Прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 в умовах залізничних колій незагального користування : Прогнозирование ресурса работы железобетонных шпал типа СБ 3-0 в условиях железнодорожных путей необщего пользования

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 в умовах залізничних колій незагального користування
 • Альтернативное название:
 • Прогнозирование ресурса работы железобетонных шпал типа СБ 3-0 в условиях железнодорожных путей необщего пользования
 • Кол-во страниц:
 • 235
 • ВУЗ:
 • Українська державна академія залізничного транспорту
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Українська державна академія залізничного транспорту


  На правах рукопису  Вітольберг Володимир Геннадійович

  УДК 625.142.44


  Прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал типу
  СБ 3-0 в умовах залізничних колій незагального користування  Спеціальність 05.22.06 – залізнична колія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  Даренський Олександр Миколайович,
  д.т.н., доцент


  Харків – 2013

  Зміст

  Вступ 5
  Розділ 1 Аналіз технічних та експлуатаційних характеристик колій
  незагального користування. Пропонуємі підходи до вирішення
  проблеми визначення сфер використання шпали СБ 3-0 11
  1.1 Експлуатаційні та конструктивні особливості колій незагального користування 11
  1.2 Класифікація та норми проектування колій незагального
  користування 16
  1.3 Рухомий склад, який застосовується на коліях незагального користування 18
  1.4 Аналіз розвитку теорії розрахунків рейкових колій 20
  1.5. Висновки і задачі дослідження 24
  Розділ 2 Просторова жорсткість рейкових опор при шпалах СБ 3-0 і
  скріпленнях КПП-5 та її зміна в процесі експлуатації 27
  2.1 Формування просторової жорсткості рейкових опор 27
  2.2 Просторова жорсткість скріплення КПП-5 28
  2.3 Експериментальне визначення пружних характеристик елементів проміжних скріплень КПП-5 36
  2.4 Сили опору шпал просторовим переміщенням 45
  2.5 Вплив технічних і експлуатаційних умов колій незагального користування на просторову жорсткість рейкових опор.
  Зміни просторової жорсткості в процесі експлуатації. 65
  Висновки 68
  Розділ 3 Дослідження чисельними методами сил дії рухомого складу
  на колію незагального використання при шпалах СБ 3-0 70
  3.1 Вибір розрахункової схеми динамічної системи «екіпаж-колія».
  Загальні положення і допущення математичної моделі системи 70
  3.2 Розрахункова схема підсистеми «екіпаж», її математична модель 71
  3.3 Вертикальні силові і кінематичні зв’язки
  підсистем «екіпаж» і «колія» 77
  3.4 Умови контакту коліс і рейок в горизонтальній площині.
  Горизонтальні силові і кінематичні зв’язки
  підсистем «екіпаж» і «колія» 81
  3.5 Геометричні параметри рейкової колії 84
  3.6 Приведена вертикальна жорсткість рейкової нитки 87
  3.7 Приведена горизонтальна жорсткість рейкової нитки 91
  3.8 Алгоритм і програма розрахунків математичної моделі
  динамічної системи «екіпаж – колія» 96
  3.9 Результати розрахунків дії на колію спеціального і
  спеціалізованого рухомого складу 99
  Висновки 113
  Розділ 4 Дослідження напруженого стану залізобетонних шпал СБ 3-0
  в умовах залізниць незагального користування 115
  4.1 Передумови і допущення розрахунків напруженого стану залізобетонних шпал СБ 3-0 115
  4.2 Моделювання шпал і баласту методом кінцевих елементів 117
  4.3 Аналіз результатів розрахунків напружено-деформованого
  стану залізобетонних шпал типу СБ 3-0 121
  Висновки 127
  Розділ 5 Експериментальні дослідження роботи шпал СБ 3-0 в коліях незагального користування 129
  5.1 Мета та задачі експериментальних досліджень 129
  5.2 Визначення зусиль і переміщень елементів колії 130
  5.3 Результати експериментальних досліджень роботи
  залізобетонних шпал СБ 3-0 в умовах колій
  незагального використання 138
  Висновки 143
  Розділ 6 Прогнозування надійності роботи шпал СБ 3-0 в коліях
  незагального користування 145
  6.1 Методика, яка пропонується для прогнозування надійності
  роботи шпал СБ 3-0 145
  6.2 Результати обстеження шпал типу Ш1-1 на коліях
  незагального користування 147
  6.3 Прогнозування термінів служби залізобетонних шпал СБ 3-0.
  Сфери, які пропонуються для застосування шпал СБ 3-0 152
  Висновки 158
  Загальні висновки 160
  Література 162
  Додаток А. Програма розрахунку сил взаємодії рухомого складу і колії при змінних пружно - дисипативних характеристиках рейкових опор 176
  Додаток Б. Результати розрахунків сил взаємодії рухомого складу і колій незагального користування 203
  Додаток В. Результати розрахунків напружено-деформованого стану елементів верхньої будови колії в умовах колій незагального користування 212
  Додаток Г. Результати експериментальних робіт за визначенням просторового напружено - деформованого стану колії незагального користування 221
  Додаток Д. Результати обстеження залізобетонних шпал 229
  Додаток Е. Акти впровадження результатів досліджень 235

  ВСТУП

  Актуальність теми:
  Залізничні колії незагального користування, розгорнута довжина яких складає більш ніж 20 тис. км, утворюють по суті другу після магістральних ліній залізничну мережу України. Використання на цій мережі ефективних та ресурсозберігаючих конструкцій та елементів верхньої будови колії може дати вагомий економічний ефект, як для окремих підприємств та галузей промисловості, так і для економіки України в цілому.
  Прикладом даного використання може стати укладання шпал типу СБ 3-0 зі скріпленнями типу КПП-5. Така конструкція підрейкової основи вигідно відрізняється від найбільш поширених у теперішній час шпал Ш1-1 зі скріпленням типу КБ порівняно низькою матеріаломісткістю, більш низькими експлуатаційними витратами.
  Однак, в теперішній час немає досвіду використання такої конструкції в специфічних умовах колій незагального користування.
  Слід особливо підкреслити, що експлуатаційні умови колій незагального користування значною мірою відрізняються від умов магістральних залізниць. До таких особливостей можливо віднести більш високий рівень осьових навантажень, більшу протяжність кривих, улаштування колії з заглибленою баластною призмою та цілий ряд інших, які викликані особливими нормами улаштування колії, так і особливостями рухомого складу.
  Таким чином, актуальною є науково-технічна проблема прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 в особливих умовах колій незагального користування.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота узагальнює результати досліджень автора, які виконувалися на протязі з 1996 по 2012 рік у відповідності з планом науково-дослідних робіт Української державної академії залізничного транспорту, які виконувалися за завданням Укрзалізниці. Також були виконані роботи, які мали безпосередній зв’язок, або частково пов’язані з темою дисертації, на замовлення КП «Харківський метрополітен». Дисертант приймав участь при виконанні наступних науково-дослідних робіт: «Перегляд «Інструктивних вказівок про організацію контролю рейок, ремонту та обслуговування дефектоскопних засобів в колійному господарстві метрополітену», Харків, УкрДАЗТ, 2010р. номер держреєстрації 0110U006991; «Проведення досліджень та визначення термінів експлуатації гумових прокладок в реальних умовах та надання рекомендацій щодо внесення змін до середніх норм витрат матеріалів», Харків, УкрДАЗТ, 2010р., номер держреєстрації 0110U006992; «Дослідження роботи рейок в умовах КП «Харківський метрополітен» для оцінки можливості підвищення їх експлуатаційного ресурсу», Харків, УкрДАЗТ, 2011р., номер держреєстрації 0112U002476; «Проведення досліджень процесів формування надінтенсивного бокового зносу рейок та розробка заходів щодо його зниження», Харків, УкрДАЗТ, 2011р., номер держреєстрації 0112U002477; «Розробка вказівок по продовженню терміну служби рейок на коліях КП «Харківський метрополітен», Харків, УкрДАЗТ, 2012р., номер держреєстрації 0112U006892.
  Мета та задачі досліджень.
  Метою дисертаційної роботи є рішення науково-технічної проблеми прогнозування ресурсів роботи залізобетонних шпал СБ 3-0 в особливих умовах експлуатації залізниць незагального користування. Для досягнення цієї мети були вирішені наступні задачі:
  – визначено просторову жорсткість рейкових опор при шпалах СБ 3-0 зі скріпленням типу КПП-5 в умовах колій незагального користування та виконана прогнозна оцінка зміни цих параметрів в процесі експлуатації;
  – досліджено чисельними методами просторові сили, які діють на шпали СБ 3-0 при роботі в коліях незагального користування в різних умовах експлуатації;
  – досліджено напружений стан залізобетонних шпал СБ 3-0 в різних експлуатаційних умовах за допомогою моделей, які розроблені з використанням методу скінчених елементів;
  – проведено експлуатаційні дослідження роботи шпал типу СБ 3-0 зі скріпленням КПП-5 в умовах колій незагального користування для перевірки даних теоретичних розрахунків;
  – виконана прогнозна оцінка ресурсу роботи шпал СБ 3-0 в умовах колій незагального користування на підставі методів теорії надійності та визначено раціональні сфери їх укладання в таких умовах.
  Об’єкт досліджень – процеси роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0.
  Предмет досліджень – ресурс роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 в умовах колій незагального користування.
  Методи досліджень. В роботі використано комплексний підхід до вирішення задач, що поставлені, які базуються на:
  – аналітичних методах теоретичної та будівельної механіки з використанням просторових моделей для визначення сил взаємодії рухомого складу на колію в цілому та на окремі шпали;
  – методі скінченних елементів для розрахунку та аналізу напруженого стану шпал СБ 3-0;
  – методах теорії надійності для прогнозування ресурсів роботи шпал СБ 3-0 в умовах колій незагального користування та сфер їх застосування;
  – методах експериментальних досліджень роботи залізобетонних шпал.
  Наукова новизна отриманих результатів.
  1. На основі теоретичного аналізу та експериментального дослідження визначені просторові жорсткості рейкових опор при шпалах СБ 3-0 зі скріпленням типу КПП-5 з урахуванням рівня діючого на них навантаження. Встановлені залежності змін цих параметрів в процесі експлуатації колій незагального користування.
  2. На основі досліджень чисельними та експериментальними методами визначено рівень вертикальних, горизонтальних поперечних та горизонтальних поздовжніх сил, які діють на шпали СБ 3-0 при обертанні спеціального та спеціалізованого рухомого складу залізниць незагального користування. Встановлено вплив швидкостей руху, радіусів кривих, наявність вертикальних та горизонтальних поперечних нерівностей колії.
  3. З використанням методу скінченних елементів та експериментально досліджено напружений стан шпал СБ 3-0 в умовах залізниць незагального користування. Встановлено вплив конструктивних особливостей спеціального і спеціалізованого рухомого складу та конструктивних особливостей колій незагального користування.
  4. На основі методів теорії надійності зроблено прогнозну оцінку ресурсу роботи шпал СБ 3-0 та надані рекомендації сфер їх застосування в умовах колій незагального користування.
  Практичне значення отриманих результатів.
  Результати досліджень дисертаційної роботи дозволили встановити обґрунтовані та раціональні сфери застосування залізобетонних шпал СБ 3-0 зі скріпленням типу КПП-5 на ділянках колій незагального користування, що дозволить отримати економічний ефект до 10 тис. грн. на кілометр, що ремонтується та до 3 тис. грн./км рік при поточному утриманні колій акт розглядання результатів роботи ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», м. Маріуполь).
  Ефективність розроблених моделей та методів розрахунків напруженого стану шпал СБ 3-0 дозволила безпосередньо використовувати їх при розрахунках шпал, як для умов залізниць незагального використання, так і для умов магістральних залізниць [138].
  Отримані в дисертації результати використовуються в курсах дисциплін Технологія ремонту та утримання колії, Системи автоматизованого проектування, Загальний курс залізниць, в курсовому та дипломному проектуванні при підготовці спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне госпо¬дарство» Української державної академії залізничного транспорту та Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації УкрДАЗТ.
  Практичне впровадження результатів роботи підтверджено відповідними актами, які приведені в додатках до дисертації.
  Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. Усі наукові положення, висновки та рекомендації, отримані в дисертаційній роботі, обґрунтовані та достовірні. Вони отримані на основі використання методів та прийомів наукових досліджень, які базуються на принципах системності та включають:
  – комплексний підхід до рішення проблеми прогнозування ресурсу роботи шпал СБ 3-0:
  – використання методів теоретичної та будівельної механіки;
  – моделювання шпал СБ 3-0 методом скінчених елементів з урахуванням особливостей роботи бетону та арматури, особливостей влаштування і роботи скріплення КПП-5;
  – використання методів математичної статистики та теорії надійності для обробки результатів експериментів та прогнозування ресурсів роботи шпал
  СБ 3-0.
  Достовірність результатів роботи підтверджується задовільною збіжністю теоретичних та експериментальних результатів. Результати випробувань добре узгоджені з даними інших дослідників, які були отримані в близьких умовах.
  Особистий внесок здобувача.
  Всі наукові результати, які виносяться на захист, отримані автором. Особистий внесок здобувача в роботи опубліковані у співавторстві:
  - планування, участь в проведенні експериментальних робіт з визначення просторових жорсткостей скріплень КПП-5 і залізобетонних шпал в умовах колій незагального користування, статистична обробка результатів, отримання експериментальних залежностей змін цих параметрів [124, 125, 126, 128, 130];
  - розробка математичної моделі роботи скріплення КПП-5 під дією поздовжніх сил [127];
  - математичне забезпечення методу протиугінних систем [129];
  - програмне забезпечення відеоцифрової системи визначення переміщень [131, 135, 136];
  - програмне забезпечення математичної моделі динамічної системи «екіпаж-рейкова колія», дослідження чисельними методами, аналіз результатів [132, 133, 134, 137].
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідалися на 70 міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств (УкрДАЗТ, м. Харків, 2008 р.), на 73 міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії, інженерно-технічних працівників залізниць, підприємств та організацій України та інших країн (УкрДАЗТ, м. Харків 2011 р.), 70 міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, 2010 р.), ІІ Международной научно-практической конференции «Технологии, материалы, транспорт и логистика: перспективы развития» (Східноукраїнській національний університет імені В. Даля, м. Луганськ, 2012 р.), 75 міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії, інженерно-технічних працівників залізниць, підприємств та організацій України та інших країн (УкрДАЗТ, м. Харків, 2013 р.).
  Публікації. Основний зміст дисертації опублікований у 15 роботах, в тому числі 11 статтях, які надруковані у виданнях з переліку, який рекомендовано ДАК МОН молодьспорту України, 1 стаття у закордонному виданні з імпакт-фактором, 2 патенти.
  Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і 6-ти додатків. Повний обсяг складає 237 сторінок друкованого тексту. В тому числі: 69 рисунків та 20 таблиць на 12 сторінках, список літератури з 138 найменувань на 13 сторінках та 6-ти додатків на 63 сторінках.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації сформульовано і вирішено важливу науково-технічну проблему прогнозування ресурсів роботи перспективних та ефективних шпал типу СБ 3-0 в коліях незагального користування. На підставі проведених досліджень зроблені такі висновки:
  1. На підставі аналізу норм проектування та фактичного стану колій незагального використання встановлено, що найбільш вживаною конструкцією рейкових опор, з урахуванням високої вартості та малих термінів служби дерев’яних шпал, є шпали типу Ш1-1 зі скріпленням КБ, які вкладаються на ділянках всіх категорій з осьовими навантаженнями до 450 кН, а в окремих випадках і більше. Така конструкція має суттєві недоліки – високу металоємкість, значну кількість різьбових сполучень та інші. Реальною альтернативою такої конструкції опор є сучасні та перспективні шпали типу СБ 3-0 зі скріпленням КПП-5.
  2. Створені наукові підходи до вирішення проблеми прогнозування ресурсу роботи шпал СБ 3-0 в умовах колій незагального користування.
  3. Отримала подальший розвиток концепція багатошарової підрейкової основи для визначення просторових жорсткостей рейкових опор при шпалах СБ 3-0 з урахуванням умов і термінів їх експлуатації, рівня діючих навантажень.
  4. На відміну від проведених раніше досліджень встановлено, що в умовах колій незагального користування, залежно від рівня навантаження, має місце зростання просторових жорсткостей рейкових опор (вертикальної, горизонтальної поздовжньої та при крученні рейки) до 54%. Додатково в процесі експлуатації колії відбувається збільшення цих параметрів до 35%.
  5. Для умов колій незагального користування виконані чисельними методами дослідження дії на колію спеціального та спеціалізованого рухомого складу при застосуванні шпал СБ 3-0 зі скріпленнями КПП-5. Використання просторової схеми динамічної системи «екіпаж-рейкова колія» при дискретній рейковій основі з нелінійними характеристиками дозволило враховувати додаткові динамічні сили, які викликані саме цими чинниками. Встановлено, що при шпалах СБ 3-0 зі скріпленням КПП-5 вплив дискретності спирання рейки на опори становить 15-17 відсотків від рівня просторових динамічних сил.
  6. Для визначення об’ємного напруженого стану шпал СБ 3-0 в умовах колій незагального користування розроблені функціональні моделі цих шпал, елементів скріплень КПП-5 та баласту на основі використання методу скінченних елементів. Розроблені моделі дозволять, на відміну від методів найбільш вживаних в практиці інженерних розрахунків, визначити об’ємний напружений стан шпал під дією просторових сил, визначити місця концентрації напружень, умови та особливості взаємного контактування вказаних елементів.
  7. Експериментальні роботи, які виконані на ділянках колій незагального користування, показали хорошу збіжність даних теоретичних розрахунків та експериментів. Розбіжність знаходиться, як правило в межах 5,8-9,5 %.
  8. Застосування методів теорії надійності дозволило зробити прогнозну оцінку ресурсів роботи шпал СБ 3-0 в коліях незагального користування та запропонувати сфери їх раціонального використання в таких умовах.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. СНиП: 2.05.07–91* Строительные нормы и правила: Промышленный транспорт / ЦИТП Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1991. – 68 с.
  2. Технічні вказівки з використання старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України (ЦП - 0150) [Текст]. –К. : Держ. адмін. залізн. граней. України, 2006. – 56с.
  3. Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин Частина 2. Кар’єрний технологічний залізничний транспорт (проект) [Текст]. – К. : Міністерство промислової політики України. – 2008. – 76с.
  4. Правила ремонта и содержания железнодорожных путей предприятий Минчермета СССР [Текст]. – М.: Транспорт 1974. – 174с.
  5. Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України [Текст]. – К.: Міністерство транспорту України від 27 листопада 2000, № 654. – 72с.
  6. Яковлев В.Ф. Специальные конструкции пути промышленных железных дорог [Текст]: монография / В.Ф. Яковлев.- Л.: ЛИИЖТ, 1981. – 43с.
  7. Гордеев В.А. Рельсовые пути тяжелых транспортных устройств [Текст]: монография / В.А. Гордеев. – М.: Транспорт, 1981.- 159с.
  8. Волошко Ю.Д. Рельсовый путь с блочными железобетонными опорами [Текст] / Ю.Д. Волошко, А.М. Микитенко. – М.: Транспорт, 1980. – 176 с.
  9. Железнодорожный путь и станции промышленных предприятий [Текст] : учебник / В.И. Ангелейко, В.К. Дмитриев, А.Н. Перцев, Л.М. Чуб. – К., 1988.- 320с.
  10. Исследование работ железобетонных шпал на промышленном железнодорожном транспорте [Текст]: сб. трудов / под. ред. Б.А. Евдокимова. – М.: Стройиздат, 1982. – 132с.
  11. Содержание и ремонт железнодорожных путей в черной металлургии [Текст]: учебн. пособие / А.Н. Перцев, Г.Г. Семенов, В.И. Ангелейко, В.Ф. Яковлев. – М., Металлургия, 1986. – 228с.
  12. Марготьев А.Н. Оценка прочности балластного слоя и земляного полотна [Текст] / А.Н. Марготьев // Труды ВНИИЖТ. – 1970. – № 415. – С. 26-54.
  13. СНиП: 32.01.95 Строительные нормы и правила: Железные дороги колеи 1520 мм. – М.: Стройиздат, 1987. – 72с.
  14. Вагоны. Конструкция, теория и расчет [Текст] : учебник / под ред. Л.А. Шадура. – М. : Транспорт, 1973.- 439 с.
  15. Вагоны СССР [каталог – справочник К 7 - 68].- М. : НИИинформтяжмаш, 1969.- 176 с.
  16. Вагоны СССР [каталог – справочник 18 – 8 - 74].- М. : НИИинформтяжмаш, 1975.- 198 с.
  17. Вагоны СССР [каталог – справочник 2 – 6 - 84].- М. : НИИинформтяжмаш, 1985.- 212 с.
  18. Промышленный транспорт [Текст] / А.Т. Дерибаса. – М. : Транспорт, 1974.-559 с.
  19. Скиба И.Ф. Вагоны. Изд. 4-е [Текст] : монография / И.Ф. Скиба. – М. : Транспорт , 1979.- 302 с.
  20. Шевченко П.В. Вагоны промышленного железнодорожного транспорта [Текст] / П.В. Шевченко, А.П. Горбенко. – К. : Вища школа, 1980.- 224 с.
  21. Петров Н.П. Влияние поступательной скорости на напряжения в рельсе. Записки РТО, книга 2-я [Текст] : монография / Н.П. Петров. – С-Пербург : 1903.- 89 с.
  22. Петров Н.П. Постепенное развитие и современное состояние вопроса о напряжениях, вызываемых в рельсе вертикальными силами [Текст] / Н.П. Петров // Железнодорожное дело. – 1904.- № 5. –С. 43-51.
  23. Петров Н.П. Напряжения в рельсах от изгибов в вертикальной плоскости и вероятность определения этих напряжений опытами [Текст] : монография / Н.П. Петров. – С-Петербург, 1906.- 107 с.
  24. Петров Н.П. Напряжения в рельсах от вертикальных давлений катящихся колес. Влияние скорости и неправильного вида колес [Текст] : монография / Н.П. Петров. – С-Петербург, 1907.- 120 с.
  25. Петров Н.П. К вопросу о прочности рельс [Текст] : монография / Н.П. Петров. – С-Петербург, 1912.- 84 с.
  26. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий [Текст] / И.И. Костин, А.С. Гельман, В.Я. Ильин и др. – М.: Стройиздат, 1981. – 192с.
  27. Путь и путевое хозяйство промышленных железных дорог [Текст]: учебн. пособие / В.Ф. Яковлев, Б.А. Евдокимов, В.Е. Парунакян, А.Н. Перцев. – М., 1990. – 341с.
  28. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст]: Е.М. Бромберг, М.Ф. Вериго, В.Н. Данилов / под ред. М.А. Фришмана.- М.: Трансжелдориздат.-1956.-280 с.
  29. Шахунянц Г.М. Устройство железнодорожного пути, т III [Текст]: монография / Г.М. Шахунянц.– М.: Трансжелдориздат, 1944.- 420 с.
  30. Шахунянц Г.М. Расчеты верхнего строения пути [Текст]: монография / Г.М. Шахунянц.– М.: Трансжелдориздат, 1951.- 264 с.
  31. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь [Текст]: монография / Г.М. Шахунянц.– М.: Транспорт, 1987.- 479 с.
  32. Вериго М.Ф. Определение динамического модуля пути [Текст] / М.Ф. Вериго // Техника железных дорог.-1949.-№12.-С. 23-24.
  33. Вериго М.Ф. О сопротивлении движению колеса по рельсу, обусловленному рассеянием энергии в железнодорожном пути [Текст] / М.Ф. Вериго // Техника железных дорог.-1950.-№8.-С. 13-15.
  34. Вериго М.Ф. Метод определения массы пути и сил трения в его основании, взаимодействующих с движущимся по рельсу колесом [Текст] / М.Ф. Вериго // Техника железных дорог.-1951.-№6.-С. 17-18.
  35. Вериго М.Ф. Вертикальные силы, действующие на путь при прохождении подвижного состава [Текст] / М.Ф. Вериго // Труды ВНИИЖТ.– М.: Трансжелдориздат.-1955.- №97.-С. 25-288.
  36. Вериго М.Ф. Расчет напряжений в балластном слое и на основной площадке земляного полотна [Текст] / М.Ф. Вериго // Труды ВНИИЖТ.– М.: Трансжелдориздат.-1955.- №97.-С. 326-353.
  37. Вериго М.Ф. Основные принципиальные положения разработки новых правил расчета железнодорожного пути на прочность с использованием ЭВМ [Текст] / М.Ф. Вериго // Труды ВНИИЖТ.– М.-1967. - №347.-С. 106-150.
  38. Вериго М.Ф., Коган А.Я. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / М.Ф. Вериго, А.Я. Коган.- М.: Транспорт. – 1986. – 599 с.
  39. Вериго М.Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава в кривых малого радиуса и борьба с боковым износом рельсов и гребней колёс [Текст] / М.Ф. Вериго.-М.: ПКТБ ЦП МПС.-1997.-207 с.
  40. Шахунянц Г.М. Расчеты элементов верхнего строения пути на прочность [Текст] : учебник / Г.М. Шахунянц. – М. : МИИТ, 1939.- 154 с.
  41. Степкин С.А. О местных напряжениях в рельсах при кручении [Текст] / С.А. Степкин // Сборник трудов ЛИИЖТ. – 1937.- № 127. –С. 47-69.
  42. Белых К.Д. Теория расчета и исследование напряженно-деформированного состояния железнодорожного пути на металлургических заводах [Текст]: автореферат диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / К.Д. Белых.- Л.: ЛИИЖТ.-1979.- 41 с.
  43. Яковлев В.Ф. Измерение деформаций и напряжений деталей машин [Текст]: монография / В.Ф. Яковлев.– М.: Машгаз, 1963.- 192 с.
  44. Яковлев В.Ф. Исследование контактных напряжений в элементах колеса и рельса при действии вертикальных и касательных сил [Текст] / В.Ф. Яковлев // Труды ЛИИЖТ.- № 187. -С. 3-89.
  45. Яковлев В.Ф. О применимости теории Герца-Беляева к расчету контактных напряжений в боковых выкружках головки рельса и гребня колеса [Текст] / В.Ф. Яковлев // Труды ЛИИЖТ.- 1963.- № 210. -С. 121-123.
  46. Яковлев В.Ф., Кудрявцев И.А. Влияние схемы приложения нагрузок на контактную выносливость рельсов [Текст] / В.Ф. Яковлев, И.А. Кудрявцев // Вестник ВНИИЖТ.-1977.-№1.-С.33-36.
  47. Климов В.И., Рыбкин В.В. Исследование влияния нелинейных характеристик подрельсового основания пути [Текст] / В.И. Климов, В.В. Рыбкин // Труды ДИИТа.-1987.-№244/32.-С.72-84.
  48. Керр А., Зарембски А. Новые уравнения для реакции пути на шпалах в поперечной плоскости [Текст] / А. Керр, А. Зарембски / Железные дороги мира.-1987.-№10.-С.52-58.
  49. Правила розрахунків залізничної колії на міцність на стійкість [Текст]: Е.І. Даніленко, В.В. Рибкін. – К.: Транспорт України. – 2006. – 168 с.
  50. Даніленко Е.І. Залізнична колія / Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом / Підручник для вищих навчальних закладів (у 2х томах) [Текст]: Е.І. Даніленко – Київ, Імпрес, 2010. – Том 1. – 528 с.
  51. Даренський О.М. ………… [Текст]: дисертація на здобуття вченої степені д.т.н. / О.М. Даренський // УкрДАЗТ. – 2012.
  52. Інструкція з укладання та утримання рейкової колії з рейками типу Р65, VIC – 60 і пружним проміжним скріпленням типу КПП-5 та високоміцними ізолюючими стиками [Текст]. – К.:(ЦП - 0104), 2003. – 52 с.
  53. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України [Текст]. – К: Транспорт, (ЦП17-0113) 2004. – 40 с.
  54. Birmam F. Neure Messung an Gleisen mit verschiedenen Unterschwellung.- Eisenbahntechnische Rundschau,- juli, 1977. – №7. – Р. 229. – 246.
  55. Новичков В. П. Рациональные способы усиления железнодорожного пути [Текст] /. В. П Новичков // ж. д. трансп., 1956. – № 4. – С. 66- 68.
  56. Яковлев В. Ф. Определение расчетных параметров пути в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью вибромашины [Текст] / В.Ф. Яковлев, И. И. Семенов, В. И. Абросимов // Труды ЛИИЖТа,- Л.: ЛИИЖТ.- 1971. – Вып. 326. – С. 66- 85.
  57. Содержание балластной призмы железнодорожного пути [Текст] / под ред. Е. С. Варызгина. – М.: Транспорт, 1978. – 141 с.
  58. Даренський О.М. Експериментальне визначення коефіцієнтів постілі шпал в умовах промислового залізничного транспорту [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаець // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2011. – №127. – С..
  59. Членов М. Т. Длинные рельсы [Текст]: монография / Членов М.Т.- М.: Трансжелдориздат, 1950. – 203с.
  60. Коган А.Я. Продольные силы в железнодорожном пути [Текст] / А. Я Коган // Тр. ВНИИЖТ, вып. 332,- М.: Транспорт, 1967. – 166с.
  61. Клинов С.И. Метод определения погонного сопротивления по характеру продольных перемещений в бесстыковой рельсовой плети [Текст] / С. И. Клинов // ТР. МИИТ.: М. – 1969. – Вып. 318. – С. 136 – 144.
  62. Боченков М. С. Определение стыковых и погонных сопротивлений температурным деформациям рельсовых плетей.- В кн.:- железнодорожный путь на грузонапряженных участках [Текст] / М. С Боченков, В.А Грищенко, Новосибирск: 1976. – С. 51-56.
  63. Влияние эксплуатации и работ по содержанию бесстыкового пути на попе¬речное сопротивление балластного слоя [Текст] / Бюллетень технико- эконо¬мической информации / ЦНИИТЭИ МПС.- М., 1972. – № 3. – С. 55 – 58.
  64. Карпущенко Н.И. Расчет упругих элементов промежуточных рельсовых скреплений [Текст]: монография / Н. И. Карпущенко// Труды НИИЖТ. – 1972. – №135. – С. 41- 48.
  65. Иванова Л. И. Экспериментальные исследования связей рельсов с основанием [Текст] / Л. И. Иванова, Н. И. Карпущенко. – Труды НИИЖТа: Новосибирск, 1971. – Вып. 129. – С. 51- 60.
  66. Коган А.Я., Полищук И.В. Об основных параметрах, определяющих устойчивое движение экипажей [Текст] / А.Я. Коган, И.В. Полищук // Вестник ВНИИЖТ. – 2005. – №2. –С.4-6.
  67. Коган А.Я., Загитов Э.Д. Определение относительной скорости неупругого скольжения колеса по рельсу [Текст] / А.Я. Коган, Э.Д. Загитов // Вестник ВНИИЖТ. – 2006. – №6. – С.19-21.
  68. Buchly. Führung und haut des Lokomotiv rades in Gleise. “Schweizcrische Bauzeitung”, 1953.
  69. Даренський О.М. Умови контактування коліс і рейок в горизонтальній площині. Силові і кінематичні зв’язки екіпажу і колії [Текст] / О.М. Даренський // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2010. – № 113. – С. 171-177.
  70. Даренський О.М. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи залізничних колій промислового транспорту: монографія / О.М. Даренський, - Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 204 с.
  71. Даренский А.Н. Результаты определения пространственных неупругих сопротивлений железнодорожного пути деформациям для условий промышленного транспорта [Текст] / А. Н. Даренский // ІКСЗТ. – 2010. – №6. – С. 78-82.
  72. Даніленко Е.І. Залізнична колія / Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом / Підручник для вищих навчальних закладів (у 2х томах) [Текст]: Е.І. Даніленко – Київ, Імпрес, 2010. – Том 2. – 456 с.
  73. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України (ЦП/0138) [Текст] / Є.І. Даніленко, А.М. Орловський, М.І Карпов, В.О. Яковлєв та інші. – К. : Транспорт України, 2006. – 336 с.
  74. Купцов В. В. Методики определения жесткости резиновых прокладок- амортизаторов на сжатие [Текст] / В.В. Купцов// Труды ВНИИЖТ. - 1979. - № 616. –С. 36 – 54.
  75. Ладыгин Ю. Н. Лабораторные испытания рельсовых скреплений [Текст] / Ю. Н. Ладыгин, Ю. М. Стойда //Путь и путевое хозяйство. – 2005. – № 12. –
  С. 8- 12.
  76. Григорьев Е. Т. Расчет и конструирование резиновых амортизаторов [Текст]: монография / Е. Т. Григорьев.- М.: “Машгаз”, 1960.- 206 с.
  77. Дырда В. И. Расчет силовых резинотехнических изделий, используемых в горном машиностроении [Текст]: В. И. Дырда, А. В. Мазнецова, Т. Е. Твердохлеб.- М.: ЦНИИТ Энефтехим, 1991.- 64 с.
  78. Дырда В. И. Резиновые детали в машиностроении [Текст]: В .И. Дырда, Е. Ф. Чижик.- Днепропетровск: Полиграфист, 2000.- 584 с.
  79. Карпущенко Н. И. Надежность связей рельсов с основанием [Текст]: монография /. Н. И. Карпущенко.- М.: Транспорт, 1986.- 150 с.
  80. Карпущенко Н. И. Совершенствование рельсовых скреплений [Текст]: Н. И. Карпущенко , Н. И. Антонов.- Новосибирск: Изд-во СГУСа, 2003.- 300с.
  81. Демченко С.М. Посібник з устрою, монтажу та утриманню проміжних пружних скріплень типу КПП [Текст]: С. М. Демченко, В. А Піскунов, О. В Миєнко, В. О Систренський.- Київ: “Швидкий рух”, 2006.- 72с.
  82. Говоруха В.В. Механика деформирования и разрушения упругих элементов промежуточных рельсовых скреплений [Текст]: монография / В.В. Говоруха.– Днепропетровск: Лира-ЛТД, 2005.- 388 с.
  83. Кудрявцев Н.Н. Исследование динамики необрессоренных масс вагонов [Текст] / Н.Н. Кудривцев.- М.: Труды ВНИИЖТ.-1965 - № 287, -168с.
  84. Исследование неровностей колесных пар пассажирских вагонов [Текст]. – М.: Труды ВНИИЖТ.- 1979 - №608, -118с.
  85. Першин С.П. Вертикальная жесткость пути и его надежность [Текст] / С.П. Першин // Путь и путевое хозяйство.-1996.-№8.-С.8-10.
  86. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов [Текст] : учебник для вузов – 9-е изд., перераб.- М.: Наука,- 1996 – 512с.
  87. Бусленко Н.П. Метод статических испытаний (Монте - Карло) [Текст] / Н.П. Бусленко, Ю.А. Шрейдер.- М.: ГИФМЛ, 1961.- 216 с.
  88. Вагоны [Текст]/под ред. Л.Д. Кузьмича. – М.: Машиностроение, 1978. – 246 с.
  89. Вагоны [Текст] / Л.А. Шадур, И.И. Челноков, Л.Н. Никольский и др. / под. ред. Л.А. Шадура, 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1980.- 440 с.
  90. Вершинский С.В. Динамика вагона [Текст] 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Данилов, И.И. Челноков. – М. : Транспорт, 1978.- 234 с.
  91. Вершинский С.В. Выбор оптимального трения в рессорном подвешивании многоосных грузовых вагонов [Текст] / С.В. Вершинский, А.Д. Кочнов, В.Д. Хусидов // Труды МИИТ. – 1968.- №283. –С. 4-16.
  92. Гасители колебаний вагонов [Текст] / И.И. Челноков, Б.И. Вишняков, А.А. Эстлинг и др. – М.: Трансжелдориздат, 1963.- 176 с.
  93. Грачева Л.О. Взаимодействие вагона и железнодорожного пути [Текст] / Л.О. Грачева // Тр. ВНИИЖТ. – 1968.- №6. –С. 9-11.
  94. Динамические нагрузки ходовых частей грузовых вагонов [Текст] / под. ред. Н.Н. Кудрявцева // Труды ВНИИЖТ. – 1977.- №572. –С. 211.
  95. Хусидов В.Д. Исследование динамических качеств вагонов с различными схемами подвешивания [Текст] / В.Д. Хусидов, Б.С. Евстафьев, В.А. Двухглавов // Труды МИИТ. – 1972. – № 399. – С. 42-51.
  96. Евстафьев Б.С. Исследование процессов прохода больших вертикальных неровностей восьмиосными вагонами с опиранием кузова на скользуны двухосных тележек [Текст] / Б.С. Евстафьев, В.Д. Хусидов, В.Н. Филипов // Труды МИИТ. – 1971. – № 368. – С. 14-18.
  97. Кальницкий Л.А. Вертикальные колебания грузового вагона на других элементах с параболической статической характеристикой от ударов на стыках [Текст] / Л.А. Кальницкий // Труды ЛИИЖТ. – 1968. – № 281. –
  С. 86-106.
  98. Лазарян В.А. Изгибные колебания кузова полувагона в вертикальной и горизонтальной плоскостях [Текст] / В.А. Лазарян, В.Ф. Ушкалов // Труды ДИИТ. – 1967. – № 68. – С. 32-38.
  99. Хевков Г.В. Исследование колебаний грузового вагона с нелинейным рессорным подвешиванием и определение вида его статической характеристики [Текст] / Г.В. Хевков, Т.Е. Сорокин // Труды ЛИИЖТ. – 1972.- № 337. –С. 68-73.
  100. Львов А.А. Современные методы исследования динамики вагонов [Текст] / А.А. Львов, Л.О. Грачева // Труды ВНИИЖТ. – 1972.- № 457. -С. 160.
  101. Хусидов В.Д. Колебания грузовых вагонов при нелинейных связях кузова с тележками [Текст] / В.Д. Хусидов // Вестник ВНИИЖТ. – 1967. – № 1. – С.26-30.
  102. Золотарский А.Ф., Евдокимов Б.А., Исаев Л.Г., Крысанов Л.Г. и др. Железобетонные шпалы для рельсового пути [Текст]: под ред. А Ф. Золотарского.- М.: Транспорт, 1980.- 270 с.
  103. Городецкий А.С. Компьютерные модели конструкций [Текст] / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров. – Киев: Факт, 2005. – 343 с.
  104. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкций [Текст] / С.Ф. Клованич, Д.И. Безушко. – ОНМУ, 2009.- 89 с.
  105. Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в технике [Текст] / О.К. Зенкевич. – М. : МИР, 1975.- 541 с.
  106. Метод конечных элементов в проектировании транспортных сооружений [Текст] / А.С. Городецкий, В.И. Заварицкий, А.А. Рассказов, А.И. Лантух – Ляшенко. – М. : Транспорт, 1981.- 142 с.
  107. Шайдуров В.В. Многосеточные методы конечных элементов [Текст] / В.В. Шайдуров. – М. : Наука, 1989.- 349 с.
  108. Программный комплекс “ЛИРА - Windows” ІІІ 1-8 [Текст]. –К.: НИИ АС , 1997. – 254 с.
  109. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА версия 9.0: Книга 1. Основные теоретические и расчетные положения [Текст]: руководство пользователя. – К. : НИИ АС, 2002.- 147 с.
  110. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА версия 9.0 : Книга 2. Путеводитель [Текст]: руководство пользователя. – К. : НИИ АС, 2002.- 189 с.
  111. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА версия 9.0: Книга 3. Примеры расчета и проектирования [Текст]: руководство пользователя. – К.: НИИ АС, 2002.- 99 с.
  112. Яковлев В.Ф., Шашков Н.А., Дукин Е.П., Исследования напряженного состояния верхнего строения пути от воздействия слитковозных платформ [Текст]/ В.Ф.Яковлев, Н.А.Шашков, Е.П. Дукин // Труды ЛИИЖТ. – 1973. –№360. – С.69-75.
  113. Железобетонные шпалы для рельсового пути [Текст]/ Под ред. проф. А.Ф. Золотарского. М., «Транспорт», 1981. – 265 с.
  114. Андриевский М.Г., Александров К.А. Дефекты железобетонных шпал и причины их появления [Текст]: М.Г. Андриевский, К.А. Александров Ташкент, УзИНТИ, 1966. – С. 17-21.
  115. Даниленко Э.И. Влияние вертикальной нагрузки при измерении горизонтальных сил в пути [Текст]: Э.И. Даниленко, Л.Н. Фролов, В.М. Романов, А.В. Грачев, Э. Морас // Весник ВНИИЖТ, М.: 1979. – Вып.I. – С. 41-44.
  116. Ангелейко В.И. Накопление дефектов от воздействия подвижной нагрузки в железобетонных шпалах [Текст]: В.И. Ангелейко // Труды ДИИТа, Днепропетровск, 1981. – Вып. 209. – С. 35-39.
  117. Ангелейко В.И., Даренский А.Н. Разработка системы повторного использования железобетонных шпал на предприятиях Минчермета СССР [Текст]: В.И.Ангелейко, А.Н. Даренский // Промежуточный отчет по НИР. Харьков, 1983. – 85 с.
  118. Ангелейко В.И., Дмитриев В.И., Перцев А.Н. Железнодорожный путь и станции промышленных предприятий [Текст]: В.И.Ангелейко, В.И.Дмитриев, А.Н. Перцев // Киев, «Вища школа», 1980. – 184 с.
  119. Румшиский А.З. Элементы теории вероятностей [Текст]: А.З. Румшиский. – М.: «Физматгиз», I960. – 216 с.
  120. Козлов Б.А., Ушаков И.А. Справочник по расчету надежности [Текст]: Б.А.Козлов, И.А.Ушаков. – М.: «Советское радио», 1964. – 412 с.
  121. Ллойд Д., Лилов М. Надежность: организация исследования, методы, математический аппарат [Текст]: Д. Ллойд, М. Лилов. – М.: «Советское радио», 1964. – С. 25-29.
  122. Гяеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности [Текст]: Б.В.Гяеденко, Ю.К.Беляев, А.Д.Соловьев. – М.: «Наука», 1965.
  123. Балух Х. Диагностики верхнего строения пути [Текст]: Х.Балух. – М.: Транспорт, 1983. – 314 с.

  СПИСОК ОПУБЛИКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  124. Даренський О.М. Експериментальне визначення пружних характеристик прокладок проміжних скріплень КБ [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2007. – № 87. – С. 172-178.
  125. Даренський О.М. Експериментальне визначення пружних характеристик елементів проміжного скріплення КПП -5 [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг // ДонНИИЖТ Збірник наукових праць. – 2008. – № 13. –
  С. 139-143.
  126. Даренський О.М. Визначення сил опіру поперечному переміщенню залізобетонних шпал у баласті [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг, А.М. Штомпель, Н.В. Бугаєць // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2008. – № 91. – С. 89-96.
  127. Даренський О.М. Сопротивление промежуточных скреплений КБ и КПП–5 перемещениям рельсов в продольной плоскости [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг // ДонНИИЖТ Збірник наукових праць. – 2008. – № 14. – С. 142-152.
  128. Даренський О.М. Экспериментальное определение сопротивлений скреплений КБ и КПП – 5 перемещениям рельсов в продольной плоскости [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг // ДонНИИЖТ Збірник наукових праць. – 2008.- № 15. -С. 112-124.
  129. Даренський О.М. Метод оценки надежности противоугонных систем [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг // Державний економіко – технологічний університет транспорту. – 2009.- № 14. -С. 35-40.
  130. Даренський О.М. Результаты экспериментальных работ по определению сил сопротивления железобетонных шпал продольным перемещениям [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг, Н.В. Бугаєць // ДонНИИЖТ Збірник наукових праць. – 2009.- № 17. -С. 157-171.
  131. Даренський О.М. Видеоцифровая система элементов измерения перемещений железнодорожного пути [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, В.Г. Вітольберг // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2009. – № 109. –
  С. 222-231.
  132. Даренський О.М. Визначення приведеної вертикальної жорсткості рейкової нитки при використанні розрахункової схеми як балки на пружних опорах з випадковими характеристиками [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, В.Г. Вітольберг // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2010. – № 115. – С. 151-162.
  133. Вітольберг В.Г. Особливості опору залізобетонних шпал СБ 3-0 поздовжнім зсувам на коліях промислових залізниць [Текст] / В.Г. Вітольберг // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – №4 (175). – С.53-58.
  134. Darenskiy A., Vitolberg V. Results of researches by the numeral methods of vertical influences on the way of carriages of industrial transport at the railroad ties SB 3-0 // TEKA – Vol.12. – №4. – P. 36-40.
  135. Система для вимірювання переміщень в елементі інженерних конструкцій і споруд під дією навантажень [Текст] / пат. №70477 Україна: МПК G05D 5/00, E01B 35/00 / Даренський О.М., Астахов В.М., Бугаєць Н.В., Вітольберг В.Г., Беліков Е.А.; Власник Українська державна академія залізничного транспорту. № u 201114788; заяв. 13.12.2011; публ. 11.06.12, Бюл.№11. – 7 с.
  136. Пристрій для вимірювання переміщень елементів інженерних конструкцій або споруд під дією навантажень [Текст] пат. №74779 Україна: МПК G01D 5/00, E01B 35/00 / Даренський О.М., Астахов В.М., Клименко А.В., Беліков Е.А., Вітольберг В.Г., Бугаєць Н.В.; Власник Українська державна академія залізничного транспорту. № u 201205038; заяв. 23.04.2012; публ. 12.11.12, Бюл.№21. – 7 с.
  137. Даренський О.М. Розрахунок рейки як балки на пружних опорах під дією рухомого навантаження [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, В.Г. Вітольберг // ДІІТ, тези доповідей. – 2010. – № .14. – С.171.
  138. Вказівки щодо встановлення гарантійного терміну експлуатації колії та споруд після виконання робіт з модернізації колії [Текст] / В.П. Шраменко, О.І. Бєлорусов, В.Г. Вітольберг, В.О. Яковлєв. К.: Мануфактура, 2009. – 80 с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины