ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛОС ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ : ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОС ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛОС ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ
 • Альтернативное название:
 • ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОС ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 167
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Список литературы:

 • У дисертаційній роботі розв’язано актуальне науково-практичне зав­дання удосконалення додрукарського процесу газетного виробництва на основі розроблення інформаційної технології проектування полос газетних видань, створення компоненти автоматизованої системи проектування газетної полоси, чим забезпечується підвищення якості газетного видання та скорочення часу його підготовки.


  Основні наукові та прикладні результати роботи автора, рекомендації з наукового і практичного їх використання полягають у такому.


  1.  Проаналізовано способи оформлення періодичного газетного видання та виокремлено його компоненти: моделювання груп елементів та їх комплек­­сів; систематизацію оформлення великих тематичних одиниць видання; си­стем­ний дизайн газетного видання, що встановило ієрархічні рівні процесу проектування.


  2.  Синтезовано ієрархічну структуру взаємозв’язків між факторами впливу, визначеними на нечітких множинах способом побудови дерева нечіткого логічного виведення, що дає можливість визначити параметри публікації макета полоси.


  3.  Сформовано на основі узагальненої моделі нечіткого логічного виведення експертну матрицю знань, що уможливило визначення параметрів публікацій макета полоси.


  4.  Сформовано модель ієрархії факторів творення полоси із застосуванням методів системного аналізу, апарату теорії графів та матричного аналізу, що зумовило порядок з’ясування параметрів публікації макета полоси.


  5.  Розв’язано задачу багатофакторного вибору альтернативи прогнозування оптимального варіанта макета полоси з використанням методу лінійного згортання критеріїв та з урахуванням мір важливості домінантних факторів творення газетного видання, яка забезпечує обґрунтований вибір оптимального макета полоси.


  6.  Розроблено структурну схему інформаційної технології проектування газетної полоси, означено місце автоматизованої системи проектування та її  складових компонентів, що відображає суть концепції автоматизованого проектування макета полоси.


  7.  Описано модель автоматизованої системи проектування полос газетних видань із використанням мови UML, що уможливило подання системи на концептуальному, логічному і фізичному рівнях.


  8.  Удосконалено метод компенсаційного верстання матеріалів газетної полоси на основі розроблених математичних залежностей розрахунку параметрів тексту, який уможливлює приведення вмісту публікації до заданого розміру автоматичним способом із дотриманням технологічних норм.


  9.  Розроблено інтерфейс модуля опрацювання вхідних даних АСПГП та концепцію реалізації вхідних баз даних процесу макетування газетної полоси із застосуванням бази даних у форматі XML та об’єктно-орієнтованої мови ExtendScript.


  10.Результати дослідження впроваджено у видавничій групі «ЖИТТЯ»; інфор­маційні моделі та програмне забезпечення як компоненти автоматизованої системи проектування газетної полоси використовуються у навчальному процесі Української академії друкарства.  
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1.                Балаш А. В. Техника оформления газетной полосы / В. Балаш. –
  2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1977. –
  223 с.


  2.                Бартіш М. Я. Дослідження операцій. Ч. 3. Ухвалення рішень і теорія ігор / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 278 с.


  3.                Братко И. Пограммирование на языке ПРОЛОГ для искусственного интеллекта / И.Братко. – М. : Мир, 1990. – 560 с.


  4.                Буч Г. UML. Руководство пользователя / Г. Буч, Дж. Рамбо, А. Джекобсон. – М. : ДМК Пресс, 2003. – 432 с.


  5.                Василишин Д.В. Технологія набору та верстки / Д.В. Василишин  / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – 270 с.


  6.                Волкова Л.А. Основы наборных процессов / Л.А. Волкова. – М. : Книга, 1986. – 416 с.


  7.                Гавенко С.Ф. Технологія газетно-журнального виробництва. Ч.1 Технологія газетного виробництва / С.Ф. Гавенко, З.М. Сельменська, Л.Й. Кулік, І.М. Назар. – Львів : УАД, 2009. – 304 с.


  8.                Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала / С. И. Галкин, – М. : Аспенд-Пресс. 2003. – 232 с.


  9.                Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. / С.И. Галкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С.68–80.


  10.           Галкин С.И. Уроки моделирования газеты / С.И. Галкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. –  С. 15–17.


  11.           Галузевий стандарт України (ГСТУ 29.3-2000). Газети. Поліграфічне виконання: загальні технічні вимоги. – К., 2000.


  12.           Гілета І. В. Дизайн газети (до проблем макетування газетного номера) // І. В. Гілета // Квалілогія книги /Укр. акад. друкарства. – 2008. – № 1(13). – С. 60–68.


  13.           Гілета І. В. Вектор пріоритетів для критеріїв верстання шпальт газетних видань / І. В. Гілета, В. М. Сеньківський // Квалілогія книги / Укр. акад. друкарства. – 2008. – № 2(14). – С.25–36.


  14.           Гілета І. В. Визначення функцій належності факторів шпальти газетного видання / І. В. Гілета // Технологія і техніка друкарства  / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2010. – № 4 (30). – С. 101–107.


  15.           Гілета І. В. Імітаційна модель розрахунку вагових коефіцієнтів параметрів макета шпальти / І. В. Гілета // Наукові записки / Укр. акад. друкарства. – 2011.– № 3 (36). – С. 221–228.


  16.           Гілета В. І. Інформаційна концепція формування шпальт газетних видань / І. В. Гілета // XIII Міжнар. наук.-практ. конф. [ДАК «Укрвидавполіграфія»] : тези доп. (Київ, бер. 2010 р.). – К., 2010. – С. 41–43.


  17.           Гілета І. В. Композиційна схема автоматизованої системи проектування газетної полоси / І. В. Гілета  // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу наук. співроб. і асп. [Укр. акад. друкарства], 24–27 січн. 2012 р., [м. Львів] : тези доп. – Львів : [Укр. акад. друкарства], 2012. – С. 132.


  18.           Гілета І. В. Концептуальна модель проектування макету газетної полоси / І. В. Гілета // Поліграфія і видавнича справа / Укр. акад. друкарства. – 2011. – №4 (56). – С.125–130.


  19.           Гілета І. В. Концепція створення бази знань значень факторів проектування шпальти / І. В. Гілета // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу наук. співроб. і асп. [Укр. акад. друкарства], 1–4 лют. 2011 р., [м. Львів] : тези доп. – Львів : [Укр. акад. друкарства], 2011. – С. 111.


  20.           Гілета І. В. Моделювання автоматизованої системи проектування газетної полоси / І. В. Гілета // Наукові записки / Укр. акад. друкарства. – 2012. – № 1(38). – С. 155–165.


  21.           Гілета І. В. Особливості оформлення газетних видань / І. В. Гілета // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу наук. співроб. і асп. [Укр. акад. друкарства], 4–8 лют. 2008 р., [м. Львів] : тези доп. – Львів : [Укр. акад. друкарства], 2008. – С. 127.


  22.           Гілета І. В. Параметри елементів структури газетного видання / І. В. Гілета // Квалілогія книги / Укр. акад. друкарства. – 2008. – № 1(13). – С.60–68.


  23.           Гілета І. В. Структурна схема інформаційної технології проектування газетних полос / І. В. Гілета  // XIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Квалілогія книги» [Укр. акад. друкарства], 6–8 черв. 2012 р., Львів : тези доп. –  Львів : [Укр. акад. друкарства], 2012. –
  С.129–131.


  24.           Гілета І. В. Субстрактний аналіз шпальти газетного видання / І. В. Гілета // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу наук. співроб. і асп. [Укр. акад. друкарства], 3–6 лют. 2009 р., [м. Львів] : тези доп. – Львів : [Укр. акад. друкарства], 2009. – С. 78.


  25.           Гілета І. В. Формалізація процесу розміщення матеріалу публікації на газетній шпальті/ І. В. Гілета // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу наук. співроб. і асп. [Укр. акад. друкарства], 2–5 лют. 2010 р., [м. Львів] : тези доп. – Львів : [Укр. акад. друкарства], 2010. – С. 86.


  26.           Гілета І. В. Формалізація факторів процесу макетування шпальти газети / І. В. Гілета, В.М.Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа / Укр. акад. друкарства. – 2010. – №1(51). – С. 61–68.


  27.           Григорян Е. А. Основы композиции в прикладной графике /
  Е. А.Григорян. – Ереван, 1986. – 32 с.


  28.           Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра : уч. пособ. для вузов / С.М.  Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 342 с.


  29.           ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та ви­значення. – К. : Держстандарт України, 1995. – 24 с.


  30.           Дизайн периодических зданий / под ред. Э.А. Лазаревич. – М. : Изд-во МГУ,  2000. – 120 с.


  31.           Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем : навч. посіб. / І.М.  Дудзяний. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 108 с.


  32.           Дурняк Б.В. Системний аналіз та оптимізація книжкових видань: Монографія / Б.В. Дурняк, І.В. Піх, В.М. Сеньківський. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 197 с.


  33.           Дурняк І.В. Пріоритетність параметрів у процесі творення газетного видання / І.В. Дурняк, І.В. Гілета, В.М. Сеньківський // Комп’ютерні технології друкарства / УАД. – 2008. – № 19. – С. 195–202.


  34.           Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решения / Л.А. Заде // Математика сегодня : пер. с англ. – М. : Знание, 1974. – 45 с.


  35.           Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенніх решений / Л.А. Заде. – М. : Мир, 1976. –228 с.


  36.           Зыков А. А. Основы теории графов / А. А. Зыков. – М. : Вузовская книга, 2004. – 664 с.


  37.           Іванов В. В. Техніка оформлення газети : курс лекцій / В. Іванов. — К. : Знання, 2000. – 222 с.


  38.           Киселев А.П. От содержания – к форме. Основные понятия и термины газетного оформления / А.П.Киселев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 48 с.


  39.           Козак А.А. Анализ надежности информационно-измерительных систем на ранних этапах проектирования / Козак А.А., Кузнецов П.А., Ротштейн А.П. // Стандартизация и измерительная техника. –Красноярск, 1976. – Вып. 2. – С. 128–131.


  40.           Кулаков А. Н. Заголовок и его оформление в газете : учеб. пособ. / А. Н. Кулаков. – Л., 1982. – 87 с.


  41.           Кулаков А. Н. Моделирование районной газеты / А. Н. Кулаков. Донецк, 1982. – 100 с.


  42.           Куликовский Н.Ф. Теоретические основы информационных процессов. / Н. Ф. Куликовский, В. В. Мотов – М : Высш. шк., 1987. – 248 с.


  43.           Лямець В.І. Системний аналіз./ В.І. Лямець, А.Д. Тевяшев. –
  2-е вид., перероб. та допов. – Х. : ХНУРЕ, 2004.– 448 с.


  44.           Мацяшек Л. А. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0 / Л. А. Мацяшек. – М. : Вильямс, 2008. –
  816 с.


  45.           Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. – М. : Мир, 1973. – 344 с.


  46.           Мильчин А. Издательский словарь-справочник / А. Мильчин. –
  2-е изд., испр. и доп. – М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 560 с.


  47.           Молчанов А. А. Моделирование и проектирование сложных систем / А. А. Молчанов. – К. : Вища школа, 1988. – 359 с.


  48.           Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов, А. Е. Шадрин. – М. : ООО “Издательство АСТ”; ООО “Агентство “КРПА Олимп”, 2004. – 811, [5] с.: ил., 24 л. ил.


  49.           Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна  / О.И. Несте­ренко. – М. : Молодая гвардия, 1994. – 315 с..


  50.           Нечипоренко В.И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность) / В.И. Нечипоренко. – М. : Сов. радио, 1977. – 216 с.


  51.           Новиков П.С. Элементы математической логики / П.С. Новиков. – М.: Hayка, 1973. – 400 с.


  52.           Нормативные материалы по издательскому делу : справочник / сост. В.А. Маркус – М. : Книга, 1987. – 480 с.


  53.           Нырков Л.М. Как делается газета : практ. пособ. / Л.М. Нырков. – М. : ТОО «Гендальф», 1998. – 68 с.


  54.           Оформление газеты, модель, набор, монтаж, печать  / сост. А. А. Андреева. – Воронеж, 1990. – Вып. 2. – 66 с.


  55.           Партико З. В. Комп’ютеризація видавничого процесу : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. “Журналістика”, “Видавнича справа і редагування”, “Графіка” / З. Партико. – К. : Вища школа, 1996. – 207 с.


  56.           Паршуков Е. Макет газеты / Е. Паршуков. – Алма-Ата, 1973. – 104 с.


  57.           Партико З.В. Комп’ютеризація видавничого процесу / З.В. Партии­ко. – К. : Вища школа, 1996. – 208 с.


  58.           Попов Г. В. Производство и оформление газеты : учеб. - метод. пособ. / Г. В. Попов, С. М. Гурьевич. – 3-е изд., испр. — М. : Высш. школа, 1977. – 246 с.


  59.           Поспелов Д. А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов / Д.А. Поспелов. –М. : Радио и связь, 1989. –184 с.


  60.           Поспелов Д.А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта  / Д.А. Поспєлов. – М. : Наука 1986. –
  312 с.


  61.           Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика / Д.А. Поспєлов. – М. : Наука Гл. ред физ.-мат. лит., 1986. – 288 с.


  62.           Представление и использование знаний / под ред. Х.Уэно, М.Исудзука. – М. : Мир. – 1989.


  63.           Прикладные нечеткие системы : пер. с япон. / К. Асаи, Д.Ватада, С. Иваи и др. ; под ред. Т. Тэрано, К.Асаи, М. Сугэно. – М. : Мир, 1993.– 362 с.


  64.           Программное обеспечение для автоматизации редакционно-издательских процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://compuart.ru/issue.aspx? iid=362.


  65.           Прокопенко I. В. Техніка газетної справи : практикум / I. В. Прокопенко, О. В. Гутянська. – К., 1989. – 160 с.


  66.           Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем / В. В. Різун / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 200 с.


  67.           Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, неронные сети / А.П. Ротштейн. – Винница : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. –320.с


  68.           Ротштейн А.П. Нечеткая надежность алгоритмических процессов / А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба. – Винница : Континент – ПРИМ. 1997. –142 с.


  69.           Ротштейн О.П. Soft Computing в біотехнології: багатофакторний аналіз і діагностика : монографія // О.П. Ротштейн, Є.П. Ларяшкин, Ю.І. Мітюшкін   – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 144 с.


  70.           Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ./ Т.Саати, К.Кернс. – М. : Радио и связь 1991. – 224 с.


  71.           Саати Т.Л. Взаимодействие в технических системах / Т.Л. Саати // Техническая кибернетика. – 1979. – № 1. – С. 68–84.


  72.           Саати.Т.  Принятие решений (Метод анализа иерархий) / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 300 с.


  73.           Самарский А. Математическое моделирование: Идеи. Методы / А. Самарский, А. Михайлов. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. –
  320 с.


  74.           Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41832. Україна. Імітаційне моделювання в системному аналізі методом бінарних порівнянь. [Комп’ютерна програма] / Авторські майнові права належать  І. В. Гілеті, В. М. Сеньківському, О. В. Мельникову. Зареєстровано 17.01.2012.


  75.           Сельменська 3. М. Технологія газетно-журнального виробництва : навч.-метод, рекомендації. — Львів : УАД, 2009. — 72 с.


  76.           Сеньківський В.М. Альтернативні варіанти впливу композиційних факторів на структуру газетної полоси / В.М.Сеньківський, І.В.Гілета // Поліграфія і видавнича справа : зб. наук. пр. / УАД. – 2011. – Вип. №3 (55), – С.171–175.


  77.           Сеньківський В. М. Модель їєрархії критеріїв якості книжкових видань / В.М.Сеньківський // Наукові записки УАД. – Львів, 2007. – Вип. 11. – С. 73–80.


  78.           Сеньківський В. М. Основи видавничих технологій з використанням систем Pade Maker : навч. вид. / В. М. Сеньківський. І. В. Піх. – Львів, 2008. – 112 с.


  79.           Сеньківський В.М. Автоматизоване проектування книжкових видань : монографія / В.М. Сеньківський, Р.О. Козак. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 200 с.


  80.           Сеньковский В.Н. Автоматизация фотонаборных процессов / В.Н. Сеньковский – Львов : Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те. 1987. – 140 с.


  81.           Сеньківський В. М. Математична модель алгоритму привідного верстання публікації / В. М.Сеньківський, І. В. Гілета // Технологія і техніка друкарства / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2012. – № 1(35). – С. 46–54.


  82.           Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60–80-е годы / С.И. Серов. – М. : : ВНИИТЭ, 1991. – 117 с.


  83.           Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. ; за ред. В. Ф. Ситника. – К. : КНЕУ, 1997. – 252 с.


  84.           Скоробогатько В. Новые тенденции в оформлении газеты / В. Скоробогатько. – М. : СРПП, 2000, – 47 с.


  85.           Советов Б.Я., Информационные системы : учеб. для вузов / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский. –3-е изд., стер. – К. : Высш. шк., 2006. – 263 с. – (Информационные технологии).


  86.           Сорока  К. О. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посіб. / К. О. Сорока. – Х. : Тимченко, 2005. – 288 с.


  87.           Справочная книга редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление издания / Сост. и общ. ред. А. Э. Мильчина. М.: Книга, 1985. 576 с.


  88.           Старобогатов И. И. Техника оформления газеты / И. И. Старобогатов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1958. – 188 с.


  89.           Сявавко М. С. Інтелектуалізована інформаційна система “Нечіткий експерт” / М. С. Сявавко. – Львів : ВЦ ЛНУ, 2007. – 320 с.


  90.           Табашников И.Н. Газета делается по модели: Теория и опыт композиционно-графического моделирования / И.Н. Табашников. –
  М. : Изд-во Моск.ун-та, 1980. – 94 с.


  91.           Табашников И. Н. Газета и дизайн / И. Табашников . – Тюмень, 1994. – 385 c.


  92.           Тео М. Разработка пользовательского интерфейса / Тео Мандел. –М. : ДМК Пресс, 2001. – 416 с.


  93.           Технология программирования : уч. для вузов / Г.С. Иванова. –
  М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.


  94.           Устенко А. С. Основы математического моделирования и алгоритмизации процессов функционирования сложных систем [Электронный ресурс] / А. С. Устенко. – Режим доступа : http:// ustenko.fromru.com.


  95.           Хамула О. Г. Комп’ютерно-видавничі технології : навч. посіб. для студ. видавн.-полігр. справи. Ч.1 / О. Г. Хамула. – Львів : УАД, 2007. – 168 с.


  96.           Хан-Магометов С.О. Пионеры советского дизайна / С.О.Хан-Магометов. – М. : Галарт, 1995. – 424 с.


  97.           Хёрлберт А. Сетка: модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг : пер. с англ. / А. Хёрлберт. – М. : Книга, 1984. — 107 с. 


  98.           Холзнер С. XML. Энциклопедия / С. Холзнер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 1104 c.


  99.           Царегородцев А. В. Теория построения иерархических информационно-управляющих систем / А. В.Царегородцев. –  М. : Изд-во РУДН, 2004. – 344 с.


  100.      Шевченко В.Е. Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів)/ В.Е. Шевченко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.08  – "журналістика" / В.Е.  Шевченко. – К : 2002. – 20 с.


  101.      Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / За заг. ред. В.В.Різуна. – К., 2003. – 344 с.


  102.      Шевченко В. Е. Шрифтове оформлення видань / В. Е. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 18. – 13-21.


  103.      Яхъева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети / Г.Э. Яхъева. – M. :  Интернет-Ун-т информ. технологий ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 316 с.


  104.      The following is information about Quark Publishing System®  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.quark.com/products/ enterprise/modules/qps/tech_info/ qps356 _issues _ resolved.html.


  105.      Accept Challenges. Stay Ahead [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.softcare.de /en/publishing-solutions/index.html.


  106.      Adobe InDesign CS3 Scripting Tutorial 2007 Adobe Systems Incorporated [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://wwwimages.adobe.com /www.adobe.com/products/indesign/scripting/pdfs/indesign_cs3_scripting_tutorial.pdf


  107.      Building an Adobe InDesign CS3 Workflow in Automator [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://wwwimages.adobe.com /www.adobe.com/content/ dam/Adobe/en/ products/indesign/pdfs/ indesign_automator_tutorial.pdf


  108.      Harrower T. The newspaper designers handbook T. Harrower / USA.1992.  – 180 p.


  109.      Kahrel P. Scripting InDesign CS3/4 with  JavaScript / Peter Kahrel. –   O’Reilly Media Inc, 2009. – 74 p.


   


  110.      WoodWing Software укрепляет позиции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbz.ru/news/news.php?by=news&id=508.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины