О. Яковлєв та ін. – К.:


  ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 456 с.


  78.Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську


  транспортну систему : монографія. – 2-е вид., перероб. і доп. / Г. М. Кірпа.


  – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна,


  2004.– 248 с.


  79.Підсумки роботи транспортно-дорожнього комплексу та галузі зв’язку у


  2007 році / засідання колегії Міністерства транспорту та зв’язку


  26.02.2008. – К., 2008.


  80.Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів та роботи по


  енергозбереженню на залізничному транспорті України за 2006 рік – К.,


  2006. – 79 с.


  81.Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів та роботи по


  енергозбереженню на залізничному транспорті України за 2007 рік – К.,


  2006. – 76 с.


  82.Босов А. А. Підвищення ефективності роботи транспортної системи на


  основі структурного аналізу : монографія / А. А. Босов,


  Н. А. Мухіна, Б. П. Піх. – Д., 2005. – 199 с.


  83.Босов А.А. Целочисленная векторная оптимизация в задаче определения


  рациональной композиции пассажимрских поездов / А.А. Босов, Г.Н.


  Кадола // Вісник Дніпропетровського національного університету


  181


  залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2008 – № 21. - С.


  223-227.


  84.Босов А.А. Визначення раціональних маршрутів руху поїздів на мережі


  доріг / А.А. Босов, Ю.В. Чибисов // Вісник Дніпропетровського


  національного університету залізничного транспорту імені академіка В.


  Лазаряна. – 2010 – № 34. - С. 180-188.


  85.Чибисов Ю. В. Визначення раціональних маршрутів руху поїздів на


  мережі доріг / ЮВ. Чибисов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп.


  ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 34. – С. 180-188.


  86.Кадола Г. Н. Вариант метода распределения затрат железной дороги


  между пассажирскими и грузовыми перевозками / Г. Н. Кадола //


  Залізничний транспорт Украини. – 2007. – №5. – С.50-58.


  87.Кадола Г. Н. Векторная оптимизация по двум показателям / Г. Н. Кадола,


  Л. Н. Савченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.


  В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 17. – С. 21.


  88.Службовий розклад руху пасажирських поїздів 2008-2009 рр. . – К.: ТОВ


  «Інпрес», 2008. – 1009 с.


  89.Розробка рекомендацій щодо підвищення пропускної й провізної


  спроможності напрямку Лозова–Севастополь: Звіт про НДР / Дніпропетр.


  нац. ун-тет залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, № ДР 0107U003009 –


  Дніпропетровськ, 2006. – 45 с.


  90.Проведення досліджень та розробка методики економічної оцінки впливу


  інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос інфраструктури


  залізничного транспорту: Звіт про НДР / Дніпропетр. нац. ун-тет залізн.


  трансп. ім. акад. В. Лазаряна, № ДР 0107U010379 – Дніпропетровськ,


  2007. – 47 с.


  91.Визначення швидкості руху поїздів в кривих ділянках колії на напрямку


  Красне–Тернопіль–Підволочиськ: Звіт про НДР / Дніпропетр. нац. ун-тет


  залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, № ДР 0109U002991 –


  Дніпропетровськ, 2008. – 54 с.


  182


  92.Аналіз вагонопотоків та розробка рекомендацій до нормативу з уніфікації


  маси та довжини поїздів на основних напрямках залізниць України: Звіт


  про НДР / Дніпропетр. нац. ун-тет залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, №


  ДР 0108U010673 – Дніпропетровськ, 2008. – 63 с.


  93.Визначення проектних параметрів плану ділянки залізниці Львів–Красне–


  Зборів з мінімальними витратами на перебудову кривих для організації


  швидкісного руху: Звіт про НДР / Дніпропетр. нац. ун-тет залізн. трансп.


  ім. акад. В. Лазаряна; № ДР 0110U007507 – Дніпропетровськ, 2010. – 70 с.


  94.Проведення досліджень та оцінка економічної ефективності усунення


  обмеження швидкості за параметрами і станом залізничної колії: Звіт про


  НДР / Дніпропетр. нац. ун-тет залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна; № ДР


  0110U008909 – Дніпропетровськ, 2011. – 56 с.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины