ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВ’ЯНИХ ШПАЛ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНІВ : ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВ’ЯНИХ ШПАЛ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНІВ
 • Альтернативное название:
 • ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ МЕТРОПОЛИТЕНОВ
 • Кол-во страниц:
 • 186
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
  ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


  На правах рукопису

  Фаст Денис Андрійович
  УДК 625.42; 624.011  ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
  ДЕРЕВ’ЯНИХ ШПАЛ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
  НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНІВ


  Спеціальність 05.22.06 – Залізнична колія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник:
  к.т.н., доц. Шраменко
  Володимир Павлович


  Харків - 2013


  ЗМІСТ
  Вступ 5
  Розділ 1. Аналіз умов роботи й способів відновлення старопридатних дерев’яних шпал у метрополітенах ...………………………………
  12
  1.1. Фактори, що впливають на несучу здатність дерев’яних шпал…… 12
  1.2. Аналіз технічного стану дерев’яних шпал на лініях Харківського метрополітену ………………………………………………………….
  21
  1.2.1. Загальні положення ………………………………………………… 21
  1.2.2. Аналіз технічного стану дерев’яних шпал ……………………….. 23
  1.3. Вимоги до дерев’яних шпал, що забезпечують необхідні експлуатаційні властивості …………………………………………….
  24
  1.4. Дефекти шпал, які виникли в процесі експлуатації ………….............. 29
  1.5. Існуючі способи ремонту шпал ………………………………............ 37
  1.6. Завдання справжніх досліджень і висновки по розділу 1…………… 53
  Розділ 2. Експериментальна оцінка властивостей дерев’яних шпал, зразків деревини, полімеру, деревини з полімером …………………….....
  54
  2.1. Випробування суцільних дерев’яних зразків та заповнених полімерними композиціями ……………………………...……………
  54
  2.1.1. Вибір складу полімерної композиції
  “Монолит – 3. ПУ. ИНЪЕКТ – 01”………………………………….
  54
  2.1.2. Експериментальне дослідження зразків із заповненням однокомпонентним клеєм Titenbond II Premium Wood Glue і трикомпонентною сполукою клею ЕД-20 із затверджувачем ПЕПА + ІКС + розчинник № 647..…………………………………………….


  58
  2.1.3. Експериментальне дослідження зразків із заповненням трикомпонентною сполукою клею ЕД-20 із затверджувачем ПЕПА + ІКС + розчинник № 647 та пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т…………………………………………………


  61
  2.2. Випробування шпал, заповнених полімерними розчинами……….. 64
  2.2.1. Випробування шпал, заповнених композицією полімерною “Монолит – 3. ПУ. ИНЪЕКТ – 01”…………………………………..
  64
  2.2.2. Випробування шпал, заповнених трикомпонентною сполукою клею ЕД-20 із затверджувачем ПЕПА + ІКС + розчинник № 647.....
  70
  2.2.3. Випробування шпал, заповнених пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т….………………………………………………
  73
  2.3. Дослідження роботи костилів і шурупів при висмикуванні зі шпали……………………………………………………………………
  75
  Висновки по розділу 2 …………………………………………………….. 79
  Розділ 3. Теоретичні дослідження деформативності й несучої здатності шпал з полімерними матеріалами ……………................................
  80
  3.1. Основні теоретичні передумови й розрахункова схема шпали ....... 80
  3.2. Визначення напружень у дерев’яних шпалах метрополітену ……… 82
  3.2.1. Визначення величин вертикального модуля пружності підрейкової основи безбаластної залізничної колії на дерев’яних шпалах у тунелі метрополітену …………………………………………………..

  82
  3.2.2. Визначення величин горизонтального модуля пружності рейкової нитки безбаластної залізничної колії на дерев’яних шпалах у тунелі метрополітену …………………………………………………

  85
  3.2.3. Визначення розрахункового навантаження бічних сил на колійні шурупи ………………………………………………………………….
  87
  3.2.4. Визначення розрахункового вертикального навантаження на півшпалу від дії рухомого складу метрополітену ……………….
  89
  3.3. Моделювання й розрахунок дерев’яної шпали метрополітену за допомогою програмного комплексу Ліра…………………………....
  97
  3.3.1. Теоретичні основи й опис обраних скінченних елементів для створення розрахункової моделі дерев’яної шпали на залізничній колії у тунелі метрополітену, що частково лежить на бетонній основі ……….......................................................................................


  97
  3.3.2. Розрахунок дерев’яної шпали метрополітену за допомогою програмного комплексу Ліра …………………………………………
  99
  Висновки по розділу 3 ……………………………………....……………… 106
  Розділ 4. Впровадження й техніко-економічна ефективність відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал у тунелі метрополітену полімерним матеріалом ……………………………..

  107
  4.1. Технологія відновлення дерев’яних шпал у Харківському метрополітені на ділянці “Історичний музей-Університет” ………......
  107
  4.2. Витрати часу на підготовчі роботи …………………………………… 109
  4.3. Витрати часу на основні роботи …………………………....……....... 113
  4.4. Витрати часу на опоряджувальні роботи ………………...…………… 119
  4.5. Розрахунок техніко-економічної ефективності ……………………… 123
  Загальні висновки по розділу 4…….…………………………………………. 124
  ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ……………………............. 125
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 127
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………...………. 139
  Додаток А………………………………………………………………............. 140
  Додаток Б………………………………………………………………............. 146
  Додаток В………………………………………………………………............. 152
  Додаток Г………………………………………………………………............. 158
  Додаток Д………………………………………………………………............. 162
  Додаток Е………………………………………………………………............. 184

  ВСТУП

  Актуальність роботи. У великих містах найбільш зручним і економічним видом пасажирського транспорту є підземні залізниці, найважливішою перевагою яких є велика швидкість перевезення та здатність освоювати масові пасажиропотоки. Так, наприклад, три лінії Харківського метрополітену експлуатаційною довжиною 37,6 км із 29 станціями щодоби обслуговують понад 800 000 пасажирів, що становить більше 50 % від загального обсягу перевезень у
  м. Харкові. Очевидні переваги підземного громадського транспорту створюють передумови для його безперервного розвитку та удосконалення.
  Враховуючи це, особливо важливим завданням є підвищення довговічності споруд і конструкцій метрополітену, забезпечення стійкої роботи колії та її елементів, відповідальних за безпеку та безперебійність руху поїздів, зниження витрат на поточне утримання та ремонт колії й тунельних споруд, що особливо актуально в умовах енерго- та ресурсозбереження в усіх галузях економіки держави. Розвиток і вдосконалення елементів верхньої будови колії пов’язані з появою нових матеріалів для їхнього виготовлення і спрямовані на забезпечення більш надійної конструкції колії, економію витрат на проміжні ремонти, зменшення енерго- та трудовитрат.
  На магістральних ділянках залізниць основну частину дерев’яних шпал замінено залізобетонними. Вони мають більші терміни служби, забезпечують постійну ширину колії, менше піддаються атмосферним впливам і вимагають менших витрат на утримання. Але в умовах експлуатації в тунелях метрополітену, де баластом під рейко-шпальну решітку є монолітна бетонна основа, використання залізобетонних шпал ускладнюється збільшеною жорсткістю основи. Тому для метрополітену найбільш ефективною є конструкція колії на дерев’яних шпалах.
  Основною відмінною рисою експлуатації дерев’яних шпал у метрополітені є те, що вони утоплені в колійний бетон і, у зв’язку із цим, заміна їх новими є досить складною й дорогою операцією, що вимагає значних витрат ручної праці й коштів. З огляду на це, а також провівши огляд існуючих способів ремонту старопридатних дерев’яних шпал і виконаних раніше в цій галузі дисертаційних робіт, можна зробити висновок, що дане питання не є достатньо дослідженим. Тому ремонт і відновлення експлуатаційних властивостей старопридатних шпал без вилучення їх з колії є актуальною проблемою. Це можливо здійснити шляхом заповнення тріщин та порожнеч, що утворилися у процесі експлуатації, полімерними розчинами. При використанні цих матеріалів забезпечується рівнопружність підрейкової основи, а також скорочується час та витрачені кошти на ремонт дерев’яної шпали у порівнянні з її заміною на нову.
  Таким чином, беручи до уваги практичну й економічну цінність розробки технології ремонту дерев’яних шпал, актуальність досліджень за сформульованою у назві дисертації темою представляється цілком обґрунтованою.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Тема дисертаційної роботи та її зміст пов’язані із виконанням науково-дослідних робіт кафедри «Колія та колійне господарство» Української державної академії залізничного транспорту, спрямованих на удосконалення конструкції та технології утримання і ремонтів залізничної колії метрополітену, ресурсозбереження відповідно до заходів, визначених Програмами розвитку Харківського метрополітену державного та регіонального рівнів, а саме: постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 р. № 257 «Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на
  2006–2010 роки»; рішенням ХХІ сесії V скликання Харківської обласної ради
  № 480-V «Про затвердження обласної Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2007–2012 роки»; Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 927 «Про внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»; Програмою розвитку та модернізації залізничного транспорту України на 1998–2010 роки. Автор дисертаційної роботи взяв участь у науково - дослідних роботах, що виконувались на замовлення КП «Харківський метрополітен», за такими темами: ”Відновлення шпального господарства із застосуванням сучасних полімерних матеріалів” ДД № 9/3-2005; 1287-06/ПТС (особистий внесок – проведення дослідів); ”Експериментально-теоретичні дослідження несучої здатності та довговічності старопридатних дерев’яних шпал, просочених полімерними розчинами в умовах експлуатації у тунелі та на поверхні” ДД № 9/2-2006; 2091-12/ПТС (особистий внесок – проведення дослідів);
  № 415-06/ПТС Харківського метрополітену (державний реєстраційний
  № 0112U002476) ”Дослідження роботи рейок в умовах КП «Харківський метрополітен» для оцінки можливості підвищення їх експлуатаційного ресурсу” (виконання 09.06.2011 р. – 31.12.2011 р.).
  Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є пошук найбільш доцільного полімерного матеріалу шляхом експериментальних досліджень для відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал на залізничних коліях метрополітену та розроблення технології їх ремонту без вилучення з колійного бетону.
  Для цього необхідно вирішити ряд науково-технічних завдань, основними з яких є наступні:
  – виконати аналіз причин руйнування та існуючих способів ремонту дерев’яних шпал у тунелі метрополітену та на магістральних залізничних коліях;
  – провести експериментальні дослідження для вивчення характеру деформування й несучої здатності дерев’яних шпал, заповнених полімерними матеріалами, а також виконати випробування костилів і шурупів на висмикування з тіла шпали, що відновлені полімерними композиціями. Зіставити отримані в роботі експериментальні результати з теоретичними даними;
  – розробити методику та виконати розрахунок дерев’яної шпали у тунелі метрополітену як балки, що частково лежить на бетонній основі;
  – створити модель та виконати розрахунок дерев’яної шпали на залізничній колії у тунелі метрополітену, що частково лежить на бетонній основі, без та з урахуванням заповнення порожнеч і тріщин полімерним матеріалом за допомогою програмного комплексу Ліра;
  – розробити технологію відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал, які перебувають у процесі експлуатації в метрополітені, за допомогою застосування полімерного композиційного матеріалу без порушення цілісності колійного бетону;
  – впровадити результати досліджень у тунелі метрополітену, при дипломному проектуванні й у навчальному процесі.
  Об'єкт досліджень: процес руйнування дерев’яних шпал у підрейковій зоні.
  Предмет досліджень: старопридатні дерев’яні шпали метрополітенів.
  Методи досліджень. Дослідження впливу наповнення порожнеч у дерев’яних шпалах метрополітену на несучу здатність та забезпечення рівнопружності підрейкової основи проводилися із застосуванням теорії міцності та надійності, методу системного аналізу, основних положень фізики та механіки.
  При проведенні експериментальних досліджень використовувалися методи математичної статистики та елементи теорії планування експериментальних досліджень, методи та засоби технічних вимірювань.
  Наукова новизна отриманих результатів:
  1. Експериментальним шляхом вперше отримано дані щодо несучої здатності дослідних зразків й дерев’яних шпал, заповнених пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т, які показали незначне її зменшення (на 11,9 %) відносно нової суцільної деревини.
  2. Вперше проведені випробування шурупів на висмикування з тіла шпали, яку відновлено акриловим полімером. Опір висмикуванню збільшився на 20 % порівняно із новою сосновою шпалою. Згідно з отриманими експериментальними даними, експериментально доведено можливість використання пластмаси акрилової самотвердної АСТ-Т для відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал.
  3. Дістали подальшого розвитку теоретичні основи розрахунку колії на міцність для умов експлуатації залізничної колії у тунелі метрополітену.
  4. Розроблено нову технологію відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал, які перебувають у процесі експлуатації в тунелі метрополітену, за допомогою застосування акрилового полімеру. Це дозволяє виконувати колійні роботи без порушення цілісності бетонної основи.
  Практичне значення отриманих результатів:
  1. Експериментальним шляхом знайдено найбільш доцільний полімерний матеріал та розроблено технологію відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал, які перебувають у процесі експлуатації у тунелі метрополітену, шляхом заповнення ним порожнеч та тріщин. Це дозволить заощадити кошти та зменшити витрати праці й часу на виконання колійних робіт.
  2. Результати досліджень використано при виконанні науково-дослідницької роботи по ремонту дерев’яних шпал Харківського метрополітену «Експериментально-теоретичні дослідження несучої здатності та довговічності старопридатних дерев’яних шпал, заповнених полімерними розчинами в умовах експлуатації у тунелі та на поверхні» (наказ про затвердження 30.03.2007 р.
  ДД № 9/2-2006; 2091-12/ПТС, щодо використання полімерних матеріалів при відновленні експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал).
  3. Наукові результати використовуються в навчальному процесі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації при УкрДАЗТ для фахівців залізниць та метрополітенів, а також у дипломному проектуванні за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».
  Результати роботи підтверджуються відповідними документами та матеріалами впровадження.
  Впровадження. Результати наукових досліджень, наведені в дисертаційній роботі, використані при відновленні експлуатаційних властивостей п’яти дерев’яних шпал у Харківському метрополітені на ділянці метро “Історичний музей-Університет” та у подальших роботах, пов’язаних з їх ремонтом (акт впровадження наведений у додатку Д), а також у навчальному процесі.
  Особистий внесок здобувача визначається:
  В роботах, опублікованих зі співавторами та особисто здобувачем, було отримано такі наукові результати, представлені до захисту:
  – результати випробувань дерев’яних шпал до руйнування, заповнених полімерними розчинами, та костилів і шурупів на висмикування з них, а також визначена можливість відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал за допомогою заповнення порожнеч полімерним розчином [84-86, 133];
  – методика розрахунку балки, що частково лежить на бетонній основі [130, 131];
  – створена просторова модель та виконано розрахунок дерев’яної шпали, що частково лежить на бетонній основі, з урахуванням наповнення порожнеч полімерним розчином за допомогою програмного комплексу Ліра [132];
  – розроблена нова технологія відновлення експлуатаційних властивостей старопридатних дерев’яних шпал у тунелі метрополітену без вилучення їх із колії за допомогою застосування полімерного композиційного матеріалу [134].
  Всі основні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно.
  Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на:
  1. Міжнародній науково-практичній конференції ”Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии”
  (м. Бєлгород, Росія, 2007 р.).
  2. VIII міжнародній науково-технічної інтернет-конференції ”Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві” (м. Харків, 2007 р.).
  3. 70-й, 72–74-й міжнародних науково-технічних конференціях кафедр Української державної академії залізничного транспорту й фахівців залізничного транспорту й підприємств (м. Харків, 2008, 2010–2012 рр.).
  4. LXХ міжнародній науково-технічній конференції ”Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта” (м. Дніпропетровськ, 2010 р.).
  5. III міжнародній науково-технічної інтернет-конференції ”Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства” (м. Харків, 2012 р.).
  У повному обсязі результати дисертаційної роботи доповідались на засіданні кафедри «Колія та колійне господарство» за участю фахівців кафедр «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» та «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини» Української державної академії залізничного транспорту 25 лютого 2013 р. (м. Харків) та на міжкафедральному семінарі кафедр «Залізнична колія та колійне господарство», «Будівельні конструкції і споруди» і «Теоретична та прикладна механіка» Державного економіко-технологічного університету транспорту 12 квітня 2013 р. (м. Київ).
  Публікації. Основний зміст дисертації опублікований в 6 наукових працях і 2 тезах доповідей. З них 5 статей – у виданнях, рекомендованих ДАК України для публікації результатів дисертаційних робіт, 1 стаття – у Росії.
  Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел й 6 додатків. Робота викладена на 186 сторінках і містить 102 сторінки основного тексту, 25 таблиць, 44 рисунки, 6 додатків на 47 сторінках, 134 найменувань літератури.
 • Список литературы:
 • ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

  Сукупність узагальнених у дисертації результатів дослідження являє собою вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у відновленні експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал на залізничних коліях метрополітенів.
  Основні результати проведеного наукового дослідження формулюються наступним чином:
  1. Виконано огляд існуючих способів відновлення дерев’яних шпал, що дозволив сформулювати завдання цієї роботи, а також пошук можливих полімерних матеріалів, що підходять для використання при відновленні експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал на залізничних коліях метрополітенів.
  2. Зроблено вибір оптимальних матеріалів для відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал шляхом випробування зразків суцільної деревини й деревини з полімером, а також проведено випробування костилів та шурупів на висмикування зі шпал, заповнених полімерними матеріалами.
  3. Дослідним шляхом встановлено, що пластмаса акрилова самотвердна АСТ-Т є найбільш доцільним полімерним матеріалом для відновлення дерев’яних шпал. За рахунок її використання можна відновити несучу здатність, знизити деформативність, запобігти гниттю й пошкодженню деревини шпал. Акриловий полімер працює разом з деревиною шпал до їхнього руйнування, що відбувається внаслідок зсуву шарів деревини один відносно одного. Для підвищення міцності матеріалу, а також для зменшення його витрат рекомендовано використовувати різні наповнювачі (природний кварцовий пісок різних фракцій, деревну стружку, мелену слюду, окис цинку, метакрилову кислоту).
  4. Виконано розрахунок дерев’яної шпали на міцність, що перебуває у процесі експлуатації у тунелі метрополітену, як балки, що частково лежить на суцільній бетонній основі, згідно ”Правил розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість”.
  5. Створено просторову модель і розрахункову схему для розрахунку дерев’яної шпали, що лежить на бетонній основі, за допомогою програмного комплексу ”Лира 9.6”. Розрахунок виконувався з використанням методу скінченних елементів. За навантаження було прийнято середнє значення з урахуванням максимального навантаження від коливань ресор вагона метрополітену модифікації Еж (модель 81-707) з урахуванням коливань ресор. Шпала розглядалася як об’ємний елемент, що частково обпирається на бетонну основу. Розрахунок виконувався для суцільної деревини та з урахуванням заповнення порожнеч і тріщин пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т.
  6. Розроблено технологію відновлення та продовження строку служби дерев’яних шпал, які перебувають у колії Харківського метрополітену, за допомогою використання пластмаси акрилової самотвердної АСТ-Т. Продовження строку служби шпал необхідно здійснювати вже під час першого середнього ремонту колії. Це полягає в тому, що в шурупні отвори заливається полімерний розчин у співвідношенні 1 : 1 : 4 (1 кг акрилового порошку + 1 л затверджувача +
  + 4 кг піску) і поверхня шпали від торця до лотка покривається цим же розчином, із заповненням всіх порожнин і тріщин. Додавання, в якості наповнювача, піску підвищує міцність полімерного матеріалу та відновленої дерев’яної шпали, а також зменшує його витрати.
  7. Аналіз результатів розрахунку техніко-економічної ефективності показав, що ремонт однієї шпали і продовження її строків служби доцільно виконувати за загального обсягу витраченого полімерного розчину на відновлення не більше
  0,008 м3 (за об’єму шпали, що дорівнює 0,106 м3).
  8. Спостереження за експериментальними п’ятьма дерев’яними шпалами, які були відновлені за даною технологією, показали, що витрати на їх утримання мінімальні. Протягом п’яти років не було необхідності у проведенні робіт з перешивання колії та ремонту шурупних отворів.
  Список використаних джерел

  1. Матвиенко А. А. Исследование несущей способности деревянных шпал в процессе эксплуатации : дис. … кандидата техн. наук : 05.22.06 / Матвиенко Александр Александрович. – Х., 1969. – 273 с.
  2. Патон Е. О. Деревянные мосты / Патон Е. О. – К. : 1915. – 644 с.
  3. Ванин С. И. Древесиноведение / Ванин С. И. – Л. : Гослесбумиздат, 1949. – 472с.
  4. Иванов Ю. М. О предельных состояниях деревянных элементов соединений и конструкций / Иванов Ю. М. – М. : Стройиздат, 1947. – 98 с.
  5. Перелыгин Л. М. Древесиноведение : [учеб. для лесотехн. специальностей вузов] / А. М. Перелыгин, Б. Н. Уголев. – М. : Лесная промышленность, 1969. – 318 с.
  6. Иванов Ю. М. Исследования физических свойств древесины (эластичность, воздухонепроницаемость, давление набухания) / Ю. М. Иванов, В. А. Баженов. – М. : Академия наук СССР; ин-т леса, 1959. – 75 с.
  7. Корчинский И. Л. Прочность строительных материалов при динамических нагружениях : [пособие для проектир.] / И. Л. Корчинский, Г. В. Беченева. – М. : Стройиздат, 1966. – 212 с.
  8. Савков Е. И. Механические свойства древесины / Савков Е. И. – М. : Лесная промышленность, 1965. – 63 с.
  9. Троицкий Н. Д. Вопросы продления срока службы деревянных шпал /
  Троицкий Н. Д. // Труды ВНИИЖТ. – 1958. – № 150. – 88 с.
  10. Попов В. В. Гниение шпал в пути и меры борьбы с ним / Попов В. В. – М. : Транспорт, 1967. – 132 с.
  11. Жильцов В. Н. Устройство и содержание пути Московского метрополитена /
  В. Н. Жильцов, Е. Т. Мосин. – М. : Трансжелдориздат, 1960. – 296 с.
  12. Фролов Ю. С. Метрополитены: учеб. [для студ. высш. учеб. зав.] /
  Ю. С. Фролов, Д. М. Голицынский, А. П. Ледяев. – М. : Желдориздат, 2001. –
  528 с.
  13. Даніленко Е. І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Даніленко Е. І. – К. : Інпрес, 2010. – Том 1. – 528 с.
  14. Даніленко Е.І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Даніленко Е. І. – К. : Інпрес, 2010. – Том 2. – 456 с.
  15. Кравченко Н. Д. Новые конструкции железнодорожного пути для метрополитенов / Кравченко Н. Д. – М. : Транспорт, 1994. – 143 с.
  16. Скорик А. А. Повышение долговечности железнодорожного пути метрополитена в условиях электрокоррозионных воздействий : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: 05.22.06 ”Железнодорожный путь” и 05.23.05 ”Строительные материалы и изделия” / А. А. Скорик. – Днепропетровск, 1996. – 24 с.
  17. Овчинніков О. О. Підвищення ресурсу підрейкових підкладок на криволінійних ділянках залізничної колії метрополітену шляхом застосування пластичного змащення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 ”Залізнична колія” / О. О. Овчинніков. – К., 2012. – 22 с.
  18. Инструкция по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов. – М. : ОАО ”Типография МВД”, 2005. – 160 с.
  19. Бассарский М. П. Эксплуатация деревянных шпал в тоннелях метрополитена /
  М. П. Бассарский // Совершенствование конструкции железнодорожного пути метрополитенов : труды ВНИИЖТ. – М., 1981. – С. 63-75.
  20. Выбор типа верхнего строения пути для метрополитенов / В. М. Круглов,
  Н. Д. Кравченко, Ю. Н. Аксёнов, А. Ю. Богачёв // Путь и путевое хозяйство. – 2010. – №4. – С. 26-29.
  21. Харьковский метрополитен : очерки / под ред. А. В. Ефименко. – Х. : Прапор, 1975. – 96 с.
  22. Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь: учеб. [для студ. высш. учеб. завед. ж.-д. трансп.] / Шахунянц Г. М. – М. : Транспорт, 1987. – 479 с.
  23. Клинов С. И. Железнодорожный путь на искусственных сооружениях /
  Клинов С. И. – М. : Транспорт, 1990. – 144 с.
  24. Замуховский А. В. Шпалы-коротыши в путевом бетоне / А. В. Замуховский // Путь и путевое хозяйство. – 2006. – № 5. – С. 24-26.
  25. Наумов Б. В. О выборе верхнего строения пути метрополитена: цифры и факты / Б. В. Наумов // Путь и путевое хозяйство. – 2010. – № 7. – С. 30-34.
  26. Корнійчук М. П. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Ч.2 / М. П. Корнійчук, Н. В. Липовець, Д. О. Шамрай. – К. : Дельта, 2007. – 422 с.
  27. Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия : ГОСТ 22830-77. – М., 1977. – 6 с.
  28. Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами : ГОСТ 20022.5-93. – Минск, 1993. – 6 с.
  29. ЦП-0088: Інструкція з утримання й ремонту дерев’яних шпал і брусів /
  М. І. Уманов, В. В. Циганенко, О. М. Патласов. – Д. : Вид-во ВКФ «Арт-Прес», 2002. – 80 с.
  30. Технічні вказівки з використання старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України : ЦП-0150. – К., 2006. – 56 с.
  31. Шварев Б. Л. Продление срока службы деревянных шпал / Шварев Б. Л. – М. : Трансжелдориздат, 1962. – 48 с.
  32. Бондарев А. Л. Ремонт деревянных шпал / А. Л. Бондарев,
  Д. Л. Журавский-Скалов. – М. : Транспорт, 1972. – 176 с.
  33. Лысюк B. C. Износ деревянных шпал и борьба с ним : труды ЦНИИ МПС /
  B. C. Лысюк. – М., 1971. – № 445. – 224 с.
  34. Клинов С. И. Шпалы прикрепляются мастикой / С. И. Клинов, М. В. Гордиенко, Л. В. Бортовик // Путь и путевое хозяйство. – 1988. – № 6. – С. 30-31.
  35. Яковлев В. Ф. Железнодорожный путь: конструкции верхнего строения пути рельсовых лорог / В. Ф. Яковлев, JI. A. Андреева. СПб. : Изд-во Петербургского гос. Ун-та путей сообщения, 2002. – 149 с.
  36. Жильцов В. Н. Элементы верхнего строения пути метрополитенов /
  В. Н. Жильцов // Путь и путевое хазяйство. – 1980. – № 12. – С. 34-41.
  37. Рыжова З. А. Упрочнение древесины шпал в зоне прикрепителей рельсовых скреплений / З. А. Рыжова, П. С. Гайдамака, И. П. Ситковский [и др.] // Исследование полимеров для железнодорожного транспорта : труды ЦНИИ. – М. : Транспорт, 1968. – С. 11-16.
  38. Рыжова З. А. Полимерные составы для упрочнения древесины шпал в зоне расположения костыльных прикрепителей / З. А. Рыжова, П. С. Гайдамака,
  С. М. Генкин // Использование полимерных материалов при ремонте подвижного состава и пути : труды ЦНИИ. – М. : Транспорт, 1978. – С. 85-87.
  39. Колодный В. Ф. Древесина – на вес золота / В. Ф. Колодный, О. П. Веселова // Путь и путевое хозяйство. – 1991. – № 7. – С. 22.
  40. Плугин Д. А. Клееный деревянный брус повышенной трещиностойкости : дис. … кандидата техн. наук : 05.23.05 / Плугин Дмитрий Артурович. – Х., 2002. –
  166 с.
  41. Беленков Д. А. Пропитка шпал / Д. А. Беленков // Путь и путевое хозяйство. – 2007. – № 9. – С. 35.
  42. Беленков Д. А. Антисептик для шпал / Д. А. Беленков, Т. И. Фролова,
  Е. И. Стенина // Путь и путевое хозяйство. – 2008. – № 1. – С. 23-25.
  43. Беленков Д. А. Промышленное испытание шпал марки ”Ултан” / Д. А. Беленков, Т. И. Фролова, Е. И. Стенина // Путь и путевое хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 33.
  44. Петрова Т. М. Трещиностойкость шпал / Т. М. Петрова, А. Ф. Серенко,
  В.Н. Егоров [та ін.] // Путь и путевое хозяйство. – 2008. – № 2. – С. 26.
  45. Шпалы железных дорог Северной Америки // Железные дороги мира. – 2008. – № 7. – С. 59-66.
  46. Шамаев В. А. Увеличение срока службы деревянных шпал / В. А. Шамаев,
  В. С. Овчинников // Путь и путевое хозяйство. – 2010. – № 8. – С. 9-10.
  47. Шамаев В. А. Новый способ изготовления деревянной шпалы / В. А. Шамаев,
  А. Л. Томин // Путь и путевое хозяйство. – 2005. – № 2. – С. 41.
  48. Машкович О. Н. Железнодорожные шпалы из альтернативных материалов /
  Машкович О. Н. // Железнодорожный транспорт за рубежом. Путь и путевое хозяйство. Проектир. и стр-во ЭИ / ЦНИИТЭИ. – 2005. – С. 11-15.
  49. Басилов В. В. Справочник инженера-путейца / В. В. Басилов, М. А. Чернышов. – М. : Транспорт, 1972. – 758 с.
  50. Оторбаев Ч. Т. Прочность и деформации клеевых соединений деревянных конструкций при длительном загружении : автореф. дис. на соискание научн. степени д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 ”Строительные конструкции, здания и сооружения” / Ч. Т. Оторбаев. – М., 1982. – 23 с.
  51. Палкина Л. В. Исследование напряженно-деформированного состояния сжато-изгибаемых клееных деревянных элементов : автореф. дис. на соискание научн. степени д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 ”Строительные конструкции, здания и сооружения” / Л. В. Палкина. – М., 1980. – 21 с.
  52. Хапин А. В. Совершенствование методов расчета клееных деревянных балок с учетом анизотропии прочностных и упругих свойств материалов : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.23.01 ”Строительные конструкции, здания и сооружения” / А. В. Хапин. – Л., 1980. – 26 с.
  53. Биричевский М. Л. Исследование прочности и деформативности изгибаемых элементов конструкций из клееных композиций : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.23.01 ”Строительные конструкции, здания и сооружения” / М. Л. Биричевский. – Л., 1976. – 30 с.
  54. Кравцов Е. А. Исследование прочности и деформативности деревянных балок под действием длительной нагрузки : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.23.01 ”Строительные конструкции, здания и сооружения” / Е. А. Кравцов. – Горький, 1965. – 25 с.
  55. Полимерные пресс-композиции в конструкциях верхнего строения железнодорожного пути : сб. статей. – Гомель : БелИИЖТ, 1976. – 40 с.
  56. Полимерные материалы на железнодорожном транспорте : сб. трудов ЦНИИ / отв. ред. И. П. Ситковский. – М. : Транспорт, 1976. – 104 с.
  57. Полимерные строительные материалы, технология получения и свойства : сб. трудов. – М. : ВНИИстройполимер, 1987. – 174 с.
  58. Полимерные материалы в элементах подвижного состава и пути : сб. трудов ЦНИИ / отв. ред. И. П. Ситковский. – М. : Транспорт, 1973. – 128 с.
  59. Лурье М. Ю. Сушильное дело / Лурье М. Ю. – М. : Государственное энергетическое издательство, 1948. – 711 с.
  60. Инструкция по применению композиции полимерной «Монолит-3» для гидроизоляции и укрепления тоннельных сооружений и окружающих их грунтов. – К. : 1998. – 10 с.
  61. Скляров В. О. Міцність і розрахункові характеристики анкерних болтових з’єднань на модифікованих акрилових клеях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 ”Будівельні конструкції, будівлі та споруди” / В. О. Скляров. – Полтава, 2003. – 20 с.
  62. Гапонова Л. В. Покрытие полов на основе акриловых полимеров : дис. … кандидата техн. наук : 05.23.05 / Гапонова Людмила Викторовна. – Х., ХНАГХ, 2005. – 166 с.
  63. Смолянинов М. Ю. Повышение прочности и трещиностойкости железобетонных элементов под действием кратковременных статических и многократно повторных нагружений за счет использования акриловых композиций : дис. … кандидата техн. наук : 05.23.01 / Смолянинов Михаил Юрьевич. – Х., ХНАГХ, 2007. – 216 с.
  64. Гарбуз А. О. Применение модифицированных акриловых клеев в городском хозяйстве / А. О. Гарбуз // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. конф. 1996.: сборник докл. – К. : Техника, 1996. – С. 91-93.
  65. Золотов С. М. Стойкость акриловых клеев к агрессивным воздействиям /
  С. М. Золотов // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. – Рівне : РДТУ, 2001. – С. 41-49.
  66. Золотов С. М. Акриловые клеи для крепления анкерами башенных сооружений / С. М. Золотов // Будівельні конструкції, будівлі та споруди : вісник ДонДАБА. –2001. – С. 179-182.
  67. Золотов С. М. Акриловые клеи повышенной адгезионной прочности и термостойкости / С. М. Золотов, А. О. Гарбуз // Проблемы и перспективы ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве : междунар. науч.-практ. конф. 1996 г.: тезисы докл. – Х. : ХГАГХ, 1996. – С. 17-18.
  68. Шутенко Л. Н. Влияние некоторых факторов на время отверждения акриловых клеїв / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. – Рівне : РДТУ, 2001. – С. 87-93.
  69. Золотов С. М. Прочность, деформативность и разрушение акриловых клеев при различных видах нагружения / С. М. Золотов // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 179-188.
  70. ТУ 64-2-226-83. Самоотверждающаяся акриловая пластмасса АСТ-Т.
  71. Николаев А. Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / Николаев А. Ф. – М. : Химия, 1964. – 784 с.
  72. Строительные конструкции : учеб. для вузов / [В. П. Чирков, С. Н. Латушкин,
  Ю. А. Павлов и др.]. – М. : ГОУ ”Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте”, 2007. – 448 с.
  73. Конструкции из дерева и пластмасс : [учеб. для вузов] / [Ю. В. Слицкоухов,
  В. Д. Буданов, М. М. Гаппоев и др.];под ред. Г. Г. Карлсена и
  Ю. В. Слицкоухова. – [5-е изд.]. – М. : Стройиздат, 1986. – 543 с.
  74. Иванов В. Ф. Конструкции их дерева и пластмасс : [учеб. для вузов] /
  Иванов В. Ф. – М. : Стройиздат, 1966. – 352 с.
  75. Кочетков Д. А. Деревянные конструкции / Кочетков Д. А. – М. : МКХ РСФСР, 1950. – 300 с.
  76. Быковский В. Н. Деревянные клееные конструкции / В. Н. Быковский,
  Б. С. Соколовский. – М. : Машстройиздат, 1949. – 150 с.
  77. Строительные материалы / [В. Г. Микульский, В. Н. Куприянов, Г. П. Сахаров и др.]. – М. : АСВ, 2000. – 536 с. Айперов Г. А. Строительные материалы : [учеб.-справоч. пособие] / Г. А. Айперов, Г. В. Несветаев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 608 с.
  78. Шубников А. К. Материаловедение на железнодорожном транспорте : [учеб. для вузов ж.-д. транспорта] / Шубников А. К. – М. : Трансжелдориздат, 1958. – 462 с.
  79. Горчаков Г. И. Строительные материалы : [учеб. для строительных спец. вузов] / Г. И. Горчаков, Ю. М. Баженов. – М. : Строиздат, 1986. – 686 с.
  80. Миронов С. А. Справочник по строительным материалам для заводских и построенных лабораторий / Миронов С. А. – [2-е изд.]. – М. : 1961. – 671 с.
  81. Кривенко Н. В. Будівельні матеріали / Кривенко Н. В. – К. : Вища школа, 1993. – 389 с.
  82. Положення про порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків елементів верхньої будови колії : ЦП-0139. – К., 2006. – 40 с.
  83. Отчет о научно-исследовательской работе “Відновлення шпального господарства із застосуванням сучасних полімерних матеріалів (заключительный)”. – Х. : УкрГАЖТ, 2005. – 54 с.
  84. Фаст Д. А. Несущая способность деревянных брусьев, пропитанных полимерным раствором / Д. А. Фаст // Ресурсосберегающие технологии строительных и композиционных материалов. Сб. докладов. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2007. – С. 287-290.
  85. Фаст Д. А. Продление срока службы деревянных шпал, пропитыванием полимерным раствором / Д. А. Фаст // Використання пластмас і полімерних матеріалів у міському будівництві та господарстві. Зб. наук. праць ХДАМГ. – Харків: ХДАМГ, 2007. – Вып. 79. – С. 92-96.
  86. Фаст Д. А. Продление срока службы деревянных шпал путем пропитки их полимерным составом АСТ-Т / Д. А. Фаст, С. А. Почепецкий // Удосконалення конструкції залізничної колії та системи ведення колійного господарства // Сб. науч. трудов УкрГАЖТ. – Харьков: УкрГАЖТ, 2008. – Вып. 91. – С. 43-48.
  87. Конструкции из дерева и пластмасс : [учеб. пособие для студ. вузов] /
  [Г. Н. Зубарев, Ф. А. Бойтемиров, В. Н. Головина и др.];под ред. Ю. Н. Хромца. – [3-е изд.]. – М. : Академия, 2004. – 304 с.
  88. Справочник по древесиноведению, лесоматериалам и деревянным конструкциям : в 2 т. ; пер. с англ. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1959. – Т. 1. – 319 с.
  89. Справочник по древесиноведению, лесоматериалам и деревянным конструкциям : в 2 т. ; пер. с англ. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1959. – Т. 2. – 359 с.
  90. Лахтин Ю. М. Материаловедение / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. – М. : Машиностроение, 1972. – 485 с.
  91. Губенко А. Б. Клееные деревянные конструкции в строительстве / Губенко А. Б. – М. : Госстройиздат, 1957. – 240 с.
  92. Губенко А. Б. Изготовление клееных деревянных конструкций и деталей / Губенко А. Б. – М. : Гослесбумиздат, 1957. – 347 с.
  93. Губенко А. Б. Прочность и деформативность конструкций с применением пластмасс / Губенко А. Б. – М. : Стройиздат, 1966. – 296 с.
  94. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования /
  [В. А. Иванов, Л. П. Куницкий, Л. И. Кормаков и др.]. – К. : Будівельник, 1970. – 504 с.
  95. Иванов В. А. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования / Иванов В. А. – [3-е изд.]. – К. : Вища школа, 1981. – 392 с.
  96. Давыдов С. С. Исследование напряженно-деформированного состояния полимерного покрытия железобетонных балок / С. С. Давыдов, Т. А. Красовская // Бетон и железобетон. – М. : 1970. – № 8. – С. 40-41.
  97. Писаренко Г. С. Сопротивление материалов / [Г. С. Писаренко, В. А. Агарев,
  А. Л. Квитка и др.]. – [5-е изд.]. – К. : Высшая школа, 1986. – 775 с.
  98. Смирнов А. Ф. Сопротивление материалов / Смирнов А. Ф. – [2-е изд.]. – М. : Высшая школа, 1968. – 595 с.
  99. Филоненко-Бородич М. М. Курс сопротивления материалов. Ч. 2 /
  Филоненко-Бородич М. М. – [3-е изд.].– М. : 1949. – 528 с.
  100. Беляев Н. М. Сопротивление материалов / Беляев Н. М. – [5-е изд.]. – М. : Наука, 1976. – 608 с.
  101. Жемочкин Б. Н. Практические методы расчета фундаментных балок и плит на упругом основании / Б. Н. Жемочкин, А. П. Синицин. – [2-е изд.]. – М. : Госстройиздат, 1962. – 239 с.
  102. Киселев В. А. Балки и рамы на упругом основании / Киселев В. А. – Л. : ОНТИ, 1936. – 227 с.
  103. Павлюк Н. П. Приближенный способ исследования изгиба балок, опирающихся концами на упругое основание / Павлюк Н. П. – Л. : Кубуч, 1927. – 32 с.
  104. Тимошенко С. П. Прочность и колебания элементов конструкций /
  Тимошенко С. П. – М. : Наука, 1975. – 704 с.
  105. Симвулиди И. А. Расчет балок на сплошном упругом основании /
  Симвулиди И. А. – М. : Советская наука, 1958. – 308 с.
  106. Симвулиди И. А. Расчет инженерных конструкций на упругом основании : [учеб. пособие для строит. спец. вузов] / Симвулиди И. А. – [5-е изд.]. – М. : Высшая школа, 1987. – 576 с.
  107. Жемочкин Б. Н. Теория упругости / Жемочкин Б. Н. – [2-е изд.]. – М. : Госстройиздат, 1957. – 256 с.
  108. Богданович А. Ф. Расчет элементов и соединений конструкций из дерева и синтетических материалов : [учеб. пособие] / [А. Ф. Богданович];под ред. проф. С. С. Давыдова. – М. : МИИТ, 1973. – 119 с.
  109. Шишкин В. Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс : [учеб. пособие для техникумов] / Шишкин В. Е. – М. : Стройиздат, 1974. – 219 с.
  110. Шишкин В. Е. Конструкции из дерева и пластических масс / Шишкин В. Е. – М. : Стройиздат, 1966. – 332 с.
  111. Тимошенко С. П. Механика материалов / С. П. Тимошенко, Дж. Гере. ; пер. с англ. Л. Г. Корнейчука. – М. : Мир, 1976. – 549 с.
  112. Мосты и трубы : СНиП 2.05.03-84. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 200 с.
  113. Красюк А. Г. Расчет балок на сплошном упругом основании со ступенчатым изменением жесткости / А. Г. Красюк // Залізничний транспорт України. – 2003. – № 5. – С. 12-14.
  114. Сисин М. П. Вплив фізичних та геометричних характеристик залізничної колії на її напружено-деформований стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 ”Залізнична колія” / М. П. Сисин. – Дніпропетровськ, 2008. – 26 с.
  115. Клименко Л. В. Расчет пути с учетом неравноупругости подрельсового основания / Л. В. Клименко // Путь и путевое хозяйство. – 2007. – № 9. – С. 34-35.
  116. Вериго М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава / М. Ф. Вериго,
  А. Я. Коган. – М. : Транспорт, 1986. – 559 с.
  117. Основы устройства и расчетов железнодорожного пути / [В. Г. Альбрехт,
  М. П. Смирнов, В. Я. Шульга и др.];под ред. C. B. Амелина и Т. Г. Яковлевой. – М. : Транспорт, 1990. – 367 с.
  118. Чернышев М. А. Устройство железнодорожного пути. Основы расчета пути / Чернышев М. А. – М. : Трансжелдориздат, 1957. – 156 с.
  119. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість / Е. І. Даніленко, В. В. Рибкін. – К.: Транспорт України. – 2006. – 168 с.
  120. Белорусов А. И. Программа расчета железнодорожного пути на прочность на алгоритмическом языке ”Бейсик” ЭВМ ”Искра-226” / А. И. Белорусов. – Х. : ХИИТ, 1996. – 16 с.
  121. Шраменко В. П. Влияние продольной силы на напряженно-деформированное состояние рельсовых плетей при их транспортировке / В. П. Шраменко // Исследования взаимодействия пути и подвижного состава : межвузовский сб. науч. трудов. – Днепропетровск,1984. – С. 93-100.
  122. Феодосьев В. И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов : [учеб. для вузов] / Феодосьев В. И. – [4-е изд.]. – М. : Наука, 1973. – 400 с.
  123. Давыдов С. С. Расчет и проектирование подземных конструкций /
  Давыдов С. С. – М. : Стройиздат, 1950. – 376 с.
  124. Долидзе Д. Е. Испытание конструкций и сооружений / Долидзе Д. Е. – М. : Высшая школа, 1975. – 252 с.
  125. Попов Л. Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий / Попов Л. Н. – М. : Высшая школа, 1984. – 168 с.
  126. Испытания шпал // Путь и путевое хозяйство. – 2005. – № 8. – С. 39-40.
  127. Технологічний процес заміни дерев’яних шпал у тунелі. Служба колії і тунельних споруд Київського метрополітену. – К., 2001. – 11 с.
  128. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Ч. 2. – М., 1985. – Вып. 3. – 217 с.
  129. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций Лира версия 9.0. Руководство пользователя / Под ред. А. С. Городецкого,
  И. Д. Евзерова. – К.: НИИАСС, 2002. – 147 с.
  130. Фаст Д. А. Прочность и деформативность деревянных шпал в тоннеле метрополитена с учетом наполнения полимером АСТ-Т / Д. А. Фаст // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта. Сб. тезисов. – ДНУЖТ им. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2010. – С. 174.
  131. Фаст Д. А. Расчет деревянных шпал метрополитена с учетом наполнения полимерным составом АСТ-Т / Д. А. Фаст // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 115. – С. 177-184.
  132. Шраменко В. П. Моделювання й розрахунок дерев'яних шпал метрополітену за допомогою програмного комплексу Ліра з урахуванням наповнення полімерним розчином АСТ-Т / В. П. Шраменко, Д. А. Фаст, О. М. Ремєга // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 127. – С. 200-204.
  133. Фаст Д. А. Восстановление эксплуатационных свойств деревянных шпал метрополитена, частично лежащих на бетонном основании, без изъятия их из пути / Д. А. Фаст, В. П. Шраменко // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства. Материалы III междунар. науч.-техн. интернет-конф., 15.04-15.05.2012 : сб. тезисов. – Харьков: ХГАГХ, 2012. – С. 70-71.
  134. Фаст Д. А. Технологія ремонту дерев’яних шпал метрополітену, що знаходяться в процесі експлуатації / Д. А. Фаст, В. П. Шраменко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 134. – С. 257-260.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины